Wortschatz > Türkisch

1 - Umgangssprachliches

Umgangssprachliches
Quiz
lernen
1 Guten Tag Merhaba
merhaba
2 Variation Günaydın
günaydoen
3 Guten Abend Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Auf Wiedersehen Hoşça kal
hochtcha kal
5 Anders gesagt Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 Bis später Görüşürüz
görüchürüz
7 Ja Evet
evet
8 Nein Hayır
hayoer
9 Bitte! Lütfen
lütfen
10 Anders gesagt Pardon
pardon
11 Danke schön! Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 Vielen Dank! Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Danke für Ihre Hilfe Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 Bitte sehr Rica ederim
jidja ederim
15 Anders gesagt Bir şey değil
bir chey dewhil
16 In Ordnung Tamam
tamam
17 Was kostet das bitte? Bu kaç para ?
bu katch para
18 Anders gesagt Ne kadar ?
ne kadar
19 Entschuldigung! Üzgünüm
üzgünüm
20 Ich verstehe nicht Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Ich habe verstanden Anlıyorum
anloeyorum
22 Ich weiß nicht Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Verboten Yasak
yasak
24 Wo sind die Toiletten bitte? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 Frohes Neues Jahr Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 Alles Gute zum Geburtstag! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Anders gesagt Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 Gratuliere! Tebrikler!
tebrikler
29 Anders gesagt Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Konversation

Konversation
Quiz
lernen
1 Hallo, wie geht es dir? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Hallo, gut danke Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Formelle Sprache Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 Sprichst du Türkisch? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 Nein, ich spreche kein Türkisch Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Nur ein wenig Birazcık
birazik
7 Woher kommst du? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Formelle Sprache Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 Was ist deine Staatsbürgerschaft? Nerelisin?
nerelissin
10 Ich bin Deutscher Ben almanım
ben almanoeum
11 Und du, lebst du hier? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Ja, ich wohne hier Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Julian Julian
julian
15 Was machst du hier? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Ich bin auf Urlaub Tatildeyim
tatildeyim
17 Wir sind auf Urlaub Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Ich bin auf Geschäftsreise Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Ich arbeite hier Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Wir arbeiten hier Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 Gibt es ein Museum in der Gegend? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 Wo finde ich eine Internetverbindung? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Lernen

Lernen
Quiz
lernen
1 Willst du ein paar Vokabeln lernen? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 Ja, einverstanden! Tabii ki!
tabii ki
3 Wie heißt das? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Anders gesagt Bu ne?
bu ne
5 Das ist ein Tisch Bu bir masa
bu bir massa
6 Ein Tisch. Verstehst du? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 Ich verstehe nicht Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Kannst du das bitte wiederholen? Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 Kannst du bitte langsamer sprechen? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 Kannst du es bitte aufschreiben? Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Ich habe verstanden Anlıyorum
anloeyorum4 - Farben

Farben
Quiz
lernen
1 Ich mag die Farbe dieses Tisches Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 Es ist rot Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Blau Mavi
mavi
4 Gelb Sarı
saroe
5 Weiß Beyaz
beyaz
6 Schwarz Siyah
siyah
7 Grün Yeşil
yechil
8 Orange Turuncu
turuncu
9 Violett Mor
mor
10 Grau Gri
gri5 - Zahlen

Zahlen
Quiz
lernen
1 Null Sıfır
soefoer
2 Eins Bir
bir
3 Zwei Iki
iki
4 Drei Üç
ütch
5 Vier Dört
dört
6 Fünf Beş
bech
7 Sechs Altı
altoe
8 Sieben Yedi
yedi
9 Acht Sekiz
sekiz
10 Neun Dokuz
dokuz
11 Zehn On
on
12 Elf On bir
on bir
13 Zwölf On iki
on iki
14 Dreizehn On üç
on ütch
15 Vierzehn On dört
on dört
16 Fünfzehn On beş
on bech
17 Sechzehn On altı
on altoe
18 Siebzehn On yedi
on yedi
19 Achtzehn On sekiz
on sekiz
20 Neunzehn On dokuz
on dokuz
21 Zwanzig Yirmi
yirmi
22 Einundzwanzig Yirmi bir
yirmi bir
23 Zweiundzwanzig Yirmi iki
yirmi iki
24 Dreiundzwanzig Yirmi üç
yirmi ütch
25 Vierundzwanzig Yirmi dört
yirmi dört
26 Fünfundzwanzig Yirmi beş
yirmi bech
27 Sechsundzwanzig Yirmi altı
yirmi altoe
28 Siebenundzwanzig Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Achtundzwanzig Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Neunundzwanzig Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Dreißig Otuz
otuz
32 Einunddreißig Otuz bir
otuz bir
33 Zweiunddreißig Otuz iki
otuz iki
34 Dreiunddreißig Otuz üç
otuz ütch
35 Vierunddreißig Otuz dört
otuz dört
36 Fünfunddreißig Otuz beş
otuz bech
37 Sechsunddreißig Otuz altı
otuz altoe
38 Vierzig Kırk
koerk
39 Fünfzig Elli
elli
40 Sechszig Altmış
altmoech
41 Siebzig Yetmiş
yetmich
42 Achtzig Seksen
seksen
43 Neunzig Doksan
doksan
44 Hundert Yüz
yüz
45 Hundertfünf Yüz beş
yüz bech
46 Zweihundert Iki yüz
iki yüz
47 Dreihundert Üç yüz
ütch yüz
48 Vierhundert Dört yüz
dört yüz
49 Tausend Bin
bin
50 Eintausendfünfhundert Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Zweitausend Iki bin
iki bin
52 Zehntausend On bin
on bin6 - Zeitangaben

Zeitangaben
Quiz
lernen
1 Wann bist du hier angekommen? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Heute Bugün
bugün
3 Gestern Dün
dün
4 Vor zwei Tagen Iki gün önce
iki gün öndje
5 Wie lange bleibst du? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Ich fahre morgen wieder ab Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Ich fahre übermorgen wieder ab Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Ich fahre in drei Tagen ab Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 Montag Pazartesi
pazartesi
10 Dienstag Salı
saloe
11 Mittwoch Çarşamba
tcharchamba
12 Donnerstag Perşembe
perchembe
13 Freitag Cuma
djuma
14 Samstag Cumartesi
djumartesi
15 Sonntag Pazar
pazar
16 Januar Ocak
odjak
17 Februar Şubat
chubat
18 März Mart
mart
19 April Nisan
nissan
20 Mai Mayıs
mayoes
21 Juni Haziran
haziran
22 Juli Temmuz
temmuz
23 August Ağustos
awhustos
24 September Eylül
eylül
25 Oktober Ekim
ekim
26 November Kasım
kasoem
27 Dezember Aralık
araloek
28 Wann fährst du ab? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 In der Früh um acht Uhr Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 In der Früh um acht Uhr fünfzehn Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 In der Früh um acht Uhr dreißig Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 Am Abend um sechs Uhr Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 Ich bin spät dran Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taxi

Taxi
Quiz
lernen
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Wo möchten Sie denn hin? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Ich muß zum Bahnhof Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Anders gesagt Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Ich muß ins Hotel Tag und Nacht Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte? Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 Können Sie mein Gepäck nehmen? Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 Ist das weit von hier entfernt? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 Nein, es ist ganz nah Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Das ist ein bisschen weiter weg Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 Wieviel wird das kosten? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Fahren Sie mich hin bitte Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Anders gesagt Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 Das ist rechts Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 Das ist links Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 Das ist gerade aus Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 Das ist hier Burası
burasoe
18 Dort Şu taraftan
chu taraftan
19 Stop! Dur!
dur
20 Nehmen Sie sich Zeit Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 Könnte ich eine Rechnung bekommen? Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Gefühle

Gefühle
Quiz
lernen
1 Ich mag dein Land sehr Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Ich liebe dich Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Ich bin glücklich Mutluyum
mutluyum
4 Ich bin traurig Üzgünüm
üzgünüm
5 Ich fühle mich sehr wohl hier Burada rahatım
burada rahatoem
6 Mir ist kalt Üşüyorum
üchüyorum
7 Anders gesagt Hava soğuk
hava sowhuk
8 Mir ist heiß Terliyorum
terliyorum
9 Anders gesagt Hava sıcak
hava soedjak
10 Es ist zu groß Çok büyük
tchok büyük
11 Es ist zu klein Çok küçük
tchok kütchük
12 Es ist perfekt Mükemmel
mükemmel
13 Willst du heute Abend ausgehen Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Ich würde gerne heute Abend ausgehen Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 Das ist eine gute Idee Iyi fikir
iyi fikir
16 Ich will mich amüsieren Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 Es ist keine gute Idee Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 Ich will heute Abend nicht ausgehen Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Ich will mich entspannen Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 Möchtest du Sport treiben? Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Ja, ich brauche Abwechslung Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Ich spiele Tennis Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 Nein danke, ich bin schon müde Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Familie

Familie
Quiz
lernen
1 Hast du Familie hier? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 Mein Vater Babam
babam
3 Meine Mutter Annem
annem
4 Mein Sohn Oğlum
owhlum
5 Meine Tochter Kızım
koezoem
6 Ein Bruder Erkek kardeş
erkek kardech
7 Eine Schwester Kız kardeş
koez kardech
8 Ein Freund Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Eine Freundin Kız arkadaş
koez arkadach
10 Mein Freund Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 Meine Freundin Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 Mein Ehemann Kocam
kodjam
13 Meine Ehefrau Karım
karoem10 - Bar

Bar
Quiz
lernen
1 Die Bar Bar
bar
2 Anders gesagt Barda
barda
3 Willst du etwas trinken? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Trinken Içmek
itchmek
5 Glas Bardak
bardak
6 Gerne Tabii ki
tabii ki
7 Anders gesagt hay hay
hay hay
8 Was möchtest du gerne? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 Was gibt es zu trinken ? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 Wasser oder Fruchtsäfte Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Wasser Su
Su
12 Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben? Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Eiswürfel Buz
Buz
14 Heiße Schokolade Çikolata
tchikolata
15 Milch Süt
süt
16 Tee Çay
tchay
17 Kaffee Kahve
kahve
18 Mit Zucker Şekerli
chekerli
19 Mit Sahne Kremalı
kremaloe
20 Wein Şarap
charap
21 Bier Bira
bira
22 Einen Tee bitte! Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Ein Bier bitte Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 Was wollen Sie trinken? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 Zwei Tee bitte! Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Zwei Bier bitte Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Nichts, danke Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 Prost! Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Anders gesagt Şerefe!
cherefe
30 Zum Wohle! Sağlığına!
0
31 Zahlen bitte! Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 Wieviel macht das? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Zwanzig Euro Yirmi öro
yirmi öro
34 Ich lade dich ein Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Anders gesagt Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
lernen
1 Das Restaurant Restoran
restoran
2 Willst du etwas essen ? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Ja, ich möchte gerne Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 Essen Yemek yemek
yemek yemek
5 Wo können wir essengehen? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 Wo können wir mittagessen? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 Abendessen Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 Frühstück Kahvaltı
kahvaltoe
9 Bitte! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 Die Karte bitte Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 Hier ist die Karte Işte mönü!
ichte mönü
12 Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 Mit Reis Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 Mit Nudeln Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 Kartoffeln Patates
patates
16 Gemüse Sebzeler
sebzeler
17 Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 Brot Ekmek
ekmek
19 Butter Tereyağ
tereyawh
20 Ein Salat Salata
salata
21 Einen Nachtisch Tatlı
tatloe
22 Früchte Meyve
meyve
23 Könnte ich bitte ein Messer haben? Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 Ja ich bringe es Ihnen sofort Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 Ein Messer Bıçak
boetchak
26 Eine Gabel Çatal
tchatal
27 Ein Löffel Kaşık
kachoek
28 Ist es ein warmes Gericht? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 Ja und auch sehr scharf! Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 Warm Sıcak
soedjak
31 Kalt Soğuk
sowhuk
32 Scharf Baharatlı
baharatloe
33 Anders gesagt Acılı
adjoeloe
34 Ich werde Fisch nehmen! Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 Ich auch Ben de
ben de12 - Sich verabschieden

Sich verabschieden
Quiz
lernen
1 Es ist spät! Ich muß los! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 Könnten wir uns wiedersehen? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Ja, gerne Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Anders gesagt Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Ich habe diese Adresse Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Anders gesagt Benim adres bu
benim adres bu
7 Hast du eine Telefonnummer? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Ja, hier ist sie Evet, işte
evet, ichte
9 Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Wir sehen uns dann bald Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Anders gesagt Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 Ich hoffe es auch Inşallah
inchallah
14 Auf Wiedersehen Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Anders gesagt Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 Bis morgen Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 Tschüß! Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Anders gesagt Güle Güle!
güle güle13 - Transport

Transport
Quiz
lernen
1 Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle. Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 Wohin fährt dieser Zug? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 Hält dieser Zug in Sonnenstadt an? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 Haben Sie den Fahrplan des Zuges? Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 Bus Fahrplan Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 Es ist dieser Bu
bu
12 Anders gesagt Şu
chu
13 Danke schön! Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 Gern geschehen, gute Fahrt! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 Die Werkstatt Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 Die Tankstelle Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Volltanken, bitte Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Fahrrad Bisiklet
bisiklet
19 Stadtzentrum Şehir merkezi
chehir merkezi
20 Vorstadt Banliyö
banliyö
21 Anders gesagt Yörekent
yörekent
22 Es ist eine Stadt Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 Es ist ein Dorf Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Ein Berg Dağ
dawh
25 Ein See Göl
göl
26 Am Land Kırsal alan
koersal alan
27 Anders gesagt kır - Köy
koer - köy14 - Eine Person suchen

Eine Person suchen
Quiz
lernen
1 Ist Sarah da? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Anders gesagt Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Ja, sie ist hier Evet burada
Evet burada
4 Sie ist fort Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 Sie können sie über ihr Handy erreichen Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 Wissen Sie wo ich sie finden kann? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 Sie ist auf ihrer Arbeit Işe gitti
iche gitti
8 Anders gesagt Işinde
ichinde
9 Sie ist zuhause O evde
o evde
10 Anders gesagt Evinde
evinde
11 Ist Julian da? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Ja, er ist hier Evet burada
evet burada
13 Er ist fort Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 Wissen Sie wo ich ihn finden kann? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Sie können ihn über sein Handy erreichen Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 Er ist auf seiner Arbeit Işe gitti
iche gitti
17 Er ist zuhause O evde
o evde15 - Hotel

Hotel
Quiz
lernen
1 Das Hotel Otel
otel
2 Wohnung Daire
daire
3 Willkommen Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 Haben Sie ein freies Zimmer? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 Gibt es ein Bad im Zimmer? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 Zimmer mit Frühstück Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 Wieviel ist es pro Nacht? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Ja, natürlich Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Danke, das Zimmer ist sehr schön Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 Es ist ein bisschen zu teuer für mich Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 Wo befindet sich mein Zimmer? Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 Es ist im ersten Stock Birinci katta
birinci katta
19 Gibt es ein Aufzug? Asansör var mı?
asansör var moe
20 Der Aufzug ist auf der linken Seite Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 Der Aufzug ist auf der rechten Seite Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 Wo befindet sich die Waschküche? Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 Sie ist im Erdgeschoß Giriş katında
Girich katoenda
24 Erdgeschoß Giriş katı
girich katoe
25 Schlafzimmer Yatak odası
yatak odasoe
26 Reinigung Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Friseur Kuaför
kuaför
28 Anders gesagt Berber
berber
29 Garage Araba park yeri
araba park yeri
30 Wir treffen uns in Konferenzraum? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 Meetingraum Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 Das Schwimmbad ist geheizt Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 Schwimmbad Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken? Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 Die Schlüssel bitte Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 Der Paß bitte Pass lutfen
pass lutfen
37 Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Ja, hier sind sie Evet, buyrun
evet, buyrun
39 Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 Wo kann ich Wechselgeld becommen? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 Könnten Sie mir wechseln, bitte? Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Strand

Strand
Quiz
lernen
1 Der Strand Plaj
plaj
2 Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Anders gesagt Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Anders gesagt Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Ein Ball Top
top
7 Ein Fernglas Dürbün
dürbün
8 Eine Kappe Kasket
kasket
9 Anders gesagt Şapka
chapka
10 Ein Badetuch Havlu
havlu
11 Sandalen Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Anders gesagt Sandalet
sandalet
13 Ein Eimer Kova
kova
14 Eine Sonnencreme Güneş kremi
günech kremi
15 Eine Badehose Mayo
mayo
16 Eine Sonnenbrille Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Schalentiere Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Sich sonnen Güneşlenmek
günechlenmek
19 Sonnig Güneşli
günechli
20 Der Sonnenuntergang Gün batımı
gün batoemoe
21 Anders gesagt Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Der Sonnenschirm Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Die Sonne Güneş
günech
24 Ein Sonnenstich Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 Ist es gefährlich hier zu schwimmen? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 Nein, es ist nicht gefährlich Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Schwimmen Yüzmek
yüzmek
29 Das Schwimmen Yüzme
yüzme
30 Die Welle Dalga
dalga
31 Das Meer Deniz
deniz
32 Die Düne Kumul
kumul
33 Der Sand Kum
kum
34 Was ist die Wettervorhersage für morgen? Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Anders gesagt Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 Das Wetter wird sich ändern Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Es wird regnen Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Es wird sonnig Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Es wird sehr windig Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Der Badeanzug Mayo
mayo17 - Bei Problemen

Bei Problemen
Quiz
lernen
1 Könnten Sie mir bitte helfen? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Ich habe mich verlaufen Kayboldum
kayboldum
3 Was möchten Sie? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 Was ist passiert? Ne oldu?
ne oldu
5 Wo kann ich einen Dolmetscher finden? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 Wo befindet sich die nächste Apotheke? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte? Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Ein Krankenhaus Hastane
hastane
10 Eine Apotheke Ezcane
ezaane
11 Ein Arzt Doktor
doktor
12 Medizinische Abteilung Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 Ich habe meine Papiere verloren Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Meine Papiere wurden mir gestohlen Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Fundbüro Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Erste Hilfe Station Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Notausgang Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 Die Polizei Polis
polis
19 Anders gesagt Jandarma
jandarma
20 Papiere Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Geld Para
para
22 Pass Pasaport
pasaport
23 Gepäck Bagaj
bagaj
24 Es ist in Ordnung, nein danke Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 Lassen Sie mich in Ruhe! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Anders gesagt Yeter artık
yeter artoek
27 Gehen Sie! Gidin!
gidin
Mp3 und pdf herunterladen
MP3 + PDF

Alle Ausdrücke herunterladen

GratisdemoStarten

Mp3 und pdf herunterladen