Käännös / Mooseksen kirja


Opi latvian kieli - Mooseksen kirja
Opi latvian kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Latvian kieli
Nolla Nulle
Yksi Viens
Kaksi Divi
Kolme Trīs
Neljä Četri
Viisi Pieci
Kuusi Seši
Seitsemän Septiņi
Kahdeksan Astoņi
Yhdeksän Deviņi
Kymmenen Desmit
Yksitoista Vienpadsmit
Kaksitoista Divpadsmit
Kolmetoista Trīspadsmit
Neljätoista Četrpadsmit
Viisitoista Piecpadsmit
Kuusitoista Sešpadsmit
Seitsemäntoista Septiņpadsmit
Kahdeksantoista Astoņpadsmit
Yhdeksäntoista Deviņpadsmit
Kaksikymmentä Divdesmit
Kaksikymmentäyksi Divdesmit viens
Kaksikymmentäkaksi Divdesmit divi
Kaksikymmentäkolme Divdesmit trīs
Kaksikymmentäneljä Divdesmit četri
Kaksikymmentäviisi Divdesmit pieci
Kaksikymmentäkuusi Divdesmit seši
Kaksikymmentäseitsemän Divdesmit septiņi
Kaksikymmentäkahdeksan Divdesmit astoņi
Kaksikymmentäyhdeksän Divdesmit deviņi
Kolmekymmentä Trīsdesmit
Kolmekymmentäyksi Trīsdesmit viens
Kolmekymmnetäkaksi Trīsdesmit divi
Kolmekymmentäkolme Trīsdesmit trīs
Kolmekymmentäneljä Trīsdesmit četri
Kolmekymmentäviisi Trīsdesmit pieci
Kolmekymmentäkuusi Trīsdesmit seši
Neljäkymmentä Četrdesmit
Viisikymmentä Piecdesmit
Kuusikymmentä Sešdesmit
Seitsemänkymmentä Septiņdesmit
Kahdeksankymmentä Astoņdesmit
Yhdeksänkymmentä Deviņdesmit
Sata Simts
Sataviisi Simts pieci
Kaksisataa Divi simti
Kolmesataa Trīs simti
Neljäsataa Četri simti
Tuhat Tūkstotis
Tuhat viisisataa Tūkstotis pieci simti
Kaksi tuhatta Divi tūkstoši
Kymmenen tuhatta Desmit tūkstoši
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit