žodynas > Švedų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Hej
2 Labas vakaras Hej
3 Viso gero Hejdå
4 Iki Vi ses
5 Taip Ja
6 Ne Nej
7 Prašau Skulle du kunna
8 Ačiū Tack!
9 Labai ačiū Tack så mycket!
10 Ačiū už jūsų pagalbą Tack för hjälpen
11 Nėra už ką Varsågod
12 Gerai Okej
13 Kiek tai kainuoja? Hur mycket kostar det?
14 Atsiprašau Förlåt!
15 Aš nesuprantu Jag förstår inte
16 Aš supratau Jag förstår
17 Aš nežinau Jag vet inte
18 Draudžiama Förbjudet
19 Kur yra tualetas? Ursäkta mig, var finns det en toalett?
20 Gerų metų! Gott Nytt År!
21 Su gimtadieniu! Grattis på födelsedagen!
22 Gerų švenčių! Trevliga helgdagar
23 Sveikinimai! Gratulerar!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Hej. Hur mår du?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Hej. Jag mår bra, tack
3 Ar tu kalbi švediškai? Talar du svenska?
4 Ne, aš nekalbu švediškai Nej, jag talar inte svenska
5 Tik truputėlį Bara lite
6 Iš kokios šalies atvykai? Vilket land kommer du ifrån?
7 Kokia yra tavo tautybė? Vilken nationalitet är du?
8 Aš esu lietuvis Jag är litauer
9 O ar tu čia gyveni? Och du, bor du här?
10 Taip, aš čia gyvenu Ja, jag bor här
11 Mano vardas sara, o tavo? Jag heter Sara. Vad heter du?
12 Julius Julien
13 Ką tu čia veiki? Vad gör du här?
14 Atostogauju Jag är på semester
15 Mes atostogaujame Vi är på semester
16 Aš atvykau verslo reikalais Jag är på affärsresa
17 Aš čia dirbu Jag arbetar här
18 Mes čia dirbame Vi arbetar här
19 Kur rekomenduojate pavalgyti? Vad finns det för bra ställen att äta på?
20 Ar netoliese yra muziejus? Finns det något museum i närheten?
21 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Var finns det internetanslutning?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Vill du lära dig några ord?
2 Taip, žinoma Okej!
3 Kaip tai vadinama? Vad heter det?
4 Tai yra stalas Det är ett bord
5 Stalas, supranti? Ett bord. Förstår du?
6 Aš nesuprantu Jag förstår inte
7 Gal galėtum pakartoti? Kan du säga det en gång till?
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Kan du tala lite långsammare?
9 Gal galėtum tai užrašyti? Skulle du kunna skriva det?
10 Aš supratau Jag förstår4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Jag tycker om färgen på detta bord
2 Tai raudona Det är rött
3 Mėlyna Blått
4 Geltona Gult
5 Balta Vitt
6 Juoda Svart
7 Žalia Grönt
8 Oranžinė Orange
9 Violetinė Lila
10 Pilka Grått5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Noll
2 Vienas Ett
3 Du Två
4 Trys Tre
5 Keturi Fyra
6 Penki Fem
7 Šeši Sex
8 Septyni Sju
9 Aštuoni Åtta
10 Devyni Nio
11 Dešimt Tio
12 Vienuolika Elva
13 Dvylika Tolv
14 Trylika Tretton
15 Keturiolika Fjorton
16 Penkiolika Femton
17 Šešiolika Sexton
18 Septyniolika Sjutton
19 Aštuoniolika Arton
20 Devyniolika Nitton
21 Dvidešimt Tjugo
22 Dvidešimt vienas Tjugoett
23 Dvidešimt du Tjugotvå
24 Dvidešimt trys Tjugotre
25 Dvidešimt keturi Tjugofyra
26 Dvidešimt penki Tjugofem
27 Dvidešimt šeši Tjugosex
28 Dvidešimt septyni Tjugosju
29 Dvidešimt aštuoni Tjugoåtta
30 Dvidešimt devyni Tjugonio
31 Trisdešimt Trettio
32 Trisdešimt vienas Trettioett
33 Trisdešimt du Trettiotvå
34 Trisdešimt trys Trttiotre
35 Trisdešimt keturi Trettiofyra
36 Trisdešimt penki Trettiofem
37 Trisdešimt šeši Trettiosex
38 Keturiasdešimt Fyrtio
39 Penkiasdešimt Femtio
40 Šešiasdešimt Sextio
41 Septyniasdešimt Sjuttio
42 Aštuoniasdešimt Åttio
43 Devyniasdešimt Nittio
44 Šimtas Ett hundra
45 Šimtas penki Ett hundrafem
46 Du šimtai Två hundra
47 Trys šimtai Tre hundra
48 Keturi šimtai Fyra hundra
49 Tūkstantis Ett tusen
50 Du tūkstančiai Två tusen
51 Dešimt tūkstančių Tio tusen6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? När kom du hit?
2 Šiandien Idag
3 Vakar Igår
4 Prieš dvi dienas För två dagar sedan
5 Kiek laiko pasiliksi? Hur länge skall du stanna?
6 Aš išvažiuoju šiandien Jag åker imorgon.
7 Aš išvažiuoju poryt Jag åker i övermorgon
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų Jag åker om tre dagar
9 Pirmadienis Måndag
10 Antradienis Tisdag
11 Trečiadienis Onsdag
12 Ketvirtadienis Torsdag
13 Penktadienis Fredag
14 Šeštadienis Lördag
15 Sekmadienis Söndag
16 Sausis Januari
17 Vasaris Februari
18 Kovas Mars
19 Balandis April
20 Gegužė Maj
21 Birželis Juni
22 Liepa Juli
23 Rugpjūtis Augusti
24 Rugsėjis September
25 Spalis Oktober
26 Lapkritis November
27 Gruodis December
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? Hur dags åker du?
29 Aštuntą valandą ryto På morgonen, klockan åtta.
30 Ryte aštuonios penkiolika På morgonen, klockan kvart över åtta
31 Ryte aštuonios trisdešimt På morgonen, klockan halv nio
32 Ryte be penkiolikos devynios På morgonen, klockan kvart i nio
33 Šeštą valandą vakaro På kvällen, klockan sex
34 Vėluoju Jag är sen7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taxi!
2 Kur norite važiuoti? Vart vill du åka?
3 Važiuoju į stotį Jag skall till järnvägsstationen
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Jag skall till Hotell Dag och Natt
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen?
6 Ar galite paimti mano bagažą? Kan ni ta mina väskor?
7 Ar tai yra toli nuo čia? Är det långt härifrån?
8 Ne, šalia Nej, den ligger här intill
9 Taip, tai yra truputį toliau Den ligger lite längre bort
10 Kiek tai kainuos? Hur mycket kommer det att kosta?
11 Nuvežkite mane čia, prašau Kör mig dit, tack.
12 Į dešinę Den ligger till höger
13 Į kairę Den ligger till vänster
14 Tiesiai Den ligger rakt fram
15 Čia Den ligger här
16 Ten Det är därborta
17 Stop! Stopp!
18 Neskubėkite Det är ingen brådska
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Skulle jag kunna få ett kvitto?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Jag tycker mycket om ditt land
2 Aš tave myliu Jag älskar dig
3 Aš esu laimingas Jag är lycklig
4 Aš esu liūdnas Jag är ledsen
5 Aš čia gerai jaučiuosi Jag mår bra här
6 Man šalta Jag fryser
7 Man karšta Jag är varm
8 Čia per erdvu Det är för stort
9 Čia per ankšta Det är för litet
10 Čia puiku Det är perfekt
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Vill du gå ut ikväll?
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Jag skulle vilja gå ut ikväll
13 Tai puiki mintis Det är en bra idé
14 Noriu pasilinksminti Jag vill ha kul
15 Tai nėra gera mintis Det är inte en bra idé
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Jag har ingen lust att gå ut ikväll
17 Aš noriu pailsėti Jag vill vila
18 Ar nori pasportuoti? Vill du motionera?
19 Taip, man reikia nuleisti garą! Ja, jag behöver släppa loss!
20 Aš žaidžiu tenisą Jag spelar tennis
21 Ne, ačiū, esu pavargęs Nej tack, jag är ganska trött9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Har du familj här?
2 Mano tėvas Min pappa
3 Mano motina Min mamma
4 Mano sūnus Min son
5 Mano dukra Min dotter
6 Brolis En bror
7 Sesuo En syster
8 Draugas En vän
9 Draugė En väninna
10 Mano draugas Min pojkvän
11 Mano draugė Min flickvän
12 Mano vyras Min man
13 Mano žmona Min fru10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Baren
2 Ar norėtum išgerti? Vill du ha något att dricka?
3 Gerti Dricka
4 Taurė Glas
5 Su malonumu Gärna
6 Ką tu užsisakysi? Vad vill du ha?
7 Ko galima išgerti? Vad finns det att dricka ?
8 Turime vandens arba vaisių sulčių Det finns vatten och juice
9 Vanduo Vatten
10 Gal galite pridėti ledukų? Skulle jag kunna få några isbitar?
11 Ledukai Isbitar
12 Šokolado Choklad
13 Pieno Mjölk
14 Arbatos Te
15 Kavos Kaffe
16 Su cukrumi Med socker
17 Su pienu Med grädde
18 Vyno Vin
19 Alaus Öl
20 Prašau arbatos En kopp te, tack
21 Prašau alaus En öl, tack
22 Ko norėtumėte išgerti? Vad vill ni dricka?
23 Dvi arbatas prašau! Två koppar te, tack
24 Du alaus prašau! Två öl, tack
25 Nieko, ačiū Inget, tack
26 Į tave Skål!
27 Į sveikatą! Skål!
28 Sąskaitą, prašau Skulle jag kunna få notan?
29 Kiek aš moku? Hur mycket är jag skyldig?
30 Dvidešimt eurų Tjugo euros
31 Aš vaišinu Jag bjuder11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Restaurangen
2 Ar norėtum valgyti? Vill du äta något?
3 Taip, ačiū Ja, det vill jag gärna.
4 Valgyti Äta
5 Kur galime pavalgyti? Var kan vi äta?
6 Kur galime papusryčiauti? Var kan vi äta lunch?
7 Vakarienė Middag
8 Pusryčiai Frukost
9 Prašau! Ursäkta!
10 Prašau meniu! Menyn, tack!
11 Štai ir meniu! Här är menyn.
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk?
13 Su ryžiais Med ris
14 Su makaronais Med pasta
15 Su bulvėmis Potatis
16 Su daržovėmis Grönsaker
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Äggröra - stekt ägg - kokt ägg
18 Duonos Bröd
19 Sviesto Smör
20 Salotos Sallad
21 Desertas Efterrätt
22 Vaisių Frukt
23 Ar galėčiau gauti peilį? Skulle jag kunna få be om en kniv?
24 Taip, tuoj jums atnešiu Ja, jag kommer med en meddetsamma
25 Peilis En kniv
26 Šakutė En gaffel
27 Šaukštas En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked
28 Ar tai yra karštas patiekalas? Är det en varm rätt?
29 Taip, ir labai aštrus! Ja, och väldigt stark också!
30 Karštas Varm
31 Šaltas Kall
32 Aštrus Stark
33 Aš imsiu žuvį! Jag skall ha fisk!
34 Aš taip pat Jag också12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Vad sent det är! Jag måste gå!
2 Gal galėsim vėl susitikti? Skulle vi kunna ses igen?
3 Taip, su malonumu Ja, gärna
4 Aš čia gyvenu Jag bor pa denna adress
5 Ar tu turi telefono numerį? Skulle jag kunna få ditt telefonnummer?
6 Taip, štai jis Ja, här får du
7 Man buvo smagu su tavim Det var trevligt att träffas
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig
9 Greitai susitiksime Vi ses snart.
10 Aš taip pat tikiuosi Det hoppas jag också
11 Viso gero! Hejdå
12 Iki rytojaus! Vi ses imorgon
13 Iki! Hejdå13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Vad kostar en biljett till Solstaden?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Vart går detta tåg?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Stannar detta tåg i Solstaden?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? När avgår tåget till Solstaden?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? När anländer tåget som går till Solstaden?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden?
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Har ni tågtidtabellen?
9 Autobusų tvarkaraštis Busstidtabellen
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden?
11 Šitas Det är det där
12 Ačiū Tack!
13 Nėra už ką. Geros kelionės! Varsågod! Trevlig resa!
14 Autoservisas Verkstaden
15 Degalinė Bensinmacken
16 Pilną, prašau Skulle jag kunna få tanken full, tack.
17 Dviratis Cykel
18 Miesto centras Centrum
19 Priemiestis Förorten
20 Tai yra didelis miestas Det är en stor stad
21 Tai yra kaimas Det är en by
22 Kalnas Ett berg
23 Ežeras En sjö
24 Kaimas Landet14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Är Sara här?
2 Taip, ji yra čia Ja, hon är här
3 Ji išėjo Hon gick ut
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Ni kan ringa henne på hennes mobil
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne?
6 Ji yra darbe Hon är på jobbet
7 Ji yra savo namuose Hon är hemma
8 Ar julius čia yra? Är Julien här?
9 Taip, jis yra čia Ja, han är här
10 Jis išėjo Han gick ut
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Ni kan ringa honom på hans mobil
13 Jis yra darbe Han är på jobbet
14 Jis yra savo namuose Han är hemma15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Hotellet
2 Butas Lägenhet
3 Sveikas atvykęs! Välkommen!
4 Ar turite laisvų kambarių? Har ni ett ledigt rum?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? Har rummet badrum?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Föredrar ni två enkelsängar?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Vill ni ha ett dubbelrum?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Rum med badkar - med balkong - med dusch
9 Kambarys su pusryčiais Frukost ingår i rummet
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Vad kostar en natt?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Jag skulle vilja se rummet först, tack!
12 Taip, žinoma! Visst!
13 Ačiū. Kambarys labai geras. Tack, rummet är jättefint.
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? OK, kan jag boka för inatt då?
15 Atleiskite, bet man brangoka Det är lite för dyrt för mig, tack.
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Skulle ni kunna ta hand om mina väskor?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Var är rummet?
18 Jis yra pirmame aukšte Det ligger på första våningen
19 Ar yra liftas? Finns det hiss?
20 Liftas yra jūsų kairėje Hissen är på vänster sida
21 Liftas yra jūsų dešinėje Hissen är på höger sida
22 Kur yra skalbykla? Var finns tvättstugan?
23 Ji yra pirmame aukšte Den ligger på bottenvåningen
24 Pirmas aukštas Bottenvåningen
25 Kambarys Rum
26 Sausas valymas Kemtvätt
27 Kirpykla Frisörsalong
28 Mašinų stovėjimo aikštelė Parkering
29 Kur yra susirinkimų salė? Skall vi ses i mötesrummet?
30 Susirinkimų salė Mötesrummet
31 Baseinas yra šildomas Bassängen är uppvärmd
32 Baseinas Badbassäng - swimming pool
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack?
34 Prašau raktą Skulle jag kunna få nyckeln, tack?
35 Prašau kambario kortelę Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack?
36 Ar man yra žinučių? Finns det några meddelanden till mig?
37 Taip, štai jos Ja, varsågod.
38 Ne, jūs nieko negavote Nej, det har inte kommit något till er.
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? Var kan jag växla?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? Skulle ni kunna växla?
41 Galime. Kiek jums reikia? Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys Stranden
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Vet ni var jag kan köpa en boll?
3 Ten toliau yra parduotuvė Det finns en affär åt det hållet.
4 Balionas En boll
5 Žiūronai Kikare
6 Kepuraitė En keps
7 Rankšluostis Handduk
8 Sandalai Sandaler
9 Kibiras Spann
10 Apsauginis kremas nuo saulės Solkräm
11 Maudymosi trumpikės Badbyxor
12 Akiniai nuo saulės Solglasögon
13 Vėžiagyvis Skaldjur
14 Degintis Sola sig
15 Saulėta Soligt
16 Saulėlydis Solnedgång
17 Skėtis nuo saulės Parasoll
18 Saulė Sol
19 Saulės smūgis Solsting
20 Ar pavojinga čia plaukioti? Är det farligt att simma här?
21 Ne, nepavojinga Nej, det är inte farligt
22 Taip, čia maudytis draudžiama Ja, det ar förbjudet att bada här
23 Plaukti Simma
24 Plaukimas Simning
25 Banga Våg
26 Jūra Hav
27 Kopa Sanddyna
28 Smėlis Sand
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Hurdant skall vädret bli imorgon?
30 Oras keisis Vädret kommer att förändras
31 Lis Det skall regna
32 Bus saulėta Det skall vara soligt
33 Bus vėjuota Det skall vara mycket blåsigt
34 Maudymosi kostiumas Baddräkt
35 Šešėlis Skugga17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Skulle ni kunna hjälpa mig?
2 Aš pasiklydau Jag är vilse
3 Ko norėtumėte? Vad vill ni ha?
4 Kas atsitiko? Vad hände?
5 Kur galiu rasti vertėją? Var kan jag hitta en tolk?
6 Kur yra artimiausia vaistinė? Var finns närmsta apotek?
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack?
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? Vilken slags behandling går ni på för tillället?
9 Ligoninė Ett sjukhus
10 Vaistinė Ett apotek
11 Gydytojas En läkare
12 Medicinos paslaugos Vårdcentral
13 Aš pamečiau savo dokumentus Jag har tappat bort mina identitets-handlingar.
14 Mano dokumentus pavogė Mina identitets-handlingar har blivit stulna.
15 Radinių biuras Hittegodsavdelning.
16 Pagalbos punktas Första hjälpen
17 Atsarginis išėjimas Nödutgång
18 Policija Polisen
19 Dokumentai Handlingar
20 Pinigai Pengar
21 Pasas Pass
22 Bagažas Bagage
23 Ačiū, nereikia Nej tack, det är bra
24 Palikite mane ramybėje! Låt mig vara ifred!
25 Išeikite! Försvinn!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“