žodynas > Korejiečių

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Kasdieniška kalba 안녕
Annyeong
3 Labas vakaras 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Kasdieniška kalba 안녕
Annyeong
5 Viso gero 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Kasdieniška kalba (tas, kuris lieka - tas, kuris palieka) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Iki 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Kasdieniška kalba 나중에 보자
Najung-e boja
9 Taip
Ne
10 Frazė-sinonimas
Ye
11 Ne 아니요
Aniyo
12 Kasdieniška kalba 아니
Ani
13 Prašau 실례합니다
Sillyehabnida
14 Pasakyti kitaip 저기요
Jeogiyo
15 Ačiū 감사합니다
Gamsahabnida
16 Kasdieniška kalba 고마워
Gomawo
17 Labai ačiū 감사합니다
Gamsahabnida
18 Ačiū už jūsų pagalbą 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Kasdieniška kalba 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Nėra už ką 아니예요
Aniyeyo
21 Gerai 알았습니다
Al-assseubnida
22 Kasdieniška kalba 알았어
Al-ass-eo
23 Kiek tai kainuoja? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Atsiprašau 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Kasdieniška kalba 미안해
Mianhae
26 Aš nesuprantu 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Kasdieniška kalba 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Aš supratau 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Kasdieniška kalba 이해했어
Ihaehaess-eo
30 Aš nežinau 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Kasdieniška kalba 잘 몰라
Jal molla
32 Draudžiama 금지
Geumji
33 Kur yra tualetas? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Gerų metų! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Su gimtadieniu! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Gerų švenčių! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Sveikinimai! 축하해요
Chughahaeyo
38 Kasdieniška kalba 축하해
Chughahae2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Kasdieniška kalba 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Ar tu kalbi korėjiečių kalba? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Ne, aš nekalbu korejiečių kalba 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Tik truputėlį 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Iš kokios šalies atvykai? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Kokia yra tavo tautybė? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Aš esu lietuvis 저는 리투아니아 사람입니다
Jeoneun lituania salam-ibnida
10 O ar tu čia gyveni? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Taip, aš čia gyvenu 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Mano vardas sara, o tavo? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 Julius 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Ką tu čia veiki? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Atostogauju 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Mes atostogaujame 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Aš atvykau verslo reikalais 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Aš čia dirbu 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Mes čia dirbame 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Kur rekomenduojate pavalgyti? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Ar netoliese yra muziejus? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Taip, žinoma 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Kaip tai vadinama? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Pasakyti kitaip 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 Tai yra stalas 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Pasakyti kitaip 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Stalas, supranti? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Pasakyti kitaip 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 Aš nesuprantu 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Kasdieniška kalba 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 Gal galėtum pakartoti? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 Kasdieniška kalba 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 Kasdieniška kalba 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 Gal galėtum tai užrašyti? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 Kasdieniška kalba 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 Aš supratau 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 Kasdieniška kalba 이해했어
Ihaehaess-eo4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 Tai raudona 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Mėlyna 파란색
Palan-saeg
4 Geltona 노란색
Nolan-saeg
5 Balta 흰색
Huin-saeg
6 Juoda 검정색
Geomjeong-saeg
7 Žalia 녹색
Nog-saeg
8 Oranžinė 주황색
Juhwang-saeg
9 Violetinė 보라색
Bola-saeg
10 Pilka 회색
Hoe-saeg5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis
Yeong
2 Vienas
Il
3 Pasakyti kitaip 하나
Hana
4 Du
I
5 Pasakyti kitaip
Dul
6 Trys
Sam
7 Pasakyti kitaip
Ses
8 Keturi
Sa
9 Pasakyti kitaip
Nes
10 Penki
O
11 Pasakyti kitaip 다섯
Daseos
12 Šeši
Yug
13 Pasakyti kitaip 여섯
Yeoseos
14 Septyni
Chil
15 Pasakyti kitaip 일곱
Ilgob
16 Aštuoni
Pal
17 Pasakyti kitaip 여덟
Yeodeolb
18 Devyni
Gu
19 Pasakyti kitaip 아홉
Ahob
20 Dešimt
Sib
21 Pasakyti kitaip
Yeol
22 Vienuolika 십일
Sib-il
23 Pasakyti kitaip 열하나
Yeolhana
24 Dvylika 십이
Sib-i
25 Pasakyti kitaip 열둘
Yeoldul
26 Trylika 십삼
Sibsam
27 Pasakyti kitaip 열셋
Yeolses
28 Keturiolika 십사
Sibsa
29 Pasakyti kitaip 열넷
Yeolnes
30 Penkiolika 십오
Sib-o
31 Pasakyti kitaip 열다섯
Yeoldaseos
32 Šešiolika 십육
Sib-yug
33 Pasakyti kitaip 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Septyniolika 십칠
Sibchil
35 Pasakyti kitaip 열일곱
Yeol-ilgob
36 Aštuoniolika 십팔
Sibpal
37 Pasakyti kitaip 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Devyniolika 십구
Sibgu
39 Pasakyti kitaip 열아홉
Yeol-ahob
40 Dvidešimt 이십
Isib
41 Pasakyti kitaip 스물
Seumul
42 Dvidešimt vienas 이십일
Isib-il
43 Pasakyti kitaip 스물 하나
Seumul hana
44 Dvidešimt du 이십이
Isib-i
45 Pasakyti kitaip 스물 둘
Seumul dul
46 Dvidešimt trys 이십삼
Isibsam
47 Pasakyti kitaip 스물 셋
Seumul ses
48 Dvidešimt keturi 이십사
Isibsa
49 Pasakyti kitaip 스물 넷
Seumul nes
50 Dvidešimt penki 이십오
Isib-o
51 Pasakyti kitaip 스물 다섯
Seumul daseos
52 Dvidešimt šeši 이십육
Isib-yug
53 Pasakyti kitaip 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Dvidešimt septyni 이십칠
Isibchil
55 Pasakyti kitaip 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Dvidešimt aštuoni 이십팔
Isibpal
57 Pasakyti kitaip 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Dvidešimt devyni 이십구
Isibgu
59 Pasakyti kitaip 스물 아홉
Seumul ahob
60 Trisdešimt 삼십
Samsib
61 Pasakyti kitaip 서른
Seoleun
62 Trisdešimt vienas 삼십일
Samsib-il
63 Pasakyti kitaip 서른 하나
Seoleun hana
64 Trisdešimt du 삼십이
Samsib-i
65 Pasakyti kitaip 서른 둘
Seoleun dul
66 Trisdešimt trys 삼십삼
Samsibsam
67 Pasakyti kitaip 서른 셋
Seoleun ses
68 Trisdešimt keturi 삼십사
Samsibsa
69 Pasakyti kitaip 서른 넷
Seoleun nes
70 Trisdešimt penki 삼십오
Samsib-o
71 Pasakyti kitaip 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Trisdešimt šeši 삼십육
Samsib-yug
73 Pasakyti kitaip 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Keturiasdešimt 사십
Sasib
75 Pasakyti kitaip 마흔
Maheun
76 Penkiasdešimt 오십
Osib
77 Pasakyti kitaip
Swin
78 Šešiasdešimt 육십
Yugsib
79 Pasakyti kitaip 예순
Yesun
80 Septyniasdešimt 칠십
Chilsib
81 Pasakyti kitaip 일흔
Ilheun
82 Aštuoniasdešimt 팔십
Palsib
83 Pasakyti kitaip 여든
Yeodeun
84 Devyniasdešimt 구십
Gusib
85 Pasakyti kitaip 아흔
Aheun
86 Šimtas
Baeg
87 Šimtas penki 백오
Baeg-o
88 Du šimtai 이백
Ibaeg
89 Trys šimtai 삼백
Sambaeg
90 Keturi šimtai 사백
Sabaeg
91 Tūkstantis
Cheon
92 Tūkstantis penki šimtai 천오백
Cheon-obaeg
93 Du tūkstančiai 이천
Icheon
94 Dešimt tūkstančių
Man6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Šiandien 오늘
Oneul
3 Vakar 어제
Eoje
4 Prieš dvi dienas 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Kiek laiko pasiliksi? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Kasdieniška kalba 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Aš išvažiuoju šiandien 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Kasdieniška kalba 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Aš išvažiuoju poryt 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Kasdieniška kalba 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Aš išvažiuoju po trijų dienų 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Kasdieniška kalba 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Pirmadienis 월요일
Wol-yoil
14 Antradienis 화요일
Hwa-yoil
15 Trečiadienis 수요일
Su-yoil
16 Ketvirtadienis 목요일
Mog-yoil
17 Penktadienis 금요일
Geum-yoil
18 Šeštadienis 토요일
To-yoil
19 Sekmadienis 일요일
Il-yoil
20 Sausis 일월달
Il-woldal
21 Vasaris 이월달
I-woldal
22 Kovas 삼월달
Sam-woldal
23 Balandis 사월달
Sa-woldal
24 Gegužė 오월달
O-woldal
25 Birželis 유월달
Yu-woldal
26 Liepa 칠월달
Chil-woldal
27 Rugpjūtis 팔월달
Pal-woldal
28 Rugsėjis 구월달
Gu-woldal
29 Spalis 시월달
Si-woldal
30 Lapkritis 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 Gruodis 십이월달
Sib-iwoldal
32 Kelintą valandą tu išvažiuoji? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Kasdieniška kalba 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 Aštuntą valandą ryto 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Pasakyti kitaip 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 Ryte aštuonios penkiolika 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Pasakyti kitaip 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 Ryte aštuonios trisdešimt 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Pasakyti kitaip 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 Ryte be penkiolikos devynios 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Pasakyti kitaip 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 Šeštą valandą vakaro 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Pasakyti kitaip 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Vėluoju 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! 택시!
Taegsi!
2 Kur norite važiuoti? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Važiuoju į stotį 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Ar galite paimti mano bagažą? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Ar tai yra toli nuo čia? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Ne, šalia 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 Taip, tai yra truputį toliau 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Kiek tai kainuos? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Nuvežkite mane čia, prašau 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 Į dešinę 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 Į kairę 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Tiesiai 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 Čia 여기입니다
Yeogiibnida
16 Ten 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Stop! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Neskubėkite 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Aš tave myliu 사랑해요
Salanghaeyo
3 Aš esu laimingas 행복해요
Haengboghaeyo
4 Aš esu liūdnas 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Pasakyti kitaip 우울해요
Uulhaeyo 
6 Aš čia gerai jaučiuosi 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Man šalta 추워요
Chuwoyo
8 Man karšta 더워요
Deowoyo
9 Čia per erdvu 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 Čia per ankšta 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 Čia puiku 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 Tai puiki mintis 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Noriu pasilinksminti 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 Tai nėra gera mintis 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Aš noriu pailsėti 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Ar nori pasportuoti? 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Taip, man reikia nuleisti garą! 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Aš žaidžiu tenisą 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Ne, ačiū, esu pavargęs 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Kasdieniška kalba 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Mano tėvas 아버지
Abeoji
4 Kasdieniška kalba 아빠
Appa
5 Mano motina 어머니
Eomeoni
6 Kasdieniška kalba 엄마
Eomma
7 Mano sūnus 아들
Adeul
8 Mano dukra
Ttal
9 Brolis 형제
Hyeongje
10 Vyresnysis brolis (sakė berniukas) - Vyresnysis brolis (sakė mergina) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 Sesuo 자매
Jamae
12 Vyresnioji sesuo (sakė berniukas) - Vyresnioji sesuo (sakė mergina) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 Draugas 친구
Chingu
14 Draugė 친구
Chingu
15 Mano draugas 남자 친구
Namja chingu
16 Pasakyti kitaip 애인
Aein
17 Mano draugė 여자 친구
Yeoja chingu
18 Pasakyti kitaip 애인
Aein
19 Mano vyras 남편
Nampyeon
20 Mano žmona 아내
Anae10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras
Ba
2 Frazė-sinonimas 술집
Suljib
3 Ar norėtum išgerti? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Šiuolaikinė kalba 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Gerti 마시다
Masida
6 Taurė
Jan
7 Frazė-sinonimas
Keob
8 Su malonumu 좋아요
Joh-ayo
9 Ką tu užsisakysi? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Kasdieniška kalba 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Ko galima išgerti? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Kasdieniška kalba 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Turime vandens arba vaisių sulčių 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Vanduo
Mul
15 Gal galite pridėti ledukų? 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 Ledukai 얼음
Eol-eum
17 Šokolado 핫쵸코
Haschyoko
18 Pieno 우유
Uyu
19 Arbatos
Cha
20 Kavos 커피
Keopi
21 Su cukrumi 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Su pienu 크림이랑
Keulim-ilang
23 Vyno 포도주
Podoju
24 Alaus 맥주
Maegju
25 Prašau arbatos 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 Prašau alaus 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Ko norėtumėte išgerti? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Dvi arbatas prašau! 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Du alaus prašau! 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 Nieko, ačiū 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Į tave 건배
Geonbae
32 Į sveikatą! 건배
Geonbae
33 Sąskaitą, prašau 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Kiek aš moku? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Dvidešimt eurų 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Aš vaišinu 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Pasakyti kitaip 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas 식당
Sigdang
2 Frazė-sinonimas 레스토랑
Leseutolang
3 Ar norėtum valgyti? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Kasdieniška kalba 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Taip, ačiū
Ne
6 Valgyti 먹다
Meogda
7 Kur galime pavalgyti? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Kur galime papusryčiauti? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Vakarienė 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Pusryčiai 아침식사
Achimsigsa
11 Prašau! 여기요!
Yeogiyo!
12 Prašau meniu! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Štai ir meniu! 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Kasdieniška kalba 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 Su ryžiais 밥이랑
Bab-ilang
17 Su makaronais 면이랑
Myeon-ilang
18 Su bulvėmis 감자
Gamja
19 Su daržovėmis 야채
Yachae
20 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Duonos
Ppang
22 Sviesto 버터
Beoteo
23 Salotos 샐러드
Saelleodeu
24 Desertas 디저트
Dijeoteu
25 Vaisių 과일
Gwail
26 Ar galėčiau gauti peilį? 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Taip, tuoj jums atnešiu 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 Peilis
Kal
29 Šakutė 포오크
Pookeu
30 Šaukštas 숟가락
Sudgalag
31 Ar tai yra karštas patiekalas? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Taip, ir labai aštrus! 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Karštas 따뜻하다
Ttatteushada
34 Šaltas 차갑다
Chagabda
35 Aštrus 맵다
Maebda
36 Aš imsiu žuvį! 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 Aš taip pat 저도요
Jeodoyo12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Gal galėsim vėl susitikti? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Taip, su malonumu 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Aš čia gyvenu 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Ar tu turi telefono numerį? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Taip, štai jis 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Man buvo smagu su tavim 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Greitai susitiksime 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 Aš taip pat tikiuosi 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Viso gero! 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Kasdieniška kalba 잘 가
Jal ga
13 Iki rytojaus! 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Kasdieniška kalba 내일 봐
Naeil bwa
15 Iki! 잘 가요
Jal gayo
16 Kasdieniška kalba 잘 가
Jal ga13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Autobusų tvarkaraštis 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 Šitas 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Ačiū 감사합니다
Gamsahabnida
13 Nėra už ką. Geros kelionės! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Autoservisas 카센터
Kasenteo
15 Degalinė 주유소
Juyuso
16 Pilną, prašau 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Dviratis 자전거
Jajeongeo
18 Miesto centras 중심지
Jungsimji
19 Priemiestis 교외
Gyooe
20 Tai yra didelis miestas 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 Tai yra kaimas 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Kalnas
San
23 Ežeras 호수
Hosu
24 Kaimas 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Taip, ji yra čia 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Ji išėjo 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Ji yra darbe 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Pasakyti kitaip 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Ji yra savo namuose 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Ar julius čia yra? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Taip, jis yra čia 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Jis išėjo 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Galite jam paskambinti į mobilųjį 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 Jis yra darbe 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Pasakyti kitaip 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 Jis yra savo namuose 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis 호텔
Hotel
2 Butas 아파트
Apateu
3 Sveikas atvykęs! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Ar turite laisvų kambarių? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Kambarys su pusryčiais 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Kokia yra vienos nakties kaina? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Taip, žinoma! 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Ačiū. Kambarys labai geras. 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 Atleiskite, bet man brangoka 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Jis yra pirmame aukšte 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Ar yra liftas? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Liftas yra jūsų kairėje 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Liftas yra jūsų dešinėje 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Kur yra skalbykla? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 Ji yra pirmame aukšte 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Pirmas aukštas 일층
Ilcheung
25 Kambarys
Bang
26 Sausas valymas 세탁소
Setagso
27 Kirpykla 미용실
Miyongsil
28 Mašinų stovėjimo aikštelė 주차장
Juchajang
29 Kur yra susirinkimų salė? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Susirinkimų salė 회의실
Hoeuisil
31 Baseinas yra šildomas 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Baseinas 수영장
Suyeongjang
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Prašau raktą 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Prašau kambario kortelę 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Ar man yra žinučių? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Taip, štai jos 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Ne, jūs nieko negavote 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Galime. Kiek jums reikia? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys 해변
Haebyeon
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Ten toliau yra parduotuvė 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 Balionas 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Žiūronai 쌍안경
Ssang-angyeong
6 Kepuraitė 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Rankšluostis 수건
Sugeon
8 Sandalai 샌달
Saendal
9 Kibiras 물통
Multong
10 Apsauginis kremas nuo saulės 썬크림
Sseonkeulim
11 Maudymosi trumpikės 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Akiniai nuo saulės 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Vėžiagyvis 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Degintis 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Saulėta 양지바른
Yangjibaleun
16 Saulėlydis 일몰
Ilmol
17 Skėtis nuo saulės 파라솔
Palasol
18 Saulė
Hae
19 Frazė-sinonimas 태양
Taeyang
20 Saulės smūgis 일광욕
Ilgwang-yog
21 Ar pavojinga čia plaukioti? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 Ne, nepavojinga 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Taip, čia maudytis draudžiama 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Plaukti 수영하다
Suyeonghada
25 Plaukimas 수영
Suyeong
26 Banga 파도
Pado
27 Jūra 바다
Bada
28 Kopa 모래 언덕
Molae eondeog
29 Smėlis 모래
Molae
30 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Oras keisis 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Lis 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Bus saulėta 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 Bus vėjuota 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Maudymosi kostiumas 수영복
Suyeongbog
36 Šešėlis 그늘
Geuneul17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Kasdieniška kalba 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Aš pasiklydau 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Ko norėtumėte? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Kas atsitiko? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Kur galiu rasti vertėją? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Kur yra artimiausia vaistinė? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Nuo ko šiuo metu gydotės? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Ligoninė 병원
Byeong-won
11 Vaistinė 약국
Yaggug
12 Gydytojas 의사
Uisa
13 Medicinos paslaugos 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Aš pamečiau savo dokumentus 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Mano dokumentus pavogė 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Radinių biuras 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Pagalbos punktas 구조대
Gujodae
18 Atsarginis išėjimas 비상구
Bisang-gu
19 Policija 경찰서
Gyeongchalseo
20 Dokumentai 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Pasakyti kitaip 신분증
Sinbunjeung
22 Pinigai 현금
Hyeongeum
23 Frazė-sinonimas
Don
24 Pasas 여권
Yeogwon
25 Bagažas
Jim
26 Ačiū, nereikia 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Palikite mane ramybėje! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Išeikite! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“