Käännös / Kulkuyhteydet


Opi kiinan kieli - Kulkuyhteydet
Opi kiinan kieli - Kulkuyhteydet
www.loecsen.com

Suomen kieli Kiinan kieli
Etsin bussipysäkkiä 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Paljonko lippu Auringon kaupunkiin maksaa? 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Mihin tämä juna menee? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Pysähtyykö tämä juna Auringon kaupungissa? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Milloin juna lähtee Auringon kaupunkiin? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Milloin juna saapuu Auringon kaupunkiin? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Onko teillä juna-aikataulua? 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Yksi lippu Auringon kaupunkiin, kiitos 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Bussiaikataulu 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
Mikä juna lähtee Auringon kaupunkiin? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Tuo tuolla 就是这列 - jiùshì zhè liè
Kiitos 谢谢 - xièxiè
Eipä kestä. Hyvää matkaa! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autokorjaamo 修车库 - xiū chēkù
Huoltoasema 加油站 - jiāyóu zhàn
Tankki täyteen, kiitos 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Pyörä 自行车 - zìxíngchē
Keskusta 市中心 - shì zhōngxīn
Lähiö 郊区 - jiāoqū
Se on iso kaupunki 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
Se on kylä 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Vuoristo 一座山 - yīzuòshān
Järvi 一条湖 - yī tiáo hú
Maaseutu 乡村 - xiāngcūn
10.0/10 (1 ääntä)

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit