Alfabet (Niemiecki)

1A
Abendessen
Kolacja
2B
Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
3C
Acht
Osiem
4D
Danke für Ihre Hilfe
Dziękuję za pomoc
5E
Ein Arzt
Lekarz
6F
Fahren Sie mich hin bitte
Proszę mnie zawieźć tutaj
7G
Garage
Parking samochodowy
8H
Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
9I
Ich arbeite hier
Pracuję tutaj
10J
Ja
Tak
11K
Kaffee
Kawa
12L
Lassen Sie mich in Ruhe!
Proszę mnie zostawić w spokoju!
13M
Mai
Maj
14N
Nehmen Sie sich Zeit
Proszę się nie spieszyć
15O
Oktober
Październik
16P
Papiere
Dokumenty
17R
Reinigung
Prasowalnia
18S
Samstag
Sobota
19T
Tausend
Tysiąc
20U
Und du, lebst du hier?
A ty, mieszkasz tutaj?
21V
Verboten
Wstęp wzbroniony
22W
Wann bist du hier angekommen?
Kiedy tu przyjechałeś?
23Z
Zahlen bitte!
Poproszę rachunek !