Traducción / Bar


Curso vietnamita - Bar
Curso vietnamita - Bar
www.loecsen.com

Español Vietnamita
El bar Quán bar
¿Deseas beber algo? Em có muốn uống gì không?
Beber Uống
Vaso Một ly
Sí, gracias Rất sẵn lòng
¿Qué tomas? Em dùng gì ?
¿Qué tienes para ofrecerme? Có những đồ uống gì ?
Hay agua o zumo de frutas Có nước suối hoặc nước hoa quả
Agua Nước suối
¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor Em có thể bỏ thêm đá được không?
Hielo Đá
Chocolate Sô-cô-la
Leche Sữa
Trà
Café Cà phê
Con azúcar Kèm đường
Con leche Kèm kem
Vino Rượu vang
Cerveza Bia
Un té por favor Làm ơn cho tôi một tách trà
Una cerveza, por favor Làm ơn cho tôi một ly bia
¿Qué desea beber? Các bạn muốn uống gì?
¡Dos tés por favor! Cho hai tách trà !
Dos cervezas, por favor Cho hai ly bia !
Nada, gracias Không, cám ơn
¡Salud! Dzô
¡La cuenta, por favor! Cho tôi thanh toán !
¿Qué le debo, por favor? Tất cả hết bao nhiêu ?
Veinte euros Hai mươi euro
Yo pago Hôm nay anh mời
9.2/10 (6 votos) - 1 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios