Vocabulario > turco

1 - Expresiones principales

Expresiones principales
Quiz
Curso
1 Buenos días Merhaba
merhaba
2 Variación Günaydın
günaydoen
3 Buenas tardes Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Adiós Hoşça kal
hochtcha kal
5 Otra manera de decirlo Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 Hasta Luego Görüşürüz
görüchürüz
7 Evet
evet
8 No Hayır
hayoer
9 Por favor! Lütfen
lütfen
10 Otra manera de decirlo Pardon
pardon
11 Gracias Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 ¡Muchas gracias! Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Gracias por su ayuda Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 De nada Rica ederim
jidja ederim
15 Otra manera de decirlo Bir şey değil
bir chey dewhil
16 De acuerdo Tamam
tamam
17 ¿Cuánto cuesta? Bu kaç para ?
bu katch para
18 Otra manera de decirlo Ne kadar ?
ne kadar
19 ¡Discúlpeme! Üzgünüm
üzgünüm
20 No comprendo Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Comprendí Anlıyorum
anloeyorum
22 No sé Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Prohibido Yasak
yasak
24 ¿Dónde están los baños? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 ¡Feliz año nuevo! Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 ¡Feliz cumpleaños! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Otra manera de decirlo Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 ¡Felices fiestas! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 ¡Felicidades! Tebrikler!
tebrikler
30 Otra manera de decirlo Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Conversación

Conversación
Quiz
Curso
1 ¿Buenos días. Cómo estás? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Buenos días. Muy bien, gracias Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Expresión más formal Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 ¿Hablas turco? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 No, no hablo turco Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Sólo un poco Birazcık
birazik
7 ¿De qué país eres? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Expresión más formal Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 ¿Cual es tu nacionalidad? Nerelisin?
nerelissin
10 Soy español Ben ispanyolum
ben ispanyolum
11 ¿Y tú, vives aquí? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Sí, vivo aquí Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 ¿Yo me llamo Zara, y tu? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Juli?n Julian
julian
15 ¿Qué estás haciendo aquí? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Estoy de vacaciones Tatildeyim
tatildeyim
17 Estamos de vacaciones Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Estoy en viaje de trabajo Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Trabajo aquí Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Trabajamos aquí Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 ¿Hay algún museo en el barrio? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 ¿Quieres aprender algunas palabras? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 ¡Sí! Tabii ki!
tabii ki
3 ¿Cómo se llama esto? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Otra manera de decirlo Bu ne?
bu ne
5 Es una mesa Bu bir masa
bu bir massa
6 Una mesa, ¿comprendes? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 No comprendo Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Puedes repetir, por favor Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 ¿Podrías hablar más despacio? por favor Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 ¿Podrías escribir lo? por favor Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Comprendí Anlıyorum
anloeyorum4 - Colores

Colores
Quiz
Curso
1 Me gusta el color de esta mesa Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 Es rojo Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Azul Mavi
mavi
4 Amarillo Sarı
saroe
5 Blanco Beyaz
beyaz
6 Negro Siyah
siyah
7 Verde Yeşil
yechil
8 Naranja Turuncu
turuncu
9 Violeta Mor
mor
10 Gris Gri
gri5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Cero Sıfır
soefoer
2 Uno Bir
bir
3 Dos Iki
iki
4 Tres Üç
ütch
5 Cuatro Dört
dört
6 Cinco Beş
bech
7 Seis Altı
altoe
8 Siete Yedi
yedi
9 Ocho Sekiz
sekiz
10 Nueve Dokuz
dokuz
11 Diez On
on
12 Once On bir
on bir
13 Doce On iki
on iki
14 Trece On üç
on ütch
15 Catorce On dört
on dört
16 Quince On beş
on bech
17 Dieciseis On altı
on altoe
18 Diecisiete On yedi
on yedi
19 Dieciocho On sekiz
on sekiz
20 Diecinueve On dokuz
on dokuz
21 Veinte Yirmi
yirmi
22 Veintiuno Yirmi bir
yirmi bir
23 Veintidos Yirmi iki
yirmi iki
24 Veintres Yirmi üç
yirmi ütch
25 Veinticuatro Yirmi dört
yirmi dört
26 Veinticinco Yirmi beş
yirmi bech
27 Veintiseis Yirmi altı
yirmi altoe
28 Veintisiete Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Veintiocho Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Veintinueve Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Treinta Otuz
otuz
32 Treinta y uno Otuz bir
otuz bir
33 Treinta y dos Otuz iki
otuz iki
34 Treinta y tres Otuz üç
otuz ütch
35 Treinta y cuatro Otuz dört
otuz dört
36 Treinta y cinco Otuz beş
otuz bech
37 Treinta y seis Otuz altı
otuz altoe
38 Cuarenta Kırk
koerk
39 Cincuenta Elli
elli
40 Sesenta Altmış
altmoech
41 Setenta Yetmiş
yetmich
42 Ochenta Seksen
seksen
43 Noventa Doksan
doksan
44 Cien Yüz
yüz
45 Ciento cinco Yüz beş
yüz bech
46 Doscientos Iki yüz
iki yüz
47 Trecientos Üç yüz
ütch yüz
48 Cuatrocientos Dört yüz
dört yüz
49 Mil Bin
bin
50 Mil quinientos Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Dos mil Iki bin
iki bin
52 Diez mil On bin
on bin6 - Marcas del tiempo

Marcas del tiempo
Quiz
Curso
1 ¿Cuándo llegaste aquí? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Hoy Bugün
bugün
3 Ayer Dün
dün
4 Hace dos días Iki gün önce
iki gün öndje
5 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Me voy mañana Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Me voy pasado mañana Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Dentro de tres días Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 Lunes Pazartesi
pazartesi
10 Martes Salı
saloe
11 Miércoles Çarşamba
tcharchamba
12 Jueves Perşembe
perchembe
13 Viernes Cuma
djuma
14 Sábado Cumartesi
djumartesi
15 Domingo Pazar
pazar
16 Enero Ocak
odjak
17 Febrero Şubat
chubat
18 Marzo Mart
mart
19 Abril Nisan
nissan
20 Mayo Mayıs
mayoes
21 Junio Haziran
haziran
22 Julio Temmuz
temmuz
23 Agosto Ağustos
awhustos
24 Septiembre Eylül
eylül
25 Octubre Ekim
ekim
26 Noviembre Kasım
kasoem
27 Diciembre Aralık
araloek
28 ¿A qué hora te vas ? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 A las ocho de la mañana Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 Por la mañana a las ocho y cuarto Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 Por la mañana a las ocho y media Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 Por la mañana a las nueve menos cuarto Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 A las seis de la tarde Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 Llego tarde Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 ?Taxi! Taksi!
taksi
2 ¿A dónde quiere ir? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Voy a la estación Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Otra manera de decirlo Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Voy al hotel Día y Noche Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 ¿Está lejos de aquí? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 No, es al lado Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Sí, está un poco más lejos Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 ¿Cuánto va a costar? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Lleveme aquí, por favor Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Otra manera de decirlo Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 Es a la derecha Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 Es a la izquierda Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 Siga derecho Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 Es aquí Burası
burasoe
18 Están por allí Şu taraftan
chu taraftan
19 ¡Pare! Dur!
dur
20 Tómese su tienpo Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 ¿Me puede dar un recibo? Por favor Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Sentimientos

Sentimientos
Quiz
Curso
1 Me encanta tu país Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Te quiero Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Soy feliz Mutluyum
mutluyum
4 Estoy triste Üzgünüm
üzgünüm
5 Me siento muy bien aquí Burada rahatım
burada rahatoem
6 Tengo frío Üşüyorum
üchüyorum
7 Otra manera de decirlo Hava soğuk
hava sowhuk
8 Tengo calor Terliyorum
terliyorum
9 Otra manera de decirlo Hava sıcak
hava soedjak
10 Es demasiado grande Çok büyük
tchok büyük
11 Es demasiado pequeño Çok küçük
tchok kütchük
12 Está perfecto Mükemmel
mükemmel
13 ¿Quieres salir esta noche? Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Me gustaría salir esta noche Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 Es una buena idea Iyi fikir
iyi fikir
16 Me gustaría divertirme Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 No es una buena idea Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 No quiero salir esta noche Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Me gustaría descansar Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 ¿Quíeres hacer deporte? Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Sí, necesito desahogarme Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Juego al tenis Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 No gracias, estoy cansado Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Familia

Familia
Quiz
Curso
1 ¿Tienes familiares aquí? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 Mi padre Babam
babam
3 mi madre Annem
annem
4 MI hijo Oğlum
owhlum
5 Mi hija Kızım
koezoem
6 Mi hermano Erkek kardeş
erkek kardech
7 Mi hermana Kız kardeş
koez kardech
8 Mi amigo Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Mi amiga Kız arkadaş
koez arkadach
10 Mi novio Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 Mi novia Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 Mi esposo Kocam
kodjam
13 Mi esposa Karım
karoem10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 El bar Bar
bar
2 Otra manera de decirlo Barda
barda
3 ¿Deseas beber algo? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Beber Içmek
itchmek
5 Vaso Bardak
bardak
6 Sí, gracias Tabii ki
tabii ki
7 Otra manera de decirlo hay hay
hay hay
8 ¿Qué tomas? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 ¿Qué tienes para ofrecerme? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 Hay agua o zumo de frutas Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Agua Su
Su
12 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Hielo Buz
Buz
14 Chocolate Çikolata
tchikolata
15 Leche Süt
süt
16 Çay
tchay
17 Café Kahve
kahve
18 Con azúcar Şekerli
chekerli
19 Con leche Kremalı
kremaloe
20 Vino Şarap
charap
21 Cerveza Bira
bira
22 Un té por favor Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Una cerveza, por favor Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 ¿Qué desea beber? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 ¡Dos tés por favor! Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Dos cervezas, por favor Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Nada, gracias Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 ¡Salud! Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Otra manera de decirlo Şerefe!
cherefe
30 ¡Salud! Sağlığına!
0
31 ¡La cuenta, por favor! Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 ¿Qué le debo, por favor? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Veinte euros Yirmi öro
yirmi öro
34 Yo pago Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Otra manera de decirlo Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 El restaurante Restoran
restoran
2 ¿Quieres comer? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Comer Yemek yemek
yemek yemek
4 ¿Dónde podemos comer? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
5 ¿Dónde podemos almorzar? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
6 Cenar Akşam yemeği
akcham yemewhi
7 Desayuno Kahvaltı
kahvaltoe
8 ¡Por favor! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
9 ¡El menú, por favor! Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
10 ¡Aquí está el menú! Işte mönü!
ichte mönü
11 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
12 Con arroz Pilavlı olsun
pilavloe olsun
13 Con pasta Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
14 Patatas Patates
patates
15 Verduras Sebzeler
sebzeler
16 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
17 Pan Ekmek
ekmek
18 Mantequilla Tereyağ
tereyawh
19 Una ensalada Salata
salata
20 Un postre Tatlı
tatloe
21 Frutas Meyve
meyve
22 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
23 Sí, se lo traigo enseguida Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
24 Un cuchillo Bıçak
boetchak
25 Un tenedor Çatal
tchatal
26 Una cuchara Kaşık
kachoek
27 ¿Es un plato caliente? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
28 ¡Sí, y pícante! Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
29 Caliente Sıcak
soedjak
30 Frío Soğuk
sowhuk
31 Pícante Baharatlı
baharatloe
32 Otra manera de decirlo Acılı
adjoeloe
33 Voy a comer pescado Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
34 Yo también Ben de
ben de12 - Partir

Partir
Quiz
Curso
1 ¡Ya es tarde, debo irme! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 ¿Podemos volver a vernos? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Sí, por supuesto Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Otra manera de decirlo Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Vivo en esta dirección Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Otra manera de decirlo Benim adres bu
benim adres bu
7 ¿Me das tu número de teléfono? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Sí, aquí lo tienes Evet, işte
evet, ichte
9 Me lo he pasado muy bien contigo Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 Para mi, también ha sido un placer Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Nos vemos pronto Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Otra manera de decirlo Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 Eso espero Inşallah
inchallah
14 ¡Adios! Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Otra manera de decirlo Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 Hasta mañana Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 ¡Adios! Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Otra manera de decirlo Güle Güle!
güle güle13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Un billete para La ciudad del sol por favor Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 ¿Tiene los horarios de tren? Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 Los horarios de autobuses Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 Es este Bu
bu
12 Otra manera de decirlo Şu
chu
13 Gracias Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 De nada. ¡Buen viaje! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 El garage de reparación Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 La estación de servicio Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Lleno, por favor Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Bicicleta Bisiklet
bisiklet
19 El centro Şehir merkezi
chehir merkezi
20 El suburbio Banliyö
banliyö
21 Otra manera de decirlo Yörekent
yörekent
22 Es una ciudad grande Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 Es un pueblo Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Una montaña Dağ
dawh
25 Un lago Göl
göl
26 El campo Kırsal alan
koersal alan
27 Otra manera de decirlo kır - Köy
koer - köy14 - Buscando a alguien

Buscando a alguien
Quiz
Curso
1 ¿Está Sara por favor? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Otra manera de decirlo Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Si, está aquí Evet burada
Evet burada
4 Salió Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 La puede llamar a su móvil Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 Está en el trabajo Işe gitti
iche gitti
8 Otra manera de decirlo Işinde
ichinde
9 Está en su casa O evde
o evde
10 Otra manera de decirlo Evinde
evinde
11 ¿Perdón, está Julián? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Si, está aquí Evet burada
evet burada
13 Salió Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Le puede llamar a su teléfono móvil Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 Está en el trabajo Işe gitti
iche gitti
17 Está en su casa O evde
o evde15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 El hotel Otel
otel
2 Apartamento Daire
daire
3 ¡Bienvenido! Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 ¿Tiene alguna habitación disponible? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 ¿Hay baño en la habitación? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 ¿Prefiere dos camas sencillas? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 ¿Quiere una habitación doble? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 Una habitación con baño - con balcón - con ducha Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 habitación con desayuno Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 ¿Cuál es el precio por cada noche? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Me gustaría ver primero la habitación Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Claro, por supuesto Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Gracias, la habitación está muy bien Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 Es un poco caro para mi, gracias Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 ¿Dónde está mi habitación?, por favor Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 Está en el primer piso Birinci katta
birinci katta
19 ¿Hay ascensor? Asansör var mı?
asansör var moe
20 El ascensor está a su izquierda Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 El ascensor está a su derecha Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 ¿Dónde está la lavandería? Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 Está en la planta baja Giriş katında
Girich katoenda
24 Planta baja Giriş katı
girich katoe
25 Habitación Yatak odası
yatak odasoe
26 Lavandería Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Peluquería Kuaför
kuaför
28 Otra manera de decirlo Berber
berber
29 Estacionamiento Araba park yeri
araba park yeri
30 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 La sala de reuniones Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 La pisicina está climatizada Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 La piscina Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 La llave, por favor Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 La tarjeta magnética, por favor Pass lutfen
pass lutfen
37 ¿Hay mensajes para mi? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Sí, aquí los tiene Evet, buyrun
evet, buyrun
39 No, no ha recibido nada Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 ¿Dónde puedo conseguir cambio? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 ¿Me podría dar cambio?, por favor Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Sí algo, ¿cuánto quiere? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Playa

Playa
Quiz
Curso
1 La playa Plaj
plaj
2 ¿Dónde puedo comprar un balón? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Otra manera de decirlo Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 Hay una tienda es esta dirección Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Otra manera de decirlo Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Un balón Top
top
7 Prismáticos Dürbün
dürbün
8 Una gorra Kasket
kasket
9 Otra manera de decirlo Şapka
chapka
10 Una toalla Havlu
havlu
11 Sandalias Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Otra manera de decirlo Sandalet
sandalet
13 Un cubo Kova
kova
14 Loción bronceadora Güneş kremi
günech kremi
15 Traje de baño Mayo
mayo
16 Gafas de sol Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Marisco Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Tomar un bañu del sol Güneşlenmek
günechlenmek
19 Soleado Güneşli
günechli
20 Puesta de sol Gün batımı
gün batoemoe
21 Otra manera de decirlo Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Parasol Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Sol Güneş
günech
24 Insolación Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 ¿Es peligroso nadar aquí? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 No, no es peligroso Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Sí, está prohibido nada aquí Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Nadar Yüzmek
yüzmek
29 Natación Yüzme
yüzme
30 Ola Dalga
dalga
31 Mar Deniz
deniz
32 Duna Kumul
kumul
33 Arena Kum
kum
34 ¿Qué tiempo hará mañana? Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Otra manera de decirlo Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 El tiempo va a cambiar Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Va a llover Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Va a hacer sol Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Habrá mucho viento Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Traje de baño Mayo
mayo
41 Sombra Gölge
gölge17 - En caso de problema

En caso de problema
Quiz
Curso
1 ¿Podría ayudarme?, por favor Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Estoy perdido Kayboldum
kayboldum
3 ¿Qué desea? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 ¿Qué pasó? Ne oldu?
ne oldu
5 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 ¿Dónde está la farmacia más cercana? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Un hospital Hastane
hastane
10 Una farmacia Ezcane
ezaane
11 Un doctor Doktor
doktor
12 Departamento médico Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 He perdido mis documentos Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Me robaron mis documentos Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Oficina de objetos perdidos Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Primeros auxilios Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Salida de emergencia Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 La Policía Polis
polis
19 Otra manera de decirlo Jandarma
jandarma
20 Papeles Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Dinero Para
para
22 Pasaporte Pasaport
pasaport
23 Maletas Bagaj
bagaj
24 Está bien así, no gracias Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 ¡Déjeme tranquilo! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Otra manera de decirlo Yeter artık
yeter artoek
27 ¡Váyase! Gidin!
gidin
Descargar mp3 y pdf
MP3 + PDF

Descargue todas las expresiones

Demo gratisComenzar

Descargar mp3 y pdf