Your browser does not support JavaScript! Öğrenme Sırpça online - Ücretsiz Sırpça dersler - Ücretsiz

Öğrenme Sırpça

1

17 Konu
17 Konu

Temel ifadeler

Temel ifadeler
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Merhaba
Dobar dan
dobar dan
Merhaba
Dobro jutro
dobro youtro
Iyi akşamlar
Dobro veče
dobro vetche
Hoşça kal
Doviđenja
dovidyegna
Görüşürüz
Vidimo se
Vidimo sé
Evet
Da
da
Hayır
Ne
ne
Lütfen
Molim vas
molim vas
Teşekkür ederim
Hvala
hvala
Çok teşekkürler!
Hvala puno!
hvala pouno
Çok teşekkürler!
Hvala lepo!
hvala lepo
Yardımınız için teşekkürler
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Rica ederim
Nema na čemu
nema na tchemou
Rica ederim
Molim!
molim
Tamam
U redu
ou redou
Bu kaç para ?
Koliko košta?
koliko kochta
Bu kaç para ?
Pošto je?
pochto ye
Üzgünüm
Izvinite
izvinite
Üzgünüm
Oprostite
oprostite
Anlamıyorum
Ne razumem
né razoumem
Anlıyorum
Razumeo sam
razoumeo sam
Anlıyorum
Razumela sam
razoumela sam
Bilmiyorum
Ne znam
né znam
Yasak
Zabranjeno
zabragneno
Afedersiniz tualetler nerede?
Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
Afedersiniz tualetler nerede?
Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
Yeni yılınız kutlu olsun!
Srećna Nova godina
sretchna nova godina
Doğum günün kutlu olsun!
Srećan rođendan
sretchan rodyendan
Iyi tatiller!
Srećni praznici!
sretchni praznitsi
Tebrikler!
Čestitam!
tchestitamKonuşma

Konuşma
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Merhaba, nasılsın ?
Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
Merhaba, nasılsın ?
Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
Sırpça biliyor musun?
Govoriš li srpski?
govorich li srpski
Hayır, sırpça konuşmuyorum
Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
Birazcık
Samo malo
samo malo
Memleket neresi?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Memleket neresi?
Odakle dolazite?
odaklé dolazite
Nerelisin?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Nerelisin?
Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
Ben sırbım
Ja sam Srbin
ja sam srbin
Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
Evet, burada yaşıyorum
Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
Benim adım Sarah, ya seninki ?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
Julian
Julien
youlien
Burada ne yapıyorsun ?
Šta radiš tu?
chta radich tou
Burada ne yapıyorsun ?
Šta radite tu?
chta radité tou
Tatildeyim
Na odmoru sam
na odmorou sam
Tatildeyiz
Na odmoru smo
na odmorou smo
Iş gezisindeyim
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Burada çalışıyorum
Radim ovde
radim ovde
Burada çalışıyoruz
Radimo ovde
radimo ovde
Burada güzel yemek nerede yenir?
Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
Buralarda müze var mı ?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Nerede internet bulabilirim?
Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetÖğrenmek

Öğrenmek
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
Želiš li naučiti par reči?
jelich li naoutchiti par retchi
Tabii ki!
Da, naravno!
da, naravno
Buna ne denir?
Šta je to?
chta yé to
Bu bir masa
To je sto
to yé sto
Bir masa. Anlıyor musun?
Sto. Razumeš?
sto. razoumech
Anlamıyorum
Ne razumem
né razoumem
Tekrar eder misin lütfen?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Yazabilir misin lütfen?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Anlıyorum
Razumeo sam
razoumeo samRenkler

Renkler
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bu masanın rengi hoşuma gitti
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
Bu kırmızı
To je crveno
to yé tsrvéno
Mavi
Plavo
plavo
Sarı
Žuto
jouto
Beyaz
Belo
bélo
Siyah
Crno
tsrno
Yeşil
Zeleno
zeleno
Turuncu
Narandžasto
narandjasto
Mor
Ljubičasto
lyoubitchasto
Gri
Sivo
sivoSayılar

Sayılar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Sıfır
Nula
noula
Bir
Jedan
yedan
Iki
Dva
dva
Üç
Tri
tri
Dört
Četiri
tchètiri
Beş
Pet
pet
Altı
Šest
chèstt
Yedi
Sedam
sedamm
Sekiz
Osam
osamm
Dokuz
Devet
devet
On
Deset
deset
On bir
Jedanaest
yèdanaèsstt
On iki
Dvanaest
dvanaèsstt
On üç
Trinaest
trinaèsstt
On dört
Četrnaest
tchètrnaèsstt
On beş
Petnaest
pètnaèsstt
On altı
Šesnaest
chèssnaèsstt
On yedi
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
On sekiz
Osamnaest
ossammnaèsstt
On dokuz
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Yirmi
Dvadeset
Dvadèssètt
Yirmi bir
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Yirmi iki
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Yirmi üç
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Yirmi dört
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Yirmi beş
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Yirmi altı
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Yirmi yedi
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Yirmi sekiz
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Yirmi dokuz
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Otuz
Trideset
tridèssètt
Otuz bir
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Otuz iki
Trideset dva
tridèssètt dva
Otuz üç
Trideset tri
tridèssètt tri
Otuz dört
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Otuz beş
Trideset pet
tridèssètt pet
Otuz altı
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Kırk
Četrdeset
tchetrdèssètt
Elli
Pedeset
pèdèssètt
Altmış
Šezdeset
chezdèssètt
Yetmiş
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Seksen
Osamdeset
ossamdèssètt
Doksan
Devedeset
dèvèdèssètt
Yüz
Sto
sto
Yüz beş
Sto pet
sto pet
Iki yüz
Dvesta
dvèsta
Üç yüz
Trista
trista
Dört yüz
Četiristo
tchètiristo
Bin
Hiljada
hilyada
Bin beş yüz
Hiljadu petsto
hilyadou petsto
Iki bin
Dve hiljade
dvé hilyade
On bin
Deset hiljada
deset hilyadaZaman ile ilgili kavramlar

Zaman ile ilgili kavramlar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Ne zaman geldin buraya?
Kad si stigao?
kad si stigao
Ne zaman geldin buraya?
Kad si stigla?
kad si stigla
Bugün
Danas
danas
Dün
Juče
youtche
Iki gün önce
Pre dva dana
pré dva dana
Iki gün önce
Ima dva dana
ima dva dana
Ne kadar kalacaksın?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Yarın döneceğim
Odlazim sutra
odlazim soutra
Yarın değil öbür gün döneceğim
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
Üç gün sonra döneceğim
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Pazartesi
Ponedeljak
ponedelyak
Salı
Utorak
outorak
Çarşamba
Sreda
sreda
Perşembe
Četvrtak
tchetvrtak
Cuma
Petak
petak
Cumartesi
Subota
soubota
Pazar
Nedelja
nedelya
Ocak
Januar
yanouar
Şubat
Februar
febrouar
Mart
Mart
mart
Nisan
April
april
Mayıs
Maj
may
Haziran
Juni
youni
Temmuz
Juli
youli
Ağustos
Avgust
avgoust
Eylül
Septembar
septembar
Ekim
Oktobar
oktobar
Kasım
Novembar
novembar
Aralık
Decembar
detsembar
Bugün saat kaçta gidiyorsun?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
Bugün saat kaçta gidiyorsun?
U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
Sabah, saat sekizde
Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
Sabah, saat sekiz buçukta
Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
Akşam saat altıda
Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
Geç kaldım
Kasnim
kasnimTaksi

Taksi
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Taksi!
Taksi!
taksi
Nereye gitmek istersiniz?
Kuda ćete?
kouda tchètè
Gara gidiyorum
Idem na stanicu
Idem na stanitsou
Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
Buraya uzak mı?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Hayır yakın
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Evet biraz daha uzakta
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Ne kadar tutar?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Lütfen beni buraya götürün
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Sağa gideceksiniz
Na desno
na desno
Sola gideceksiniz
Na levo
na liyevo
Dümdüz gidin
Samo pravo
samo pravo
Burası
Tu je
tou ye
Şu taraftan
Tamo je
tamo yé
Dur!
Stop!
stop
Acele etmeyin
Ne morate da žurite
né moraté da jourité
Makbuz alabilir miyim lütfen?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasDuygular

Duygular
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Ülkenizi çok seviyorum
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Seni seviyorum
Volim te
volim te
Mutluyum
Srećan sam
srétchan sam
Mutluyum
Srećna sam
srétchna sam
Üzgünüm
Tužan sam
toujan sam
Üzgünüm
Tužna sam
toujna sam
Burada rahatım
Uživam ovde
oujivamm ovdé
Üşüyorum
Hladno mi je
hladno mi ye
Üşüyorum
Zima mi je
zima mi yé
Terliyorum
Toplo mi je
toplo mi yé
Çok büyük
Preveliko je
prévéliko yé
Çok küçük
Premalo je
prémalo yé
Mükemmel
Taman je
taman yé
Bu akşam çıkmak ister misin?
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
Bu akşam çıkmak isterim
Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
Iyi fikir
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Eğlenmek istiyorum
Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
Iyi fikir değil
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Bu akşam çıkmak istemiyorum
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Dinlenmek istiyorum
Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
Dinlenmek istiyorum
Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
Spor yapmak ister misin?
Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
Evet, rahatlamak istiyorum
Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
Tenis oynarım
Igram tenis
igramm tenis
Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumornaAile

Aile
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Burada ailen var mı ?
Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
Babam
Imam Oca
imam otsa
Annem
Imam Majku
imam maykou
Oğlum
Imam Sina
imam sina
Kızım
Imam Kćerku
imam ktcherkou
Erkek kardeş
Imam Brata
imam brata
Kız kardeş
Imam Sestru
imam sestrou
Erkek arkadaş
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Kız arkadaş
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
Erkek arkadaşım
Imam Dečka
imam detchka
Kız arkadaşım
Imam Devojku
imam dévoykou
Kocam
Imam Muža
imam mouja
Karım
Imam Ženu
imam jénouBar

Bar
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bar
Bar
bar
Bir şey içermisin ?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Içmek
Piti
piti
Bardak
Čaša
tchacha
Tabii ki
Vrlo rado
vrlo rado
Ne alırsın ?
Šta ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Içecek ne var ?
Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
Içecek ne var ?
Šta ima za piće?
chta ima za pitche
Su ya da meyve suları var
Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
Su
Vode
vode
Su
Voda
voda
Buz var mı lütfen ?
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Buz
Kocke leda
kotské leda
Çikolata
Čokolade
tchokolade
Süt
Mleka
mleka
Çay
Čaja
tchaya
Kahve
Kafe
kafe
Şekerli
Sa šećerom
sa chetcherom
Kremalı
Sa šlagom
sa chlagom
Şarap
Vina
vina
Bira
Piva
piva
Bir çay lütfen
Čaj, molim te
tchay, molim te
Bir bira lütfen
Pivo, molim te
pivo, molim te
Ne içersiniz ?
Šta želite piti?
chta jelité piti
Iki çay lütfen!
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Iki bira lütfen!
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Hiç bir şey, teşekkürler
Ništa, hvala
nichta, hvala
Sağlığına!
Na zdravlje!
na zdravlye
Sağlığına!
Živeo!
na jiveo
Sağlığına!
Na zdravlje!
na zdravlye
Sağlığına!
Živeli!
jiveli
Hesap lütfen!
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Borcum ne kadar lütfen?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Yirmi öro
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Seni davet ediyorum
Ja častim
ya tchastimRestoran

Restoran
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Restoran
Restoran
restorann
Yemek yer misin ?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Evet, memnuniyetle
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Yemek yemek
Jesti
yesti
Nerede yemek yiyebiliriz?
Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
Akşam yemeği
Večera
vetchera
Kahvaltı
Doručak
doroutchak
Bakar mısınız ?
Molim Vas!
molim vas
Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Işte mönü!
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Ne yersin ? Et mi? balık mı?
Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
Pilavlı olsun
S pirinčem
s pirintchem
Makarnalı olsun
Sa testeninom
sa testeninom
Patates
Krompiri
krompiri
Patates
S krompirom
s krompirom
Sebzeler
Povrće
povrtche
Sebzeler
S povrćem
s povrtchem
Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
Ekmek
Hleb
hléb
Tereyağ
Maslac
maslats
Tereyağ
Puter
pouter
Salata
Salata
salata
Tatlı
Desert
desert
Meyve
Voće
votche
Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Evet hemen getiriyorum
Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
Bıçak
Nož
noj
Çatal
Viljuška
vilyouchka
Kaşık
Kašika
kachika
Sıcak yemek mi bu ?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Evet, üstelik çok baharatlı!
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Sıcak
Toplo
toplo
Sıcak
Vruće
vroutche
Soğuk
Hladno
hladno
Baharatlı
Začinjeno
zatchigneno
Baharatlı
Ljuto
lyouto
Ben balık alacağım
Uzeću ribu
ouzetchou ribou
Ben de
I ja
i yaBirbirinden ayrılmak

Birbirinden ayrılmak
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Geç oldu, gitmem gerek!
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Tekrar görüşebilir miyiz?
Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
Tabii, memnuniyetle
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Bu adreste oturuyorum
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Telefon numaran var mı?
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Evet, işte
Da, evo
da, évo
Seninle güzel vakit geçirdim
Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Yakında görüşürüz
Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
Inşallah
I ja se nadam
i ya se nadam
Hoşça kal!
Doviđenja
dovidyegna
Yarın görüşürüz
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Hoşça kal!
Zdravo
zdravoUlaşım

Ulaşım
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Otobüs durağı nerede lütfen?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
Bu tren nereye gider lütfen ?
Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
Tren saatleri var mı?
Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
Otobüs saatleri?
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
Bu
Ovaj, ovde
ovay, ovde
Teşekkür ederim
Hvala
hvala
Bir şey değil, iyi yolculuklar!
Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
Araba tamirhanesi
Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
Benzin istasyonu
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Benzin istasyonu
Benzinska pumpa
benzinska poumpa
Depoyu doldurun lütfen
Do vrha, molim
do veurha, molim
Bisiklet
Bicikl
bitsikl
Şehir merkezi
Centar grada
tsèntar grada
Banliyö
Predgrađe
predgradye
Burası büyük bir şehir
To je veliki grad
to yé veliki grad
Burası bir köy
To je selo
to yé selo
Dağ
Planina
planina
Göl
Jezero
yézéro
Kırsal alan
Selo
séloBirini aramak

Birini aramak
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Afedersiniz, Sarah burada mı ?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Evet burada
Da, ona je tu
Da, onna yé tou
Dışarı çıktı
Izašla je
izachla yé
Dışarı çıktı
Napolju je
napolyou yé
Cep telefonundan arayabilirsiniz
Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
Onu nerede bulabilirim?
Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
Işe gitti
Ona je na poslu
onna yé na poslou
O evde
Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
Afedersiniz, Julien burada mı ?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Evet burada
Da, on je tu
da, onn yé tou
Dışarı çıktı
Izašao je
izachao yé
Dışarı çıktı
Napolju je
napolyou yé
Onu nerede bulabilirim?
Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
Cep telefonundan arayabilirsiniz
Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
Işe gitti
On je na poslu
onn yé na poslou
O evde
On je kod kuće
Onn yé kod koutchéOtel

Otel
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Otel
Hotel
hotel
Daire
Apartman
apartmann
Daire
Stan
stan
Hoş geldiniz!
Dobrodošli
dobrodochli
Boş odanız var mı?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Odada banyo var mı?
Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Banyolu-balkonlu-duşlu oda
Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
Yatak kahvaltı
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Bir geceliği ne kadar?
Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
Önce odayı göreyim lütfen
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Evet, tabii ki
Da, naravno!
da, naravno
Teşekkürler, oda çok güzel
Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
Benim için biraz pahalı, teşekkürler
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
Odam ne tarafta lütfen?
Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
Birinci katta
Na prvom spratu
na prvom spratou
Asansör var mı?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Asansör sol tarafınızda
Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
Asansör sağ tarafınızda
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Giysi temizleme yeri nerede?
Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
Giriş katında
U prizemlju
ou prizemlyou
Giriş katı
Prizemlje
prizemlyé
Yatak odası
Soba
soba
Kuru temizleme
Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
Kuaför
Frizer
frizer
Kuaför
Frizerski salon
frizerski salon
Araba park yeri
Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
Toplantı odasında buluşalım mı?
Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
Toplantı odası
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
Havuz ısıtmalıdır
Grejani bazen
greyani bazènn
Yüzme havuzu
Bazen
bazènn
Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
Anahtar lütfen
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
Pass lutfen
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Bana mesaj var mı?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Evet, buyrun
Da, izvolite
da, izvolite
Hayır, sizin için bir şey yok
Ne, nema
ne, néma
Nerede para bozdurabilirim?
Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
Bana para bozar mısınız lütfen ?
Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaPlaj

Plaj
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Plaj
Plaža
plaja
Nereden top satın alabilirim?
Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
Şu tarafta dükkan var
Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
Top
Lopta
lopta
Dürbün
Dvogled
dvogled
Kasket
Kačket
katchkètt
Havlu
Peškir
péchkir
Ayağa giyilen sandal
Sandale
sandalé
Kova
Kofa
kofa
Kova
Kanta
kanta
Güneş kremi
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Mayo
Kupaće gaće
koupatché gatché
Güneş gözlüğü
Sunčane naočare
sountchané naotcharé
Kabuklu deniz ürünleri
Rakovi
rakovi
Kabuklu deniz ürünleri
Ljuskari
lyouskari
Güneşlenmek
Sunčati se
sountchati se
Güneşli
Sunčano
sountchano
Gün batımı
Zalazak sunca
zalazak sountsa
Güneş şemsiyesi
Suncobran
sountsobrann
Güneş
Sunce
sountsé
Güneş çarpması
Sunčanica
sountchanitsa
Buarada yüzmek tehlikeli mi?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Hayır, tehlikeli değil
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Evet, burada yüzmek tehlikeli
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Yüzmek
Plivati
plivati
Yüzme
Plivanje
plivagné
Dalga
Talas
talass
Dalga
Talasi
talassi
Deniz
More
moré
Kumul
Nasip
nasip
Kumul
Peščani nasip
pechtchani nasip
Kum
Pesak
pésak
Yarın hava nasıl olacak?
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Hava değişecek
Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
Yağmur yağacak
Biće kiše
bitché kiché
Güneşli olacak
Biće sunčano
bitché sountchano
Çok rüzgarlı olacak
Biće puno vetra
bitché pouno vètra
Mayo
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Gölge
Hladovina
hladovinaSorun çıktığı zaman

Sorun çıktığı zaman
İlerleme
0%
Yeni sınav başlat
Q1
Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Kayboldum
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Kayboldum
Izgubila sam se
izgoubila sam se
Ne istersiniz?
Šta želite ?
chta jelité
Ne oldu?
Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
Nerede tercüman bulabilirim?
Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
En yakın eczane nerede?
Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
Lütfen bir doktor çağırın?
Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
Hastane
Bolnica
bolnitsa
Ezcane
Apoteka
apoteka
Doktor
Lekar
lekar
Doktor
Doktor
doktor
Sağlık merkezi
Medicinska služba
meditsinska sloujba
Kimlik kağıtlarımı kaybettim
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Kimlik kağıtlarımı kaybettim
Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
Kağıtlarımı çaldılar
Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
Kayıp eşyalar bürosu
Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
Ilk yardım merkezi
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Acil çıkış kapısı
Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
Polis
Policija
politsiya
Kimlik kağıtlarım
Isprave
isprave
Para
Novac
novats
Pasaport
Pasoš
pasoch
Bagaj
Prtljag
prtlyag
Yok teşekkürler
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Beni rahat bırakın!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Gidin!
Sklonite se!
sklonité se