Vocabulário > japonês

1 - O indispensável
🔊 Bom dia 🔊 こんにちは
kon'nichiwa
🔊 Bom dia 🔊 おはよう
ohayō
🔊 Boa noite 🔊 こんばんは
konbanwa
🔊 Adeus 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 Adeus 🔊 またね
mata ne
🔊 Até Logo 🔊 また後でね
mata ato de ne
🔊 Sim 🔊 はい
hai
🔊 Sim 🔊 うん
un
🔊 Não 🔊 いいえ
iie
🔊 Não 🔊 ううん
uun
🔊 Por favor! 🔊 すみません
sumimasen
🔊 Obrigado 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 Obrigado 🔊 ありがとう
arigatō
🔊 Muito obrigada! 🔊 どうもありがとう!
dōmo arigatō!
🔊 Obrigado pela sua ajuda 🔊 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
🔊 Obrigado pela sua ajuda 🔊 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
🔊 Solicito-os 🔊 どういたしまして
dōitashimashite
🔊 Está bem ! 🔊 了解です
ryōkai desu
🔊 Está bem ! 🔊 オーケー
ōkē
🔊 Quanto custa por favor?  🔊 すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
🔊 Desculpe ! 🔊 ごめんなさい!
gomen'nasai !
🔊 Desculpe ! 🔊 ごめん!
gomen !
🔊 Não compreendo 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 Não compreendo 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Compreendi 🔊 わかりました
wakarimashita
🔊 Compreendi 🔊 わかった
wakatta
🔊 Não sei 🔊 知りません
shirimasen
🔊 Não sei 🔊 知らない
shiranai
🔊 Proibido 🔊 禁止
kinshi
🔊 Onde é a casa de banho por favor? 🔊 すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
🔊 Feliz ano novo! 🔊 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
🔊 Feliz ano novo! 🔊 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
🔊 Feliz aniversario! 🔊 お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
🔊 Feliz aniversario! 🔊 お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
🔊 Boas festas! 🔊 よいお年を!
yoi otoshi wo !
🔊 Felicidades! 🔊 おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
🔊 Felicidades! 🔊 おめでとう!
omedetō !
2 - Conversação
🔊 Bom dia. Como estás? 🔊 こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
🔊 Bom dia. Como estàs? 🔊 元気?
genki ?
🔊 Bom dia Vou bem, obrigado 🔊 こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
🔊 Bom dia Vou bem, obrigado 🔊 うん、元気
un, genki
🔊 Tu falas japonês? 🔊 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
🔊 Não, não falo japonês 🔊 いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
🔊 Só um pouco 🔊 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
🔊 Só um pouco 🔊 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
🔊 Vens de que país ? 🔊 どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
🔊 Vens de que país ? 🔊 どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
🔊 Qual é a tua nacionalidade 🔊 お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
🔊 Qual é a tua nacionalidade 🔊 何人なの?
nani jin nano ?
🔊 Eu sou português 🔊 ポルトガル人です
porutogaru jin desu 
🔊 E tu, vives aqui? 🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 E tu, vives aqui? 🔊 きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
🔊 Sim, moro aqui 🔊 はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
🔊 Sim, moro aqui 🔊 うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
🔊 Chamo-me Sarah, e tu? 🔊 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
🔊 Chamo-me Sarah, e tu? 🔊 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
🔊 Juliano 🔊 ジュリアンです
jurian desu
🔊 Juliano 🔊 ジュリアン
jurian
🔊 O que fazes aqui? 🔊 ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
🔊 O que fazes aqui? 🔊 ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
🔊 Estou de férias 🔊 バカンス中です
bakansu chū desu
🔊 Estou de férias 🔊 バカンス中だよ
bakansu chū dayo
🔊 Nós estamos de férias 🔊 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
🔊 Nós estamos de férias 🔊 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
🔊 Ando em viagem de negócios 🔊 出張中です
shucchō chū desu
🔊 Ando em viagem de negócios 🔊 出張中だよ
shucchō chū dayo
🔊 Trabalho aqui 🔊 ここで働いています
koko de hataraite imasu
🔊 Trabalho aqui 🔊 ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
🔊 Nós trabalhamos aqui 🔊 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
🔊 Nós trabalhamos aqui 🔊 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
🔊 Quais são os bons lugares para comer? 🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Quais são os bons lugares para comer? 🔊 ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
🔊 Há algum museu aqui perto? 🔊 この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
🔊 Hà algum museu aqui perto? 🔊 この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
🔊 Onde tenho acesso à internet? 🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Onde tenho acesso à internet? 🔊 どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
3 - Aprender
🔊 Queres aprender un pouco de vocabulário? 🔊 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
🔊 Queres aprender un pouco de vocabulário? 🔊 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
🔊 Claro ! 🔊 はい、是非!
hai, zehi !
🔊 Claro ! 🔊 うん、いいよ!
un, iiyo !
🔊 Como é que isto se chama? 🔊 これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
🔊 Como é que isto se chama? 🔊 これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
🔊 É uma mesa 🔊 それはテーブルです
sore wa tēburu desu
🔊 É uma mesa 🔊 それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
🔊 Uma mesa, compreendes? 🔊 テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
🔊 Uma mesa, compreendes? 🔊 テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
🔊 Não compreendo 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 Não compreendo 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Podes repetir por favor? 🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
🔊 Podes repetir por favor? 🔊 お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
🔊 Podes falar um pouco mais devagar? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
🔊 Podes falar um pouco mais devagar? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
🔊 Podes escrever por favor? 🔊 すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
🔊 Podes escrever por favor? 🔊 お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
🔊 Compreendi 🔊 わかりました
wakarimashita
4 - Cores
🔊 Gosto imenso da cor desta mesa 🔊 このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
🔊 Gosto imenso da cor desta mesa 🔊 このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
🔊 É vermelho 🔊 赤です
aka desu
🔊 É vermelho 🔊 赤だね
aka dane
🔊 Azul 🔊 青
ao
🔊 Amarelo 🔊 黄色
kiiro
🔊 Branco 🔊 白
shiro
🔊 Preto 🔊 黒
kuro
🔊 Verde 🔊 緑
midori
🔊 Cor-de-laranja 🔊 オレンジ
orenji
🔊 Violeta 🔊 紫
murasaki
🔊 Cinzento 🔊 灰色
haiiro
5 - Números
🔊 Zero 🔊 ゼロ
zero
🔊 Um 🔊 一
ichi
🔊 Dois 🔊 二
ni
🔊 Três 🔊 三
san
🔊 Quatro 🔊 四
shi
🔊 Quatro 🔊 四
yon
🔊 Cinco 🔊 五
go
🔊 Seis 🔊 六
roku
🔊 Sete 🔊 七
shichi
🔊 Sete 🔊 七
nana
🔊 Oito 🔊 八
hachi
🔊 Nove 🔊 九
ku
🔊 Nove 🔊 九
kyū
🔊 Dez 🔊 十
🔊 Onze 🔊 十一
jū ichi
🔊 Doze 🔊 十二
jū ni
🔊 Treze 🔊 十三
jū san
🔊 Catorze 🔊 十四
jū shi
🔊 Quinze 🔊 十五
jū go
🔊 Dezasseis 🔊 十六
jū roku
🔊 Dezassete 🔊 十七
jū shichi
🔊 Dezassete 🔊 十七
jū nana
🔊 Dezoito 🔊 十八
jū hachi
🔊 Dezanove 🔊 十九
jū ku
🔊 Dezanove 🔊 十九
jū kyū
🔊 Vinte 🔊 二十
ni jū
🔊 Vinte e um 🔊 二十一
ni jū ichi
🔊 Vinte e dois 🔊 二十二
ni jū ni
🔊 Vinte e três 🔊 二十三
ni jū san
🔊 Vinte e quatro 🔊 二十四
ni jū shi
🔊 Vinte e quatro 🔊 二十四
ni jū yon
🔊 Vinte e cinco 🔊 二十五
ni jū go
🔊 Vinte e seis 🔊 二十六
ni jū roku
🔊 Vinte e sete 🔊 二十七
ni jū shichi
🔊 Vinte e sete 🔊 二十七
ni jū nana
🔊 Vinte e oito 🔊 二十八
ni jū hachi
🔊 Vinte e nove 🔊 二十九
ni jū ku
🔊 Vinte e nove 🔊 二十九
ni jū kyū
🔊 Trinta 🔊 三十
san jū
🔊 Trinta e um 🔊 三十一
san jū ichi
🔊 Trinta e dois 🔊 三十二
san jū ni
🔊 Trinta e três 🔊 三十三
san jū san
🔊 Trinta e quatro 🔊 三十四
san jū yon
🔊 Trinta e quatro 🔊 三十四
san jū shi
🔊 Trinta e cinco 🔊 三十五
san jū go
🔊 Trinta e seis 🔊 三十六
san jū roku
🔊 Quarenta 🔊 四十
yon jū
🔊 Cinquenta 🔊 五十
go jū
🔊 Sessenta 🔊 六十
roku jū
🔊 Setenta 🔊 七十
nana jū
🔊 Oitenta 🔊 八十
hachi jū
🔊 Noventa 🔊 九十
kyū jū
🔊 Cem 🔊 百
hyaku
🔊 Cento e cinco 🔊 百五
hyaku go
🔊 Duzentos 🔊 二百
ni hyaku
🔊 Trezentos 🔊 三百
san byaku
🔊 Quatrocentos 🔊 四百
yon hyaku
🔊 Mil 🔊 千
sen
🔊 Mil e quinhentos 🔊 千五百
sen go hyaku
🔊 Dois mil 🔊 二千
ni sen
🔊 Dez mil 🔊 一万
ichi man
6 - Os marcadores de tempos
🔊 Quando é que chegaste? 🔊 いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
🔊 Quando é que chegaste? 🔊 いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
🔊 Hoje 🔊 今日
kyō
🔊 Ontem 🔊 昨日
kinō
🔊 Há dois dias 🔊 二日前
futsuka mae
🔊 Ficas quanto tempo? 🔊 どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
🔊 Ficas quanto tempo? 🔊 どの位いるの?
dono kurai iru no ?
🔊 Regresso amanhâ 🔊 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
🔊 Regresso amanhâ 🔊 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
🔊 Regresso depois de amanhâ 🔊 あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
🔊 Regresso depois de amanhâ 🔊 あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
🔊 Regresso amanhâ – erreur 🔊 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
🔊 Segunda-feira 🔊 月曜日
getsuyō bi
🔊 Terça-feira 🔊 火曜日
kayō bi
🔊 Quarta-feira 🔊 水曜日
suiyō bi
🔊 Quinta-feira 🔊 木曜日
mokuyō bi
🔊 Sexta-feira 🔊 金曜日
kinyō bi
🔊 Sábado 🔊 土曜日
doyō bi
🔊 Domingo 🔊 日曜日
nichiyō bi
🔊 Janeiro 🔊 一月
ichi gatsu
🔊 Fevereiro 🔊 二月
ni gatsu
🔊 Março 🔊 三月
san gatsu
🔊 Abril 🔊 四月
shi gatsu
🔊 Maio 🔊 五月
go gatsu
🔊 Junho 🔊 六月
roku gatsu
🔊 Julho 🔊 七月
shichi gatsu
🔊 Agosto 🔊 八月
hachi gatsu
🔊 Setembro 🔊 九月
ku gatsu
🔊 Outubro 🔊 十月
jū gatsu
🔊 Novembro 🔊 十一月
jūichi gatsu
🔊 Dezembro 🔊 十二月
jūni gatsu
🔊 Partes à que horas? 🔊 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
🔊 Partes à que horas? 🔊 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
🔊 De manhã, às oito 🔊 朝の8時です
asa no hachi ji desu
🔊 De manhã, às oito 🔊 朝の8時
asa no hachi ji
🔊 De manhã, às oito e quinze 🔊 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
🔊 De manhã, às oito e quinze 🔊 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
🔊 De manhã, às oito e trinta 🔊 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
🔊 De manhã, às oito e trinta 🔊 朝の8時半
asa no hachi ji han
🔊 De manhã, às oito e quarenta e cinco 🔊 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
🔊 De manhã, às oito e quarenta e cinco 🔊 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
🔊 À noite, às dezoito horas 🔊 夜の6時です
yoru no roku ji desu
🔊 À noite, às dezoito horas 🔊 夜の6時
yoru no roku ji
🔊 Estou atrasado 🔊 遅刻です
chikoku desu
🔊 Estou atrasado 🔊 遅刻だ
chikoku da
7 - Taxi
🔊 Táxi! 🔊 タクシー!
takushī
🔊 Onde deseja ir? 🔊 どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
🔊 Vou para a estação 🔊 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
🔊 Vou para o hotel Dia e Noite 🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
🔊 Podia levar-me ao aeroporto? 🔊 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
🔊 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? 🔊 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
🔊 Fica longe daqui ? 🔊 ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
🔊 Não, é mesmo aqui ao lado 🔊 いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
🔊 Sim é um pouco mais longe 🔊 はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
🔊 Quanto vai custar? 🔊 いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
🔊 Leve-me aqui por favor 🔊 ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
🔊 É à direita 🔊 右です
migi desu
🔊 É à esquerda 🔊 左です
hidari desu
🔊 É sempre à direito 🔊 真っ直ぐです
massugu desu
🔊 É aqui 🔊 ここです
koko desu
🔊 É por ali 🔊 あちらです
achira desu
🔊 Pare! 🔊 ストップ!
stoppu!
🔊 Não se apresse 🔊 ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
🔊 Pode-me fazer uma factura por favor? 🔊 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
8 - Família
🔊 Tens cá família? 🔊 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 Tens cá família? 🔊 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
🔊 O meu pai 🔊 私のお父さん
watashi no otōsan
🔊 O meu pai 🔊 僕のお父さん
boku no otōsan
🔊 A minha mãe 🔊 私のお母さん
watashi no okāsan
🔊 A minha mãe 🔊 僕のお母さん
boku no okāsan
🔊 O meu filho 🔊 私の息子
watashi no musuko
🔊 O meu filho 🔊 僕の息子
boku no musuko
🔊 A minha filha 🔊 私の娘
watashi no musume
🔊 O minha filha 🔊 僕の娘
boku no musume
🔊 Um irmão 🔊 兄
ani
🔊 Um irmão 🔊 弟
otōto
🔊 Uma irmã 🔊 姉
ane
🔊 Uma irmã 🔊 妹
imōto
🔊 Um amigo 🔊 男友達
otoko tomodachi
🔊 Uma amiga 🔊 女友達
on'na tomodachi
🔊 O meu namorado 🔊 私の彼氏
watashi no kareshi
🔊 A minha namorada 🔊 僕の彼女
boku no kanojo
🔊 O meu marido 🔊 私の夫
watashi no otto
🔊 A minha mulher 🔊 僕の妻
boku no tsuma
9 - Sentimentos
🔊 Gosto muito do teu país 🔊 あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
🔊 Amo-te 🔊 愛してます
aishite masu
🔊 Amo-te 🔊 愛してる
aishiteru
🔊 Estou feliz 🔊 嬉しいです
ureshii desu
🔊 Estou feliz 🔊 嬉しいよ
ureshii yo
🔊 Estou triste 🔊 悲しいです
kanashii desu
🔊 Estou triste 🔊 悲しいよ
kanashii yo
🔊 Sinto-me bem aqui 🔊 いい気分です
ii kibun desu
🔊 Sinto-me bem aqui 🔊 いい気分だよ
ii kibun dayo
🔊 Estou com frio 🔊 寒いですね
samui desu ne
🔊 Estou com frio 🔊 寒いね
samui ne
🔊 Tenho calor 🔊 暑いですね
atsui desu ne
🔊 Tenho calor 🔊 暑いね
atsui ne
🔊 É muito grande 🔊 大きすぎます
ōki sugi masu
🔊 É muito grande 🔊 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
🔊 É muito pequeno 🔊 小さすぎます
chiisa sugi masu
🔊 É muito pequeno 🔊 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
🔊 É óptimo ! 🔊 完璧です!
kanpeki desu !
🔊 É óptimo ! 🔊 ぴったり!
pittari !
🔊 Queres sair esta noite? 🔊 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
🔊 Queres sair esta noite? 🔊 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
🔊 Eu gostaria de sair esta noite 🔊 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
🔊 Eu gostaria de sair esta noite 🔊 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
🔊 É uma boa idéia 🔊 いい案ですね
ii an desu ne
🔊 É uma boa idéia 🔊 それ、いいね!
sore ii ne !
🔊 Tenho vontade de me divertir 🔊 遊びたいですね
asobi tai desu ne
🔊 Tenho vontade de me divertir 🔊 パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
🔊 Não é uma boa idéia 🔊 いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
🔊 Não é uma boa idéia 🔊 いい案じゃないね
ii an jya nai na
🔊 Não tenho vontade de sair esta noite 🔊 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
🔊 Não tenho vontade de sair esta noite 🔊 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
🔊 Tenho vontade de descansar 🔊 休みたいです
yasumi tai desu
🔊 Tenho vontade de descansar 🔊 休みたいな
yasumi tai na
🔊 Queres fazer desporto? 🔊 スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
🔊 Queres fazer desporto? 🔊 スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
🔊 Sim, preciso de fazer éxercicio físico 🔊 はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
🔊 Eu jogo ténis 🔊 テニスをします
tenisu wo shimasu
🔊 Eu jogo ténis 🔊 テニスをするよ
tenisu wo suru yo
🔊 Não obrigado, estou muito cansado 🔊 いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
🔊 Não obrigado, estou muito cansado 🔊 いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda
10 - Bar
🔊 O bar 🔊 バー
🔊 Queres beber algo? 🔊 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
🔊 Queres beber algo? 🔊 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
🔊 Beber 🔊 飲む
nomu
🔊 Copo 🔊 グラス
gurasu
🔊 Copo 🔊 コップ
koppu
🔊 Com todo o gosto 🔊 喜んで
yorokonde
🔊 Com todo o gosto 🔊 いいね
iine
🔊 Bebes o quê? 🔊 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
🔊 Bebes o quê? 🔊 何にする?
nani ni suru ?
🔊 O que há para beber? 🔊 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
🔊 O que há para beber? 🔊 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
🔊 Há água ou sumo de fruta 🔊 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
🔊 Há água ou sumo de fruta 🔊 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
🔊 Água 🔊 水
mizu
🔊 Pode pôr gelo por favor? 🔊 すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
🔊 Gelo 🔊 氷
kōri
🔊 Chocolate 🔊 チョコレート
chokorēto
🔊 Leite 🔊 ミルク
miruku
🔊 Leite 🔊 牛乳
gyūnyū
🔊 Chá 🔊 紅茶
kōcha
🔊 Café 🔊 コーヒー
kōhī 
🔊 Com açúcar 🔊 砂糖 と
satō to
🔊 Com nata 🔊 クリーム と
kurīmu to
🔊 Vinho 🔊 ワイン
wain
🔊 Cerveja 🔊 ビール
bīru
🔊 Um chá por favor 🔊 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
🔊 Um chá por favor 🔊 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
🔊 Uma cerveja por favor 🔊 ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
🔊 Uma cerveja por favor 🔊 ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
🔊 O que querem beber ? 🔊 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
🔊 O que querem beber ? 🔊 ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
🔊 Dois chás por favor! 🔊 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
🔊 Dois chás por favor! 🔊 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
🔊 Duas cervejas por favor 🔊 ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
🔊 Duas cervejas por favor 🔊 ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
🔊 Nada, obrigado 🔊 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
🔊 Nada, obrigado 🔊 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
🔊 À tua saúde! 🔊 乾杯
kanpai
🔊 Saúde! 🔊 乾杯
kanpai
🔊 A conta por favor! 🔊 お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
🔊 Quanto devo por favor? 🔊 すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
🔊 Vinte euros 🔊 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
🔊 Sou eu que te convido 🔊 ご馳走します
gochisō shimasu
🔊 Sou eu que te convido 🔊 おごるよ
ogoru yo
11 - Restaurante
🔊 O restaurante 🔊 レストラン
resutoran
🔊 Queres comer alguma coisa? 🔊 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
🔊 Queres comer alguma coisa? 🔊 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
🔊 Sim, quero 🔊 はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
🔊 Sim, quero 🔊 うん、食べたい
un, tabe tai
🔊 Comer 🔊 食べる
taberu
🔊 Onde podemos comer? 🔊 どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
🔊 Onde podemos comer? 🔊 どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
🔊 Onde podemos almoçar? 🔊 どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
🔊 Onde podemos almoçar? 🔊 どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
🔊 O jantar 🔊 夕食
yūshoku
🔊 O jantar 🔊 晩ごはん
bangohan
🔊 O pequeno almoço 🔊 朝食
chōshoku
🔊 O pequeno almoço 🔊 朝ごはん
asagohan
🔊 Por favor! 🔊 すみません!
sumimasen !
🔊 A ementa, se faz favor 🔊 すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
🔊 Aqui tem o menu 🔊 こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
🔊 O que preferes comer? Carne ou peixe? 🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
🔊 O que preferes comer? Carne ou peixe? 🔊 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
🔊 Com arroz 🔊 ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
🔊 Com massa 🔊 パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
🔊 Batatas 🔊 ポテト
poteto
🔊 Batatas 🔊 じゃがいも
jyagaimo
🔊 Legumes 🔊 野菜
yasai
🔊 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco 🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
🔊 Pão 🔊 パン
pan
🔊 Manteiga 🔊 バター
batā
🔊 Uma alface 🔊 サラダ
sarada
🔊 Uma sobremesa 🔊 デザート
dezāto
🔊 Fruta 🔊 フルーツ
furūtsu
🔊 Fruta 🔊 果物
kudamono
🔊 Você tem uma faca por favor? 🔊 すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
🔊 Sim, trago já 🔊 はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
🔊 Uma faca 🔊 ナイフ
naifu
🔊 Um garfo 🔊 フォーク
fōku
🔊 Uma colher 🔊 スプーン
supūn
🔊 É um prato quente? 🔊 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
🔊 Sim, e muito temperado também 🔊 はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
🔊 Quente 🔊 温かい
atatakai
🔊 Frio 🔊 冷たい
tsumetai
🔊 Temperado com especiarias 🔊 辛い
karai
🔊 Vou escolher peixe! 🔊 魚にします!
sakana ni shimasu !
🔊 Vou escolher peixe! 🔊 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
🔊 Eu também 🔊 私も
watashi mo
🔊 Eu também 🔊 僕も
boku mo
12 - Deixar-se
🔊 É tarde, tenho que ir! 🔊 もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
🔊 É tarde, tenho que ir! 🔊 もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
🔊 Podemos voltar a ver-nos? 🔊 また 会えますか?
mata ae masu ka ?
🔊 Podemos voltar a ver-nos? 🔊 また会える?
mata ae ru ?
🔊 Claro, com todo o gosto 🔊 うん、喜んで
un, yorokonde
🔊 Vivo nesta morada 🔊 この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
🔊 Vivo nesta morada 🔊 ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
🔊 Tens um número de telefone? 🔊 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
🔊 Tens um número de telefone? 🔊 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
🔊 Tenho, toma lá! 🔊 はい、これです
hai kore desu
🔊 Tenho, toma là ! 🔊 はい、これ
hai kore
🔊 Passei um bom momento contigo 🔊 楽しかったです
tanoshikatta desu
🔊 Passei um bom momento contigo 🔊 楽しかった!
tanoshikatta
🔊 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. 🔊 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
🔊 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. 🔊 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
🔊 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve 🔊 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
🔊 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve 🔊 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
🔊 Espero bem! 🔊 そうですね
sō desu ne
🔊 Espero bem! 🔊 そうだね
sō da ne
🔊 Adeus! 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 Até amanhã 🔊 また明日
mata ashita
🔊 Olá! 🔊 バイバイ!
bai bai
13 - Transporte
🔊 Por favor! Procuro a paragem de autocarros 🔊 すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
🔊 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? 🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
🔊 Por favor, para onde vai este comboio ? 🔊 すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
🔊 Este comboio pára na cidade do Sol? 🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
🔊 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
🔊 Quando chega o comboio da cidade do Sol? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
🔊 Um bilhete para A cidade do Sol por favor 🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
🔊 Tem o horário dos comboios 🔊 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
🔊 O horario dos autocarnos 🔊 バスの時刻表
basu no jikokuhyō
🔊 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? 🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
🔊 É este 🔊 あれです
are desu
🔊 Obrigado 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 De nada. Boa viagem! 🔊 どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
🔊 A oficina 🔊 整備工場
seibi kōjō
🔊 O posto de gasolina 🔊 ガソリンスタンド
gasorin sutando
🔊 Pode atestar, se faz favor 🔊 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
🔊 Bicicleta 🔊 自転車
jitensha
🔊 O centro da cidade 🔊 中心街
chūshingai
🔊 A periferia 🔊 郊外
kōgai
🔊 É uma grande cidade 🔊 大都市です
daitoshi desu
🔊 É uma aldeia 🔊 村です
mura desu
🔊 Uma montanha 🔊 山
yama
🔊 Um lago 🔊 湖
mizu'umi
🔊 O interior 🔊 田舎
inaka
14 - Hotel
🔊 O hotel 🔊 ホテル
hoteru
🔊 Apartamento 🔊 マンション
manshon
🔊 Bem-vinda 🔊 いらっしゃいませ!
irasshaimase !
🔊 Você tem um quarto livre? 🔊 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
🔊 O quarto tem casa de banho com chuveiro? 🔊 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
🔊 Prefere duas camas individuais 🔊 ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
🔊 Você deseja um quarto duplo? 🔊 ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
🔊 quarto com banheira- varanda- douche 🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
🔊 Quarto com pequeno almoço 🔊 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
🔊 Qual é o preço de uma noite? 🔊 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
🔊 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! 🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
🔊 Sim claro! 🔊 はい、もちろん!
hai, mochiron !
🔊 Obrigado, o quarto é óptimo 🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
🔊 Está bem, eu posso reservar para esta noite? 🔊 では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
🔊 É um pouco caro para mim, obrigado 🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
🔊 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? 🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
🔊 Onde fica o meu quarto, por favor? 🔊 すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
🔊 Onde fica o meu quarto, por favor? 🔊 すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
🔊 É no primeiro andar 🔊 二階です
nikai desu
🔊 Tem elevador? 🔊 エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
🔊 O elevador fica à sua esquerda 🔊 エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
🔊 O elevador fica à sua direita 🔊 エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
🔊 Onde é a lavandaria 🔊 コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
🔊 Fica no rez-de-châo 🔊 一階に あります
ikkai ni arimasu
🔊 Térreo 🔊 一階
ikkai
🔊 Quarto 🔊 部屋
heya
🔊 Lavandaria 🔊 クリーニング店
kurīningu ten
🔊 Cabeleireiro 🔊 美容院
biyōin
🔊 Garagem 🔊 駐車場
chūshajō
🔊 Encontra-mo-nos na sala de reunião? 🔊 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
🔊 A sala de reunião 🔊 会議室
kaigishitsu
🔊 A piscina é aquecida ? 🔊 プールは温水です
pūru wa onsui desu
🔊 A piscina 🔊 プール
pūru
🔊 Acorde-me às sete horas, por favor 🔊 すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
🔊 A chave por favor 🔊 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
🔊 O passe por favor 🔊 カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
🔊 Há alguma mensagem para mim? 🔊 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Há alguma mensagem para mim? 🔊 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Sim, aqui tem 🔊 はい、こちらです
hai, kochira desu
🔊 Não, não tem nenhuma mensagem 🔊 いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
🔊 Onde é que eu posso trocar dinheiro? 🔊 どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
🔊 Pode-me fazer o troco, se faz favor? 🔊 すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
🔊 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? 🔊 できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?
15 - Procurar uma pessoa
🔊 Olhe, a Sarah está, por favor? 🔊 すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
🔊 Sim, ela está aqui 🔊 はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
🔊 Sim, ela está aqui 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 Ela saiu 🔊 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
🔊 Ela saiu 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 Pode ligar para o telemovél dela 🔊 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Pode ligar para o telemovél dela 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 Sabe onde posso encontrá-la? 🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Sabe onde posso encontrá-la? 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Ela está no trabalho dela 🔊 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
🔊 Ela está no trabalho dela 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 Ela está em casa 🔊 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
🔊 Ela está em casa 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
🔊 O Juliano está, por favor? 🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
🔊 Sim, ele está aqui 🔊 はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
🔊 Sim, ele está aqui 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 Ele saiu 🔊 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
🔊 Ele saiu 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 Sabe onde eu posso encontrá-lo 🔊 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Sabe onde eu posso encontrá-lo 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Pode ligar para o telemovél dele 🔊 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Pode ligar para o telemovél dele 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 Ele está no trabalho dele 🔊 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
🔊 Ele está no trabalho dele 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 Ele está em casa 🔊 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
🔊 Ele está em casa 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
16 - Praia
🔊 A praia 🔊 ビーチ
bīchi
🔊 Sabe onde posso comprar uma bola? 🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
🔊 Há alguma loja por qui? 🔊 この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
🔊 Uma bola 🔊 ビーチボール
bīchi bōru
🔊 Binóculos 🔊 双眼鏡
sōgankyō
🔊 Um boné 🔊 帽子
bōshi
🔊 Toalha 🔊 タオル
taoru
🔊 Sandálias 🔊 サンダル
sandaru
🔊 Balde 🔊 バケツ
baketsu
🔊 Protector solar 🔊 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
🔊 Calções de banho 🔊 海水パンツ
kaisui pantsu
🔊 Óculos de sol 🔊 サングラス
sangurasu
🔊 Crustáceo 🔊 甲殻類
kōkakurui
🔊 Apanhar sol 🔊 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
🔊 Soalheiro 🔊 晴れた
hareta
🔊 Pôr-do-sol 🔊 日没
nichibotsu
🔊 Guarda-sol 🔊 パラソル
parasoru
🔊 Sol 🔊 太陽
taiyō
🔊 Insolação 🔊 日射病
nisshabyō
🔊 É perigoso nadar aqui? 🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
🔊 É perigoso nadar aqui? 🔊 ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
🔊 Não, não é perigoso 🔊 いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
🔊 Não, não é perigoso 🔊 ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
🔊 Sim, é perigoso tomar banho aqui 🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
🔊 Sim, é perigoso tomar banho aqui 🔊 うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
🔊 Nadar 🔊 泳ぐ
oyogu
🔊 Natação 🔊 水泳
suiei
🔊 Onda 🔊 波
nami
🔊 Mar 🔊 海
umi
🔊 Duna 🔊 砂丘
sakyū
🔊 Areia 🔊 砂
suna
🔊 Qual é a previsão do tempo para amanhã? 🔊 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
🔊 Qual é a previsão do tempo para amanhã? 🔊 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
🔊 O tempo vai mudar 🔊 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
🔊 O tempo vai mudar 🔊 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
🔊 Vai chover 🔊 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
🔊 Vai chover 🔊 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
🔊 Vai haver sol 🔊 晴れるみたいです
hareru mitai desu
🔊 Vai haver sol 🔊 晴れるみたい
hareru mitai
🔊 Vai haver muito vento 🔊 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
🔊 Vai haver muito vento 🔊 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
🔊 Fato-de-banho 🔊 水着
mizugi
🔊 Sombra 🔊 日陰
hikage
17 - No caso de preocupações
🔊 Podes ajudar-me por favor? 🔊 すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
🔊 Podes ajudar-me por favor? 🔊 すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
🔊 Estou perdido 🔊 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
🔊 O que deseja? 🔊 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
🔊 O que deseja? 🔊 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
🔊 O que é que aconteceu? 🔊 どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
🔊 Onde posso encontrar um tradutor? 🔊 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
🔊 Onde é a farmácia mais próxima? 🔊 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
🔊 Pode chamar um médico por favor? 🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
🔊 Que tratamento é que segue neste momento? 🔊 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
🔊 Um hóspital 🔊 病院
byōin
🔊 Uma farmácia 🔊 薬局
yakkyoku
🔊 Um médico 🔊 医者
isha
🔊 Serviço médico 🔊 医療サービス
iryō sābisu
🔊 Perdi os meus documentos 🔊 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
🔊 Roubaram-me os documentos 🔊 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
🔊 Seviço de perdidos e achados 🔊 お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
🔊 Posto de socorro 🔊 救護所
kyūgosho
🔊 Saida de emergência 🔊 非常口
hijyōguchi
🔊 Polícia 🔊 警察
keisatsu
🔊 Documentos 🔊 身分証明書
mibun shōmeisho
🔊 Dinheiro 🔊 お金
okane
🔊 Passaporte 🔊 パスポート
pasupōto
🔊 Bagagens 🔊 荷物
nimotsu
🔊 Esta bem, não obrigada 🔊 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
🔊 Deixe-me em paz! 🔊 ほっといてください!
hottoite kudasai!
🔊 Deixe-me em paz! 🔊 ほっといて!
hottoite!
🔊 Va-se embora! 🔊 あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
🔊 Va-se embora! 🔊 あっちに行って!
acchi ni itte !