Your browser does not support JavaScript! Öğrenme Ibranice online - Ücretsiz Ibranice dersler - Ücretsiz

Öğrenme Ibranice

1

17 Konu
17 Konu

Temel ifadeler

Temel ifadeler
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Merhaba
שלום
shalom
Iyi akşamlar
ערב טוב
erev tov
Hoşça kal
להתראות
le'itraot
Görüşürüz
נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
Evet
כן
ken
Hayır
לא
lo
Lütfen
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Teşekkür ederim
תודה
toda
Çok teşekkürler!
תודה רבה
toda raba
Yardımınız için teşekkürler
תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
Rica ederim
בבקשה
bevakasha
Rica ederim
על לא דבר
al lo davar
Tamam
בסדר
beseder
Bu kaç para ?
?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
Üzgünüm
סליחה
slyha
Anlamıyorum
אני לא מבין
any lo mevyn
Anlıyorum
הבנתי
hevanty
Bilmiyorum
אני לא יודעת
any lo yoda'at
Yasak
אסור
asur
Afedersiniz tualetler nerede?
?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
Yeni yılınız kutlu olsun!
שנה טובה!
shana tova!
Doğum günün kutlu olsun!
יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
Iyi tatiller!
חג שמח!
hag sameah!
Tebrikler!
כל הכבוד!
kol hkavod!
Tebrikler!
ברכות!
brahot!Konuşma

Konuşma
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Merhaba, nasılsın ?
?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
Ibranice biliyor musun?
?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
Ibranice biliyor musun?
?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
Hayır, ibranice konuşmuyorum
לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
Hayır, ibranice konuşmuyorum
לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
Birazcık
רק קצת
rak ktsat
Memleket neresi?
?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
Nerelisin?
?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
Ben israilliyim
אני ישראלי
any yshraly
Ben israilliyim
אני ישראלית
any yshralyt
Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
Evet, burada yaşıyorum
כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
Benim adım Sarah, ya seninki ?
?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
Julian
ג'וליאן
g'ulyan
Burada ne yapıyorsun ?
?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
Tatildeyim
אני בחופשה
any behufsha
Tatildeyiz
אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
Iş gezisindeyim
אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
Burada çalışıyorum
אני עובד כאן
any - oved kan
Burada çalışıyoruz
אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
Burada güzel yemek nerede yenir?
?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
Buralarda müze var mı ?
?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
Nerede internet bulabilirim?
?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?Öğrenmek

Öğrenmek
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
Tabii ki!
כן, בסדר!
ken, beseder!
Buna ne denir?
איך זה נקרא
eyh ze nykra?
Bu bir masa
זה שולחן
ze shulhan
Bir masa. Anlıyor musun?
?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
Anlamıyorum
אני לא מבין
any lo mevyn
Tekrar eder misin lütfen?
?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
Yazabilir misin lütfen?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
Anlıyorum
הבנתי
hevantyRenkler

Renkler
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bu masanın rengi hoşuma gitti
הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
Bu kırmızı
זה אדום
ze adom
Mavi
כחול
kahol
Sarı
צהוב
tsaov
Beyaz
לבן
lavan
Siyah
שחור
shahor
Yeşil
ירוק
yarok
Turuncu
כתום
katom
Mor
סגול
sagol
Gri
אפור
aforSayılar

Sayılar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Sıfır
אפס
efes
Bir
אחת
ahat
Bir
אחד
ehad
Iki
שתים
shtaym
Iki
שנים
shnaym
Üç
שלוש
shalosh
Üç
שלושה
shlosha
Dört
ארבע
arba
Dört
ארבעה
arba'a
Beş
חמש
hamesh
Beş
חמישה
hamysha
Altı
שש
shesh
Altı
ששה
shysha
Yedi
שבע
sheva
Yedi
שבעה
shyva
Sekiz
שמונה
shmone
Sekiz
שמונה
shmona
Dokuz
תשע
tesha
Dokuz
תשעה
tysha
On
עשר
eser
On
עשרה
asara
On bir
אחת-עשרה
ahat-'esre
On bir
אחד-עשר
ehad-asar
On iki
שתים-עשרה
shteym-esre
On iki
שנים-עשר
shneym-asar
On üç
שלוש-עשרה
shlosh-esre
On üç
שלושה-עשר
shlosha-asar
On dört
ארבע-עשרה
arba-esre
On dört
ארבעה-עשר
arbaa-asar
On beş
חמש-עשרה
hamesh-esre
On beş
חמישה-עשר
hamysha-asar
On altı
שש-עשרה
shesh-esre
On altı
ששה-עשר
shysha-asar
On yedi
שבע-עשרה
shva-esre
On yedi
שבעה-עשר
shyva-asar
On sekiz
שמונה-עשרה
shmone-esre
On sekiz
שמונה-עשר
shmona-asar
On dokuz
תשע-עשרה
tsha-esre
On dokuz
תשעה-עשר
tysha-asar
Yirmi
עשרים
esrym
Yirmi bir
עשרים ואחת
esrym ve'ahat
Yirmi bir
עשרים ואחד
esrym veehad
Yirmi iki
עשרים ושתים
esrym ushtaym
Yirmi iki
עשרים ושנים
esrym veshnaym
Yirmi üç
עשרים ושלוש
esrym veshalosh
Yirmi üç
עשרים ושלושה
esrym veshlosha
Yirmi dört
עשרים וארבע
esrym vearba
Yirmi dört
עשרים וארבעה
esrym vearbaa
Yirmi beş
עשרים וחמש
esrym vehamesh
Yirmi beş
עשרים וחמישה
esrym vehamysha
Yirmi altı
עשרים ושש
esrym veshesh
Yirmi altı
עשרים וששה
esrym veshysha
Yirmi yedi
עשרים ושבע
esrym vesheva
Yirmi yedi
עשרים ושבעה
esrym veshyva
Yirmi sekiz
עשרים ושמונה
esrym veshmone
Yirmi sekiz
עשרים ושמונה
esrym veshmona
Yirmi dokuz
עשרים ותשע
esrym vetesha
Yirmi dokuz
עשרים ותשעה
esrym vetysha
Otuz
שלושים
shloshym
Otuz bir
שלושים ואחת
shloshym veahat
Otuz bir
שלושים ואחד
shloshym vehad
Otuz iki
שלושים ושתים
shloshym ushtaym
Otuz iki
שלושים ושנים
shloshym veshnaym
Otuz üç
שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
Otuz üç
שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
Otuz dört
שלושים וארבע
shloshym vearba
Otuz dört
שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
Otuz beş
שלושים חמש
shloshym vehamesh
Otuz beş
שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
Otuz altı
שלושים ושש
shloshym veshesh
Otuz altı
שלושים וששה
shloshym veshysha
Kırk
ארבעים
arbaym
Elli
חמשים
hamyshym
Altmış
ששים
shyshym
Yetmiş
שבעים
shyv'eym
Seksen
שמונים
shmonym
Doksan
תשעים
tysh'eym
Yüz
מאה
mea
Yüz beş
מאה וחמש
mea vehamesh
Yüz beş
מאה וחמישה
mea vehamysha
Iki yüz
מאתים
mataym
Üç yüz
שלוש מאות
shlosh meot
Dört yüz
ארבע מאות
arba meot
Bin
אלף
elef
Bin beş yüz
אלף חמש מאות
elef hamesh meot
Iki bin
אלפיים
alpaym
On bin
עשרת אלפים
aseret alafymZaman ile ilgili kavramlar

Zaman ile ilgili kavramlar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Ne zaman geldin buraya?
?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
Bugün
היום
hayom
Dün
אתמול
etmol
Iki gün önce
לפני יומיים
lifney yomaym
Iki gün önce
שלשום
shylshom
Ne kadar kalacaksın?
?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
Yarın döneceğim
אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
Yarın değil öbür gün döneceğim
אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
Üç gün sonra döneceğim
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
Pazartesi
יום שני
yom sheny
Salı
יום שלישי
yom shlyshy
Çarşamba
יום רביעי
yom revy'y
Perşembe
יום חמישי
yom hamyshy
Cuma
יום שישי
yom shyshy
Cumartesi
שבת
shabat
Pazar
יום ראשון
yom rishon
Ocak
ינואר
yanuar
Şubat
פברואר
fevbruar
Mart
מרץ
merts
Nisan
אפריל
apryl
Mayıs
מאי
may
Haziran
יוני
yuny
Temmuz
יולי
yuly
Ağustos
אוגוסט
ogust
Eylül
ספטמבר
september
Ekim
אוקטובר
oktober
Kasım
נובמבר
november
Aralık
דצמבר
detsember
Bugün saat kaçta gidiyorsun?
?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
Sabah, saat sekizde
בשמונה בבוקר
bishmone baboker
Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
Sabah, saat sekiz buçukta
בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
Akşam saat altıda
בשש בערב
beshesh ba'erev
Geç kaldım
אני מאחר
any meaherTaksi

Taksi
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Taksi!
מונית!
monyt!
Nereye gitmek istersiniz?
?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
Gara gidiyorum
אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
Buraya uzak mı?
?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
Hayır yakın
לא, זה קרוב
lo, ze karov
Evet biraz daha uzakta
כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
Ne kadar tutar?
?כמה זה יעלה
kama ze ole?
Lütfen beni buraya götürün
קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
Sağa gideceksiniz
זה ימינה
ze yamyna
Sola gideceksiniz
זה שמאלה
za smola
Dümdüz gidin
זה ישר
ze yashar
Burası
זה כאן
ze kan
Şu taraftan
זה משם
ze mysham
Dur!
עצור!
atsor!
Acele etmeyin
קח את הזמן
kah et hazman
Makbuz alabilir miyim lütfen?
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?Duygular

Duygular
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Ülkenizi çok seviyorum
אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
Seni seviyorum
אני אוהבת אותך
any oevet otha
Mutluyum
אני שמח
any sameh
Üzgünüm
אני עצובה
any atsuva
Burada rahatım
אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
Üşüyorum
קר לי
kar ly
Terliyorum
חם לי
ham ly
Çok büyük
זה גדול מדי
ze gadol myday
Çok küçük
זה קטן מדי
ze katan myday
Mükemmel
זה מושלם
ze mushlam
Bu akşam çıkmak ister misin?
?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
Bu akşam çıkmak isterim
אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
Iyi fikir
זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
Eğlenmek istiyorum
יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
Iyi fikir değil
זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
Bu akşam çıkmak istemiyorum
אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
Dinlenmek istiyorum
יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
Spor yapmak ister misin?
אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
Evet, rahatlamak istiyorum
כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
Tenis oynarım
אני משחק טניס
any mesahek tenys
Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayefAile

Aile
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Burada ailen var mı ?
?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
Babam
אבא שלי
aba shely
Annem
אמא שלי
yma shely
Oğlum
הבן שלי
haben shely
Kızım
הבת שלי
habat shely
Erkek kardeş
אח
ah
Kız kardeş
אחות
ahot
Erkek arkadaş
חבר
haver
Kız arkadaş
ידידה
yedyda
Erkek arkadaşım
חבר שלי
haver shely
Kız arkadaşım
ידידה שלי
yedyda shely
Kocam
בעלי
ba'aly
Karım
אשתי
ishtyBar

Bar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bar
בר
bar
Bir şey içermisin ?
?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
Içmek
לשתות
lishtot
Bardak
כוס
kos
Tabii ki
בשמחה
besimha
Tabii ki
בכיף
bekeyf
Ne alırsın ?
?מה אתה שותה
ma ata shote?
Içecek ne var ?
?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
Su ya da meyve suları var
יש מים או מיץ
yesh maym o myts
Su
מים
maym
Buz var mı lütfen ?
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
Buz
קוביות קרח
kubyot kerah
Çikolata
שוקו
shoko
Süt
חלב
halav
Çay
תה
te
Kahve
קפה
kafe
Şekerli
עם סוכר
im sukar
Kremalı
עם קצפת
im katsefet
Şarap
יין
yayn
Bira
בירה
byra
Bir çay lütfen
תה בבקשה
te bevakasha
Bir bira lütfen
בירה בבקשה
byra bevakasha
Ne içersiniz ?
?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
Iki çay lütfen!
פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
Iki bira lütfen!
פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
Hiç bir şey, teşekkürler
כלום, תודה
klum, toda
Sağlığına!
לחייך
lehayeha
Sağlığına!
לחיים!
lehaym!
Hesap lütfen!
חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
Borcum ne kadar lütfen?
סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
Yirmi öro
עשרים יורו
esrym yuru
Seni davet ediyorum
אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'haRestoran

Restoran
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Restoran
המסעדה
hamis'eada
Yemek yer misin ?
?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
Evet, memnuniyetle
כן, אני אשמח
ken, any esmah
Yemek yemek
לאכול
lehol
Nerede yemek yiyebiliriz?
?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
Akşam yemeği
ארוחת-ערב
aruhat-'erev
Kahvaltı
ארחתת-בוקר
aruhat-boker
Bakar mısınız ?
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
Işte mönü!
הנה התפריט!
ine hatafrit!
Ne yersin ? Et mi? balık mı?
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
Pilavlı olsun
עם אורז
im orez
Makarnalı olsun
עם אטריות
im itryot
Patates
תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
Sebzeler
ירקות
yeraquot
Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
Ekmek
לחם
lehem
Tereyağ
חמאה
hemah
Salata
סלט
salat
Tatlı
קינוח
kynuah
Meyve
פרות
perot
Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
Evet hemen getiriyorum
כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
Bıçak
סכין
sakyn
Çatal
מזלג
mazleg
Kaşık
כף
kaf
Sıcak yemek mi bu ?
?זו מנה חמה
zo mana hama?
Evet, üstelik çok baharatlı!
כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
Sıcak
חם
ham
Soğuk
קר
kar
Baharatlı
מתובל
metubal
Ben balık alacağım
אני אקח דגים!
any ekah dagym!
Ben de
גם אני
gam anyBirbirinden ayrılmak

Birbirinden ayrılmak
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Geç oldu, gitmem gerek!
מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
Tekrar görüşebilir miyiz?
?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
Tekrar görüşebilir miyiz?
?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
Tabii, memnuniyetle
כן, בשמחה
ken, besymha
Tabii, memnuniyetle
כן, בכיף
ken, bekeif
Bu adreste oturuyorum
אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
Telefon numaran var mı?
?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
Evet, işte
כן, הנה
ken, yne
Seninle güzel vakit geçirdim
היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
Yakında görüşürüz
נתראה בקרוב
nytrae bekarov
Inşallah
אני גם מקוה
any gam mekave
Hoşça kal!
להתראות!
lehytraot!
Yarın görüşürüz
נפגש מחר
nipagesh mahar
Hoşça kal!
ביי!
bay!Ulaşım

Ulaşım
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Otobüs durağı nerede lütfen?
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
Bu tren nereye gider lütfen ?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
Tren saatleri var mı?
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
Otobüs saatleri?
לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
Bu
הרכבת הזאת
arakevet azot
Teşekkür ederim
תודה
toda
Bir şey değil, iyi yolculuklar!
על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
Bir şey değil, iyi yolculuklar!
!בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
Araba tamirhanesi
מוסך תקונים
musah tykunym
Benzin istasyonu
תחנת-דלק
tahanat-delek
Depoyu doldurun lütfen
לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
Bisiklet
אופנים
ofnaym
Şehir merkezi
מרכז העיר
merkaz ayr
Banliyö
פרבר
parvar
Burası büyük bir şehir
זו עיר גדולה
zu yr gdola
Burası bir köy
זה כפר
ze kfar
Dağ
הר
ar
Göl
אגם
agam
Kırsal alan
כפר
kfarBirini aramak

Birini aramak
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Afedersiniz, Sarah burada mı ?
?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
Evet burada
כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
Dışarı çıktı
היא יצאה
y yatsa
Cep telefonundan arayabilirsiniz
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
Onu nerede bulabilirim?
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
Işe gitti
היא בעבודה שלה
y baavoda shela
O evde
היא בבית שלה
y babayt shela
Afedersiniz, Julien burada mı ?
?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
Evet burada
כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
Dışarı çıktı
הוא יצא
u yatsa
Onu nerede bulabilirim?
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
Cep telefonundan arayabilirsiniz
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
Işe gitti
הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
O evde
הוא בבית שלו
u babayt sheloOtel

Otel
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Otel
המלון
amalon
Daire
דירה
dyra
Hoş geldiniz!
ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
Boş odanız var mı?
?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
Odada banyo var mı?
?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
Banyolu-balkonlu-duşlu oda
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
Yatak kahvaltı
חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
Bir geceliği ne kadar?
?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
Önce odayı göreyim lütfen
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
Evet, tabii ki
כן, בודאי!
ken, bevaday!
Teşekkürler, oda çok güzel
תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
Benim için biraz pahalı, teşekkürler
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
Odam ne tarafta lütfen?
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
Birinci katta
הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
Asansör var mı?
?יש מעלית
yesh ma'alyt?
Asansör sol tarafınızda
המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
Asansör sağ tarafınızda
המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
Giysi temizleme yeri nerede?
?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
Giriş katında
היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
Giriş katı
קומת קרקע
komat karka
Yatak odası
חדר
heder
Kuru temizleme
מכבסה
mahbesa
Kuaför
מספרה
myspara
Araba park yeri
חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
Toplantı odasında buluşalım mı?
נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
Toplantı odası
אולם האספות
ulam a'asefot
Havuz ısıtmalıdır
הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
Yüzme havuzu
הבריכה
abryha
Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
Anahtar lütfen
את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
Pass lutfen
את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
Bana mesaj var mı?
?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
Evet, buyrun
כן, הנה הן
ken, yne en
Hayır, sizin için bir şey yok
לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
Nerede para bozdurabilirim?
?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
Bana para bozar mısınız lütfen ?
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?Plaj

Plaj
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Plaj
החוף
ahof
Nereden top satın alabilirim?
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
Şu tarafta dükkan var
יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
Top
כדור
kadur
Dürbün
משקפת
myshkefet
Kasket
כובע מצחיה
kova mytshya
Havlu
מגבת
magevet
Ayağa giyilen sandal
סנדלים
sandalym
Kova
דלי
dly
Güneş kremi
קרם שיזוף
Krem shyzuf
Mayo
בגד-ים
beged-yam
Güneş gözlüğü
משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
Kabuklu deniz ürünleri
סרטן
sartan
Güneşlenmek
להשתזף
leyshtazef
Güneşli
מחומם
mehumam
Gün batımı
שקיעת השמש
shky'at hashemesh
Güneş şemsiyesi
שמשיה
shymshya
Güneş
שמש
shemesh
Güneş çarpması
מכת-שמש
makat-shemesh
Buarada yüzmek tehlikeli mi?
?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
Hayır, tehlikeli değil
לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
Evet, burada yüzmek tehlikeli
כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
Yüzmek
לשחות
lysh'hot
Yüzme
שחיה
shhya
Dalga
גל
gal
Deniz
ים
yam
Kumul
דיונה
dyuna
Kum
חול
hol
Yarın hava nasıl olacak?
?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
Hava değişecek
מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
Yağmur yağacak
ירד גשם
yered geshem
Güneşli olacak
תהיה שמש
tyye shemesh
Çok rüzgarlı olacak
תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
Mayo
בגד-ים
beged-yam
Gölge
צל
tselSorun çıktığı zaman

Sorun çıktığı zaman
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
Kayboldum
הלכתי לאבוד
halahty leybud
Ne istersiniz?
מה את רוצה
ma at rotsa?
Ne oldu?
?מה קרה
ma kara?
Nerede tercüman bulabilirim?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
En yakın eczane nerede?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
Lütfen bir doktor çağırın?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
Hastane
בית-חולים
beyt-holym
Ezcane
בית-מרקחת
beyt-myrkahat
Doktor
רופא
rofe
Sağlık merkezi
שרות רפואי
sherut refuy
Kimlik kağıtlarımı kaybettim
איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
Kağıtlarımı çaldılar
גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
Kayıp eşyalar bürosu
משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
Ilk yardım merkezi
תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
Acil çıkış kapısı
יציאת-חרום
yetsyat-herum
Polis
המשטרה
hamishtara
Kimlik kağıtlarım
תעודות
teudot
Kimlik kağıtlarım
מסמכים
mysmahym
Para
כסף
kesef
Pasaport
דרכון
darkon
Bagaj
מטען
mytan
Bagaj
ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
Yok teşekkürler
זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
Beni rahat bırakın!
עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
Gidin!
הסתלק!
ystalek!