žodynas > Rumunų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Bună ziua
2 Labas vakaras Bună seara
3 Viso gero La revedere
4 Iki Pe curând
5 Taip Da
6 Ne Nu
7 Prašau Vă rog!
8 Ačiū Mulţumesc
9 Labai ačiū Vă mulţumesc!
10 Ačiū už jūsų pagalbą Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră
11 Nėra už ką Cu plăcere
12 Gerai De acord
13 Kiek tai kainuoja? Cât costă, vă rog
14 Atsiprašau Pardon!
15 Aš nesuprantu Nu înţeleg
16 Aš supratau Am înţeles
17 Aš nežinau Nu ştiu
18 Draudžiama Interzis
19 Kur yra tualetas? Unde este toaleta, vă rog?
20 Gerų metų! Un an nou fericit !
21 Su gimtadieniu! La mulți ani !
22 Gerų švenčių! Sărbători fericite !
23 Sveikinimai! Felicitări !2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Bună ziua Ce mai faci?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Bună ziua. Bine, mulțumesc
3 Ar tu kalbi rumuniškai? Vorbeşti româneşte?
4 Ne, aš nekalbu rumuniškai Nu, nu vorbesc româneşte
5 Tik truputėlį Puţin de tot
6 Iš kokios šalies atvykai? Din ce ţară eşti?
7 Kokia yra tavo tautybė? De ce naționalitate ești?
8 Aš esu lietuvis Sunt lituanian
9 Kai kalba moteris Sunt lituaniană
10 O ar tu čia gyveni? Locuieşti aici?
11 Taip, aš čia gyvenu Da, locuiesc aici
12 Mano vardas sara, o tavo? Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
13 Julius Iulian
14 Ką tu čia veiki? Ce faci aici?
15 Atostogauju Sunt în vacanță.
16 Mes atostogaujame Noi suntem în vacanță
17 Aš atvykau verslo reikalais Sunt în deplasare de afaceri
18 Aš čia dirbu Eu lucrez aici
19 Mes čia dirbame Noi lucrăm aici
20 Kur rekomenduojate pavalgyti? Unde putem să mâncăm?
21 Ar netoliese yra muziejus? Este vre-un muzeu nu departe de aici?
22 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Unde mă pot conecta la internet?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Vrei să înveți câteva cuvinte?
2 Taip, žinoma Da, desigur
3 Da, sigur că da
4 Kaip tai vadinama? Cum se numeşte?
5 Tai yra stalas Este o masă
6 Stalas, supranti? O masă, înţelegi?
7 Aš nesuprantu Nu înţeleg
8 Gal galėtum pakartoti? Poţi să repeţi, te rog?
9 Gal galėtum kalbėti lėčiau? N-ai putea să vorbești mai încet?
10 Gal galėtum tai užrašyti? Te rog, n-ai putea s-o scrii?
11 Aš supratau Am înţeles4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Îmi place culoarea acestei mese
2 Tai raudona Este roşu
3 Este roşie
4 Mėlyna Albastru
5 Albastră
6 Geltona Galben
7 Galbenă
8 Balta Alb
9 Albă
10 Juoda Negru
11 Neagră
12 Žalia Verde
13 Oranžinė Portocaliu
14 Portocalie
15 Violetinė Violet
16 Violetă
17 Pilka Gri5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Zero
2 Vienas Unu
3 Du Doi
4 Trys Trei
5 Keturi Patru
6 Penki Cinci
7 Šeši Şase
8 Septyni Şapte
9 Aštuoni Opt
10 Devyni Nouă
11 Dešimt Zece
12 Vienuolika Unsprezece
13 Dvylika Doisprezece
14 Trylika Treisprezece
15 Keturiolika Paisprezece
16 Penkiolika Cincisprezece
17 Šešiolika Șaisprezece
18 Septyniolika Şaptesprezece
19 Aštuoniolika Optsprezece
20 Devyniolika Nouăsprezece
21 Dvidešimt Douăzeci
22 Dvidešimt vienas Douăzeci şi unu
23 Dvidešimt du Douăzeci şi doi
24 Dvidešimt trys Douăzeci şi trei
25 Dvidešimt keturi Douăzeci şi patru
26 Dvidešimt penki Douăzeci şi cinci
27 Dvidešimt šeši Douăzeci şi şase
28 Dvidešimt septyni Douăzeci și șapte
29 Dvidešimt aštuoni Douăzeci şi opt
30 Dvidešimt devyni Douăzeci şi nouă
31 Trisdešimt Treizeci
32 Trisdešimt vienas Treizeci şi unu
33 Trisdešimt du Treizeci şi doi
34 Trisdešimt trys Treizeci şi trei
35 Trisdešimt keturi Treizeci şi patru
36 Trisdešimt penki Treizeci şi cinci
37 Trisdešimt šeši Treizeci şi şase
38 Keturiasdešimt Patruzeci
39 Penkiasdešimt Cincizeci
40 Šešiasdešimt Șaizeci
41 Septyniasdešimt Şaptezeci
42 Aštuoniasdešimt Optzeci
43 Devyniasdešimt Nouăzeci
44 Šimtas O sută
45 Šimtas penki O sută cinci
46 Du šimtai Două sute
47 Trys šimtai Trei sute
48 Keturi šimtai Patru sute
49 Tūkstantis O mie
50 Tūkstantis penki šimtai O mie cinci sute
51 Du tūkstančiai Două mii
52 Dešimt tūkstančių Zece mii6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Cînd ai sosit?
2 Šiandien Astăzi
3 Azi
4 Vakar Ieri
5 Prieš dvi dienas Acum două zile
6 Kiek laiko pasiliksi? Cât timp vei sta aici?
7 Aš išvažiuoju šiandien Plec mîine
8 Aš išvažiuoju poryt Plec poimîine
9 Aš išvažiuoju po trijų dienų Plec peste trei zile
10 Pirmadienis Luni
11 Antradienis Marţi
12 Trečiadienis Miercuri
13 Ketvirtadienis Joi
14 Penktadienis Vineri
15 Šeštadienis Sâmbătă
16 Sekmadienis Duminică
17 Sausis Ianuarie
18 Vasaris Februarie
19 Kovas Martie
20 Balandis Aprilie
21 Gegužė Mai
22 Birželis Iunie
23 Liepa Iulie
24 Rugpjūtis August
25 Rugsėjis Septembrie
26 Spalis Octombrie
27 Lapkritis Noiembrie
28 Gruodis Decembrie
29 Kelintą valandą tu išvažiuoji? La ce oră pleci?
30 Aštuntą valandą ryto Dimineața, la ora opt
31 Ryte aštuonios penkiolika Dimineața, la opt și un sfert
32 Ryte aštuonios trisdešimt Dimineaţa ... la opt treizeci
33 Ryte be penkiolikos devynios Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
34 Šeštą valandą vakaro Seara ... la ora optsprezece
35 Vėluoju Am întârziat7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taxi!
2 Kur norite važiuoti? Unde vreţi să mergeţi?
3 Važiuoju į stotį La gară
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Merg la hotelul Zi şi noapte
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Ați putea să mă duceți la aeroport?
6 Ar galite paimti mano bagažą? Ați putea să-mi luați bagagele?
7 Ar tai yra toli nuo čia? Este departe de aici?
8 E departe de aici?
9 Ne, šalia Nu, este alături
10 Nu, e alături
11 Taip, tai yra truputį toliau Da, e ceva mai departe
12 Kiek tai kainuos? Cât va costa?
13 Nuvežkite mane čia, prašau Duceți-mă acolo, vă rog.
14 Į dešinę Este la dreapta
15 E la dreapta
16 Į kairę Este la stânga
17 E la stînga
18 Tiesiai Este drept înainte
19 Este tot înainte
20 Čia Este aici
21 E aici
22 Ten Pe aici
23 Stop! Stop!
24 Neskubėkite Nu vă grăbiți
25 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Îmi place mult țara ta
2 Aš tave myliu Te iubesc
3 Aš esu laimingas Sunt fericit
4 Aš esu liūdnas Sunt trist
5 Aš čia gerai jaučiuosi Mă simt bine aici
6 Man šalta Îmi este frig
7 Man karšta Îmi este cald
8 Čia per erdvu E mare
9 Čia per ankšta E mic
10 Čia puiku E perfect
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Vrei să ieșim în seara aceasta?
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Da, vreau să ieșim astă seară
13 Tai puiki mintis E o idee bună
14 Noriu pasilinksminti Vreau să mă distrez
15 Tai nėra gera mintis Nu e o idee bună
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Nu vreau să ieșim astă seară
17 Aš noriu pailsėti Vreau sămă odihnesc
18 Ar nori pasportuoti? Vrei să faci sport?
19 Taip, man reikia nuleisti garą! Da, am nevoie să mă defulez!
20 Aš žaidžiu tenisą Eu joc tenis
21 Ne, ačiū, esu pavargęs Nu, mulțumesc, sunt obosit9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Ai rude aici?
2 Mano tėvas Tatăl meu
3 Mano motina Mama mea
4 Mano sūnus Fiul meu
5 Mano dukra Fiica mea
6 Brolis Un frate
7 Sesuo O soră
8 Draugas Un prieten
9 Draugė O prietenă
10 Mano draugas Prietenul meu
11 Mano draugė Prietena mea
12 Mano vyras Soţul meu
13 Mano žmona Soţia mea10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Barul
2 Ar norėtum išgerti? Vrei să bei ceva?
3 Gerti a bea
4 Taurė un pahar
5 Su malonumu Cu plăcere
6 Ką tu užsisakysi? Ce iei?
7 Ko galima išgerti? Ce este de băut?
8 Turime vandens arba vaisių sulčių Este apă sau suc de fructe
9 Vanduo apă
10 Gal galite pridėti ledukų? Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață?
11 Ledukai Cuburi de gheață
12 Šokolado Ciocolată
13 Pieno Lapte
14 Arbatos Ceai
15 Kavos Cafea
16 Su cukrumi Cu zahăr
17 Su pienu Cu frişcă
18 Vyno Vin
19 Alaus Bere
20 Prašau arbatos Un ceai, te rog!
21 Prašau alaus O bere, te rog!
22 Ko norėtumėte išgerti? Ce vreţi să beţi?
23 Dvi arbatas prašau! Două ceaiuri, vă rog
24 Du alaus prašau! Două beri, vă rog
25 Nieko, ačiū Nimic, mulţumesc
26 Į tave Noroc!
27 Į sveikatą! Sănătate!
28 Sąskaitą, prašau Nota, vă rog!
29 Plata, vă rog!
30 Kiek aš moku? Cât vă datorez?
31 Dvidešimt eurų Douăzeci de euro
32 Aš vaišinu Te invit11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Restaurantul
2 Ar norėtum valgyti? Vrei să mănînci?
3 Taip, ačiū Da, vreau
4 Valgyti A mânca
5 Kur galime pavalgyti? Unde putem să mâncăm?
6 Kur galime papusryčiauti? Unde putem lua prânzul?
7 Vakarienė Cina
8 Pusryčiai Micul dejun
9 Prašau! Vă rog!
10 Prašau meniu! Meniul, vă rog !
11 Štai ir meniu! Poftiți meniul!
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Ce preferi: carne sau peşte?
13 Su ryžiais Cu orez
14 Su makaronais Cu paste făinoase
15 Su bulvėmis Cartofi
16 Su daržovėmis Legume
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Omletă - ochiuri - ou moale
18 Duonos Pîine
19 Sviesto Unt
20 Salotos O salată
21 Desertas Un desert
22 Vaisių Fructe
23 Ar galėčiau gauti peilį? Un cuțit, vă rog
24 Taip, tuoj jums atnešiu Vi-l aduc imediat.
25 Peilis Un cuțit.
26 Šakutė O furculiță
27 Šaukštas O lingură
28 Ar tai yra karštas patiekalas? Aceasta e o mâncare caldă?
29 Taip, ir labai aštrus! Da, și foarte picantă !
30 Karštas Cald
31 Šaltas rece
32 Aštrus picant
33 Aš imsiu žuvį! Voi lua peşte!
34 O să iau peşte!
35 Aš taip pat Şi eu12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! E târziu, trebuie să plec
2 Gal galėsim vėl susitikti? Am putea să ne revedem?
3 Taip, su malonumu Da, cu plăcere
4 Aš čia gyvenu Locuiesc la această adresă
5 Ar tu turi telefono numerį? Tu ai un număr de telefon?
6 Taip, štai jis Da, iată-l
7 Man buvo smagu su tavim Mi-a fost bine în compania ta
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit
9 Greitai susitiksime Ne vom revedea curând
10 Aš taip pat tikiuosi Sper și eu
11 Viso gero! La revedere
12 Iki rytojaus! Pe mâine!
13 Iki! Salut!13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz
2 Fiţi amabilă! Caut staţia de autobuz
3 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui?
4 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Unde merge trenul acesta?
5 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
6 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Când pleacă trenul în Orașul Soarelui?
7 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Când sosește trenul în Orașul Soarelui?
8 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog!
9 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Aveți orarul trenurilor?
10 Autobusų tvarkaraštis Orarul aotobuzelor
11 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog?
12 Šitas Acesta
13 Acela
14 Ačiū Mulţumesc
15 Nėra už ką. Geros kelionės! Cu plăcere. Călătorie plăcută!
16 Autoservisas Atelierul de reparaţii
17 Degalinė Benzinăria
18 Pilną, prašau Plinul, vă rog
19 Dviratis Bicicletă
20 Miesto centras Centrul orașului
21 Priemiestis Periferie
22 Tai yra didelis miestas E un oraș mare
23 Tai yra kaimas E un sat
24 Kalnas Un munte
25 Ežeras Un lac
26 Kaimas Țară14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Sara este aici, vă rog?
2 Taip, ji yra čia Da, ea este aici
3 Ji išėjo Ea a ieșit
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Știți unde o pot găsi?
6 Ji yra darbe Ea-i la servici
7 Ji yra savo namuose Ea e în camera ei
8 Ar julius čia yra? Julien e aici, vă rog?
9 Taip, jis yra čia Da, el este aici
10 Jis išėjo el a ieșit
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Știți unde îl pot găsi?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
13 Jis yra darbe El e la servici
14 Jis yra savo namuose El e în camera lui15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Hotel
2 Butas Apartament
3 Sveikas atvykęs! Bine ai venit !
4 Ar turite laisvų kambarių? Aveți o cameră liberă?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? Camera e cu bae?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Preferați cu două paturi?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Vreți o cameră dublă?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Cameră cu bae - cu balcon - cu duș
9 Kambarys su pusryčiais Cameră cu micul dejun
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Cât costă o noapte?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį De la început ași vrea să văd camera, vă rog.
12 Taip, žinoma! Da, bineînțeles
13 Ačiū. Kambarys labai geras. Mulțumesc, camera e foarte bună
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? O pot rezerva pentru această seară?
15 Atleiskite, bet man brangoka E prea scump pentru mine, mulțumesc
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Ați putea să vă ocupați de bagajele mele?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Unde se găsește camera mea, vă rog?
18 Jis yra pirmame aukšte Ea se găsește la primul etaj
19 Ar yra liftas? Aveți un ascensor?
20 Liftas yra jūsų kairėje Ascensorul e la stânga
21 Liftas yra jūsų dešinėje Ascensorul e la dreapta
22 Kur yra skalbykla? Unde se găsește spălătoria?
23 Ji yra pirmame aukšte Ea se găsește la parter
24 Pirmas aukštas Parter
25 Kambarys Cameră
26 Sausas valymas Călcatul rufelor
27 Kirpykla Frizerie
28 Mašinų stovėjimo aikštelė Locuri de parcare
29 Kur yra susirinkimų salė? Ne întâlnim în sala de conferințe?
30 Susirinkimų salė Sala de conferințe
31 Baseinas yra šildomas Piscina e încălzită
32 Baseinas O piscină
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą Treziți-mă, vă rog, la ora 7
34 Prašau raktą Cheia, vă rog
35 Prašau kambario kortelę Pasul, vă rog
36 Ar man yra žinučių? Este vre-un mesaj pentru mine?
37 Taip, štai jos Da, iată-l
38 Ne, jūs nieko negavote Nu, n-ați primit nimic
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? Unde pot schimba banii?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
41 Galime. Kiek jums reikia? Da, câți bani vreți să schimbați?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys O plajă
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Știți unde pot să cumpăr o minge?
3 Ten toliau yra parduotuvė Este un magazin în această direcție?
4 Balionas O minge
5 Žiūronai Un binoclu
6 Kepuraitė O caschetă
7 Rankšluostis Un șervet
8 Sandalai Niște sandale
9 Kibiras O găleată
10 Apsauginis kremas nuo saulės Cremă solară
11 Maudymosi trumpikės Costum de bae
12 Akiniai nuo saulės Ochelari de soare
13 Vėžiagyvis Crustacee
14 Degintis A se bronza
15 Saulėta Însorit
16 Saulėlydis Apusul soarelui
17 Skėtis nuo saulės Umbrelă
18 Saulė Soare
19 Saulės smūgis Insolație
20 Ar pavojinga čia plaukioti? E periculos de înotat aici?
21 Ne, nepavojinga Nu, nu e periculos
22 Taip, čia maudytis draudžiama Da, e interzis de a înota aici
23 Plaukti A înota
24 Plaukimas înot
25 Banga Val
26 Jūra Mare
27 Kopa Dună
28 Smėlis Nisip
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Care este timpul probabil pe mâine?
30 Oras keisis Timpul se va schimba
31 Lis Va ploua
32 Bus saulėta Va fi soare
33 Bus vėjuota Va fi vânt
34 Maudymosi kostiumas Costum de baîe
35 Šešėlis Umbră17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Unde este farmacia, vă rog?
2 Aš pasiklydau M-am rătăcit
3 Ko norėtumėte? Ce doriți?
4 Kas atsitiko? Ce s-a întâmplat?
5 Kur galiu rasti vertėją? Unde pot găsi un interpret?
6 Kur yra artimiausia vaistinė? Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? Ce tratament urmați în momentul de față?
9 Ligoninė Un spital
10 Vaistinė O farmacie
11 Gydytojas Un doctor
12 Medicinos paslaugos Serviciu medical
13 Aš pamečiau savo dokumentus Mi-am pierdut actele
14 Mano dokumentus pavogė Mi-au furat actele
15 Radinių biuras Biroul obiectelor găsite
16 Pagalbos punktas Postul de securitate
17 Atsarginis išėjimas Ieșire de serviciu
18 Policija Poliţia
19 Dokumentai Actele
20 Pinigai Banii
21 Pasas Paşaport
22 Bagažas Bagaje
23 Ačiū, nereikia Nu, mulţumesc E în regulă
24 Palikite mane ramybėje! Lăsaţi-mă în pace!
25 Išeikite! Plecaţi!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“