Wortschatz > Polnisch

1 - Umgangssprachliches

Umgangssprachliches
Quiz
lernen
1 Guten Tag Dzień dobry
2 Guten Abend Dobry wieczór
3 Auf Wiedersehen Do widzenia
4 Bis später Do zobaczenia
5 Umgangssprache Na razie
6 Ja Tak
7 Nein Nie
8 Bitte! Przepraszam!
9 Danke schön! Dziękuję
10 Vielen Dank! Dziękuję bardzo!
11 Danke für Ihre Hilfe Dziękuję za pomoc
12 Bitte sehr Proszę
13 In Ordnung Zgoda!
14 Umgangssprache Okej
15 Was kostet das bitte? Przepraszam, ile to kosztuje?
16 Entschuldigung! Przepraszam!
17 Ich verstehe nicht Nie rozumiem
18 Ich habe verstanden Zrozumiałem
19 Wenn eine Frau spricht Zrozumiałam
20 Ich weiß nicht Nie wiem
21 Verboten Wstęp wzbroniony
22 Wo sind die Toiletten bitte? Przepraszam, gdzie są toalety?
23 Frohes Neues Jahr Szczęśliwego Nowego Roku!
24 Alles Gute zum Geburtstag! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
25 Gratuliere! Gratulacje!



2 - Konversation

Konversation
Quiz
lernen
1 Hallo, wie geht es dir? Dzień dobry. Jak się masz?
2 Hallo, gut danke Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
3 Sprichst du Polnisch? Czy mówisz po polsku?
4 Nein, ich spreche kein Polnisch Nie, nie mówię po polsku
5 Nur ein wenig Tylko trochę.
6 Woher kommst du? Skąd jesteś?
7 Was ist deine Staatsbürgerschaft? Jaka jest twoja narodowość?
8 Ich bin Deutscher Jestem Niemcem
9 Wenn eine Frau spricht Jestem Niemką
10 Und du, lebst du hier? A ty, mieszkasz tutaj?
11 Ja, ich wohne hier Tak, mieszkam tu.
12 Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du? Nazywam się Sarah, a ty?
13 Julian Julien.
14 Was machst du hier? Co tutaj robisz?
15 Ich bin auf Urlaub Jestem na wakacjach.
16 Wir sind auf Urlaub Jesteśmy na wakacjach.
17 Ich bin auf Geschäftsreise Jestem tu służbowo
18 Ich arbeite hier Pracuję tutaj
19 Wir arbeiten hier Pracujemy tutaj
20 Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen? Gdzie tu można dobrze zjeść?
21 Gibt es ein Museum in der Gegend? Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
22 Wo finde ich eine Internetverbindung? Gdzie mogę skorzystać z internetu?



3 - Lernen

Lernen
Quiz
lernen
1 Willst du ein paar Vokabeln lernen? Chcesz się nauczyć kilku słów?
2 Ja, einverstanden! Tak, chcę
3 Wie heißt das? Jak to się nazywa?
4 Das ist ein Tisch To jest stół
5 Ein Tisch. Verstehst du? Stół, rozumiesz?
6 Ich verstehe nicht Nie rozumiem
7 Kannst du das bitte wiederholen? Możesz powtórzyć?
8 Kannst du bitte langsamer sprechen? Czy możesz mówić trochę wolniej?
9 Kannst du es bitte aufschreiben? Możesz to napisać?
10 Ich habe verstanden Zrozumiałem
11 Wenn eine Frau spricht Zrozumiałam



4 - Farben

Farben
Quiz
lernen
1 Ich mag die Farbe dieses Tisches Lubię kolor tego stołu
2 Es ist rot To kolor czerwony
3 Blau Niebieski
4 Gelb Żółty
5 Weiß Biały
6 Schwarz Czarny
7 Grün Zielony
8 Orange Pomarańczowy
9 Violett Fioletowy
10 Grau Szary



5 - Zahlen

Zahlen
Quiz
lernen
1 Null Zero
2 Eins Jeden
3 Zwei Dwa
4 Drei Trzy
5 Vier Cztery
6 Fünf Pięć
7 Sechs Sześć
8 Sieben Siedem
9 Acht Osiem
10 Neun Dziewięć
11 Zehn Dziesięć
12 Elf Jedenaście
13 Zwölf Dwanaście
14 Dreizehn Trzynaście
15 Vierzehn Czternaście
16 Fünfzehn Piętnaście
17 Sechzehn Szesnaście
18 Siebzehn Siedemnaście
19 Achtzehn Osiemnaście
20 Neunzehn Dziewiętnaście
21 Zwanzig Dwadzieścia
22 Einundzwanzig Dwadzieścia jeden
23 Zweiundzwanzig Dwadzieścia dwa
24 Dreiundzwanzig Dwadzieścia trzy
25 Vierundzwanzig Dwadzieścia cztery
26 Fünfundzwanzig Dwadzieścia pięć
27 Sechsundzwanzig Dwadzieścia sześć
28 Siebenundzwanzig Dwadzieścia siedem
29 Achtundzwanzig Dwadzieścia osiem
30 Neunundzwanzig Dwadzieścia dziewięć
31 Dreißig Trzydzieści
32 Einunddreißig Trzydzieści jeden
33 Zweiunddreißig Trzydzieści dwa
34 Dreiunddreißig Trzydzieści trzy
35 Vierunddreißig Trzydzieści cztery
36 Fünfunddreißig Trzydzieści pięć
37 Sechsunddreißig Trzydzieści sześć
38 Vierzig Czterdzieści
39 Fünfzig Pięćdziesiąt
40 Sechszig Sześćdziesiąt
41 Siebzig Siedemdziesiąt
42 Achtzig Osiemdziesiąt
43 Neunzig Dziewięćdziesiąt
44 Hundert Sto
45 Hundertfünf Sto pięć
46 Zweihundert Dwieście
47 Dreihundert Trzysta
48 Vierhundert Czterysta
49 Tausend Tysiąc
50 Eintausendfünfhundert Tysiąc pięćset
51 Zweitausend Dwa tysiące
52 Zehntausend Dziesięć tysięcy



6 - Zeitangaben

Zeitangaben
Quiz
lernen
1 Wann bist du hier angekommen? Kiedy tu przyjechałeś?
2 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Kiedy tu przyjechałaś?
3 Heute Dzisiaj
4 Gestern Wczoraj
5 Vor zwei Tagen Dwa dni temu
6 Wie lange bleibst du? Ile czasu zostajesz?
7 Ich fahre morgen wieder ab Wyjeżdżam jutro
8 Ich fahre übermorgen wieder ab Wyjeżdżam pojutrze
9 Ich fahre in drei Tagen ab Wyjeżdżam za trzy dni
10 Montag Poniedziałek
11 Dienstag Wtorek
12 Mittwoch Środa
13 Donnerstag Czwartek
14 Freitag Piątek
15 Samstag Sobota
16 Sonntag Niedziela
17 Januar Styczeń
18 Februar Luty
19 März Marzec
20 April Kwiecień
21 Mai Maj
22 Juni Czerwiec
23 Juli Lipiec
24 August Sierpień
25 September Wrzesień
26 Oktober Październik
27 November Listopad
28 Dezember Grudzień
29 Wann fährst du ab? O której godzinie wyjeżdżasz?
30 In der Früh um acht Uhr Rano, o godzinie ósmej
31 In der Früh um acht Uhr fünfzehn Rano, o godzinie ósmej piętnaście
32 In der Früh um acht Uhr dreißig Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
33 In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
34 Am Abend um sechs Uhr Wieczorem, o godzinie osiemnastej
35 Ich bin spät dran Jestem spóźniony
36 Wenn eine Frau spricht Jestem spóźniona



7 - Taxi

Taxi
Quiz
lernen
1 Taxi! Taxi!
2 Wo möchten Sie denn hin? Dokąd jedziemy?
3 Ich muß zum Bahnhof Na dworzec, poproszę
4 Ich muß ins Hotel Tag und Nacht Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
5 Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte? Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
6 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Mogłaby mnie pani zawieźć na lotnisko?
7 Können Sie mein Gepäck nehmen? Mógłby pan wziąć mój bagaż?
8 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Mogłaby pani wziąć mój bagaż?
9 Ist das weit von hier entfernt? Czy to daleko stąd?
10 Nein, es ist ganz nah Nie, to tuż obok
11 Das ist ein bisschen weiter weg Tak, trochę daleko
12 Wieviel wird das kosten? Ile to będzie kosztować?
13 Fahren Sie mich hin bitte Proszę mnie zawieźć tutaj
14 Das ist rechts W prawo
15 Das ist links W lewo
16 Das ist gerade aus Prosto
17 Das ist hier To tutaj
18 Dort Tędy
19 Stop! Stop!
20 Nehmen Sie sich Zeit Proszę się nie spieszyć
21 Könnte ich eine Rechnung bekommen? Czy mogę prosić o paragon?



8 - Gefühle

Gefühle
Quiz
lernen
1 Ich mag dein Land sehr Bardzo lubię twój kraj
2 Ich liebe dich Kocham cię
3 Ich bin glücklich Jestem szczęśliwy
4 Wenn eine Frau spricht Jestem szczęśliwa
5 Ich bin traurig Jestem smutny
6 Wenn eine Frau spricht Jestem smutna
7 Ich fühle mich sehr wohl hier Dobrze mi tutaj
8 Mir ist kalt Zimno mi
9 Mir ist heiß Gorąco mi
10 Es ist zu groß To jest za duże
11 Es ist zu klein To jest za małe
12 Es ist perfekt To jest idealne
13 Willst du heute Abend ausgehen Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
14 Ich würde gerne heute Abend ausgehen Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
15 Wenn eine Frau spricht Chciałabym gdzieś wyjść wieczorem
16 Das ist eine gute Idee To dobry pomysł
17 Ich will mich amüsieren Chcę się trochę rozerwać
18 Es ist keine gute Idee To nie jest dobry pomysł
19 Ich will heute Abend nicht ausgehen Nie chce mi się wychodzić wieczorem
20 Ich will mich entspannen Chcę trochę odpocząć
21 Möchtest du Sport treiben? Czy chcesz trochę poćwiczyć?
22 Ja, ich brauche Abwechslung Tak, muszę się odprężyć!
23 Ich spiele Tennis Gram w tenisa
24 Nein danke, ich bin schon müde Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
25 Wenn eine Frau spricht Nie dziękuję, jestem trochę zmęczona



9 - Familie

Familie
Quiz
lernen
1 Hast du Familie hier? Masz tutaj rodzinę?
2 Mein Vater Mój ojciec
3 Ausdrücke der Umgangssprache Mój tata
4 Meine Mutter Moja matka
5 Ausdrücke der Umgangssprache Moja mama
6 Mein Sohn Mój syn
7 Meine Tochter Moja córka
8 Ein Bruder Brat
9 Eine Schwester Siostra
10 Ein Freund Przyjaciel
11 Eine Freundin Przyjaciółka
12 Mein Freund Mój przyjaciel
13 Meine Freundin Moja przyjaciółka
14 Mein Ehemann Mój mąż
15 Meine Ehefrau Moja żona



10 - Bar

Bar
Quiz
lernen
1 Die Bar Bar
2 Willst du etwas trinken? Chcesz się czegoś napić?
3 Trinken Pić
4 Glas Szklanka
5 Gerne Z przyjemnością
6 Was möchtest du gerne? Co zamawiasz?
7 Was gibt es zu trinken ? Co jest do picia?
8 Wasser oder Fruchtsäfte Jest woda lub soki
9 Wasser Woda
10 Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben? Proszę dorzucić kostki lodu
11 Eiswürfel Kostki lodu
12 Heiße Schokolade Czekolada do picia
13 Anders gesagt Kakao
14 Milch Mleko
15 Tee Herbata
16 Kaffee Kawa
17 Mit Zucker Z cukrem
18 Mit Sahne Ze śmietanką
19 Wein Wino
20 Bier Piwo
21 Einen Tee bitte! Herbatę proszę
22 Ein Bier bitte Piwo proszę
23 Was wollen Sie trinken? Co do picia dla pana?
24 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Co do picia dla pani?
25 Zwei Tee bitte! Dwie herbaty proszę!
26 Zwei Bier bitte Dwa piwa proszę!
27 Nichts, danke Nic, dziękuję
28 Prost! Twoje zdrowie!
29 Zum Wohle! Na zdrowie!
30 Zahlen bitte! Poproszę rachunek !
31 Wieviel macht das? Ile jestem panu winien?
32 Wenn eine Frau spricht Ile jestem panu winna?
33 Zwanzig Euro Dwadzieścia euro
34 Ich lade dich ein Ja płacę
35 Formelle Sprache Pozwól, że ja zapłacę



11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
lernen
1 Das Restaurant Restauracja
2 Willst du etwas essen ? Chcesz coś zjeść?
3 Ja, ich möchte gerne Tak, chcę
4 Essen Jeść
5 Wo können wir essengehen? Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
6 Wo können wir mittagessen? Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
7 Abendessen Kolacja
8 Frühstück Śniadanie
9 Bitte! Przepraszam!
10 Die Karte bitte Poproszę menu!
11 Hier ist die Karte Oto menu!
12 Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch? Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
13 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Co chciałabyś zjeść? Mięso czy rybę?
14 Mit Reis Z ryżem
15 Mit Nudeln Z makaronem
16 Kartoffeln Ziemniaki
17 Variation Kartofle
18 Gemüse Warzywa
19 Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
20 Brot Chleb
21 Butter Masło
22 Ein Salat Sałata
23 Einen Nachtisch Deser
24 Früchte Owoce
25 Könnte ich bitte ein Messer haben? Czy mogę poprosić o nóż?
26 Ja ich bringe es Ihnen sofort Tak, już przynoszę
27 Ein Messer Nóż
28 Eine Gabel Widelec
29 Ein Löffel Łyżeczka
30 Ist es ein warmes Gericht? Czy to danie na gorąco?
31 Ja und auch sehr scharf! Tak, i też bardzo pikantne!
32 Warm Gorące
33 Kalt Zimne
34 Scharf Pikantne
35 Ich werde Fisch nehmen! Zamówię rybę!
36 Ich auch Ja też



12 - Sich verabschieden

Sich verabschieden
Quiz
lernen
1 Es ist spät! Ich muß los! Już późno! Muszę iść!
2 Könnten wir uns wiedersehen? Moglibyśmy się znów spotkać?
3 Ja, gerne Tak, z przyjemnością
4 Ich habe diese Adresse Mieszkam pod tym adresem
5 Hast du eine Telefonnummer? Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
6 Ja, hier ist sie Tak, proszę
7 Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht Było mi bardzo miło
8 Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
9 Wenn ein Mann spricht Mnie również, cieszę się, że cię spotkałem
10 Wir sehen uns dann bald Zobaczymy się wkrótce
11 Ich hoffe es auch Mam taką nadzieję!
12 Auf Wiedersehen Do widzenia!
13 Bis morgen Do jutra!
14 Tschüß! Cześć!



13 - Transport

Transport
Quiz
lernen
1 Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle. Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
2 Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt? Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
3 Wohin fährt dieser Zug? Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
4 Hält dieser Zug in Sonnenstadt an? Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
5 Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los? Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
6 Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an? Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
7 Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
8 Haben Sie den Fahrplan des Zuges? Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
9 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Czy ma pani rozkład jazdy pociągów?
10 Bus Fahrplan Rozkład jazdy autobusów
11 Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte? Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
12 Es ist dieser To ten pociąg
13 Danke schön! Dziękuję
14 Gern geschehen, gute Fahrt! Nie ma za co. Miłej podróży!
15 Die Werkstatt Serwis samochodowy
16 Die Tankstelle Stacja benzynowa
17 Volltanken, bitte Do pełna proszę
18 Fahrrad Rower
19 Stadtzentrum Centrum miasta
20 Vorstadt Przedmieście
21 Es ist eine Stadt To duże miasto
22 Es ist ein Dorf To miasteczko
23 Ein Berg Góra
24 Ein See Jezioro
25 Am Land Wieś



14 - Eine Person suchen

Eine Person suchen
Quiz
lernen
1 Ist Sarah da? Przepraszam, czy jest Sarah?
2 Ja, sie ist hier Tak, jest
3 Sie ist fort Sarah wyszła
4 Sie können sie über ihr Handy erreichen Może pan do niej zadzwonić na komórkę
5 Wissen Sie wo ich sie finden kann? Wie pani gdzie ona jest?
6 Sie ist auf ihrer Arbeit Jest w pracy
7 Sie ist zuhause Jest u siebie
8 Ist Julian da? Przepraszam, czy jest Julien?
9 Ja, er ist hier Tak, jest
10 Er ist fort Julien wyszedł
11 Wissen Sie wo ich ihn finden kann? Wie pan gdzie on jest?
12 Sie können ihn über sein Handy erreichen Może pani do niego zadzwonić na komórkę
13 Er ist auf seiner Arbeit Jest w pracy
14 Er ist zuhause Jest u siebie



15 - Hotel

Hotel
Quiz
lernen
1 Das Hotel Hotel
2 Wohnung Mieszkanie
3 Willkommen Witamy!
4 Haben Sie ein freies Zimmer? Czy są wolne pokoje?
5 Gibt es ein Bad im Zimmer? Czy to jest pokój z łazienką?
6 Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
7 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Woli pani dwa łóżka jedoosobowe?
8 Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer? Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
9 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Życzy pani sobie pokój dwuosobowy?
10 Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
11 Zimmer mit Frühstück Pokój ze śniadaniem
12 Wieviel ist es pro Nacht? Jaka jest cena noclegu?
13 Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
14 Wenn eine Frau spricht Mogłabym najpierw zobaczyć pokój?
15 Ja, natürlich Tak, oczywiście!
16 Danke, das Zimmer ist sehr schön Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
17 Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
18 Es ist ein bisschen zu teuer für mich Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
19 Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
20 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Mógłby pan zająć się moim bagażem?
21 Wo befindet sich mein Zimmer? Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
22 Es ist im ersten Stock Na pierwszym piętrze
23 Gibt es ein Aufzug? Czy jest winda?
24 Der Aufzug ist auf der linken Seite Winda jest po pani lewej stronie
25 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Winda jest po pana lewej stronie
26 Der Aufzug ist auf der rechten Seite Winda jest po pani prawej stronie
27 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Winda jest po pana prawej stronie
28 Wo befindet sich die Waschküche? Przepraszam, gdzie jest pralnia?
29 Sie ist im Erdgeschoß Na parterze
30 Erdgeschoß Parter
31 Schlafzimmer Pokój
32 Reinigung Prasowalnia
33 Friseur Salon fryzjerski
34 Garage Parking samochodowy
35 Wir treffen uns in Konferenzraum? Spotykamy się w sali konferencyjnej?
36 Meetingraum Sala konferencyjna
37 Das Schwimmbad ist geheizt Basen z podgrzewaną wodą
38 Schwimmbad Basen
39 Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken? Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
40 Die Schlüssel bitte Poproszę klucz
41 Der Paß bitte Poproszę kartę
42 Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
43 Ja, hier sind sie Tak, proszę
44 Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten Nie, nie ma
45 Wo kann ich Wechselgeld becommen? Gdzie można rozmienić pieniądze?
46 Könnten Sie mir wechseln, bitte? Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
47 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Mógłby mi pan rozmienić pieniądze?
48 Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie? Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
49 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Tak, mogę. Ile pani chce rozmienić?



16 - Strand

Strand
Quiz
lernen
1 Der Strand Plaża
2 Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann? Gdzie mógłbym kupić piłkę?
3 Wenn eine Frau spricht Gdzie mogłabym kupić piłkę?
4 Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung Tam dalej jest sklep
5 Ein Ball Piłka
6 Ein Fernglas Lornetka
7 Eine Kappe Czapka z daszkiem
8 Ein Badetuch Ręcznik
9 Sandalen Sandały
10 Ein Eimer Wiaderko
11 Eine Sonnencreme Krem przeciwsłoneczny
12 Eine Badehose Kąpielówki
13 Eine Sonnenbrille Okulary przeciwsłoneczne
14 Schalentiere Owoce morza
15 Sich sonnen Opalać się
16 Sonnig Słonecznie
17 Der Sonnenuntergang Zachód słońca
18 Der Sonnenschirm Parasol
19 Die Sonne Słońce
20 Ein Sonnenstich Udar słoneczny
21 Ist es gefährlich hier zu schwimmen? Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
22 Nein, es ist nicht gefährlich Nie, tu jest bezpiecznie
23 Variation Czy można tu bezpiecznie pływać?
24 Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen Tak, pływanie jest tu zabronione
25 Schwimmen Pływać
26 Das Schwimmen Pływanie
27 Die Welle Fala
28 Das Meer Morze
29 Die Düne Wydma
30 Der Sand Piasek
31 Was ist die Wettervorhersage für morgen? Jaka jest prognoza pogody na jutro?
32 Das Wetter wird sich ändern Pogoda się zmieni
33 Es wird regnen Będzie padać
34 Es wird sonnig Będzie słonecznie
35 Es wird sehr windig Będzie wietrznie
36 Der Badeanzug Kostium kąpielowy



17 - Bei Problemen

Bei Problemen
Quiz
lernen
1 Könnten Sie mir bitte helfen? Mogłaby mi pani pomóc?
2 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Mógłby mi pan pomóc?
3 Ich habe mich verlaufen Zgubiłem się
4 Wenn eine Frau spricht Zgubiłam się
5 Was möchten Sie? Co dla pani?
6 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Co dla pana?
7 Was ist passiert? Co się stało?
8 Wo kann ich einen Dolmetscher finden? Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
9 Wo befindet sich die nächste Apotheke? Gdzie jest najbliższa apteka?
10 Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte? Mogłaby pani wezwać lekarza?
11 Wenn der Ansprechpartner ein Mann ist Mógłby pan wezwać lekarza?
12 Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit? Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
13 Wenn der Ansprechpartner eine Frau ist Czy przyjmuje pani teraz jakieś leki?
14 Ein Krankenhaus Szpital
15 Eine Apotheke Apteka
16 Ein Arzt Lekarz
17 Anders gesagt Doktor
18 Medizinische Abteilung Służby medyczne
19 Ich habe meine Papiere verloren Zgubiłem moje dokumenty
20 Wenn eine Frau spricht Zgubiłam moje dokumenty
21 Meine Papiere wurden mir gestohlen Skradziono mi moje dokumenty
22 Fundbüro Biuro Rzeczy Znalezionych
23 Erste Hilfe Station Punkt pierwszej pomocy
24 Notausgang Wyjście ewakuacyjne
25 Die Polizei Policja
26 Papiere Dokumenty
27 Geld Pieniądze
28 Pass Paszport
29 Gepäck Bagaż
30 Es ist in Ordnung, nein danke Już dosyć! Nie, dziękuję!
31 Lassen Sie mich in Ruhe! Proszę mnie zostawić w spokoju!
32 Gehen Sie! Proszę odejść!




Mp3 und pdf herunterladen
MP3 + PDF

Alle Ausdrücke herunterladen

Gratisdemo



Starten

Mp3 und pdf herunterladen