Mokytis Rusų

1

Progresija #1 0%
Progresija #2 0%
Start a new quiz
Pagrindinės frazės Главные выражения #1 #2
1 Laba diena Добрый день
Dobryj den
2 Привет
Privet
3 Labas vakaras Добрый вечер
Dobryj večer
4 Viso gero До свидания
Do svidanija
5 пока
poka
6 Iki До скорого
Do skorogo
7 Taip Да
Da
8 Ne Нет
Net
9 Prašau Пожалуйста
Požalujsta
10 Ačiū Спасибо
Spasibo
11 Labai ačiū Большое спасибо !
Bolšoe spasibo !
12 Ačiū už jūsų pagalbą Спасибо за вашу помощь
Spasibo za vašu pomoŝ
13 Nėra už ką Не стоит
Ne stoit
14 Прошу вас
Prošu vas
15 Gerai Договорились
Dogovorilis
16 Ладно
Ladno
17 Kiek tai kainuoja? Скажите пожалуйста, сколько это стоит?
Skažite požalujsta, skolko èto stoit?
18 Atsiprašau Извините
Izvinite
19 Aš nesuprantu Я не понимаю
Ja ne ponimaju
20 Aš supratau Понятно
Ponjatno
21 Aš nežinau Я не знаю
Ja ne znaju
22 Draudžiama Запрещено
Zapreŝeno
23 Kur yra tualetas? Скажите пожалуйста где туалет?
Skažite požalujsta gde tualet?
24 Gerų metų! С новым годом!
S novym godom!
25 Su gimtadieniu! С днём рождения!
S dnëm roždenija!
26 Gerų švenčių! С праздником!
S prazdnikom!
27 Sveikinimai! Поздравляю!
Pozdravljaju!

text_197 - Rusų (žodynas) ↗

17 temų
17 temų

Pagrindinės frazės

Pokalbis

Išmokti

Spalvos

Skaičiai

Laikas

Taksi

Jausmai

Šeima

Baras

Restoranas

Išsiskirti

Transportas

Ieškoti

Viešbutis

Paplūdimys

Seima