žodynas > Hebrajų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena שלום
shalom
2 Labas vakaras ערב טוב
erev tov
3 Viso gero להתראות
le'itraot
4 Iki נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 Taip כן
ken
6 Ne לא
lo
7 Prašau סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 Ačiū תודה
toda
9 Labai ačiū תודה רבה
toda raba
10 Ačiū už jūsų pagalbą תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 Nėra už ką בבקשה
bevakasha
12 Pasakyti kitaip על לא דבר
al lo davar
13 Gerai בסדר
beseder
14 Kiek tai kainuoja? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 Atsiprašau סליחה
slyha
16 Aš nesuprantu אני לא מבין
any lo mevyn
17 Aš supratau הבנתי
hevanty
18 Aš nežinau אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 Draudžiama אסור
asur
20 Kur yra tualetas? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 Gerų metų! שנה טובה!
shana tova!
22 Su gimtadieniu! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 Gerų švenčių! חג שמח!
hag sameah!
24 Sveikinimai! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 Pasakyti kitaip ברכות!
brahot!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 Ar tu kalbi hebrajiškai? ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 Kai kalbama su moterim ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 Ne, aš nekalbu hebrajiškai לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 Kai kalba moteris לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 Tik truputėlį רק קצת
rak ktsat
8 Iš kokios šalies atvykai? ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 Kokia yra tavo tautybė? ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 Aš esu lietuvis אני ליטאי
any lytay
11 Kai kalba moteris אני ליטאית
any lytayt
12 O ar tu čia gyveni? ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 Taip, aš čia gyvenu כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 Mano vardas sara, o tavo? ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 Julius ג'וליאן
g'ulyan
16 Ką tu čia veiki? ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 Atostogauju אני בחופשה
any behufsha
18 Mes atostogaujame אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 Aš atvykau verslo reikalais אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 Aš čia dirbu אני עובד כאן
any - oved kan
21 Mes čia dirbame אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 Kur rekomenduojate pavalgyti? ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 Ar netoliese yra muziejus? ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 Taip, žinoma כן, בסדר!
ken, beseder!
3 Kaip tai vadinama? איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 Tai yra stalas זה שולחן
ze shulhan
5 Stalas, supranti? ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 Aš nesuprantu אני לא מבין
any lo mevyn
7 Gal galėtum pakartoti? ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 Gal galėtum tai užrašyti? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 Aš supratau הבנתי
hevanty4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 Tai raudona זה אדום
ze adom
3 Mėlyna כחול
kahol
4 Geltona צהוב
tsaov
5 Balta לבן
lavan
6 Juoda שחור
shahor
7 Žalia ירוק
yarok
8 Oranžinė כתום
katom
9 Violetinė סגול
sagol
10 Pilka אפור
afor5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis אפס
efes
2 Vienas אחת
ahat
3 Jei vyriškoji giminė אחד
ehad
4 Du שתים
shtaym
5 Jei vyriškoji giminė שנים
shnaym
6 Trys שלוש
shalosh
7 Jei vyriškoji giminė שלושה
shlosha
8 Keturi ארבע
arba
9 Jei vyriškoji giminė ארבעה
arba'a
10 Penki חמש
hamesh
11 Jei vyriškoji giminė חמישה
hamysha
12 Šeši שש
shesh
13 Jei vyriškoji giminė ששה
shysha
14 Septyni שבע
sheva
15 Jei vyriškoji giminė שבעה
shyva
16 Aštuoni שמונה
shmone
17 Jei vyriškoji giminė שמונה
shmona
18 Devyni תשע
tesha
19 Jei vyriškoji giminė תשעה
tysha
20 Dešimt עשר
eser
21 Jei vyriškoji giminė עשרה
asara
22 Vienuolika אחת-עשרה
ahat-'esre
23 Jei vyriškoji giminė אחד-עשר
ehad-asar
24 Dvylika שתים-עשרה
shteym-esre
25 Jei vyriškoji giminė שנים-עשר
shneym-asar
26 Trylika שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 Jei vyriškoji giminė שלושה-עשר
shlosha-asar
28 Keturiolika ארבע-עשרה
arba-esre
29 Jei vyriškoji giminė ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 Penkiolika חמש-עשרה
hamesh-esre
31 Jei vyriškoji giminė חמישה-עשר
hamysha-asar
32 Šešiolika שש-עשרה
shesh-esre
33 Jei vyriškoji giminė ששה-עשר
shysha-asar
34 Septyniolika שבע-עשרה
shva-esre
35 Jei vyriškoji giminė שבעה-עשר
shyva-asar
36 Aštuoniolika שמונה-עשרה
shmone-esre
37 Jei vyriškoji giminė שמונה-עשר
shmona-asar
38 Devyniolika תשע-עשרה
tsha-esre
39 Jei vyriškoji giminė תשעה-עשר
tysha-asar
40 Dvidešimt עשרים
esrym
41 Dvidešimt vienas עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 Jei vyriškoji giminė עשרים ואחד
esrym veehad
43 Dvidešimt du עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 Jei vyriškoji giminė עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 Dvidešimt trys עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 Jei vyriškoji giminė עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 Dvidešimt keturi עשרים וארבע
esrym vearba
48 Jei vyriškoji giminė עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 Dvidešimt penki עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 Jei vyriškoji giminė עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 Dvidešimt šeši עשרים ושש
esrym veshesh
52 Jei vyriškoji giminė עשרים וששה
esrym veshysha
53 Dvidešimt septyni עשרים ושבע
esrym vesheva
54 Jei vyriškoji giminė עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 Dvidešimt aštuoni עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 Jei vyriškoji giminė עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 Dvidešimt devyni עשרים ותשע
esrym vetesha
58 Jei vyriškoji giminė עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 Trisdešimt שלושים
shloshym
60 Trisdešimt vienas שלושים ואחת
shloshym veahat
61 Jei vyriškoji giminė שלושים ואחד
shloshym vehad
62 Trisdešimt du שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 Jei vyriškoji giminė שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 Trisdešimt trys שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 Jei vyriškoji giminė שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 Trisdešimt keturi שלושים וארבע
shloshym vearba
67 Jei vyriškoji giminė שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 Trisdešimt penki שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 Jei vyriškoji giminė שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 Trisdešimt šeši שלושים ושש
shloshym veshesh
71 Jei vyriškoji giminė שלושים וששה
shloshym veshysha
72 Keturiasdešimt ארבעים
arbaym
73 Penkiasdešimt חמשים
hamyshym
74 Šešiasdešimt ששים
shyshym
75 Septyniasdešimt שבעים
shyv'eym
76 Aštuoniasdešimt שמונים
shmonym
77 Devyniasdešimt תשעים
tysh'eym
78 Šimtas מאה
mea
79 Šimtas penki מאה וחמש
mea vehamesh
80 Jei vyriškoji giminė מאה וחמישה
mea vehamysha
81 Du šimtai מאתים
mataym
82 Trys šimtai שלוש מאות
shlosh meot
83 Keturi šimtai ארבע מאות
arba meot
84 Tūkstantis אלף
elef
85 Tūkstantis penki šimtai אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 Du tūkstančiai אלפיים
alpaym
87 Dešimt tūkstančių עשרת אלפים
aseret alafym6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 Šiandien היום
hayom
3 Vakar אתמול
etmol
4 Prieš dvi dienas לפני יומיים
lifney yomaym
5 Pasakyti kitaip שלשום
shylshom
6 Kiek laiko pasiliksi? ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 Aš išvažiuoju šiandien אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 Aš išvažiuoju poryt אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 Aš išvažiuoju po trijų dienų אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 Pirmadienis יום שני
yom sheny
11 Antradienis יום שלישי
yom shlyshy
12 Trečiadienis יום רביעי
yom revy'y
13 Ketvirtadienis יום חמישי
yom hamyshy
14 Penktadienis יום שישי
yom shyshy
15 Šeštadienis שבת
shabat
16 Sekmadienis יום ראשון
yom rishon
17 Sausis ינואר
yanuar
18 Vasaris פברואר
fevbruar
19 Kovas מרץ
merts
20 Balandis אפריל
apryl
21 Gegužė מאי
may
22 Birželis יוני
yuny
23 Liepa יולי
yuly
24 Rugpjūtis אוגוסט
ogust
25 Rugsėjis ספטמבר
september
26 Spalis אוקטובר
oktober
27 Lapkritis נובמבר
november
28 Gruodis דצמבר
detsember
29 Kelintą valandą tu išvažiuoji? ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 Aštuntą valandą ryto בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 Ryte aštuonios penkiolika בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 Ryte aštuonios trisdešimt בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 Ryte be penkiolikos devynios ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 Šeštą valandą vakaro בשש בערב
beshesh ba'erev
35 Vėluoju אני מאחר
any meaher7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! מונית!
taxi
2 Kur norite važiuoti? ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 Važiuoju į stotį אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 Ar galite paimti mano bagažą? ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 Ar tai yra toli nuo čia? ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 Ne, šalia לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 Taip, tai yra truputį toliau כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 Kiek tai kainuos? ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 Nuvežkite mane čia, prašau קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 Į dešinę זה ימינה
ze yamyna
13 Į kairę זה שמאלה
za smola
14 Tiesiai זה ישר
ze yashar
15 Čia זה כאן
ze kan
16 Ten זה משם
ze mysham
17 Stop! עצור!
atsor!
18 Neskubėkite קח את הזמן
kah et hazman
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 Aš tave myliu אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 Aš esu laimingas אני שמח
any sameh
4 Aš esu liūdnas אני עצובה
any atsuva
5 Aš čia gerai jaučiuosi אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 Man šalta קר לי
kar ly
7 Man karšta חם לי
ham ly
8 Čia per erdvu זה גדול מדי
ze gadol myday
9 Čia per ankšta זה קטן מדי
ze katan myday
10 Čia puiku זה מושלם
ze mushlam
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 Tai puiki mintis זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 Noriu pasilinksminti יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 Tai nėra gera mintis זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 Aš noriu pailsėti יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 Ar nori pasportuoti? אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 Taip, man reikia nuleisti garą! כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 Aš žaidžiu tenisą אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 Ne, ačiū, esu pavargęs לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 Mano tėvas אבא שלי
aba shely
3 Mano motina אמא שלי
yma shely
4 Mano sūnus הבן שלי
haben shely
5 Mano dukra הבת שלי
habat shely
6 Brolis אח
ah
7 Sesuo אחות
ahot
8 Draugas חבר
haver
9 Draugė ידידה
yedyda
10 Mano draugas חבר שלי
haver shely
11 Mano draugė ידידה שלי
yedyda shely
12 Mano vyras בעלי
ba'aly
13 Mano žmona אשתי
ishty10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras בר
bar
2 Ar norėtum išgerti? ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 Gerti לשתות
lishtot
4 Taurė כוס
kos
5 Su malonumu בשמחה
besimha
6 Kasdieniška kalba בכיף
bekeyf
7 Ką tu užsisakysi? ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 Ko galima išgerti? ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 Turime vandens arba vaisių sulčių יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 Vanduo מים
maym
11 Gal galite pridėti ledukų? ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 Ledukai קוביות קרח
kubyot kerah
13 Šokolado שוקו
shoko
14 Pieno חלב
halav
15 Arbatos תה
te
16 Kavos קפה
kafe
17 Su cukrumi עם סוכר
im sukar
18 Su pienu עם קצפת
im katsefet
19 Vyno יין
yayn
20 Alaus בירה
byra
21 Prašau arbatos תה בבקשה
te bevakasha
22 Prašau alaus בירה בבקשה
byra bevakasha
23 Ko norėtumėte išgerti? ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 Dvi arbatas prašau! פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 Du alaus prašau! פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 Nieko, ačiū כלום, תודה
klum, toda
27 Į tave לחייך
lehayeha
28 Į sveikatą! לחיים!
lehaym!
29 Sąskaitą, prašau חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 Kiek aš moku? סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 Dvidešimt eurų עשרים יורו
esrym yuru
32 Aš vaišinu אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas המסעדה
hamis'eada
2 Ar norėtum valgyti? ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 Taip, ačiū כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 Valgyti לאכול
lehol
5 Kur galime pavalgyti? ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 Kur galime papusryčiauti? ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 Vakarienė ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 Pusryčiai ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 Prašau! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 Prašau meniu! תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 Štai ir meniu! הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 Su ryžiais עם אורז
im orez
14 Su makaronais עם אטריות
im itryot
15 Su bulvėmis תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 Su daržovėmis ירקות
yeraquot
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 Duonos לחם
lehem
19 Sviesto חמאה
hemah
20 Salotos סלט
salat
21 Desertas קינוח
kynuah
22 Vaisių פרות
perot
23 Ar galėčiau gauti peilį? ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 Taip, tuoj jums atnešiu כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 Peilis סכין
sakyn
26 Šakutė מזלג
mazleg
27 Šaukštas כף
kaf
28 Ar tai yra karštas patiekalas? ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 Taip, ir labai aštrus! כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 Karštas חם
ham
31 Šaltas קר
kar
32 Aštrus מתובל
metubal
33 Aš imsiu žuvį! אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 Aš taip pat גם אני
gam any12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 Gal galėsim vėl susitikti? ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 Pasakyti kitaip ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 Taip, su malonumu כן, בשמחה
ken, besymha
5 Pasakyti kitaip כן, בכיף
ken, bekeif
6 Aš čia gyvenu אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 Ar tu turi telefono numerį? ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 Taip, štai jis כן, הנה
ken, yne
9 Man buvo smagu su tavim היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 Greitai susitiksime נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 Aš taip pat tikiuosi אני גם מקוה
any gam mekave
13 Viso gero! להתראות!
lehytraot!
14 Iki rytojaus! נפגש מחר
nipagesh mahar
15 Iki! ביי!
bay!13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 Autobusų tvarkaraštis לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 Šitas הרכבת הזאת
arakevet azot
12 Ačiū תודה
toda
13 Nėra už ką. Geros kelionės! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 Pasakyti kitaip !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 Autoservisas מוסך תקונים
musah tykunym
16 Degalinė תחנת-דלק
tahanat-delek
17 Pilną, prašau לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 Dviratis אופנים
ofnaym
19 Miesto centras מרכז העיר
merkaz ayr
20 Priemiestis פרבר
parvar
21 Tai yra didelis miestas זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 Tai yra kaimas זה כפר
ze kfar
23 Kalnas הר
ar
24 Ežeras אגם
agam
25 Kaimas כפר
kfar14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 Taip, ji yra čia כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 Ji išėjo היא יצאה
y yatsa
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 Ji yra darbe היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 Ji yra savo namuose היא בבית שלה
y babayt shela
8 Ar julius čia yra? ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 Taip, jis yra čia כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 Jis išėjo הוא יצא
u yatsa
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 Jis yra darbe הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 Jis yra savo namuose הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis המלון
amalon
2 Butas דירה
dyra
3 Sveikas atvykęs! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 Ar turite laisvų kambarių? ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 Kambarys su pusryčiais חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 Kokia yra vienos nakties kaina? ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 Taip, žinoma! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 Ačiū. Kambarys labai geras. תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 Atleiskite, bet man brangoka זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 Jis yra pirmame aukšte הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 Ar yra liftas? ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 Liftas yra jūsų kairėje המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 Liftas yra jūsų dešinėje המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 Kur yra skalbykla? ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 Ji yra pirmame aukšte היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 Pirmas aukštas קומת קרקע
komat karka
25 Kambarys חדר
heder
26 Sausas valymas מכבסה
mahbesa
27 Kirpykla מספרה
myspara
28 Mašinų stovėjimo aikštelė חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 Kur yra susirinkimų salė? נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 Susirinkimų salė אולם האספות
ulam a'asefot
31 Baseinas yra šildomas הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 Baseinas הבריכה
abryha
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 Prašau raktą את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 Prašau kambario kortelę את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 Ar man yra žinučių? ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 Taip, štai jos כן, הנה הן
ken, yne en
38 Ne, jūs nieko negavote לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 Galime. Kiek jums reikia? ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys החוף
ahof
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 Ten toliau yra parduotuvė יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 Balionas כדור
kadur
5 Žiūronai משקפת
myshkefet
6 Kepuraitė כובע מצחיה
kova mytshya
7 Rankšluostis מגבת
magevet
8 Sandalai סנדלים
sandalym
9 Kibiras דלי
dly
10 Apsauginis kremas nuo saulės קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 Maudymosi trumpikės בגד-ים
beged-yam
12 Akiniai nuo saulės משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 Vėžiagyvis סרטן
sartan
14 Degintis להשתזף
leyshtazef
15 Saulėta מחומם
mehumam
16 Saulėlydis שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 Skėtis nuo saulės שמשיה
shymshya
18 Saulė שמש
shemesh
19 Saulės smūgis מכת-שמש
makat-shemesh
20 Ar pavojinga čia plaukioti? ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 Ne, nepavojinga לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 Taip, čia maudytis draudžiama כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 Plaukti לשחות
lysh'hot
24 Plaukimas שחיה
shhya
25 Banga גל
gal
26 Jūra ים
yam
27 Kopa דיונה
dyuna
28 Smėlis חול
hol
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 Oras keisis מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 Lis ירד גשם
yered geshem
32 Bus saulėta תהיה שמש
tyye shemesh
33 Bus vėjuota תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 Maudymosi kostiumas בגד-ים
beged-yam
35 Šešėlis צל
tsel17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 Aš pasiklydau הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 Ko norėtumėte? מה את רוצה
ma at rotsa?
4 Kas atsitiko? ?מה קרה
ma kara?
5 Kur galiu rasti vertėją? ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 Kur yra artimiausia vaistinė? ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 Ligoninė בית-חולים
beyt-holym
10 Vaistinė בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 Gydytojas רופא
rofe
12 Medicinos paslaugos שרות רפואי
sherut refuy
13 Aš pamečiau savo dokumentus איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 Mano dokumentus pavogė גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 Radinių biuras משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 Pagalbos punktas תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 Atsarginis išėjimas יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 Policija המשטרה
hamishtara
19 Dokumentai תעודות
teudot
20 Pasakyti kitaip מסמכים
mysmahym
21 Pinigai כסף
kesef
22 Pasas דרכון
darkon
23 Bagažas מטען
mytan
24 Pasakyti kitaip ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 Ačiū, nereikia זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 Palikite mane ramybėje! עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 Išeikite! הסתלק!
ystalek!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“