Mokytis Čekų

Laba diena
Labas vakaras
Viso gero
Iki
Taip
Ne
Prašau
Ačiū
Labai ačiū
Ačiū už jūsų pagalbą
Nėra už ką
Gerai
Kiek tai kainuoja?
Atsiprašau
Aš nesuprantu
Aš supratau
Aš nežinau
Draudžiama
Kur yra tualetas?
Gerų metų!
Su gimtadieniu!
Gerų švenčių!
Sveikinimai!
audio+pdf
Start a new quiz
Progresija 0%
Progresija 1 0%
Progresija 2 0%
Pagrindinės frazės Základní výrazy 1 2
1 Laba diena Dobrý den
2 Labas vakaras Dobrý večer
3 Viso gero Na shledanou
4 Taip Ano
5 Ne Ne
6 Ačiū Děkuji
7 Labai ačiū Děkuji mnohokrát!
8 Ačiū u? jūsų pagalbą Děkuji Vám za pomoc
9 Nėra u? ką Prosím
10 Gerai Souhlasím
11 Kiek tai kainuoja? Kolik to stojí, prosím?
12 Atsipra?au Promiňte!
13 A? nesuprantu Nerozumím
14 A? supratau Rozuměl jsem
15 A? ne?inau Nevím
16 Draud?iama Zakázáno
17 Kur yra tualetas? Kde jsou záchody, prosím?
18 Gerų metų! ?ťastný a veselý nový rok!
19 Su gimtadieniu! V?echno nejlep?í k narozeninám!
20 Sveikinimai! Blahopřeji!

Versija spausdinimui - Čekų (žodynas)

17 temų

    9.0/10
    (1 balsai)

    Labai laukiame jūsų pastabų!

    Rodyti pastabas ( + )