Vocabulario > eslovaco

1 - Expresiones principales
🔊 Buenos días 🔊 Dobrý deň
🔊 Buenos días 🔊 Dobré ráno
🔊 Buenas tardes 🔊 Dobrý večer
🔊 Adiós 🔊 Dovidenia
🔊 Hasta Luego 🔊 Dovidenia
🔊 Sí 🔊 Áno
🔊 Sí 🔊 No
🔊 No 🔊 Nie
🔊 Por favor! 🔊 Prosím
🔊 Gracias 🔊 Ďakujem
🔊 Gracias 🔊 Díky
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 Ďakujem pekne
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 Díky!
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 De nada 🔊 Prosím
🔊 De acuerdo 🔊 Súhlasím
🔊 De acuerdo 🔊 Platí
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 Prepáčte!
🔊 No comprendo 🔊 Nerozumiem
🔊 Comprendí 🔊 Rozumel som
🔊 Comprendí 🔊 Rozumela som
🔊 No sé 🔊 Neviem
🔊 Prohibido 🔊 Zakázané
🔊 ¿Dónde están los baños? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 Šťastný a veselý nový rok!
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 Všetko nejlepšie k narodeninám!
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 ¡Felicidades! 🔊 Blahoželám!
2 - Conversación
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 ¿Hablas eslovaco? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 No, no hablo eslovaco 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Sólo un poco 🔊 Len trochu
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Soy español 🔊 Som Španiel
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 Áno, žijem tu
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Juli?n 🔊 Julien
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 Čo tu robiš?
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 Som na dovolenke
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 Som na služebnej ceste
🔊 Trabajo aquí 🔊 Pracujem tu
🔊 Trabajamos aquí 🔊 Pracujeme tu
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Aprender
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 ¡Sí! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 Es una mesa 🔊 Kde je stôl?
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 Stôl, rozumieš?
🔊 No comprendo 🔊 Nerozumiem
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
🔊 Comprendí 🔊 Rozumel som
4 - Colores
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 Es rojo 🔊 To je červená
🔊 Es rojo 🔊 Červený
🔊 Azul 🔊 Modrá
🔊 Azul 🔊 Modrý
🔊 Amarillo 🔊 Žltá
🔊 Amarillo 🔊 Žltý
🔊 Blanco 🔊 Biela
🔊 Blanco 🔊 Biely
🔊 Negro 🔊 Čierna
🔊 Negro 🔊 Čierny
🔊 Verde 🔊 Zelená
🔊 Verde 🔊 Zelený
🔊 Naranja 🔊 Oranžová
🔊 Naranja 🔊 Oranžový
🔊 Violeta 🔊 Fialová
🔊 Violeta 🔊 Fialový
🔊 Gris 🔊 Sivá
🔊 Gris 🔊 Sivý
5 - Números
🔊 Cero 🔊 Nula
🔊 Uno 🔊 Jedna
🔊 Uno 🔊 Jeden
🔊 Dos 🔊 Dva
🔊 Tres 🔊 Tri
🔊 Cuatro 🔊 Štyri
🔊 Cinco 🔊 Päť
🔊 Seis 🔊 Šesť
🔊 Siete 🔊 Sedem
🔊 Ocho 🔊 Osem
🔊 Nueve 🔊 Deväť
🔊 Diez 🔊 Desať
🔊 Once 🔊 Jedenácť
🔊 Doce 🔊 Dvanácť
🔊 Trece 🔊 Trinácť
🔊 Catorce 🔊 Štrnácť
🔊 Quince 🔊 Pätnácť
🔊 Dieciseis 🔊 Šestnácť
🔊 Diecisiete 🔊 Sedemnácť
🔊 Dieciocho 🔊 Osemnácť
🔊 Diecinueve 🔊 Devätnácť
🔊 Veinte 🔊 Dvadsať
🔊 Veintiuno 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Veintidos 🔊 Dvadsať dva
🔊 Veintres 🔊 Dvadsať tri
🔊 Veinticuatro 🔊 Dvadsať štyri
🔊 Veinticinco 🔊 Dvadsať päť
🔊 Veintiseis 🔊 Dvadsať šesť
🔊 Veintisiete 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Veintiocho 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Veintinueve 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Treinta 🔊 Tridsať
🔊 Treinta y uno 🔊 Tridsať jedna
🔊 Treinta y dos 🔊 Tridsať dva
🔊 Treinta y tres 🔊 Tridsať tri
🔊 Treinta y cuatro 🔊 Tridsať štyri
🔊 Treinta y cinco 🔊 Tridsať päť
🔊 Treinta y seis 🔊 Třicet šesť
🔊 Cuarenta 🔊 Štyridsať
🔊 Cincuenta 🔊 Päťdesiat
🔊 Sesenta 🔊 Šesťdesiat
🔊 Setenta 🔊 Sedemdesiat
🔊 Ochenta 🔊 Osemdesiat
🔊 Noventa 🔊 Deväťdesiat
🔊 Cien 🔊 Sto
🔊 Ciento cinco 🔊 Sto päť
🔊 Doscientos 🔊 Dve sto
🔊 Trecientos 🔊 Tri sto
🔊 Cuatrocientos 🔊 Štyri sto
🔊 Mil 🔊 Tisíc
🔊 Mil quinientos 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Dos mil 🔊 Dve tisíc
🔊 Diez mil 🔊 Desať tisíc
6 - Marcas del tiempo
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Hoy 🔊 Dnes
🔊 Ayer 🔊 Včera
🔊 Hace dos días 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 Me voy mañana 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 Dentro de tres días 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Lunes 🔊 Pondelok
🔊 Martes 🔊 Utorok
🔊 Miércoles 🔊 Streda
🔊 Jueves 🔊 Štvrtok
🔊 Viernes 🔊 Piatok
🔊 Sábado 🔊 Sobota
🔊 Domingo 🔊 Nedeľa
🔊 Enero 🔊 Január
🔊 Febrero 🔊 Február
🔊 Marzo 🔊 Marec
🔊 Abril 🔊 Apríl
🔊 Mayo 🔊 Máj
🔊 Junio 🔊 Jún
🔊 Julio 🔊 Júl
🔊 Agosto 🔊 August
🔊 Septiembre 🔊 September
🔊 Octubre 🔊 Október
🔊 Noviembre 🔊 November
🔊 Diciembre 🔊 December
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 V ktorej odchádzaš?
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 A las seis de la tarde 🔊 O šiestej večer
🔊 Llego tarde 🔊 Meškám
7 - Taxi
🔊 ?Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 ¿A dónde quiere ir? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Voy a la estación 🔊 Idem na stanicu
🔊 Voy al hotel Día y Noche 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 🔊 Môžete ma odvieť na letisko?
🔊 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 ¿Está lejos de aquí? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 No, es al lado 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Sí, está un poco más lejos 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 ¿Cuánto va a costar? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 Es a la derecha 🔊 Vpravo
🔊 Es a la izquierda 🔊 Vľavo
🔊 Siga derecho 🔊 Rovno
🔊 Es aquí 🔊 Je to tu
🔊 Están por allí 🔊 Je to tam
🔊 ¡Pare! 🔊 Zastavte!
🔊 ¡Pare! 🔊 Stop!
🔊 Tómese su tienpo 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Familia
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 Mi padre 🔊 Môj otec
🔊 mi madre 🔊 Moja matka
🔊 MI hijo 🔊 Môj syn
🔊 Mi hija 🔊 Moja dcéra
🔊 Mi hermano 🔊 Brat
🔊 Mi hermana 🔊 Sestra
🔊 Mi amigo 🔊 Priateľ
🔊 Mi amigo 🔊 Kamarád
🔊 Mi amiga 🔊 Priateľka
🔊 Mi amiga 🔊 Kamarádka
🔊 Mi novio 🔊 Môj priateľ
🔊 Mi novia 🔊 Moja priateľka
🔊 Mi esposo 🔊 Môj manžel
🔊 Mi esposo 🔊 Môj muž
🔊 Mi esposa 🔊 Má manželka
🔊 Mi esposa 🔊 Moja žena
9 - Sentimientos
🔊 Me encanta tu país 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Te quiero 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 Soy feliz 🔊 Som šťastný
🔊 Soy feliz 🔊 Som šťastná
🔊 Estoy triste 🔊 Som smutný
🔊 Estoy triste 🔊 Som smutná
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Tengo frío 🔊 Je mi zima
🔊 Tengo calor 🔊 Je mi teplo
🔊 Es demasiado grande 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 Je to dosť malé
🔊 Está perfecto 🔊 Je to perfektné
🔊 Está perfecto 🔊 Je to úžasné
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 Es una buena idea 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 No es una buena idea 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 Me gustaría descansar 🔊 Chcem odpočívať
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Sí, necesito desahogarme 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 Juego al tenis 🔊 Hrám tenis
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavený
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 Nie, ďakujem. Som príliš unavená
10 - Bar
🔊 El bar 🔊 Bar
🔊 El bar 🔊 Krčma
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 Dáš si niečo aq pitie?
🔊 Beber 🔊 Piť
🔊 Vaso 🔊 Pohár
🔊 Sí, gracias 🔊 Rád
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 Čo si dáš?
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 Vodu alebo ovocné džúsy
🔊 Agua 🔊 Voda
🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor 🔊 Môžete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Hielo 🔊 Ľad
🔊 Chocolate 🔊 Čokoláda
🔊 Leche 🔊 Mlieko
🔊 Té 🔊 Čaj
🔊 Café 🔊 Káva
🔊 Con azúcar 🔊 S cukrom
🔊 Con leche 🔊 So smotanou
🔊 Vino 🔊 Víno
🔊 Cerveza 🔊 Pivo
🔊 Un té por favor 🔊 Čaj, prosím
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 Pivo, prosím
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Nada, gracias 🔊 Ďakujem, nič
🔊 ¡Salud! 🔊 Na zdravie
🔊 ¡Salud! 🔊 Na zdravie
🔊 ¡La cuenta, por favor! 🔊 Účet, prosím!
🔊 ¿Qué le debo, por favor? 🔊 Koľko vám dlžím prosím?
🔊 Veinte euros 🔊 Dvadsať eúr
🔊 Yo pago 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restaurante
🔊 El restaurante 🔊 Reštaurácia
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Sí, tengo hambre 🔊 Áno, rád.
🔊 Sí, tengo hambre 🔊 Áno, rada.
🔊 Comer 🔊 Jesť
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 Kde se môžeme najesť?
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 Kde si môžeme naobedovať?
🔊 Cenar 🔊 Večera
🔊 Desayuno 🔊 Raňajky
🔊 ¡Por favor! 🔊 Prosím!
🔊 ¡El menú, por favor! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 ¡Aquí está el menú! 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 Con arroz 🔊 S ryžou
🔊 Con pasta 🔊 S cestovinami
🔊 Patatas 🔊 Zemiaky
🔊 Verduras 🔊 Zelenina
🔊 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua 🔊 Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Pan 🔊 Pečivo
🔊 Mantequilla 🔊 Maslo
🔊 Una ensalada 🔊 Šalát
🔊 Un postre 🔊 Koláč
🔊 Un postre 🔊 Dezert
🔊 Frutas 🔊 Ovocie
🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Sí, se lo traigo enseguida 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 Un cuchillo 🔊 Nôž
🔊 Un tenedor 🔊 Vidlička
🔊 Una cuchara 🔊 Lyžica
🔊 ¿Es un plato caliente? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 ¡Sí, y pícante! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Caliente 🔊 Teplý
🔊 Caliente 🔊 Teplá
🔊 Frío 🔊 Studený
🔊 Frío 🔊 Studená
🔊 Pícante 🔊 Pálivý
🔊 Pícante 🔊 Pálivá
🔊 Voy a comer pescado 🔊 Dám si rybu!
🔊 Yo también 🔊 Ja tiež
12 - Partir
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Sí, por supuesto 🔊 Áno, rada
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 Dáš mi telefónne číslo?
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 Áno, tu je
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 Mne tiež, rada som Ťa poznala
🔊 Nos vemos pronto 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 Eso espero 🔊 Tiež dúfam!
🔊 ¡Adios! 🔊 Dovidenia!
🔊 Hasta mañana 🔊 Ahoj zajtra
🔊 ¡Adios! 🔊 Ahoj!
13 - Transporte
🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 ¿Tiene los horarios de tren? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Los horarios de autobuses 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Es este 🔊 Tento
🔊 Gracias 🔊 Ďakujem
🔊 Gracias 🔊 Díky
🔊 De nada. ¡Buen viaje! 🔊 Není začo. Šťastnú cestu!
🔊 El garage de reparación 🔊 Autoservis
🔊 La estación de servicio 🔊 Benzínka
🔊 La estación de servicio 🔊 Pumpa
🔊 Lleno, por favor 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Bicicleta 🔊 Bicykel
🔊 El centro 🔊 Centrum mesta
🔊 El suburbio 🔊 Predmestie
🔊 Es una ciudad grande 🔊 Je to veľké mesto
🔊 Es un pueblo 🔊 Je to dedina
🔊 Una montaña 🔊 Hory
🔊 Un lago 🔊 Jazero
🔊 El campo 🔊 Vidiek
14 - Hotel
🔊 El hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartamento 🔊 Byt
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 Vítajte!
🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 ¿Quiere una habitación doble? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 habitación con desayuno 🔊 Izba s raňajkami
🔊 ¿Cuál es el precio por cada noche? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Claro, por supuesto 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Gracias, la habitación está muy bien 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? 🔊 Možem rezervovať na dnes večer?
🔊 Es un poco caro para mi, gracias 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 Está en el primer piso 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 ¿Hay ascensor? 🔊 Je tu výťah?
🔊 El ascensor está a su izquierda 🔊 Výťah je po Vašej ľavici
🔊 El ascensor está a su derecha 🔊 Výťah je po Vašej pravici
🔊 ¿Dónde está la lavandería? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 Está en la planta baja 🔊 Na prízemí
🔊 Planta baja 🔊 Prízemie
🔊 Habitación 🔊 Izba
🔊 Lavandería 🔊 Čistiareň
🔊 Peluquería 🔊 Kaderníctvo
🔊 Estacionamiento 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 La sala de reuniones 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 La piscina 🔊 Bazén
🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 La llave, por favor 🔊 Kľúč, prosím
🔊 La tarjeta magnética, por favor 🔊 Kartičku, prosím
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Sí, aquí los tiene 🔊 Áno, tu sú
🔊 No, no ha recibido nada 🔊 Nie, nemáte nemáte žiadny
🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio? 🔊 Kde si môžem zmenit peniaze?
🔊 ¿Me podría dar cambio?, por favor 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Sí algo, ¿cuánto quiere? 🔊 Môžeme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Buscando a alguien
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Si, está aquí 🔊 Áno, je tu
🔊 Salió 🔊 Niekam šla
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Está en el trabajo 🔊 Je v práci
🔊 Está en su casa 🔊 Je doma
🔊 ¿Perdón, está Julián? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Si, está aquí 🔊 Áno, je tu
🔊 Salió 🔊 Niekam šiel
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 Está en el trabajo 🔊 Je v práci
🔊 Está en su casa 🔊 Je doma
16 - Playa
🔊 La playa 🔊 Pláž
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Un balón 🔊 Lopta
🔊 Prismáticos 🔊 Ďalekohled
🔊 Una gorra 🔊 Šiltovka
🔊 Una toalla 🔊 Uterák
🔊 Sandalias 🔊 Sandále
🔊 Un cubo 🔊 Vedro
🔊 Loción bronceadora 🔊 Opaľovací krém
🔊 Traje de baño 🔊 Šortky
🔊 Gafas de sol 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Marisco 🔊 Kôrovce
🔊 Tomar un bañu del sol 🔊 Opaľovať sa
🔊 Soleado 🔊 Slnečný
🔊 Soleado 🔊 Slnečná
🔊 Puesta de sol 🔊 Západ slnka
🔊 Parasol 🔊 Slnečník
🔊 Sol 🔊 Slnko
🔊 Insolación 🔊 Úpal
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 No, no es peligroso 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Nadar 🔊 Plávať
🔊 Natación 🔊 Plávanie
🔊 Ola 🔊 Vlna
🔊 Mar 🔊 More
🔊 Duna 🔊 Duna
🔊 Arena 🔊 Piesok
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Va a llover 🔊 Bude pršať
🔊 Va a hacer sol 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Habrá mucho viento 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Traje de baño 🔊 Plavky
🔊 Sombra 🔊 Tieň
17 - En caso de problema
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 Môžete mi, prosím, pomocť?
🔊 Estoy perdido 🔊 Zablúdil som
🔊 Estoy perdido 🔊 Zablúdila som
🔊 ¿Qué desea? 🔊 Čo si želáte?
🔊 ¿Qué pasó? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Un hospital 🔊 Nemocnicq
🔊 Una farmacia 🔊 Lekáreň
🔊 Un doctor 🔊 Lekár
🔊 Un doctor 🔊 Doktor
🔊 Departamento médico 🔊 Lekarská služba
🔊 He perdido mis documentos 🔊 Ztratil som doklady
🔊 He perdido mis documentos 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Me robaron mis documentos 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Oficina de objetos perdidos 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Primeros auxilios 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Salida de emergencia 🔊 Únikový východ
🔊 La Policía 🔊 Polícia
🔊 Papeles 🔊 Doklady
🔊 Dinero 🔊 Peniaze
🔊 Pasaporte 🔊 Pas
🔊 Maletas 🔊 Batožina
🔊 Está bien así, no gracias 🔊 Nie, ďakujem
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 ¡Váyase! 🔊 Choďte preč!
🔊 ¡Váyase! 🔊 Odíďte!