žodynas > Turkų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Merhaba
merhaba
2 Variantai Günaydın
günaydoen
3 Labas vakaras Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Viso gero Hoşça kal
hochtcha kal
5 Pasakyti kitaip Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 Iki Görüşürüz
görüchürüz
7 Taip Evet
evet
8 Ne Hayır
hayoer
9 Prašau Lütfen
lütfen
10 Pasakyti kitaip Pardon
pardon
11 Ačiū Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 Labai ačiū Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Ačiū už jūsų pagalbą Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 Nėra už ką Rica ederim
jidja ederim
15 Pasakyti kitaip Bir şey değil
bir chey dewhil
16 Gerai Tamam
tamam
17 Kiek tai kainuoja? Bu kaç para ?
bu katch para
18 Pasakyti kitaip Ne kadar ?
ne kadar
19 Atsiprašau Üzgünüm
üzgünüm
20 Aš nesuprantu Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Aš supratau Anlıyorum
anloeyorum
22 Aš nežinau Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Draudžiama Yasak
yasak
24 Kur yra tualetas? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 Gerų metų! Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 Su gimtadieniu! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Pasakyti kitaip Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 Gerų švenčių! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 Sveikinimai! Tebrikler!
tebrikler
30 Pasakyti kitaip Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Oficiali kalba Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 Ar tu kalbi turkiškai? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 Ne, aš nekalbu turkiškai Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Tik truputėlį Birazcık
birazik
7 Iš kokios šalies atvykai? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Oficiali kalba Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 Kokia yra tavo tautybė? Nerelisin?
nerelissin
10 Aš esu lietuvis Ben litvanyalıyım
ben litvanyaloeuyoeum
11 O ar tu čia gyveni? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Taip, aš čia gyvenu Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 Mano vardas sara, o tavo? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Julius Julian
julian
15 Ką tu čia veiki? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Atostogauju Tatildeyim
tatildeyim
17 Mes atostogaujame Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Aš atvykau verslo reikalais Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Aš čia dirbu Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Mes čia dirbame Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 Kur rekomenduojate pavalgyti? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 Ar netoliese yra muziejus? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 Taip, žinoma Tabii ki!
tabii ki
3 Kaip tai vadinama? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Pasakyti kitaip Bu ne?
bu ne
5 Tai yra stalas Bu bir masa
bu bir massa
6 Stalas, supranti? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 Aš nesuprantu Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Gal galėtum pakartoti? Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 Gal galėtum tai užrašyti? Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Aš supratau Anlıyorum
anloeyorum4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 Tai raudona Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Mėlyna Mavi
mavi
4 Geltona Sarı
saroe
5 Balta Beyaz
beyaz
6 Juoda Siyah
siyah
7 Žalia Yeşil
yechil
8 Oranžinė Turuncu
turuncu
9 Violetinė Mor
mor
10 Pilka Gri
gri5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Sıfır
soefoer
2 Vienas Bir
bir
3 Du Iki
iki
4 Trys Üç
ütch
5 Keturi Dört
dört
6 Penki Beş
bech
7 Šeši Altı
altoe
8 Septyni Yedi
yedi
9 Aštuoni Sekiz
sekiz
10 Devyni Dokuz
dokuz
11 Dešimt On
on
12 Vienuolika On bir
on bir
13 Dvylika On iki
on iki
14 Trylika On üç
on ütch
15 Keturiolika On dört
on dört
16 Penkiolika On beş
on bech
17 Šešiolika On altı
on altoe
18 Septyniolika On yedi
on yedi
19 Aštuoniolika On sekiz
on sekiz
20 Devyniolika On dokuz
on dokuz
21 Dvidešimt Yirmi
yirmi
22 Dvidešimt vienas Yirmi bir
yirmi bir
23 Dvidešimt du Yirmi iki
yirmi iki
24 Dvidešimt trys Yirmi üç
yirmi ütch
25 Dvidešimt keturi Yirmi dört
yirmi dört
26 Dvidešimt penki Yirmi beş
yirmi bech
27 Dvidešimt šeši Yirmi altı
yirmi altoe
28 Dvidešimt septyni Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Dvidešimt aštuoni Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Dvidešimt devyni Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Trisdešimt Otuz
otuz
32 Trisdešimt vienas Otuz bir
otuz bir
33 Trisdešimt du Otuz iki
otuz iki
34 Trisdešimt trys Otuz üç
otuz ütch
35 Trisdešimt keturi Otuz dört
otuz dört
36 Trisdešimt penki Otuz beş
otuz bech
37 Trisdešimt šeši Otuz altı
otuz altoe
38 Keturiasdešimt Kırk
koerk
39 Penkiasdešimt Elli
elli
40 Šešiasdešimt Altmış
altmoech
41 Septyniasdešimt Yetmiş
yetmich
42 Aštuoniasdešimt Seksen
seksen
43 Devyniasdešimt Doksan
doksan
44 Šimtas Yüz
yüz
45 Šimtas penki Yüz beş
yüz bech
46 Du šimtai Iki yüz
iki yüz
47 Trys šimtai Üç yüz
ütch yüz
48 Keturi šimtai Dört yüz
dört yüz
49 Tūkstantis Bin
bin
50 Tūkstantis penki šimtai Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Du tūkstančiai Iki bin
iki bin
52 Dešimt tūkstančių On bin
on bin6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Šiandien Bugün
bugün
3 Vakar Dün
dün
4 Prieš dvi dienas Iki gün önce
iki gün öndje
5 Kiek laiko pasiliksi? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Aš išvažiuoju šiandien Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Aš išvažiuoju poryt Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 Pirmadienis Pazartesi
pazartesi
10 Antradienis Salı
saloe
11 Trečiadienis Çarşamba
tcharchamba
12 Ketvirtadienis Perşembe
perchembe
13 Penktadienis Cuma
djuma
14 Šeštadienis Cumartesi
djumartesi
15 Sekmadienis Pazar
pazar
16 Sausis Ocak
odjak
17 Vasaris Şubat
chubat
18 Kovas Mart
mart
19 Balandis Nisan
nissan
20 Gegužė Mayıs
mayoes
21 Birželis Haziran
haziran
22 Liepa Temmuz
temmuz
23 Rugpjūtis Ağustos
awhustos
24 Rugsėjis Eylül
eylül
25 Spalis Ekim
ekim
26 Lapkritis Kasım
kasoem
27 Gruodis Aralık
araloek
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 Aštuntą valandą ryto Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 Ryte aštuonios penkiolika Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 Ryte aštuonios trisdešimt Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 Ryte be penkiolikos devynios Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 Šeštą valandą vakaro Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 Vėluoju Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taksi!
taksi
2 Kur norite važiuoti? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Važiuoju į stotį Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Pasakyti kitaip Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 Ar galite paimti mano bagažą? Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 Ar tai yra toli nuo čia? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 Ne, šalia Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Taip, tai yra truputį toliau Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 Kiek tai kainuos? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Nuvežkite mane čia, prašau Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Pasakyti kitaip Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 Į dešinę Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 Į kairę Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 Tiesiai Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 Čia Burası
burasoe
18 Ten Şu taraftan
chu taraftan
19 Stop! Dur!
dur
20 Neskubėkite Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Aš tave myliu Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Aš esu laimingas Mutluyum
mutluyum
4 Aš esu liūdnas Üzgünüm
üzgünüm
5 Aš čia gerai jaučiuosi Burada rahatım
burada rahatoem
6 Man šalta Üşüyorum
üchüyorum
7 Pasakyti kitaip Hava soğuk
hava sowhuk
8 Man karšta Terliyorum
terliyorum
9 Pasakyti kitaip Hava sıcak
hava soedjak
10 Čia per erdvu Çok büyük
tchok büyük
11 Čia per ankšta Çok küçük
tchok kütchük
12 Čia puiku Mükemmel
mükemmel
13 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 Tai puiki mintis Iyi fikir
iyi fikir
16 Noriu pasilinksminti Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 Tai nėra gera mintis Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Aš noriu pailsėti Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 Ar nori pasportuoti? Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Taip, man reikia nuleisti garą! Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Aš žaidžiu tenisą Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 Ne, ačiū, esu pavargęs Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 Mano tėvas Babam
babam
3 Mano motina Annem
annem
4 Mano sūnus Oğlum
owhlum
5 Mano dukra Kızım
koezoem
6 Brolis Erkek kardeş
erkek kardech
7 Sesuo Kız kardeş
koez kardech
8 Draugas Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Draugė Kız arkadaş
koez arkadach
10 Mano draugas Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 Mano draugė Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 Mano vyras Kocam
kodjam
13 Mano žmona Karım
karoem10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Bar
bar
2 Pasakyti kitaip Barda
barda
3 Ar norėtum išgerti? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Gerti Içmek
itchmek
5 Taurė Bardak
bardak
6 Su malonumu Tabii ki
tabii ki
7 Pasakyti kitaip hay hay
hay hay
8 Ką tu užsisakysi? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 Ko galima išgerti? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 Turime vandens arba vaisių sulčių Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Vanduo Su
Su
12 Gal galite pridėti ledukų? Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Ledukai Buz
Buz
14 Šokolado Çikolata
tchikolata
15 Pieno Süt
süt
16 Arbatos Çay
tchay
17 Kavos Kahve
kahve
18 Su cukrumi Şekerli
chekerli
19 Su pienu Kremalı
kremaloe
20 Vyno Şarap
charap
21 Alaus Bira
bira
22 Prašau arbatos Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Prašau alaus Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 Ko norėtumėte išgerti? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 Dvi arbatas prašau! Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Du alaus prašau! Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Nieko, ačiū Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 Į tave Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Pasakyti kitaip Şerefe!
cherefe
30 Į sveikatą! Sağlığına!
0
31 Sąskaitą, prašau Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 Kiek aš moku? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Dvidešimt eurų Yirmi öro
yirmi öro
34 Aš vaišinu Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Pasakyti kitaip Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Restoran
restoran
2 Ar norėtum valgyti? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Taip, ačiū Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 Valgyti Yemek yemek
yemek yemek
5 Kur galime pavalgyti? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 Kur galime papusryčiauti? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 Vakarienė Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 Pusryčiai Kahvaltı
kahvaltoe
9 Prašau! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 Prašau meniu! Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 Štai ir meniu! Işte mönü!
ichte mönü
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 Su ryžiais Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 Su makaronais Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 Su bulvėmis Patates
patates
16 Su daržovėmis Sebzeler
sebzeler
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 Duonos Ekmek
ekmek
19 Sviesto Tereyağ
tereyawh
20 Salotos Salata
salata
21 Desertas Tatlı
tatloe
22 Vaisių Meyve
meyve
23 Ar galėčiau gauti peilį? Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 Taip, tuoj jums atnešiu Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 Peilis Bıçak
boetchak
26 Šakutė Çatal
tchatal
27 Šaukštas Kaşık
kachoek
28 Ar tai yra karštas patiekalas? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 Taip, ir labai aštrus! Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 Karštas Sıcak
soedjak
31 Šaltas Soğuk
sowhuk
32 Aštrus Baharatlı
baharatloe
33 Pasakyti kitaip Acılı
adjoeloe
34 Aš imsiu žuvį! Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 Aš taip pat Ben de
ben de12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 Gal galėsim vėl susitikti? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Taip, su malonumu Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Pasakyti kitaip Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Aš čia gyvenu Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Pasakyti kitaip Benim adres bu
benim adres bu
7 Ar tu turi telefono numerį? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Taip, štai jis Evet, işte
evet, ichte
9 Man buvo smagu su tavim Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Greitai susitiksime Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Pasakyti kitaip Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 Aš taip pat tikiuosi Inşallah
inchallah
14 Viso gero! Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Pasakyti kitaip Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 Iki rytojaus! Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 Iki! Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Pasakyti kitaip Güle Güle!
güle güle13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 Autobusų tvarkaraštis Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 Šitas Bu
bu
12 Pasakyti kitaip Şu
chu
13 Ačiū Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 Nėra už ką. Geros kelionės! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 Autoservisas Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 Degalinė Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Pilną, prašau Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Dviratis Bisiklet
bisiklet
19 Miesto centras Şehir merkezi
chehir merkezi
20 Priemiestis Banliyö
banliyö
21 Pasakyti kitaip Yörekent
yörekent
22 Tai yra didelis miestas Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 Tai yra kaimas Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Kalnas Dağ
dawh
25 Ežeras Göl
göl
26 Kaimas Kırsal alan
koersal alan
27 Pasakyti kitaip kır - Köy
koer - köy14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Pasakyti kitaip Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Taip, ji yra čia Evet burada
Evet burada
4 Ji išėjo Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 Galite jai paskambinti į mobilųjį Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 Ji yra darbe Işe gitti
iche gitti
8 Pasakyti kitaip Işinde
ichinde
9 Ji yra savo namuose O evde
o evde
10 Pasakyti kitaip Evinde
evinde
11 Ar julius čia yra? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Taip, jis yra čia Evet burada
evet burada
13 Jis išėjo Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Galite jam paskambinti į mobilųjį Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 Jis yra darbe Işe gitti
iche gitti
17 Jis yra savo namuose O evde
o evde15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Otel
otel
2 Butas Daire
daire
3 Sveikas atvykęs! Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 Ar turite laisvų kambarių? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 Kambarys su pusryčiais Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Taip, žinoma! Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Ačiū. Kambarys labai geras. Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 Atleiskite, bet man brangoka Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 Jis yra pirmame aukšte Birinci katta
birinci katta
19 Ar yra liftas? Asansör var mı?
asansör var moe
20 Liftas yra jūsų kairėje Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 Liftas yra jūsų dešinėje Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 Kur yra skalbykla? Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 Ji yra pirmame aukšte Giriş katında
Girich katoenda
24 Pirmas aukštas Giriş katı
girich katoe
25 Kambarys Yatak odası
yatak odasoe
26 Sausas valymas Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Kirpykla Kuaför
kuaför
28 Pasakyti kitaip Berber
berber
29 Mašinų stovėjimo aikštelė Araba park yeri
araba park yeri
30 Kur yra susirinkimų salė? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 Susirinkimų salė Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 Baseinas yra šildomas Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 Baseinas Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Prašau mane pažadinti septintą valandą Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 Prašau raktą Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 Prašau kambario kortelę Pass lutfen
pass lutfen
37 Ar man yra žinučių? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Taip, štai jos Evet, buyrun
evet, buyrun
39 Ne, jūs nieko negavote Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 Kur galiu išsikeisti pinigus? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 Gal galite man iškeisti pinigų? Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Galime. Kiek jums reikia? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys Plaj
plaj
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Pasakyti kitaip Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 Ten toliau yra parduotuvė Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Pasakyti kitaip Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Balionas Top
top
7 Žiūronai Dürbün
dürbün
8 Kepuraitė Kasket
kasket
9 Pasakyti kitaip Şapka
chapka
10 Rankšluostis Havlu
havlu
11 Sandalai Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Pasakyti kitaip Sandalet
sandalet
13 Kibiras Kova
kova
14 Apsauginis kremas nuo saulės Güneş kremi
günech kremi
15 Maudymosi trumpikės Mayo
mayo
16 Akiniai nuo saulės Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Vėžiagyvis Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Degintis Güneşlenmek
günechlenmek
19 Saulėta Güneşli
günechli
20 Saulėlydis Gün batımı
gün batoemoe
21 Pasakyti kitaip Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Skėtis nuo saulės Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Saulė Güneş
günech
24 Saulės smūgis Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 Ar pavojinga čia plaukioti? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 Ne, nepavojinga Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Taip, čia maudytis draudžiama Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Plaukti Yüzmek
yüzmek
29 Plaukimas Yüzme
yüzme
30 Banga Dalga
dalga
31 Jūra Deniz
deniz
32 Kopa Kumul
kumul
33 Smėlis Kum
kum
34 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Pasakyti kitaip Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 Oras keisis Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Lis Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Bus saulėta Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Bus vėjuota Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Maudymosi kostiumas Mayo
mayo
41 Šešėlis Gölge
gölge17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Aš pasiklydau Kayboldum
kayboldum
3 Ko norėtumėte? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 Kas atsitiko? Ne oldu?
ne oldu
5 Kur galiu rasti vertėją? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 Kur yra artimiausia vaistinė? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Ligoninė Hastane
hastane
10 Vaistinė Ezcane
ezaane
11 Gydytojas Doktor
doktor
12 Medicinos paslaugos Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 Aš pamečiau savo dokumentus Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Mano dokumentus pavogė Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Radinių biuras Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Pagalbos punktas Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Atsarginis išėjimas Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 Policija Polis
polis
19 Pasakyti kitaip Jandarma
jandarma
20 Dokumentai Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Pinigai Para
para
22 Pasas Pasaport
pasaport
23 Bagažas Bagaj
bagaj
24 Ačiū, nereikia Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 Palikite mane ramybėje! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Pasakyti kitaip Yeter artık
yeter artoek
27 Išeikite! Gidin!
gidin
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“