Vocabulário > turco

1 - O indispensável

O indispensável
Quiz
Curso
1 Bom dia Merhaba
merhaba
2 Variação Günaydın
günaydoen
3 Boa noite Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Adeus Hoşça kal
hochtcha kal
5 Outro maneira de dizer Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 Até Logo Görüşürüz
görüchürüz
7 Sim Evet
evet
8 Não Hayır
hayoer
9 Por favor! Lütfen
lütfen
10 Outro maneira de dizer Pardon
pardon
11 Obrigado Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 Muito obrigada! Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Obrigado pela sua ajuda Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 Solicito-os Rica ederim
jidja ederim
15 Outro maneira de dizer Bir şey değil
bir chey dewhil
16 Está bem ! Tamam
tamam
17 Quanto custa por favor?  Bu kaç para ?
bu katch para
18 Outro maneira de dizer Ne kadar ?
ne kadar
19 Desculpe ! Üzgünüm
üzgünüm
20 Não compreendo Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Compreendi Anlıyorum
anloeyorum
22 Não sei Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Proibido Yasak
yasak
24 Onde é a casa de banho por favor? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 Feliz ano novo! Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 Feliz aniversario! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Outro maneira de dizer Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 Boas festas! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 Felicidades! Tebrikler!
tebrikler
30 Outro maneira de dizer Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Conversação

Conversação
Quiz
Curso
1 Bom dia. Como estás? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Bom dia Vou bem, obrigado Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Expressão mais formal Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 Tu falas turco? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 Não, não falo turco Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Só um pouco Birazcık
birazik
7 Vens de que país ? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Expressão mais formal Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 Qual é a tua nacionalidade Nerelisin?
nerelissin
10 Eu sou português Ben portekizliyim
ben portekizliyim
11 E tu, vives aqui? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Sim, moro aqui Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 Chamo-me Sarah, e tu? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Juliano Julian
julian
15 O que fazes aqui? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Estou de férias Tatildeyim
tatildeyim
17 Nós estamos de férias Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Ando em viagem de negócios Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Trabalho aqui Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Nós trabalhamos aqui Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 Quais são os bons lugares para comer? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 Há algum museu aqui perto? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 Onde tenho acesso à internet? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 Queres aprender un pouco de vocabulário? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 Claro ! Tabii ki!
tabii ki
3 Como é que isto se chama? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Outro maneira de dizer Bu ne?
bu ne
5 É uma mesa Bu bir masa
bu bir massa
6 Uma mesa, compreendes? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 Não compreendo Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Podes repetir por favor? Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 Podes falar um pouco mais devagar? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 Podes escrever por favor? Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Compreendi Anlıyorum
anloeyorum4 - Cores

Cores
Quiz
Curso
1 Gosto imenso da cor desta mesa Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 É vermelho Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Azul Mavi
mavi
4 Amarelo Sarı
saroe
5 Branco Beyaz
beyaz
6 Preto Siyah
siyah
7 Verde Yeşil
yechil
8 Cor-de-laranja Turuncu
turuncu
9 Violeta Mor
mor
10 Cinzento Gri
gri5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Zero Sıfır
soefoer
2 Um Bir
bir
3 Dois Iki
iki
4 Três Üç
ütch
5 Quatro Dört
dört
6 Cinco Beş
bech
7 Seis Altı
altoe
8 Sete Yedi
yedi
9 Oito Sekiz
sekiz
10 Nove Dokuz
dokuz
11 Dez On
on
12 Onze On bir
on bir
13 Doze On iki
on iki
14 Treze On üç
on ütch
15 Catorze On dört
on dört
16 Quinze On beş
on bech
17 Dezasseis On altı
on altoe
18 Dezassete On yedi
on yedi
19 Dezoito On sekiz
on sekiz
20 Dezanove On dokuz
on dokuz
21 Vinte Yirmi
yirmi
22 Vinte e um Yirmi bir
yirmi bir
23 Vinte e dois Yirmi iki
yirmi iki
24 Vinte e três Yirmi üç
yirmi ütch
25 Vinte e quatro Yirmi dört
yirmi dört
26 Vinte e cinco Yirmi beş
yirmi bech
27 Vinte e seis Yirmi altı
yirmi altoe
28 Vinte e sete Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Vinte e oito Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Vinte e nove Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Trinta Otuz
otuz
32 Trinta e um Otuz bir
otuz bir
33 Trinta e dois Otuz iki
otuz iki
34 Trinta e três Otuz üç
otuz ütch
35 Trinta e quatro Otuz dört
otuz dört
36 Trinta e cinco Otuz beş
otuz bech
37 Trinta e seis Otuz altı
otuz altoe
38 Quarenta Kırk
koerk
39 Cinquenta Elli
elli
40 Sessenta Altmış
altmoech
41 Setenta Yetmiş
yetmich
42 Oitenta Seksen
seksen
43 Noventa Doksan
doksan
44 Cem Yüz
yüz
45 Cento e cinco Yüz beş
yüz bech
46 Duzentos Iki yüz
iki yüz
47 Trezentos Üç yüz
ütch yüz
48 Quatrocentos Dört yüz
dört yüz
49 Mil Bin
bin
50 Mil e quinhentos Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Dois mil Iki bin
iki bin
52 Dez mil On bin
on bin6 - Os marcadores de tempos

Os marcadores de tempos
Quiz
Curso
1 Quando é que chegaste? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Hoje Bugün
bugün
3 Ontem Dün
dün
4 Há dois dias Iki gün önce
iki gün öndje
5 Ficas quanto tempo? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Regresso amanhâ Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Regresso depois de amanhâ Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Segunda-feira Pazartesi
pazartesi
9 Terça-feira Salı
saloe
10 Quarta-feira Çarşamba
tcharchamba
11 Quinta-feira Perşembe
perchembe
12 Sexta-feira Cuma
djuma
13 Sábado Cumartesi
djumartesi
14 Domingo Pazar
pazar
15 Janeiro Ocak
odjak
16 Fevereiro Şubat
chubat
17 Março Mart
mart
18 Abril Nisan
nissan
19 Maio Mayıs
mayoes
20 Junho Haziran
haziran
21 Julho Temmuz
temmuz
22 Agosto Ağustos
awhustos
23 Setembro Eylül
eylül
24 Outubro Ekim
ekim
25 Novembro Kasım
kasoem
26 Dezembro Aralık
araloek
27 Partes à que horas? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
28 De manhã, às oito Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
29 De manhã, às oito e quinze Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
30 De manhã, às oito e trinta Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
31 De manhã, às oito e quarenta e cinco Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
32 À noite, às dezoito horas Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
33 Estou atrasado Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 Táxi! Taksi!
taksi
2 Onde deseja ir? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Vou para a estação Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Outro maneira de dizer Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Vou para o hotel Dia e Noite Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 Podia levar-me ao aeroporto? Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 Pode levar a minha bagagem, se faz favor? Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 Fica longe daqui ? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 Não, é mesmo aqui ao lado Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Sim é um pouco mais longe Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 Quanto vai custar? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Leve-me aqui por favor Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Outro maneira de dizer Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 É à direita Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 É à esquerda Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 É sempre à direito Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 É aqui Burası
burasoe
18 É por ali Şu taraftan
chu taraftan
19 Pare! Dur!
dur
20 Não se apresse Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 Pode-me fazer uma factura por favor? Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Sentimentos

Sentimentos
Quiz
Curso
1 Gosto muito do teu país Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Amo-te Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Estou feliz Mutluyum
mutluyum
4 Estou triste Üzgünüm
üzgünüm
5 Sinto-me bem aqui Burada rahatım
burada rahatoem
6 Estou com frio Üşüyorum
üchüyorum
7 Outro maneira de dizer Hava soğuk
hava sowhuk
8 Tenho calor Terliyorum
terliyorum
9 Outro maneira de dizer Hava sıcak
hava soedjak
10 É muito grande Çok büyük
tchok büyük
11 É muito pequeno Çok küçük
tchok kütchük
12 É óptimo ! Mükemmel
mükemmel
13 Queres sair esta noite? Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Eu gostaria de sair esta noite Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 É uma boa idéia Iyi fikir
iyi fikir
16 Tenho vontade de me divertir Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 Não é uma boa idéia Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 Não tenho vontade de sair esta noite Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Tenho vontade de descansar Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 Queres fazer desporto? Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Sim, preciso de fazer éxercicio físico Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Eu jogo ténis Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 Não obrigado, estou muito cansado Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Família

Família
Quiz
Curso
1 Tens cá família? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 O meu pai Babam
babam
3 A minha mãe Annem
annem
4 O meu filho Oğlum
owhlum
5 A minha filha Kızım
koezoem
6 Um irmão Erkek kardeş
erkek kardech
7 Uma irmã Kız kardeş
koez kardech
8 Um amigo Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Uma amiga Kız arkadaş
koez arkadach
10 O meu namorado Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 A minha namorada Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 O meu marido Kocam
kodjam
13 A minha mulher Karım
karoem10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 O bar Bar
bar
2 Outro maneira de dizer Barda
barda
3 Queres beber algo? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Beber Içmek
itchmek
5 Copo Bardak
bardak
6 Com todo o gosto Tabii ki
tabii ki
7 Outro maneira de dizer hay hay
hay hay
8 Bebes o quê? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 O que há para beber? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 Há água ou sumo de fruta Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Água Su
Su
12 Pode pôr gelo por favor? Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Gelo Buz
Buz
14 Chocolate Çikolata
tchikolata
15 Leite Süt
süt
16 Chá Çay
tchay
17 Café Kahve
kahve
18 Com açúcar Şekerli
chekerli
19 Com nata Kremalı
kremaloe
20 Vinho Şarap
charap
21 Cerveja Bira
bira
22 Um chá por favor Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Uma cerveja por favor Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 O que querem beber ? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 Dois chás por favor! Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Duas cervejas por favor Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Nada, obrigado Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 À tua saúde! Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Outro maneira de dizer Şerefe!
cherefe
30 Saúde! Sağlığına!
0
31 A conta por favor! Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 Quanto devo por favor? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Vinte euros Yirmi öro
yirmi öro
34 Sou eu que te convido Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Outro maneira de dizer Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 O restaurante Restoran
restoran
2 Queres comer alguma coisa? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Sim, quero Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 Comer Yemek yemek
yemek yemek
5 Onde podemos comer? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 Onde podemos almoçar? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 O jantar Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 O pequeno almoço Kahvaltı
kahvaltoe
9 Por favor! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 A ementa, se faz favor Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 Aqui tem o menu Işte mönü!
ichte mönü
12 O que preferes comer? Carne ou peixe? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 Com arroz Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 Com massa Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 Batatas Patates
patates
16 Legumes Sebzeler
sebzeler
17 Ovos mexidos – estrelados - ou ao casco Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 Pão Ekmek
ekmek
19 Manteiga Tereyağ
tereyawh
20 Uma alface Salata
salata
21 Uma sobremesa Tatlı
tatloe
22 Fruta Meyve
meyve
23 Você tem uma faca por favor? Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 Sim, trago já Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 Uma faca Bıçak
boetchak
26 Um garfo Çatal
tchatal
27 Uma colher Kaşık
kachoek
28 É um prato quente? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 Sim, e muito temperado também Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 Quente Sıcak
soedjak
31 Frio Soğuk
sowhuk
32 Temperado com especiarias Baharatlı
baharatloe
33 Outro maneira de dizer Acılı
adjoeloe
34 Vou escolher peixe! Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 Eu também Ben de
ben de12 - Deixar-se

Deixar-se
Quiz
Curso
1 É tarde, tenho que ir! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 Podemos voltar a ver-nos? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Claro, com todo o gosto Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Outro maneira de dizer Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Vivo nesta morada Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Outro maneira de dizer Benim adres bu
benim adres bu
7 Tens um número de telefone? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Tenho, toma lá! Evet, işte
evet, ichte
9 Passei um bom momento contigo Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 Eu também. Foi um prazer ter-te encontrado. Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Vamos voltar a ver-nos, muito em breve Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Outro maneira de dizer Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 Espero bem! Inşallah
inchallah
14 Adeus! Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Outro maneira de dizer Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 Até amanhã Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 Olá! Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Outro maneira de dizer Güle Güle!
güle güle13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Por favor! Procuro a paragem de autocarros Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 Qual é o preço do bilhete para a cidade do sol por favor? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 Por favor, para onde vai este comboio ? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 Este comboio pára na cidade do Sol? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 Quando parte o comboio para a cidade do Sol? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 Quando chega o comboio da cidade do Sol? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Um bilhete para A cidade do Sol por favor Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 Tem o horário dos comboios Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 O horario dos autocarnos Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 Qual é o comboio para A cidade do Sol por favor? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 É este Bu
bu
12 Outro maneira de dizer Şu
chu
13 Obrigado Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 De nada. Boa viagem! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 A oficina Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 O posto de gasolina Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Pode atestar, se faz favor Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Bicicleta Bisiklet
bisiklet
19 O centro da cidade Şehir merkezi
chehir merkezi
20 A periferia Banliyö
banliyö
21 Outro maneira de dizer Yörekent
yörekent
22 É uma grande cidade Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 É uma aldeia Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Uma montanha Dağ
dawh
25 Um lago Göl
göl
26 O interior Kırsal alan
koersal alan
27 Outro maneira de dizer kır - Köy
koer - köy14 - Procurar uma pessoa

Procurar uma pessoa
Quiz
Curso
1 Olhe, a Sarah está, por favor? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Outro maneira de dizer Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Sim, ela está aqui Evet burada
Evet burada
4 Ela saiu Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 Pode ligar para o telemovél dela Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 Sabe onde posso encontrá-la? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 Ela está no trabalho dela Işe gitti
iche gitti
8 Outro maneira de dizer Işinde
ichinde
9 Ela está em casa O evde
o evde
10 Outro maneira de dizer Evinde
evinde
11 O Juliano está, por favor? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Sim, ele está aqui Evet burada
evet burada
13 Ele saiu Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 Sabe onde eu posso encontrá-lo Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Pode ligar para o telemovél dele Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 Ele está no trabalho dele Işe gitti
iche gitti
17 Ele está em casa O evde
o evde15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 O hotel Otel
otel
2 Apartamento Daire
daire
3 Bem-vinda Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 Você tem um quarto livre? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 O quarto tem casa de banho com chuveiro? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 Prefere duas camas individuais Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 Você deseja um quarto duplo? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 quarto com banheira- varanda- douche Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 Quarto com pequeno almoço Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 Qual é o preço de uma noite? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Eu gostaria de ver o quarto antes por favor! Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Sim claro! Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Obrigado, o quarto é óptimo Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 Está bem, eu posso reservar para esta noite? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 É um pouco caro para mim, obrigado Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 Pode encarregar-se das minhas bagagens, por favor? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 Onde fica o meu quarto, por favor? Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 É no primeiro andar Birinci katta
birinci katta
19 Tem elevador? Asansör var mı?
asansör var moe
20 O elevador fica à sua esquerda Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 O elevador fica à sua direita Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 Onde é a lavandaria Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 Fica no rez-de-châo Giriş katında
Girich katoenda
24 Térreo Giriş katı
girich katoe
25 Quarto Yatak odası
yatak odasoe
26 Lavandaria Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Cabelereiro Kuaför
kuaför
28 Outro maneira de dizer Berber
berber
29 Garagem Araba park yeri
araba park yeri
30 Encontra-mo-nos na sala de reunião? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 A sala de reunião Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 A piscina é aquecida ? Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 A piscina Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Acorde-me às sete horas, por favor Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 A chave por favor Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 O passe por favor Pass lutfen
pass lutfen
37 Há alguma mensagem para mim? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Sim, aqui tem Evet, buyrun
evet, buyrun
39 Não, não tem nenhuma mensagem Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 Onde é que eu posso trocar dinheiro? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 Pode-me fazer o troco, se faz favor? Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Podemos fazer o troco. Quanto quer trocar? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Praia

Praia
Quiz
Curso
1 A praia Plaj
plaj
2 Sabe onde posso comprar uma bola? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Outro maneira de dizer Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 Há alguma loja por qui? Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Outro maneira de dizer Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Uma bola Top
top
7 Binóculos Dürbün
dürbün
8 Um boné Kasket
kasket
9 Outro maneira de dizer Şapka
chapka
10 Toalha Havlu
havlu
11 Sandálias Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Outro maneira de dizer Sandalet
sandalet
13 Balde Kova
kova
14 Protector solar Güneş kremi
günech kremi
15 Calções de banho Mayo
mayo
16 Óculos de sol Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Crustáceo Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Apanhar sol Güneşlenmek
günechlenmek
19 Soalheiro Güneşli
günechli
20 Pôr-do-sol Gün batımı
gün batoemoe
21 Outro maneira de dizer Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Guarda-sol Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Sol Güneş
günech
24 Insolação Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 É perigoso nadar aqui? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 Não, não é perigoso Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Sim, é perigoso tomar banho aqui Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Nadar Yüzmek
yüzmek
29 Natação Yüzme
yüzme
30 Onda Dalga
dalga
31 Mar Deniz
deniz
32 Duna Kumul
kumul
33 Areia Kum
kum
34 Qual é a previsão do tempo para amanhã? Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Outro maneira de dizer Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 O tempo vai mudar Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Vai chover Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Vai haver sol Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Vai haver muito vento Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Fato-de-banho Mayo
mayo
41 Sombra Gölge
gölge17 - No caso de preocupações

No caso de preocupações
Quiz
Curso
1 Podes ajudar-me por favor? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Estou perdido Kayboldum
kayboldum
3 O que deseja? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 O que é que aconteceu? Ne oldu?
ne oldu
5 Onde posso encontrar um tradutor? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 Onde é a farmácia mais próxima? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 Pode chamar um médico por favor? Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 Que tratamento é que segue neste momento? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Um hóspital Hastane
hastane
10 Uma farmácia Ezcane
ezaane
11 Um médico Doktor
doktor
12 Serviço médico Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 Perdi os meus documentos Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Roubaram-me os documentos Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Seviço de perdidos e achados Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Posto de socorro Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Saida de emergência Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 Polícia Polis
polis
19 Outro maneira de dizer Jandarma
jandarma
20 Documentos Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Dinheiro Para
para
22 Passaporte Pasaport
pasaport
23 Bagagens Bagaj
bagaj
24 Esta bem, não obrigada Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 Deixe-me em paz! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Outro maneira de dizer Yeter artık
yeter artoek
27 Va-se embora! Gidin!
gidin
Baixar mp3 e PDF
MP3 + PDF

Baixar todas as expressões

Demonstração gratuitaComeçar

Baixar mp3 e PDF