žodynas > Italų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Buongiorno
2 Labas vakaras Buonasera
3 Viso gero Arrivederci
4 Iki A dopo
5 Taip
6 Ne No
7 Prašau Per favore!
8 Ačiū Grazie
9 Labai ačiū Grazie mille
10 Ačiū už jūsų pagalbą Grazie per il suo aiuto
11 Nėra už ką Prego
12 Gerai Va bene
13 Kiek tai kainuoja? Quanto costa, per favore?
14 Atsiprašau Mi scusi !
15 Aš nesuprantu Non ho capito
16 Aš supratau Ho capito
17 Aš nežinau Non so
18 Draudžiama Vietato
19 Kur yra tualetas? Dov'è il bagno per favore ?
20 Gerų metų! Buon anno!
21 Su gimtadieniu! Buon compleanno!
22 Gerų švenčių! Buone feste!
23 Sveikinimai! Congratulazioni!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Buongiorno. Come stai ?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Buongiorno. Bene, grazie
3 Ar tu kalbi itališkai? Parli italiano ?
4 Ne, aš nekalbu itališkai No, non parlo italiano
5 Tik truputėlį Soltanto un po'
6 Iš kokios šalies atvykai? Di dove sei ?
7 Kokia yra tavo tautybė? Di che nazionalità sei?
8 Aš esu lietuvis Sono lituano
9 O ar tu čia gyveni? E tu, vivi qui?
10 Taip, aš čia gyvenu Si, abito qui
11 Mano vardas sara, o tavo? Mi chiamo Sara, e tu ?
12 Julius Giuliano
13 Ką tu čia veiki? Che fai qui?
14 Atostogauju Sono in vacanza
15 Mes atostogaujame Siamo in vacanza
16 Aš atvykau verslo reikalais Sono in viaggio d'affari
17 Aš čia dirbu Lavoro qui
18 Mes čia dirbame Lavoriamo qui
19 Kur rekomenduojate pavalgyti? Dove mi consigli di andare a mangiare?
20 Ar netoliese yra muziejus? C'è un museo qui vicino?
21 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Dove posso collegarmi a internet?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
2 Taip, žinoma Con piacere!
3 Kaip tai vadinama? Come si chiama ?
4 Tai yra stalas È un tavolo
5 Stalas, supranti? Un tavolo, hai capito ?
6 Aš nesuprantu Non ho capito
7 Gal galėtum pakartoti? Puoi ripetere per favore ?
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Puoi parlare più lentamente?
9 Gal galėtum tai užrašyti? Potresti scriverlo per favore?
10 Aš supratau Ho capito4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Mi piace il colore di questo tavolo
2 Tai raudona È rosso
3 Mėlyna Blu
4 Geltona Giallo
5 Balta Bianco
6 Juoda Nero
7 Žalia Verde
8 Oranžinė Arancione
9 Violetinė Viola
10 Pilka Grigio5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Zero
2 Vienas Uno
3 Du Due
4 Trys Tre
5 Keturi Quattro
6 Penki Cinque
7 Šeši Sei
8 Septyni Sette
9 Aštuoni Otto
10 Devyni Nove
11 Dešimt Dieci
12 Vienuolika Undici
13 Dvylika Dodici
14 Trylika Tredici
15 Keturiolika Quattordici
16 Penkiolika Quindici
17 Šešiolika Sedici
18 Septyniolika Diciassette
19 Aštuoniolika Diciotto
20 Devyniolika Diciannove
21 Dvidešimt Venti
22 Dvidešimt vienas Ventuno
23 Dvidešimt du Ventidue
24 Dvidešimt trys Ventitre
25 Dvidešimt keturi Ventiquattro
26 Dvidešimt penki Venticinque
27 Dvidešimt šeši Ventisei
28 Dvidešimt septyni Ventisette
29 Dvidešimt aštuoni Ventotto
30 Dvidešimt devyni Ventinove
31 Trisdešimt Trenta
32 Trisdešimt vienas Trentuno
33 Trisdešimt du Trentadue
34 Trisdešimt trys Trentatre
35 Trisdešimt keturi Trentaquattro
36 Trisdešimt penki Trentacinque
37 Trisdešimt šeši Trentasei
38 Keturiasdešimt Quaranta
39 Penkiasdešimt Cinquanta
40 Šešiasdešimt Sessanta
41 Septyniasdešimt Settanta
42 Aštuoniasdešimt Ottanta
43 Devyniasdešimt Novanta
44 Šimtas Cento
45 Šimtas penki Cento-cinque
46 Du šimtai Duecento
47 Trys šimtai Trecento
48 Keturi šimtai Quattrocento
49 Tūkstantis Mille
50 Tūkstantis penki šimtai Millecinquecento
51 Du tūkstančiai Duemila
52 Dešimt tūkstančių Diecimila6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Da quando sei qui?
2 Šiandien Da oggi
3 Vakar Da ieri
4 Prieš dvi dienas Da due giorni
5 Kiek laiko pasiliksi? Quanto tempo resti ?
6 Aš išvažiuoju šiandien Riparto domani
7 Aš išvažiuoju poryt Riparto dopodomani
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų Riparto tra tre giorni
9 Pirmadienis Lunedì
10 Antradienis Martedì
11 Trečiadienis Mercoledì
12 Ketvirtadienis Giovedì
13 Penktadienis Venerdì
14 Šeštadienis Sabato
15 Sekmadienis Domenica
16 Sausis Gennaio
17 Vasaris Febbraio
18 Kovas Marzo
19 Balandis Aprile
20 Gegužė Maggio
21 Birželis Giugno
22 Liepa Luglio
23 Rugpjūtis Agosto
24 Rugsėjis Settembre
25 Spalis Ottobre
26 Lapkritis Novembre
27 Gruodis Dicembre
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? A che ora parti ?
29 Aštuntą valandą ryto La mattina, alle otto
30 Ryte aštuonios penkiolika La mattina, alle otto e un quarto
31 Ryte aštuonios trisdešimt La mattina, alle otto e trenta
32 Ryte be penkiolikos devynios La mattina, alle otto e quarantacinque
33 Šeštą valandą vakaro La sera, alle diciotto
34 Vėluoju Sono in ritardo7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taxi!
2 Kur norite važiuoti? Dove vuole andare?
3 Važiuoju į stotį Vado alla stazione
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Vado all'hotel Giorno e Notte
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Mi puo' portare all'aeroporto?
6 Ar galite paimti mano bagažą? Puo' prendere i miei bagagli?
7 Ar tai yra toli nuo čia? È lontano da qui ?
8 Ne, šalia No è vicino
9 Taip, tai yra truputį toliau Sì è un po' più lontano
10 Kiek tai kainuos? Quanto costa?
11 Nuvežkite mane čia, prašau Mi porti qui per favore
12 Į dešinę A destra
13 Į kairę A sinistra
14 Tiesiai Dritto
15 Čia È qui
16 Ten È di là
17 Stop! Alt!
18 Neskubėkite Faccia con comodo
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Mi puo' fare una ricevuta per favore?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Il tuo paese mi piace molto
2 Aš tave myliu Ti amo
3 Aš esu laimingas Sono felice
4 Aš esu liūdnas Sono triste
5 Aš čia gerai jaučiuosi Sto bene qui
6 Man šalta Sento freddo
7 Man karšta Sento caldo
8 Čia per erdvu È' troppo grande
9 Čia per ankšta È troppo piccolo
10 Čia puiku È perfetto
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Vuoi uscire stasera?
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Vorrei uscire stasera
13 Tai puiki mintis È una buon'idea
14 Noriu pasilinksminti Ho voglia di divertirmi
15 Tai nėra gera mintis Non è una buon'idea
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Non ho voglia di uscire stasera
17 Aš noriu pailsėti Ho voglia di riposarmi
18 Ar nori pasportuoti? Vuoi fare sport?
19 Taip, man reikia nuleisti garą! Sì, ho bisogno di sfogarmi!
20 Aš žaidžiu tenisą Io gioco a tennis
21 Ne, ačiū, esu pavargęs No grazie, sono abbastanza stanco9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Hai dei parenti qui?
2 Mano tėvas Mio padre
3 Mano motina Mia madre
4 Mano sūnus Mio figlio
5 Mano dukra Mia figlia
6 Brolis Un fratello
7 Sesuo Una sorella
8 Draugas Un amico
9 Draugė Un'amica
10 Mano draugas Il mio ragazzo
11 Mano draugė La mia ragazza
12 Mano vyras Mio marito
13 Mano žmona Mia moglie10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Il bar
2 Ar norėtum išgerti? Vuoi bere qualcosa?
3 Gerti Bere
4 Taurė Bicchiere
5 Su malonumu Con piacere
6 Ką tu užsisakysi? Che cosa prendi?
7 Ko galima išgerti? Che cosa c'è da bere ?
8 Turime vandens arba vaisių sulčių C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
9 Vanduo Acqua
10 Gal galite pridėti ledukų? Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
11 Ledukai Un po' di ghiaccio?
12 Šokolado Una cioccolata
13 Pieno Del latte
14 Arbatos Del tè
15 Kavos Del caffè
16 Su cukrumi Con zucchero
17 Su pienu Con panna
18 Vyno Del vino
19 Alaus Una birra
20 Prašau arbatos Un tè, per favore
21 Prašau alaus Una birra per favore
22 Ko norėtumėte išgerti? Cosa vuoi bere ?
23 Dvi arbatas prašau! Due tè per favore
24 Du alaus prašau! Due birre per favore
25 Nieko, ačiū Niente, grazie
26 Į tave Alla tua
27 Į sveikatą! Salute
28 Sąskaitą, prašau Il conto per favore
29 Kiek aš moku? Quanto Le devo, per favore ?
30 Dvidešimt eurų Venti Euro
31 Aš vaišinu È per me11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Il ristorante
2 Ar norėtum valgyti? Vuoi mangiare?
3 Taip, ačiū Sì, ne ho voglia
4 Valgyti Mangiare
5 Kur galime pavalgyti? Dove possiamo mangiare?
6 Kur galime papusryčiauti? Dove possiamo pranzare?
7 Vakarienė La cena
8 Pusryčiai La prima colazione
9 Prašau! Per favore !
10 Prašau meniu! Il menu per favore!
11 Štai ir meniu! Ecco il menu!
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Cosa preferisci? Carne o pesce?
13 Su ryžiais Con riso
14 Su makaronais Con pasta
15 Su bulvėmis Delle patate
16 Su daržovėmis Della verdura
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
18 Duonos Del pane
19 Sviesto Del burro
20 Salotos Un'insalata
21 Desertas Un dolce
22 Vaisių Della frutta
23 Ar galėčiau gauti peilį? Ha un coltello per favore?
24 Taip, tuoj jums atnešiu Sì, glielo porto subito
25 Peilis Un coltello
26 Šakutė Una forchetta
27 Šaukštas Un cucchiaio
28 Ar tai yra karštas patiekalas? È un piatto caldo?
29 Taip, ir labai aštrus! Sì, ed anche molto speziato!
30 Karštas Caldo
31 Šaltas Freddo
32 Aštrus Speziato
33 Aš imsiu žuvį! Prenderò il pesce!
34 Aš taip pat Anch'io12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! È tardi ! Devo andare!
2 Gal galėsim vėl susitikti? Ci rivedremo ?
3 Taip, su malonumu Sì, certamente
4 Aš čia gyvenu Abito a quest'indirizzo
5 Ar tu turi telefono numerį? Hai un numero di telefono?
6 Taip, štai jis Sì, eccolo
7 Man buvo smagu su tavim Ho trascorso un momento piacevole con te
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
9 Greitai susitiksime Ci rivedremo presto
10 Aš taip pat tikiuosi Lo spero anch'io
11 Viso gero! Arrivederci
12 Iki rytojaus! A domani
13 Iki! Ciao13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Dove va questo treno per favore?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Questo treno si ferma alla Città del Sole?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Quando parte il treno per la Città del Sole?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Quando arriva il treno per la Città del Sole?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Un biglietto per La Città del Sole per favore
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Conosce l'orario dei treni?
9 Autobusų tvarkaraštis L'orario degli autobus
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
11 Šitas È quello
12 Ačiū Grazie
13 Nėra už ką. Geros kelionės! Di niente. Buon Viaggio
14 Autoservisas Il meccanico
15 Degalinė La pompa di benzina
16 Pilną, prašau Il pieno, per favore
17 Dviratis Bici
18 Miesto centras Il centro città
19 Priemiestis La periferia
20 Tai yra didelis miestas È una grande città
21 Tai yra kaimas È un paese
22 Kalnas Una montagna
23 Ežeras Un lago
24 Kaimas La campagna14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? C'è Sara per favore ?
2 Taip, ji yra čia Sì, è qui
3 Ji išėjo È uscita
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Puo' chiamarla al cellulare
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Sa dove posso trovarla?
6 Ji yra darbe È andata al lavoro
7 Ji yra savo namuose È a casa sua
8 Ar julius čia yra? C'è Giuliano per favore ?
9 Taip, jis yra čia Sì, è qui
10 Jis išėjo È uscito
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Sa dove posso trovarlo?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Puo' chiamarlo al cellulare
13 Jis yra darbe È andato al lavoro
14 Jis yra savo namuose È a casa sua15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis L'hotel
2 Butas Appartamento
3 Sveikas atvykęs! Benvenuti!
4 Ar turite laisvų kambarių? Ha una camera libera?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? È una camera con bagno?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Preferisce due letti separati?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Desidera una camera doppia?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
9 Kambarys su pusryčiais Camera con la prima colazione
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Qual è il prezzo per una notte?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12 Taip, žinoma! Sì, certo!
13 Ačiū. Kambarys labai geras. Grazie, la camera va benissimo.
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Va bene, posso prenotare per questa sera?
15 Atleiskite, bet man brangoka La ringrazio, ma è troppo cara per me
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Dove si trova la mia camera, per favore?
18 Jis yra pirmame aukšte È al primo piano
19 Ar yra liftas? C'è un ascensore?
20 Liftas yra jūsų kairėje L'ascensore è alla sua sinistra
21 Liftas yra jūsų dešinėje L'ascensore è alla sua destra
22 Kur yra skalbykla? Dov'è la lavanderia?
23 Ji yra pirmame aukšte È al pianterreno.
24 Pirmas aukštas Pianterreno.
25 Kambarys Camera
26 Sausas valymas Lavanderia
27 Kirpykla Parrucchiere
28 Mašinų stovėjimo aikštelė Parcheggio auto
29 Kur yra susirinkimų salė? Vediamoci nella sala conferenze?
30 Susirinkimų salė La sala di riunione
31 Baseinas yra šildomas La piscina è riscaldata
32 Baseinas La piscina
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą Mi svegli alle sette per favore
34 Prašau raktą La chiave per favore
35 Prašau kambario kortelę Il pass per favore
36 Ar man yra žinučių? Ci sono messaggi per me?
37 Taip, štai jos Sì, eccoli
38 Ne, jūs nieko negavote No, non ha ricevuto nulla
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
41 Galime. Kiek jums reikia? Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys La spiaggia
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Sa dove posso comprare un palloncino?
3 Ten toliau yra parduotuvė C'è un negozio da questa parte
4 Balionas Un palloncino
5 Žiūronai Un binocolo
6 Kepuraitė Un berretto
7 Rankšluostis Asciugamano
8 Sandalai Sandali
9 Kibiras Secchiello
10 Apsauginis kremas nuo saulės Crema solare
11 Maudymosi trumpikės Costume da bagno maschile
12 Akiniai nuo saulės Occhiali da sole
13 Vėžiagyvis Crostaceo
14 Degintis Fare un bagno di sole
15 Saulėta Assolato
16 Saulėlydis Tramonto
17 Skėtis nuo saulės Ombrellone
18 Saulė Sole
19 Saulės smūgis Insolazione
20 Ar pavojinga čia plaukioti? È pericoloso nuotare qui?
21 Ne, nepavojinga No, non è pericoloso
22 Taip, čia maudytis draudžiama Sì, è vietato farsi il bagno qui
23 Plaukti Nuotare
24 Plaukimas Nuoto
25 Banga Onda
26 Jūra Mare
27 Kopa Duna
28 Smėlis Sabbia
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
30 Oras keisis Il tempo sta cambiando
31 Lis Pioverà
32 Bus saulėta Ci sarà il sole
33 Bus vėjuota Ci sarà molto vento
34 Maudymosi kostiumas Costume da bagno
35 Šešėlis Ombra17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Mi può aiutare per favore ?
2 Aš pasiklydau Mi sono perso
3 Ko norėtumėte? Cosa desidera?
4 Kas atsitiko? Che è successo?
5 Kur galiu rasti vertėją? Dove posso trovare un interprete?
6 Kur yra artimiausia vaistinė? Dov'è la farmacia più vicina?
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Puo' chiamare un medico per favore?
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? Che cura segue al momento?
9 Ligoninė Un ospedale
10 Vaistinė Una farmacia
11 Gydytojas Un medico
12 Medicinos paslaugos Servizio medico
13 Aš pamečiau savo dokumentus Ho perso i documenti
14 Mano dokumentus pavogė Mi hanno rubato i documenti
15 Radinių biuras Ufficio degli oggetti smarriti
16 Pagalbos punktas Posto di soccorso
17 Atsarginis išėjimas Uscita di sicurezza
18 Policija La polizia
19 Dokumentai Documenti
20 Pinigai Soldi
21 Pasas Passaporto
22 Bagažas Bagagli
23 Ačiū, nereikia No, grazie
24 Palikite mane ramybėje! Lasciami in pace !
25 Išeikite! Vattene !
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“