sanasto > Korean kieli

1 - Keskeiset sanonnat

Keskeiset sanonnat
Tietovisa
Opi
1 Hyvää päivää 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Tuttavallinen ilmaisutapa 안녕
Annyeong
3 Hyvää iltaa 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Tuttavallinen ilmaisutapa 안녕
Annyeong
5 Näkemiin 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Tuttavallinen ilmaisutapa (Se joka jää – se joka lähtee) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Nähdään pian 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Tuttavallinen ilmaisutapa 나중에 보자
Najung-e boja
9 Kyllä
Ne
10 Synonyym
Ye
11 Ei 아니요
Aniyo
12 Tuttavallinen ilmaisutapa 아니
Ani
13 Hei, anteeksi! 실례합니다
Sillyehabnida
14 Muu muutos 저기요
Jeogiyo
15 Kiitos 감사합니다
Gamsahabnida
16 Tuttavallinen ilmaisutapa 고마워
Gomawo
17 Kiitos paljon 감사합니다
Gamsahabnida
18 Kiitos avustanne 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Tuttavallinen ilmaisutapa 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Eipä kestä 아니예요
Aniyeyo
21 Selvä 알았습니다
Al-assseubnida
22 Tuttavallinen ilmaisutapa 알았어
Al-ass-eo
23 Mikä on tämän hinta? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Anteeksi 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Tuttavallinen ilmaisutapa 미안해
Mianhae
26 En ymmärrä 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Tuttavallinen ilmaisutapa 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Ymmärsin 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Tuttavallinen ilmaisutapa 이해했어
Ihaehaess-eo
30 En tiedä 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Tuttavallinen ilmaisutapa 잘 몰라
Jal molla
32 Kielletty 금지
Geumji
33 Missä wc on? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Hyvää uutta vuotta! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Hyvää syntymäpäivää! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Hyviä juhlapyhiä! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Onneksi olkoon! 축하해요
Chughahaeyo
38 Tuttavallinen ilmaisutapa 축하해
Chughahae2 - Keskustelu

Keskustelu
Tietovisa
Opi
1 Hei! Mitä kuuluu? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Tuttavallinen ilmaisutapa 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Hei! Kiitos hyvää 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Puhutko korean kieltä? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Ei, en puhu koreaa 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Vain vähän 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Mistä maasta olet kotoisin? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Mikä on kansallisuutesi? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Olen suomalainen 저는 핀란드 사람입니다
Jeoneun pinlandeu salam-ibnida
10 Entä sinä? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Kyllä, asun täällä 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Minun nimeni on Sarah, entä sinun? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 Julien 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Mitä teet täällä? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Olen lomalla 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Me olemme lomalla 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Olen työmatkalla 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Työskentelen täällä 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Me työskentelemme täällä 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Tiedättekö hyvän ruokapaikan? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Onko tässä lähellä museota? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Mistä saisin internetyhteyden? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Oppia

Oppia
Tietovisa
Opi
1 Haluatko oppia muutaman sanan? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Selvä 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Mikä tämän nimi on? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Muu muutos 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 Se on pöytä 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Muu muutos 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Pöytä, ymmärrätkö? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Muu muutos 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 En ymmärrä 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Voitko toistaa? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
11 Tuttavallinen ilmaisutapa 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
12 Voisitko puhua hitaammin? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
13 Tuttavallinen ilmaisutapa 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
14 Voisitko kirjoittaa sen? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
15 Tuttavallinen ilmaisutapa 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
16 Ymmärsin 이해했어요
Ihaehaess-eoyo4 - Värit

Värit
Tietovisa
Opi
1 Pidän tämän pöydän väristä 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 Se on punainen 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Sininen 파란색
Palan-saeg
4 Keltainen 노란색
Nolan-saeg
5 Valkoinen 흰색
Huin-saeg
6 Musta 검정색
Geomjeong-saeg
7 Vihreä 녹색
Nog-saeg
8 Oranssi 주황색
Juhwang-saeg
9 Violetti 보라색
Bola-saeg
10 Harmaa 회색
Hoe-saeg5 - Numerot

Numerot
Tietovisa
Opi
1 Nolla
Yeong
2 Yksi
Il
3 Muu muutos 하나
Hana
4 Kaksi
I
5 Muu muutos
Dul
6 Kolme
Sam
7 Muu muutos
Ses
8 Neljä
Sa
9 Muu muutos
Nes
10 Viisi
O
11 Muu muutos 다섯
Daseos
12 Kuusi
Yug
13 Muu muutos 여섯
Yeoseos
14 Seitsemän
Chil
15 Muu muutos 일곱
Ilgob
16 Kahdeksan
Pal
17 Muu muutos 여덟
Yeodeolb
18 Yhdeksän
Gu
19 Muu muutos 아홉
Ahob
20 Kymmenen
Sib
21 Muu muutos
Yeol
22 Yksitoista 십일
Sib-il
23 Muu muutos 열하나
Yeolhana
24 Kaksitoista 십이
Sib-i
25 Muu muutos 열둘
Yeoldul
26 Kolmetoista 십삼
Sibsam
27 Muu muutos 열셋
Yeolses
28 Neljätoista 십사
Sibsa
29 Muu muutos 열넷
Yeolnes
30 Viisitoista 십오
Sib-o
31 Muu muutos 열다섯
Yeoldaseos
32 Kuusitoista 십육
Sib-yug
33 Muu muutos 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Seitsemäntoista 십칠
Sibchil
35 Muu muutos 열일곱
Yeol-ilgob
36 Kahdeksantoista 십팔
Sibpal
37 Muu muutos 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Yhdeksäntoista 십구
Sibgu
39 Muu muutos 열아홉
Yeol-ahob
40 Kaksikymmentä 이십
Isib
41 Muu muutos 스물
Seumul
42 Kaksikymmentäyksi 이십일
Isib-il
43 Muu muutos 스물 하나
Seumul hana
44 Kaksikymmentäkaksi 이십이
Isib-i
45 Muu muutos 스물 둘
Seumul dul
46 Kaksikymmentäkolme 이십삼
Isibsam
47 Muu muutos 스물 셋
Seumul ses
48 Kaksikymmentäneljä 이십사
Isibsa
49 Muu muutos 스물 넷
Seumul nes
50 Kaksikymmentäviisi 이십오
Isib-o
51 Muu muutos 스물 다섯
Seumul daseos
52 Kaksikymmentäkuusi 이십육
Isib-yug
53 Muu muutos 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Kaksikymmentäseitsemän 이십칠
Isibchil
55 Muu muutos 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Kaksikymmentäkahdeksan 이십팔
Isibpal
57 Muu muutos 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Kaksikymmentäyhdeksän 이십구
Isibgu
59 Muu muutos 스물 아홉
Seumul ahob
60 Kolmekymmentä 삼십
Samsib
61 Muu muutos 서른
Seoleun
62 Kolmekymmentäyksi 삼십일
Samsib-il
63 Muu muutos 서른 하나
Seoleun hana
64 Kolmekymmnetäkaksi 삼십이
Samsib-i
65 Muu muutos 서른 둘
Seoleun dul
66 Kolmekymmentäkolme 삼십삼
Samsibsam
67 Muu muutos 서른 셋
Seoleun ses
68 Kolmekymmentäneljä 삼십사
Samsibsa
69 Muu muutos 서른 넷
Seoleun nes
70 Kolmekymmentäviisi 삼십오
Samsib-o
71 Muu muutos 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Kolmekymmentäkuusi 삼십육
Samsib-yug
73 Muu muutos 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Neljäkymmentä 사십
Sasib
75 Muu muutos 마흔
Maheun
76 Viisikymmentä 오십
Osib
77 Muu muutos
Swin
78 Kuusikymmentä 육십
Yugsib
79 Muu muutos 예순
Yesun
80 Seitsemänkymmentä 칠십
Chilsib
81 Muu muutos 일흔
Ilheun
82 Kahdeksankymmentä 팔십
Palsib
83 Muu muutos 여든
Yeodeun
84 Yhdeksänkymmentä 구십
Gusib
85 Muu muutos 아흔
Aheun
86 Sata
Baeg
87 Sataviisi 백오
Baeg-o
88 Kaksisataa 이백
Ibaeg
89 Kolmesataa 삼백
Sambaeg
90 Neljäsataa 사백
Sabaeg
91 Tuhat
Cheon
92 Tuhat viisisataa 천오백
Cheon-obaeg
93 Kaksi tuhatta 이천
Icheon
94 Kymmenen tuhatta
Man6 - Ajan ilmaisut

Ajan ilmaisut
Tietovisa
Opi
1 Milloin tulitte tänne? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Tänään 오늘
Oneul
3 Eilen 어제
Eoje
4 Kaksi päivää sitten 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Kuinka kauan olet täällä? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Tuttavallinen ilmaisutapa 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Lähden huomenna 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Tuttavallinen ilmaisutapa 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Lähden ylihuomenna 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Tuttavallinen ilmaisutapa 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Lähden kolmen päivän kuluttua 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Tuttavallinen ilmaisutapa 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Maanantai 월요일
Wol-yoil
14 Tiistai 화요일
Hwa-yoil
15 Keskiviikko 수요일
Su-yoil
16 Torstai 목요일
Mog-yoil
17 Perjantai 금요일
Geum-yoil
18 Lauantai 토요일
To-yoil
19 Sunnuntai 일요일
Il-yoil
20 Tammikuu 일월달
Il-woldal
21 Helmikuu 이월달
I-woldal
22 Maaliskuu 삼월달
Sam-woldal
23 Huhtikuu 사월달
Sa-woldal
24 Toukokuu 오월달
O-woldal
25 Kesäkuu 유월달
Yu-woldal
26 Heinäkuu 칠월달
Chil-woldal
27 Elokuu 팔월달
Pal-woldal
28 Syyskuu 구월달
Gu-woldal
29 Lokakuu 시월달
Si-woldal
30 Marraskuu 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 Joulukuu 십이월달
Sib-iwoldal
32 Mihin aikaa lähdet? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Tuttavallinen ilmaisutapa 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 Aamulla kello kahdeksan 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Muu muutos 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 Aamulla vartin yli kahdeksa 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Muu muutos 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 Aamulla puoli yhdeksältä 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Muu muutos 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 Aamulla varttia vaille yhdeksän 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Muu muutos 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 Illalla kello kuusi 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Muu muutos 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Olen myöhässä 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Taksi

Taksi
Tietovisa
Opi
1 Taksi! 택시!
Taegsi!
2 Mihin haluaisitte mennä? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Menen asemalle 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Menen hotelliin Päivä ja Yö 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Voisitteko viedä minut lentokentälle? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Voisitteko ottaa matkalaukkuni? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Onko se kaukana täältä? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Ei, se on ihan tässä lähellä. 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 Kyllä, se on aika kaukana. 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Paljonko se maksaisi? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Jätä minut tähän, kiitos! 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 Se on oikealla 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 Se on vasemmalla 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Se on suoraa edessä 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 Se on tässä 여기입니다
Yeogiibnida
16 Se on tuolla 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Pysähdy! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Voisitteko ajaa hitaammin, kiitos! 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Voisitteko jättää minulle viestin? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Tunteiden ilmaisu

Tunteiden ilmaisu
Tietovisa
Opi
1 Pidän paljon maastannne 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Minä rakastan sinua 사랑해요
Salanghaeyo
3 Olen onnellinen 행복해요
Haengboghaeyo
4 Olen surullinen 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Muu muutos 우울해요
Uulhaeyo 
6 Viihdyn hyvin täällä 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Minulla on kylmä 추워요
Chuwoyo
8 Minulla on kuuma 더워요
Deowoyo
9 Se on vähän liian iso 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 Se on liian pieni 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 Se on täydellinen 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Haluaisitko lähteä ulos tänä iltana? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Haluaisin lähteä ulos tänä iltana 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 Se on hyvä idea 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Haluan lähteä viihteelle 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 Se ei ole hyvä idea 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 En halua lähteä ulos tänään 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Haluan vain rentoutua 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Urheiletko? 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Kyllä, olen liikunnan tarpeessa 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Pelaan tennistä 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Ei kiitos, olen ihan liian väsynyt 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Perhe

Perhe
Tietovisa
Opi
1 Onko sinulla perhettä täällä? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Tuttavallinen ilmaisutapa 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Minun isäni 아버지
Abeoji
4 Tuttavallinen ilmaisutapa 아빠
Appa
5 Minun äitini 어머니
Eomeoni
6 Tuttavallinen ilmaisutapa 엄마
Eomma
7 Minun poikani 아들
Adeul
8 Minun tyttöni
Ttal
9 Veli 형제
Hyeongje
10 Isoveli (Kun puhujana poika) - Isoveli (Kun puhujana tyttö) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 Sisko 자매
Jamae
12 Isosisko (Kun puhujana poika) - Isosisko (Kun puhujana tyttö) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 Ystävä 친구
Chingu
14 Ystävä 친구
Chingu
15 Poikaystäväni 남자 친구
Namja chingu
16 Muu muutos 애인
Aein
17 Tyttöystäväni 여자 친구
Yeoja chingu
18 Muu muutos 애인
Aein
19 Minun aviomieheni 남편
Nampyeon
20 Minun vaimoni 아내
Anae10 - Baari

Baari
Tietovisa
Opi
1 Baari
Ba
2 Synonyym 술집
Suljib
3 Haluatko juoda jotain? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Sujuva ilmaisutapa 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Juoda 마시다
Masida
6 Lasi
Jan
7 Synonyym
Keob
8 Mielelläni 좋아요
Joh-ayo
9 Mitä sinä haluat? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Tuttavallinen ilmaisutapa 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Mitä teillä on valikoimassa? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Tuttavallinen ilmaisutapa 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Vettä tai hedelmämehua 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Vesi
Mul
15 Voisitteko laittaa jäitä, kiitos! 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 jäitä 얼음
Eol-eum
17 Suklaata 핫쵸코
Haschyoko
18 Maitoa 우유
Uyu
19 Teetä
Cha
20 Kahvia 커피
Keopi
21 Sokerilla 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Kermalla 크림이랑
Keulim-ilang
23 Viiniä 포도주
Podoju
24 Olutta 맥주
Maegju
25 Yksi tee, (kiitos) 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 Yksi olut, (kiitos) 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Mitä te haluaisitte juoda? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Kaksi teetä, kiitos! 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Kaksi olutta, kiitos! 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 En mitään, kiitos! 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Kippis 건배
Geonbae
32 Terveydeksi! 건배
Geonbae
33 Lasku, kiitos! 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Paljonko olen velkaa? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Kaksikymmentä euroa 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Minä kutsun sinut 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Muu muutos 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Ravintola

Ravintola
Tietovisa
Opi
1 Ravintola 식당
Sigdang
2 Synonyym 레스토랑
Leseutolang
3 Haluatko syödä jotain? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Tuttavallinen ilmaisutapa 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Kyllä, haluan
Ne
6 Syödä 먹다
Meogda
7 Missä voisimme syödä? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Missä voisimme syödä lounaan? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Illallinen / Päivällinen 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Aamiainen 아침식사
Achimsigsa
11 Hei, anteeksi! 여기요!
Yeogiyo!
12 Saisimmeko ruokalistan, kiitos ? 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Tässä on ruokalista 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Mitä haluaisit syödä? Lihaa vai kalaa? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Tuttavallinen ilmaisutapa 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 Riisillä 밥이랑
Bab-ilang
17 Pastalla 면이랑
Myeon-ilang
18 Perunoilla 감자
Gamja
19 Vihanneksilla 야채
Yachae
20 Munakokkeli - Paistettuna - Keitettynä 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Leipää
Ppang
22 Voita 버터
Beoteo
23 salaatti 샐러드
Saelleodeu
24 Jälkiruoka 디저트
Dijeoteu
25 Hedelmiä 과일
Gwail
26 Saisinko veitsen, kiitos! 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Kyllä, tuon sen heti 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 Veitsi
Kal
29 Haarukka 포오크
Pookeu
30 Lusikka 숟가락
Sudgalag
31 Onko se lämmintä ruokaa? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Kyllä, ja hyvin mausteista! 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Kuuma 따뜻하다
Ttatteushada
34 Kylmä 차갑다
Chagabda
35 Mauste 맵다
Maebda
36 Minä otan kalaa 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 Minä myös 저도요
Jeodoyo12 - Lähteä

Lähteä
Tietovisa
Opi
1 On jo myöhä. Minun täytyy lähteä 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Voisimmeko nähdä uudelleen? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Kyllä, mielellään 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Asun tässä osoitteessa 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Onko sinulla antaa puhelinnumerosi? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Kyllä, tässä. 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Minulla on ollut todella mukavaa kanssasi 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 Niin minullakin, on ollut ilo tavata sinut. 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Me näemme pian uudestaan 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 Ehdottomasti 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Näkemiin! 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Tuttavallinen ilmaisutapa 잘 가
Jal ga
13 Huomiseen! 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Tuttavallinen ilmaisutapa 내일 봐
Naeil bwa
15 Hei! 잘 가요
Jal gayo
16 Tuttavallinen ilmaisutapa 잘 가
Jal ga13 - Kulkuyhteydet

Kulkuyhteydet
Tietovisa
Opi
1 Etsin bussipysäkkiä 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Paljonko lippu Auringon kaupunkiin maksaa? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Mihin tämä juna menee? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Pysähtyykö tämä juna Auringon kaupungissa? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 Milloin juna lähtee Auringon kaupunkiin? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 Milloin juna saapuu Auringon kaupunkiin? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Onko teillä juna-aikataulua? 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Yksi lippu Auringon kaupunkiin, kiitos 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Bussiaikataulu 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Mikä juna lähtee Auringon kaupunkiin? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 Tuo tuolla 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Kiitos 감사합니다
Gamsahabnida
13 Eipä kestä. Hyvää matkaa! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Autokorjaamo 카센터
Kasenteo
15 Huoltoasema 주유소
Juyuso
16 Tankki täyteen, kiitos 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Pyörä 자전거
Jajeongeo
18 Keskusta 중심지
Jungsimji
19 Lähiö 교외
Gyooe
20 Se on iso kaupunki 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 Se on kylä 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Vuoristo
San
23 Järvi 호수
Hosu
24 Maaseutu 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Etsiä ystävää

Etsiä ystävää
Tietovisa
Opi
1 Onko Sarah täällä? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Kyllä, hän on täällä 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Hän on jo lähtenyt 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Voitte soittaa hänelle 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Tiedättekö, mistä voisin löytää hänet? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Hän on töissä 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Muu muutos 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Hän on kotona 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Onko Julien täällä? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Kyllä, hän on täällä 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Hän on jo lähtenyt 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Tiedättekö, mistä voisin löytää hänet? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Voitte soittaa hänelle 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 Hän on töissä 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Muu muutos 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 Hän on kotona 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Hotelli

Hotelli
Tietovisa
Opi
1 Hotelli 호텔
Hotel
2 Asunto 아파트
Apateu
3 Tervetuloa! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Onko teillä vapaita huoneita? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Onko huoneessa kylpyhuone? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Haluatteko kaksi erillistä sänkyä? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Haluaisitteko kahden hengen huoneen? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Huone, jossa on kylpyamme, parveke, suihku 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Huone, jonka hintaan kuuluu aamiainen 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Paljonko maksaa yksi yö? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Haluaisin nähdä huoneen etukäteen 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Tietysti, kyllä se onnistuu. 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Kiitos. Huone on todella kaunis. 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 Hyvä, voisinko varata sen täksi yöksi? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 Se on vähän liian kallis minulle. 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Voisitteko katsoa laukkujani? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Mistä löydän huoneeni? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Se on ensimmäisessä kerroksessa 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Onko täällä hissiä? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Hissi löytyy vasemmalta 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Hissi löytyy oikealta 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Missä on pesula? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 Se on pohjakerroksessa 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Pohjakerros 일층
Ilcheung
25 Huone
Bang
26 Kuivapesu 세탁소
Setagso
27 Kampaamo 미용실
Miyongsil
28 Parkkipaikka 주차장
Juchajang
29 Missä on kokoushuone? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Kokoushuone 회의실
Hoeuisil
31 Lämmitetty uima-allas 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Uima-allas 수영장
Suyeongjang
33 Herättäisittekö minut seitsemältä, kiitos 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Avain, kiitos 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Passinne, kiitos 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Onko minulle viestejä? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Kyllä, tässä ne on 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Ei, ei mitään 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Missä voin vaihtaa rahaa? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Vaihdatteko rahaa? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Kyllä. Voimme sen tehdä. Kuinka paljon haluatte vaihtaa? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Ranta

Ranta
Tietovisa
Opi
1 Ranta 해변
Haebyeon
2 Tiedättekö, että mistä voisin ostaa pallon? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Tuolla on yksi kauppa 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 Pallo 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Kiikarit 쌍안경
Ssang-angyeong
6 Kypärä 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Pyyhe 수건
Sugeon
8 Sandaalit 샌달
Saendal
9 Ämpäri 물통
Multong
10 Aurinkovoide 썬크림
Sseonkeulim
11 Uimahousut 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Aurinkolasit 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Äyriäinen 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Ottaa aurinkoa 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Aurinkoinen 양지바른
Yangjibaleun
16 Lippalakki 일몰
Ilmol
17 Päivävarjo 파라솔
Palasol
18 Aurinko
Hae
19 Synonyym 태양
Taeyang
20 Auringonpistos 일광욕
Ilgwang-yog
21 Onko täällä turvallista uida? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 On, se ei ole vaarallista 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Kyllä, uiminen on täällä kielletty 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Uida 수영하다
Suyeonghada
25 Uiminen 수영
Suyeong
26 Aalto 파도
Pado
27 Meri 바다
Bada
28 Dyyni 모래 언덕
Molae eondeog
29 Hiekka 모래
Molae
30 Millaista säätä huomiselle on luvattu? 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Vaihtelevaa säätä 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Sataa 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Aurinko paistaa 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 On hyvin tuulista 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Uimapuku 수영복
Suyeongbog
36 Varjo 그늘
Geuneul17 - Hätätapauksessa

Hätätapauksessa
Tietovisa
Opi
1 Voisitteko auttaa minua? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Tuttavallinen ilmaisutapa 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Olen eksyksissä 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Mitä haluaisitte? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Mitä tapahtui? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Mistä löydän tulkin? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Mistä löydän lähimmän apteekin? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Voitteko soittaa lääkäriin? 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Mitä hoitoa suosittelette? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Sairaala 병원
Byeong-won
11 Apteekki 약국
Yaggug
12 Lääkäri 의사
Uisa
13 Terveyskeskus 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Olen hukannut henkilöpaperini 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Minulta on varastettu asiapaperini 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Löytötavaratoimisto 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Hätäkeskus 구조대
Gujodae
18 Hätäuloskäynti 비상구
Bisang-gu
19 Poliisilaitos 경찰서
Gyeongchalseo
20 Asiakirjat 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Muu muutos 신분증
Sinbunjeung
22 Raha 현금
Hyeongeum
23 Synonyym
Don
24 Passi 여권
Yeogwon
25 Matkalaukku
Jim
26 Ei kiitos 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Anna minun olla! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Lähtekää! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Lataa mp3 ja pdf
MP3 + PDF

Lataa kaikki sanonnat ja ilmaukset

Ilmainen demoAloittaa

Lataa mp3 ja pdf