Vocabulario > eslovaco

1 - Expresiones principales

Expresiones principales
Quiz
Curso
1 Buenos días Dobrý deň
2 Solo por la mañana Dobré ráno
3 Buenas tardes Dobrý večer
4 Adiós Dovidenia
5 Hasta Luego Dovidenia
6 Áno
7 Expresión más familiar No
8 No Nie
9 Por favor! Prosím
10 Gracias Ďakujem
11 Expresión más familiar Díky
12 ¡Muchas gracias! Ďakujem pekne
13 Expresión más familiar Díky!
14 Gracias por su ayuda Ďakujem Vám za pomoc
15 De nada Prosím
16 De acuerdo Súhlasím
17 Expresión más familiar Platí
18 ¿Cuánto cuesta? Koľko to stojí, prosím?
19 ¡Discúlpeme! Prepáčte!
20 No comprendo Nerozumiem
21 Comprendí Rozumel som
22 Cuando habla una mujer Rozumela som
23 No sé Neviem
24 Prohibido Zakázané
25 ¿Dónde están los baños? Kde sú záchody, prosím?
26 ¡Feliz año nuevo! Šťastný a veselý nový rok!
27 ¡Feliz cumpleaños! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 ¡Felices fiestas! Veselé sviatky!
29 ¡Felicidades! Blahoželám!2 - Conversación

Conversación
Quiz
Curso
1 ¿Buenos días. Cómo estás? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Buenos días. Muy bien, gracias Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 ¿Hablas eslovaco? Hovoríš slovensky?
4 No, no hablo eslovaco Nie, nehovorím slovensky
5 Sólo un poco Len trochu
6 ¿De qué país eres? Odkiaľ si?
7 ¿Cual es tu nacionalidad? Akej si národnosti?
8 Soy español Som Španiel
9 ¿Y tú, vives aquí? A ty žiješ tu?
10 Sí, vivo aquí Áno, žijem tu
11 ¿Yo me llamo Zara, y tu? Volám sa Sarah a ty?
12 Juli?n Julien
13 ¿Qué estás haciendo aquí? Čo tu robiš?
14 Estoy de vacaciones Som na dovolenke
15 Estamos de vacaciones Sme na dovolenke
16 Estoy en viaje de trabajo Som na služebnej ceste
17 Trabajo aquí Pracujem tu
18 Trabajamos aquí Pracujeme tu
19 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? Kde se dá dobre najesť?
20 ¿Hay algún museo en el barrio? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 ¿Quieres aprender algunas palabras? Chceš sa naučiť pár slov?
2 ¡Sí! Ano, súhlasím!
3 ¿Cómo se llama esto? Ako sa to volá?
4 Es una mesa Kde je stôl?
5 Una mesa, ¿comprendes? Stôl, rozumieš?
6 No comprendo Nerozumiem
7 Puedes repetir, por favor Zopakuj to prosím
8 ¿Podrías hablar más despacio? por favor Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 ¿Podrías escribir lo? por favor Môžeš to napísať, prosím?
10 Comprendí Rozumel som4 - Colores

Colores
Quiz
Curso
1 Me gusta el color de esta mesa Páči sa mi farba tohoto stolu
2 Es rojo To je červená
3 Si la persona o el objeto designado es masculina Červený
4 Azul Modrá
5 Si la persona o el objeto designado es masculina Modrý
6 Amarillo Žltá
7 Si la persona o el objeto designado es masculina Žltý
8 Blanco Biela
9 Si la persona o el objeto designado es masculina Biely
10 Negro Čierna
11 Si la persona o el objeto designado es masculina Čierny
12 Verde Zelená
13 Si la persona o el objeto designado es masculina Zelený
14 Naranja Oranžová
15 Si la persona o el objeto designado es masculina Oranžový
16 Violeta Fialová
17 Si la persona o el objeto designado es masculina Fialový
18 Gris Sivá
19 Si la persona o el objeto designado es masculina Sivý5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Cero Nula
2 Uno Jedna
3 Si la persona o el objeto designado es masculina Jeden
4 Dos Dva
5 Tres Tri
6 Cuatro Štyri
7 Cinco Päť
8 Seis Šesť
9 Siete Sedem
10 Ocho Osem
11 Nueve Deväť
12 Diez Desať
13 Once Jedenácť
14 Doce Dvanácť
15 Trece Trinácť
16 Catorce Štrnácť
17 Quince Pätnácť
18 Dieciseis Šestnácť
19 Diecisiete Sedemnácť
20 Dieciocho Osemnácť
21 Diecinueve Devätnácť
22 Veinte Dvadsať
23 Veintiuno Dvadsať jeden
24 Veintidos Dvadsať dva
25 Veintres Dvadsať tri
26 Veinticuatro Dvadsať štyri
27 Veinticinco Dvadsať päť
28 Veintiseis Dvadsať šesť
29 Veintisiete Dvadsať sedem
30 Veintiocho Dvadsaťosem
31 Veintinueve Dvadsať deväť
32 Treinta Tridsať
33 Treinta y uno Tridsať jedna
34 Treinta y dos Tridsať dva
35 Treinta y tres Tridsať tri
36 Treinta y cuatro Tridsať štyri
37 Treinta y cinco Tridsať päť
38 Treinta y seis Třicet šesť
39 Cuarenta Štyridsať
40 Cincuenta Päťdesiat
41 Sesenta Šesťdesiat
42 Setenta Sedemdesiat
43 Ochenta Osemdesiat
44 Noventa Deväťdesiat
45 Cien Sto
46 Ciento cinco Sto päť
47 Doscientos Dve sto
48 Trecientos Tri sto
49 Cuatrocientos Štyri sto
50 Mil Tisíc
51 Mil quinientos Tisíc päť sto
52 Dos mil Dve tisíc
53 Diez mil Desať tisíc6 - Marcas del tiempo

Marcas del tiempo
Quiz
Curso
1 ¿Cuándo llegaste aquí? Kedy si sem prišiel?
2 Cuando el interlocutor es una mujer Kedy si sem prišla?
3 Hoy Dnes
4 Ayer Včera
5 Hace dos días Pred dvoma dňami
6 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Ako dlho tu zostaneš?
7 Me voy mañana Odchádzam zajtra
8 Me voy pasado mañana Odchádzam napozajtra
9 Dentro de tres días Odchádzam o tri dni
10 Lunes Pondelok
11 Martes Utorok
12 Miércoles Streda
13 Jueves Štvrtok
14 Viernes Piatok
15 Sábado Sobota
16 Domingo Nedeľa
17 Enero Január
18 Febrero Február
19 Marzo Marec
20 Abril Apríl
21 Mayo Máj
22 Junio Jún
23 Julio Júl
24 Agosto August
25 Septiembre September
26 Octubre Október
27 Noviembre November
28 Diciembre December
29 ¿A qué hora te vas ? V ktorej odchádzaš?
30 A las ocho de la mañana O ôsmej ráno
31 Por la mañana a las ocho y cuarto O štvrť na deväť ráno
32 Por la mañana a las ocho y media O pol deviatej ráno
33 Por la mañana a las nueve menos cuarto O tri štvrte na deväť ráno
34 A las seis de la tarde O šiestej večer
35 Llego tarde Meškám7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 ?Taxi! Taxi!
2 ¿A dónde quiere ir? Kam chcete odviezť?
3 Voy a la estación Idem na stanicu
4 Voy al hotel Día y Noche Idem na hotel deň a noc
5 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor Môžete ma odvieť na letisko?
6 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor Môžete mi vziať batožinu?
7 ¿Está lejos de aquí? Je to odtiaľ ďaleko?
8 No, es al lado Nie, je to kúsok
9 Sí, está un poco más lejos Ano, je to trochu ďalej
10 ¿Cuánto va a costar? Koľko to bude stáť?
11 Lleveme aquí, por favor Odvezte ma tu, prosím
12 Es a la derecha Vpravo
13 Es a la izquierda Vľavo
14 Siga derecho Rovno
15 Es aquí Je to tu
16 Están por allí Je to tam
17 ¡Pare! Zastavte!
18 Otra manera de decirlo Stop!
19 Tómese su tienpo Neponahľajte sa!
20 ¿Me puede dar un recibo? Por favor Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Sentimientos

Sentimientos
Quiz
Curso
1 Me encanta tu país Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Te quiero Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Soy feliz Som šťastný
5 Cuando habla una mujer Som šťastná
6 Estoy triste Som smutný
7 Cuando habla una mujer Som smutná
8 Me siento muy bien aquí Cítím sa tu dobre
9 Tengo frío Je mi zima
10 Tengo calor Je mi teplo
11 Es demasiado grande Je to veľmi veľké
12 Es demasiado pequeño Je to dosť malé
13 Está perfecto Je to perfektné
14 Expresión sinónima Je to úžasné
15 ¿Quieres salir esta noche? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Me gustaría salir esta noche Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Cuando habla una mujer Dnes večer by som rada niekam šla.
18 Es una buena idea To je dobrý nápad
19 Me gustaría divertirme Mám chuť sa isť zabaviť
20 No es una buena idea To nie je dobrý nápad
21 No quiero salir esta noche Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Me gustaría descansar Chcem odpočívať
23 ¿Quíeres hacer deporte? Chceš ísť športovať?
24 Sí, necesito desahogarme Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Juego al tenis Hrám tenis
26 No gracias, estoy cansado Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Cuando habla una mujer Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Familia

Familia
Quiz
Curso
1 ¿Tienes familiares aquí? Máš tu rodinu?
2 Mi padre Môj otec
3 mi madre Moja matka
4 MI hijo Môj syn
5 Mi hija Moja dcéra
6 Mi hermano Brat
7 Mi hermana Sestra
8 Mi amigo Priateľ
9 Expresión sinónima Kamarád
10 Mi amiga Priateľka
11 Expresión sinónima Kamarádka
12 Mi novio Môj priateľ
13 Mi novia Moja priateľka
14 Mi esposo Môj manžel
15 Expresión sinónima Môj muž
16 Mi esposa Má manželka
17 Expresión sinónima Moja žena10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 El bar Bar
2 Otra manera de decirlo Krčma
3 ¿Deseas beber algo? Dáš si niečo aq pitie?
4 Beber Piť
5 Vaso Pohár
6 Sí, gracias Rád
7 ¿Qué tomas? Čo si dáš?
8 ¿Qué tienes para ofrecerme? Čo majú na pitie?
9 Hay agua o zumo de frutas Vodu alebo ovocné džúsy
10 Agua Voda
11 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Hielo Ľad
13 Chocolate Čokoláda
14 Leche Mlieko
15 Čaj
16 Café Káva
17 Con azúcar S cukrom
18 Con leche So smotanou
19 Vino Víno
20 Cerveza Pivo
21 Un té por favor Čaj, prosím
22 Una cerveza, por favor Pivo, prosím
23 ¿Qué desea beber? Co si dáte na pitie?
24 ¡Dos tés por favor! Dva čaje, prosím!
25 Dos cervezas, por favor Dve pivá, prosím
26 Nada, gracias Ďakujem, nič
27 ¡Salud! Na zdravie
28 ¡Salud! Na zdravie
29 ¡La cuenta, por favor! Účet, prosím!
30 ¿Qué le debo, por favor? Koľko vám dlžím prosím?
31 Veinte euros Dvadsať eúr
32 Yo pago Pozývam Ťa11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 El restaurante Reštaurácia
2 ¿Quieres comer? Chceš niečo jesť?
3 Sí, tengo hambre Áno, rád.
4 Cuando habla una mujer Áno, rada.
5 Comer Jesť
6 ¿Dónde podemos comer? Kde se môžeme najesť?
7 ¿Dónde podemos almorzar? Kde si môžeme naobedovať?
8 Cenar Večera
9 Desayuno Raňajky
10 ¡Por favor! Prosím!
11 ¡El menú, por favor! Jedálny lístok, prosím!
12 ¡Aquí está el menú! Tu máte jedálny lístok!
13 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 Con arroz S ryžou
15 Con pasta S cestovinami
16 Patatas Zemiaky
17 Verduras Zelenina
18 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Pan Pečivo
20 Mantequilla Maslo
21 Una ensalada Šalát
22 Un postre Koláč
23 Expresión más formal Dezert
24 Frutas Ovocie
25 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Sí, se lo traigo enseguida Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Un cuchillo Nôž
28 Un tenedor Vidlička
29 Una cuchara Lyžica
30 ¿Es un plato caliente? Je to teplé jedlo?
31 ¡Sí, y pícante! Áno a veľmi pálivé!
32 Caliente Teplý
33 Si la persona o el objeto designado es masculina Teplá
34 Frío Studený
35 Si la persona o el objeto designado es masculina Studená
36 Pícante Pálivý
37 Si la persona o el objeto designado es masculina Pálivá
38 Voy a comer pescado Dám si rybu!
39 Yo también Ja tiež12 - Partir

Partir
Quiz
Curso
1 ¡Ya es tarde, debo irme! Už je neskoro! Musím ísť!
2 ¿Podemos volver a vernos? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Sí, por supuesto Áno, rada
4 Vivo en esta dirección Bývam na tejto adrese
5 ¿Me das tu número de teléfono? Dáš mi telefónne číslo?
6 Sí, aquí lo tienes Áno, tu je
7 Me lo he pasado muy bien contigo Bolo mi s Tebou dobre
8 Para mi, también ha sido un placer Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Nos vemos pronto Skoro se opäť stretneme
10 Eso espero Tiež dúfam!
11 ¡Adios! Dovidenia!
12 Hasta mañana Ahoj zajtra
13 ¡Adios! Ahoj!13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? Kam ide tento vlak, prosím?
4 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Un billete para La ciudad del sol por favor Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 ¿Tiene los horarios de tren? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Los horarios de autobuses Autobusový cestovný poriadok
10 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 Es este Tento
12 Gracias Ďakujem
13 Expresión más familiar Díky
14 De nada. ¡Buen viaje! Není začo. Šťastnú cestu!
15 El garage de reparación Autoservis
16 La estación de servicio Benzínka
17 Expresión más formal Pumpa
18 Lleno, por favor Plnú nádrž, prosím
19 Bicicleta Bicykel
20 El centro Centrum mesta
21 El suburbio Predmestie
22 Es una ciudad grande Je to veľké mesto
23 Es un pueblo Je to dedina
24 Una montaña Hory
25 Un lago Jazero
26 El campo Vidiek14 - Buscando a alguien

Buscando a alguien
Quiz
Curso
1 ¿Está Sara por favor? Je tu Sarah, prosím?
2 Si, está aquí Áno, je tu
3 Salió Niekam šla
4 La puede llamar a su móvil Môžete jej zavolať na mobil
5 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Viete, kde ju nájdem?
6 Está en el trabajo Je v práci
7 Está en su casa Je doma
8 ¿Perdón, está Julián? Je tu Julien, prosím?
9 Si, está aquí Áno, je tu
10 Salió Niekam šiel
11 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Viete, kde ho nájdem?
12 Le puede llamar a su teléfono móvil Môžete mu zavolať na mobil
13 Está en el trabajo Je v práci
14 Está en su casa Je doma15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 El hotel Hotel
2 Apartamento Byt
3 ¡Bienvenido! Vítajte!
4 ¿Tiene alguna habitación disponible? Máte voľnú izbu?
5 ¿Hay baño en la habitación? Je v izbe kúpelňa?
6 ¿Prefiere dos camas sencillas? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 ¿Quiere una habitación doble? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Una habitación con baño - con balcón - con ducha Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 habitación con desayuno Izba s raňajkami
10 ¿Cuál es el precio por cada noche? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Me gustaría ver primero la habitación Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Cuando habla una mujer Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Claro, por supuesto Áno, samozrejme!
14 Gracias, la habitación está muy bien Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? Možem rezervovať na dnes večer?
16 Es un poco caro para mi, gracias Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 ¿Dónde está mi habitación?, por favor Kde je moja izba, prosím?
19 Está en el primer piso Na prvnom poschodí
20 ¿Hay ascensor? Je tu výťah?
21 El ascensor está a su izquierda Výťah je po Vašej ľavici
22 El ascensor está a su derecha Výťah je po Vašej pravici
23 ¿Dónde está la lavandería? Kde je prádelna?
24 Está en la planta baja Na prízemí
25 Planta baja Prízemie
26 Habitación Izba
27 Lavandería Čistiareň
28 Peluquería Kaderníctvo
29 Estacionamiento Parkovisko pre autá
30 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? Sme v zasadacej miestnosti?
31 La sala de reuniones Zasadacia miestnosť
32 La pisicina está climatizada Bazén je vyhrievaný
33 La piscina Bazén
34 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 La llave, por favor Kľúč, prosím
36 La tarjeta magnética, por favor Kartičku, prosím
37 ¿Hay mensajes para mi? Mám nejaké odkazy?
38 Sí, aquí los tiene Áno, tu sú
39 No, no ha recibido nada Nie, nemáte nemáte žiadny
40 ¿Dónde puedo conseguir cambio? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 ¿Me podría dar cambio?, por favor Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Sí algo, ¿cuánto quiere? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Playa

Playa
Quiz
Curso
1 La playa Pláž
2 ¿Dónde puedo comprar un balón? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 Hay una tienda es esta dirección Týmto smerom je obchod
4 Un balón Lopta
5 Prismáticos Ďalekohled
6 Una gorra Šiltovka
7 Una toalla Uterák
8 Sandalias Sandále
9 Un cubo Vedro
10 Loción bronceadora Opaľovací krém
11 Traje de baño Šortky
12 Gafas de sol Slnečné okuliare
13 Marisco Kôrovce
14 Tomar un bañu del sol Opaľovať sa
15 Soleado Slnečný
16 Si la persona o el objeto designado es masculina Slnečná
17 Puesta de sol Západ slnka
18 Parasol Slnečník
19 Sol Slnko
20 Insolación Úpal
21 ¿Es peligroso nadar aquí? Je tu plávanie nebezpečné?
22 No, no es peligroso Nie, to nie je nebezpečné
23 Sí, está prohibido nada aquí Áno, koupanie je tu zakázané
24 Nadar Plávať
25 Natación Plávanie
26 Ola Vlna
27 Mar More
28 Duna Duna
29 Arena Piesok
30 ¿Qué tiempo hará mañana? Aké má býť zajtra počasie?
31 El tiempo va a cambiar Bude zmena počasia
32 Va a llover Bude pršať
33 Va a hacer sol Bude svietiť slniečko
34 Habrá mucho viento Bude fúkať silný vietor
35 Traje de baño Plavky
36 Sombra Tieň17 - En caso de problema

En caso de problema
Quiz
Curso
1 ¿Podría ayudarme?, por favor Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Estoy perdido Zablúdil som
3 Cuando habla una mujer Zablúdila som
4 ¿Qué desea? Čo si želáte?
5 ¿Qué pasó? Čo sa stalo?
6 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? Kde nájdem tlmočníka?
7 ¿Dónde está la farmacia más cercana? Kde je najbližšia lekáreň?
8 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor Môžete zavolať lekára, prosím?
9 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Un hospital Nemocnicq
11 Una farmacia Lekáreň
12 Un doctor Lekár
13 Expresión más familiar Doktor
14 Departamento médico Lekarská služba
15 He perdido mis documentos Ztratil som doklady
16 Cuando habla una mujer Ztratila som doklady
17 Me robaron mis documentos Ukradli mi doklady
18 Oficina de objetos perdidos Ztraty a nálezy
19 Primeros auxilios Stanica prvej pomoci
20 Salida de emergencia Únikový východ
21 La Policía Polícia
22 Papeles Doklady
23 Dinero Peniaze
24 Pasaporte Pas
25 Maletas Batožina
26 Está bien así, no gracias Nie, ďakujem
27 ¡Déjeme tranquilo! Neotravujte ma!
28 Variación Dajte mi pokoj!
29 ¡Váyase! Choďte preč!
30 Otra manera de decirlo Odíďte!
Descargar mp3 y pdf
MP3 + PDF

Descargue todas las expresiones

Demo gratisComenzar

Descargar mp3 y pdf