Vocabulario > japonés

1 - Expresiones principales
🔊 Buenos días 🔊 こんにちは
kon'nichiwa
🔊 Buenos días 🔊 おはよう
ohayō
🔊 Buenas tardes 🔊 こんばんは
konbanwa
🔊 Adiós 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 Adiós 🔊 またね
mata ne
🔊 Hasta Luego 🔊 また後でね
mata ato de ne
🔊 Sí 🔊 はい
hai
🔊 Sí 🔊 うん
un
🔊 No 🔊 いいえ
iie
🔊 No 🔊 ううん
uun
🔊 Por favor! 🔊 すみません
sumimasen
🔊 Gracias 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 Gracias 🔊 ありがとう
arigatō
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 どうもありがとう!
dōmo arigatō!
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
🔊 De nada 🔊 どういたしまして
dōitashimashite
🔊 De acuerdo 🔊 了解です
ryōkai desu
🔊 De acuerdo 🔊 オーケー
ōkē
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 ごめんなさい!
gomen'nasai !
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 ごめん!
gomen !
🔊 No comprendo 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 No comprendo 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Comprendí 🔊 わかりました
wakarimashita
🔊 Comprendí 🔊 わかった
wakatta
🔊 No sé 🔊 知りません
shirimasen
🔊 No sé 🔊 知らない
shiranai
🔊 Prohibido 🔊 禁止
kinshi
🔊 ¿Dónde están los baños? 🔊 すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 よいお年を!
yoi otoshi wo !
🔊 ¡Felicidades! 🔊 おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
🔊 ¡Felicidades! 🔊 おめでとう!
omedetō !
2 - Conversación
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 元気?
genki ?
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 うん、元気
un, genki
🔊 ¿Hablas japones? 🔊 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
🔊 No, no hablo japonés 🔊 いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
🔊 Sólo un poco 🔊 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
🔊 Sólo un poco 🔊 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 何人なの?
nani jin nano ?
🔊 Soy español 🔊 スペイン人です
supein jin desu 
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
🔊 Juli?n 🔊 ジュリアンです
jurian desu
🔊 Julián 🔊 ジュリアン
jurian
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 バカンス中です
bakansu chū desu
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 バカンス中だよ
bakansu chū dayo
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 出張中です
shucchō chū desu
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 出張中だよ
shucchō chū dayo
🔊 Trabajo aquí 🔊 ここで働いています
koko de hataraite imasu
🔊 Trabajo aquí 🔊 ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
🔊 Trabajamos aquí 🔊 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
🔊 Trabajamos aquí 🔊 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
3 - Aprender
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
🔊 ¡Sí! 🔊 はい、是非!
hai, zehi !
🔊 ¡Sí! 🔊 うん、いいよ!
un, iiyo !
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
🔊 Es una mesa 🔊 それはテーブルです
sore wa tēburu desu
🔊 Es una mesa 🔊 それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
🔊 No comprendo 🔊 わかりません
wakarimasen
🔊 No comprendo 🔊 わからない
wakaranai
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
🔊 Comprendí 🔊 わかりました
wakarimashita
4 - Colores
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
🔊 Es rojo 🔊 赤です
aka desu
🔊 Es rojo 🔊 赤だね
aka dane
🔊 Azul 🔊 青
ao
🔊 Amarillo 🔊 黄色
kiiro
🔊 Blanco 🔊 白
shiro
🔊 Negro 🔊 黒
kuro
🔊 Verde 🔊 緑
midori
🔊 Naranja 🔊 オレンジ
orenji
🔊 Violeta 🔊 紫
murasaki
🔊 Gris 🔊 灰色
haiiro
5 - Números
🔊 Cero 🔊 ゼロ
zero
🔊 Uno 🔊 一
ichi
🔊 Dos 🔊 二
ni
🔊 Tres 🔊 三
san
🔊 Cuatro 🔊 四
shi
🔊 Cuatro 🔊 四
yon
🔊 Cinco 🔊 五
go
🔊 Seis 🔊 六
roku
🔊 Siete 🔊 七
shichi
🔊 Siete 🔊 七
nana
🔊 Ocho 🔊 八
hachi
🔊 Nueve 🔊 九
ku
🔊 Nueve 🔊 九
kyū
🔊 Diez 🔊 十
🔊 Once 🔊 十一
jū ichi
🔊 Doce 🔊 十二
jū ni
🔊 Trece 🔊 十三
jū san
🔊 Catorce 🔊 十四
jū shi
🔊 Quince 🔊 十五
jū go
🔊 Dieciseis 🔊 十六
jū roku
🔊 Diecisiete 🔊 十七
jū shichi
🔊 Diecisiete 🔊 十七
jū nana
🔊 Dieciocho 🔊 十八
jū hachi
🔊 Diecinueve 🔊 十九
jū ku
🔊 Diecinueve 🔊 十九
jū kyū
🔊 Veinte 🔊 二十
ni jū
🔊 Veintiuno 🔊 二十一
ni jū ichi
🔊 Veintidos 🔊 二十二
ni jū ni
🔊 Veintres 🔊 二十三
ni jū san
🔊 Veinticuatro 🔊 二十四
ni jū shi
🔊 Veinticuatro 🔊 二十四
ni jū yon
🔊 Veinticinco 🔊 二十五
ni jū go
🔊 Veintiseis 🔊 二十六
ni jū roku
🔊 Veintisiete 🔊 二十七
ni jū shichi
🔊 Veintisiete 🔊 二十七
ni jū nana
🔊 Veintiocho 🔊 二十八
ni jū hachi
🔊 Veintinueve 🔊 二十九
ni jū ku
🔊 Veintinueve 🔊 二十九
ni jū kyū
🔊 Treinta 🔊 三十
san jū
🔊 Treinta y uno 🔊 三十一
san jū ichi
🔊 Treinta y dos 🔊 三十二
san jū ni
🔊 Treinta y tres 🔊 三十三
san jū san
🔊 Treinta y cuatro 🔊 三十四
san jū yon
🔊 Treinta y cuatro 🔊 三十四
san jū shi
🔊 Treinta y cinco 🔊 三十五
san jū go
🔊 Treinta y seis 🔊 三十六
san jū roku
🔊 Cuarenta 🔊 四十
yon jū
🔊 Cincuenta 🔊 五十
go jū
🔊 Sesenta 🔊 六十
roku jū
🔊 Setenta 🔊 七十
nana jū
🔊 Ochenta 🔊 八十
hachi jū
🔊 Noventa 🔊 九十
kyū jū
🔊 Cien 🔊 百
hyaku
🔊 Ciento cinco 🔊 百五
hyaku go
🔊 Doscientos 🔊 二百
ni hyaku
🔊 Trecientos 🔊 三百
san byaku
🔊 Cuatrocientos 🔊 四百
yon hyaku
🔊 Mil 🔊 千
sen
🔊 Mil quinientos 🔊 千五百
sen go hyaku
🔊 Dos mil 🔊 二千
ni sen
🔊 Diez mil 🔊 一万
ichi man
6 - Marcas del tiempo
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
🔊 Hoy 🔊 今日
kyō
🔊 Ayer 🔊 昨日
kinō
🔊 Hace dos días 🔊 二日前
futsuka mae
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 どの位いるの?
dono kurai iru no ?
🔊 Me voy mañana 🔊 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
🔊 Me voy mañana 🔊 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
🔊 Dentro de tres días 🔊 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
🔊 Dentro de tres días 🔊 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
🔊 Lunes 🔊 月曜日
getsuyō bi
🔊 Martes 🔊 火曜日
kayō bi
🔊 Miércoles 🔊 水曜日
suiyō bi
🔊 Jueves 🔊 木曜日
mokuyō bi
🔊 Viernes 🔊 金曜日
kinyō bi
🔊 Sábado 🔊 土曜日
doyō bi
🔊 Domingo 🔊 日曜日
nichiyō bi
🔊 Enero 🔊 一月
ichi gatsu
🔊 Febrero 🔊 二月
ni gatsu
🔊 Marzo 🔊 三月
san gatsu
🔊 Abril 🔊 四月
shi gatsu
🔊 Mayo 🔊 五月
go gatsu
🔊 Junio 🔊 六月
roku gatsu
🔊 Julio 🔊 七月
shichi gatsu
🔊 Agosto 🔊 八月
hachi gatsu
🔊 Septiembre 🔊 九月
ku gatsu
🔊 Octubre 🔊 十月
jū gatsu
🔊 Noviembre 🔊 十一月
jūichi gatsu
🔊 Diciembre 🔊 十二月
jūni gatsu
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 朝の8時です
asa no hachi ji desu
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 朝の8時
asa no hachi ji
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 朝の8時半
asa no hachi ji han
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
🔊 A las seis de la tarde 🔊 夜の6時です
yoru no roku ji desu
🔊 A las seis de la tarde 🔊 夜の6時
yoru no roku ji
🔊 Llego tarde 🔊 遅刻です
chikoku desu
🔊 Llego tarde 🔊 遅刻だ
chikoku da
7 - Taxi
🔊 ?Taxi! 🔊 タクシー!
takushī
🔊 ¿A dónde quiere ir? 🔊 どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
🔊 Voy a la estación 🔊 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
🔊 Voy al hotel Día y Noche 🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
🔊 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 🔊 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
🔊 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 🔊 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
🔊 ¿Está lejos de aquí? 🔊 ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
🔊 No, es al lado 🔊 いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
🔊 Sí, está un poco más lejos 🔊 はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
🔊 ¿Cuánto va a costar? 🔊 いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
🔊 Es a la derecha 🔊 右です
migi desu
🔊 Es a la izquierda 🔊 左です
hidari desu
🔊 Siga derecho 🔊 真っ直ぐです
massugu desu
🔊 Es aquí 🔊 ここです
koko desu
🔊 Están por allí 🔊 あちらです
achira desu
🔊 ¡Pare! 🔊 ストップ!
stoppu!
🔊 Tómese su tienpo 🔊 ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
🔊 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 🔊 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
8 - Familia
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
🔊 Mi padre 🔊 私のお父さん
watashi no otōsan
🔊 Mi padre 🔊 僕のお父さん
boku no otōsan
🔊 mi madre 🔊 私のお母さん
watashi no okāsan
🔊 mi madre 🔊 僕のお母さん
boku no okāsan
🔊 MI hijo 🔊 私の息子
watashi no musuko
🔊 MI hijo 🔊 僕の息子
boku no musuko
🔊 Mi hija 🔊 私の娘
watashi no musume
🔊 Mi hija 🔊 僕の娘
boku no musume
🔊 Mi hermano 🔊 兄
ani
🔊 Mi hermano 🔊 弟
otōto
🔊 Mi hermana 🔊 姉
ane
🔊 Mi hermana 🔊 妹
imōto
🔊 Mi amigo 🔊 男友達
otoko tomodachi
🔊 Mi amiga 🔊 女友達
on'na tomodachi
🔊 Mi novio 🔊 私の彼氏
watashi no kareshi
🔊 Mi novia 🔊 僕の彼女
boku no kanojo
🔊 Mi esposo 🔊 私の夫
watashi no otto
🔊 Mi esposa 🔊 僕の妻
boku no tsuma
9 - Sentimientos
🔊 Me encanta tu país 🔊 あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
🔊 Te quiero 🔊 愛してます
aishite masu
🔊 Te quiero 🔊 愛してる
aishiteru
🔊 Soy feliz 🔊 嬉しいです
ureshii desu
🔊 Soy feliz 🔊 嬉しいよ
ureshii yo
🔊 Estoy triste 🔊 悲しいです
kanashii desu
🔊 Estoy triste 🔊 悲しいよ
kanashii yo
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 いい気分です
ii kibun desu
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 いい気分だよ
ii kibun dayo
🔊 Tengo frío 🔊 寒いですね
samui desu ne
🔊 Tengo frío 🔊 寒いね
samui ne
🔊 Tengo calor 🔊 暑いですね
atsui desu ne
🔊 Tengo calor 🔊 暑いね
atsui ne
🔊 Es demasiado grande 🔊 大きすぎます
ōki sugi masu
🔊 Es demasiado grande 🔊 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 小さすぎます
chiisa sugi masu
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
🔊 Está perfecto 🔊 完璧です!
kanpeki desu !
🔊 Está perfecto 🔊 ぴったり!
pittari !
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
🔊 Es una buena idea 🔊 いい案ですね
ii an desu ne
🔊 Es una buena idea 🔊 それ、いいね!
sore ii ne !
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 遊びたいですね
asobi tai desu ne
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
🔊 No es una buena idea 🔊 いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
🔊 No es una buena idea 🔊 いい案じゃないね
ii an jya nai na
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
🔊 Me gustaría descansar 🔊 休みたいです
yasumi tai desu
🔊 Me gustaría descansar 🔊 休みたいな
yasumi tai na
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
🔊 Sí, necesito desahogarme 🔊 はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
🔊 Juego al tenis 🔊 テニスをします
tenisu wo shimasu
🔊 Juego al tenis 🔊 テニスをするよ
tenisu wo suru yo
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda
10 - Bar
🔊 El bar 🔊 バー
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
🔊 Beber 🔊 飲む
nomu
🔊 Vaso 🔊 グラス
gurasu
🔊 Vaso 🔊 コップ
koppu
🔊 Sí, gracias 🔊 喜んで
yorokonde
🔊 Sí, gracias 🔊 いいね
iine
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 何にする?
nani ni suru ?
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
🔊 Agua 🔊 水
mizu
🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor 🔊 すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
🔊 Hielo 🔊 氷
kōri
🔊 Chocolate 🔊 チョコレート
chokorēto
🔊 Leche 🔊 ミルク
miruku
🔊 Leche 🔊 牛乳
gyūnyū
🔊 Té 🔊 紅茶
kōcha
🔊 Café 🔊 コーヒー
kōhī 
🔊 Con azúcar 🔊 砂糖 と
satō to
🔊 Con leche 🔊 クリーム と
kurīmu to
🔊 Vino 🔊 ワイン
wain
🔊 Cerveza 🔊 ビール
bīru
🔊 Un té por favor 🔊 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
🔊 Un té por favor 🔊 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
🔊 Nada, gracias 🔊 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
🔊 Nada, gracias 🔊 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
🔊 ¡Salud! 🔊 乾杯
kanpai
🔊 ¡Salud! 🔊 乾杯
kanpai
🔊 ¡La cuenta, por favor! 🔊 お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
🔊 ¿Qué le debo, por favor? 🔊 すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
🔊 Veinte euros 🔊 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
🔊 Yo pago 🔊 ご馳走します
gochisō shimasu
🔊 Yo pago 🔊 おごるよ
ogoru yo
11 - Restaurante
🔊 El restaurante 🔊 レストラン
resutoran
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
🔊 Sí, tengo hambre 🔊 うん、食べたい
un, tabe tai
🔊 Comer 🔊 食べる
taberu
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
🔊 Cenar 🔊 夕食
yūshoku
🔊 Cenar 🔊 晩ごはん
bangohan
🔊 Desayuno 🔊 朝食
chōshoku
🔊 Desayuno 🔊 朝ごはん
asagohan
🔊 ¡Por favor! 🔊 すみません!
sumimasen !
🔊 ¡El menú, por favor! 🔊 すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
🔊 ¡Aquí está el menú! 🔊 こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
🔊 Con arroz 🔊 ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
🔊 Con pasta 🔊 パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
🔊 Patatas 🔊 ポテト
poteto
🔊 Patatas 🔊 じゃがいも
jyagaimo
🔊 Verduras 🔊 野菜
yasai
🔊 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua 🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
🔊 Pan 🔊 パン
pan
🔊 Mantequilla 🔊 バター
batā
🔊 Una ensalada 🔊 サラダ
sarada
🔊 Un postre 🔊 デザート
dezāto
🔊 Frutas 🔊 フルーツ
furūtsu
🔊 Frutas 🔊 果物
kudamono
🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor 🔊 すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
🔊 Sí, se lo traigo enseguida 🔊 はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
🔊 Un cuchillo 🔊 ナイフ
naifu
🔊 Un tenedor 🔊 フォーク
fōku
🔊 Una cuchara 🔊 スプーン
supūn
🔊 ¿Es un plato caliente? 🔊 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
🔊 ¡Sí, y pícante! 🔊 はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
🔊 Caliente 🔊 温かい
atatakai
🔊 Frío 🔊 冷たい
tsumetai
🔊 Pícante 🔊 辛い
karai
🔊 Voy a comer pescado 🔊 魚にします!
sakana ni shimasu !
🔊 Voy a comer pescado 🔊 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
🔊 Yo también 🔊 私も
watashi mo
🔊 Yo también 🔊 僕も
boku mo
12 - Partir
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 また 会えますか?
mata ae masu ka ?
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 また会える?
mata ae ru ?
🔊 Sí, por supuesto 🔊 うん、喜んで
un, yorokonde
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 はい、これです
hai kore desu
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 はい、これ
hai kore
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 楽しかったです
tanoshikatta desu
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 楽しかった!
tanoshikatta
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
🔊 Nos vemos pronto 🔊 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
🔊 Nos vemos pronto 🔊 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
🔊 Eso espero 🔊 そうですね
sō desu ne
🔊 Eso espero 🔊 そうだね
sō da ne
🔊 ¡Adios! 🔊 さようなら
sayōnara
🔊 Hasta mañana 🔊 また明日
mata ashita
🔊 ¡Adios! 🔊 バイバイ!
bai bai
13 - Transporte
🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús 🔊 すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? 🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? 🔊 すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor 🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
🔊 ¿Tiene los horarios de tren? 🔊 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
🔊 Los horarios de autobuses 🔊 バスの時刻表
basu no jikokuhyō
🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? 🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
🔊 Es este 🔊 あれです
are desu
🔊 Gracias 🔊 ありがとうございます
arigatō gozaimasu
🔊 De nada. ¡Buen viaje! 🔊 どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
🔊 El garage de reparación 🔊 整備工場
seibi kōjō
🔊 La estación de servicio 🔊 ガソリンスタンド
gasorin sutando
🔊 Lleno, por favor 🔊 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
🔊 Bicicleta 🔊 自転車
jitensha
🔊 El centro 🔊 中心街
chūshingai
🔊 El suburbio 🔊 郊外
kōgai
🔊 Es una ciudad grande 🔊 大都市です
daitoshi desu
🔊 Es un pueblo 🔊 村です
mura desu
🔊 Una montaña 🔊 山
yama
🔊 Un lago 🔊 湖
mizu'umi
🔊 El campo 🔊 田舎
inaka
14 - Hotel
🔊 El hotel 🔊 ホテル
hoteru
🔊 Apartamento 🔊 マンション
manshon
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 いらっしゃいませ!
irasshaimase !
🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible? 🔊 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas? 🔊 ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
🔊 ¿Quiere una habitación doble? 🔊 ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha 🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
🔊 habitación con desayuno 🔊 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
🔊 ¿Cuál es el precio por cada noche? 🔊 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
🔊 Claro, por supuesto 🔊 はい、もちろん!
hai, mochiron !
🔊 Gracias, la habitación está muy bien 🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
🔊 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? 🔊 では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
🔊 Es un poco caro para mi, gracias 🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor 🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
🔊 Está en el primer piso 🔊 二階です
nikai desu
🔊 ¿Hay ascensor? 🔊 エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
🔊 El ascensor está a su izquierda 🔊 エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
🔊 El ascensor está a su derecha 🔊 エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
🔊 ¿Dónde está la lavandería? 🔊 コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
🔊 Está en la planta baja 🔊 一階に あります
ikkai ni arimasu
🔊 Planta baja 🔊 一階
ikkai
🔊 Habitación 🔊 部屋
heya
🔊 Lavandería 🔊 クリーニング店
kurīningu ten
🔊 Peluquería 🔊 美容院
biyōin
🔊 Estacionamiento 🔊 駐車場
chūshajō
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
🔊 La sala de reuniones 🔊 会議室
kaigishitsu
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 プールは温水です
pūru wa onsui desu
🔊 La piscina 🔊 プール
pūru
🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? 🔊 すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
🔊 La llave, por favor 🔊 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
🔊 La tarjeta magnética, por favor 🔊 カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Sí, aquí los tiene 🔊 はい、こちらです
hai, kochira desu
🔊 No, no ha recibido nada 🔊 いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio? 🔊 どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
🔊 ¿Me podría dar cambio?, por favor 🔊 すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
🔊 Sí algo, ¿cuánto quiere? 🔊 できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?
15 - Buscando a alguien
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
🔊 Si, está aquí 🔊 はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
🔊 Si, está aquí 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 Salió 🔊 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
🔊 Salió 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Está en el trabajo 🔊 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
🔊 Está en el trabajo 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 Está en su casa 🔊 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
🔊 Está en su casa 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
🔊 ¿Perdón, está Julián? 🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
🔊 Si, está aquí 🔊 はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
🔊 Si, está aquí 🔊 うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
🔊 Salió 🔊 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
🔊 Salió 🔊 出かけたよ
dekake ta yo
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
🔊 Está en el trabajo 🔊 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
🔊 Está en el trabajo 🔊 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
🔊 Está en su casa 🔊 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
🔊 Está en su casa 🔊 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
16 - Playa
🔊 La playa 🔊 ビーチ
bīchi
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
🔊 Un balón 🔊 ビーチボール
bīchi bōru
🔊 Prismáticos 🔊 双眼鏡
sōgankyō
🔊 Una gorra 🔊 帽子
bōshi
🔊 Una toalla 🔊 タオル
taoru
🔊 Sandalias 🔊 サンダル
sandaru
🔊 Un cubo 🔊 バケツ
baketsu
🔊 Loción bronceadora 🔊 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
🔊 Traje de baño 🔊 海水パンツ
kaisui pantsu
🔊 Gafas de sol 🔊 サングラス
sangurasu
🔊 Marisco 🔊 甲殻類
kōkakurui
🔊 Tomar un bañu del sol 🔊 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
🔊 Soleado 🔊 晴れた
hareta
🔊 Puesta de sol 🔊 日没
nichibotsu
🔊 Parasol 🔊 パラソル
parasoru
🔊 Sol 🔊 太陽
taiyō
🔊 Insolación 🔊 日射病
nisshabyō
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
🔊 No, no es peligroso 🔊 いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
🔊 No, no es peligroso 🔊 ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
🔊 Nadar 🔊 泳ぐ
oyogu
🔊 Natación 🔊 水泳
suiei
🔊 Ola 🔊 波
nami
🔊 Mar 🔊 海
umi
🔊 Duna 🔊 砂丘
sakyū
🔊 Arena 🔊 砂
suna
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
🔊 Va a llover 🔊 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
🔊 Va a llover 🔊 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
🔊 Va a hacer sol 🔊 晴れるみたいです
hareru mitai desu
🔊 Va a hacer sol 🔊 晴れるみたい
hareru mitai
🔊 Habrá mucho viento 🔊 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
🔊 Habrá mucho viento 🔊 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
🔊 Traje de baño 🔊 水着
mizugi
🔊 Sombra 🔊 日陰
hikage
17 - En caso de problema
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
🔊 Estoy perdido 🔊 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
🔊 ¿Qué desea? 🔊 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
🔊 ¿Qué desea? 🔊 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
🔊 ¿Qué pasó? 🔊 どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 🔊 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
🔊 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor 🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 🔊 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
🔊 Un hospital 🔊 病院
byōin
🔊 Una farmacia 🔊 薬局
yakkyoku
🔊 Un doctor 🔊 医者
isha
🔊 Departamento médico 🔊 医療サービス
iryō sābisu
🔊 He perdido mis documentos 🔊 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
🔊 Me robaron mis documentos 🔊 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
🔊 Oficina de objetos perdidos 🔊 お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
🔊 Primeros auxilios 🔊 救護所
kyūgosho
🔊 Salida de emergencia 🔊 非常口
hijyōguchi
🔊 La Policía 🔊 警察
keisatsu
🔊 Papeles 🔊 身分証明書
mibun shōmeisho
🔊 Dinero 🔊 お金
okane
🔊 Pasaporte 🔊 パスポート
pasupōto
🔊 Maletas 🔊 荷物
nimotsu
🔊 Está bien así, no gracias 🔊 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 ほっといてください!
hottoite kudasai!
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 ほっといて!
hottoite!
🔊 ¡Váyase! 🔊 あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
🔊 ¡Váyase! 🔊 あっちに行って!
acchi ni itte !