Käännös / Mooseksen kirja


Opi thain kieli - Mooseksen kirja
Opi thain kieli - Mooseksen kirja


Suomen kieli Thain kieli
Nolla ศูนย์ - Sun
Yksi หนึ่ง - Nueng
Kaksi สอง - Song
Kolme สาม - Sam
Neljä สี่ - Si
Viisi ห้า - Ha
Kuusi หก - Hok
Seitsemän เจ็ด - Chet
Kahdeksan แปด - Paet
Yhdeksän เก้า - Kao
Kymmenen สิบ - Sip
Yksitoista สิบเอ็ด - Sip Et
Kaksitoista สิบสอง - Sip Song
Kolmetoista สิบสาม - Sip Sam
Neljätoista สิบสี่ - Sip Si
Viisitoista สิบห้า - Sip Ha
Kuusitoista สิบหก - Sip Hok
Seitsemäntoista สิบเจ็ด - Sip Chet
Kahdeksantoista สิบแปด - Sip Paet
Yhdeksäntoista สิบเก้า - Sip Kao
Kaksikymmentä ยี่สิบ - Yisip
Kaksikymmentäyksi ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Kaksikymmentäkaksi ยี่สิบสอง - Yisip Song
Kaksikymmentäkolme ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Kaksikymmentäneljä ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Kaksikymmentäviisi ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Kaksikymmentäkuusi ยี่สิบหก - Yisip Hok
Kaksikymmentäseitsemän ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Kaksikymmentäkahdeksan ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Kaksikymmentäyhdeksän ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Kolmekymmentä สามสิบ - Samsip
Kolmekymmentäyksi สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Kolmekymmnetäkaksi สามสิบสอง - Samsip Song
Kolmekymmentäkolme สามสิบสาม - Samsip Sam
Kolmekymmentäneljä สามสิบสี่ - Samsip Si
Kolmekymmentäviisi สามสิบห้า - Samsip Ha
Kolmekymmentäkuusi สามสิบหก - Samsip Hok
Neljäkymmentä สี่สิบ - Si Sip
Viisikymmentä ห้าสิบ - Ha Sip
Kuusikymmentä หกสิบ - Hok Sip
Seitsemänkymmentä เจ็ดสิบ - Chet Sip
Kahdeksankymmentä แปดสิบ - Paet Sip
Yhdeksänkymmentä เก้าสิบ - Kao Sip
Sata หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Sataviisi หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Kaksisataa สองร้อย - Song Roi
Kolmesataa สามร้อย - Sam Roi
Neljäsataa สี่ร้อย - Si Roi
Tuhat หนึ่งพัน - Nueng Phan
Tuhat viisisataa หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Kaksi tuhatta สองพัน - Song Phan
Kymmenen tuhatta หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print

( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit