žodynas > Ukrainiečių

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Добрий день
Dobryi den'
2 Pasakyti kitaip Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Labas vakaras Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Viso gero До побачення
Do pobatchennja
5 Pasakyti kitaip Бувай
Buvaj!
6 Iki Побачимось
Pobatchymos'
7 Taip Так
Tak
8 Ne Ні
Ni
9 Prašau Вибачте
Vybatchte
10 Pasakyti kitaip Перепрошую
Pereprochuju
11 Ačiū Дякую
Djakuju
12 Labai ačiū Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Ačiū už jūsų pagalbą Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Nėra už ką Будь ласка
Bud' laska
15 Pasakyti kitaip Прошу
Prochu
16 Gerai Гаразд
Gharazd
17 Pasakyti kitaip Добре
Dobre
18 Kiek tai kainuoja? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Atsiprašau Пробачте!
Probatchte
20 Pasakyti kitaip Даруйте!
Darujte!
21 Aš nesuprantu Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Aš supratau Зрозуміло
Zrozumilo
23 Aš nežinau Я не знаю
Ja ne znaju
24 Draudžiama Заборонено
Zaboroneno
25 Kur yra tualetas? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Gerų metų! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Su gimtadieniu! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Gerų švenčių! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Sveikinimai! Вітаю!
Vitaju!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Pasakyti kitaip Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Pasakyti kitaip Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Ar tu kalbi ukrainietiškai? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Ne, aš nekalbu ukrainietiškai Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Tik truputėlį Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Iš kokios šalies atvykai? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Pasakyti kitaip Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Kokia yra tavo tautybė? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Aš esu lietuvis Я литовець
Ja lytovets'
12 Kai kalba moteris Я литовка
Ja lutovka
13 O ar tu čia gyveni? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Taip, aš čia gyvenu Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Mano vardas sara, o tavo? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julius Жульєн
Ʒul'jen
17 Ką tu čia veiki? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Atostogauju Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Mes atostogaujame Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Aš atvykau verslo reikalais Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Aš čia dirbu Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Mes čia dirbame Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Kur rekomenduojate pavalgyti? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Pasakyti kitaip Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Ar netoliese yra muziejus? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Taip, žinoma Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Kaip tai vadinama? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 Tai yra stalas Це стіл
Tse stil
5 Stalas, supranti? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Aš nesuprantu Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Gal galėtum pakartoti? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Gal galėtum tai užrašyti? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Aš supratau Зрозуміло
Zrozumilo4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Tai raudona Це червоний
Tse tchervonyj
3 Mėlyna Блакитний
Blakytnyj
4 Geltona Жовтий
Ʒovtyj
5 Balta Білий
Bilyj
6 Juoda Чорний
Tchornyj
7 Žalia Зелений
Zelenyj
8 Oranžinė Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Violetinė Фіолетовий
Fioletovyj
10 Pilka Сірий
Siryj5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Нуль
Nul'
2 Vienas Один
Odyn
3 Du Два
Dva
4 Trys Три
Try
5 Keturi Чотири
Tchotyry
6 Penki П'ять
P`jat'
7 Šeši Шість
Shist'
8 Septyni Сім
Sim
9 Aštuoni Вісім
Visim
10 Devyni Дев'ять
Dev`jat'
11 Dešimt Десять
Desjat'
12 Vienuolika Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Dvylika Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Trylika Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Keturiolika Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Penkiolika П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Šešiolika Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Septyniolika Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Aštuoniolika Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Devyniolika Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Dvidešimt Двадцять
Dvadtsjat'
22 Dvidešimt vienas Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Dvidešimt du Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Dvidešimt trys Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Dvidešimt keturi Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Dvidešimt penki Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Dvidešimt šeši Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Dvidešimt septyni Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Dvidešimt aštuoni Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Dvidešimt devyni Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trisdešimt Тридцять
Trydtsjat'
32 Trisdešimt vienas Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trisdešimt du Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trisdešimt trys Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trisdešimt keturi Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trisdešimt penki Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trisdešimt šeši Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Keturiasdešimt Сорок
Sorok
39 Penkiasdešimt П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Šešiasdešimt Шістдесят
Shistdesjat
41 Septyniasdešimt Сімдесят
Simdesjat
42 Aštuoniasdešimt Вісімдесят
Visimdesjat
43 Devyniasdešimt Дев'яносто
Dev`janosto
44 Šimtas Сто
Sto
45 Šimtas penki Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Du šimtai Двісті
Dvisti
47 Trys šimtai Триста
Trysta
48 Keturi šimtai Чотириста
Tchotyrysta
49 Tūkstantis Тисяча
Tysjatcha
50 Tūkstantis penki šimtai Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Du tūkstančiai Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Dešimt tūkstančių Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Šiandien Сьогодні
S'oghodni
3 Vakar Учора
Utchora
4 Prieš dvi dienas Два дні тому
Dva dni tomu
5 Kiek laiko pasiliksi? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Aš išvažiuoju šiandien Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Aš išvažiuoju poryt Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Pirmadienis Понеділок
Ponedilok
10 Antradienis Вівторок
Vivtorok
11 Trečiadienis Середа
Sereda
12 Ketvirtadienis Четвер
Tchetver
13 Penktadienis П'ятниця
P'jatnytsja
14 Šeštadienis Субота
Subota
15 Sekmadienis Неділя
Nedilja
16 Sausis Січень
Sitchen'
17 Vasaris Лютий
Ljutyj
18 Kovas Березень
Berezen'
19 Balandis Квітень
Kviten'
20 Gegužė Травень
Traven'
21 Birželis Червень
Tcherven'
22 Liepa Липень
Lypen'
23 Rugpjūtis Серпень
Serpen'
24 Rugsėjis Вересень
Veresen'
25 Spalis Жовтень
Ʒovten'
26 Lapkritis Листопад
Lystopad
27 Gruodis Грудень
Ghruden'
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Aštuntą valandą ryto О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Ryte aštuonios penkiolika Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Pasakyti kitaip О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Ryte aštuonios trisdešimt Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Pasakyti kitaip О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Ryte be penkiolikos devynios Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Pasakyti kitaip О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Šeštą valandą vakaro Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Vėluoju Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Таксі!
Taksi!
2 Kur norite važiuoti? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Važiuoju į stotį Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Ar galite paimti mano bagažą? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Ar tai yra toli nuo čia? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Ne, šalia Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Taip, tai yra truputį toliau Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Kiek tai kainuos? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Nuvežkite mane čia, prašau Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Į dešinę Це справа
Tse sprava
13 Į kairę Це зліва
Tse zliva
14 Tiesiai Прямо
Prjamo
15 Čia Це тут
Tse tut
16 Ten По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Stop! Стоп!
Stop!
18 Neskubėkite Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Aš tave myliu Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Pasakyti kitaip Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Aš esu laimingas Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Aš esu liūdnas Мені сумно
Meni sumno
6 Aš čia gerai jaučiuosi Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Man šalta Мені холодно
Meni kholodno
8 Man karšta Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Čia per erdvu Великувато
Velykuvato
10 Jei moteriškoji giminė Завеликий
Zavelykyj
11 Čia per ankšta Замало
Zamalo
12 Jei moteriškoji giminė Малий
Malyj
13 Čia puiku Чудово
Tchudovo
14 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 Tai puiki mintis Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Pasakyti kitaip Гарна ідея
Gharna ideja
18 Noriu pasilinksminti Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 Tai nėra gera mintis Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Aš noriu pailsėti Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Ar nori pasportuoti? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Taip, man reikia nuleisti garą! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Aš žaidžiu tenisą Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Ne, ačiū, esu pavargęs Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Mano tėvas Мій батько
Mij bat'ko
3 Mano motina Моя мати
Moja maty
4 Mano sūnus Мій син
Mij syn
5 Mano dukra Моя донька
Moja don'ka
6 Brolis Брат
Brat
7 Sesuo Сестра
Sestra
8 Draugas Друг
Drug
9 Pasakyti kitaip Приятель
Pryjatel'
10 Draugė Подруга
Podruga
11 Pasakyti kitaip Приятелька
Pryjatel'ka
12 Mano draugas Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Mano draugė Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Mano vyras Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Mano žmona Моя дружина
Moja druʒyna10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras Бар
Bar
2 Ar norėtum išgerti? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Gerti Пити
Pyty
4 Taurė Склянка
Skljanka
5 Su malonumu Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Pasakyti kitaip Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Ką tu užsisakysi? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Ko galima išgerti? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Turime vandens arba vaisių sulčių Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Vanduo Вода
Voda
11 Gal galite pridėti ledukų? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Ledukai Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Šokolado Шоколад
Chokolad
14 Pieno Молоко
Moloko
15 Arbatos Чай
Tchaj
16 Kavos Кава
Kava
17 Su cukrumi З цукром
Z tsukrom
18 Su pienu З вершками
Z verchkamy
19 Vyno Вино
Vyno
20 Alaus Пиво
Pyvo
21 Prašau arbatos Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Prašau alaus Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Ko norėtumėte išgerti? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Dvi arbatas prašau! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Du alaus prašau! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Nieko, ačiū Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Į tave Будьмо!
Bud'mo!
28 Į sveikatą! Будьмо!
Bud'mo!
29 Sąskaitą, prašau Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Kiek aš moku? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Dvidešimt eurų Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Aš vaišinu Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Ресторан
Restoran
2 Ar norėtum valgyti? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Taip, ačiū Так, хочу
Tak, khotchu
4 Valgyti Їсти
Jisty
5 Kur galime pavalgyti? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Kur galime papusryčiauti? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Vakarienė Вечеря
Vetcherja
8 Pusryčiai Сніданок
Snidanok
9 Prašau! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Prašau meniu! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Štai ir meniu! Ось меню!
Os' menju!
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Su ryžiais З рисом
Z rysom
14 Su makaronais З макаронами
Z makaronamy
15 Su bulvėmis З картоплею
Z kartopleju
16 Su daržovėmis З овочами
Z ovotchamy
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Duonos Хліб
Khlib
19 Sviesto Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Salotos Салат
Salat
21 Desertas Десерт
Desert
22 Vaisių Фрукти
Frukty
23 Ar galėčiau gauti peilį? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Taip, tuoj jums atnešiu Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Peilis Ніж
Niʒ
26 Šakutė Виделка
Vydelka
27 Šaukštas Ложка
Loʒka
28 Ar tai yra karštas patiekalas? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Taip, ir labai aštrus! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Karštas Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Šaltas Холодна страва
Kholodna strava
32 Aštrus Гостра страва
Ghostra strava
33 Aš imsiu žuvį! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Aš taip pat Я також
Ja takoʒ12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Pasakyti kitaip Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Gal galėsim vėl susitikti? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Taip, su malonumu Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Aš čia gyvenu Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Ar tu turi telefono numerį? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Taip, štai jis Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Man buvo smagu su tavim Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Kai kalbama su moterim Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Greitai susitiksime Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Aš taip pat tikiuosi Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Viso gero! До побачення!
Do pobatchennja
14 Iki rytojaus! До завтра!
Do zavtra!
15 Iki! Бувай!
Buvaj!13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Autobusų tvarkaraštis Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Šitas Ось цей
Os' tsej
12 Ačiū Дякую
Djakuju
13 Nėra už ką. Geros kelionės! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Autoservisas Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Degalinė Заправка
Zapravka
16 Pilną, prašau Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Dviratis Велосипед
Velosyped
18 Miesto centras Центр міста
Tsentr mista
19 Priemiestis Передмістя
Peredmistja
20 Pasakyti kitaip Пригород
Pryghorod
21 Tai yra didelis miestas Це велике місто
Tse velyke misto
22 Tai yra kaimas Це село
Tse selo
23 Kalnas Гора
Ghora
24 Ežeras Озеро
Ozero
25 Kaimas Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Taip, ji yra čia Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Ji išėjo Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Ji yra darbe Вона на роботі
Vona na roboti
7 Ji yra savo namuose Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Ar julius čia yra? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Taip, jis yra čia Так, він тут
Tak, vin tut
10 Jis išėjo Він вийшов
Vin vyjshov
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Jis yra darbe Він на роботі
Vin na roboti
14 Jis yra savo namuose Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Готель
Ghotel'
2 Butas Квартира
Kvartyra
3 Sveikas atvykęs! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Ar turite laisvų kambarių? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Ar kambarys turi vonios kambarį? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Kambarys su pusryčiais Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Kokia yra vienos nakties kaina? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Taip, žinoma! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Ačiū. Kambarys labai geras. Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Atleiskite, bet man brangoka Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Jis yra pirmame aukšte Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Ar yra liftas? А ліфт є?
A lift je?
20 Liftas yra jūsų kairėje Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Liftas yra jūsų dešinėje Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Kur yra skalbykla? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Ji yra pirmame aukšte Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Pirmas aukštas Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Kambarys Номер
Nomer
26 Sausas valymas Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Kirpykla Перукарня
Perukarnja
28 Mašinų stovėjimo aikštelė Автостоянка
Avtostojanka
29 Kur yra susirinkimų salė? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Susirinkimų salė Конференц-зал
Konferents-zal
31 Baseinas yra šildomas Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Baseinas Басейн
Basejn
33 Prašau mane pažadinti septintą valandą Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Prašau raktą Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Prašau kambario kortelę Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Ar man yra žinučių? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Taip, štai jos Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Ne, jūs nieko negavote Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Kur galiu išsikeisti pinigus? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Gal galite man iškeisti pinigų? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Galime. Kiek jums reikia? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys Пляж
Pljaʒ
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Ten toliau yra parduotuvė У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Balionas М'яч
M'jatch
5 Žiūronai Бінокль
Binokl'
6 Kepuraitė Кепка
Kepka
7 Rankšluostis Рушник
Rushnyk
8 Sandalai Сандалі
Sandali
9 Kibiras Відро
Vidro
10 Apsauginis kremas nuo saulės Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Maudymosi trumpikės Плавки
Plavky
12 Akiniai nuo saulės Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Vėžiagyvis Ракоподібні
Rakopodibni
14 Degintis Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Saulėta Сонячний
Sonjatchnyj
16 Saulėlydis Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Skėtis nuo saulės Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Saulė Сонце
Sontse
19 Saulės smūgis Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Ar pavojinga čia plaukioti? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Ne, nepavojinga Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Taip, čia maudytis draudžiama Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Plaukti Плавати
Plavaty
24 Plaukimas Плавання
Plavannja
25 Banga Хвиля
Khvylja
26 Jūra Море
More
27 Kopa Дюна
Djuna
28 Smėlis Пісок
Pisok
29 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Oras keisis Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Lis Піде дощ
Pide dochtch
32 Bus saulėta Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Bus vėjuota Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Maudymosi kostiumas Купальник
Kupal'nyk
35 Šešėlis Тінь
Tin'17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Aš pasiklydau Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Ko norėtumėte? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Kas atsitiko? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Pasakyti kitaip Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Kur galiu rasti vertėją? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Kur yra artimiausia vaistinė? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Nuo ko šiuo metu gydotės? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Ligoninė Лікарня
Likarnja
11 Vaistinė Аптека
Apteka
12 Gydytojas Лікар
Likar
13 Medicinos paslaugos Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Aš pamečiau savo dokumentus Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Mano dokumentus pavogė У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Radinių biuras Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Pagalbos punktas Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Atsarginis išėjimas Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policija Міліція
Militsija
20 Pasakyti kitaip Поліція
Politsija
21 Dokumentai Папери
Papery
22 Pasakyti kitaip Документи
Dokumenty
23 Pinigai Гроші
Ghrochi
24 Pasas Паспорт
Pasport
25 Bagažas Багаж
Baghaʒ
26 Ačiū, nereikia Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Palikite mane ramybėje! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Išeikite! Залиште мене!
Zalychte mene!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“