Vocabulário > holandês

1 - O indispensável
🔊 Bom dia 🔊 Goedendag
🔊 Boa noite 🔊 Goedenavond
🔊 Adeus 🔊 Tot ziens
🔊 Até Logo 🔊 Tot straks
🔊 Sim 🔊 Ja
🔊 Não 🔊 Nee
🔊 Por favor! 🔊 Alstublieft
🔊 Obrigado 🔊 Dank u
🔊 Muito obrigada! 🔊 Dank u wel
🔊 Muito obrigada! 🔊 Dank je wel
🔊 Obrigado pela sua ajuda 🔊 Bedankt voor uw hulp
🔊 Solicito-os 🔊 Graag gedaan
🔊 Está bem ! 🔊 Okee
🔊 Quanto custa por favor?  🔊 Hoeveel kost dat?
🔊 Desculpe ! 🔊 Pardon!
🔊 Desculpe ! 🔊 Excuseer!
🔊 Não compreendo 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 Compreendi 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 Não sei 🔊 Ik weet het niet
🔊 Proibido 🔊 Verboden
🔊 Onde é a casa de banho por favor? 🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft?
🔊 Feliz ano novo! 🔊 Gelukkig Nieuwjaar!
🔊 Feliz aniversario! 🔊 Gelukkige verjaardag!
🔊 Boas festas! 🔊 Prettige feesten!
🔊 Felicidades! 🔊 Gefeliciteerd!
🔊 Felicidades! 🔊 Proficiat!
2 - Conversação
🔊 Bom dia. Como estás? 🔊 Hallo. Hoe gaat het?
🔊 Bom dia Vou bem, obrigado 🔊 Hallo. Het gaat goed, dank je
🔊 Tu falas holandês ? 🔊 Spreek je Nederlands ?
🔊 Não, não falo holandês 🔊 Nee, ik spreek geen Nederlands
🔊 Só um pouco 🔊 Slechts een klein beetje
🔊 Vens de que país ? 🔊 Waar kom je vandaan?
🔊 Qual é a tua nacionalidade 🔊 Wat is je nationaliteit?
🔊 Eu sou português 🔊 Ik ben Portugees
🔊 E tu, vives aqui? 🔊 En jij, woon je hier?
🔊 Sim, moro aqui 🔊 Ja, ik woon hier
🔊 Chamo-me Sarah, e tu? 🔊 Ik heet Sarah, en jij?
🔊 Juliano 🔊 Julien
🔊 O que fazes aqui? 🔊 Wat doe je hier?
🔊 Estou de férias 🔊 Ik ben op vakantie
🔊 Estou de férias 🔊 Ik ben met vakantie
🔊 Nós estamos de férias 🔊 Wij zijn op vakantie
🔊 Nós estamos de férias 🔊 Wij zijn met vakantie
🔊 Ando em viagem de negócios 🔊 Ik ben op zakenreis
🔊 Trabalho aqui 🔊 Ik werk hier
🔊 Nós trabalhamos aqui 🔊 Wij werken hier
🔊 Quais são os bons lugares para comer? 🔊 Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
🔊 Há algum museu aqui perto? 🔊 Is er een museum in de buurt?
🔊 Onde tenho acesso à internet? 🔊 Waar kan ik internetverbinding maken?
3 - Aprender
🔊 Queres aprender un pouco de vocabulário? 🔊 Wil je enkele woorden leren?
🔊 Claro ! 🔊 Okee!
🔊 Como é que isto se chama? 🔊 Hoe heet dat?
🔊 É uma mesa 🔊 Dat is een tafel
🔊 Uma mesa, compreendes? 🔊 Een tafel, begrijp je?
🔊 Não compreendo 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 Podes repetir por favor? 🔊 Kan je dat alsjeblieft herhalen?
🔊 Podes falar um pouco mais devagar? 🔊 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
🔊 Podes escrever por favor? 🔊 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
🔊 Compreendi 🔊 Ik heb het begrepen
4 - Cores
🔊 Gosto imenso da cor desta mesa 🔊 Ik vind de kleur van deze tafel mooi
🔊 É vermelho 🔊 Het is rood
🔊 Azul 🔊 Blauw
🔊 Amarelo 🔊 Geel
🔊 Branco 🔊 Wit
🔊 Preto 🔊 Zwart
🔊 Verde 🔊 Groen
🔊 Cor-de-laranja 🔊 Oranje
🔊 Violeta 🔊 Paars
🔊 Cinzento 🔊 Grijs
5 - Números
🔊 Zero 🔊 Nul
🔊 Um 🔊 Een
🔊 Dois 🔊 Twee
🔊 Três 🔊 Drie
🔊 Quatro 🔊 Vier
🔊 Cinco 🔊 Vijf
🔊 Seis 🔊 Zes
🔊 Sete 🔊 Zeven
🔊 Oito 🔊 Acht
🔊 Nove 🔊 Negen
🔊 Dez 🔊 Tien
🔊 Onze 🔊 Elf
🔊 Doze 🔊 Twaalf
🔊 Treze 🔊 Dertien
🔊 Catorze 🔊 Veertien
🔊 Quinze 🔊 Vijftien
🔊 Dezasseis 🔊 Zestien
🔊 Dezassete 🔊 Zeventien
🔊 Dezoito 🔊 Achttien
🔊 Dezanove 🔊 Negentien
🔊 Vinte 🔊 Twintig
🔊 Vinte e um 🔊 Eenentwintig
🔊 Vinte e dois 🔊 Tweeëntwintig
🔊 Vinte e três 🔊 Drieëntwintig
🔊 Vinte e quatro 🔊 Vierentwintig
🔊 Vinte e cinco 🔊 Vijfentwintig
🔊 Vinte e seis 🔊 Zesentwintig
🔊 Vinte e sete 🔊 Zevenentwintig
🔊 Vinte e oito 🔊 Achtentwintig
🔊 Vinte e nove 🔊 Negenentwintig
🔊 Trinta 🔊 Dertig
🔊 Trinta e um 🔊 Eenendertig
🔊 Trinta e dois 🔊 Tweeëndertig
🔊 Trinta e três 🔊 Drieëndertig
🔊 Trinta e quatro 🔊 Vierendertig
🔊 Trinta e cinco 🔊 Vijfendertig
🔊 Trinta e seis 🔊 Zesendertig
🔊 Quarenta 🔊 Veertig
🔊 Cinquenta 🔊 Vijftig
🔊 Sessenta 🔊 Zestig
🔊 Setenta 🔊 Zeventig
🔊 Oitenta 🔊 Tachtig
🔊 Noventa 🔊 Negentig
🔊 Cem 🔊 Honderd
🔊 Cento e cinco 🔊 Honderd vijf
🔊 Cento e cinco 🔊 Honderd en vijf
🔊 Duzentos 🔊 Tweehonderd
🔊 Trezentos 🔊 Driehonderd
🔊 Quatrocentos 🔊 Vierhonderd
🔊 Mil 🔊 Duizend
🔊 Mil e quinhentos 🔊 Vijftienhonderd
🔊 Dois mil 🔊 Tweeduizend
🔊 Dez mil 🔊 Tienduizend
6 - Os marcadores de tempos
🔊 Quando é que chegaste? 🔊 Wanneer ben je aangekomen?
🔊 Hoje 🔊 Vandaag
🔊 Ontem 🔊 Gisteren
🔊 Há dois dias 🔊 Twee dagen geleden
🔊 Ficas quanto tempo? 🔊 Hoe lang blijf je?
🔊 Regresso amanhâ 🔊 Ik vertrek morgen
🔊 Regresso depois de amanhâ 🔊 Ik vertrek overmorgen
🔊 Segunda-feira 🔊 Maandag
🔊 Terça-feira 🔊 Dinsdag
🔊 Quarta-feira 🔊 Woensdag
🔊 Quinta-feira 🔊 Donderdag
🔊 Sexta-feira 🔊 Vrijdag
🔊 Sábado 🔊 Zaterdag
🔊 Domingo 🔊 Zondag
🔊 Janeiro 🔊 Januari
🔊 Fevereiro 🔊 Februari
🔊 Março 🔊 Maart
🔊 Abril 🔊 April
🔊 Maio 🔊 Mei
🔊 Junho 🔊 Juni
🔊 Julho 🔊 Juli
🔊 Agosto 🔊 Augustus
🔊 Setembro 🔊 September
🔊 Outubro 🔊 Oktober
🔊 Novembro 🔊 November
🔊 Dezembro 🔊 December
🔊 Partes à que horas? 🔊 Hoe laat vertrek je?
🔊 De manhã, às oito 🔊 Om acht uur 's ochtends
🔊 De manhã, às oito e quinze 🔊 Om kwart over acht 's ochtends
🔊 De manhã, às oito e trinta 🔊 Om half negen 's ochtends
🔊 De manhã, às oito e quarenta e cinco 🔊 Om kwart voor negen 's ochtends
🔊 À noite, às dezoito horas 🔊 Om zes uur 's avonds
🔊 Estou atrasado 🔊 Ik ben laat
🔊 Estou atrasado 🔊 Ik heb vertraging
7 - Taxi
🔊 Táxi! 🔊 Taxi!
🔊 Onde deseja ir? 🔊 Waar wilt u naartoe?
🔊 Vou para a estação 🔊 Ik ga naar het station
🔊 Vou para o hotel Dia e Noite 🔊 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
🔊 Podia levar-me ao aeroporto? 🔊 Kunt u me naar de luchthaven brengen?
🔊 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? 🔊 Kunt u mijn bagage nemen?
🔊 Fica longe daqui ? 🔊 Is het ver van hier?
🔊 Não, é mesmo aqui ao lado 🔊 Nee, het is vlakbij
🔊 Sim é um pouco mais longe 🔊 Ja, het is iets verder weg
🔊 Quanto vai custar? 🔊 Hoeveel zal het kosten?
🔊 Leve-me aqui por favor 🔊 Breng me hiernaartoe, alstublieft
🔊 É à direita 🔊 Het is rechts
🔊 É à esquerda 🔊 Het is links
🔊 É sempre à direito 🔊 Het is rechtdoor
🔊 É aqui 🔊 Het is hier
🔊 É por ali 🔊 Het is die kant uit
🔊 É por ali 🔊 Het is langs daar
🔊 Pare! 🔊 Stop!
🔊 Não se apresse 🔊 Neem uw tijd
🔊 Pode-me fazer uma factura por favor? 🔊 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
8 - Família
🔊 Tens cá família? 🔊 Heb je familie hier?
🔊 O meu pai 🔊 Mijn vader
🔊 A minha mãe 🔊 Mijn moeder
🔊 O meu filho 🔊 Mijn zoon
🔊 A minha filha 🔊 Mijn dochter
🔊 Um irmão 🔊 Een broer
🔊 Uma irmã 🔊 Een zus
🔊 Um amigo 🔊 Een vriend
🔊 Uma amiga 🔊 Een vriendin
🔊 O meu namorado 🔊 Mijn vriend
🔊 A minha namorada 🔊 Mijn vriendin
🔊 O meu marido 🔊 Mijn man
🔊 A minha mulher 🔊 Mijn vrouw
9 - Sentimentos
🔊 Gosto muito do teu país 🔊 Ik hou erg van jouw land
🔊 Amo-te 🔊 Ik hou van je
🔊 Estou feliz 🔊 Ik ben blij
🔊 Estou triste 🔊 Ik ben verdrietig
🔊 Sinto-me bem aqui 🔊 Ik voel me goed hier
🔊 Estou com frio 🔊 Ik heb koud
🔊 Tenho calor 🔊 Ik heb warm
🔊 É muito grande 🔊 Het is te groot
🔊 É muito pequeno 🔊 Het is te klein
🔊 É óptimo ! 🔊 Het is perfect
🔊 Queres sair esta noite? 🔊 Wil je vanavond uit?
🔊 Eu gostaria de sair esta noite 🔊 Ik zou graag uitgaan vanavond
🔊 É uma boa idéia 🔊 Dat is een goed idee
🔊 Tenho vontade de me divertir 🔊 Ik wil me amuseren
🔊 Não é uma boa idéia 🔊 Dat is geen goed idee
🔊 Não tenho vontade de sair esta noite 🔊 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
🔊 Tenho vontade de descansar 🔊 Ik wil rusten
🔊 Queres fazer desporto? 🔊 Wil je sporten?
🔊 Sim, preciso de fazer éxercicio físico 🔊 Ik heb ontspanning nodig
🔊 Eu jogo ténis 🔊 Ik speel tennis
🔊 Sim, preciso de fazer éxercicio físico 🔊 Ja, ik heb nood aan ontspanning
🔊 Não obrigado, estou muito cansado 🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe
10 - Bar
🔊 O bar 🔊 De bar
🔊 Queres beber algo? 🔊 Wil je iets drinken?
🔊 Beber 🔊 Drinken
🔊 Copo 🔊 Glas
🔊 Com todo o gosto 🔊 Ja, graag
🔊 Bebes o quê? 🔊 Wat wil je?
🔊 O que há para beber? 🔊 Waar kan ik uit kiezen?
🔊 Há água ou sumo de fruta 🔊 Er is water of vruchtensap
🔊 Há água ou sumo de fruta 🔊 Er is water of fruitsap
🔊 Água 🔊 Water
🔊 Pode pôr gelo por favor? 🔊 Kunt u er ijsblokjes bij doen?
🔊 Pode pôr gelo por favor? 🔊 Kan je er ijsblokjes bij doen?
🔊 Gelo 🔊 Ijsblokjes
🔊 Chocolate 🔊 Chocolademelk
🔊 Leite 🔊 Melk
🔊 Chá 🔊 Thee
🔊 Café 🔊 Koffie
🔊 Com açúcar 🔊 Met suiker
🔊 Com nata 🔊 Met melk
🔊 Vinho 🔊 Wijn
🔊 Cerveja 🔊 Bier
🔊 Um chá por favor 🔊 Een thee, graag
🔊 Uma cerveja por favor 🔊 Een biertje, graag
🔊 O que querem beber ? 🔊 Wat wilt u drinken?
🔊 Uma cerveja por favor 🔊 Een pint(je) graag
🔊 Dois chás por favor! 🔊 Twee thee's, graag
🔊 Duas cervejas por favor 🔊 Twee biertjes, graag
🔊 Duas cervejas por favor 🔊 Twee pinten graag
🔊 Nada, obrigado 🔊 Niets, dank u
🔊 À tua saúde! 🔊 Proost
🔊 Saúde! 🔊 Santé!
🔊 Saúde! 🔊 Gezondheid!
🔊 A conta por favor! 🔊 De rekening, alstublieft!
🔊 Quanto devo por favor? 🔊 Hoeveel kost dat ?
🔊 Quanto devo por favor? 🔊 Hoeveel moet ik u?
🔊 Vinte euros 🔊 Twintig euro
🔊 Sou eu que te convido 🔊 Ik trakteer je
11 - Restaurante
🔊 O restaurante 🔊 Het restaurant
🔊 Queres comer alguma coisa? 🔊 Wil je iets eten?
🔊 Sim, quero 🔊 Ja, graag
🔊 Comer 🔊 Eten
🔊 Onde podemos comer? 🔊 Waar kunnen we eten?
🔊 Onde podemos almoçar? 🔊 Waar kunnen we lunchen?
🔊 O jantar 🔊 Het avondmaal
🔊 O pequeno almoço 🔊 Het ontbijt
🔊 Por favor! 🔊 Excuseer!
🔊 A ementa, se faz favor 🔊 De menukaart, alstublieft!
🔊 Aqui tem o menu 🔊 Hier is de menukaart!
🔊 O que preferes comer? Carne ou peixe? 🔊 Eet je liever vlees of vis?
🔊 Com arroz 🔊 Met rijst
🔊 Com massa 🔊 Met pasta
🔊 Batatas 🔊 Aardappels
🔊 Batatas 🔊 Aardappelen
🔊 Legumes 🔊 Groenten
🔊 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco 🔊 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
🔊 Pão 🔊 Brood
🔊 Manteiga 🔊 Boter
🔊 Uma alface 🔊 Een salade
🔊 Uma sobremesa 🔊 Een toetje
🔊 Uma sobremesa 🔊 Een nagerecht
🔊 Fruta 🔊 Fruit
🔊 Você tem uma faca por favor? 🔊 Hebt u een mes, alstublieft?
🔊 Sim, trago já 🔊 Ja, ik breng er u onmiddellijk een
🔊 Uma faca 🔊 Een mes
🔊 Um garfo 🔊 Een vork
🔊 Uma colher 🔊 Een lepel
🔊 É um prato quente? 🔊 Is dit een warme schotel?
🔊 Sim, e muito temperado também 🔊 Ja, en erg pikant ook!
🔊 Quente 🔊 Warm
🔊 Frio 🔊 Koud
🔊 Temperado com especiarias 🔊 Pikant
🔊 Vou escolher peixe! 🔊 Ik neem vis!
🔊 Eu também 🔊 Ik ook
12 - Deixar-se
🔊 É tarde, tenho que ir! 🔊 Het is laat! Ik moet nu weggaan!
🔊 Podemos voltar a ver-nos? 🔊 Kunnen we elkaar weerzien?
🔊 Claro, com todo o gosto 🔊 Ja, leuk!
🔊 Vivo nesta morada 🔊 Ik woon op dit adres
🔊 Tens um número de telefone? 🔊 Heb je een telefoonnummer?
🔊 Tenho, toma lá! 🔊 Ja, dit is het
🔊 Passei um bom momento contigo 🔊 Ik vond het gezellig
🔊 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. 🔊 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
🔊 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve 🔊 We zien elkaar snel weer
🔊 Espero bem! 🔊 Ik hoop het ook
🔊 Adeus! 🔊 Tot ziens!
🔊 Até amanhã 🔊 Tot morgen
🔊 Olá! 🔊 Dag!
13 - Transporte
🔊 Por favor! Procuro a paragem de autocarros 🔊 Pardon, ik zoek de bushalte
🔊 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? 🔊 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
🔊 Por favor, para onde vai este comboio ? 🔊 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
🔊 Este comboio pára na cidade do Sol? 🔊 Stopt deze trein in Zonstad?
🔊 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? 🔊 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
🔊 Quando chega o comboio da cidade do Sol? 🔊 Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
🔊 Um bilhete para A cidade do Sol por favor 🔊 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
🔊 Tem o horário dos comboios 🔊 Hebt u de dienstregeling van de trein?
🔊 O horario dos autocarnos 🔊 De dienstregeling van de bus
🔊 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? 🔊 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
🔊 É este 🔊 Die trein
🔊 Obrigado 🔊 Dank u
🔊 De nada. Boa viagem! 🔊 Graag gedaan. Goede reis!
🔊 A oficina 🔊 De (repareer)garage
🔊 O posto de gasolina 🔊 Het benzinestation
🔊 Pode atestar, se faz favor 🔊 Voltanken, alstublieft
🔊 Bicicleta 🔊 Fiets
🔊 O centro da cidade 🔊 Het stadscentrum
🔊 A periferia 🔊 De voorstad
🔊 É uma grande cidade 🔊 Het is een stad
🔊 É uma aldeia 🔊 Het is een dorp
🔊 Uma montanha 🔊 Een berg
🔊 Um lago 🔊 Een meer
🔊 O interior 🔊 Het platteland
14 - Hotel
🔊 O hotel 🔊 Het hotel
🔊 Apartamento 🔊 Appartement
🔊 Bem-vinda 🔊 Welkom!
🔊 Você tem um quarto livre? 🔊 Hebt u een kamer vrij?
🔊 O quarto tem casa de banho com chuveiro? 🔊 Is er een badkamer in de kamer?
🔊 Prefere duas camas individuais 🔊 Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
🔊 Você deseja um quarto duplo? 🔊 Wenst u een kamer met een dubbel bed?
🔊 quarto com banheira- varanda- douche 🔊 Kamer met bad - met balkon - met douche
🔊 Quarto com pequeno almoço 🔊 Kamer met ontbijt
🔊 Qual é o preço de uma noite? 🔊 Wat is de prijs voor één nacht?
🔊 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! 🔊 Ik zou graag eerst de kamer zien
🔊 Sim claro! 🔊 Ja, natuurlijk
🔊 Obrigado, o quarto é óptimo 🔊 Dank u, de kamer is erg mooi
🔊 Está bem, eu posso reservar para esta noite? 🔊 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
🔊 É um pouco caro para mim, obrigado 🔊 Het is wat te duur voor mij, bedankt
🔊 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? 🔊 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
🔊 Onde fica o meu quarto, por favor? 🔊 Waar is mijn kamer, alstublieft?
🔊 É no primeiro andar 🔊 Het is op de eerste verdieping
🔊 Tem elevador? 🔊 Is er een lift?
🔊 O elevador fica à sua esquerda 🔊 De lift is aan uw linkerkant
🔊 O elevador fica à sua direita 🔊 De lift is aan uw rechterkant
🔊 Onde é a lavandaria 🔊 Waar is de wasserij, alstublieft?
🔊 Fica no rez-de-châo 🔊 Het is op de gelijkvloerse verdieping
🔊 Térreo 🔊 De begane grond
🔊 Fica no rez-de-châo 🔊 Het is op de benedenverdieping
🔊 Térreo 🔊 De gelijkvloerse verdieping
🔊 Quarto 🔊 Kamer
🔊 Lavandaria 🔊 Droogkuis
🔊 Lavandaria 🔊 Stomerij
🔊 Cabeleireiro 🔊 Kapsalon
🔊 Garagem 🔊 Autoparking
🔊 Encontra-mo-nos na sala de reunião? 🔊 We zien elkaar in de vergaderzaal?
🔊 A sala de reunião 🔊 De vergaderzaal
🔊 A piscina é aquecida ? 🔊 Het zwembad is verwarmd
🔊 A piscina 🔊 Het zwembad
🔊 Acorde-me às sete horas, por favor 🔊 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
🔊 A chave por favor 🔊 De sleutel, alstublieft
🔊 O passe por favor 🔊 De pas, alstublieft
🔊 Há alguma mensagem para mim? 🔊 Zijn er berichten voor mij?
🔊 Sim, aqui tem 🔊 Ja, alstublieft
🔊 Não, não tem nenhuma mensagem 🔊 Nee, we hebben niets voor u ontvangen
🔊 Onde é que eu posso trocar dinheiro? 🔊 Waar kan ik wisselgeld krijgen?
🔊 Pode-me fazer o troco, se faz favor? 🔊 Kunt u mij wisselgeld geven?
🔊 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? 🔊 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?
15 - Procurar uma pessoa
🔊 Olhe, a Sarah está, por favor? 🔊 Is Sarah hier, alstublieft?
🔊 Sim, ela está aqui 🔊 Ja, ze is hier
🔊 Ela saiu 🔊 Ze is weg
🔊 Pode ligar para o telemovél dela 🔊 U kunt haar bellen op haar mobiel
🔊 Pode ligar para o telemovél dela 🔊 U kunt haar bellen op haar GSM
🔊 Sabe onde posso encontrá-la? 🔊 Weet u waar ik haar kan vinden?
🔊 Ela está no trabalho dela 🔊 Ze is op haar werk
🔊 Ela está em casa 🔊 Ze is thuis
🔊 O Juliano está, por favor? 🔊 Is Julien hier, alstublieft?
🔊 Sim, ele está aqui 🔊 Ja, hij is hier
🔊 Ele saiu 🔊 Hij is weg
🔊 Sabe onde eu posso encontrá-lo 🔊 Weet u waar ik hem kan vinden?
🔊 Pode ligar para o telemovél dele 🔊 U kunt hem bellen op zijn mobiel
🔊 Pode ligar para o telemovél dele 🔊 U kunt hem bellen op zijn GSM
🔊 Ele está no trabalho dele 🔊 Hij is op zijn werk
🔊 Ele está em casa 🔊 Hij is thuis
16 - Praia
🔊 A praia 🔊 Het strand
🔊 Sabe onde posso comprar uma bola? 🔊 Weet u waar ik een bal kan kopen?
🔊 Há alguma loja por qui? 🔊 Er is een winkel in die richting
🔊 Uma bola 🔊 Een bal
🔊 Binóculos 🔊 Een verrekijker
🔊 Um boné 🔊 Een pet
🔊 Toalha 🔊 Een handdoek
🔊 Sandálias 🔊 Sandalen
🔊 Balde 🔊 Een emmer
🔊 Protector solar 🔊 Zonnecrème
🔊 Calções de banho 🔊 Zwembroek
🔊 Óculos de sol 🔊 Zonnebril
🔊 Crustáceo 🔊 Schaaldieren
🔊 Apanhar sol 🔊 Zonnebaden
🔊 Soalheiro 🔊 Zonnig
🔊 Pôr-do-sol 🔊 Zonsondergang
🔊 Guarda-sol 🔊 Parasol
🔊 Sol 🔊 Zon
🔊 Insolação 🔊 Zonneslag
🔊 Insolação 🔊 Zonnesteek
🔊 É perigoso nadar aqui? 🔊 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
🔊 Não, não é perigoso 🔊 Nee, het is niet gevaarlijk
🔊 Sim, é perigoso tomar banho aqui 🔊 Ja, het is verboden om hier te zwemmen
🔊 Nadar 🔊 Zwemmen
🔊 Natação 🔊 Zwemmen
🔊 Onda 🔊 Golf
🔊 Mar 🔊 Zee
🔊 Duna 🔊 Duin
🔊 Areia 🔊 Zand
🔊 Qual é a previsão do tempo para amanhã? 🔊 Welk weer voorspellen ze voor morgen?
🔊 O tempo vai mudar 🔊 Het weer gaat veranderen
🔊 Vai chover 🔊 Het gaat regenen
🔊 Vai haver sol 🔊 Het wordt zonnig
🔊 Vai haver muito vento 🔊 Het wordt erg winderig
🔊 Fato-de-banho 🔊 Zwempak
🔊 Sombra 🔊 Schaduw
17 - No caso de preocupações
🔊 Podes ajudar-me por favor? 🔊 Kunt u me helpen, alstublieft?
🔊 Estou perdido 🔊 Ik ben de weg kwijt
🔊 O que deseja? 🔊 Wat wenst u?
🔊 O que é que aconteceu? 🔊 Wat is er gebeurd?
🔊 Onde posso encontrar um tradutor? 🔊 Waar kan ik een tolk vinden?
🔊 Onde é a farmácia mais próxima? 🔊 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
🔊 Pode chamar um médico por favor? 🔊 Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
🔊 Que tratamento é que segue neste momento? 🔊 Welke behandeling krijgt u op dit moment?
🔊 Um hóspital 🔊 Een ziekenhuis
🔊 Uma farmácia 🔊 Een apotheek
🔊 Um médico 🔊 Een dokter
🔊 Serviço médico 🔊 Medische dienst
🔊 Perdi os meus documentos 🔊 Ik ben mijn papieren kwijt
🔊 Roubaram-me os documentos 🔊 Mijn papieren zijn gestolen
🔊 Seviço de perdidos e achados 🔊 Bureau voor gevonden voorwerpen
🔊 Posto de socorro 🔊 Hulppost
🔊 Saida de emergência 🔊 Nooduitgang
🔊 Polícia 🔊 De Politie
🔊 Documentos 🔊 Identiteitsbewijs
🔊 Dinheiro 🔊 Geld
🔊 Passaporte 🔊 Paspoort
🔊 Bagagens 🔊 Bagage
🔊 Esta bem, não obrigada 🔊 Nee dank u, ik heb geen interesse
🔊 Deixe-me em paz! 🔊 Laat me met rust!
🔊 Va-se embora! 🔊 Ga weg!