Wortschatz > Slowakisch

1 - Umgangssprachliches
🔊 Guten Tag 🔊 Dobrý deň
🔊 Guten Tag 🔊 Dobré ráno
🔊 Guten Abend 🔊 Dobrý večer
🔊 Auf Wiedersehen 🔊 Dovidenia
🔊 Bis später 🔊 Dovidenia
🔊 Ja 🔊 Áno
🔊 Ja 🔊 No
🔊 Nein 🔊 Nie
🔊 Bitte! 🔊 Prosím
🔊 Danke schön! 🔊 Ďakujem
🔊 Danke schön! 🔊 Díky
🔊 Vielen Dank! 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Vielen Dank! 🔊 Díky!
🔊 Danke für Ihre Hilfe 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Bitte sehr 🔊 Prosím
🔊 In Ordnung 🔊 Súhlasím
🔊 In Ordnung 🔊 Platí
🔊 Was kostet das bitte? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Entschuldigung! 🔊 Prepáčte!
🔊 Ich verstehe nicht 🔊 Nerozumiem
🔊 Ich habe verstanden 🔊 Rozumel som
🔊 Ich habe verstanden 🔊 Rozumela som
🔊 Ich weiß nicht 🔊 Neviem
🔊 Verboten 🔊 Zakázané
🔊 Wo sind die Toiletten bitte? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Frohes Neues Jahr 🔊 Šťastný a veselý nový rok!
🔊 Alles Gute zum Geburtstag! 🔊 Všetko nejlepšie k narodeninám!
🔊 Schöne Ferien! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Gratuliere! 🔊 Blahoželám!
2 - Konversation
🔊 Hallo, wie geht es dir? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Hallo, gut danke 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Sprichst du Slowakisch? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 Nein, ich spreche kein Slowakisch 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Nur ein wenig 🔊 Len trochu
🔊 Woher kommst du? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Was ist deine Staatsbürgerschaft? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Ich bin Deutscher 🔊 Som Nemec
🔊 Und du, lebst du hier? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Ja, ich wohne hier 🔊 Áno, žijem tu
🔊 Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Julian 🔊 Julien
🔊 Was machst du hier? 🔊 Čo tu robiš?
🔊 Ich bin auf Urlaub 🔊 Som na dovolenke
🔊 Wir sind auf Urlaub 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Ich bin auf Geschäftsreise 🔊 Som na služebnej ceste
🔊 Ich arbeite hier 🔊 Pracujem tu
🔊 Wir arbeiten hier 🔊 Pracujeme tu
🔊 Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 Gibt es ein Museum in der Gegend? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Wo finde ich eine Internetverbindung? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Lernen
🔊 Willst du ein paar Vokabeln lernen? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 Ja, einverstanden! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 Wie heißt das? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 Das ist ein Tisch 🔊 Kde je stôl?
🔊 Ein Tisch. Verstehst du? 🔊 Stôl, rozumieš?
🔊 Ich verstehe nicht 🔊 Nerozumiem
🔊 Kannst du das bitte wiederholen? 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Kannst du bitte langsamer sprechen? 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 Kannst du es bitte aufschreiben? 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
🔊 Ich habe verstanden 🔊 Rozumel som
4 - Farben
🔊 Ich mag die Farbe dieses Tisches 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 Es ist rot 🔊 To je červená
🔊 Es ist rot 🔊 Červený
🔊 Blau 🔊 Modrá
🔊 Blau 🔊 Modrý
🔊 Gelb 🔊 Žltá
🔊 Gelb 🔊 Žltý
🔊 Weiß 🔊 Biela
🔊 Weiß 🔊 Biely
🔊 Schwarz 🔊 Čierna
🔊 Schwarz 🔊 Čierny
🔊 Grün 🔊 Zelená
🔊 Grün 🔊 Zelený
🔊 Orange 🔊 Oranžová
🔊 Orange 🔊 Oranžový
🔊 Violett 🔊 Fialová
🔊 Violett 🔊 Fialový
🔊 Grau 🔊 Sivá
🔊 Grau 🔊 Sivý
5 - Zahlen
🔊 Null 🔊 Nula
🔊 Eins 🔊 Jedna
🔊 Eins 🔊 Jeden
🔊 Zwei 🔊 Dva
🔊 Drei 🔊 Tri
🔊 Vier 🔊 Štyri
🔊 Fünf 🔊 Päť
🔊 Sechs 🔊 Šesť
🔊 Sieben 🔊 Sedem
🔊 Acht 🔊 Osem
🔊 Neun 🔊 Deväť
🔊 Zehn 🔊 Desať
🔊 Elf 🔊 Jedenácť
🔊 Zwölf 🔊 Dvanácť
🔊 Dreizehn 🔊 Trinácť
🔊 Vierzehn 🔊 Štrnácť
🔊 Fünfzehn 🔊 Pätnácť
🔊 Sechzehn 🔊 Šestnácť
🔊 Siebzehn 🔊 Sedemnácť
🔊 Achtzehn 🔊 Osemnácť
🔊 Neunzehn 🔊 Devätnácť
🔊 Zwanzig 🔊 Dvadsať
🔊 Einundzwanzig 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Zweiundzwanzig 🔊 Dvadsať dva
🔊 Dreiundzwanzig 🔊 Dvadsať tri
🔊 Vierundzwanzig 🔊 Dvadsať štyri
🔊 Fünfundzwanzig 🔊 Dvadsať päť
🔊 Sechsundzwanzig 🔊 Dvadsať šesť
🔊 Siebenundzwanzig 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Achtundzwanzig 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Neunundzwanzig 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Dreißig 🔊 Tridsať
🔊 Einunddreißig 🔊 Tridsať jedna
🔊 Zweiunddreißig 🔊 Tridsať dva
🔊 Dreiunddreißig 🔊 Tridsať tri
🔊 Vierunddreißig 🔊 Tridsať štyri
🔊 Fünfunddreißig 🔊 Tridsať päť
🔊 Sechsunddreißig 🔊 Třicet šesť
🔊 Vierzig 🔊 Štyridsať
🔊 Fünfzig 🔊 Päťdesiat
🔊 Sechszig 🔊 Šesťdesiat
🔊 Siebzig 🔊 Sedemdesiat
🔊 Achtzig 🔊 Osemdesiat
🔊 Neunzig 🔊 Deväťdesiat
🔊 Hundert 🔊 Sto
🔊 Hundertfünf 🔊 Sto päť
🔊 Zweihundert 🔊 Dve sto
🔊 Dreihundert 🔊 Tri sto
🔊 Vierhundert 🔊 Štyri sto
🔊 Tausend 🔊 Tisíc
🔊 Eintausendfünfhundert 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Zweitausend 🔊 Dve tisíc
🔊 Zehntausend 🔊 Desať tisíc
6 - Zeitangaben
🔊 Wann bist du hier angekommen? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 Wann bist du hier angekommen? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Heute 🔊 Dnes
🔊 Gestern 🔊 Včera
🔊 Vor zwei Tagen 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Wie lange bleibst du? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 Ich fahre morgen wieder ab 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Ich fahre übermorgen wieder ab 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 Ich fahre in drei Tagen ab 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Montag 🔊 Pondelok
🔊 Dienstag 🔊 Utorok
🔊 Mittwoch 🔊 Streda
🔊 Donnerstag 🔊 Štvrtok
🔊 Freitag 🔊 Piatok
🔊 Samstag 🔊 Sobota
🔊 Sonntag 🔊 Nedeľa
🔊 Januar 🔊 Január
🔊 Februar 🔊 Február
🔊 März 🔊 Marec
🔊 April 🔊 Apríl
🔊 Mai 🔊 Máj
🔊 Juni 🔊 Jún
🔊 Juli 🔊 Júl
🔊 August 🔊 August
🔊 September 🔊 September
🔊 Oktober 🔊 Október
🔊 November 🔊 November
🔊 Dezember 🔊 December
🔊 Wann fährst du ab? 🔊 V ktorej odchádzaš?
🔊 In der Früh um acht Uhr 🔊 O ôsmej ráno
🔊 In der Früh um acht Uhr fünfzehn 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 In der Früh um acht Uhr dreißig 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 Am Abend um sechs Uhr 🔊 O šiestej večer
🔊 Ich bin spät dran 🔊 Meškám
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Wo möchten Sie denn hin? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Ich muß zum Bahnhof 🔊 Idem na stanicu
🔊 Ich muß ins Hotel Tag und Nacht 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte? 🔊 Môžete ma odvieť na letisko?
🔊 Können Sie mein Gepäck nehmen? 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 Ist das weit von hier entfernt? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 Nein, es ist ganz nah 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Das ist ein bisschen weiter weg 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 Wieviel wird das kosten? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Fahren Sie mich hin bitte 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 Das ist rechts 🔊 Vpravo
🔊 Das ist links 🔊 Vľavo
🔊 Das ist gerade aus 🔊 Rovno
🔊 Das ist hier 🔊 Je to tu
🔊 Dort 🔊 Je to tam
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Nehmen Sie sich Zeit 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Könnte ich eine Rechnung bekommen? 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Familie
🔊 Hast du Familie hier? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 Mein Vater 🔊 Môj otec
🔊 Meine Mutter 🔊 Moja matka
🔊 Mein Sohn 🔊 Môj syn
🔊 Meine Tochter 🔊 Moja dcéra
🔊 Ein Bruder 🔊 Brat
🔊 Eine Schwester 🔊 Sestra
🔊 Ein Freund 🔊 Priateľ
🔊 Ein Freund 🔊 Kamarád
🔊 Eine Freundin 🔊 Priateľka
🔊 Eine Freundin 🔊 Kamarádka
🔊 Mein Freund 🔊 Môj priateľ
🔊 Meine Freundin 🔊 Moja priateľka
🔊 Mein Ehemann 🔊 Môj manžel
🔊 Mein Ehemann 🔊 Môj muž
🔊 Meine Ehefrau 🔊 Má manželka
🔊 Meine Ehefrau 🔊 Moja žena
9 - Gefühle
🔊 Ich mag dein Land sehr 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Ich liebe dich 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 Ich bin glücklich 🔊 Som šťastný
🔊 Ich bin glücklich 🔊 Som šťastná
🔊 Ich bin traurig 🔊 Som smutný
🔊 Ich bin traurig 🔊 Som smutná
🔊 Ich fühle mich sehr wohl hier 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Mir ist kalt 🔊 Je mi zima
🔊 Mir ist heiß 🔊 Je mi teplo
🔊 Es ist zu groß 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 Es ist zu klein 🔊 Je to dosť malé
🔊 Es ist perfekt 🔊 Je to perfektné
🔊 Es ist perfekt 🔊 Je to úžasné
🔊 Willst du heute Abend ausgehen 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 Ich würde gerne heute Abend ausgehen 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 Ich würde gerne heute Abend ausgehen 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 Das ist eine gute Idee 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Ich will mich amüsieren 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 Es ist keine gute Idee 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 Ich will heute Abend nicht ausgehen 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 Ich will mich entspannen 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Möchtest du Sport treiben? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Ja, ich brauche Abwechslung 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 Ich spiele Tennis 🔊 Hrám tenis
🔊 Nein danke, ich bin schon müde 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavený
🔊 Nein danke, ich bin schon müde 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavená
10 - Bar
🔊 Die Bar 🔊 Bar
🔊 Die Bar 🔊 Krčma
🔊 Willst du etwas trinken? 🔊 Dáš si niečo aq pitie?
🔊 Trinken 🔊 Piť
🔊 Glas 🔊 Pohár
🔊 Gerne 🔊 Rád
🔊 Was möchtest du gerne? 🔊 Čo si dáš?
🔊 Was gibt es zu trinken ? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 Wasser oder Fruchtsäfte 🔊 Vodu alebo ovocné džúsy
🔊 Wasser 🔊 Voda
🔊 Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben? 🔊 Môžete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Eiswürfel 🔊 Ľad
🔊 Heiße Schokolade 🔊 Čokoláda
🔊 Milch 🔊 Mlieko
🔊 Tee 🔊 Čaj
🔊 Kaffee 🔊 Káva
🔊 Mit Zucker 🔊 S cukrom
🔊 Mit Sahne 🔊 So smotanou
🔊 Wein 🔊 Víno
🔊 Bier 🔊 Pivo
🔊 Einen Tee bitte! 🔊 Čaj, prosím
🔊 Ein Bier bitte 🔊 Pivo, prosím
🔊 Was wollen Sie trinken? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Zwei Tee bitte! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Zwei Bier bitte 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Nichts, danke 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Prost! 🔊 Na zdravie
🔊 Zum Wohle! 🔊 Na zdravie
🔊 Zahlen bitte! 🔊 Účet, prosím!
🔊 Wieviel macht das? 🔊 Koľko vám dlžím prosím?
🔊 Zwanzig Euro 🔊 Dvadsať eúr
🔊 Ich lade dich ein 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restaurant
🔊 Das Restaurant 🔊 Reštaurácia
🔊 Willst du etwas essen ? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Ja, ich möchte gerne 🔊 Áno, rád.
🔊 Ja, ich möchte gerne 🔊 Áno, rada.
🔊 Essen 🔊 Jesť
🔊 Wo können wir essengehen? 🔊 Kde se môžeme najesť?
🔊 Wo können wir mittagessen? 🔊 Kde si môžeme naobedovať?
🔊 Abendessen 🔊 Večera
🔊 Frühstück 🔊 Raňajky
🔊 Bitte! 🔊 Prosím!
🔊 Die Karte bitte 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Hier ist die Karte 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 Mit Reis 🔊 S ryžou
🔊 Mit Nudeln 🔊 S cestovinami
🔊 Kartoffeln 🔊 Zemiaky
🔊 Gemüse 🔊 Zelenina
🔊 Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei 🔊 Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Brot 🔊 Pečivo
🔊 Butter 🔊 Maslo
🔊 Ein Salat 🔊 Šalát
🔊 Einen Nachtisch 🔊 Koláč
🔊 Einen Nachtisch 🔊 Dezert
🔊 Früchte 🔊 Ovocie
🔊 Könnte ich bitte ein Messer haben? 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Ja ich bringe es Ihnen sofort 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 Ein Messer 🔊 Nôž
🔊 Eine Gabel 🔊 Vidlička
🔊 Ein Löffel 🔊 Lyžica
🔊 Ist es ein warmes Gericht? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Ja und auch sehr scharf! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Warm 🔊 Teplý
🔊 Warm 🔊 Teplá
🔊 Kalt 🔊 Studený
🔊 Kalt 🔊 Studená
🔊 Scharf 🔊 Pálivý
🔊 Scharf 🔊 Pálivá
🔊 Ich werde Fisch nehmen! 🔊 Dám si rybu!
🔊 Ich auch 🔊 Ja tiež
12 - Sich verabschieden
🔊 Es ist spät! Ich muß los! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 Könnten wir uns wiedersehen? 🔊 Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Ja, gerne 🔊 Áno, rada
🔊 Ich habe diese Adresse 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Hast du eine Telefonnummer? 🔊 Dáš mi telefónne číslo?
🔊 Ja, hier ist sie 🔊 Áno, tu je
🔊 Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen 🔊 Mne tiež, rada som Ťa poznala
🔊 Wir sehen uns dann bald 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 Ich hoffe es auch 🔊 Tiež dúfam!
🔊 Auf Wiedersehen 🔊 Dovidenia!
🔊 Bis morgen 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Tschüß! 🔊 Ahoj!
13 - Transport
🔊 Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle. 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Wohin fährt dieser Zug? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Hält dieser Zug in Sonnenstadt an? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Haben Sie den Fahrplan des Zuges? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Bus Fahrplan 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Es ist dieser 🔊 Tento
🔊 Danke schön! 🔊 Ďakujem
🔊 Danke schön! 🔊 Díky
🔊 Gern geschehen, gute Fahrt! 🔊 Není začo. Šťastnú cestu!
🔊 Die Werkstatt 🔊 Autoservis
🔊 Die Tankstelle 🔊 Benzínka
🔊 Die Tankstelle 🔊 Pumpa
🔊 Volltanken, bitte 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Fahrrad 🔊 Bicykel
🔊 Stadtzentrum 🔊 Centrum mesta
🔊 Vorstadt 🔊 Predmestie
🔊 Es ist eine Stadt 🔊 Je to veľké mesto
🔊 Es ist ein Dorf 🔊 Je to dedina
🔊 Ein Berg 🔊 Hory
🔊 Ein See 🔊 Jazero
🔊 Am Land 🔊 Vidiek
14 - Hotel
🔊 Das Hotel 🔊 Hotel
🔊 Wohnung 🔊 Byt
🔊 Willkommen 🔊 Vítajte!
🔊 Haben Sie ein freies Zimmer? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Gibt es ein Bad im Zimmer? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
🔊 Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Zimmer mit Frühstück 🔊 Izba s raňajkami
🔊 Wieviel ist es pro Nacht? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Ja, natürlich 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Danke, das Zimmer ist sehr schön 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? 🔊 Možem rezervovať na dnes večer?
🔊 Es ist ein bisschen zu teuer für mich 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
🔊 Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 Wo befindet sich mein Zimmer? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 Es ist im ersten Stock 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 Gibt es ein Aufzug? 🔊 Je tu výťah?
🔊 Der Aufzug ist auf der linken Seite 🔊 Výťah je po Vašej ľavici
🔊 Der Aufzug ist auf der rechten Seite 🔊 Výťah je po Vašej pravici
🔊 Wo befindet sich die Waschküche? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 Sie ist im Erdgeschoß 🔊 Na prízemí
🔊 Erdgeschoß 🔊 Prízemie
🔊 Schlafzimmer 🔊 Izba
🔊 Reinigung 🔊 Čistiareň
🔊 Friseur 🔊 Kaderníctvo
🔊 Garage 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Wir treffen uns in Konferenzraum? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 Meetingraum 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 Das Schwimmbad ist geheizt 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Schwimmbad 🔊 Bazén
🔊 Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken? 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 Die Schlüssel bitte 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Der Paß bitte 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Ja, hier sind sie 🔊 Áno, tu sú
🔊 Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten 🔊 Nie, nemáte nemáte žiadny
🔊 Wo kann ich Wechselgeld becommen? 🔊 Kde si môžem zmenit peniaze?
🔊 Könnten Sie mir wechseln, bitte? 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie? 🔊 Môžeme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Eine Person suchen
🔊 Ist Sarah da? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Ja, sie ist hier 🔊 Áno, je tu
🔊 Sie ist fort 🔊 Niekam šla
🔊 Sie können sie über ihr Handy erreichen 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 Wissen Sie wo ich sie finden kann? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Sie ist auf ihrer Arbeit 🔊 Je v práci
🔊 Sie ist zuhause 🔊 Je doma
🔊 Ist Julian da? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Ja, er ist hier 🔊 Áno, je tu
🔊 Er ist fort 🔊 Niekam šiel
🔊 Wissen Sie wo ich ihn finden kann? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Sie können ihn über sein Handy erreichen 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 Er ist auf seiner Arbeit 🔊 Je v práci
🔊 Er ist zuhause 🔊 Je doma
16 - Strand
🔊 Der Strand 🔊 Pláž
🔊 Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Ein Ball 🔊 Lopta
🔊 Ein Fernglas 🔊 Ďalekohled
🔊 Eine Kappe 🔊 Šiltovka
🔊 Ein Badetuch 🔊 Uterák
🔊 Sandalen 🔊 Sandále
🔊 Ein Eimer 🔊 Vedro
🔊 Eine Sonnencreme 🔊 Opaľovací krém
🔊 Eine Badehose 🔊 Šortky
🔊 Eine Sonnenbrille 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Schalentiere 🔊 Kôrovce
🔊 Sich sonnen 🔊 Opaľovať sa
🔊 Sonnig 🔊 Slnečný
🔊 Sonnig 🔊 Slnečná
🔊 Der Sonnenuntergang 🔊 Západ slnka
🔊 Der Sonnenschirm 🔊 Slnečník
🔊 Die Sonne 🔊 Slnko
🔊 Ein Sonnenstich 🔊 Úpal
🔊 Ist es gefährlich hier zu schwimmen? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 Nein, es ist nicht gefährlich 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Schwimmen 🔊 Plávať
🔊 Das Schwimmen 🔊 Plávanie
🔊 Die Welle 🔊 Vlna
🔊 Das Meer 🔊 More
🔊 Die Düne 🔊 Duna
🔊 Der Sand 🔊 Piesok
🔊 Was ist die Wettervorhersage für morgen? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 Das Wetter wird sich ändern 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Es wird regnen 🔊 Bude pršať
🔊 Es wird sonnig 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Es wird sehr windig 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Der Badeanzug 🔊 Plavky
🔊 Die Sonnenbrille 🔊 Tieň
17 - Bei Problemen
🔊 Könnten Sie mir bitte helfen? 🔊 Môžete mi, prosím, pomocť?
🔊 Ich habe mich verlaufen 🔊 Zablúdil som
🔊 Ich habe mich verlaufen 🔊 Zablúdila som
🔊 Was möchten Sie? 🔊 Čo si želáte?
🔊 Was ist passiert? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Wo kann ich einen Dolmetscher finden? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Wo befindet sich die nächste Apotheke? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte? 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Ein Krankenhaus 🔊 Nemocnicq
🔊 Eine Apotheke 🔊 Lekáreň
🔊 Ein Arzt 🔊 Lekár
🔊 Ein Arzt 🔊 Doktor
🔊 Medizinische Abteilung 🔊 Lekarská služba
🔊 Ich habe meine Papiere verloren 🔊 Ztratil som doklady
🔊 Ich habe meine Papiere verloren 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Meine Papiere wurden mir gestohlen 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Fundbüro 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Erste Hilfe Station 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Notausgang 🔊 Únikový východ
🔊 Die Polizei 🔊 Polícia
🔊 Papiere 🔊 Doklady
🔊 Geld 🔊 Peniaze
🔊 Pass 🔊 Pas
🔊 Gepäck 🔊 Batožina
🔊 Es ist in Ordnung, nein danke 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Lassen Sie mich in Ruhe! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Lassen Sie mich in Ruhe! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Gehen Sie! 🔊 Choďte preč!
🔊 Gehen Sie! 🔊 Odíďte!