Tłumaczenie / Liczby


Naucz się norweski - Liczby
Naucz się norweski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Norweski
Zero Null
Jeden En
Dwa To
Trzy Tre
Cztery Fire
Pięć Fem
Sześć Seks
Siedem Sju
Osiem Ǻtte
Dziewięć Ni
Dziesięć Ti
Jedenaście Elleve
Dwanaście Tolv
Trzynaście Tretten
Czternaście Fjorten
Piętnaście Femten
Szesnaście Seksten
Siedemnaście Sytten
Osiemnaście Atten
Dziewiętnaście Nitten
Dwadzieścia Tjue
Dwadzieścia jeden Tjueen
Dwadzieścia dwa Tjueto
Dwadzieścia trzy Tjuetre
Dwadzieścia cztery Tjuefire
Dwadzieścia pięć Tjuefem
Dwadzieścia sześć Tjueseks
Dwadzieścia siedem Tjuesju
Dwadzieścia osiem Tjueåtte
Dwadzieścia dziewięć Tjueni
Trzydzieści Tretti
Trzydzieści jeden Trettien
Trzydzieści dwa Trettito
Trzydzieści trzy Trettitre
Trzydzieści cztery Trettifire
Trzydzieści pięć Trettifem
Trzydzieści sześć Trettiseks
Czterdzieści Førti
Pięćdziesiąt Femti
Sześćdziesiąt Seksti
Siedemdziesiąt Sytti
Osiemdziesiąt Ǻtti
Dziewięćdziesiąt Nitti
Sto Hundre
Sto pięć Hundreogfem
Dwieście To hundre
Trzysta Tre hundre
Czterysta Firehundre
Tysiąc Tusen
Tysiąc pięćset Ett tusen fem hundre
Dwa tysiące To tusen
Dziesięć tysięcy Ti tusen
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze