Ukraynadili kelime-hazinesi

Ukraynaca en sık kullanılan kelimeleri içeren video

< h2> Neden ve nasıl sesli Ukraynaca kelimeleri öğrenilir?

Varenyky ve syrnyky gibi ünlü Ukrayna yemeklerini keşfetmek için sabırsızlanıyor musunuz? Artık bağımsız olmayan ve zaten zenginlik dolu olan bu ülke hakkında daha fazla gecikme yapmayın ve daha fazlasını görmeyin!

Konuşmanın temelleri, sakinlerden tavsiye istemeniz için yararlı olacaktır ( Де можна смачно смачно поїсти поїсти / Moʒna smatchno pojisty'den? : "Yemek için iyi yerler nerede? ? "). Daha fazla kelime öğrenmek ister misiniz? ( Ти хочеш вивчити декілька слів? / Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?)

Ukraynalı Dizi nadir olmasına rağmen, yine de dil hakkında bilgi edinmek için başka ilginç içerikler öneriyoruz.

Ukrayna kültürüne dalmak için içerik seçimi

Romanlar:

filmler:

Dizi:

  • Most sites recommend simply putting American series in Ukrainian dubbing. It seems that they have produced few or no series. Ukrainians watch American or Russian series.

müzikler:

400 mots et ifadeler ve araçlar bien débuter dökün

Bu kelimeler ve ifadeler temaya göre sınıflandırılmıştır. Test veya Kurslar düğmelerini tıklayarak Ukraynaca tam kursa ücretsiz erişebilirsiniz. Yazıcı düğmesine tıklayarak temanın tüm ifadelerini yazdırabilirsiniz. Bu içerik ücretsizdir.

1 - Temel ifadeler

Temel ifadeler
Sınav
Öğrenme
1 Merhaba Добрий день
Dobryi den'
2 Başka şekilde söyleme Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Iyi akşamlar Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Hoşça kal До побачення
Do pobatchennja
5 Başka şekilde söyleme Бувай
Buvaj!
6 Görüşürüz Побачимось
Pobatchymos'
7 Evet Так
Tak
8 Hayır Ні
Ni
9 Lütfen Вибачте
Vybatchte
10 Başka şekilde söyleme Перепрошую
Pereprochuju
11 Teşekkür ederim Дякую
Djakuju
12 Çok teşekkürler! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Yardımınız için teşekkürler Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Rica ederim Будь ласка
Bud' laska
15 Başka şekilde söyleme Прошу
Prochu
16 Tamam Гаразд
Gharazd
17 Başka şekilde söyleme Добре
Dobre
18 Bu kaç para ? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Üzgünüm Пробачте!
Probatchte
20 Başka şekilde söyleme Даруйте!
Darujte!
21 Anlamıyorum Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Anlıyorum Зрозуміло
Zrozumilo
23 Bilmiyorum Я не знаю
Ja ne znaju
24 Yasak Заборонено
Zaboroneno
25 Afedersiniz tuvaletler nerede? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Yeni yılınız kutlu olsun! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Doğum günün kutlu olsun! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Iyi tatiller! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Tebrikler! Вітаю!
Vitaju!2 - Konuşma

Konuşma
Sınav
Öğrenme
1 Merhaba, nasılsın ? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Başka şekilde söyleme Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Merhaba, iyiyim, sen nasılsın Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Başka şekilde söyleme Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Ukrayna dilini biliyor musun? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Hayır, ukrayna dilini konuşmuyorum Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Birazcık Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Memleket neresi? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Başka şekilde söyleme Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Nerelisin? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Ben türküm Я турок
Ja turok
12 Konuşan kişi kadınsa Я турчанка
Ja turtchanka
13 Ya sen, burada mı yaşıyorsun ? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Evet, burada yaşıyorum Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Benim adım Sarah, ya seninki ? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julian Жульєн
Ʒul'jen
17 Burada ne yapıyorsun ? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Tatildeyim Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Tatildeyiz Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Iş gezisindeyim Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Burada çalışıyorum Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Burada çalışıyoruz Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Burada güzel yemek nerede yenir? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Başka şekilde söyleme Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Buralarda müze var mı ? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Nerede internet bulabilirim? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Öğrenmek

Öğrenmek
Sınav
Öğrenme
1 Birkaç kelime öğrenmek ister misin? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Tabii ki! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Buna ne denir? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 Bu bir masa Це стіл
Tse stil
5 Bir masa. Anlıyor musun? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Anlamıyorum Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Tekrar eder misin lütfen? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Yazabilir misin lütfen? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Anlıyorum Зрозуміло
Zrozumilo4 - Renkler

Renkler
Sınav
Öğrenme
1 Bu masanın rengi hoşuma gitti Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Bu kırmızı Це червоний
Tse tchervonyj
3 Mavi Блакитний
Blakytnyj
4 Sarı Жовтий
Ʒovtyj
5 Beyaz Білий
Bilyj
6 Siyah Чорний
Tchornyj
7 Yeşil Зелений
Zelenyj
8 Turuncu Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Mor Фіолетовий
Fioletovyj
10 Gri Сірий
Siryj5 - Sayılar

Sayılar
Sınav
Öğrenme
1 Sıfır Нуль
Nul'
2 Bir Один
Odyn
3 Iki Два
Dva
4 Üç Три
Try
5 Dört Чотири
Tchotyry
6 Beş П'ять
P`jat'
7 Altı Шість
Shist'
8 Yedi Сім
Sim
9 Sekiz Вісім
Visim
10 Dokuz Дев'ять
Dev`jat'
11 On Десять
Desjat'
12 On bir Одинадцять
Odynadtsjat'
13 On iki Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 On üç Тринадцять
Trynadtsjat'
15 On dört Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 On beş П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 On altı Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 On yedi Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 On sekiz Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 On dokuz Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Yirmi Двадцять
Dvadtsjat'
22 Yirmi bir Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Yirmi iki Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Yirmi üç Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Yirmi dört Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Yirmi beş Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Yirmi altı Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Yirmi yedi Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Yirmi sekiz Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Yirmi dokuz Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Otuz Тридцять
Trydtsjat'
32 Otuz bir Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Otuz iki Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Otuz üç Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Otuz dört Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Otuz beş Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Otuz altı Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Kırk Сорок
Sorok
39 Elli П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Altmış Шістдесят
Shistdesjat
41 Yetmiş Сімдесят
Simdesjat
42 Seksen Вісімдесят
Visimdesjat
43 Doksan Дев'яносто
Dev`janosto
44 Yüz Сто
Sto
45 Yüz beş Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Iki yüz Двісті
Dvisti
47 Üç yüz Триста
Trysta
48 Dört yüz Чотириста
Tchotyrysta
49 Bin Тисяча
Tysjatcha
50 Bin beş yüz Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Iki bin Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 On bin Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Zaman ile ilgili kavramlar

Zaman ile ilgili kavramlar
Sınav
Öğrenme
1 Ne zaman geldin buraya? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Bugün Сьогодні
S'oghodni
3 Dün Учора
Utchora
4 Iki gün önce Два дні тому
Dva dni tomu
5 Ne kadar kalacaksın? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Yarın döneceğim Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Yarın değil öbür gün döneceğim Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Üç gün sonra döneceğim Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Pazartesi Понеділок
Ponedilok
10 Salı Вівторок
Vivtorok
11 Çarşamba Середа
Sereda
12 Perşembe Четвер
Tchetver
13 Cuma П'ятниця
P'jatnytsja
14 Cumartesi Субота
Subota
15 Pazar Неділя
Nedilja
16 Ocak Січень
Sitchen'
17 Şubat Лютий
Ljutyj
18 Mart Березень
Berezen'
19 Nisan Квітень
Kviten'
20 Mayıs Травень
Traven'
21 Haziran Червень
Tcherven'
22 Temmuz Липень
Lypen'
23 Ağustos Серпень
Serpen'
24 Eylül Вересень
Veresen'
25 Ekim Жовтень
Ʒovten'
26 Kasım Листопад
Lystopad
27 Aralık Грудень
Ghruden'
28 Bugün saat kaçta gidiyorsun? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Sabah, saat sekizde О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Başka şekilde söyleme О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Sabah, saat sekiz buçukta Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Başka şekilde söyleme О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Başka şekilde söyleme О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Akşam saat altıda Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Geç kaldım Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taksi

Taksi
Sınav
Öğrenme
1 Taksi! Таксі!
Taksi!
2 Nereye gitmek istersiniz? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Gara gidiyorum Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Gece ve Gündüz oteline gidiyorum Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Buraya uzak mı? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Hayır yakın Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Evet biraz daha uzakta Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Ne kadar tutar? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Lütfen beni buraya götürün Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Sağa gideceksiniz Це справа
Tse sprava
13 Sola gideceksiniz Це зліва
Tse zliva
14 Dümdüz gidin Прямо
Prjamo
15 Burası Це тут
Tse tut
16 Şu taraftan По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Dur! Стоп!
Stop!
18 Acele etmeyin Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Makbuz alabilir miyim lütfen? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Duygular

Duygular
Sınav
Öğrenme
1 Ülkenizi çok seviyorum Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Seni seviyorum Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Başka şekilde söyleme Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Mutluyum Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Üzgünüm Мені сумно
Meni sumno
6 Burada rahatım Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Üşüyorum Мені холодно
Meni kholodno
8 Terliyorum Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Çok büyük Великувато
Velykuvato
10 Eğer sözü edilen kişi ya da nesne dişil isim ise Завеликий
Zavelykyj
11 Çok küçük Замало
Zamalo
12 Eğer sözü edilen kişi ya da nesne dişil isim ise Малий
Malyj
13 Mükemmel Чудово
Tchudovo
14 Bu akşam çıkmak ister misin? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Bu akşam çıkmak isterim Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 Iyi fikir Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Başka şekilde söyleme Гарна ідея
Gharna ideja
18 Eğlenmek istiyorum Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 Iyi fikir değil Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Bu akşam çıkmak istemiyorum Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Dinlenmek istiyorum Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Spor yapmak ister misin? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Evet, rahatlamak istiyorum Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Tenis oynarım Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Yok teşekkürler, oldukça yorgunum Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Aile

Aile
Sınav
Öğrenme
1 Burada ailen var mı ? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Babam Мій батько
Mij bat'ko
3 Annem Моя мати
Moja maty
4 Oğlum Мій син
Mij syn
5 Kızım Моя донька
Moja don'ka
6 Erkek kardeş Брат
Brat
7 Kız kardeş Сестра
Sestra
8 Erkek arkadaş Друг
Drug
9 Başka şekilde söyleme Приятель
Pryjatel'
10 Kız arkadaş Подруга
Podruga
11 Başka şekilde söyleme Приятелька
Pryjatel'ka
12 Erkek arkadaşım Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Kız arkadaşım Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Kocam Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Karım Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Sınav
Öğrenme
1 Bar Бар
Bar
2 Bir şey içermisin ? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Içmek Пити
Pyty
4 Bardak Склянка
Skljanka
5 Tabii ki Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Başka şekilde söyleme Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Ne alırsın ? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Içecek ne var ? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Su ya da meyve suları var Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Su Вода
Voda
11 Buz var mı lütfen ? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Buz Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Çikolata Шоколад
Chokolad
14 Süt Молоко
Moloko
15 Çay Чай
Tchaj
16 Kahve Кава
Kava
17 Şekerli З цукром
Z tsukrom
18 Kremalı З вершками
Z verchkamy
19 Şarap Вино
Vyno
20 Bira Пиво
Pyvo
21 Bir çay lütfen Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Bir bira lütfen Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Ne içersiniz ? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Iki çay lütfen! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Iki bira lütfen! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Hiç bir şey, teşekkürler Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Sağlığına! Будьмо!
Bud'mo!
28 Sağlığına! Будьмо!
Bud'mo!
29 Hesap lütfen! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Borcum ne kadar lütfen? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Yirmi öro Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Seni davet ediyorum Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restoran

Restoran
Sınav
Öğrenme
1 Restoran Ресторан
Restoran
2 Yemek yer misin ? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Evet, memnuniyetle Так, хочу
Tak, khotchu
4 Yemek yemek Їсти
Jisty
5 Nerede yemek yiyebiliriz? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Öğle yemeği nerede yiyebiliriz? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Akşam yemeği Вечеря
Vetcherja
8 Kahvaltı Сніданок
Snidanok
9 Bakar mısınız ? Будь ласка!
Bud' laska!
10 Mönüyü alabilirmiyim lütfen! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Işte mönü! Ось меню!
Os' menju!
12 Ne yersin ? Et mi? balık mı? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Pilavlı olsun З рисом
Z rysom
14 Makarnalı olsun З макаронами
Z makaronamy
15 Patates З картоплею
Z kartopleju
16 Sebzeler З овочами
Z ovotchamy
17 Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Ekmek Хліб
Khlib
19 Tereyağ Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Salata Салат
Salat
21 Tatlı Десерт
Desert
22 Meyve Фрукти
Frukty
23 Bir bıçak alabilirmiyim lütfen? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Evet hemen getiriyorum Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Bıçak Ніж
Niʒ
26 Çatal Виделка
Vydelka
27 Kaşık Ложка
Loʒka
28 Sıcak yemek mi bu ? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Evet, üstelik çok baharatlı! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Sıcak Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Soğuk Холодна страва
Kholodna strava
32 Baharatlı Гостра страва
Ghostra strava
33 Ben balık alacağım Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Ben de Я також
Ja takoʒ12 - Birbirinden ayrılmak

Birbirinden ayrılmak
Sınav
Öğrenme
1 Geç oldu, gitmem gerek! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Başka şekilde söyleme Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Tekrar görüşebilir miyiz? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Tabii, memnuniyetle Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Bu adreste oturuyorum Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Telefon numaran var mı? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Evet, işte Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Seninle güzel vakit geçirdim Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum. Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Konuşulan kişi kadınsa Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Yakında görüşürüz Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Inşallah Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Hoşça kal! До побачення!
Do pobatchennja
14 Yarın görüşürüz До завтра!
Do zavtra!
15 Hoşça kal! Бувай!
Buvaj!13 - Ulaşım

Ulaşım
Sınav
Öğrenme
1 Otobüs durağı nerede lütfen? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Bu tren nereye gider lütfen ? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Tren saatleri var mı? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Otobüs saatleri? Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Bu Ось цей
Os' tsej
12 Teşekkür ederim Дякую
Djakuju
13 Bir şey değil, iyi yolculuklar! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Araba tamirhanesi Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Benzin istasyonu Заправка
Zapravka
16 Depoyu doldurun lütfen Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Bisiklet Велосипед
Velosyped
18 Şehir merkezi Центр міста
Tsentr mista
19 Banliyö Передмістя
Peredmistja
20 Başka şekilde söyleme Пригород
Pryghorod
21 Burası büyük bir şehir Це велике місто
Tse velyke misto
22 Burası bir köy Це село
Tse selo
23 Dağ Гора
Ghora
24 Göl Озеро
Ozero
25 Kırsal alan Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Birini aramak

Birini aramak
Sınav
Öğrenme
1 Afedersiniz, Sarah burada mı ? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Evet burada Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Dışarı çıktı Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Cep telefonundan arayabilirsiniz Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Onu nerede bulabilirim? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Işe gitti Вона на роботі
Vona na roboti
7 O evde Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Afedersiniz, Julien burada mı ? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Evet burada Так, він тут
Tak, vin tut
10 Dışarı ?ıktı Він вийшов
Vin vyjshov
11 Onu nerede bulabilirim? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Cep telefonundan arayabilirsiniz Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Işe gitti Він на роботі
Vin na roboti
14 O evde Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Otel

Otel
Sınav
Öğrenme
1 Otel Готель
Ghotel'
2 Daire Квартира
Kvartyra
3 Hoş geldiniz! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Boş odanız var mı? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Odada banyo var mı? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Banyolu-balkonlu-duşlu oda Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Yatak kahvaltı Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Bir geceliği ne kadar? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Önce odayı göreyim lütfen Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Evet, tabii ki Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Teşekkürler, oda çok güzel Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Benim için biraz pahalı, teşekkürler Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Odam ne tarafta lütfen? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Birinci katta Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Asansör var mı? А ліфт є?
A lift je?
20 Asansör sol tarafınızda Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Asansör sağ tarafınızda Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Giysi temizleme yeri nerede? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Giriş katında Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Giriş katı Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Yatak odası Номер
Nomer
26 Kuru temizleme Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Kuaför Перукарня
Perukarnja
28 Araba park yeri Автостоянка
Avtostojanka
29 Toplantı odasında buluşalım mı? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Toplantı odası Конференц-зал
Konferents-zal
31 Havuz ısıtmalıdır Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Yüzme havuzu Басейн
Basejn
33 Beni saat yedi'de uyandırın lütfen Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Anahtar lütfen Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Pass lutfen Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Bana mesaj var mı? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Evet, buyrun Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Hayır, sizin için bir şey yok Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Nerede para bozdurabilirim? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Bana para bozar mısınız lütfen ? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Evet bozarız, ne kadar istersiniz? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Plaj

Plaj
Sınav
Öğrenme
1 Plaj Пляж
Pljaʒ
2 Nereden top satın alabilirim? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Şu tarafta dükkan var У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Top М'яч
M'jatch
5 Dürbün Бінокль
Binokl'
6 Kasket Кепка
Kepka
7 Havlu Рушник
Rushnyk
8 Ayağa giyilen sandal Сандалі
Sandali
9 Kova Відро
Vidro
10 Güneş kremi Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Mayo Плавки
Plavky
12 Güneş gözlüğü Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Kabuklu deniz ürünleri Ракоподібні
Rakopodibni
14 Güneşlenmek Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Güneşli Сонячний
Sonjatchnyj
16 Gün batımı Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Güneş şemsiyesi Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Güneş Сонце
Sontse
19 Güneş çarpması Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Buarada yüzmek tehlikeli mi? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Hayır, tehlikeli değil Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Evet, burada yüzmek tehlikeli Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Yüzmek Плавати
Plavaty
24 Yüzme Плавання
Plavannja
25 Dalga Хвиля
Khvylja
26 Deniz Море
More
27 Kumul Дюна
Djuna
28 Kum Пісок
Pisok
29 Yarın hava nasıl olacak? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Hava değişecek Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Yağmur yağacak Піде дощ
Pide dochtch
32 Güneşli olacak Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Çok rüzgarlı olacak Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Mayo Купальник
Kupal'nyk
35 Gölge Тінь
Tin'17 - Sorun çıktığı zaman

Sorun çıktığı zaman
Sınav
Öğrenme
1 Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Kayboldum Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Ne istersiniz? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Ne oldu? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Başka şekilde söyleme Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Nerede tercüman bulabilirim? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 En yakın eczane nerede? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Lütfen bir doktor çağırın? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Hastane Лікарня
Likarnja
11 Ezcane Аптека
Apteka
12 Doktor Лікар
Likar
13 Sağlık merkezi Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Kimlik kağıtlarımı kaybettim Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Kağıtlarımı çaldılar У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Kayıp eşyalar bürosu Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Ilk yardım merkezi Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Acil çıkış kapısı Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Polis Міліція
Militsija
20 Başka şekilde söyleme Поліція
Politsija
21 Kimlik kağıtlarım Папери
Papery
22 Başka şekilde söyleme Документи
Dokumenty
23 Para Гроші
Ghrochi
24 Pasaport Паспорт
Pasport
25 Bagaj Багаж
Baghaʒ
26 Yok teşekkürler Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Beni rahat bırakın! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Gidin! Залиште мене!
Zalychte mene!
Mp3 ve pdf'leri indirin
MP3 + PDF

Tüm deyimleri ve ifadeleri indirin

Ücretsiz DenemeBaşlat

Mp3 ve pdf'leri indirin