Traducción / Partir


Curso vietnamita - Partir
Curso vietnamita - Partir
www.loecsen.com

Español Vietnamita
¡Ya es tarde, debo irme! Muộn rồi ! Tôi phải đi đây !
¿Podemos volver a vernos? Mình có gặp lại nhau nữa không ?
Sí, por supuesto Vâng, rất sẵn lòng
Vivo en esta dirección Anh ở địa chỉ này
¿Me das tu número de teléfono? Em có số điện thoại không?
Sí, aquí lo tienes Có, đây
Me lo he pasado muy bien contigo Ở bên anh thật vui
Para mi, también ha sido un placer Anh cũng thế, rất vui được quen em
Nos vemos pronto Mình sẽ sớm gặp lại nhau
Eso espero Em cũng hy vọng vậy
¡Adios! Chào
Hasta mañana Mai gặp lại
9.2/10 (6 votos) - 1 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios