žodynas > Slovakų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Dobrý deň
2 Labas rytas Dobré ráno
3 Labas vakaras Dobrý večer
4 Viso gero Dovidenia
5 Iki Dovidenia
6 Taip Áno
7 Kasdieniška kalba No
8 Ne Nie
9 Prašau Prosím
10 Ačiū Ďakujem
11 Kasdieniška kalba Díky
12 Labai ačiū Ďakujem pekne
13 Kasdieniška kalba Díky!
14 Ačiū už jūsų pagalbą Ďakujem Vám za pomoc
15 Nėra už ką Prosím
16 Gerai Súhlasím
17 Kasdieniška kalba Platí
18 Kiek tai kainuoja? Koľko to stojí, prosím?
19 Atsiprašau Prepáčte!
20 Aš nesuprantu Nerozumiem
21 Aš supratau Rozumel som
22 Kai kalba moteris Rozumela som
23 Aš nežinau Neviem
24 Draudžiama Zakázané
25 Kur yra tualetas? Kde sú záchody, prosím?
26 Gerų metų! Šťastný a veselý nový rok!
27 Su gimtadieniu! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Gerų švenčių! Veselé sviatky!
29 Sveikinimai! Blahoželám!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Ar tu kalbi slovakiškai? Hovoríš slovensky?
4 Ne, aš nekalbu slovakiškai Nie, nehovorím slovensky
5 Tik truputėlį Len trochu
6 Iš kokios šalies atvykai? Odkiaľ si?
7 Kokia yra tavo tautybė? Akej si národnosti?
8 Aš esu lietuvis Som Litovec
9 O ar tu čia gyveni? A ty žiješ tu?
10 Taip, aš čia gyvenu Áno, žijem tu
11 Mano vardas sara, o tavo? Volám sa Sarah a ty?
12 Julius Julien
13 Ką tu čia veiki? Čo tu robiš?
14 Atostogauju Som na dovolenke
15 Mes atostogaujame Sme na dovolenke
16 Aš atvykau verslo reikalais Som na služebnej ceste
17 Aš čia dirbu Pracujem tu
18 Mes čia dirbame Pracujeme tu
19 Kur rekomenduojate pavalgyti? Kde se dá dobre najesť?
20 Ar netoliese yra muziejus? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Taip, žinoma Ano, súhlasím!
3 Kaip tai vadinama? Ako sa to volá?
4 Tai yra stalas Kde je stôl?
5 Stalas, supranti? Stôl, rozumieš?
6 Aš nesuprantu Nerozumiem
7 Gal galėtum pakartoti? Zopakuj to prosím
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Gal galėtum tai užrašyti? Môžeš to napísať, prosím?
10 Aš supratau Rozumel som4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Páči sa mi farba tohoto stolu
2 Tai raudona To je červená
3 Jei vyriškoji giminė Červený
4 Mėlyna Modrá
5 Jei vyriškoji giminė Modrý
6 Geltona Žltá
7 Jei vyriškoji giminė Žltý
8 Balta Biela
9 Jei vyriškoji giminė Biely
10 Juoda Čierna
11 Jei vyriškoji giminė Čierny
12 Žalia Zelená
13 Jei vyriškoji giminė Zelený
14 Oranžinė Oranžová
15 Jei vyriškoji giminė Oranžový
16 Violetinė Fialová
17 Jei vyriškoji giminė Fialový
18 Pilka Sivá
19 Jei vyriškoji giminė Sivý5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Nula
2 Vienas Jedna
3 Jei vyriškoji giminė Jeden
4 Du Dva
5 Trys Tri
6 Keturi Štyri
7 Penki Päť
8 Šeši Šesť
9 Septyni Sedem
10 Aštuoni Osem
11 Devyni Deväť
12 Dešimt Desať
13 Vienuolika Jedenácť
14 Dvylika Dvanácť
15 Trylika Trinácť
16 Keturiolika Štrnácť
17 Penkiolika Pätnácť
18 Šešiolika Šestnácť
19 Septyniolika Sedemnácť
20 Aštuoniolika Osemnácť
21 Devyniolika Devätnácť
22 Dvidešimt Dvadsať
23 Dvidešimt vienas Dvadsať jeden
24 Dvidešimt du Dvadsať dva
25 Dvidešimt trys Dvadsať tri
26 Dvidešimt keturi Dvadsať štyri
27 Dvidešimt penki Dvadsať päť
28 Dvidešimt šeši Dvadsať šesť
29 Dvidešimt septyni Dvadsať sedem
30 Dvidešimt aštuoni Dvadsaťosem
31 Dvidešimt devyni Dvadsať deväť
32 Trisdešimt Tridsať
33 Trisdešimt vienas Tridsať jedna
34 Trisdešimt du Tridsať dva
35 Trisdešimt trys Tridsať tri
36 Trisdešimt keturi Tridsať štyri
37 Trisdešimt penki Tridsať päť
38 Trisdešimt šeši Třicet šesť
39 Keturiasdešimt Štyridsať
40 Penkiasdešimt Päťdesiat
41 Šešiasdešimt Šesťdesiat
42 Septyniasdešimt Sedemdesiat
43 Aštuoniasdešimt Osemdesiat
44 Devyniasdešimt Deväťdesiat
45 Šimtas Sto
46 Šimtas penki Sto päť
47 Du šimtai Dve sto
48 Trys šimtai Tri sto
49 Keturi šimtai Štyri sto
50 Tūkstantis Tisíc
51 Tūkstantis penki šimtai Tisíc päť sto
52 Du tūkstančiai Dve tisíc
53 Dešimt tūkstančių Desať tisíc6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Kedy si sem prišiel?
2 Kai kalbama su moterim Kedy si sem prišla?
3 Šiandien Dnes
4 Vakar Včera
5 Prieš dvi dienas Pred dvoma dňami
6 Kiek laiko pasiliksi? Ako dlho tu zostaneš?
7 Aš išvažiuoju šiandien Odchádzam zajtra
8 Aš išvažiuoju poryt Odchádzam napozajtra
9 Aš išvažiuoju po trijų dienų Odchádzam o tri dni
10 Pirmadienis Pondelok
11 Antradienis Utorok
12 Trečiadienis Streda
13 Ketvirtadienis Štvrtok
14 Penktadienis Piatok
15 Šeštadienis Sobota
16 Sekmadienis Nedeľa
17 Sausis Január
18 Vasaris Február
19 Kovas Marec
20 Balandis Apríl
21 Gegužė Máj
22 Birželis Jún
23 Liepa Júl
24 Rugpjūtis August
25 Rugsėjis September
26 Spalis Október
27 Lapkritis November
28 Gruodis December
29 Kelintą valandą tu išvažiuoji? V ktorej odchádzaš?
30 Aštuntą valandą ryto O ôsmej ráno
31 Ryte aštuonios penkiolika O štvrť na deväť ráno
32 Ryte aštuonios trisdešimt O pol deviatej ráno
33 Ryte be penkiolikos devynios O tri štvrte na deväť ráno
34 Šeštą valandą vakaro O šiestej večer
35 Vėluoju Meškám7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taxi!
2 Kur norite važiuoti? Kam chcete odviezť?
3 Važiuoju į stotį Idem na stanicu
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Idem na hotel deň a noc
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Ar galite paimti mano bagažą? Môžete mi vziať batožinu?
7 Ar tai yra toli nuo čia? Je to odtiaľ ďaleko?
8 Ne, šalia Nie, je to kúsok
9 Taip, tai yra truputį toliau Ano, je to trochu ďalej
10 Kiek tai kainuos? Koľko to bude stáť?
11 Nuvežkite mane čia, prašau Odvezte ma tu, prosím
12 Į dešinę Vpravo
13 Į kairę Vľavo
14 Tiesiai Rovno
15 Čia Je to tu
16 Ten Je to tam
17 Stop! Zastavte!
18 Pasakyti kitaip Stop!
19 Neskubėkite Neponahľajte sa!
20 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Aš tave myliu Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Aš esu laimingas Som šťastný
5 Kai kalba moteris Som šťastná
6 Aš esu liūdnas Som smutný
7 Kai kalba moteris Som smutná
8 Aš čia gerai jaučiuosi Cítím sa tu dobre
9 Man šalta Je mi zima
10 Man karšta Je mi teplo
11 Čia per erdvu Je to veľmi veľké
12 Čia per ankšta Je to dosť malé
13 Čia puiku Je to perfektné
14 Frazė-sinonimas Je to úžasné
15 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Kai kalba moteris Dnes večer by som rada niekam šla.
18 Tai puiki mintis To je dobrý nápad
19 Noriu pasilinksminti Mám chuť sa isť zabaviť
20 Tai nėra gera mintis To nie je dobrý nápad
21 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Aš noriu pailsėti Chcem odpočívať
23 Ar nori pasportuoti? Chceš ísť športovať?
24 Taip, man reikia nuleisti garą! Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Aš žaidžiu tenisą Hrám tenis
26 Ne, ačiū, esu pavargęs Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Kai kalba moteris Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Máš tu rodinu?
2 Mano tėvas Môj otec
3 Mano motina Moja matka
4 Mano sūnus Môj syn
5 Mano dukra Moja dcéra
6 Brolis Brat
7 Sesuo Sestra
8 Draugas Priateľ
9 Frazė-sinonimas Kamarád
10 Draugė Priateľka
11 Frazė-sinonimas Kamarádka
12 Mano draugas Môj priateľ
13 Mano draugė Moja priateľka
14 Mano vyras Môj manžel
15 Frazė-sinonimas Môj muž
16 Mano žmona Má manželka
17 Frazė-sinonimas Moja žena10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Bar
2 Pasakyti kitaip Krčma
3 Ar norėtum išgerti? Dáš si niečo aq pitie?
4 Gerti Piť
5 Taurė Pohár
6 Su malonumu Rád
7 Ką tu užsisakysi? Čo si dáš?
8 Ko galima išgerti? Čo majú na pitie?
9 Turime vandens arba vaisių sulčių Vodu alebo ovocné džúsy
10 Vanduo Voda
11 Gal galite pridėti ledukų? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Ledukai Ľad
13 Šokolado Čokoláda
14 Pieno Mlieko
15 Arbatos Čaj
16 Kavos Káva
17 Su cukrumi S cukrom
18 Su pienu So smotanou
19 Vyno Víno
20 Alaus Pivo
21 Prašau arbatos Čaj, prosím
22 Prašau alaus Pivo, prosím
23 Ko norėtumėte išgerti? Co si dáte na pitie?
24 Dvi arbatas prašau! Dva čaje, prosím!
25 Du alaus prašau! Dve pivá, prosím
26 Nieko, ačiū Ďakujem, nič
27 Į tave Na zdravie
28 Į sveikatą! Na zdravie
29 Sąskaitą, prašau Účet, prosím!
30 Kiek aš moku? Koľko vám dlžím prosím?
31 Dvidešimt eurų Dvadsať eúr
32 Aš vaišinu Pozývam Ťa11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Reštaurácia
2 Ar norėtum valgyti? Chceš niečo jesť?
3 Taip, ačiū Áno, rád.
4 Kai kalba moteris Áno, rada.
5 Valgyti Jesť
6 Kur galime pavalgyti? Kde se môžeme najesť?
7 Kur galime papusryčiauti? Kde si môžeme naobedovať?
8 Vakarienė Večera
9 Pusryčiai Raňajky
10 Prašau! Prosím!
11 Prašau meniu! Jedálny lístok, prosím!
12 Štai ir meniu! Tu máte jedálny lístok!
13 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 Su ryžiais S ryžou
15 Su makaronais S cestovinami
16 Su bulvėmis Zemiaky
17 Su daržovėmis Zelenina
18 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Duonos Pečivo
20 Sviesto Maslo
21 Salotos Šalát
22 Desertas Koláč
23 Oficiali kalba Dezert
24 Vaisių Ovocie
25 Ar galėčiau gauti peilį? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Taip, tuoj jums atnešiu Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Peilis Nôž
28 Šakutė Vidlička
29 Šaukštas Lyžica
30 Ar tai yra karštas patiekalas? Je to teplé jedlo?
31 Taip, ir labai aštrus! Áno a veľmi pálivé!
32 Karštas Teplý
33 Jei vyriškoji giminė Teplá
34 Šaltas Studený
35 Jei vyriškoji giminė Studená
36 Aštrus Pálivý
37 Jei vyriškoji giminė Pálivá
38 Aš imsiu žuvį! Dám si rybu!
39 Aš taip pat Ja tiež12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Gal galėsim vėl susitikti? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Taip, su malonumu Áno, rada
4 Aš čia gyvenu Bývam na tejto adrese
5 Ar tu turi telefono numerį? Dáš mi telefónne číslo?
6 Taip, štai jis Áno, tu je
7 Man buvo smagu su tavim Bolo mi s Tebou dobre
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Greitai susitiksime Skoro se opäť stretneme
10 Aš taip pat tikiuosi Tiež dúfam!
11 Viso gero! Dovidenia!
12 Iki rytojaus! Ahoj zajtra
13 Iki! Ahoj!13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Kam ide tento vlak, prosím?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Autobusų tvarkaraštis Autobusový cestovný poriadok
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 Šitas Tento
12 Ačiū Ďakujem
13 Kasdieniška kalba Díky
14 Nėra už ką. Geros kelionės! Není začo. Šťastnú cestu!
15 Autoservisas Autoservis
16 Degalinė Benzínka
17 Oficiali kalba Pumpa
18 Pilną, prašau Plnú nádrž, prosím
19 Dviratis Bicykel
20 Miesto centras Centrum mesta
21 Priemiestis Predmestie
22 Tai yra didelis miestas Je to veľké mesto
23 Tai yra kaimas Je to dedina
24 Kalnas Hory
25 Ežeras Jazero
26 Kaimas Vidiek14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Je tu Sarah, prosím?
2 Taip, ji yra čia Áno, je tu
3 Ji išėjo Niekam šla
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Môžete jej zavolať na mobil
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Viete, kde ju nájdem?
6 Ji yra darbe Je v práci
7 Ji yra savo namuose Je doma
8 Ar julius čia yra? Je tu Julien, prosím?
9 Taip, jis yra čia Áno, je tu
10 Jis išėjo Niekam šiel
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Viete, kde ho nájdem?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Môžete mu zavolať na mobil
13 Jis yra darbe Je v práci
14 Jis yra savo namuose Je doma15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Hotel
2 Butas Byt
3 Sveikas atvykęs! Vítajte!
4 Ar turite laisvų kambarių? Máte voľnú izbu?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? Je v izbe kúpelňa?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Kambarys su pusryčiais Izba s raňajkami
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Kai kalba moteris Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Taip, žinoma! Áno, samozrejme!
14 Ačiū. Kambarys labai geras. Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Možem rezervovať na dnes večer?
16 Atleiskite, bet man brangoka Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Kde je moja izba, prosím?
19 Jis yra pirmame aukšte Na prvnom poschodí
20 Ar yra liftas? Je tu výťah?
21 Liftas yra jūsų kairėje Výťah je po Vašej ľavici
22 Liftas yra jūsų dešinėje Výťah je po Vašej pravici
23 Kur yra skalbykla? Kde je prádelna?
24 Ji yra pirmame aukšte Na prízemí
25 Pirmas aukštas Prízemie
26 Kambarys Izba
27 Sausas valymas Čistiareň
28 Kirpykla Kaderníctvo
29 Mašinų stovėjimo aikštelė Parkovisko pre autá
30 Kur yra susirinkimų salė? Sme v zasadacej miestnosti?
31 Susirinkimų salė Zasadacia miestnosť
32 Baseinas yra šildomas Bazén je vyhrievaný
33 Baseinas Bazén
34 Prašau mane pažadinti septintą valandą Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 Prašau raktą Kľúč, prosím
36 Prašau kambario kortelę Kartičku, prosím
37 Ar man yra žinučių? Mám nejaké odkazy?
38 Taip, štai jos Áno, tu sú
39 Ne, jūs nieko negavote Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Kur galiu išsikeisti pinigus? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Gal galite man iškeisti pinigų? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Galime. Kiek jums reikia? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys Pláž
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 Ten toliau yra parduotuvė Týmto smerom je obchod
4 Balionas Lopta
5 Žiūronai Ďalekohled
6 Kepuraitė Šiltovka
7 Rankšluostis Uterák
8 Sandalai Sandále
9 Kibiras Vedro
10 Apsauginis kremas nuo saulės Opaľovací krém
11 Maudymosi trumpikės Šortky
12 Akiniai nuo saulės Slnečné okuliare
13 Vėžiagyvis Kôrovce
14 Degintis Opaľovať sa
15 Saulėta Slnečný
16 Jei vyriškoji giminė Slnečná
17 Saulėlydis Západ slnka
18 Skėtis nuo saulės Slnečník
19 Saulė Slnko
20 Saulės smūgis Úpal
21 Ar pavojinga čia plaukioti? Je tu plávanie nebezpečné?
22 Ne, nepavojinga Nie, to nie je nebezpečné
23 Taip, čia maudytis draudžiama Áno, koupanie je tu zakázané
24 Plaukti Plávať
25 Plaukimas Plávanie
26 Banga Vlna
27 Jūra More
28 Kopa Duna
29 Smėlis Piesok
30 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Aké má býť zajtra počasie?
31 Oras keisis Bude zmena počasia
32 Lis Bude pršať
33 Bus saulėta Bude svietiť slniečko
34 Bus vėjuota Bude fúkať silný vietor
35 Maudymosi kostiumas Plavky
36 Šešėlis Tieň17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Aš pasiklydau Zablúdil som
3 Kai kalba moteris Zablúdila som
4 Ko norėtumėte? Čo si želáte?
5 Kas atsitiko? Čo sa stalo?
6 Kur galiu rasti vertėją? Kde nájdem tlmočníka?
7 Kur yra artimiausia vaistinė? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Nuo ko šiuo metu gydotės? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Ligoninė Nemocnicq
11 Vaistinė Lekáreň
12 Gydytojas Lekár
13 Kasdieniška kalba Doktor
14 Medicinos paslaugos Lekarská služba
15 Aš pamečiau savo dokumentus Ztratil som doklady
16 Kai kalba moteris Ztratila som doklady
17 Mano dokumentus pavogė Ukradli mi doklady
18 Radinių biuras Ztraty a nálezy
19 Pagalbos punktas Stanica prvej pomoci
20 Atsarginis išėjimas Únikový východ
21 Policija Polícia
22 Dokumentai Doklady
23 Pinigai Peniaze
24 Pasas Pas
25 Bagažas Batožina
26 Ačiū, nereikia Nie, ďakujem
27 Palikite mane ramybėje! Neotravujte ma!
28 Variantai Dajte mi pokoj!
29 Išeikite! Choďte preč!
30 Pasakyti kitaip Odíďte!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“