Your browser does not support JavaScript! Mokytis Persų Nemokamos pamokos Persų internetu. Išmokite kalbėti

Mokytis Persų

1

17 temų
17 temų

Pagrindinės frazės

Pagrindinės frazės
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Laba diena
سلام
salâm
Laba diena
سلام
ruz xoš
Labas vakaras
سلام
salâm
Labas vakaras
سلام
asr bexeyr
Viso gero
خداحافظ
xodâ hâfez
Viso gero
خداحافظ
xodâ negahdâr
Iki
تا بعد
tâ ba'd
Taip
بله
balé
Taip
بله
ore
Ne
نه
na
Prašau
لطفاً
lotfan
Ačiū
ممنون
mamnun
Labai ačiū
خیلی ممنون
xeyli mamnun
Ačiū už jūsų pagalbą
ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
Nėra už ką
خواهش می کنم
xâheš mikonam
Gerai
باشه
bâše
Kiek tai kainuoja?
ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
Atsiprašau
ببخشید
bebaxšid
Atsiprašau
ببخشید
ozr mixâm
Aš nesuprantu
نمی فهمم
nemifahmam
Aš nesuprantu
نمی فهمم
motevajeh nemišam
Aš supratau
فهمیدم
fahmidam
Aš nežinau
نمیدونم
nemidunam
Draudžiama
ممنوع
mamnu'
Kur yra tualetas?
ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
Gerų metų!
سال نو مبارک
sale no mobârak
Su gimtadieniu!
تولدت مبارک
tavalodet mobârak
Su gimtadieniu!
تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
Gerų švenčių!
عیدت مبارک
eydet mobârak
Gerų švenčių!
عیدت مبارک
eydetun mobârak
Sveikinimai!
مبارکه
mobârakePokalbis

Pokalbis
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Sveikas. Kaip tau sekasi?
سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
Sveikas. Viskas puiku, ačiū
سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
Tik truputėlį
فقط یه کم
faqat ye kam
Iš kokios šalies atvykai?
اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
Iš kokios šalies atvykai?
اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
Kokia yra tavo tautybė?
ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
O ar tu čia gyveni?
تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
Taip, aš čia gyvenu
آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
Mano vardas sara, o tavo?
اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
Julius
ژولیان
žuliân
Ką tu čia veiki?
اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
Atostogauju
اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
Mes atostogaujame
اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
Aš atvykau verslo reikalais
سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
Aš čia dirbu
اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
Mes čia dirbame
اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
Kur rekomenduojate pavalgyti?
کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
Ar netoliese yra muziejus?
این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
Kur galėčiau prisijungti prie interneto?
کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?Išmokti

Išmokti
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Ar nori išmokti naujų žodžių?
دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
Taip, žinoma
آره، باشه
âre bâše
Kaip tai vadinama?
اسم این چیه؟
esme in cie?
Tai yra stalas
یه میزه
ye mize
Stalas, supranti?
یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
Aš nesuprantu
نمی فهمم
nemifahmam
Gal galėtum pakartoti?
میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
Gal galėtum kalbėti lėčiau?
میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
Gal galėtum tai užrašyti?
میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
Aš supratau
فهمیدم
fahmidamSpalvos

Spalvos
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Man labai patinka šio stalo spalva
رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
Tai raudona
قرمزه
qermeze
Tai raudona
قرمزه
qermez range
Mėlyna
آبی
âbiye
Geltona
زرد
zard
Balta
سفید
sefid
Juoda
سیاه
siâh
Žalia
سبز
sabz
Oranžinė
نارنجی
nârenji
Violetinė
بنفش
banafš
Pilka
خاکستری
xâkestariSkaičiai

Skaičiai
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Nulis
صفر
sefr
Vienas
یک
yek
Du
دو
do
Trys
سه
se
Keturi
چهار
câhâr
Penki
پنج
panj
Šeši
شش
šeš
Šeši
شش
šiš
Septyni
هفت
haft
Aštuoni
هشت
hašt
Devyni
نه
noh
Dešimt
ده
dah
Vienuolika
یازده
yâzdah
Dvylika
دوازده
davâzdah
Trylika
سیزده
sizdah
Keturiolika
چهارده
câhârdah
Penkiolika
پانزده
pânzdah
Penkiolika
پانزده
punzdah
Šešiolika
شانزده
šânzdah
Šešiolika
شانزده
šunzdah
Septyniolika
هفده
hevdah
Septyniolika
هفده
hivdah
Aštuoniolika
هجده
hejdah
Aštuoniolika
هجده
hiždah
Devyniolika
نوزده
nuzdah
Dvidešimt
بیست
bist
Dvidešimt vienas
بیست و یک
bisto yek
Dvidešimt du
بیست و دو
bisto do
Dvidešimt trys
بیست و سه
bisto se
Dvidešimt keturi
بیست و چهار
bisto câhâr
Dvidešimt penki
بیست و پنج
bisto panj
Dvidešimt šeši
بیست و شش
bisto šeš
Dvidešimt šeši
بیست و شش
bisto šiš
Dvidešimt septyni
بیست و هفت
bisto haft
Dvidešimt aštuoni
بیست و هشت
bisto hašt
Dvidešimt devyni
بیست و نه
bisto noh
Trisdešimt
سی
si
Trisdešimt vienas
سی و یک
sio yek
Trisdešimt du
سی و دو
sio do
Trisdešimt trys
سی و سه
sio se
Trisdešimt keturi
سی و چهار
sio câhâr
Trisdešimt penki
سی و پنج
sio panj
Trisdešimt šeši
سی و شش
sio šeš
Trisdešimt šeši
سی و شش
sio šiš
Keturiasdešimt
چهل
cehel
Penkiasdešimt
پنجاه
panjâh
Šešiasdešimt
شصت
šast
Septyniasdešimt
هفتاد
haftâd
Aštuoniasdešimt
هشتاد
haštâd
Devyniasdešimt
نود
navad
Šimtas
صد
sad
Šimtas penki
پانصد
pânsad
Šimtas penki
پانصد
punsad
Du šimtai
دویست
divist
Trys šimtai
سیصد
sisad
Keturi šimtai
چهارصد
câhârsad
Tūkstantis
هزار
hezâr
Tūkstantis penki šimtai
هزار و پانصد
hezâro pânsad
Tūkstantis penki šimtai
هزار و پانصد
hezâro punsad
Du tūkstančiai
دو هزار
do hezâr
Dešimt tūkstančių
ده هزار
dah hezârLaikas

Laikas
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Kada tu čia atvažiavai ?
کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
Šiandien
امروز
emruz
Vakar
دیروز
diruz
Prieš dvi dienas
دو روز پیش
do ruz piš
Kiek laiko pasiliksi?
چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
Aš išvažiuoju šiandien
فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
Aš išvažiuoju poryt
پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
Aš išvažiuoju po trijų dienų
سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
Pirmadienis
دوشنبه
došambe
Antradienis
سه شنبه
sešambe
Trečiadienis
چهارشنبه
câhâršambe
Ketvirtadienis
پنج شنبه
panjšambe
Penktadienis
جمعه
jome
Šeštadienis
شنبه
šambe
Sekmadienis
یکشنبه
yekšambe
Sausis
ژانویه
žânviyeh
Vasaris
فوریه
fevriyeh
Kovas
مارس
mârs
Balandis
آوریل
âvril
Gegužė
مه
me
Birželis
ژوئن
žuan
Liepa
ژوئیه
žuiye
Rugpjūtis
اوت
ut
Rugsėjis
سپتامبر
septâmbr
Spalis
اکتبر
octobr
Lapkritis
نوامبر
novâmbr
Gruodis
دسامبر
desâmbr
Kelintą valandą tu išvažiuoji?
ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
Aštuntą valandą ryto
صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
Ryte aštuonios penkiolika
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
Ryte aštuonios penkiolika
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
Ryte aštuonios trisdešimt
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
Ryte aštuonios trisdešimt
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
Ryte be penkiolikos devynios
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
Ryte be penkiolikos devynios
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
Šeštą valandą vakaro
عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
Šeštą valandą vakaro
عصر ساعت شش
šeš
Vėluoju
دیرم شده
diram šodeTaksi

Taksi
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
تاکسی!
tâksi
Kur norite važiuoti?
کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
Važiuoju į stotį
میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis »
میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
Gal galite mane nuvežti į oro uostą?
میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
Ar galite paimti mano bagažą?
میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
Ar tai yra toli nuo čia?
از اینجا دوره؟
az injâ dure
Ne, šalia
نه، همین بغله
na hamin baqale
Taip, tai yra truputį toliau
بله یه کم دوره
bale ye kam dure
Kiek tai kainuos?
چقدر میشه؟
ceqadre miše
Nuvežkite mane čia, prašau
من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
Į dešinę
سمت راسته
samte râste
Į kairę
سمت چپه
samte cape
Tiesiai
مستقیمه
mostaqime
Čia
همینجاست
haminjâst
Ten
از این طرفه
az in tarafe
Stop!
همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
Neskubėkite
عجله نکنید
ajale nakonid
Ar galite man išrašyti sąskaitą?
میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfanJausmai

Jausmai
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Man labai patinka tavo šalis
کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
Aš tave myliu
دوستت دارم
duset dâram
Aš esu laimingas
خوشحالم
xošhâlam
Aš esu liūdnas
ناراحتم
nârâhatam
Aš čia gerai jaučiuosi
اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
Man šalta
سردمه
sardameh
Man karšta
گرممه
garmameh
Čia per erdvu
خیلی بزرگه
xeyli bozorge
Čia per ankšta
خیلی کوچیکه
xeyli kucike
Čia puiku
عالیه
âlie
Ar nori kur nors eiti šį vakarą?
دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti
دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
Tai puiki mintis
پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
Noriu pasilinksminti
دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
Tai nėra gera mintis
پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
Aš nenoriu šįvakar niekur eiti
دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
Aš noriu pailsėti
میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
Ar nori pasportuoti?
دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
Taip, man reikia nuleisti garą!
نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
Aš žaidžiu tenisą
تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
Ne, ačiū, esu pavargęs
نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastamŠeima

Šeima
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Ar čia turi giminių?
خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
Mano tėvas
پدرم
pedaram
Mano motina
مادرم
mâdaram
Mano sūnus
پسرم
pesaram
Mano dukra
دخترم
doxtaram
Brolis
یه برادر
ye barâdar
Sesuo
یه خواهر
ye xâhar
Draugas
یه دوست
ye dust
Draugė
یه دوست
ye dust
Mano draugas
دوستم
dustam
Mano draugė
دوستم
dustam
Mano vyras
شوهرم
šoharam
Mano vyras
شوهرم
hamsaram
Mano žmona
زنم
zanam
Mano žmona
زنم
xânumam/hamsaramBaras

Baras
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Baras
بار
bâr
Ar norėtum išgerti?
نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
Gerti
نوشیدن
nušidan
Taurė
لیوان
livân
Su malonumu
با کمال میل
bâ kamâle meyl
Ką tu užsisakysi?
چی میخوری؟
ci mixori?
Ko galima išgerti?
نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
Turime vandens arba vaisių sulčių
آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
Vanduo
آب
âb
Gal galite pridėti ledukų?
میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
Ledukai
یخ
yax
Šokolado
شکلات
šokolât
Pieno
شیر
šir
Arbatos
چای
cây
Kavos
قهوه
qahve
Su cukrumi
با شکر
bâ šekar
Su pienu
با خامه
bâ xâme
Vyno
شراب
šarâb
Alaus
آبجو
âbejo
Prašau arbatos
یه چای لطفاً
ye cây lotfan
Prašau alaus
یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
Ko norėtumėte išgerti?
نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
Dvi arbatas prašau!
دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
Du alaus prašau!
دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
Nieko, ačiū
هیچی. ممنون
hici mamnun
Į tave
به سلامتی تو
be salâmatiye to
Į sveikatą!
به سلامتی
be salâmati
Į sveikatą!
به سلامتی
nuš
Sąskaitą, prašau
صورتحساب لطفاً
surathesâb
Kiek aš moku?
چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
Dvidešimt eurų
بیست یورو
bist yoro
Aš vaišinu
مهمون منی
mehmune maniRestoranas

Restoranas
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Restoranas
رستوران
resturân
Ar norėtum valgyti?
غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
Taip, ačiū
آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
Valgyti
خوردن
xordan
Kur galime pavalgyti?
کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
Kur galime papusryčiauti?
کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
Vakarienė
شام
šâm
Pusryčiai
صبحانه
sobhâne
Prašau!
لطفا!
lotfan
Prašau meniu!
منو، لطفا!
meno lotfan
Štai ir meniu!
بفرمایید منو
befarmâyid meno
Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ?
چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
Su ryžiais
با برنج
bâ berenj
Su makaronais
با ماکارونی
bâ mâkâroni
Su bulvėmis
سیب زمینی
sib zamini
Su daržovėmis
سبزیجات
sabzijât
Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio
املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
Duonos
نان
nân
Sviesto
کره
karé
Salotos
سالاد
sâlâd
Desertas
دسر
deser
Vaisių
میوه
mive
Ar galėčiau gauti peilį?
میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
Taip, tuoj jums atnešiu
بله، الساعه
bale assâ'e
Peilis
چاقو
câqu
Šakutė
چنگال
cangâl
Šaukštas
قاشق
qâšoq
Ar tai yra karštas patiekalas?
این غذای گرمه؟
in qazâye garme
Taip, ir labai aštrus!
بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
Karštas
داغ
dâq
Šaltas
سرد
sard
Aštrus
تند
tond
Aš imsiu žuvį!
من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
Aš taip pat
من هم همینطور
man ham hamintorIšsiskirti

Išsiskirti
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Jau vėlu! Aš turiu eiti!
دیره. باید برم
dire bâyad beram
Gal galėsim vėl susitikti?
می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
Taip, su malonumu
آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
Aš čia gyvenu
من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
Aš čia gyvenu
من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
Ar tu turi telefono numerį?
خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
Taip, štai jis
آره، بیا
âre biâ
Man buvo smagu su tavim
با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti
من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
Greitai susitiksime
به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
Aš taip pat tikiuosi
من هم امیدوارم
man ham omidvâram
Viso gero!
خداحافظ
xodâ hâfez
Iki rytojaus!
تا فردا
tâ fardâ
Iki!
خداحافظ
xodâ hâfezTransportas

Transportas
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės
ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina?
ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys?
ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
Ar šis traukinys stoja saulės mieste?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
Ar šis traukinys stoja saulės mieste?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą?
قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
Kada traukinys atvyksta į saulės miestą?
قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
Vieną bilietą į saulės miestą, prašau
ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
Ar turite traukinių tvarkaraštį?
ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
Autobusų tvarkaraštis
ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą?
ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
Šitas
اونه
une
Ačiū
ممنون
mamnun
Nėra už ką. Geros kelionės!
خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
Autoservisas
گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
Degalinė
پمپ بنزین
pompe benzin
Pilną, prašau
پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
Dviratis
دوچرخه
docarxe
Miesto centras
مرکز شهر
markaze šahr
Priemiestis
حومه
hume
Tai yra didelis miestas
شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
Tai yra kaimas
یه روستاست
ye rustâst
Kalnas
یک کوه
ye kuh
Ežeras
یک دریاچه
ye daryâce
Kaimas
دشت
dašt
Kaimas
دشت
rustâIeškoti

Ieškoti
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Ar sara yra čia?
ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
Taip, ji yra čia
بله اینجاست
bale injâst
Ji išėjo
رفته بیرون
rafte birun
Galite jai paskambinti į mobilųjį
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
Ar žinote, kur galėčiau ją surasti?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Ar žinote, kur galėčiau ją surasti?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Ji yra darbe
سر کاره.
sare kâre
Ji yra savo namuose
خونه است
xunast
Ar julius čia yra?
ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
Taip, jis yra čia
بله اینجاست
bale injâst
Jis išėjo
رفته بیرون
rafte birun
Ar žinote, kur galėčiau jį surasti?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Ar žinote, kur galėčiau jį surasti?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Galite jam paskambinti į mobilųjį
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
Jis yra darbe
سر کاره.
sare kâre
Jis yra savo namuose
خونه است
xunastViešbutis

Viešbutis
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Viešbutis
هتل
hotel
Butas
آپارتمان
âpârtemân
Sveikas atvykęs!
خوش آمدید!
xoš âmadid
Sveikas atvykęs!
خوش آمدید!
xoš umadid
Ar turite laisvų kambarių?
اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
Ar kambarys turi vonios kambarį?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
Ar kambarys turi vonios kambarį?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
Ar jums geriau dvi vienvietės lovos?
دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
Ar pageidaujate dviviečio kambario?
یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
Kambarys su vonia - su balkonu - su dušu
اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
Kambarys su pusryčiais
اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
Kambarys su pusryčiais
اتاق با صبحانه
sobhune
Kokia yra vienos nakties kaina?
قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
Prašau leisti man apžiūrėti kambarį
اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
Taip, žinoma!
بله البته
bale albate
Ačiū. Kambarys labai geras.
ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai?
بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
Atleiskite, bet man brangoka
برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu?
ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys?
ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
Jis yra pirmame aukšte
طبقه اوله
tabaqeye avale
Ar yra liftas?
آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
Liftas yra jūsų kairėje
آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
Liftas yra jūsų dešinėje
آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
Kur yra skalbykla?
رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
Ji yra pirmame aukšte
طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
Pirmas aukštas
طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
Kambarys
اتاق
otâq
Sausas valymas
خشکشویی
xoškšui
Kirpykla
آرایشگاه
ârâyešgâh
Mašinų stovėjimo aikštelė
پارکینگ خودرو
parkinge xodro
Kur yra susirinkimų salė?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
Kur yra susirinkimų salė?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
Susirinkimų salė
اتاق جلسات
otâqe jalasât
Baseinas yra šildomas
آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
Baseinas yra šildomas
آب استخر گرم است
estaxr garme
Baseinas
استخر
estaxr
Prašau mane pažadinti septintą valandą
لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
Prašau raktą
کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
Prašau kambario kortelę
کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
Ar man yra žinučių?
ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
Taip, štai jos
بله، بفرمایید
bale befarmâyid
Ne, jūs nieko negavote
نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
Kur galiu išsikeisti pinigus?
کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
Gal galite man iškeisti pinigų?
ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
Galime. Kiek jums reikia?
بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?Paplūdimys

Paplūdimys
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Paplūdimys
ساحل
sâhel
Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną?
میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
Ten toliau yra parduotuvė
یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
Balionas
توپ
tup
Žiūronai
دوربین شکاری
durbine šekâri
Kepuraitė
کلاه
kolah
Rankšluostis
حوله
hole
Sandalai
صندل
sandal
Kibiras
سطل
satl
Apsauginis kremas nuo saulės
کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
Maudymosi trumpikės
شورت شنا
šorte šena
Akiniai nuo saulės
عینک افتابی
eynake âftâbi
Vėžiagyvis
خرچنگ
xarcang
Degintis
حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
Saulėta
آفتابی
âftâbi
Saulėlydis
غروب
qorub
Skėtis nuo saulės
سایبان
sâyebân
Saulė
خورشید
xoršid
Saulės smūgis
آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
Ar pavojinga čia plaukioti?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
Ar pavojinga čia plaukioti?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
Ne, nepavojinga
نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
Taip, čia maudytis draudžiama
بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
Plaukti
شنا کردن
šenâ kardan
Plaukimas
شنا
šenâ
Banga
موج
moj
Jūra
دریا
daryâ
Kopa
تپه شنی
tappeye šeni
Smėlis
شن
šen
Kokia yra rytojaus orų prognozė?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
Kokia yra rytojaus orų prognozė?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
Oras keisis
هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
Lis
میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
Bus saulėta
آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
Bus vėjuota
باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
Maudymosi kostiumas
لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
Šešėlis
سایه
sâyeSeima

Seima
Progresija
0%
Start a new quiz
Q1
Gal galite man padėti?
میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
Aš pasiklydau
من گم شدم
man gom šodam
Ko norėtumėte?
چی میخواید؟
ci mixâyd?
Kas atsitiko?
چی شده؟
ci šode?
Kur galiu rasti vertėją?
کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
Kur yra artimiausia vaistinė?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
Kur yra artimiausia vaistinė?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
Gal galėtumėte iškviesti gydytoją?
میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
Nuo ko šiuo metu gydotės?
الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
Ligoninė
بیمارستان
bimârestân
Vaistinė
داروخانه
dâruxane
Vaistinė
داروخانه
dâruxune
Gydytojas
دکتر
doktor
Medicinos paslaugos
خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
Aš pamečiau savo dokumentus
مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
Mano dokumentus pavogė
دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
Radinių biuras
دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
Pagalbos punktas
درمانگاه
darmângah
Atsarginis išėjimas
خروج اضطراری
xoruje ezterari
Policija
پلیس
polis
Dokumentai
مدارک
madârek
Pinigai
پول
pul
Pasas
گذرنامه
gozarnâme
Bagažas
چمدان
camedân
Bagažas
چمدان
camedun
Ačiū, nereikia
نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
Palikite mane ramybėje!
راحتم بذارید!
râhatam bezarid
Išeikite!
برید!
berid