žodynas > Vengrų

1 - Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Viktorina
Mokytis
1 Laba diena Jónapot!
2 Jónapot kívánok – Szia – Helló – Szervusz
3 Labas vakaras Jóestét!
4 Viso gero Viszlát!
5 Viszontlátásra!
6 Iki Később találkozunk
7 Akkor később találkozunk
8 Taip Igen
9 Ne Nem
10 Prašau Elnézést
11 Ačiū Köszönöm
12 Köszi
13 Labai ačiū Köszönöm szépen!
14 Nagyon köszönöm!
15 Ačiū už jūsų pagalbą Köszönöm a segítségét!
16 Nėra už ką Kérem
17 Gerai Jó - Jól van – Oké
18 Rendben (van)
19 Kiek tai kainuoja? Elnézést, ez mennyibe kerül?
20 Atsiprašau Bocsánat!
21 Bocsánatot kérek!
22 Aš nesuprantu Nem értem
23 Aš supratau Értem
24 Aš nežinau Nem tudom
25 Draudžiama Tilos
26 Kur yra tualetas? Elnézést, hol van a WC?
27 Elnézést, hol van a mosdó?
28 Gerų metų! B.ú.é.k!
29 Boldog új évet kívánok!
30 Su gimtadieniu! Boldog születésnapot!
31 Boldog szülinapot!
32 Gerų švenčių! Kellemes Ünnepeket!
33 Sveikinimai! Gratulálok!
34 Gratulálunk!2 - Pokalbis

Pokalbis
Viktorina
Mokytis
1 Sveikas. Kaip tau sekasi? Szia! Hogy vagy?
2 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Szia! Köszönöm, jól
3 Ar tu kalbi vengriškai? Beszélsz magyarul?
4 Ne, aš nekalbu vengriškai Nem beszélek magyarul
5 Tik truputėlį Csak egy kicsit
6 Iš kokios šalies atvykai? Honnan jöttél?
7 Kokia yra tavo tautybė? Milyen nemzetiségű vagy?
8 Aš esu lietuvis Litván vagyok
9 O ar tu čia gyveni? És te, itt élsz?
10 Taip, aš čia gyvenu Igen, itt lakom
11 Mano vardas sara, o tavo? Engem Sarah-nak hívnak, és téged?
12 Julius Julien vagyok
13 Ką tu čia veiki? Mit csinálsz itt?
14 Atostogauju Nyaralok
15 Mes atostogaujame Nyaralunk
16 Aš atvykau verslo reikalais Üzleti úton vagyok
17 Aš čia dirbu Itt dolgozom
18 Mes čia dirbame Itt dolgozunk
19 Kur rekomenduojate pavalgyti? Hol lehet jót enni?
20 Ar netoliese yra muziejus? Van a közelben múzeum?
21 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Hol tudok internetezni?3 - Išmokti

Išmokti
Viktorina
Mokytis
1 Ar nori išmokti naujų žodžių? Szeretnél megtanulni egy pár szót?
2 Taip, žinoma Persze!
3 Kaip tai vadinama? Ezt hogy hívják?
4 Tai yra stalas Ez egy asztal
5 Stalas, supranti? Asztal, érted?
6 Aš nesuprantu Nem értem
7 Gal galėtum pakartoti? Megismételnéd?
8 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Tudnád kicsit lassabban mondani?
9 Gal galėtum tai užrašyti? Leírnád, légy szíves?
10 Aš supratau Értem4 - Spalvos

Spalvos
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka šio stalo spalva Tetszik az asztal színe
2 Tai raudona Ez piros
3 Mėlyna Kék
4 Geltona Sárga
5 Balta Fehér
6 Juoda Fekete
7 Žalia Zöld
8 Oranžinė Narancssárga
9 Violetinė Lila
10 Pilka Szürke5 - Skaičiai

Skaičiai
Viktorina
Mokytis
1 Nulis Nulla
2 Vienas Egy
3 Du Kettő
4 Trys Három
5 Keturi Négy
6 Penki Öt
7 Šeši Hat
8 Septyni Hét
9 Aštuoni Nyolc
10 Devyni Kilenc
11 Dešimt Tíz
12 Vienuolika Tizenegy
13 Dvylika Tizenkettő
14 Trylika Tizenhárom
15 Keturiolika Tizennégy
16 Penkiolika Tizenöt
17 Šešiolika Tizenhat
18 Septyniolika Tizenhét
19 Aštuoniolika Tizennyolc
20 Devyniolika Tizenkilenc
21 Dvidešimt Húsz
22 Dvidešimt vienas Huszonegy
23 Dvidešimt du Huszonkettő
24 Dvidešimt trys Huszonhárom
25 Dvidešimt keturi Huszonnégy
26 Dvidešimt penki Huszonöt
27 Dvidešimt šeši Huszonhat
28 Dvidešimt septyni Huszonhét
29 Dvidešimt aštuoni Huszonnyolc
30 Dvidešimt devyni Huszonkilenc
31 Trisdešimt Harminc
32 Trisdešimt vienas Harmincegy
33 Trisdešimt du Harminckettő
34 Trisdešimt trys Harminchárom
35 Trisdešimt keturi Harmincnégy
36 Trisdešimt penki Harmincöt
37 Trisdešimt šeši Harminchat
38 Keturiasdešimt Negyven
39 Penkiasdešimt Ötven
40 Šešiasdešimt Hatvan
41 Septyniasdešimt Hetven
42 Aštuoniasdešimt Nyolcvan
43 Devyniasdešimt Kilencven
44 Šimtas Száz
45 Šimtas penki Százöt
46 Du šimtai Kétszáz
47 Trys šimtai Háromszáz
48 Keturi šimtai Négyszáz
49 Tūkstantis Ezer
50 Tūkstantis penki šimtai Ezerötszáz
51 Du tūkstančiai Kétezer
52 Dešimt tūkstančių Tízezer6 - Laikas

Laikas
Viktorina
Mokytis
1 Kada tu čia atvažiavai ? Mikor érkeztél?
2 Šiandien Ma
3 Vakar Tegnap
4 Prieš dvi dienas Két napja
5 Kiek laiko pasiliksi? Meddig maradsz?
6 Aš išvažiuoju šiandien Holnap megyek el
7 Aš išvažiuoju poryt Holnapután megyek el
8 Aš išvažiuoju po trijų dienų 3 nap múlva megyek el
9 Pirmadienis Hétfő
10 Antradienis Kedd
11 Trečiadienis Szerda
12 Ketvirtadienis Csütörtök
13 Penktadienis Péntek
14 Šeštadienis Szombat
15 Sekmadienis Vasárnap
16 Sausis Január
17 Vasaris Február
18 Kovas Március
19 Balandis Április
20 Gegužė Május
21 Birželis Június
22 Liepa Július
23 Rugpjūtis Augusztus
24 Rugsėjis Szeptember
25 Spalis Október
26 Lapkritis November
27 Gruodis December
28 Kelintą valandą tu išvažiuoji? Hánykor indulsz?
29 Aštuntą valandą ryto Reggel 8-kor
30 Ryte aštuonios penkiolika Reggel negyed 9-kor
31 Ryte aštuonios trisdešimt Reggel fél 9-kor
32 Ryte be penkiolikos devynios Reggel háromnegyed 9-kor
33 Šeštą valandą vakaro Este 6-kor
34 Vėluoju Késésben vagyok7 - Taksi

Taksi
Viktorina
Mokytis
1 Taksi! Taxi!
2 Kur norite važiuoti? Hová lesz?
3 Hová szeretne menni?
4 Važiuoju į stotį A pályaudvarra, legyen szíves
5 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves
6 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Kivinne a reptérre?
7 Ar galite paimti mano bagažą? Hozná a csomagjaimat?
8 Ar tai yra toli nuo čia? Messze van?
9 Ne, šalia Nem, itt van közel
10 Taip, tai yra truputį toliau Igen, egy kicsit messzebb van
11 Kiek tai kainuos? Mennyibe fog kerülni?
12 Nuvežkite mane čia, prašau Vigyen ide, legyen szíves
13 Vigyen oda, legyen szíves
14 Į dešinę Jobbra
15 Į kairę Balra
16 Tiesiai Egyenesen
17 Čia Itt van
18 Ott van
19 Ten Erre van
20 Arra van
21 Stop! Állj!
22 Stop!
23 Neskubėkite Csak nyugodtan
24 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Tudna számlát adni?8 - Jausmai

Jausmai
Viktorina
Mokytis
1 Man labai patinka tavo šalis Nagyon szeretem az országodat
2 Aš tave myliu Szeretlek
3 Aš esu laimingas Boldog vagyok
4 Aš esu liūdnas Szomorú vagyok
5 Aš čia gerai jaučiuosi Jól érzem magam itt
6 Man šalta Fázom
7 Man karšta Melegem van
8 Čia per erdvu Túl nagy
9 Čia per ankšta Túl kicsi
10 Čia puiku Tökéletes
11 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Szeretnél elmenni valahová ma este?
12 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Szeretnék elmenni valahová ma este
13 Tai puiki mintis Jó ötlet!
14 Noriu pasilinksminti Szeretnék szórakozni
15 Tai nėra gera mintis Nem jó ötlet
16 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Nem akarok elmenni ma este
17 Aš noriu pailsėti Szeretnék pihenni
18 Ar nori pasportuoti? Szeretnél sportolni?
19 Taip, man reikia nuleisti garą! Igen, ki kell eresztenem a feszültséget
20 Aš žaidžiu tenisą Teniszezek
21 Ne, ačiū, esu pavargęs Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok9 - Šeima

Šeima
Viktorina
Mokytis
1 Ar čia turi giminių? Vannak itt rokonaid?
2 Mano tėvas Édesapám
3 Apukám
4 Mano motina Édesanyám
5 Anyukám
6 Mano sūnus A fiam
7 Mano dukra A lányom
8 Brolis Fiútestvér
9 1. Bátyám 2. öcsém
10 Sesuo Lánytestvér
11 1. Nővérem 2. húgom
12 Draugas Barát
13 Draugė Barátnő
14 Mano draugas A barátom
15 Mano draugė A barátnőm
16 Mano vyras A férjem
17 Mano žmona A feleségem10 - Baras

Baras
Viktorina
Mokytis
1 Baras A bár
2 Ar norėtum išgerti? Iszol valamit?
3 Gerti Inni
4 Taurė Pohár
5 Su malonumu Szívesen
6 Ką tu užsisakysi? Mit kérsz?
7 Ko galima išgerti? Mit lehet inni?
8 Turime vandens arba vaisių sulčių Van víz, vagy gyümölcslevek
9 Vanduo Víz
10 Gal galite pridėti ledukų? Kérhetek bele jégkockát?
11 Ledukai Jégkocka
12 Šokolado Csoki
13 Csokoládé
14 Pieno Tej
15 Arbatos Tea
16 Kavos Kávé
17 Su cukrumi Cukorral
18 Su pienu Tejszínnel
19 Vyno Bor
20 Alaus Sör
21 Prašau arbatos Egy teát kérek
22 Prašau alaus Egy sört kérek
23 Ko norėtumėte išgerti? Mit adhatok?
24 Dvi arbatas prašau! Két teát kérünk szépen
25 Du alaus prašau! Két sört kérünk szépen
26 Nieko, ačiū Semmit, köszönöm
27 Semmit, köszönjük
28 Į tave Egészségedre!
29 Į sveikatą! Egészségünkre!
30 Egészségetekre!
31 Sąskaitą, prašau A számlát, legyen szíves
32 Kiek aš moku? Mennyivel tartozom?
33 Dvidešimt eurų Húsz euróval
34 Aš vaišinu Meghívlak
35 Én fizetek11 - Restoranas

Restoranas
Viktorina
Mokytis
1 Restoranas Az étterem
2 Ar norėtum valgyti? Akarsz enni?
3 Taip, ačiū Igen, szeretnék
4 Valgyti Enni
5 Kur galime pavalgyti? Hol tudunk enni?
6 Kur galime papusryčiauti? Hol tudunk ebédelni?
7 Vakarienė Vacsora
8 Pusryčiai Reggeli
9 Prašau! Elnézést
10 Prašau meniu! Kérhetek egy étlapot?
11 Štai ir meniu! Az étlap
12 Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat?
13 Su ryžiais Rizzsel
14 Su makaronais Tésztával
15 Su bulvėmis Krumpli
16 Su daržovėmis Zöldség
17 Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Rántotta - tükörtojás - lágytojás
18 Duonos Kenyér
19 Sviesto Vaj
20 Salotos Saláta
21 Desertas Desszert
22 Édesség
23 Vaisių Gyümölcs
24 Ar galėčiau gauti peilį? Kérhetek egy kést?
25 Taip, tuoj jums atnešiu Igen, azonnal hozom
26 Peilis Kés
27 Šakutė Villa
28 Šaukštas Kanál
29 Ar tai yra karštas patiekalas? Ez egy melegétel?
30 Taip, ir labai aštrus! Igen, és elég fűszeres is
31 Karštas Meleg
32 Šaltas Hideg
33 Aštrus Fűszeres
34 Csípős
35 Aš imsiu žuvį! Halat kérek
36 Aš taip pat Én is
37 Az egy melegétel?12 - Išsiskirti

Išsiskirti
Viktorina
Mokytis
1 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Késő van, mennem kell
2 Gal galėsim vėl susitikti? Találkozunk megint?
3 Taip, su malonumu Igen, szívesen
4 Aš čia gyvenu Ez a címem
5 Ar tu turi telefono numerį? Van telefonszámod?
6 Taip, štai jis Igen, tessék
7 Man buvo smagu su tavim Jól éreztem magam veled
8 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Én is örülök, hogy találkoztunk
9 Greitai susitiksime Hamarosan újra találkozunk
10 Aš taip pat tikiuosi Én is remélem
11 Viso gero! Viszlát!
12 Iki rytojaus! Holnap találkozunk
13 Iki! Szia!13 - Transportas

Transportas
Viktorina
Mokytis
1 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Elnézést, merre van a buszmegálló?
2 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»?
3 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Elnézést, hová megy ez a vonat?
4 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Ez a vonat megáll «Napvárosban»?
5 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Mikor indul a vonat «Napvárosba»?
6 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat?
7 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Egy jegyet szeretnék «Napvárosba»
8 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Meg tudná adni a vonatok menetrendjét?
9 Autobusų tvarkaraštis Buszmenetrend
10 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»?
11 Šitas Ez
12 Az
13 Ačiū Köszönöm
14 Köszi
15 Nėra už ką. Geros kelionės! Nincs mit, jó utat!
16 Szívesen, jó utat
17 Autoservisas Autószervíz
18 Degalinė Benzinkút
19 Pilną, prašau Tele kérem
20 Dviratis Bicikli
21 Miesto centras Belváros
22 Priemiestis Külváros
23 Tai yra didelis miestas Ez egy nagyváros
24 Tai yra kaimas Ez egy nagyváros
25 Kalnas Hegy
26 Ežeras
27 Kaimas Vidék14 - Ieškoti

Ieškoti
Viktorina
Mokytis
1 Ar sara yra čia? Beszélhetnék Sarah-val?
2 Taip, ji yra čia Igen itt van
3 Ji išėjo Sarah elment
4 Galite jai paskambinti į mobilųjį Fel tudná hívni a mobilján?
5 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Meg tudná mondani, hol találom?
6 Ji yra darbe Dolgozik
7 Ji yra savo namuose Otthon van
8 Ar julius čia yra? Beszélhetnék Julien-nel?
9 Taip, jis yra čia Igen itt van
10 Jis išėjo Julien elment
11 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Meg tudná mondani, hol találom?
12 Galite jam paskambinti į mobilųjį Fel tudná hívni a mobilján?
13 Jis yra darbe Dolgozik
14 Jis yra savo namuose Otthon van15 - Viešbutis

Viešbutis
Viktorina
Mokytis
1 Viešbutis Hotel
2 Butas Lakás
3 Sveikas atvykęs! Üdvözlöm!
4 Üdvözöljük!
5 Ar turite laisvų kambarių? Van szabad szobájuk?
6 Ar kambarys turi vonios kambarį? Van fürdőszoba a szobához?
7 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Két egyszemélyes ágyat szeretne?
8 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Duplaágyas szobát szeretne?
9 Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval
10 Kambarys su pusryčiais Szoba reggelivel
11 Kokia yra vienos nakties kaina? Mennyibe kerül egy éjszaka?
12 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Először szeretném megnézni a szobát
13 Taip, žinoma! Persze!
14 Ačiū. Kambarys labai geras. Köszönöm, a szoba nagyon jó
15 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Jó, foglalhatok ma estére?
16 Atleiskite, bet man brangoka Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm
17 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Tudnák hozni a csomagjaimat?
18 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Elnézést, hol van a szobám?
19 Jis yra pirmame aukšte Az első emeleten
20 Ar yra liftas? Van lift?
21 Liftas yra jūsų kairėje Balra van a lift
22 Liftas yra jūsų dešinėje Jobbra van a lift
23 Kur yra skalbykla? Merre van a mosoda?
24 Ji yra pirmame aukšte A földszinten
25 Pirmas aukštas Földszint
26 Kambarys Szoba
27 Sausas valymas Tisztító
28 Patyolat
29 Kirpykla Fodrászat
30 Mašinų stovėjimo aikštelė Parkoló
31 Kur yra susirinkimų salė? Találkozunk a tárgyalóban?
32 Susirinkimų salė Tárgyaló
33 Baseinas yra šildomas A medence fűtött
34 Baseinas Medence
35 Prašau mane pažadinti septintą valandą Kérem, ébresszenek fel 7-kor
36 Prašau raktą A kulcsot, legyen szíves
37 Prašau kambario kortelę A belépőkártyát, legyen szíves
38 Ar man yra žinučių? Hagytak nekem üzenetet?
39 Taip, štai jos Igen, itt vannak
40 Ne, jūs nieko negavote Nem, nem kapott semmit
41 Kur galiu išsikeisti pinigus? Hol tudok pénzt felváltani?
42 Gal galite man iškeisti pinigų? Tudna nekem pénzt felváltani?
43 Galime. Kiek jums reikia? Igen, mennyit szeretne felváltani?16 - Paplūdimys

Paplūdimys
Viktorina
Mokytis
1 Paplūdimys Strand
2 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni?
3 Ten toliau yra parduotuvė Erre van egy bolt
4 Arra van egy bolt.
5 Balionas Labda
6 Žiūronai Távcső
7 Kepuraitė Baseball-sapka
8 Rankšluostis Törölköző
9 Törülköző
10 Sandalai Szandál
11 Kibiras Vödör
12 Apsauginis kremas nuo saulės Napkrém
13 Naptej
14 Maudymosi trumpikės Fürdőnadrág
15 Fecske
16 Akiniai nuo saulės Napszemüveg
17 Vėžiagyvis Rákféle
18 Degintis Napfürdőt venni
19 Saulėta Napos
20 Saulėlydis Napnyugta
21 Skėtis nuo saulės Napernyő
22 Saulė Nap
23 Saulės smūgis Napszúrás
24 Ar pavojinga čia plaukioti? Veszélyes itt úszni?
25 Ne, nepavojinga Nem, nem veszélyes
26 Taip, čia maudytis draudžiama Igen, tilos itt fürdeni
27 Plaukti Úszni
28 Plaukimas Úszás
29 Banga Hullám
30 Jūra Tenger
31 Kopa Dűne
32 Smėlis Homok
33 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Milyen időt mondanak holnapra?
34 Oras keisis Változni fog az időjárás
35 Lis Esni fog
36 Bus saulėta Sütni fog a nap
37 Bus vėjuota Sokat fog fújni a szél
38 Maudymosi kostiumas Fürdőruha
39 Šešėlis Árnyék17 - Seima

Seima
Viktorina
Mokytis
1 Gal galite man padėti? Elnézést, tudna segíteni?
2 Aš pasiklydau Eltévedtem
3 Ko norėtumėte? Mit szeretne?
4 Kas atsitiko? Mi történt?
5 Kur galiu rasti vertėją? Hol találok tolmácsot?
6 Kur yra artimiausia vaistinė? Hol a legközelebbi gyógyszertár?
7 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Kérem, hívjon orvost!
8 Nuo ko šiuo metu gydotės? Milyen kezelést kap jelenleg?
9 Ligoninė Kórház
10 Vaistinė Gyógyszertár
11 Gydytojas Orvos
12 Doktor
13 Medicinos paslaugos Orvos
14 Aš pamečiau savo dokumentus Elvesztettem az irataimat
15 Elvesztettem a papírjaimat
16 Mano dokumentus pavogė Ellopták az irataimat
17 Radinių biuras Talált tárgyak osztálya
18 Pagalbos punktas Elsősegély-állomás
19 Atsarginis išėjimas Vészkijárat
20 Policija Rendőrség
21 Dokumentai Iratok
22 Igazolványok - Papírok – Okmányok
23 Pinigai Pénz
24 Pasas Útlevél
25 Bagažas Csomagok
26 Poggyászok – Bőröndök
27 Ačiū, nereikia Köszönöm, nem
28 Palikite mane ramybėje! Hagyjon békén!
29 Išeikite! Menjen innen!
Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“
MP3 + PDF

Atsisiųsti visas idiomas ir frazes

Nemokama demonstracinė versijaPradėti

Atsisiųsti „mp3“ ir „pdf“