Your browser does not support JavaScript! Tanulás Horvát online - Ingyenes Horvát leckék - Beszélj

Tanulás Horvát

1

17 téma
17 téma

Alapvető kifejezések

Alapvető kifejezések
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Jónapot!
Dobar dan
dobar dan
Dobro jutro
dobro youtro
Jóestét!
Dobra večer
dobra vetcher
Viszlát!
Doviđenja
dovidyegna
Később találkozunk
Vidimo se
Vidimo sé
Igen
Da
da
Nem
Ne
ne
Elnézést
Oprostite!
oprostite
Köszönöm
Hvala
hvala
Köszönöm szépen!
Puno hvala!
pouno hvala
Hvala lijepa!
hvala liyepa
Köszönöm a segítségét!
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Kérem
Nema na čemu
nema na tchemou
Molim!, molim!
molim, molim
Jó - Jól van – Oké
U redu
ou redou
Elnézést, ez mennyibe kerül?
Koliko košta?
koliko kochta
Pošto je?
pochto ye
Bocsánat!
Oprostite
oprostite
Pardon
pardonne
Nem értem
Ne razumijem
né razoumiyem
Értem
Razumio sam
razoumio sam
Razumjela sam
razoumyela sam
Nem tudom
Ne znam
né znam
Tilos
Zabranjeno
zabragneno
Elnézést, hol van a WC?
Molim Vas, gdje je klozet?
molim vas, gdyé yé klozet
Molim Vas, gdje je WC?
molim vas, gdyé yé vètsé
B.ú.é.k!
Sretna Nova godina
sretna nova godina
Boldog születésnapot!
Sretan rođendan
sretan rodyendan
Kellemes Ünnepeket!
Sretni praznici!
sretni praznitsi
Gratulálok!
Čestitam!
tchestitamBeszélgetés

Beszélgetés
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Szia! Hogy vagy?
Bok. Kako si?
bok. kako si
Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
Szia! Köszönöm, jól
Bok. Hvala, dobro.
bok. hvala, dobro.
Beszélsz horvátul?
Govoriš li hrvatski?
govorich li hrvatski
Nem beszélek horvátul
Ne, ne govorim hrvatski
ne, ne govorim hrvatski
Csak egy kicsit
Samo malo
samo malo
Honnan jöttél?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Odakle dolazite?
odaklé dolazite
Milyen nemzetiségű vagy?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Kojeg si državljanstva?
koyeg si deurjavlyanstva
Horvát vagyok
Ja sam Hrvat
ja sam hrvat
Horvát vagyok
Ja sam Hrvatica
ja sam hrvatica
És te, itt élsz?
Ti živiš ovdje?
ti jivich ovdye
Igen, itt lakom
Da, živim ovdje
da, jivim ovdye
Engem Sarah-nak hívnak, és téged?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
Julien vagyok
Julien
youlien
Mit csinálsz itt?
Što radiš tu?
chto radich tou
Što radite tu?
chto radité tou
Nyaralok
Na odmoru sam
na odmorou sam
Nyaralunk
Na odmoru smo
na odmorou smo
Üzleti úton vagyok
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Itt dolgozom
Radim ovdje
radim ovdye
Itt dolgozunk
Radimo ovdje
radimo ovdye
Hol lehet jót enni?
Gdje se može nešto dobro pojesti?
gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
Van a közelben múzeum?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Hol tudok internetezni?
Gdje se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetTanulni

Tanulni
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Szeretnél megtanulni egy pár szót?
Želiš li naučiti par riječi?
jelich li naoutchiti par riyetchi
Persze!
Da, naravno!
da, naravno
Ezt hogy hívják?
Što je to?
chto yé to
Ez egy asztal
To je stol
to yé stol
Asztal, érted?
Stol. Razumiješ?
stol. razoumiyech
Nem értem
Ne razumijem
né razoumiyem
Megismételnéd?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Tudnád kicsit lassabban mondani?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Leírnád, légy szíves?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Értem
Razumio sam
razoumio sam
Razumjela sam
razoumyela samSzínek

Színek
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Tetszik az asztal színe
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
Ez piros
To je crveno
to yé tsrvéno
Kék
Plavo
plavo
Sárga
Žuto
jouto
Fehér
Bijelo
biyélo
Fekete
Crno
tsrno
Zöld
Zeleno
zeleno
Narancssárga
Narančasto
narantchasto
Lila
Ljubičasto
lyoubitchasto
Szürke
Sivo
sivoSzámok

Számok
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Nulla
Nula
noula
Egy
Jedan
yedan
Kettő
Dva
dva
Három
Tri
tri
Négy
Četiri
tchètiri
Öt
Pet
pet
Hat
Šest
chèstt
Hét
Sedam
sedamm
Nyolc
Osam
osamm
Kilenc
Devet
devet
Tíz
Deset
deset
Tizenegy
Jedanaest
yèdanaèsstt
Tizenkettő
Dvanaest
dvanaèsstt
Tizenhárom
Trinaest
trinaèsstt
Tizennégy
Četrnaest
tchètrnaèsstt
Tizenöt
Petnaest
pètnaèsstt
Tizenhat
Šesnaest
chèssnaèsstt
Tizenhét
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
Tizennyolc
Osamnaest
ossammnaèsstt
Tizenkilenc
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Húsz
Dvadeset
Dvadèssètt
Huszonegy
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Huszonkettő
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Huszonhárom
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Huszonnégy
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Huszonöt
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Huszonhat
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Huszonhét
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Huszonnyolc
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Huszonkilenc
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Harminc
Trideset
tridèssètt
Harmincegy
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Harminckettő
Trideset dva
tridèssètt dva
Harminchárom
Trideset tri
tridèssètt tri
Harmincnégy
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Harmincöt
Trideset pet
tridèssètt pet
Harminchat
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Negyven
Četrdeset
tchetrdèssètt
Ötven
Pedeset
pèdèssètt
Hatvan
Šezdeset
chezdèssètt
Hetven
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Nyolcvan
Osamdeset
ossamdèssètt
Kilencven
Devedeset
dèvèdèssètt
Száz
Sto
sto
Százöt
Sto pet
sto pet
Kétszáz
Dvjesto
dvyèssto
Háromszáz
Tristo
tristo
Négyszáz
Četiristo
tchètiristo
Ezer
Tisuća
tissoutcha
Ezerötszáz
Tisuću petsto
tisoutchou petsto
Kétezer
Dvije tisuće
dviyé tissoutchè
Tízezer
Deset tisuća
deset tissoutchaIdőhatározók

Időhatározók
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Mikor érkeztél?
Kad si stigao?
kad si stigao
Ma
Danas
danas
Tegnap
Jučer
youtcher
Két napja
Prije dva dana
priyé dva dana
Ima dva dana
ima dva dana
Meddig maradsz?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Holnap megyek el
Odlazim sutra
odlazim soutra
Holnapután megyek el
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
3 nap múlva megyek el
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Hétfő
Ponedjeljak
ponedyelyak
Kedd
Utorak
outorak
Szerda
Srijeda
sriyeda
Csütörtök
Četvrtak
tchetvrtak
Péntek
Petak
petak
Szombat
Subota
soubota
Vasárnap
Nedjelja
nedyelya
Január
Siječanj
siyetchagn
Február
Veljača
velyatcha
Március
Ožujak
ojouyak
Április
Travanj
travagn
Május
Svibanj
svibagn
Június
Lipanj
lipagn
Július
Srpanj
srpagn
Augusztus
Kolovoz
kolovoz
Szeptember
Rujan
rouyan
Október
Listopad
listopad
November
Studeni
stoudeni
December
Prosinac
prosinats
Hánykor indulsz?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
Reggel 8-kor
Ujutro, u osam sati
ouyoutro, ou osam sati
Reggel negyed 9-kor
Ujutro, u osam i petnaest
ouyoutro, ou osam i petnaest
Reggel fél 9-kor
Ujutro, u pola devet
ouyoutro, ou pola devet
Reggel háromnegyed 9-kor
Ujutro, u osam i četrdeset pet
ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
Este 6-kor
Navečer, u šest sati
navetcher, ou chest sati
Késésben vagyok
Kasnim
kasnimTaxi

Taxi
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Taxi!
Taxi!
taxi
Hová lesz?
Kamo ćete?
kamo tchètè
A pályaudvarra, legyen szíves
Na kolodvor, molim
na kolodvor, molim
A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves
U hotel Dan i Noć
ou hotel dan i notch
Kivinne a reptérre?
Možete li me odvesti na zračnu luku?
mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
Hozná a csomagjaimat?
Možete li uzeti moju prtljagu?
mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
Messze van?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Nem, itt van közel
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Igen, egy kicsit messzebb van
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Mennyibe fog kerülni?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Vigyen ide, legyen szíves
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Jobbra
Na desno
na desno
Balra
Na lijevo
na liyevo
Egyenesen
Samo ravno
samo ravno
Itt van
Tu je
tou ye
Erre van
Tamo je
tamo yé
Állj!
Stop!
stop
Csak nyugodtan
Ne morate se žuriti
né moraté sé jouriti
Tudna számlát adni?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasÉrzelmek

Érzelmek
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Nagyon szeretem az országodat
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Szeretlek
Volim te
volim te
Boldog vagyok
Sretan sam
srétan sam
Sretna sam
srétna sam
Szomorú vagyok
Žalostan sam
jalostan sam
Žalosna sam
jalosna sam
Jól érzem magam itt
Uživam ovdje
oujivamm ovdyé
Fázom
Zima mi je
zima mi yé
Melegem van
Vruće mi je
vroutché mi yé
Túl nagy
Preveliko je
prévéliko yé
Túl kicsi
Premalo je
prémalo yé
Tökéletes
Taman je
taman yé
Szeretnél elmenni valahová ma este?
Želiš li izaći večeras?
jélich li izatchi vetchérass
Szeretnék elmenni valahová ma este
Htio bi izaći večeras
htio bi izatchi vetchérass
Jó ötlet!
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Szeretnék szórakozni
Želim se zabaviti
jelim sé zabaviti
Nem jó ötlet
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Nem akarok elmenni ma este
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Szeretnék pihenni
Htio bih se odmoriti
htio bih sé odmoriti
Htjela bih se odmoriti
htyéla bih sé odmoriti
Szeretnél sportolni?
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
Igen, ki kell eresztenem a feszültséget
Da, trebam se rasteretiti
da, trebam sé rastérétiti
Teniszezek
Igram tenis
igramm tenis
Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok
Ne hvala, preumoran sam
né hvala, préoumorann samm
Ne hvala, preumorna sam
né hvala, préoumorna sammCsalád

Család
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Vannak itt rokonaid?
Imaš li rodbinu ovdje?
imach li rodbinou ovdye
Édesapám
Imam Oca
imam otsa
Édesanyám
Imam Majku
imam maykou
A fiam
Imam Sina
imam sina
A lányom
Imam Kćer
imam ktcher
Fiútestvér
Imam Brata
imam brata
Lánytestvér
Imam Sestru
imam sestrou
Barát
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Barátnő
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
A barátom
Imam Dečka
imam detchka
A barátnőm
Imam Djevojku
imam dyévoykou
A férjem
Imam Muža
imam mouja
A feleségem
Imam Ženu
imam jénouBar

Bar
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
A bár
Bar
bar
Iszol valamit?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Inni
Piti
piti
Pohár
Čaša
tchacha
Szívesen
Vrlo rado
vrlo rado
Mit kérsz?
Što ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Mit lehet inni?
Što ima od pića?
chto ima od pitcha
Što ima za piti?
chto ima za piti
Van víz, vagy gyümölcslevek
Ima vode ili voćnih sokova?
ima vodé ili votchnih sokova
Víz
Voda
voda
Vode
vode
Kérhetek bele jégkockát?
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Jégkocka
Kocke leda
kotské leda
Csoki
Čokolade
tchokolade
Tej
Mlijeka
mliyeka
Tea
Čaja
tchaya
Kávé
Kave
kave
Cukorral
Sa šećerom
sa chetcherom
Tejszínnel
S tučenim vrhnjem
s toutchenim vrhgnem
Sa šlagom
sa chlagom
Bor
Vina
vina
Sör
Piva
piva
Egy teát kérek
Čaj, molim te
tchay, molim te
Egy sört kérek
Pivo, molim te
pivo, molim te
Mit adhatok?
Što želite piti?
chto jelité piti
Két teát kérünk szépen
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Két sört kérünk szépen
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Semmit, köszönöm
Ništa, hvala
nichta, hvala
Egészségedre!
Na zdravlje!
na zdravlye
Egészségünkre!
Na zdravlje!
na zdravlye
Živio!
na jivio
Živili!
jivili
A számlát, legyen szíves
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Mennyivel tartozom?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Húsz euróval
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Meghívlak
Ja častim
ya tchastimÉtterem

Étterem
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Az étterem
Restoran
restorann
Akarsz enni?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Igen, szeretnék
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Enni
Jesti
yesti
Hol tudunk enni?
Gdje možemo jesti?
gdyé mojémo yesti
Hol tudunk ebédelni?
Gdje možemo ručati?
gdyé mojémo routchati
Vacsora
Večera
vetchera
Reggeli
Doručak
doroutchak
Elnézést
Molim Vas!
molim vas
Kérhetek egy étlapot?
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Az étlap
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat?
Što više voliš? Meso ili ribu?
chto viché volich meso ili ribou
Rizzsel
S rižom
s rijom
Tésztával
S tijestom
s tiyestom
Krumpli
Krumpiri
kroumpiri
S krumpirom
s kroumpirom
Zöldség
Povrće
povrtche
S povrćem
s povrtchem
Rántotta - tükörtojás - lágytojás
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
Kenyér
Kruh
krouh
Vaj
Maslac
maslats
Putar
poutar
Saláta
Salata
salata
Desszert
Desert
desert
Gyümölcs
Voće
votche
Kérhetek egy kést?
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Igen, azonnal hozom
Da, odmah ću ga donijeti
da, odmah tchou ga doniyeti
Kés
Nož
noj
Villa
Vilica
vilitsa
Kanál
Žlica
jlitsa
Ez egy melegétel?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Igen, és elég fűszeres is
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Meleg
Toplo
toplo
Vruće
vroutche
Hideg
Hladno
hladno
Fűszeres
Začinjeno
zatchigneno
Ljuto
lyouto
Halat kérek
Uzet ću ribu
ouzet tchou ribou
Én is
I ja
i yaElválás

Elválás
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Késő van, mennem kell
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Találkozunk megint?
Možemo li se ponovo vidjeti?
mojemo li sé ponovo vidyeti
Igen, szívesen
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Ez a címem
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Van telefonszámod?
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Igen, tessék
Da, evo
da, évo
Jól éreztem magam veled
Bilo mi je lijepo s tobom
bilo mi yé liyepo s tobom
Én is örülök, hogy találkoztunk
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Hamarosan újra találkozunk
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
Én is remélem
Nadam se
nadam se
Viszlát!
Doviđenja
dovidyegna
Holnap találkozunk
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Szia!
Bok
bokKözlekedés

Közlekedés
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Elnézést, merre van a buszmegálló?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»?
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
koliko stoyi karta za grad sountsa
Elnézést, hová megy ez a vonat?
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
molim vas, kamo idé ovay vlak
Ez a vonat megáll «Napvárosban»?
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
Mikor indul a vonat «Napvárosba»?
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
kad kretché vlak za grad sountsa
Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat?
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
Egy jegyet szeretnék «Napvárosba»
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
yednou kartou za grad sountsa, molim
Meg tudná adni a vonatok menetrendjét?
Imate li vozni red vlakova?
imaté li vozni red vlakova
Buszmenetrend
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»?
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
Ez
Ovaj, ovdje
ovay, ovdye
Köszönöm
Hvala
hvala
Nincs mit, jó utat!
Nema na čemu. Sretan put!
nema na tchemou. sretan poutt
Autószervíz
Mehaničar
méhanitchar
Mehaničarska radionica
mehanitcharska radionitsa
Benzinkút
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Benzinska crpka
benzinska tsrpka
Tele kérem
Do vrha, molim
do veurha, molim
Bicikli
Bicikl
bitsikl
Belváros
Centar grada
tsèntar grada
Külváros
Predgrađe
predgradye
Ez egy nagyváros
To je velik grad
to yé velik grad
Ez egy nagyváros
To je selo
to yé selo
Hegy
Planina
planina
Jezero
yézéro
Vidék
Selo
sélo
Polje - Priroda
pole/prirodaEgy személy keresése

Egy személy keresése
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Beszélhetnék Sarah-val?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Igen itt van
Da, tu je
Da, tou yé
Sarah elment
Izašla je
izachla yé
Vani je
vani yé
Fel tudná hívni a mobilján?
Možete je nazvati na njen mobitel
mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
Meg tudná mondani, hol találom?
Znate li gdje je mogu naći?
znaté li gdyé yé mogou natchi
Dolgozik
Na poslu je
na poslou yé
Otthon van
Kod kuće je
kod koutché yé
Beszélhetnék Julien-nel?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Igen itt van
Da, tu je
da, tou yé
Julien elment
Izašao je
izachao yé
Vani je
vani yé
Meg tudná mondani, hol találom?
Znate li gdje ga mogu naći
znaté li gdyé ga mogou natchi
Fel tudná hívni a mobilján?
Možete ga nazvati na njegov mobitel
mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
Dolgozik
Na poslu je
na poslou yé
Otthon van
Kod kuće je
kod koutché yéHotel

Hotel
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Hotel
Hotel
hotel
Lakás
Apartman
apartmann
Stan
stan
Üdvözlöm!
Dobrodošli
dobrodochli
Van szabad szobájuk?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Van fürdőszoba a szobához?
Ima li soba kupaonu?
ima li soba koupaonou
Két egyszemélyes ágyat szeretne?
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
jelité li radyé dva odvoyena kreveta
Duplaágyas szobát szeretne?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
Szoba reggelivel
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Mennyibe kerül egy éjszaka?
Koliko stoji jedno noćenje?
koliko stoyi yedno notchègnè
Először szeretném megnézni a szobát
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Persze!
Da, naravno!
da, naravno
Köszönöm, a szoba nagyon jó
Hvala. Soba je vrlo lijepa
hvala. soba yé vrlo liyépa
Jó, foglalhatok ma estére?
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Tudnák hozni a csomagjaimat?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
Elnézést, hol van a szobám?
Molim Vas, gdje je moja soba?
molim vas, gdyé yé moya soba
Az első emeleten
Na prvom katu
na prvom katou
Van lift?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Ima li hotel dizalo?
ima li hotel dizalo
Balra van a lift
Lift je na lijevoj strani?
lift yé na liyevoy strani?
Jobbra van a lift
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Merre van a mosoda?
Gdje je praona?
gdyé yé praona
A földszinten
U prizemlju
ou prizemlyou
Földszint
Prizemlje
prizemlyé
Szoba
Soba
soba
Tisztító
Čistiona
tchistiona
Fodrászat
Frizer
frizer
Parkoló
Parkiralište za osobne automobile
parkiralichté za osobné aoutomobile
Találkozunk a tárgyalóban?
Gdje se nalazi sala za sastanke?
gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
Tárgyaló
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
A medence fűtött
Grijani bazen
griyani bazènn
Medence
Bazen
bazènn
Kérem, ébresszenek fel 7-kor
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
A kulcsot, legyen szíves
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
A belépőkártyát, legyen szíves
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Hagytak nekem üzenetet?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Igen, itt vannak
Da, izvolite
da, izvolite
Nem, nem kapott semmit
Ne, nema
ne, néma
Hol tudok pénzt felváltani?
Gdje mogu dobiti sitniš?
gdyé mogou dobiti sitnich
Tudna nekem pénzt felváltani?
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
Igen, mennyit szeretne felváltani?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaStrand

Strand
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Strand
Plaža
plaja
Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni?
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
znaté li gdyé mogou koupiti loptou
Erre van egy bolt
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
ima yedna trgovina ou ovom smyérou
Labda
Lopta
lopta
Távcső
Dvogled
dvogled
Dalekozor
dalékozor
Baseball-sapka
Kačket
katchkètt
Törölköző
Ručnik
routchnik
Szandál
Sandale
sandalé
Vödör
Kantica
kantitsa
Kanta
kanta
Napkrém
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Fürdőnadrág
Kupaće bermude
koupatché bermoudé
Napszemüveg
Sunčane naočale
sountchané naotchalé
Rákféle
Rakovi
rakovi
Ljuskari
lyouskari
Napfürdőt venni
Sunčati se
sountchati se
Napos
Sunčano
sountchano
Napnyugta
Zalaz sunca
zalaz sountsa
Napernyő
Suncobran
sountsobrann
Nap
Sunce
sountsé
Napszúrás
Sunčanica
sountchanitsa
Veszélyes itt úszni?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Nem, nem veszélyes
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Igen, tilos itt fürdeni
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Úszni
Plivati
plivati
Úszás
Plivanje
plivagné
Hullám
Val
val
Valovi
valovi
Tenger
More
moré
Dűne
Duna nasip
douna
Pješčani nasip
pyechtchani nasip
Homok
Pijesak
piyésak
Milyen időt mondanak holnapra?
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Változni fog az időjárás
Vrijeme će se promijeniti
vriyémé tché sé promiyéniti
Esni fog
Bit će kiše
bit tché kiché
Sütni fog a nap
Bit će sunčano
bit tché sountchano
Sokat fog fújni a szél
Bit će puno vjetra
bit tché pouno vyètra
Fürdőruha
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Árnyék
Hladovina
hladovinaGond esetén

Gond esetén
Fejlődés
0%
Új kvíz kezdése
Q1
Elnézést, tudna segíteni?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Eltévedtem
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Izgubila sam se
izgoubila sam se
Mit szeretne?
Što trebate?
chto trebate
Mi történt?
Što se dogodilo?
chto sé dogodilo
Hol találok tolmácsot?
Gdje mogu naći tumača?
gdyé mogou natchi toumatcha
Hol a legközelebbi gyógyszertár?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
Kérem, hívjon orvost!
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
Milyen kezelést kap jelenleg?
Da li ste trenutno pod tretmanom?
da li sté trenoutno pod tretmanom
Kórház
Bolnica
bolnitsa
Gyógyszertár
Ljekarna
lekarna
Orvos
Liječnik
liyetchnik
Doktor
doktor
Orvos
Liječnička
liyetchnitchka
Medicinska - Služba
meditsinska - sloujba
Elvesztettem az irataimat
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
Ellopták az irataimat
Netko mi je ukrao isprave
netko mi yé oukrao isprave
Talált tárgyak osztálya
Ured za izgubljene stvari
oured za izgoublyené stvari
Elsősegély-állomás
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Vészkijárat
Izlaz u nuždi
izlaz ou noujdi
Rendőrség
Policija
politsiya
Iratok
Isprave
isprave
Pénz
Novac
novats
Útlevél
Putovnica
poutovnitsa
Csomagok
Prtljaga
prtlyaga
Köszönöm, nem
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Hagyjon békén!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Menjen innen!
Maknite se!
maknité se