Vocabulário > grego

1 - O indispensável

O indispensável
Quiz
Curso
1 Bom dia Καλημέρα
kaliméra
2 Boa noite Καλησπέρα
kalispéra
3 Adeus Αντίο
adío
4 Até Logo Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 Sim Ναι
ne
6 Não Όχι
óhi
7 Por favor! Παρακαλώ
parakaló
8 Obrigado Ευχαριστώ
efharistó
9 Muito obrigada! Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 Obrigado pela sua ajuda Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 Solicito-os Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 Está bem ! Σύμφωνη
símfoni
13 Quando é um homem que fala Σύμφωνος
símfonos
14 Quanto custa por favor?  Πόσο κάνει;
póso káni
15 Desculpe ! Συγγνώμη
signómi
16 Não compreendo Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 Compreendi Κατάλαβα
katálava
18 Não sei Δεν ξέρω
den xéro
19 Proibido Απαγορεύεται
apagorévete
20 Onde é a casa de banho por favor? Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 Feliz ano novo! Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 Feliz aniversario! Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 Boas festas! Καλές γιορτές!
kalés giortés
24 Felicidades! Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - Conversação

Conversação
Quiz
Curso
1 Bom dia. Como estás? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 Bom dia Vou bem, obrigado Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 Tu falas grego? Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
4 Não, não falo grego Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
5 Só um pouco Μόνο λιγάκι
móno ligáki
6 Vens de que país ? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
7 Qual é a tua nacionalidade Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
8 Eu sou português Είμαι Πορτογάλος
íme Portogálos
9 Quando é uma mulher que fala Είμαι Πορτογαλίδα
íme Portogalída
10 E tu, vives aqui? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
11 Sim, moro aqui Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
12 Chamo-me Sarah, e tu? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
13 Juliano Ιουλιανό
ioulianó
14 O que fazes aqui? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
15 Estou de férias Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
16 Nós estamos de férias Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
17 Ando em viagem de negócios Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
18 Trabalho aqui Εδώ δουλεύω
edó doulévo
19 Nós trabalhamos aqui Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
20 Quais são os bons lugares para comer? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
21 Há algum museu aqui perto? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
22 Onde tenho acesso à internet? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 Queres aprender un pouco de vocabulário? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 Claro ! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 Como é que isto se chama? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 É uma mesa Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 Uma mesa, compreendes? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 Não compreendo Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 Podes repetir por favor? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 Podes falar um pouco mais devagar? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 Podes escrever por favor? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 Compreendi Κατάλαβα
katálava4 - Cores

Cores
Quiz
Curso
1 Gosto imenso da cor desta mesa Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 É vermelho Είναι κόκκινο
íne kókino
3 Azul Μπλε
ble
4 Amarelo Κίτρινο
kítrino
5 Branco Άσπρο
áspro
6 Preto Μαύρο
mávro
7 Verde Πράσινο
prásino
8 Cor-de-laranja Πορτοκαλί
portokalí
9 Violeta Μοβ
mov
10 Cinzento Γκρίζο
gkrízo5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Zero Μηδέν
midén
2 Um Ένα
éna
3 Dois Δύο
dío
4 Três Τρία
tría
5 Quatro Τέσσερα
téssera
6 Cinco Πέντε
péde
7 Seis Έξι
éxi
8 Sete Εφτά
eftá
9 Oito Οκτώ
ohtó
10 Nove Εννέα
enéa
11 Dez Δέκα
déka
12 Onze Έντεκα
édeka
13 Doze Δώδεκα
dódeka
14 Treze Δεκατρία
dekatría
15 Catorze Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 Quinze Δεκαπέντε
dekapéde
17 Dezasseis Δεκαέξι
dekaéxi
18 Dezassete Δεκαεφτά
dekaeftá
19 Dezoito Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 Dezanove Δεκαεννέα
dekaenéa
21 Vinte Είκοσι
íkosi
22 Vinte e um Εικοσιένα
ikosiéna
23 Vinte e dois Είκοσιδύο
ikosidío
24 Vinte e três Είκοσιτρία
ikositría
25 Vinte e quatro Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 Vinte e cinco Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 Vinte e seis Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 Vinte e sete Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 Vinte e oito Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 Vinte e nove Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 Trinta Τριάντα
triáda
32 Trinta e um Τριανταένα
triadaéna
33 Trinta e dois Τριανταδύο
triadadío
34 Trinta e três Τριαντατρία
triadatría
35 Trinta e quatro Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 Trinta e cinco Τριανταπέντε
triadapénte
37 Trinta e seis Τριανταέξι
triadaéxi
38 Quarenta Σαράντα
saráda
39 Cinquenta Πενήντα
penída
40 Sessenta Εξήντα
exída
41 Setenta Εβδομήντα
evdomída
42 Oitenta Ογδόντα
ogdóda
43 Noventa Ενενήντα
enenída
44 Cem εκατό
ekató
45 Duzentos διακόσια
diakósia
46 Trezentos Τριακόσια
triakósia
47 Quatrocentos Τετρακόσια
tetrakósia
48 Mil Χίλια
hília
49 Mil e quinhentos Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
50 Dois mil Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
51 Dez mil Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - Os marcadores de tempos

Os marcadores de tempos
Quiz
Curso
1 Quando é que chegaste? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 Hoje Σήμερα
símera
3 Ontem Χθες
hthes
4 Há dois dias Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 Ficas quanto tempo? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 Regresso amanhâ Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 Regresso depois de amanhâ θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 Segunda-feira Δευτέρα
deftéra
9 Terça-feira Τρίτη
tríti
10 Quarta-feira Τετάρτη
tetárti
11 Quinta-feira Πέμπτη
pébti
12 Sexta-feira Παρασκευή
paraskeví
13 Sábado Σάββατο
sávato
14 Domingo Κυριακή
kiriakí
15 Janeiro Ιανουάριος
ianouários
16 Fevereiro Φεβρουάριος
fevrouários
17 Março Μάρτιος
mártios
18 Abril Απρίλιος
aprílios
19 Maio Μάιος
máios
20 Junho Ιούνιος
ioúnios
21 Julho Ιούλιος
ioúlios
22 Agosto Αύγουστος
ávgoustos
23 Setembro Σεπτέμβριος
septévrios
24 Outubro Οκτώβριος
októvrios
25 Novembro Νοέμβριος
noévrios
26 Dezembro Δεκέμβριος
dekévrios
27 Partes à que horas? Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
28 De manhã, às oito Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
29 De manhã, às oito e quinze Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
30 De manhã, às oito e trinta Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
31 De manhã, às oito e quarenta e cinco Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
32 À noite, às dezoito horas Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
33 Estou atrasado Έχω αργήσει
ého argísi7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 Táxi! Ταξί
taxi
2 Onde deseja ir? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 Vou para a estação Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 Vou para o hotel Dia e Noite Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 Podia levar-me ao aeroporto? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 Fica longe daqui ? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 Não, é mesmo aqui ao lado Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 Sim é um pouco mais longe Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 Quanto vai custar? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 Leve-me aqui por favor Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 É à direita Είναι δεξιά
íne dexiá
13 É à esquerda Είναι αριστερά
íne aristerá
14 É sempre à direito Ευθεία είναι
efthía íne
15 É aqui Είναι εδώ
íne edó
16 É por ali Από δω είναι
apó do íne
17 Pare! Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 Não se apresse Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 Pode-me fazer uma factura por favor? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - Sentimentos

Sentimentos
Quiz
Curso
1 Gosto muito do teu país Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 Amo-te Σ' αγαπώ
sagapó
3 Estou feliz Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 Quando é uma mulher que fala Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 Estou triste Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 Quando é uma mulher que fala Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 Sinto-me bem aqui Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 Estou com frio Κρυώνω
krióno
9 Tenho calor Ζεσταίνομαι
zesténome
10 É muito grande Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 É muito pequeno Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 É óptimo ! Είναι τέλειο
íne télio
13 Queres sair esta noite? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 Eu gostaria de sair esta noite Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 É uma boa idéia Καλή ιδέα
kalí idéa
16 Tenho vontade de me divertir Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 Não é uma boa idéia Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 Não tenho vontade de sair esta noite Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 Tenho vontade de descansar Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 Queres fazer desporto? Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 Sim, preciso de fazer éxercicio físico Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 Eu jogo ténis Παίζω τένις
pézo ténis
23 Não obrigado, estou muito cansado Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 Quando é uma mulher que fala Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - Família

Família
Quiz
Curso
1 Tens cá família? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 O meu pai Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 A minha mãe Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 O meu filho Ο γιος μου
o gios mou
5 A minha filha Η κόρη μου
i kóri mou
6 Um irmão Έναν αδελφό
énan adelfó
7 Irmão mais velho - Irmão mais novo Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 Uma irmã Μία αδελφή
mia adelfí
9 Irmã grande - Irmã mais moça Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 Um amigo Έναν φίλο
énan fílo
11 Uma amiga Μια φίλη
mia fíli
12 O meu namorado Ο φίλος μου
o fílos mou
13 A minha namorada Η φίλη μου
i fíli mou
14 O meu marido Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 A minha mulher Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 O bar Το μπαρ
to bar
2 Queres beber algo? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 Beber Πίνω
píno
4 Copo Ποτήρι
potíri
5 Com todo o gosto Ευχαρίστως
efharístos
6 Bebes o quê? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 O que há para beber? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 Há água ou sumo de fruta Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 Água Νερό
neró
10 Pode pôr gelo por favor? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 Gelo Παγάκια
pagákia
12 Chocolate Σοκολάτα
sokoláta
13 Leite Γάλα
gála
14 Chá Τσάι
tsái
15 Café Καφές
kafés
16 Com açúcar Με ζάχαρη
me záhari
17 Com nata Με κρέμα
me kréma
18 Vinho Κρασί
krasí
19 Cerveja Μπίρα
bíra
20 Um chá por favor Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 Uma cerveja por favor Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 O que querem beber ? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 Dois chás por favor! Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 Duas cervejas por favor Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 Nada, obrigado Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 À tua saúde! Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 Saúde! Γεια μας!
giiá mas!
28 A conta por favor! Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 Quanto devo por favor? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 Vinte euros Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 Sou eu que te convido Σε προσκαλώ
se proskaló11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 O restaurante Το εστιατόριο
to estiatório
2 Queres comer alguma coisa? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 Sim, quero Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 Comer Τρώω
tróo
5 Onde podemos comer? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 Onde podemos almoçar? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 O jantar Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 O pequeno almoço Πρωινό
proinó
9 Por favor! Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 A ementa, se faz favor Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 Aqui tem o menu Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 O que preferes comer? Carne ou peixe? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 Com arroz Με ρύζι
me rízi
14 Com massa Με μακαρόνια
me makarónia
15 Batatas Με πατάτες
me patátes
16 Legumes Με λαχανικά
me lahaniká
17 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 Pão Ψωμί
psomí
19 Manteiga Βούτυρο
voútiro
20 Uma alface Μια σαλάτα
mia saláta
21 Uma sobremesa Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 Fruta Φρούτα
froúta
23 Você tem uma faca por favor? Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 Sim, trago já Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 Uma faca Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 Um garfo Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 Uma colher Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 É um prato quente? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 Sim, e muito temperado também Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 Quente Ζεστό
zestó
31 Frio Κρύο
krío
32 Temperado com especiarias Καυτερό
kafteró
33 Vou escolher peixe! Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 Eu também Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - Deixar-se

Deixar-se
Quiz
Curso
1 É tarde, tenho que ir! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 Podemos voltar a ver-nos? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 Claro, com todo o gosto Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 Vivo nesta morada Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 Tens um número de telefone? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 Tenho, toma lá! Ναι, να το
ne, na to
7 Passei um bom momento contigo Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 Espero bem! Το ελπίζω
to elpízo
11 Adeus! Αντίο!
adío!
12 Até amanhã Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 Olá! Γειά σου!
giia sou!13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Por favor! Procuro a paragem de autocarros Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 Por favor, para onde vai este comboio ? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 Este comboio pára na cidade do Sol? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 Um bilhete para A cidade do Sol por favor Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
7 Tem o horário dos comboios Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
8 O horario dos autocarnos Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
9 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
10 É este Αυτό είναι
aftó íne
11 Obrigado Ευχαριστώ
efharistó
12 De nada. Boa viagem! Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
13 A oficina Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
14 O posto de gasolina Το βενζινάδικο
to venzinádiko
15 Pode atestar, se faz favor Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
16 Bicicleta Ποδήλατο
podílato
17 O centro da cidade Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
18 A periferia Τα προάστια
ta proástia
19 É uma grande cidade Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
20 É uma aldeia Είναι ένα χωριό
íne éna horió
21 Uma montanha Ένα βουνό
éna vounó
22 Um lago Μία λίμνη
mia límni
23 O interior Η εξοχή
i eksohí14 - Procurar uma pessoa

Procurar uma pessoa
Quiz
Curso
1 Olhe, a Sarah está, por favor? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 Sim, ela está aqui Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 Ela saiu Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 Pode ligar para o telemovél dela Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 Sabe onde posso encontrá-la? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 Ela está no trabalho dela Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 Ela está em casa Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 O Juliano está, por favor? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 Sim, ele está aqui Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 Ele saiu Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 Sabe onde eu posso encontrá-lo Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 Pode ligar para o telemovél dele Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 Ele está no trabalho dele Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 Ele está em casa Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 O hotel Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 Apartamento Διαμέρισμα
diamérisma
3 Bem-vinda Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 Você tem um quarto livre? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 O quarto tem casa de banho com chuveiro? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 Prefere duas camas individuais Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 Você deseja um quarto duplo? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 quarto com banheira- varanda- douche Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 Quarto com pequeno almoço Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 Qual é o preço de uma noite? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 Sim claro! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 Obrigado, o quarto é óptimo Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 Está bem, eu posso reservar para esta noite? Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 É um pouco caro para mim, obrigado Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 Onde fica o meu quarto, por favor? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 É no primeiro andar Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 Tem elevador? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 O elevador fica à sua esquerda Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 O elevador fica à sua direita Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 Onde é a lavandaria Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 Fica no rez-de-châo Στο ισόγειο
sto isógio
24 Térreo Ισόγειο
isógio
25 Quarto Δωμάτιο
domátio
26 Lavandaria Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 Cabelereiro Κομμωτήριο
komotírio
28 Garagem Πάρκιγκ
parking
29 Encontra-mo-nos na sala de reunião? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 A sala de reunião Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 A piscina é aquecida ? Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 A piscina Πισίνα
pisína
33 Acorde-me às sete horas, por favor Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 A chave por favor Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 O passe por favor Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 Há alguma mensagem para mim? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 Sim, aqui tem Ναι, ορίστε
ne oríste
38 Não, não tem nenhuma mensagem Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 Onde é que eu posso trocar dinheiro? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 Pode-me fazer o troco, se faz favor? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - Praia

Praia
Quiz
Curso
1 A praia Η παραλία
i paralía
2 Sabe onde posso comprar uma bola? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 Há alguma loja por qui? Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 Uma bola Μία μπάλα
mia bála
5 Binóculos Κιάλια
kiália
6 Um boné Ένα καπέλο
éna kapélo
7 Toalha Πετσέτα
petséta
8 Sandálias Σανδάλια
sandália
9 Balde Κουβαδάκι
kouvadáki
10 Protector solar Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 Calções de banho Μαγιό
magió
12 Óculos de sol Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 Crustáceo οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 Apanhar sol Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 Soalheiro Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 Pôr-do-sol Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 Guarda-sol Ομπρέλα
obréla
18 Sol Ήλιος
ílios
19 Insolação Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 É perigoso nadar aqui? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 Não, não é perigoso Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 Sim, é perigoso tomar banho aqui Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 Nadar Κολυμπώ
kolibó
24 Natação Κολύμβηση
kolíbisi
25 Onda Κύμα
kíma
26 Mar Θάλασσα
thálasa
27 Duna Αμμόλοφος
amólofos
28 Areia Άμμος
ámos
29 Qual é a previsão do tempo para amanhã? Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 O tempo vai mudar Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 Vai chover Θα βρέξει
tha vréxi
32 Vai haver sol Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 Vai haver muito vento Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 Fato-de-banho Μαγιό
magió
35 Sombra Σκιά
skiá17 - No caso de preocupações

No caso de preocupações
Quiz
Curso
1 Podes ajudar-me por favor? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 Estou perdido Χάθηκα
háthika
3 O que deseja? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 O que é que aconteceu? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 Onde posso encontrar um tradutor? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 Onde é a farmácia mais próxima? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 Pode chamar um médico por favor? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 Que tratamento é que segue neste momento? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 Um hóspital Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 Uma farmácia Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 Um médico Ένας γιατρός
énas giatrós
12 Serviço médico Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 Perdi os meus documentos Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 Roubaram-me os documentos Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 Seviço de perdidos e achados Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 Posto de socorro Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 Saida de emergência Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 Polícia Η αστυνομία
i astinomía
19 Documentos Χαρτιά
hartiá
20 Dinheiro Χρήματα
hrímata
21 Passaporte Διαβατήριο
diavatírio
22 Bagagens Αποσκευές
aposkevés
23 Esta bem, não obrigada Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 Deixe-me em paz! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 Quando é um homem que fala Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 Va-se embora! Φύγετε!
fígete!
Baixar mp3 e PDF
MP3 + PDF

Baixar todas as expressões

Demonstração gratuitaComeçar

Baixar mp3 e PDF