žodynas > japonų

1 - Pagrindinės frazės
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Laba diena 🔊 こんにちは kon'nichiwa
🔊 Laba diena 🔊 おはよう ohayō
🔊 Labas vakaras 🔊 こんばんは konbanwa
🔊 Viso gero 🔊 さようなら sayōnara
🔊 Viso gero 🔊 またね mata ne
🔊 Iki 🔊 また後でね mata ato de ne
🔊 Taip 🔊 はい hai
🔊 Taip 🔊 うん un
🔊 Ne 🔊 いいえ iie
🔊 Ne 🔊 ううん uun
🔊 Prašau 🔊 すみません sumimasen
🔊 Ačiū 🔊 ありがとうございます arigatō gozaimasu
🔊 Ačiū 🔊 ありがとう arigatō
🔊 Labai ačiū 🔊 どうもありがとう! dōmo arigatō!
🔊 Ačiū už jūsų pagalbą 🔊 助かりました、 ありがと うございます tasukari mashita, arigatō gozaimasu
🔊 Ačiū už jūsų pagalbą 🔊 助かった、ありがとう tasukatta, arigatō
🔊 Nėra už ką 🔊 どういたしまして dōitashimashite
🔊 Gerai 🔊 了解です ryōkai desu
🔊 Gerai 🔊 オーケー ōkē
🔊 Kiek tai kainuoja? 🔊 すみません、値段は いくらですか? sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
🔊 Atsiprašau 🔊 ごめんなさい! gomen'nasai !
🔊 Atsiprašau 🔊 ごめん! gomen !
🔊 Aš nesuprantu 🔊 わかりません wakarimasen
🔊 Aš nesuprantu 🔊 わからない wakaranai
🔊 Aš supratau 🔊 わかりました wakarimashita
🔊 Aš supratau 🔊 わかった wakatta
🔊 Aš nežinau 🔊 知りません shirimasen
🔊 Aš nežinau 🔊 知らない shiranai
🔊 Draudžiama 🔊 禁止 kinshi
🔊 Kur yra tualetas? 🔊 すみません、 トイレはどこですか? sumimasen, toire wa doko desu ka ?
🔊 Gerų metų! 🔊 明けまして おめでとう ございます! akemashite omedetō gozaimasu !
🔊 Gerų metų! 🔊 明けまして おめでとう! akemashite omedetō !
🔊 Su gimtadieniu! 🔊 お誕生日 おめでとう ございます! otanjōbi omedetō gozaimasu !
🔊 Su gimtadieniu! 🔊 お誕生日 おめでとう! otanjōbi omedetō !
🔊 Gerų švenčių! 🔊 よいお年を! yoi otoshi wo !
🔊 Sveikinimai! 🔊 おめでとうございます! omedetō gozaimasu !
🔊 Sveikinimai! 🔊 おめでとう! omedetō !
2 - Pokalbis
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Sveikas. Kaip tau sekasi? 🔊 こんにちは、お元気ですか? kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
🔊 Sveikas. Kaip gyveni? 🔊 元気? genki ?
🔊 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 🔊 こんにちは、元気です、ありがとう kon'nichiwa, genki desu, arigatō
🔊 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 🔊 うん、元気 un, genki
🔊 Ar tu kalbi japoniškai? 🔊 日本語を話せますか? nihon go wo hanase masu ka? 
🔊 Ne, aš nekalbu japoniškai 🔊 いいえ、日本語は話せません iie, nihon go wa hanase mase n 
🔊 Tik truputėlį 🔊 少しだけですが sukoshi dake desu ga
🔊 Tik truputėlį 🔊 少しだけならね sukoshi dake nara ne
🔊 Iš kokios šalies atvykai? 🔊 どこの国から来たのですか? doko no kuni kara kita no desu ka ?
🔊 Iš kokios šalies atvykai? 🔊 どこの国から来たの? doko no kuni kara kita no?
🔊 Kokia yra tavo tautybė? 🔊 お国はどちらですか? okuni wa dochira desu ka ?
🔊 Kokia yra tavo tautybė? 🔊 何人なの? nani jin nano ?
🔊 Aš esu lietuvis 🔊 リトアニア人です ritoania jin desu 
🔊 O ar tu čia gyveni? 🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか? anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 O ar tu čia gyveni? 🔊 きみは? ここに住んでいるの? kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
🔊 Taip, aš čia gyvenu 🔊 はい、ここに住んでいます hai, koko ni sunde imasu
🔊 Taip, aš čia gyvenu 🔊 うん、ここに住んでいるよ un, koko ni sunde iru yo
🔊 Mano vardas sara, o tavo? 🔊 私の名前はサラです、あなたは? watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
🔊 Mano vardas sara, o tavo? 🔊 私の名前はサラ、あなたは? watashi no namae wa sara, anata wa ?
🔊 Julius 🔊 ジュリアンです jurian desu
🔊 Julius 🔊 ジュリアン jurian
🔊 Ką tu čia veiki? 🔊 ここで何をしているのですか? koko de nani wo shite iru no desu ka ?
🔊 Ką tu čia veiki? 🔊 ここで何をしているの? koko de nani wo shite iru no ?
🔊 Atostogauju 🔊 バカンス中です bakansu chū desu
🔊 Atostogauju 🔊 バカンス中だよ bakansu chū dayo
🔊 Mes atostogaujame 🔊 僕たちは バカンス中です bokutachi wa bakansu chū desu
🔊 Mes atostogaujame 🔊 僕たち バカンス中だよ
🔊 Aš atvykau verslo reikalais 🔊 出張中です shucchō chū desu
🔊 Aš atvykau verslo reikalais 🔊 出張中だよ shucchō chū dayo
🔊 Aš čia dirbu 🔊 ここで働いています koko de hataraite imasu
🔊 Aš čia dirbu 🔊 ここで働いているよ koko de hataraite iru yo
🔊 Mes čia dirbame 🔊 僕たちはここで働いています bokutachi wa koko de hataraite imasu
🔊 Mes čia dirbame 🔊 僕たち ここで働いているよ bokutachi koko de hataraite irun yo
🔊 Kur rekomenduojate pavalgyti? 🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか? gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Kur patartumėte pavalgyti? 🔊 ご飯を食べるのに どこかいい所 ある? gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
🔊 Ar netoliese yra muziejus? 🔊 この近くに 美術館は ありますか? kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
🔊 Ar netoliese yra muziejus? 🔊 この近くに 美術館 ある? kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
🔊 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか? dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 🔊 どこか インターネットが できるところ ある? dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
3 - Išmokti
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Aš supratau 🔊 わかりました wakarimashita
🔊 Ar nori išmokti naujų žodžių? 🔊 単語を少し覚えてみますか? tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
🔊 Ar nori išmokti naujų žodžių? 🔊 単語を少し覚えてみる? tango wo sukoshi oboete miru ?
🔊 Taip, žinoma 🔊 はい、是非! hai, zehi !
🔊 Taip, žinoma 🔊 うん、いいよ! un, iiyo !
🔊 Kaip tai vadinama? 🔊 これは何て言うのですか? kore wa nan te iu no desu ka ?
🔊 Kaip tai vadinama? 🔊 これは何て言うの? kore wa nan te iu no ?
🔊 Tai yra stalas 🔊 それはテーブルです sore wa tēburu desu
🔊 Tai yra stalas 🔊 それはテーブルだね sore wa tēburu dane
🔊 Stalas, supranti? 🔊 テーブルです、わかりましたか? tēburu desu, wakarimashita ka ?
🔊 Stalas, supranti? 🔊 テーブル、わかった? tēburu wakatta ?
🔊 Aš nesuprantu 🔊 わからない wakaranai
🔊 Gal galėtum pakartoti? 🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか? sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
🔊 Gal galėtum pakartoti? 🔊 お願い、もう一回言ってくれる? onegai, mou ikkai itte kureru ?
🔊 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか? mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
🔊 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれる? mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
🔊 Gal galėtum tai užrašyti? 🔊 すみません、書いてくれますか? sumimasen, kaite kure masu ka ?
🔊 Gal galėtum tai užrašyti? 🔊 お願い、書いてくれる? onegai, kaite kure ru ?
4 - Spalvos
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Man labai patinka šio stalo spalva 🔊 このテーブルの色が好きです kono tēburu no iro ga suki desu
🔊 Man labai patinka šio stalo spalva 🔊 このテーブルの色 いいね kono tēburu no iro iine
🔊 Tai raudona 🔊 赤です aka desu
🔊 Raudonas 🔊 赤だね aka dane
🔊 Mėlyna 🔊 青 ao
🔊 Geltona 🔊 黄色 kiiro
🔊 Balta 🔊 白 shiro
🔊 Juoda 🔊 黒 kuro
🔊 Žalia 🔊 緑 midori
🔊 Oranžinė 🔊 オレンジ orenji
🔊 Violetinė 🔊 紫 murasaki
🔊 Pilka 🔊 灰色 haiiro
5 - Skaičiai
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Nulis 🔊 ゼロ zero
🔊 Vienas 🔊 一 ichi
🔊 Du 🔊 二 ni
🔊 Trys 🔊 三 san
🔊 Keturi 🔊 四 shi
🔊 Keturi 🔊 四 yon
🔊 Penki 🔊 五 go
🔊 Šeši 🔊 六 roku
🔊 Septyni 🔊 七 shichi
🔊 Septyni 🔊 七 nana
🔊 Aštuoni 🔊 八 hachi
🔊 Devyni 🔊 九 ku
🔊 Devyni 🔊 九 kyū
🔊 Dešimt 🔊 十
🔊 Vienuolika 🔊 十一 jū ichi
🔊 Dvylika 🔊 十二 jū ni
🔊 Trylika 🔊 十三 jū san
🔊 Keturiolika 🔊 十四 jū shi
🔊 Penkiolika 🔊 十五 jū go
🔊 Šešiolika 🔊 十六 jū roku
🔊 Septyniolika 🔊 十七 jū shichi
🔊 Septyniolika 🔊 十七 jū nana
🔊 Aštuoniolika 🔊 十八 jū hachi
🔊 Devyniolika 🔊 十九 jū ku
🔊 Devyniolika 🔊 十九 jū kyū
🔊 Dvidešimt 🔊 二十 ni jū
🔊 Dvidešimt vienas 🔊 二十一 ni jū ichi
🔊 Dvidešimt du 🔊 二十二 ni jū ni
🔊 Dvidešimt trys 🔊 二十三 ni jū san
🔊 Dvidešimt keturi 🔊 二十四 ni jū shi
🔊 Dvidešimt keturi 🔊 二十四 ni jū yon
🔊 Dvidešimt penki 🔊 二十五 ni jū go
🔊 Dvidešimt šeši 🔊 二十六 ni jū roku
🔊 Dvidešimt septyni 🔊 二十七 ni jū shichi
🔊 Dvidešimt septyni 🔊 二十七 ni jū nana
🔊 Dvidešimt aštuoni 🔊 二十八 ni jū hachi
🔊 Dvidešimt devyni 🔊 二十九 ni jū ku
🔊 Dvidešimt devyni 🔊 二十九 ni jū kyū
🔊 Trisdešimt 🔊 三十 san jū
🔊 Trisdešimt vienas 🔊 三十一 san jū ichi
🔊 Trisdešimt du 🔊 三十二 san jū ni
🔊 Trisdešimt trys 🔊 三十三 san jū san
🔊 Trisdešimt keturi 🔊 三十四 san jū yon
🔊 Trisdešimt keturi 🔊 三十四 san jū shi
🔊 Trisdešimt penki 🔊 三十五 san jū go
🔊 Trisdešimt šeši 🔊 三十六 san jū roku
🔊 Keturiasdešimt 🔊 四十 yon jū
🔊 Penkiasdešimt 🔊 五十 go jū
🔊 Šešiasdešimt 🔊 六十 roku jū
🔊 Septyniasdešimt 🔊 七十 nana jū
🔊 Aštuoniasdešimt 🔊 八十 hachi jū
🔊 Devyniasdešimt 🔊 九十 kyū jū
🔊 Šimtas 🔊 百 hyaku
🔊 Šimtas penki 🔊 百五 hyaku go
🔊 Du šimtai 🔊 二百 ni hyaku
🔊 Trys šimtai 🔊 三百 san byaku
🔊 Keturi šimtai 🔊 四百 yon hyaku
🔊 Tūkstantis 🔊 千 sen
🔊 Tūkstantis penki šimtai 🔊 千五百 sen go hyaku
🔊 Du tūkstančiai 🔊 二千 ni sen
🔊 Dešimt tūkstančių 🔊 一万 ichi man
6 - Laikas
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Kada tu čia atvažiavai ? 🔊 いつ ここに着いたのですか? itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
🔊 Kada tu čia atvykai? 🔊 いつ ここに着いたの? itsu koko ni tsui ta no ?
🔊 Šiandien 🔊 今日 kyō
🔊 Vakar 🔊 昨日 kinō
🔊 Prieš dvi dienas 🔊 二日前 futsuka mae
🔊 Kiek laiko pasiliksi? 🔊 どの位いるのですか? dono kurai iru no desu ka ?
🔊 Kiek laiko pasiliksi? 🔊 どの位いるの? dono kurai iru no ?
🔊 Aš išvažiuoju šiandien 🔊 明日に発ちます ashita ni tachi masu
🔊 Aš išvažiuoju šiandien 🔊 明日に発つよ ashita ni tatsu yo
🔊 Aš išvažiuoju poryt 🔊 あさってに発ちます asatte ni tachi masu
🔊 Aš išvažiuoju poryt 🔊 あさってに発つよ asatte ni tatsu yo
🔊 Aš išvažiuoju po trijų dienų 🔊 三日後に発ちます mikkago ni tachi masu
🔊 Aš išvažiuoju po trijų dienų 🔊 三日後に発つよ mikkago ni tatsu yo
🔊 Pirmadienis 🔊 月曜日 getsuyō bi
🔊 Antradienis 🔊 火曜日 kayō bi
🔊 Trečiadienis 🔊 水曜日 suiyō bi
🔊 Ketvirtadienis 🔊 木曜日 mokuyō bi
🔊 Penktadienis 🔊 金曜日 kinyō bi
🔊 Šeštadienis 🔊 土曜日 doyō bi
🔊 Sekmadienis 🔊 日曜日 nichiyō bi
🔊 Sausis 🔊 一月 ichi gatsu
🔊 Vasaris 🔊 二月 ni gatsu
🔊 Kovas 🔊 三月 san gatsu
🔊 Balandis 🔊 四月 shi gatsu
🔊 Gegužė 🔊 五月 go gatsu
🔊 Birželis 🔊 六月 roku gatsu
🔊 Liepa 🔊 七月 shichi gatsu
🔊 Rugpjūtis 🔊 八月 hachi gatsu
🔊 Rugsėjis 🔊 九月 ku gatsu
🔊 Spalis 🔊 十月 jū gatsu
🔊 Lapkritis 🔊 十一月 jūichi gatsu
🔊 Gruodis 🔊 十二月 jūni gatsu
🔊 Kelintą valandą tu išvažiuoji? 🔊 何時に出発するのですか? nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
🔊 Kelintą valandą tu išvažiuoji? 🔊 何時に出発するの? nanji ni shuppatsu suru no ?
🔊 Aštuntą valandą ryto 🔊 朝の8時です asa no hachi ji desu
🔊 Aštuntą valandą ryto 🔊 朝の8時 asa no hachi ji
🔊 Ryte aštuonios penkiolika 🔊 朝の8時15分です asa no hachi ji jyūgo fun desu
🔊 Ryte aštuonios penkiolika 🔊 朝の8時15分 asa no hachi ji jyūgo fun
🔊 Ryte aštuonios trisdešimt 🔊 朝の8時半です asa no hachi ji han desu
🔊 Pusę devynių ryto 🔊 朝の8時半 asa no hachi ji han
🔊 Ryte be penkiolikos devynios 🔊 朝の8時45分です asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
🔊 Ryte be penkiolikos devynios 🔊 朝の8時45分 asa no hachi ji yonjyūgo fun
🔊 Šeštą valandą vakaro 🔊 夜の6時です yoru no roku ji desu
🔊 Šeštą valandą vakaro 🔊 夜の6時 yoru no roku ji
🔊 Vėluoju 🔊 遅刻です chikoku desu
🔊 Vėluoju 🔊 遅刻だ chikoku da
7 - Taksi
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Taksi! 🔊 タクシー! takushī
🔊 Kur norite važiuoti? 🔊 どちらまで行かれますか? dochira made ikare masu ka ?
🔊 Važiuoju į stotį 🔊 駅に行きたいのですが eki ni iki tai no desu ga
🔊 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » 🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
🔊 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? 🔊 空港までお願いできますか? kūkō made onegai deki masu ka ?
🔊 Ar galite paimti mano bagažą? 🔊 荷物を お願いできますか? nimotsu wo onegai deki masu ka?
🔊 Ar tai yra toli nuo čia? 🔊 ここから遠いですか? koko kara tōi desu ka?
🔊 Ne, šalia 🔊 いいえ、すぐ近くです iie, sugu chikaku desu
🔊 Taip, tai yra truputį toliau 🔊 はい、少し遠いです hai, sukoshi tōi desu
🔊 Kiek tai kainuos? 🔊 いくら かかりますか? ikura kakari masu ka?
🔊 Nuvežkite mane čia, prašau 🔊 ここまで お願いします koko made onegai shimasu
🔊 Į dešinę 🔊 右です migi desu
🔊 Į kairę 🔊 左です hidari desu
🔊 Tiesiai 🔊 真っ直ぐです massugu desu
🔊 Čia 🔊 ここです koko desu
🔊 Ten 🔊 あちらです achira desu
🔊 Stop! 🔊 ストップ! stoppu!
🔊 Neskubėkite 🔊 ゆっくりでいいですよ yukkuri de ii desu yo
🔊 Ar galite man išrašyti sąskaitą? 🔊 領収書を お願いできますか? ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
8 - Šeima
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Ar čia turi giminių? 🔊 家族もここに住んでいるのですか? kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 Ar čia turi giminių? 🔊 家族もここに住んでいるの? kazoku mo koko ni sunde iru no ?
🔊 Mano tėvas 🔊 私のお父さん watashi no otōsan
🔊 Mano tėvas 🔊 僕のお父さん boku no otōsan
🔊 Mano motina 🔊 私のお母さん watashi no okāsan
🔊 Mano motina 🔊 僕のお母さん boku no okāsan
🔊 Mano sūnus 🔊 私の息子 watashi no musuko
🔊 Mano sūnus 🔊 僕の息子 boku no musuko
🔊 Mano dukra 🔊 私の娘 watashi no musume
🔊 Mano dukra 🔊 僕の娘 boku no musume
🔊 Brolis 🔊 兄 ani
🔊 Brolis 🔊 弟 otōto
🔊 Sesuo 🔊 姉 ane
🔊 Sesuo 🔊 妹 imōto
🔊 Draugas 🔊 男友達 otoko tomodachi
🔊 Draugė 🔊 女友達 on'na tomodachi
🔊 Mano draugas 🔊 私の彼氏 watashi no kareshi
🔊 Mano draugė 🔊 僕の彼女 boku no kanojo
🔊 Mano vyras 🔊 私の夫 watashi no otto
🔊 Mano žmona 🔊 僕の妻 boku no tsuma
9 - Jausmai
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Man labai patinka tavo šalis 🔊 あなたの国が すごい好きです anata no kuni ga sugoi suki desu
🔊 Aš tave myliu 🔊 愛してます aishite masu
🔊 Aš tave myliu 🔊 愛してる aishiteru
🔊 Aš esu laimingas 🔊 嬉しいです ureshii desu
🔊 Aš esu laiminga 🔊 嬉しいよ ureshii yo
🔊 Aš esu liūdnas 🔊 悲しいです kanashii desu
🔊 Aš esu liūdna 🔊 悲しいよ
🔊 Aš čia gerai jaučiuosi 🔊 いい気分です ii kibun desu
🔊 Aš čia gerai jaučiuosi 🔊 いい気分だよ ii kibun dayo
🔊 Man šalta 🔊 寒いですね samui desu ne
🔊 Man šalta 🔊 寒いね samui ne
🔊 Man karšta 🔊 暑いですね atsui desu ne
🔊 Man karšta 🔊 暑いね atsui ne
🔊 Čia per erdvu 🔊 大きすぎます ōki sugi masu
🔊 Čia per erdvu 🔊 大きすぎるよ ōki sugiru yo
🔊 Čia per ankšta 🔊 小さすぎます chiisa sugi masu
🔊 Čia per ankšta 🔊 小さすぎるよ chiisa sugiru yo
🔊 Čia puiku 🔊 完璧です! kanpeki desu !
🔊 Čia puiku 🔊 ぴったり! pittari !
🔊 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? 🔊 今晩 出かけたいですか? konban dekake tai desu ka ?
🔊 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? 🔊 今晩 出かけたい? konban dekake tai ?
🔊 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti 🔊 今晩 出かけたいですね konban dekake tai desu ne
🔊 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti 🔊 今晩 出かけたいな konban dekake tai na
🔊 Tai puiki mintis 🔊 いい案ですね ii an desu ne
🔊 Tai puiki mintis 🔊 それ、いいね! sore ii ne !
🔊 Noriu pasilinksminti 🔊 遊びたいですね asobi tai desu ne
🔊 Noriu pasilinksminti 🔊 パーッと遊びたいな pātto asobi tai na
🔊 Tai nėra gera mintis 🔊 いい案じゃないですね ii an jya nai desu ne
🔊 Tai nėra gera mintis 🔊 いい案じゃないね ii an jya nai na
🔊 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti 🔊 今晩は 出かけたくないです konban wa dekake taku nai desu
🔊 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti 🔊 今晩は 出かけたくないな konban wa dekake taku nai na
🔊 Aš noriu pailsėti 🔊 休みたいです yasumi tai desu
🔊 Aš noriu pailsėti 🔊 休みたいな yasumi tai na
🔊 Ar nori pasportuoti? 🔊 スポーツをしたいですか? supōtsu wo shi tai desu ka ?
🔊 Ar nori pasportuoti? 🔊 スポーツ したい? supōtsu shi tai ?
🔊 Taip, man reikia nuleisti garą! 🔊 はい、気分転換しないと! hai, kibuntenkan shinaito !
🔊 Aš žaidžiu tenisą 🔊 テニスをします tenisu wo shimasu
🔊 Aš žaidžiu tenisą 🔊 テニスをするよ tenisu wo suru yo
🔊 Ne, ačiū, esu pavargęs 🔊 いいです ありがとう、結構疲れています iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
🔊 Ne, ačiū, esu pavargęs 🔊 いいよ ありがとう、結構疲れているんだ iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda
10 - Baras
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Baras 🔊 バー
🔊 Ar norėtum išgerti? 🔊 何か飲みたいですか? nani ka nomi tai desu ka ?
🔊 Ar norėtum išgerti? 🔊 何か飲みたい? nani ka nomi tai ?
🔊 Gerti 🔊 飲む nomu
🔊 Taurė 🔊 グラス gurasu
🔊 Stiklinė 🔊 コップ koppu
🔊 Su malonumu 🔊 喜んで yorokonde
🔊 Su malonumu 🔊 いいね iine
🔊 Ką tu užsisakysi? 🔊 何にしますか? nani ni shimasu ka ?
🔊 Ką tu užsisakysi? 🔊 何にする? nani ni suru ?
🔊 Ko galima išgerti? 🔊 飲み物は 何がありますか? nomimono wa nani ga arimasu ka ?
🔊 Ko galima išgerti? 🔊 飲み物は 何があるの? nomimono wa nani ga aru no ?
🔊 Turime vandens arba vaisių sulčių 🔊 水とフルーツジュースがあります mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
🔊 Turime vandens arba vaisių sulčių 🔊 水とフルーツジュースがあるよ mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
🔊 Vanduo 🔊 水 mizu
🔊 Gal galite pridėti ledukų? 🔊 すみません、氷をいれて もらえます か? sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
🔊 Ledukai 🔊 氷 kōri
🔊 Šokolado 🔊 チョコレート chokorēto
🔊 Pieno 🔊 ミルク miruku
🔊 Pieno 🔊 牛乳 gyūnyū
🔊 Arbatos 🔊 紅茶 kōcha
🔊 Kavos 🔊 コーヒー kōhī 
🔊 Su cukrumi 🔊 砂糖 と satō to
🔊 Su pienu 🔊 クリーム と kurīmu to
🔊 Vyno 🔊 ワイン wain
🔊 Alaus 🔊 ビール bīru
🔊 Prašau arbatos 🔊 紅茶をひとつ お願いします kōcha wo hitotsu onegai shimasu
🔊 Prašau arbatos 🔊 紅茶をひとつ お願い kōcha wo hitotsu onegai
🔊 Prašau alaus 🔊 ビールを一杯 お願いします bīru wo ippai onegai shimasu
🔊 Prašau alaus 🔊 ビールを一杯 お願い bīru wo ippai onegai
🔊 Ko norėtumėte išgerti? 🔊 何を飲まれますか? nani wo nomare masu ka ?
🔊 Ko norėtumėte išgerti? 🔊 ご注文をお伺いします gochūmon wo oukagai shimasu
🔊 Dvi arbatas prašau! 🔊 紅茶を二つ お願いします! kōcha wo futatsu onegai shimasu
🔊 Dvi arbatas prašau! 🔊 紅茶を二つ お願い!
🔊 Du alaus prašau! 🔊 ビールを二杯 お願いします bīru wo nihai onegai shimasu
🔊 Du alaus prašau! 🔊 ビールを二杯 お願い bīru wo nihai onegai
🔊 Nieko, ačiū 🔊 何もいりません、ありがと うございます nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
🔊 Nieko, ačiū 🔊 何もいらない、ありがとう nanimo iranai, arigatō
🔊 Į tave 🔊 乾杯 kanpai
🔊 Į sveikatą! 🔊 乾杯 kanpai
🔊 Sąskaitą, prašau 🔊 お勘定お願いします okanjō onegai shimasu
🔊 Kiek aš moku? 🔊 すみません、いくらですか? sumimasen, ikura desu ka ?
🔊 Dvidešimt eurų 🔊 二七〇〇円 nisen nanahyaku en
🔊 Aš vaišinu 🔊 ご馳走します gochisō shimasu
🔊 Aš vaišinu 🔊 おごるよ ogoru yo
11 - Restoranas
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Restoranas 🔊 レストラン resutoran
🔊 Ar norėtum valgyti? 🔊 何か食べたいですか? nani ka tabe tai desu ka ?
🔊 Ar norėtum valgyti? 🔊 何か食べたい? nani ka tabe tai ?
🔊 Taip, ačiū 🔊 はい、食べたいです hai, tabe tai desu
🔊 Taip, ačiū 🔊 うん、食べたい un, tabe tai
🔊 Valgyti 🔊 食べる taberu
🔊 Kur galime pavalgyti? 🔊 どこで 食べれますか? doko de tabere masu ka ?
🔊 Kur galime užkąsti? 🔊 どこで 食べれる? doko de tabere ru ?
🔊 Kur galime papusryčiauti? 🔊 どこで 昼食がとれますか? doko de chūshoku ga tore masu ka ?
🔊 Kur galime papusryčiauti? 🔊 どこで ランチにする? doko de ranchi ni suru ?
🔊 Vakarienė 🔊 夕食 yūshoku
🔊 Vakarienė 🔊 晩ごはん bangohan
🔊 Pusryčiai 🔊 朝食 chōshoku
🔊 Pusryčiai 🔊 朝ごはん asagohan
🔊 Prašau! 🔊 すみません! sumimasen !
🔊 Prašau meniu! 🔊 すみません、メニューをお願い します! sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
🔊 Štai ir meniu! 🔊 こちらがメニューです! kochira ga menyū desu
🔊 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? 🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか? niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
🔊 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? 🔊 肉と魚、どっちが食べたい? niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
🔊 Su ryžiais 🔊 ご飯と 一緒に gohan to issho ni
🔊 Su makaronais 🔊 パスタと 一緒に pasuta to issho ni
🔊 Su bulvėmis 🔊 ポテト poteto
🔊 Su bulvėmis 🔊 じゃがいも jyagaimo
🔊 Su daržovėmis 🔊 野菜 yasai
🔊 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio 🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵 sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
🔊 Duonos 🔊 パン pan
🔊 Sviesto 🔊 バター batā
🔊 Salotos 🔊 サラダ sarada
🔊 Desertas 🔊 デザート dezāto
🔊 Vaisių 🔊 フルーツ furūtsu
🔊 Vaisių 🔊 果物 kudamono
🔊 Ar galėčiau gauti peilį? 🔊 すみません、ナイフはありますか? sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
🔊 Taip, tuoj jums atnešiu 🔊 はい、すぐにお持ちいたします hai, sugu ni omochi shimasu
🔊 Peilis 🔊 ナイフ naifu
🔊 Šakutė 🔊 フォーク fōku
🔊 Šaukštas 🔊 スプーン supūn
🔊 Ar tai yra karštas patiekalas? 🔊 温かい料理ですか? atatakai ryōri desu ka ?
🔊 Taip, ir labai aštrus! 🔊 はい、それにとても辛いです! hai, soreni totemo karai desu !
🔊 Karštas 🔊 温かい atatakai
🔊 Šaltas 🔊 冷たい tsumetai
🔊 Aštrus 🔊 辛い karai
🔊 Aš imsiu žuvį! 🔊 魚にします! sakana ni shimasu !
🔊 Aš imsiu žuvį! 🔊 魚にするよ! sakana ni suru yo !
🔊 Aš taip pat 🔊 私も watashi mo
🔊 Aš taip pat 🔊 僕も boku mo
12 - Išsiskirti
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Jau vėlu! Aš turiu eiti! 🔊 もう遅いですね!行かないと! mou osoi desune! ikanai to !
🔊 Jau vėlu! Aš turiu eiti! 🔊 もう、こんな時間!行かないと! mou kon'na jikan! ikanai to !
🔊 Gal galėsim vėl susitikti? 🔊 また 会えますか? mata ae masu ka ?
🔊 Gal galėsim vėl susitikti? 🔊 また会える? mata ae ru ?
🔊 Taip, su malonumu 🔊 うん、喜んで un, yorokonde
🔊 Aš čia gyvenu 🔊 この住所に 住んでいます kono jyūsho ni sunde imasu
🔊 Aš čia gyvenu 🔊 ここに 住んでいるよ
🔊 Ar tu turi telefono numerį? 🔊 電話番号を 教えてくれますか? denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
🔊 Ar tu turi telefono numerį? 🔊 電話番号を 教えてくれる? denwa bangō wo oshiete kure ru ?
🔊 Taip, štai jis 🔊 はい、これです hai kore desu
🔊 Taip, štai jis 🔊 はい、これ hai kore
🔊 Man buvo smagu su tavim 🔊 楽しかったです tanoshikatta desu
🔊 Man buvo smagu su tavim 🔊 楽しかった! tanoshikatta
🔊 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 🔊 私も、会えて良かったです watashi mo aete yokatta desu
🔊 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 🔊 私も、会えて良かった watashi mo aete yokatta
🔊 Greitai susitiksime 🔊 近いうちに また会いましょうね chikai uchi ni mata aimashō ne
🔊 Greitai susitiksime 🔊 近いうちに また会おうね chikai uchi ni mata aō ne
🔊 Aš taip pat tikiuosi 🔊 そうですね sō desu ne
🔊 Aš taip pat tikiuosi 🔊 そうだね sō da ne
🔊 Viso gero! 🔊 さようなら sayōnara
🔊 Iki rytojaus! 🔊 また明日 mata ashita
🔊 Iki! 🔊 バイバイ! bai bai
13 - Transportas
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Ačiū 🔊 ありがとうございます arigatō gozaimasu
🔊 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės 🔊 すみません、 バス停を探しているのですが sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
🔊 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか? sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
🔊 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? 🔊 すみません、この電車は どこ行きですか? sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
🔊 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? 🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか? kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
🔊 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか? taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
🔊 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか? taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
🔊 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau 🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
🔊 Ar turite traukinių tvarkaraštį? 🔊 電車の時刻表は ありますか? densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
🔊 Autobusų tvarkaraštis 🔊 バスの時刻表 basu no jikokuhyō
🔊 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? 🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか? sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
🔊 Šitas 🔊 あれです are desu
🔊 Nėra už ką. Geros kelionės! 🔊 どういたしまして、良いご旅行を! dōitashimashite, yoi goryokō wo!
🔊 Autoservisas 🔊 整備工場 seibi kōjō
🔊 Degalinė 🔊 ガソリンスタンド gasorin sutando
🔊 Pilną, prašau 🔊 満タンでお願いします mantan de onegai shimasu
🔊 Dviratis 🔊 自転車 jitensha
🔊 Miesto centras 🔊 中心街 chūshingai
🔊 Priemiestis 🔊 郊外 kōgai
🔊 Tai yra didelis miestas 🔊 大都市です daitoshi desu
🔊 Tai yra kaimas 🔊 村です mura desu
🔊 Kalnas 🔊 山 yama
🔊 Ežeras 🔊 湖 mizu'umi
🔊 Kaimas 🔊 田舎 inaka
14 - Viešbutis
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Viešbutis 🔊 ホテル hoteru
🔊 Butas 🔊 マンション manshon
🔊 Sveikas atvykęs! 🔊 いらっしゃいませ! irasshaimase !
🔊 Ar turite laisvų kambarių? 🔊 空いてる部屋は ありますか? aiteru heya wa arimasu ka ?
🔊 Ar kambarys turi vonios kambarį? 🔊 部屋にお風呂は 付いていますか? heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
🔊 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? 🔊 ツインルームの方が よろしいですか? tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
🔊 Ar pageidaujate dviviečio kambario? 🔊 ダブルルームが よろしいですか? daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
🔊 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu 🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付 ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
🔊 Kambarys su pusryčiais 🔊 朝食付の部屋 chōshoku tsuki no heya
🔊 Kokia yra vienos nakties kaina? 🔊 一泊 いくらですか? ippaku ikura desu ka ?
🔊 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį 🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
🔊 Taip, žinoma! 🔊 はい、もちろん! hai, mochiron !
🔊 Ačiū. Kambarys labai geras. 🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね arigatō, totemo ii heya desu ne
🔊 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? 🔊 では、今晩の予約は できますか? dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
🔊 Atleiskite, bet man brangoka 🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
🔊 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? 🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか? sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
🔊 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 🔊 すみません、僕の部屋は どこですか? sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
🔊 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 🔊 すみません、私の部屋は どこですか? sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
🔊 Jis yra pirmame aukšte 🔊 二階です nikai desu
🔊 Ar yra liftas? 🔊 エレベーターは ありますか? erebētā wa ari masu ka ?
🔊 Liftas yra jūsų kairėje 🔊 エレベーターは 左手にあります erebētā wa hidarite ni arimasu
🔊 Liftas yra jūsų dešinėje 🔊 エレベーターは 右手にあります erebētā wa migite ni arimasu
🔊 Kur yra skalbykla? 🔊 コインランドリーは どこにありますか? koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
🔊 Ji yra pirmame aukšte 🔊 一階に あります ikkai ni arimasu
🔊 Pirmas aukštas 🔊 一階 ikkai
🔊 Kambarys 🔊 部屋 heya
🔊 Sausas valymas 🔊 クリーニング店 kurīningu ten
🔊 Kirpykla 🔊 美容院 biyōin
🔊 Mašinų stovėjimo aikštelė 🔊 駐車場 chūshajō
🔊 Kur yra susirinkimų salė? 🔊 会議室で会いませんか? kaigishitsu de ai masen ka ?
🔊 Susirinkimų salė 🔊 会議室 kaigishitsu
🔊 Baseinas yra šildomas 🔊 プールは温水です pūru wa onsui desu
🔊 Baseinas 🔊 プール pūru
🔊 Prašau mane pažadinti septintą valandą 🔊 すみません、7時に 起こしてください sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
🔊 Prašau raktą 🔊 鍵を お願いします kagi wo onegai shimasu
🔊 Prašau kambario kortelę 🔊 カードキーを お願いします kādo kī wo onegai shimasu
🔊 Ar man yra žinučių? 🔊 何か僕宛に伝言は ありますか? nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Ar man yra žinučių? 🔊 何か私宛に伝言は ありますか? nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Taip, štai jos 🔊 はい、こちらです hai, kochira desu
🔊 Ne, jūs nieko negavote 🔊 いいえ、何も ありません iie, nanimo arimasen
🔊 Kur galiu išsikeisti pinigus? 🔊 どこで 両替できますか? dokode ryōgae deki masu ka ?
🔊 Gal galite man iškeisti pinigų? 🔊 すみません、両替してもらえ ますか? sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
🔊 Galime. Kiek jums reikia? 🔊 できますよ、いくら替えましょ うか? deki masu yo, ikura kae mashō ka ?
15 - Ieškoti
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Ar sara yra čia? 🔊 すみません、サラさんはいますか? sumimasen, sara san wa imasu ka ?
🔊 Taip, ji yra čia 🔊 はい、彼女なら ここに いますよ hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
🔊 Taip, ji yra čia 🔊 うん、ここに いるよ un, koko ni iru yo
🔊 Ji išėjo 🔊 彼女なら 出かけました kanojyo nara dekake mashi ta
🔊 Ji išėjo 🔊 出かけたよ dekake ta yo
🔊 Galite jai paskambinti į mobilųjį 🔊 彼女の携帯に 電話してみてください kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Galite jai paskambinti į mobilųjį 🔊 携帯に 電話してみて keitai ni denwa shite mite
🔊 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? 🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか? kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? 🔊 どこにいるか 知ってる? dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Ji yra darbe 🔊 彼女の会社にいますよ kanojyo no kaisha ni imasu yo
🔊 Ji yra darbe 🔊 会社にいるよ kaisha ni iru yo
🔊 Ji yra savo namuose 🔊 彼女の自宅にいますよ kanojyo no jitaku ni imasu yo
🔊 Jis yra namie 🔊 自宅にいるよ jitaku ni iru yo
🔊 Ar julius čia yra? 🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか? sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
🔊 Taip, jis yra čia 🔊 はい、彼なら ここに いますよ hai, kare nara koko ni imasu yo
🔊 Taip, jis yra čia 🔊 うん、ここに いるよ un, koko ni iru yo
🔊 Jis išėjo 🔊 彼なら 出かけました karenara dekake mashi ta
🔊 Jis išėjo 🔊 出かけたよ dekake ta yo
🔊 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? 🔊 彼が どこにいるか 知っていますか? kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? 🔊 どこにいるか 知ってる? dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Galite jam paskambinti į mobilųjį 🔊 彼の携帯に 電話してみてください kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Galite jam paskambinti į mobilųjį 🔊 携帯に 電話してみて keitai ni denwa shite mite
🔊 Jis yra darbe 🔊 彼の会社にいますよ kare no kaisha ni imasu yo
🔊 Jis yra darbe 🔊 会社にいるよ kaisha ni iru yo
🔊 Jis yra savo namuose 🔊 彼の自宅にいますよ kare no jitaku ni imasu yo
🔊 Jis yra namie 🔊 自宅にいるよ jitaku ni iru yo
16 - Paplūdimys
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Paplūdimys 🔊 ビーチ bīchi
🔊 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? 🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか? dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
🔊 Ten toliau yra parduotuvė 🔊 この方向に進めば 店があ りますよ kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
🔊 Balionas 🔊 ビーチボール bīchi bōru
🔊 Žiūronai 🔊 双眼鏡 sōgankyō
🔊 Kepuraitė 🔊 帽子 bōshi
🔊 Rankšluostis 🔊 タオル taoru
🔊 Sandalai 🔊 サンダル sandaru
🔊 Kibiras 🔊 バケツ baketsu
🔊 Apsauginis kremas nuo saulės 🔊 日焼けどめクリーム hiyakedome kurīmu
🔊 Maudymosi trumpikės 🔊 海水パンツ kaisui pantsu
🔊 Akiniai nuo saulės 🔊 サングラス sangurasu
🔊 Vėžiagyvis 🔊 甲殻類 kōkakurui
🔊 Degintis 🔊 日光浴をする nikkōyoku wo suru
🔊 Saulėta 🔊 晴れた hareta
🔊 Saulėlydis 🔊 日没 nichibotsu
🔊 Skėtis nuo saulės 🔊 パラソル parasoru
🔊 Saulė 🔊 太陽 taiyō
🔊 Šešėlis 🔊 日陰 hikage
🔊 Saulės smūgis 🔊 日射病 nisshabyō
🔊 Ar pavojinga čia plaukioti? 🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか? koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
🔊 Ar pavojinga čia plaukioti? 🔊 ここで泳ぐの 危ない? koko de oyogu no abunai ?
🔊 Ne, nepavojinga 🔊 いいえ、危なくないですよ iie, abunaku nai desu yo
🔊 Ne, nepavojinga 🔊 ううん、危なくないよ uun, abunaku nai yo
🔊 Taip, čia maudytis draudžiama 🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
🔊 Taip, čia maudytis draudžiama 🔊 うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
🔊 Plaukti 🔊 泳ぐ oyogu
🔊 Plaukimas 🔊 水泳 suiei
🔊 Banga 🔊 波 nami
🔊 Jūra 🔊 海 umi
🔊 Kopa 🔊 砂丘 sakyū
🔊 Smėlis 🔊 砂 suna
🔊 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 🔊 明日の天気予報はどうですか? ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
🔊 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 🔊 明日の天気予報はどう? ashita no tenki yohō wa dō ?
🔊 Oras keisis 🔊 天気は変わるみたいです tenki wa kawaru mitai desu
🔊 Oras keisis 🔊 天気は変わるみたい tenki wa kawaru mitai
🔊 Lis 🔊 雨が降るみたいです ame ga furu mitai desu
🔊 Lis 🔊 雨が降るみたい ame ga furu mitai
🔊 Bus saulėta 🔊 晴れるみたいです hareru mitai desu
🔊 Bus saulėta 🔊 晴れるみたい hareru mitai
🔊 Bus vėjuota 🔊 風が強いみたいです kaze ga tsuyoi mitai desu
🔊 Bus vėjuota 🔊 風が強いみたい kaze ga tsuyoi mitai
🔊 Maudymosi kostiumas 🔊 水着 mizugi
17 - Seima
Lietuvių Japonų Tarimas
🔊 Gal galite man padėti? 🔊 すみません、 助けてもらえますか? sumimasen, tasukete morae masu ka ?
🔊 Gal galite man padėti? 🔊 すみません、 ちょっといいですか? sumimasen, chotto ii desu ka
🔊 Aš pasiklydau 🔊 道に迷っているんです michi ni mayotte irun desu
🔊 Ko norėtumėte? 🔊 何かお探しですか? nani ka osagashi desu ka ?
🔊 Ko norėtumėte? 🔊 何にしましょうか? nani ni shimashō ka ?
🔊 Kas atsitiko? 🔊 どうしたのですか? dōshita no desu ka ?
🔊 Kur galiu rasti vertėją? 🔊 通訳は どこで頼めますか? tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
🔊 Kur yra artimiausia vaistinė? 🔊 最寄の薬局は どこですか? moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
🔊 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? 🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか? sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
🔊 Nuo ko šiuo metu gydotės? 🔊 今 何かの治療をうけていますか? ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
🔊 Ligoninė 🔊 病院 byōin
🔊 Vaistinė 🔊 薬局 yakkyoku
🔊 Gydytojas 🔊 医者 isha
🔊 Medicinos paslaugos 🔊 医療サービス iryō sābisu
🔊 Aš pamečiau savo dokumentus 🔊 身分証明書を失くしました mibun shōmeisho wo nakushi mashita
🔊 Mano dokumentus pavogė 🔊 身分証明書を盗まれました mibun shōmeisho wo nusumare mashita
🔊 Radinių biuras 🔊 お忘れ物預かり所 owasuremono azukarisho
🔊 Pagalbos punktas 🔊 救護所 kyūgosho
🔊 Atsarginis išėjimas 🔊 非常口 hijyōguchi
🔊 Policija 🔊 警察 keisatsu
🔊 Dokumentai 🔊 身分証明書 mibun shōmeisho
🔊 Pinigai 🔊 お金 okane
🔊 Pasas 🔊 パスポート pasupōto
🔊 Bagažas 🔊 荷物 nimotsu
🔊 Ačiū, nereikia 🔊 結構です、ありがとう kekkō desu, arigatō
🔊 Palikite mane ramybėje! 🔊 ほっといてください! hottoite kudasai!
🔊 Palikite mane ramybėje! 🔊 ほっといて! hottoite!
🔊 Išeikite! 🔊 あっちに行ってください! acchi ni itte kudasai!
🔊 Išeikite! 🔊 あっちに行って! acchi ni itte !

Mūsų metodas

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“