Vocabulario > letón

1 - Expresiones principales
🔊 Buenos días 🔊 Labdien
🔊 Buenas tardes 🔊 Labvakar
🔊 Adiós 🔊 Uz redzēšanos
🔊 Hasta Luego 🔊 Uz tikšanos
🔊 Sí 🔊 Jā
🔊 No 🔊 Nē
🔊 Por favor! 🔊 Atvainojiet
🔊 Gracias 🔊 Paldies
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 Liels paldies!
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 Pateicos par palīdzību
🔊 De nada 🔊 Lūdzu
🔊 De acuerdo 🔊 Labi
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 Cik tas maksā, lūdzu?
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 Piedodiet!
🔊 No comprendo 🔊 Es nesaprotu
🔊 Comprendí 🔊 Es sapratu
🔊 No sé 🔊 Es nezinu
🔊 Prohibido 🔊 Aizliegts
🔊 ¿Dónde están los baños? 🔊 Kur ir tualete, lūdzu?
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 Laimīgu Jauno Gadu!
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 Daudz laimes dzimšanas dienā!
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 Priecīgus svētkus!
🔊 ¡Felicidades! 🔊 Apsveicu!
2 - Conversación
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 Labdien! Kā tev iet?
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 Labdien! Paldies, labi
🔊 No, no hablo letón 🔊 Nē, es nerunāju latviski
🔊 Sólo un poco 🔊 Tikai mazliet
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 No kuras valsts tu esi?
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 Kāda ir tava nacionalitāte?
🔊 Soy español 🔊 Es esmu spānis
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 Un tu, vai tu dzīvo šeit?
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 Jā, es dzīvoju šeit
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 Mani sauc Sāra, un tevi?
🔊 Juli?n 🔊 ?iljēns
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 Ar ko tu šeit nodarbojies?
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 Esmu atvaļinājumā
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 Esam atvaļinājumā
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 Esmu komandējumā
🔊 Trabajo aquí 🔊 Es šeit strādāju
🔊 Trabajamos aquí 🔊 Mēs šeit strādājam
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 Tu zini labu vietu, kur var paēst?
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 Vai netālu ir kāds muzejs?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 Kur var pieslēgties internetam?
3 - Aprender
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
🔊 ¡Sí! 🔊 Jā, labi!
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 Kā tas saucās?
🔊 Es una mesa 🔊 Tas ir galds
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 Galds, saproti
🔊 No comprendo 🔊 Es nesaprotu
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 Tu vari atkārtot, lūdzu?
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
🔊 Comprendí 🔊 Es sapratu
4 - Colores
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 Man patīk šī galda krāsa
🔊 Es rojo 🔊 Tas ir sarkans
🔊 Azul 🔊 Zils
🔊 Amarillo 🔊 Dzeltens
🔊 Blanco 🔊 Balts
🔊 Negro 🔊 Melns
🔊 Verde 🔊 Zaļš
🔊 Naranja 🔊 Oranžs
🔊 Violeta 🔊 Violets
🔊 Gris 🔊 Pelēks
5 - Números
🔊 Cero 🔊 Nulle
🔊 Uno 🔊 Viens
🔊 Dos 🔊 Divi
🔊 Tres 🔊 Trīs
🔊 Cuatro 🔊 Četri
🔊 Cinco 🔊 Pieci
🔊 Seis 🔊 Seši
🔊 Siete 🔊 Septiņi
🔊 Ocho 🔊 Astoņi
🔊 Nueve 🔊 Deviņi
🔊 Diez 🔊 Desmit
🔊 Once 🔊 Vienpadsmit
🔊 Doce 🔊 Divpadsmit
🔊 Trece 🔊 Trīspadsmit
🔊 Catorce 🔊 Četrpadsmit
🔊 Quince 🔊 Piecpadsmit
🔊 Dieciseis 🔊 Sešpadsmit
🔊 Diecisiete 🔊 Septiņpadsmit
🔊 Dieciocho 🔊 Astoņpadsmit
🔊 Diecinueve 🔊 Deviņpadsmit
🔊 Veinte 🔊 Divdesmit
🔊 Veintiuno 🔊 Divdesmit viens
🔊 Veintidos 🔊 Divdesmit divi
🔊 Veintres 🔊 Divdesmit trīs
🔊 Veinticuatro 🔊 Divdesmit četri
🔊 Veinticinco 🔊 Divdesmit pieci
🔊 Veintiseis 🔊 Divdesmit seši
🔊 Veintisiete 🔊 Divdesmit septiņi
🔊 Veintiocho 🔊 Divdesmit astoņi
🔊 Veintinueve 🔊 Divdesmit deviņi
🔊 Treinta 🔊 Trīsdesmit
🔊 Treinta y uno 🔊 Trīsdesmit viens
🔊 Treinta y dos 🔊 Trīsdesmit divi
🔊 Treinta y tres 🔊 Trīsdesmit trīs
🔊 Treinta y cuatro 🔊 Trīsdesmit četri
🔊 Treinta y cinco 🔊 Trīsdesmit pieci
🔊 Treinta y seis 🔊 Trīsdesmit seši
🔊 Cuarenta 🔊 Četrdesmit
🔊 Cincuenta 🔊 Piecdesmit
🔊 Sesenta 🔊 Sešdesmit
🔊 Setenta 🔊 Septiņdesmit
🔊 Ochenta 🔊 Astoņdesmit
🔊 Noventa 🔊 Deviņdesmit
🔊 Cien 🔊 Simts
🔊 Ciento cinco 🔊 Simts pieci
🔊 Doscientos 🔊 Divi simti
🔊 Trecientos 🔊 Trīs simti
🔊 Cuatrocientos 🔊 Četri simti
🔊 Mil 🔊 Tūkstotis
🔊 Mil quinientos 🔊 Tūkstotis pieci simti
🔊 Dos mil 🔊 Divi tūkstoši
🔊 Diez mil 🔊 Desmit tūkstoši
6 - Marcas del tiempo
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 Kad tu esi atbraucis šeit?
🔊 Hoy 🔊 Šodien
🔊 Ayer 🔊 Vakar
🔊 Hace dos días 🔊 Divas dienas atpakaļ
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 Cik ilgi tu paliec šeit?
🔊 Me voy mañana 🔊 Es braucu prom rīt
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 Es braucu prom parīt
🔊 Dentro de tres días 🔊 Es braucu prom pēc trim dienām
🔊 Lunes 🔊 Pirmdiena
🔊 Martes 🔊 Otrdiena
🔊 Miércoles 🔊 Trešdiena
🔊 Jueves 🔊 Ceturtdiena
🔊 Viernes 🔊 Piektdiena
🔊 Sábado 🔊 Sestdiena
🔊 Domingo 🔊 Svētdiena
🔊 Enero 🔊 Janvāris
🔊 Febrero 🔊 Februāris
🔊 Marzo 🔊 Marts
🔊 Abril 🔊 Aprīlis
🔊 Mayo 🔊 Maijs
🔊 Junio 🔊 Jūnija
🔊 Julio 🔊 Jūlijs
🔊 Agosto 🔊 Augusts
🔊 Septiembre 🔊 Septembris
🔊 Octubre 🔊 Oktobris
🔊 Noviembre 🔊 Novembris
🔊 Diciembre 🔊 Decembris
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 Cikos tu brauc prom?
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 Astoņos no rīta
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 Astoņos piecpadsmit no rīta
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 Astoņos trīsdesmit no rīta
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 Astoņos četrdesmit piecās no rīta
🔊 A las seis de la tarde 🔊 Sešos vakarā
🔊 Llego tarde 🔊 Es kavēju
7 - Taxi
🔊 ?Taxi! 🔊 Taksi!
🔊 ¿A dónde quiere ir? 🔊 Kūr Jūs braucat?
🔊 Voy a la estación 🔊 Man vajag uz staciju
🔊 Voy al hotel Día y Noche 🔊 Braucu uz Diennakts viesnīcu
🔊 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 🔊 Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
🔊 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 🔊 Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
🔊 ¿Está lejos de aquí? 🔊 Vai tas ir tālu?
🔊 No, es al lado 🔊 Nē, tas ir tuvu
🔊 Sí, está un poco más lejos 🔊 Jā, tas ir nedaudz tālāk
🔊 ¿Cuánto va a costar? 🔊 Cik tas maksās?
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 Aizvediet mani šeit, lūdzu
🔊 Es a la derecha 🔊 Tas ir pa labi
🔊 Es a la izquierda 🔊 Tas ir pa kreisi
🔊 Siga derecho 🔊 Tas ir taisni
🔊 Es aquí 🔊 Tas ir šeit
🔊 Están por allí 🔊 Tas ir tur
🔊 ¡Pare! 🔊 Apstājieties!
🔊 Tómese su tienpo 🔊 Nesteidzieties
🔊 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 🔊 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
8 - Familia
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 Vai tev šeit ir radi?
🔊 Mi padre 🔊 Mans tēvs
🔊 mi madre 🔊 Mana māte
🔊 MI hijo 🔊 Mans dēls
🔊 Mi hija 🔊 Mana meita
🔊 Mi hermano 🔊 Brālis
🔊 Mi hermana 🔊 Māsa
🔊 Mi amigo 🔊 Draugs
🔊 Mi amiga 🔊 Draudzene
🔊 Mi novio 🔊 Mans draugs
🔊 Mi novia 🔊 Mana draudzene
🔊 Mi esposo 🔊 Mans vīrs
🔊 Mi esposa 🔊 Mana sieva
9 - Sentimientos
🔊 Me encanta tu país 🔊 Man ļoti patīk tava zeme
🔊 Te quiero 🔊 Es tevi mīlu
🔊 Soy feliz 🔊 Esmu laimīgs
🔊 Estoy triste 🔊 Esmu skumjš
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 Es labi jūtos šeit
🔊 Tengo frío 🔊 Man ir auksti
🔊 Tengo calor 🔊 Man ir karsti
🔊 Es demasiado grande 🔊 Tas ir pārāk liels
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 Tas ir pārāk mazs
🔊 Está perfecto 🔊 Tas ir perfekti
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
🔊 Es una buena idea 🔊 Laba doma
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 Gribu izklaidēties
🔊 No es una buena idea 🔊 Tā nav laba doma
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 Es negribu nekur iet šovakar
🔊 Me gustaría descansar 🔊 Es gribu atpūsties
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 Varbūt vēlies pasportot?
🔊 Sí, necesito desahogarme 🔊 Jā, gribu iztrakoties!
🔊 Juego al tenis 🔊 Es spēlēju tenisu
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
10 - Bar
🔊 El bar 🔊 Bārs
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 Vēlies kaut ko iedzert?
🔊 Beber 🔊 Dzert
🔊 Vaso 🔊 Glāze
🔊 Sí, gracias 🔊 Labprāt
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 Ko tu ņemsi?
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 Ko Jūs piedāvājat iedzert?
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 Ir ūdens vai augļu sulas
🔊 Agua 🔊 Ūdens
🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor 🔊 Pielieciet ledu lūdzu
🔊 Hielo 🔊 Ledu
🔊 Chocolate 🔊 Šokolādi
🔊 Leche 🔊 Pienu
🔊 Té 🔊 Tēju
🔊 Café 🔊 Kafiju
🔊 Con azúcar 🔊 Ar cukuru
🔊 Con leche 🔊 Ar saldo krējumu
🔊 Vino 🔊 Vīnu
🔊 Cerveza 🔊 Alu
🔊 Un té por favor 🔊 Tēju, lūdzu
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 Alu, lūdzu
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 Ko jūs dzersiet?
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 Divas tējas, lūdzu
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 Divus alus, lūdzu
🔊 Nada, gracias 🔊 Neko, paldies
🔊 ¡Salud! 🔊 Priekā!
🔊 ¡Salud! 🔊 Uz veselību!
🔊 ¡La cuenta, por favor! 🔊 Sarēķiniet lūdzu
🔊 ¿Qué le debo, por favor? 🔊 Cik man ir jāmaksā, lūzu?
🔊 Veinte euros 🔊 Divdesmit eiro
🔊 Yo pago 🔊 Es uzsaucu
11 - Restaurante
🔊 El restaurante 🔊 Restorāns
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 Tu gribi ēst?
🔊 Sí, tengo hambre 🔊 Jā, labrāt
🔊 Comer 🔊 Ēst
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 Kur mēs varam paēst?
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 Kur mēs varam paēst brokastis?
🔊 Cenar 🔊 Vakariņas
🔊 Desayuno 🔊 Brokastis
🔊 ¡Por favor! 🔊 Lūdzu!
🔊 ¡El menú, por favor! 🔊 Ēdienkarti, lūdzu!
🔊 ¡Aquí está el menú! 🔊 Lūk, ēdienkarte!
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
🔊 Con arroz 🔊 Ar rīsiem
🔊 Con pasta 🔊 Ar marakoniem
🔊 Patatas 🔊 Kartupeļi
🔊 Verduras 🔊 Dārzeņi
🔊 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua 🔊 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
🔊 Pan 🔊 Maize
🔊 Mantequilla 🔊 Sviests
🔊 Una ensalada 🔊 Lapu salāti
🔊 Un postre 🔊 Deserts
🔊 Frutas 🔊 Augļi
🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor 🔊 Vai Jūs varat iedot nazi?
🔊 Sí, se lo traigo enseguida 🔊 Jā, tūlīt atnesīšu
🔊 Un cuchillo 🔊 Nazis
🔊 Un tenedor 🔊 Dakša
🔊 Una cuchara 🔊 Karote
🔊 ¿Es un plato caliente? 🔊 Tas ir siltais ēdiens?
🔊 ¡Sí, y pícante! 🔊 Jā, un tajā ir daudz garšvielu
🔊 Caliente 🔊 Silts
🔊 Frío 🔊 Auksts
🔊 Pícante 🔊 Ass
🔊 Voy a comer pescado 🔊 Es ņemšu zivi
🔊 Yo también 🔊 Es arī
12 - Partir
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 Ir vēls! Man ir jāiet!
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
🔊 Sí, por supuesto 🔊 Jā, ar prieku
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 Es dzīvoju šajā adresē
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 Vai tev ir tālruņa numurs
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 Jā, lūk
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 Man arī bija bija prieks tevi satikt
🔊 Nos vemos pronto 🔊 Mēs drīz atkal tiksimies
🔊 Eso espero 🔊 Es arī ceru
🔊 ¡Adios! 🔊 Uz redzēšanos
🔊 Hasta mañana 🔊 Līdz rītam!
🔊 ¡Adios! 🔊 Čau!
13 - Transporte
🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús 🔊 Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? 🔊 Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? 🔊 Kur iet šis vilciens, lūdzu?
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 🔊 Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 🔊 Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor 🔊 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
🔊 ¿Tiene los horarios de tren? 🔊 Vai Jums ir vilcienu saraksts?
🔊 Los horarios de autobuses 🔊 Autobusu saraksts
🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? 🔊 Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
🔊 Es este 🔊 Tas ir šis
🔊 Gracias 🔊 Paldies
🔊 De nada. ¡Buen viaje! 🔊 Nav par ko. Patīkamu braucienu!
🔊 El garage de reparación 🔊 Autoserviss
🔊 La estación de servicio 🔊 Degvielas uzpildes stacija
🔊 Lleno, por favor 🔊 Pilnu bāku, lūdzu
🔊 Bicicleta 🔊 Ritenis
🔊 El centro 🔊 Pilsētas centrs
🔊 El suburbio 🔊 Priekšpilsēta
🔊 Es una ciudad grande 🔊 Tā ir liela pilsēta
🔊 Es un pueblo 🔊 Tas ir ciems
🔊 Una montaña 🔊 Kalns
🔊 Un lago 🔊 Ezers
🔊 El campo 🔊 Lauki
14 - Hotel
🔊 El hotel 🔊 Viesnīca
🔊 Apartamento 🔊 Dzīvoklis
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 Laipni lūdzam!
🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible? 🔊 Vai Jums ir brīvs numurs?
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 Vai tajā ir vannas istaba?
🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas? 🔊 Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
🔊 ¿Quiere una habitación doble? 🔊 Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha 🔊 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
🔊 habitación con desayuno 🔊 Istaba ar brokastīm
🔊 ¿Cuál es el precio por cada noche? 🔊 Cik maksā par vienu nakti?
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
🔊 Claro, por supuesto 🔊 Jā, protams!
🔊 Gracias, la habitación está muy bien 🔊 Paldies. Man patīk istaba
🔊 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? 🔊 Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
🔊 Es un poco caro para mi, gracias 🔊 Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor 🔊 Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
🔊 Está en el primer piso 🔊 Tā ir otrajā stāvā
🔊 ¿Hay ascensor? 🔊 Vai Jums ir lifts?
🔊 El ascensor está a su izquierda 🔊 Lifts ir pa kreisi
🔊 El ascensor está a su derecha 🔊 Lifts ir pa labi
🔊 ¿Dónde está la lavandería? 🔊 Kur atrodas veļas mazgātava?
🔊 Está en la planta baja 🔊 Tā ir pirmajā stāvā
🔊 Planta baja 🔊 Pirmais stāvs
🔊 Habitación 🔊 Istaba
🔊 Lavandería 🔊 Ķīmiskā tīrītava
🔊 Peluquería 🔊 Frizētava
🔊 Estacionamiento 🔊 Automašīnu stāvvieta
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 Tiekamies konferenču zālē?
🔊 La sala de reuniones 🔊 Konferenču zāle
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 Baseins ir apsildāms
🔊 La piscina 🔊 Baseins
🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? 🔊 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
🔊 La llave, por favor 🔊 Atslēgu, lūdzu
🔊 La tarjeta magnética, por favor 🔊 Elektronisko atslēgu, lūdzu
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 Vai ir ziņojumi priekš manis?
🔊 Sí, aquí los tiene 🔊 Jā, lūdzu
🔊 No, no ha recibido nada 🔊 Nē, priekš Jums nekā nav
🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio? 🔊 Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
🔊 ¿Me podría dar cambio?, por favor 🔊 Vai Jūs varētu man samainit naudu?
🔊 Sí algo, ¿cuánto quiere? 🔊 Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
15 - Buscando a alguien
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 Vai Sāra ir, lūdzu?
🔊 Si, está aquí 🔊 Jā, viņa ir šeit
🔊 Salió 🔊 Viņa ir izgājusi
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
🔊 Está en el trabajo 🔊 Viņa ir darbā
🔊 Está en su casa 🔊 Viņa ir mājās
🔊 ¿Perdón, está Julián? 🔊 Vai Žiljēns ir, lūdzu?
🔊 Si, está aquí 🔊 Jā, viņš ir šeit
🔊 Salió 🔊 Viņš ir izgājis
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
🔊 Está en el trabajo 🔊 Viņš ir darbā
🔊 Está en su casa 🔊 Viņš ir mājās
16 - Playa
🔊 La playa 🔊 Pludmale
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 Uz to pusi ir veikals
🔊 Un balón 🔊 Bumba
🔊 Prismáticos 🔊 Binoklis
🔊 Una gorra 🔊 Naģene
🔊 Una toalla 🔊 Dvielis
🔊 Sandalias 🔊 Zandales
🔊 Un cubo 🔊 Spainis
🔊 Loción bronceadora 🔊 Pretiedeguma krēms
🔊 Traje de baño 🔊 Peldbikses - šorti
🔊 Gafas de sol 🔊 Saules brilles
🔊 Marisco 🔊 Vēžveidīgie
🔊 Tomar un bañu del sol 🔊 Sauļoties
🔊 Soleado 🔊 Saulains
🔊 Puesta de sol 🔊 Saulriets
🔊 Parasol 🔊 Saulessargs
🔊 Sol 🔊 Saule
🔊 Insolación 🔊 Saules dūriens
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 Vai šeit ir bīstami peldēties?
🔊 No, no es peligroso 🔊 Nē, nav bīstami
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 Jā, šeit ir aizliegts peldēties
🔊 Nadar 🔊 Peldēt
🔊 Natación 🔊 Peldēšana
🔊 Ola 🔊 Vilnis
🔊 Mar 🔊 Jūra
🔊 Duna 🔊 Kāpa
🔊 Arena 🔊 Smiltis
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 Kāds būs laiks rīt?
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 Laiks mainīsies
🔊 Va a llover 🔊 Būs lietus
🔊 Va a hacer sol 🔊 Būs saule
🔊 Habrá mucho viento 🔊 Būs liels vējš
🔊 Traje de baño 🔊 Peldkostīms
🔊 Sombra 🔊 Ēna
17 - En caso de problema
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
🔊 Estoy perdido 🔊 Esmu apmaldījies
🔊 ¿Qué desea? 🔊 Ko Jūs vēlaties?
🔊 ¿Qué pasó? 🔊 Kas notika?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 🔊 Kur es varu atrast tulku?
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 Kur atrodas tuvākā aptieka?
🔊 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor 🔊 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 🔊 Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
🔊 Un hospital 🔊 Slimnīca
🔊 Una farmacia 🔊 Aptieka
🔊 Un doctor 🔊 Ārsts
🔊 Departamento médico 🔊 Medicīniskā palīdzība
🔊 He perdido mis documentos 🔊 Es pazaudēju manus dokumentus
🔊 Me robaron mis documentos 🔊 Man nozaga manus dokumentus
🔊 Oficina de objetos perdidos 🔊 Atradumu birojs
🔊 Primeros auxilios 🔊 Glābšanas dienests
🔊 Salida de emergencia 🔊 Avārijas izeja
🔊 La Policía 🔊 Policija
🔊 Papeles 🔊 Dokumenti
🔊 Dinero 🔊 Nauda
🔊 Pasaporte 🔊 Pase
🔊 Maletas 🔊 Bagāža
🔊 Está bien así, no gracias 🔊 Paldies, nevajag
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 Lieciet man mieru!
🔊 ¡Váyase! 🔊 Ejiet!