Mokytis Čekų

1

Progresija #1 0%
Progresija #2 0%
Start a new quiz
Pagrindinės frazės Základní výrazy #1 #2
1 Laba diena Dobrý den
2 Dobré ráno
3 Labas vakaras Dobrý večer
4 Viso gero Na shledanou
5 Iki Na shledanou
6 Taip Ano
7
8 Ne Ne
9 Prašau Prosím!
10 Ačiū Děkuji
11 Díky
12 Labai ačiū Děkuji mnohokrát!
13 Díky!
14 Ačiū už jūsų pagalbą Děkuji Vám za pomoc
15 Nėra už ką Prosím
16 Gerai Souhlasím
17 Kiek tai kainuoja? Kolik to stojí, prosím?
18 Atsiprašau Promiňte!
19 Pardon!
20 Aš nesuprantu Nerozumím
21 Aš supratau Rozuměl jsem
22 Rozuměla jsem
23 Aš nežinau Nevím
24 Draudžiama Zakázáno
25 Kur yra tualetas? Kde jsou záchody, prosím?
26 Kde jsou toalety, prosím?
27 Gerų metų! Šťastný a veselý nový rok!
28 Su gimtadieniu! Všechno nejlepší k narozeninám!
29 Gerų švenčių! Veselé svátky!
30 Sveikinimai! Blahopřeji!

text_197 - Čekų (žodynas) ↗

17 temų
17 temų

Pagrindinės frazės

Pokalbis

Išmokti

Spalvos

Skaičiai

Laikas

Taksi

Jausmai

Šeima

Baras

Restoranas

Išsiskirti

Transportas

Ieškoti

Viešbutis

Paplūdimys

Seima