Vocabulário > holandês

1 - O indispensável

O indispensável
Quiz
Curso
1 Bom dia Goedendag
2 Boa noite Goedenavond
3 Adeus Tot ziens
4 Até Logo Tot straks
5 Sim Ja
6 Não Nee
7 Por favor! Alstublieft
8 Obrigado Dank u
9 Muito obrigada! Dank u wel
10 Expressão mais familiar Dank je wel
11 Obrigado pela sua ajuda Bedankt voor uw hulp
12 Solicito-os Graag gedaan
13 Está bem ! Okee
14 Quanto custa por favor?  Hoeveel kost dat?
15 Desculpe ! Pardon!
16 Língua flamenga Excuseer!
17 Não compreendo Ik begrijp het niet
18 Compreendi Ik heb het begrepen
19 Não sei Ik weet het niet
20 Proibido Verboden
21 Onde é a casa de banho por favor? Waar zijn de toiletten, alstublieft?
22 Feliz ano novo! Gelukkig Nieuwjaar!
23 Feliz aniversario! Gelukkige verjaardag!
24 Boas festas! Prettige feesten!
25 Felicidades! Gefeliciteerd!
26 Expressão sinónima Proficiat!2 - Conversação

Conversação
Quiz
Curso
1 Bom dia. Como estás? Hallo. Hoe gaat het?
2 Bom dia Vou bem, obrigado Hallo. Het gaat goed, dank je
3 Tu falas holandês ? Spreek je Nederlands ?
4 Não, não falo holandês Nee, ik spreek geen Nederlands
5 Só um pouco Slechts een klein beetje
6 Vens de que país ? Waar kom je vandaan?
7 Qual é a tua nacionalidade Wat is je nationaliteit?
8 Eu sou português Ik ben Portugees
9 E tu, vives aqui? En jij, woon je hier?
10 Sim, moro aqui Ja, ik woon hier
11 Chamo-me Sarah, e tu? Ik heet Sarah, en jij?
12 Juliano Julien
13 O que fazes aqui? Wat doe je hier?
14 Estou de férias Ik ben op vakantie
15 Expressão sinónima Ik ben met vakantie
16 Nós estamos de férias Wij zijn op vakantie
17 Expressão sinónima Wij zijn met vakantie
18 Ando em viagem de negócios Ik ben op zakenreis
19 Trabalho aqui Ik werk hier
20 Nós trabalhamos aqui Wij werken hier
21 Quais são os bons lugares para comer? Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
22 Há algum museu aqui perto? Is er een museum in de buurt?
23 Onde tenho acesso à internet? Waar kan ik internetverbinding maken?3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 Queres aprender un pouco de vocabulário? Wil je enkele woorden leren?
2 Claro ! Okee!
3 Como é que isto se chama? Hoe heet dat?
4 É uma mesa Dat is een tafel
5 Uma mesa, compreendes? Een tafel, begrijp je?
6 Não compreendo Ik begrijp het niet
7 Podes repetir por favor? Kan je dat alsjeblieft herhalen?
8 Podes falar um pouco mais devagar? Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
9 Podes escrever por favor? Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
10 Compreendi Ik heb het begrepen4 - Cores

Cores
Quiz
Curso
1 Gosto imenso da cor desta mesa Ik vind de kleur van deze tafel mooi
2 É vermelho Het is rood
3 Azul Blauw
4 Amarelo Geel
5 Branco Wit
6 Preto Zwart
7 Verde Groen
8 Cor-de-laranja Oranje
9 Violeta Paars
10 Cinzento Grijs5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Zero Nul
2 Um Een
3 Dois Twee
4 Três Drie
5 Quatro Vier
6 Cinco Vijf
7 Seis Zes
8 Sete Zeven
9 Oito Acht
10 Nove Negen
11 Dez Tien
12 Onze Elf
13 Doze Twaalf
14 Treze Dertien
15 Catorze Veertien
16 Quinze Vijftien
17 Dezasseis Zestien
18 Dezassete Zeventien
19 Dezoito Achttien
20 Dezanove Negentien
21 Vinte Twintig
22 Vinte e um Eenentwintig
23 Vinte e dois Tweeëntwintig
24 Vinte e três Drieëntwintig
25 Vinte e quatro Vierentwintig
26 Vinte e cinco Vijfentwintig
27 Vinte e seis Zesentwintig
28 Vinte e sete Zevenentwintig
29 Vinte e oito Achtentwintig
30 Vinte e nove Negenentwintig
31 Trinta Dertig
32 Trinta e um Eenendertig
33 Trinta e dois Tweeëndertig
34 Trinta e três Drieëndertig
35 Trinta e quatro Vierendertig
36 Trinta e cinco Vijfendertig
37 Trinta e seis Zesendertig
38 Quarenta Veertig
39 Cinquenta Vijftig
40 Sessenta Zestig
41 Setenta Zeventig
42 Oitenta Tachtig
43 Noventa Negentig
44 Cem Honderd
45 Cento e cinco Honderd vijf
46 Língua flamenga Honderd en vijf
47 Duzentos Tweehonderd
48 Trezentos Driehonderd
49 Quatrocentos Vierhonderd
50 Mil Duizend
51 Mil e quinhentos Vijftienhonderd
52 Dois mil Tweeduizend
53 Dez mil Tienduizend6 - Os marcadores de tempos

Os marcadores de tempos
Quiz
Curso
1 Quando é que chegaste? Wanneer ben je aangekomen?
2 Hoje Vandaag
3 Ontem Gisteren
4 Há dois dias Twee dagen geleden
5 Ficas quanto tempo? Hoe lang blijf je?
6 Regresso amanhâ Ik vertrek morgen
7 Regresso depois de amanhâ Ik vertrek overmorgen
8 Segunda-feira Maandag
9 Terça-feira Dinsdag
10 Quarta-feira Woensdag
11 Quinta-feira Donderdag
12 Sexta-feira Vrijdag
13 Sábado Zaterdag
14 Domingo Zondag
15 Janeiro Januari
16 Fevereiro Februari
17 Março Maart
18 Abril April
19 Maio Mei
20 Junho Juni
21 Julho Juli
22 Agosto Augustus
23 Setembro September
24 Outubro Oktober
25 Novembro November
26 Dezembro December
27 Partes à que horas? Hoe laat vertrek je?
28 De manhã, às oito Om acht uur 's ochtends
29 De manhã, às oito e quinze Om kwart over acht 's ochtends
30 De manhã, às oito e trinta Om half negen 's ochtends
31 De manhã, às oito e quarenta e cinco Om kwart voor negen 's ochtends
32 À noite, às dezoito horas Om zes uur 's avonds
33 Estou atrasado Ik ben laat
34 Expressão sinónima Ik heb vertraging7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 Táxi! Taxi!
2 Onde deseja ir? Waar wilt u naartoe?
3 Vou para a estação Ik ga naar het station
4 Vou para o hotel Dia e Noite Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
5 Podia levar-me ao aeroporto? Kunt u me naar de luchthaven brengen?
6 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? Kunt u mijn bagage nemen?
7 Fica longe daqui ? Is het ver van hier?
8 Não, é mesmo aqui ao lado Nee, het is vlakbij
9 Sim é um pouco mais longe Ja, het is iets verder weg
10 Quanto vai custar? Hoeveel zal het kosten?
11 Leve-me aqui por favor Breng me hiernaartoe, alstublieft
12 É à direita Het is rechts
13 É à esquerda Het is links
14 É sempre à direito Het is rechtdoor
15 É aqui Het is hier
16 É por ali Het is die kant uit
17 Expressão sinónima Het is langs daar
18 Pare! Stop!
19 Não se apresse Neem uw tijd
20 Pode-me fazer uma factura por favor? Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?8 - Sentimentos

Sentimentos
Quiz
Curso
1 Gosto muito do teu país Ik hou erg van jouw land
2 Amo-te Ik hou van je
3 Estou feliz Ik ben blij
4 Estou triste Ik ben verdrietig
5 Sinto-me bem aqui Ik voel me goed hier
6 Estou com frio Ik heb koud
7 Tenho calor Ik heb warm
8 É muito grande Het is te groot
9 É muito pequeno Het is te klein
10 É óptimo ! Het is perfect
11 Queres sair esta noite? Wil je vanavond uit?
12 Eu gostaria de sair esta noite Ik zou graag uitgaan vanavond
13 É uma boa idéia Dat is een goed idee
14 Tenho vontade de me divertir Ik wil me amuseren
15 Não é uma boa idéia Dat is geen goed idee
16 Não tenho vontade de sair esta noite Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
17 Tenho vontade de descansar Ik wil rusten
18 Queres fazer desporto? Wil je sporten?
19 Sim, preciso de fazer éxercicio físico Ik heb ontspanning nodig
20 Eu jogo ténis Ik speel tennis
21 Língua flamenga Ja, ik heb nood aan ontspanning
22 Não obrigado, estou muito cansado Nee bedankt, ik ben erg moe9 - Família

Família
Quiz
Curso
1 Tens cá família? Heb je familie hier?
2 O meu pai Mijn vader
3 A minha mãe Mijn moeder
4 O meu filho Mijn zoon
5 A minha filha Mijn dochter
6 Um irmão Een broer
7 Uma irmã Een zus
8 Um amigo Een vriend
9 Uma amiga Een vriendin
10 O meu namorado Mijn vriend
11 A minha namorada Mijn vriendin
12 O meu marido Mijn man
13 A minha mulher Mijn vrouw10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 O bar De bar
2 Queres beber algo? Wil je iets drinken?
3 Beber Drinken
4 Copo Glas
5 Com todo o gosto Ja, graag
6 Bebes o quê? Wat wil je?
7 O que há para beber? Waar kan ik uit kiezen?
8 Há água ou sumo de fruta Er is water of vruchtensap
9 Língua flamenga Er is water of fruitsap
10 Água Water
11 Pode pôr gelo por favor? Kunt u er ijsblokjes bij doen?
12 Expressão mais familiar Kan je er ijsblokjes bij doen?
13 Gelo Ijsblokjes
14 Chocolate Chocolademelk
15 Leite Melk
16 Chá Thee
17 Café Koffie
18 Com açúcar Met suiker
19 Com nata Met melk
20 Vinho Wijn
21 Cerveja Bier
22 Um chá por favor Een thee, graag
23 Uma cerveja por favor Een biertje, graag
24 O que querem beber ? Wat wilt u drinken?
25 Língua flamenga Een pint(je) graag
26 Dois chás por favor! Twee thee's, graag
27 Duas cervejas por favor Twee biertjes, graag
28 Língua flamenga Twee pinten graag
29 Nada, obrigado Niets, dank u
30 À tua saúde! Proost
31 Saúde! Santé!
32 Expressão sinónima Gezondheid!
33 A conta por favor! De rekening, alstublieft!
34 Quanto devo por favor? Hoeveel kost dat ?
35 Língua flamenga Hoeveel moet ik u?
36 Vinte euros Twintig euro
37 Sou eu que te convido Ik trakteer je11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 O restaurante Het restaurant
2 Queres comer alguma coisa? Wil je iets eten?
3 Sim, quero Ja, graag
4 Comer Eten
5 Onde podemos comer? Waar kunnen we eten?
6 Onde podemos almoçar? Waar kunnen we lunchen?
7 O jantar Het avondmaal
8 O pequeno almoço Het ontbijt
9 Por favor! Excuseer!
10 A ementa, se faz favor De menukaart, alstublieft!
11 Aqui tem o menu Hier is de menukaart!
12 O que preferes comer? Carne ou peixe? Eet je liever vlees of vis?
13 Com arroz Met rijst
14 Com massa Met pasta
15 Batatas Aardappels
16 Outro maneira de dizer Aardappelen
17 Legumes Groenten
18 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
19 Pão Brood
20 Manteiga Boter
21 Uma alface Een salade
22 Uma sobremesa Een toetje
23 Língua flamenga Een nagerecht
24 Fruta Fruit
25 Você tem uma faca por favor? Hebt u een mes, alstublieft?
26 Sim, trago já Ja, ik breng er u onmiddellijk een
27 Uma faca Een mes
28 Um garfo Een vork
29 Uma colher Een lepel
30 É um prato quente? Is dit een warme schotel?
31 Sim, e muito temperado também Ja, en erg pikant ook!
32 Quente Warm
33 Frio Koud
34 Temperado com especiarias Pikant
35 Vou escolher peixe! Ik neem vis!
36 Eu também Ik ook12 - Deixar-se

Deixar-se
Quiz
Curso
1 É tarde, tenho que ir! Het is laat! Ik moet nu weggaan!
2 Podemos voltar a ver-nos? Kunnen we elkaar weerzien?
3 Claro, com todo o gosto Ja, leuk!
4 Vivo nesta morada Ik woon op dit adres
5 Tens um número de telefone? Heb je een telefoonnummer?
6 Tenho, toma lá! Ja, dit is het
7 Passei um bom momento contigo Ik vond het gezellig
8 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
9 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve We zien elkaar snel weer
10 Espero bem! Ik hoop het ook
11 Adeus! Tot ziens!
12 Até amanhã Tot morgen
13 Olá! Dag!13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Por favor! Procuro a paragem de autocarros Pardon, ik zoek de bushalte
2 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
3 Por favor, para onde vai este comboio ? Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
4 Este comboio pára na cidade do Sol? Stopt deze trein in Zonstad?
5 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
6 Quando chega o comboio da cidade do Sol? Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
7 Um bilhete para A cidade do Sol por favor Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
8 Tem o horário dos comboios Hebt u de dienstregeling van de trein?
9 O horario dos autocarnos De dienstregeling van de bus
10 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
11 É este Die trein
12 Obrigado Dank u
13 De nada. Boa viagem! Graag gedaan. Goede reis!
14 A oficina De (repareer)garage
15 O posto de gasolina Het benzinestation
16 Pode atestar, se faz favor Voltanken, alstublieft
17 Bicicleta Fiets
18 O centro da cidade Het stadscentrum
19 A periferia De voorstad
20 É uma grande cidade Het is een stad
21 É uma aldeia Het is een dorp
22 Uma montanha Een berg
23 Um lago Een meer
24 O interior Het platteland14 - Procurar uma pessoa

Procurar uma pessoa
Quiz
Curso
1 Olhe, a Sarah está, por favor? Is Sarah hier, alstublieft?
2 Sim, ela está aqui Ja, ze is hier
3 Ela saiu Ze is weg
4 Pode ligar para o telemovél dela U kunt haar bellen op haar mobiel
5 Língua flamenga U kunt haar bellen op haar GSM
6 Sabe onde posso encontrá-la? Weet u waar ik haar kan vinden?
7 Ela está no trabalho dela Ze is op haar werk
8 Ela está em casa Ze is thuis
9 O Juliano está, por favor? Is Julien hier, alstublieft?
10 Sim, ele está aqui Ja, hij is hier
11 Ele saiu Hij is weg
12 Sabe onde eu posso encontrá-lo Weet u waar ik hem kan vinden?
13 Pode ligar para o telemovél dele U kunt hem bellen op zijn mobiel
14 Língua flamenga U kunt hem bellen op zijn GSM
15 Ele está no trabalho dele Hij is op zijn werk
16 Ele está em casa Hij is thuis15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 O hotel Het hotel
2 Apartamento Appartement
3 Bem-vinda Welkom!
4 Você tem um quarto livre? Hebt u een kamer vrij?
5 O quarto tem casa de banho com chuveiro? Is er een badkamer in de kamer?
6 Prefere duas camas individuais Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
7 Você deseja um quarto duplo? Wenst u een kamer met een dubbel bed?
8 quarto com banheira- varanda- douche Kamer met bad - met balkon - met douche
9 Quarto com pequeno almoço Kamer met ontbijt
10 Qual é o preço de uma noite? Wat is de prijs voor één nacht?
11 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! Ik zou graag eerst de kamer zien
12 Sim claro! Ja, natuurlijk
13 Obrigado, o quarto é óptimo Dank u, de kamer is erg mooi
14 Está bem, eu posso reservar para esta noite? Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
15 É um pouco caro para mim, obrigado Het is wat te duur voor mij, bedankt
16 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
17 Onde fica o meu quarto, por favor? Waar is mijn kamer, alstublieft?
18 É no primeiro andar Het is op de eerste verdieping
19 Tem elevador? Is er een lift?
20 O elevador fica à sua esquerda De lift is aan uw linkerkant
21 O elevador fica à sua direita De lift is aan uw rechterkant
22 Onde é a lavandaria Waar is de wasserij, alstublieft?
23 Fica no rez-de-châo Het is op de gelijkvloerse verdieping
24 Expressão sinónima Het is op de benedenverdieping
25 Térreo De begane grond
26 Expressão sinónima De gelijkvloerse verdieping
27 Quarto Kamer
28 Lavandaria Droogkuis
29 Expressão sinónima Stomerij
30 Cabelereiro Kapsalon
31 Garagem Autoparking
32 Encontra-mo-nos na sala de reunião? We zien elkaar in de vergaderzaal?
33 A sala de reunião De vergaderzaal
34 A piscina é aquecida ? Het zwembad is verwarmd
35 A piscina Het zwembad
36 Acorde-me às sete horas, por favor Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
37 A chave por favor De sleutel, alstublieft
38 O passe por favor De pas, alstublieft
39 Há alguma mensagem para mim? Zijn er berichten voor mij?
40 Sim, aqui tem Ja, alstublieft
41 Não, não tem nenhuma mensagem Nee, we hebben niets voor u ontvangen
42 Onde é que eu posso trocar dinheiro? Waar kan ik wisselgeld krijgen?
43 Pode-me fazer o troco, se faz favor? Kunt u mij wisselgeld geven?
44 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?16 - Praia

Praia
Quiz
Curso
1 A praia Het strand
2 Sabe onde posso comprar uma bola? Weet u waar ik een bal kan kopen?
3 Há alguma loja por qui? Er is een winkel in die richting
4 Uma bola Een bal
5 Binóculos Een verrekijker
6 Um boné Een pet
7 Toalha Een handdoek
8 Sandálias Sandalen
9 Balde Een emmer
10 Protector solar Zonnecrème
11 Calções de banho Zwembroek
12 Óculos de sol Zonnebril
13 Crustáceo Schaaldieren
14 Apanhar sol Zonnebaden
15 Soalheiro Zonnig
16 Pôr-do-sol Zonsondergang
17 Guarda-sol Parasol
18 Sol Zon
19 Insolação Zonneslag
20 Expressão sinónima Zonnesteek
21 É perigoso nadar aqui? Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
22 Não, não é perigoso Nee, het is niet gevaarlijk
23 Sim, é perigoso tomar banho aqui Ja, het is verboden om hier te zwemmen
24 Nadar Zwemmen
25 Natação Zwemmen
26 Onda Golf
27 Mar Zee
28 Duna Duin
29 Areia Zand
30 Qual é a previsão do tempo para amanhã? Welk weer voorspellen ze voor morgen?
31 O tempo vai mudar Het weer gaat veranderen
32 Vai chover Het gaat regenen
33 Vai haver sol Het wordt zonnig
34 Vai haver muito vento Het wordt erg winderig
35 Fato-de-banho Zwempak
36 Sombra Schaduw17 - No caso de preocupações

No caso de preocupações
Quiz
Curso
1 Podes ajudar-me por favor? Kunt u me helpen, alstublieft?
2 Estou perdido Ik ben de weg kwijt
3 O que deseja? Wat wenst u?
4 O que é que aconteceu? Wat is er gebeurd?
5 Onde posso encontrar um tradutor? Waar kan ik een tolk vinden?
6 Onde é a farmácia mais próxima? Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
7 Pode chamar um médico por favor? Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
8 Que tratamento é que segue neste momento? Welke behandeling krijgt u op dit moment?
9 Um hóspital Een ziekenhuis
10 Uma farmácia Een apotheek
11 Um médico Een dokter
12 Serviço médico Medische dienst
13 Perdi os meus documentos Ik ben mijn papieren kwijt
14 Roubaram-me os documentos Mijn papieren zijn gestolen
15 Seviço de perdidos e achados Bureau voor gevonden voorwerpen
16 Posto de socorro Hulppost
17 Saida de emergência Nooduitgang
18 Polícia De Politie
19 Documentos Identiteitsbewijs
20 Dinheiro Geld
21 Passaporte Paspoort
22 Bagagens Bagage
23 Esta bem, não obrigada Nee dank u, ik heb geen interesse
24 Deixe-me em paz! Laat me met rust!
25 Va-se embora! Ga weg!
Baixar mp3 e PDF
MP3 + PDF

Baixar todas as expressões

Demonstração gratuitaComeçar

Baixar mp3 e PDF