+ 15 temas
O indispensável, Conversação, Procurar uma pessoa, Os marcadores de tempos, Deixar-se, Bar, Restaurante, Taxi, Transporte, Hotel, Praia, Família, Sentimentos, Aprender, Cores, Números, No caso de preocupações,

Tradução / Praia


Curso birmanês - Praia
Curso birmanês - Praia


Português Birmanês
A praia ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်) - piN lai kaN kyé / bi (che)
Sabe onde posso comprar uma bola? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ - bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
Há alguma loja por qui? ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ - di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
Uma bola ေဘာလုံး - bau loN
Binóculos မွန္ေျပာင္း - mhaN pyaung
Um boné ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး - ket au thaukʔ tit loN
Toalha မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ - myét nha thauk pu wa
Sandálias ညွပ္ဖိနပ္ - nyatʔ phi nat
Balde ေရပုံး - yé poN
Protector solar ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ) - nai yaung ka kha riN (me)
Calções de banho ေရကူးေဘာင္းဘီ - yé kū baung bi
Óculos de sol ေနကာမ်က္မွန္ - nai ka myet myamaN
Crustáceo ပင္လယ္စာ - piN lai sa
Apanhar sol ေနစာလႈံ - nai sa loN
Soalheiro ေနသာတယ္ - nai tha tai
Pôr-do-sol ေနဝင္ခ်ိန္ - nai wiN chain
Guarda-sol ေနကာထီး - nai ka tī
Sol ေန - nai
Insolação ေနသာခ်ိန္ - nai tha chain
É perigoso nadar aqui? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား - di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
Não, não é perigoso အႏၱရယ္မရွိပါဘူး - ane de yai me shiʔ pa bū
Sim, é perigoso tomar banho aqui ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး - hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
Nadar ေရကူးတယ္ - yé kū tai
Natação ေရကူး - yé kū
Onda လိႈင္း - hlaing
Mar ပင္လယ္ - piN lai
Duna သဲသာင္ကုန္း - thé thaung kouN
Areia သဲ - thé
Qual é a previsão do tempo para amanhã? မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ - me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
O tempo vai mudar ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ - ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
Vai chover မိုးရြာလိမ့္မယ္ - mō yawa laint mai
Vai haver sol ေနသာလိမ့္မယ္ - nai tha laint mai
Vai haver muito vento ေလတိုက္လိမ့္မယ္ - lai taikɁ laint mai
Fato-de-banho ေရကူးဝတ္စုံ - yé kū wut sauN
Sombra အရိပ္ - ah yaitɁ

Loecsen Print