+ 15 teemaa
Keskeiset sanonnat, Keskustelu, Etsiä ystävää, Ajan ilmaisut, Lähteä, Baari, Ravintola, Taksi, Kulkuyhteydet, Hotelli, Ranta, Perhe, Tunteiden ilmaisu, Oppia, Värit, Mooseksen kirja, Hätätapauksessa,

Käännös / Mooseksen kirja


Opi saksan kieli - Mooseksen kirja
Opi saksan kieli - Mooseksen kirja


Suomen kieli Saksan kieli
Nolla Null
Yksi Eins
Kaksi Zwei
Kolme Drei
Neljä Vier
Viisi Fünf
Kuusi Sechs
Seitsemän Sieben
Kahdeksan Acht
Yhdeksän Neun
Kymmenen Zehn
Yksitoista Elf
Kaksitoista Zwölf
Kolmetoista Dreizehn
Neljätoista Vierzehn
Viisitoista Fünfzehn
Kuusitoista Sechzehn
Seitsemäntoista Siebzehn
Kahdeksantoista Achtzehn
Yhdeksäntoista Neunzehn
Kaksikymmentä Zwanzig
Kaksikymmentäyksi Einundzwanzig
Kaksikymmentäkaksi Zweiundzwanzig
Kaksikymmentäkolme Dreiundzwanzig
Kaksikymmentäneljä Vierundzwanzig
Kaksikymmentäviisi Fünfundzwanzig
Kaksikymmentäkuusi Sechsundzwanzig
Kaksikymmentäseitsemän Siebenundzwanzig
Kaksikymmentäkahdeksan Achtundzwanzig
Kaksikymmentäyhdeksän Neunundzwanzig
Kolmekymmentä Dreißig
Kolmekymmentäyksi Einunddreißig
Kolmekymmnetäkaksi Zweiunddreißig
Kolmekymmentäkolme Dreiunddreißig
Kolmekymmentäneljä Vierunddreißig
Kolmekymmentäviisi Fünfunddreißig
Kolmekymmentäkuusi Sechsunddreißig
Neljäkymmentä Vierzig
Viisikymmentä Fünfzig
Kuusikymmentä Sechszig
Seitsemänkymmentä Siebzig
Kahdeksankymmentä Achtzig
Yhdeksänkymmentä Neunzig
Sata Hundert
Sataviisi Hundertfünf
Kaksisataa Zweihundert
Kolmesataa Dreihundert
Neljäsataa Vierhundert
Tuhat Tausend
Tuhat viisisataa Eintausendfünfhundert
Kaksi tuhatta Zweitausend
Kymmenen tuhatta Zehntausend

Loecsen Print

10.0/10 (2 ääntä)

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit