žodynas > Slovakų

1 - Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Laba diena 🔊 Dobrý deň
🔊 Laba diena 🔊 Dobré ráno
🔊 Labas vakaras 🔊 Dobrý večer
🔊 Viso gero 🔊 Dovidenia
🔊 Iki 🔊 Dovidenia
🔊 Taip 🔊 Áno
🔊 Taip 🔊 No
🔊 Ne 🔊 Nie
🔊 Pra?au 🔊 Prosím
🔊 Ačiū 🔊 Ďakujem
🔊 Ačiū 🔊 Díky
🔊 Labai ačiū 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Labai ačiū 🔊 Díky!
🔊 Ačiū u? jūsų pagalbą 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Nėra u? ką 🔊 Prosím
🔊 Gerai 🔊 Súhlasím
🔊 Gerai 🔊 Platí
🔊 Kiek tai kainuoja? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Atsipra?au 🔊 Prepáčte!
🔊 A? nesuprantu 🔊 Nerozumiem
🔊 A? supratau 🔊 Rozumel som
🔊 A? supratau 🔊 Rozumela som
🔊 A? ne?inau 🔊 Neviem
🔊 Draud?iama 🔊 Zakázané
🔊 Kur yra tualetas? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Gerų metų! 🔊 ?ťastný a veselý nový rok!
🔊 Su gimtadieniu! 🔊 V?etko nejlep?ie k narodeninám!
🔊 Gerų ?venčių! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Sveikinimai! 🔊 Blaho?elám!
2 - Pokalbis
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Sveikas. Kaip tau sekasi? 🔊 Dobrý deň. Ako sa má??
🔊 Sveikas. Viskas puiku, ačiū 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Ar tu kalbi slovaki?kai? 🔊 Hovorí? slovensky?
🔊 Ne, a? nekalbu slovaki?kai 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Tik truputėlį 🔊 Len trochu
🔊 I? kokios ?alies atvykai? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Kokia yra tavo tautybė? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 A? esu lietuvis 🔊 Som Litovec
🔊 O ar tu čia gyveni? 🔊 A ty ?ije? tu?
🔊 Taip, a? čia gyvenu 🔊 Áno, ?ijem tu
🔊 Mano vardas sara, o tavo? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Julius 🔊 Julien
🔊 Ką tu čia veiki? 🔊 Čo tu robi??
🔊 Atostogauju 🔊 Som na dovolenke
🔊 Mes atostogaujame 🔊 Sme na dovolenke
🔊 A? atvykau verslo reikalais 🔊 Som na slu?ebnej ceste
🔊 A? čia dirbu 🔊 Pracujem tu
🔊 Mes čia dirbame 🔊 Pracujeme tu
🔊 Kur rekomenduojate pavalgyti? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 Ar netoliese yra muziejus? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? 🔊 Kde sa mô?em pripojiť na Internet?
3 - Išmokti
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Ar nori i?mokti naujų ?od?ių? 🔊 Chce? sa naučiť pár slov?
🔊 Taip, ?inoma 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 Kaip tai vadinama? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 Tai yra stalas 🔊 Kde je stôl?
🔊 Stalas, supranti? 🔊 Stôl, rozumie??
🔊 A? nesuprantu 🔊 Nerozumiem
🔊 Gal galėtum pakartoti? 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Gal galėtum kalbėti lėčiau? 🔊 Mô?e? hovoriť trochu pomal?ie, prosím?
🔊 Gal galėtum tai u?ra?yti? 🔊 Mô?e? to napísať, prosím?
🔊 A? supratau 🔊 Rozumel som
4 - Spalvos
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Man labai patinka ?io stalo spalva 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 Tai raudona 🔊 To je červená
🔊 Tai raudona 🔊 Červený
🔊 Mėlyna 🔊 Modrá
🔊 Mėlyna 🔊 Modrý
🔊 Geltona 🔊 ?ltá
🔊 Geltona 🔊 ?ltý
🔊 Balta 🔊 Biela
🔊 Balta 🔊 Biely
🔊 Juoda 🔊 Čierna
🔊 Juoda 🔊 Čierny
🔊 ?alia 🔊 Zelená
🔊 ?alia 🔊 Zelený
🔊 Oran?inė 🔊 Oran?ová
🔊 Oran?inė 🔊 Oran?ový
🔊 Violetinė 🔊 Fialová
🔊 Violetinė 🔊 Fialový
🔊 Pilka 🔊 Sivá
🔊 Pilka 🔊 Sivý
5 - Skaičiai
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Nulis 🔊 Nula
🔊 Vienas 🔊 Jedna
🔊 Vienas 🔊 Jeden
🔊 Du 🔊 Dva
🔊 Trys 🔊 Tri
🔊 Keturi 🔊 ?tyri
🔊 Penki 🔊 Päť
🔊 ?e?i 🔊 ?esť
🔊 Septyni 🔊 Sedem
🔊 A?tuoni 🔊 Osem
🔊 Devyni 🔊 Deväť
🔊 De?imt 🔊 Desať
🔊 Vienuolika 🔊 Jedenácť
🔊 Dvylika 🔊 Dvanácť
🔊 Trylika 🔊 Trinácť
🔊 Keturiolika 🔊 ?trnácť
🔊 Penkiolika 🔊 Pätnácť
🔊 ?e?iolika 🔊 ?estnácť
🔊 Septyniolika 🔊 Sedemnácť
🔊 A?tuoniolika 🔊 Osemnácť
🔊 Devyniolika 🔊 Devätnácť
🔊 Dvide?imt 🔊 Dvadsať
🔊 Dvide?imt vienas 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Dvide?imt du 🔊 Dvadsať dva
🔊 Dvide?imt trys 🔊 Dvadsať tri
🔊 Dvide?imt keturi 🔊 Dvadsať ?tyri
🔊 Dvide?imt penki 🔊 Dvadsať päť
🔊 Dvide?imt ?e?i 🔊 Dvadsať ?esť
🔊 Dvide?imt septyni 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Dvide?imt a?tuoni 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Dvide?imt devyni 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Trisde?imt 🔊 Tridsať
🔊 Trisde?imt vienas 🔊 Tridsať jedna
🔊 Trisde?imt du 🔊 Tridsať dva
🔊 Trisde?imt trys 🔊 Tridsať tri
🔊 Trisde?imt keturi 🔊 Tridsať ?tyri
🔊 Trisde?imt penki 🔊 Tridsať päť
🔊 Trisde?imt ?e?i 🔊 Třicet ?esť
🔊 Keturiasde?imt 🔊 ?tyridsať
🔊 Penkiasde?imt 🔊 Päťdesiat
🔊 ?e?iasde?imt 🔊 ?esťdesiat
🔊 Septyniasde?imt 🔊 Sedemdesiat
🔊 A?tuoniasde?imt 🔊 Osemdesiat
🔊 Devyniasde?imt 🔊 Deväťdesiat
🔊 ?imtas 🔊 Sto
🔊 ?imtas penki 🔊 Sto päť
🔊 Du ?imtai 🔊 Dve sto
🔊 Trys ?imtai 🔊 Tri sto
🔊 Keturi ?imtai 🔊 ?tyri sto
🔊 Tūkstantis 🔊 Tisíc
🔊 Tūkstantis penki ?imtai 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Du tūkstančiai 🔊 Dve tisíc
🔊 De?imt tūkstančių 🔊 Desať tisíc
6 - Laikas
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Kada tu čia atva?iavai ? 🔊 Kedy si sem pri?iel?
🔊 Kada tu čia atva?iavai ? 🔊 Kedy si sem pri?la?
🔊 ?iandien 🔊 Dnes
🔊 Vakar 🔊 Včera
🔊 Prie? dvi dienas 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Kiek laiko pasiliksi? 🔊 Ako dlho tu zostane??
🔊 A? i?va?iuoju ?iandien 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 A? i?va?iuoju poryt 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 A? i?va?iuoju po trijų dienų 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Pirmadienis 🔊 Pondelok
🔊 Antradienis 🔊 Utorok
🔊 Trečiadienis 🔊 Streda
🔊 Ketvirtadienis 🔊 ?tvrtok
🔊 Penktadienis 🔊 Piatok
🔊 ?e?tadienis 🔊 Sobota
🔊 Sekmadienis 🔊 Nedeľa
🔊 Sausis 🔊 Január
🔊 Vasaris 🔊 Február
🔊 Kovas 🔊 Marec
🔊 Balandis 🔊 Apríl
🔊 Gegu?ė 🔊 Máj
🔊 Bir?elis 🔊 Jún
🔊 Liepa 🔊 Júl
🔊 Rugpjūtis 🔊 August
🔊 Rugsėjis 🔊 September
🔊 Spalis 🔊 Október
🔊 Lapkritis 🔊 November
🔊 Gruodis 🔊 December
🔊 Kelintą valandą tu i?va?iuoji? 🔊 V ktorej odchádza??
🔊 A?tuntą valandą ryto 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Ryte a?tuonios penkiolika 🔊 O ?tvrť na deväť ráno
🔊 Ryte a?tuonios trisde?imt 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Ryte be penkiolikos devynios 🔊 O tri ?tvrte na deväť ráno
🔊 ?e?tą valandą vakaro 🔊 O ?iestej večer
🔊 Vėluoju 🔊 Me?kám
7 - Taksi
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Taksi! 🔊 Taxi!
🔊 Kur norite va?iuoti? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Va?iuoju į stotį 🔊 Idem na stanicu
🔊 Va?iuoju į vie?butį « diena ir naktis » 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Gal galite mane nuve?ti į oro uostą? 🔊 Mô?ete ma odvieť na letisko?
🔊 Ar galite paimti mano baga?ą? 🔊 Mô?ete mi vziať bato?inu?
🔊 Ar tai yra toli nuo čia? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 Ne, ?alia 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Taip, tai yra truputį toliau 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 Kiek tai kainuos? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Nuve?kite mane čia, pra?au 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 Į de?inę 🔊 Vpravo
🔊 Į kairę 🔊 Vľavo
🔊 Tiesiai 🔊 Rovno
🔊 Čia 🔊 Je to tu
🔊 Ten 🔊 Je to tam
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Neskubėkite 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Ar galite man i?ra?yti sąskaitą? 🔊 Mô?ete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Šeima
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Ar čia turi giminių? 🔊 Má? tu rodinu?
🔊 Mano tėvas 🔊 Môj otec
🔊 Mano motina 🔊 Moja matka
🔊 Mano sūnus 🔊 Môj syn
🔊 Mano dukra 🔊 Moja dcéra
🔊 Brolis 🔊 Brat
🔊 Sesuo 🔊 Sestra
🔊 Draugas 🔊 Priateľ
🔊 Draugas 🔊 Kamarád
🔊 Draugė 🔊 Priateľka
🔊 Draugė 🔊 Kamarádka
🔊 Mano draugas 🔊 Môj priateľ
🔊 Mano draugė 🔊 Moja priateľka
🔊 Mano vyras 🔊 Môj man?el
🔊 Mano vyras 🔊 Môj mu?
🔊 Mano ?mona 🔊 Má man?elka
🔊 Mano ?mona 🔊 Moja ?ena
9 - Jausmai
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Man labai patinka tavo ?alis 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 A? tave myliu 🔊 Ľúbim Ťa
🔊 🔊 Mám Ťa rád
🔊 A? esu laimingas 🔊 Som ?ťastný
🔊 A? esu laimingas 🔊 Som ?ťastná
🔊 A? esu liūdnas 🔊 Som smutný
🔊 A? esu liūdnas 🔊 Som smutná
🔊 A? čia gerai jaučiuosi 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Man ?alta 🔊 Je mi zima
🔊 Man kar?ta 🔊 Je mi teplo
🔊 Čia per erdvu 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 Čia per ank?ta 🔊 Je to dosť malé
🔊 Čia puiku 🔊 Je to perfektné
🔊 Čia puiku 🔊 Je to ú?asné
🔊 Ar nori kur nors eiti ?į vakarą? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 A? norėčiau ?į vakarą kur nors eiti 🔊 Dnes večer by som rád niekam ?iel.
🔊 A? norėčiau ?į vakarą kur nors eiti 🔊 Dnes večer by som rada niekam ?la.
🔊 Tai puiki mintis 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Noriu pasilinksminti 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 Tai nėra gera mintis 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 A? nenoriu ?įvakar niekur eiti 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 A? noriu pailsėti 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Ar nori pasportuoti? 🔊 Chce? ísť ?portovať?
🔊 Taip, man reikia nuleisti garą! 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 A? ?aid?iu tenisą 🔊 Hrám tenis
🔊 Ne, ačiū, esu pavargęs 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavený
🔊 Ne, ačiū, esu pavargęs 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavená
10 - Baras
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Baras 🔊 Bar
🔊 Baras 🔊 Krčma
🔊 Ar norėtum i?gerti? 🔊 Dá? si niečo aq pitie?
🔊 Gerti 🔊 Piť
🔊 Taurė 🔊 Pohár
🔊 Su malonumu 🔊 Rád
🔊 Ką tu u?sisakysi? 🔊 Čo si dá??
🔊 Ko galima i?gerti? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 Turime vandens arba vaisių sulčių 🔊 Vodu alebo ovocné d?úsy
🔊 Vanduo 🔊 Voda
🔊 Gal galite pridėti ledukų? 🔊 Mô?ete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Ledukai 🔊 Ľad
🔊 ?okolado 🔊 Čokoláda
🔊 Pieno 🔊 Mlieko
🔊 Arbatos 🔊 Čaj
🔊 Kavos 🔊 Káva
🔊 Su cukrumi 🔊 S cukrom
🔊 Su pienu 🔊 So smotanou
🔊 Vyno 🔊 Víno
🔊 Alaus 🔊 Pivo
🔊 Pra?au arbatos 🔊 Čaj, prosím
🔊 Pra?au alaus 🔊 Pivo, prosím
🔊 Ko norėtumėte i?gerti? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Dvi arbatas pra?au! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Du alaus pra?au! 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Nieko, ačiū 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Į tave 🔊 Na zdravie
🔊 Į sveikatą! 🔊 Na zdravie
🔊 Sąskaitą, pra?au 🔊 Účet, prosím!
🔊 Kiek a? moku? 🔊 Koľko vám dl?ím prosím?
🔊 Dvide?imt eurų 🔊 Dvadsať eúr
🔊 A? vai?inu 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restoranas
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Restoranas 🔊 Re?taurácia
🔊 Ar norėtum valgyti? 🔊 Chce? niečo jesť?
🔊 Taip, ačiū 🔊 Áno, rád.
🔊 Taip, ačiū 🔊 Áno, rada.
🔊 Valgyti 🔊 Jesť
🔊 Kur galime pavalgyti? 🔊 Kde se mô?eme najesť?
🔊 Kur galime papusryčiauti? 🔊 Kde si mô?eme naobedovať?
🔊 Vakarienė 🔊 Večera
🔊 Pusryčiai 🔊 Raňajky
🔊 Pra?au! 🔊 Prosím!
🔊 Pra?au meniu! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 ?tai ir meniu! 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar ?uvies ? 🔊 Čo má? rad?ej? Mäso alebo ryby?
🔊 Su ry?iais 🔊 S ry?ou
🔊 Su makaronais 🔊 S cestovinami
🔊 Su bulvėmis 🔊 Zemiaky
🔊 Su dar?ovėmis 🔊 Zelenina
🔊 Kiau?inienės - omleto - virto kiau?inio 🔊 Pra?enica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Duonos 🔊 Pečivo
🔊 Sviesto 🔊 Maslo
🔊 Salotos 🔊 ?alát
🔊 Desertas 🔊 Koláč
🔊 Desertas 🔊 Dezert
🔊 Vaisių 🔊 Ovocie
🔊 Ar galėčiau gauti peilį? 🔊 Mô?ete mi priniesť nô?, prosím?
🔊 Taip, tuoj jums atne?iu 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 Peilis 🔊 Nô?
🔊 ?akutė 🔊 Vidlička
🔊 ?auk?tas 🔊 Ly?ica
🔊 Ar tai yra kar?tas patiekalas? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Taip, ir labai a?trus! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Kar?tas 🔊 Teplý
🔊 Kar?tas 🔊 Teplá
🔊 ?altas 🔊 Studený
🔊 ?altas 🔊 Studená
🔊 A?trus 🔊 Pálivý
🔊 A?trus 🔊 Pálivá
🔊 A? imsiu ?uvį! 🔊 Dám si rybu!
🔊 A? taip pat 🔊 Ja tie?
12 - Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Jau vėlu! A? turiu eiti! 🔊 U? je neskoro! Musím ísť!
🔊 Gal galėsim vėl susitikti? 🔊 Mô?me sa e?te niekedy stretnúť?
🔊 Taip, su malonumu 🔊 Áno, rada
🔊 A? čia gyvenu 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Ar tu turi telefono numerį? 🔊 Dá? mi telefónne číslo?
🔊 Taip, ?tai jis 🔊 Áno, tu je
🔊 Man buvo smagu su tavim 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipa?inti 🔊 Mne tie?, rada som Ťa poznala
🔊 Greitai susitiksime 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 A? taip pat tikiuosi 🔊 Tie? dúfam!
🔊 Viso gero! 🔊 Dovidenia!
🔊 Iki rytojaus! 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Iki! 🔊 Ahoj!
13 - Transportas
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Atsipra?au! A? ie?kau autobuso stotelės 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Atsipra?au, kur va?iuoja ?is traukinys? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Ar ?is traukinys stoja saulės mieste? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Kada traukinys i?va?iuoja į saulės miestą? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Vieną bilietą į saulės miestą, pra?au 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Ar turite traukinių tvarkara?tį? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Autobusų tvarkara?tis 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Kuris traukinys va?iuoja į saulės miestą? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 ?itas 🔊 Tento
🔊 Ačiū 🔊 Ďakujem
🔊 Ačiū 🔊 Díky
🔊 Nėra u? ką. Geros kelionės! 🔊 Není začo. ?ťastnú cestu!
🔊 Autoservisas 🔊 Autoservis
🔊 Degalinė 🔊 Benzínka
🔊 Degalinė 🔊 Pumpa
🔊 Pilną, pra?au 🔊 Plnú nádr?, prosím
🔊 Dviratis 🔊 Bicykel
🔊 Miesto centras 🔊 Centrum mesta
🔊 Priemiestis 🔊 Predmestie
🔊 Tai yra didelis miestas 🔊 Je to veľké mesto
🔊 Tai yra kaimas 🔊 Je to dedina
🔊 Kalnas 🔊 Hory
🔊 E?eras 🔊 Jazero
🔊 Kaimas 🔊 Vidiek
14 - Viešbutis
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Vie?butis 🔊 Hotel
🔊 Butas 🔊 Byt
🔊 Sveikas atvykęs! 🔊 Vítajte!
🔊 Ar turite laisvų kambarių? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Ar kambarys turi vonios kambarį? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? 🔊 Chcete rad?ej dve samostatné postele?
🔊 Ar pageidaujate dviviečio kambario? 🔊 Prajete si dvojlô?kovú posteľ?
🔊 Kambarys su vonia - su balkonu - su du?u 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Kambarys su pusryčiais 🔊 Izba s raňajkami
🔊 Kokia yra vienos nakties kaina? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Pra?au leisti man ap?iūrėti kambarį 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Pra?au leisti man ap?iūrėti kambarį 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Taip, ?inoma! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Ačiū. Kambarys labai geras. 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti ?iai nakčiai? 🔊 Mo?em rezervovať na dnes večer?
🔊 Atleiskite, bet man brangoka 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príli? drahé.
🔊 Ar galėtumėte pasirūpinti mano baga?u? 🔊 Mô?ete mi odniesť bato?inu, prosím?
🔊 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 Jis yra pirmame auk?te 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 Ar yra liftas? 🔊 Je tu výťah?
🔊 Liftas yra jūsų kairėje 🔊 Výťah je po Va?ej ľavici
🔊 Liftas yra jūsų de?inėje 🔊 Výťah je po Va?ej pravici
🔊 Kur yra skalbykla? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 Ji yra pirmame auk?te 🔊 Na prízemí
🔊 Pirmas auk?tas 🔊 Prízemie
🔊 Kambarys 🔊 Izba
🔊 Sausas valymas 🔊 Čistiareň
🔊 Kirpykla 🔊 Kaderníctvo
🔊 Ma?inų stovėjimo aik?telė 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Kur yra susirinkimų salė? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 Susirinkimų salė 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 Baseinas yra ?ildomas 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Baseinas 🔊 Bazén
🔊 Pra?au mane pa?adinti septintą valandą 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 Pra?au raktą 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Pra?au kambario kortelę 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Ar man yra ?inučių? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Taip, ?tai jos 🔊 Áno, tu sú
🔊 Ne, jūs nieko negavote 🔊 Nie, nemáte nemáte ?iadny
🔊 Kur galiu i?sikeisti pinigus? 🔊 Kde si mô?em zmenit peniaze?
🔊 Gal galite man i?keisti pinigų? 🔊 Mô?ete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Galime. Kiek jums reikia? 🔊 Mô?eme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Ieškoti
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Ar sara yra čia? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Taip, ji yra čia 🔊 Áno, je tu
🔊 Ji i?ėjo 🔊 Niekam ?la
🔊 Galite jai paskambinti į mobilųjį 🔊 Mô?ete jej zavolať na mobil
🔊 Ar ?inote, kur galėčiau ją surasti? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Ji yra darbe 🔊 Je v práci
🔊 Ji yra savo namuose 🔊 Je doma
🔊 Ar julius čia yra? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Taip, jis yra čia 🔊 Áno, je tu
🔊 Jis i?ėjo 🔊 Niekam ?iel
🔊 Ar ?inote, kur galėčiau jį surasti? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Galite jam paskambinti į mobilųjį 🔊 Mô?ete mu zavolať na mobil
🔊 Jis yra darbe 🔊 Je v práci
🔊 Jis yra savo namuose 🔊 Je doma
16 - Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Paplūdimys 🔊 Plá?
🔊 Ar ?inote, kur galiu nusipirkti balioną? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 Ten toliau yra parduotuvė 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Balionas 🔊 Lopta
🔊 ?iūronai 🔊 Ďalekohled
🔊 Kepuraitė 🔊 ?iltovka
🔊 Rank?luostis 🔊 Uterák
🔊 Sandalai 🔊 Sandále
🔊 Kibiras 🔊 Vedro
🔊 Apsauginis kremas nuo saulės 🔊 Opaľovací krém
🔊 Maudymosi trumpikės 🔊 ?ortky
🔊 Akiniai nuo saulės 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Vė?iagyvis 🔊 Kôrovce
🔊 Degintis 🔊 Opaľovať sa
🔊 Saulėta 🔊 Slnečný
🔊 Saulėta 🔊 Slnečná
🔊 Saulėlydis 🔊 Západ slnka
🔊 Skėtis nuo saulės 🔊 Slnečník
🔊 Saulė 🔊 Slnko
🔊 Saulės smūgis 🔊 Úpal
🔊 Ar pavojinga čia plaukioti? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 Ne, nepavojinga 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Taip, čia maudytis draud?iama 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Plaukti 🔊 Plávať
🔊 Plaukimas 🔊 Plávanie
🔊 Banga 🔊 Vlna
🔊 Jūra 🔊 More
🔊 Kopa 🔊 Duna
🔊 Smėlis 🔊 Piesok
🔊 Kokia yra rytojaus orų prognozė? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 Oras keisis 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Lis 🔊 Bude pr?ať
🔊 Bus saulėta 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Bus vėjuota 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Maudymosi kostiumas 🔊 Plavky
🔊 ?e?ėlis 🔊 Tieň
17 - Seima
Viktorina
Mokytis
🖨️
🔊 Gal galite man padėti? 🔊 Mô?ete mi, prosím, pomocť?
🔊 A? pasiklydau 🔊 Zablúdil som
🔊 A? pasiklydau 🔊 Zablúdila som
🔊 Ko norėtumėte? 🔊 Čo si ?eláte?
🔊 Kas atsitiko? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Kur galiu rasti vertėją? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Kur yra artimiausia vaistinė? 🔊 Kde je najbli??ia lekáreň?
🔊 Gal galėtumėte i?kviesti gydytoją? 🔊 Mô?ete zavolať lekára, prosím?
🔊 Nuo ko ?iuo metu gydotės? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Ligoninė 🔊 Nemocnicq
🔊 Vaistinė 🔊 Lekáreň
🔊 Gydytojas 🔊 Lekár
🔊 Gydytojas 🔊 Doktor
🔊 Medicinos paslaugos 🔊 Lekarská slu?ba
🔊 A? pamečiau savo dokumentus 🔊 Ztratil som doklady
🔊 A? pamečiau savo dokumentus 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Mano dokumentus pavogė 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Radinių biuras 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Pagalbos punktas 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Atsarginis i?ėjimas 🔊 Únikový východ
🔊 Policija 🔊 Polícia
🔊 Dokumentai 🔊 Doklady
🔊 Pinigai 🔊 Peniaze
🔊 Pasas 🔊 Pas
🔊 Baga?as 🔊 Bato?ina
🔊 Ačiū, nereikia 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Palikite mane ramybėje! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Palikite mane ramybėje! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 I?eikite! 🔊 Choďte preč!
🔊 I?eikite! 🔊 Odíďte!

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“