Vocabulario > turco

1 - Expresiones principales
🔊 Buenos días 🔊 Merhaba
merhaba
🔊 Buenos días 🔊 Günaydın
günaydoen
🔊 Buenas tardes 🔊 Iyi akşamlar
iyi akchamlar
🔊 Adiós 🔊 Hoşça kal
hochtcha kal
🔊 Adiós 🔊 Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
🔊 Hasta Luego 🔊 Görüşürüz
görüchürüz
🔊 Sí 🔊 Evet
evet
🔊 No 🔊 Hayır
hayoer
🔊 Por favor! 🔊 Lütfen
lütfen
🔊 Por favor 🔊 Pardon
pardon
🔊 Gracias 🔊 Teşekkür ederim
techekkür ederim
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
🔊 De nada 🔊 Rica ederim
jidja ederim
🔊 De nada 🔊 Bir şey değil
bir chey dewhil
🔊 De acuerdo 🔊 Tamam
tamam
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 Bu kaç para ?
bu katch para
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 Ne kadar ?
ne kadar
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 Üzgünüm
üzgünüm
🔊 No comprendo 🔊 Anlamıyorum
anlamoeyorum
🔊 Comprendí 🔊 Anlıyorum
anloeyorum
🔊 No sé 🔊 Bilmiyorum
bilmiyorum
🔊 Prohibido 🔊 Yasak
yasak
🔊 ¿Dónde están los baños? 🔊 Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 Iyi tatiller!
iyi tatiller
🔊 ¡Felicidades! 🔊 Tebrikler!
tebrikler
🔊 ¡Felicidades! 🔊 Tebrik ederim!
tebrik ederim
2 - Conversación
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
🔊 ¿Hablas turco? 🔊 Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
🔊 No, no hablo turco 🔊 Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
🔊 Sólo un poco 🔊 Birazcık
birazik
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 Memleket neresi?
memleket neressi
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 Nerelisin?
nerelissin
🔊 Soy español 🔊 Ben ispanyolum
ben ispanyolum
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
🔊 Juli?n 🔊 Julian
julian
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 Tatildeyim
tatildeyim
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 Tatildeyiz
tatildeyiz
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
🔊 Trabajo aquí 🔊 Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
🔊 Trabajamos aquí 🔊 Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim
3 - Aprender
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
🔊 ¡Sí! 🔊 Tabii ki!
tabii ki
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 Buna ne denir?
buna ne denir
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 Bu ne?
bu ne
🔊 Es una mesa 🔊 Bu bir masa
bu bir massa
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
🔊 No comprendo 🔊 Anlamıyorum
anlamoeyorum
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
🔊 Comprendí 🔊 Anlıyorum
anloeyorum
4 - Colores
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
🔊 Es rojo 🔊 Bu kırmızı
bu koermoezoe
🔊 Azul 🔊 Mavi
mavi
🔊 Amarillo 🔊 Sarı
saroe
🔊 Blanco 🔊 Beyaz
beyaz
🔊 Negro 🔊 Siyah
siyah
🔊 Verde 🔊 Yeşil
yechil
🔊 Naranja 🔊 Turuncu
turuncu
🔊 Violeta 🔊 Mor
mor
🔊 Gris 🔊 Gri
gri
5 - Números
🔊 Cero 🔊 Sıfır
soefoer
🔊 Uno 🔊 Bir
bir
🔊 Dos 🔊 Iki
iki
🔊 Tres 🔊 Üç
ütch
🔊 Cuatro 🔊 Dört
dört
🔊 Cinco 🔊 Beş
bech
🔊 Seis 🔊 Altı
altoe
🔊 Siete 🔊 Yedi
yedi
🔊 Ocho 🔊 Sekiz
sekiz
🔊 Nueve 🔊 Dokuz
dokuz
🔊 Diez 🔊 On
on
🔊 Once 🔊 On bir
on bir
🔊 Doce 🔊 On iki
on iki
🔊 Trece 🔊 On üç
on ütch
🔊 Catorce 🔊 On dört
on dört
🔊 Quince 🔊 On beş
on bech
🔊 Dieciseis 🔊 On altı
on altoe
🔊 Diecisiete 🔊 On yedi
on yedi
🔊 Dieciocho 🔊 On sekiz
on sekiz
🔊 Diecinueve 🔊 On dokuz
on dokuz
🔊 Veinte 🔊 Yirmi
yirmi
🔊 Veintiuno 🔊 Yirmi bir
yirmi bir
🔊 Veintidos 🔊 Yirmi iki
yirmi iki
🔊 Veintres 🔊 Yirmi üç
yirmi ütch
🔊 Veinticuatro 🔊 Yirmi dört
yirmi dört
🔊 Veinticinco 🔊 Yirmi beş
yirmi bech
🔊 Veintiseis 🔊 Yirmi altı
yirmi altoe
🔊 Veintisiete 🔊 Yirmi yedi
yirmi yedi
🔊 Veintiocho 🔊 Yirmi sekiz
yirmi sekiz
🔊 Veintinueve 🔊 Yirmi dokuz
yirmi dokus
🔊 Treinta 🔊 Otuz
otuz
🔊 Treinta y uno 🔊 Otuz bir
otuz bir
🔊 Treinta y dos 🔊 Otuz iki
otuz iki
🔊 Treinta y tres 🔊 Otuz üç
otuz ütch
🔊 Treinta y cuatro 🔊 Otuz dört
otuz dört
🔊 Treinta y cinco 🔊 Otuz beş
otuz bech
🔊 Treinta y seis 🔊 Otuz altı
otuz altoe
🔊 Cuarenta 🔊 Kırk
koerk
🔊 Cincuenta 🔊 Elli
elli
🔊 Sesenta 🔊 Altmış
altmoech
🔊 Setenta 🔊 Yetmiş
yetmich
🔊 Ochenta 🔊 Seksen
seksen
🔊 Noventa 🔊 Doksan
doksan
🔊 Cien 🔊 Yüz
yüz
🔊 Ciento cinco 🔊 Yüz beş
yüz bech
🔊 Doscientos 🔊 Iki yüz
iki yüz
🔊 Trecientos 🔊 Üç yüz
ütch yüz
🔊 Cuatrocientos 🔊 Dört yüz
dört yüz
🔊 Mil 🔊 Bin
bin
🔊 Mil quinientos 🔊 Bin beş yüz
bin bech yüz
🔊 Dos mil 🔊 Iki bin
iki bin
🔊 Diez mil 🔊 On bin
on bin
6 - Marcas del tiempo
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
🔊 Hoy 🔊 Bugün
bugün
🔊 Ayer 🔊 Dün
dün
🔊 Hace dos días 🔊 Iki gün önce
iki gün öndje
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
🔊 Me voy mañana 🔊 Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
🔊 Dentro de tres días 🔊 Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
🔊 Lunes 🔊 Pazartesi
pazartesi
🔊 Martes 🔊 Salı
saloe
🔊 Miércoles 🔊 Çarşamba
tcharchamba
🔊 Jueves 🔊 Perşembe
perchembe
🔊 Viernes 🔊 Cuma
djuma
🔊 Sábado 🔊 Cumartesi
djumartesi
🔊 Domingo 🔊 Pazar
pazar
🔊 Enero 🔊 Ocak
odjak
🔊 Febrero 🔊 Şubat
chubat
🔊 Marzo 🔊 Mart
mart
🔊 Abril 🔊 Nisan
nissan
🔊 Mayo 🔊 Mayıs
mayoes
🔊 Junio 🔊 Haziran
haziran
🔊 Julio 🔊 Temmuz
temmuz
🔊 Agosto 🔊 Ağustos
awhustos
🔊 Septiembre 🔊 Eylül
eylül
🔊 Octubre 🔊 Ekim
ekim
🔊 Noviembre 🔊 Kasım
kasoem
🔊 Diciembre 🔊 Aralık
araloek
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
🔊 A las seis de la tarde 🔊 Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
🔊 Llego tarde 🔊 Geç kaldım
getch kaldoem
7 - Taxi
🔊 ?Taxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 ¿A dónde quiere ir? 🔊 Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
🔊 Voy a la estación 🔊 Gara gidiyorum
gara gidiyorum
🔊 Voy a la estación 🔊 Tren istasyonu
tren istasyonu
🔊 Voy al hotel Día y Noche 🔊 Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
🔊 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 🔊 Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
🔊 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 🔊 Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
🔊 ¿Está lejos de aquí? 🔊 Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
🔊 No, es al lado 🔊 Hayır yakın
hayoer yakoen
🔊 Sí, está un poco más lejos 🔊 Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
🔊 ¿Cuánto va a costar? 🔊 Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
🔊 Es a la derecha 🔊 Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
🔊 Es a la izquierda 🔊 Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
🔊 Siga derecho 🔊 Dümdüz gidin
dümdüz gidin
🔊 Es aquí 🔊 Burası
burasoe
🔊 Están por allí 🔊 Şu taraftan
chu taraftan
🔊 ¡Pare! 🔊 Dur!
dur
🔊 Tómese su tienpo 🔊 Acele etmeyin
adjele etmeyin
🔊 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 🔊 Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen
8 - Familia
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
🔊 Mi padre 🔊 Babam
babam
🔊 mi madre 🔊 Annem
annem
🔊 MI hijo 🔊 Oğlum
owhlum
🔊 Mi hija 🔊 Kızım
koezoem
🔊 Mi hermano 🔊 Erkek kardeş
erkek kardech
🔊 Mi hermana 🔊 Kız kardeş
koez kardech
🔊 Mi amigo 🔊 Erkek arkadaş
erkek arkadach
🔊 Mi amiga 🔊 Kız arkadaş
koez arkadach
🔊 Mi novio 🔊 Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
🔊 Mi novia 🔊 Kız arkadaşım
koez arkadachoem
🔊 Mi esposo 🔊 Kocam
kodjam
🔊 Mi esposa 🔊 Karım
karoem
9 - Sentimientos
🔊 Me encanta tu país 🔊 Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
🔊 Te quiero 🔊 Seni seviyorum
seni seviyorum
🔊 Soy feliz 🔊 Mutluyum
mutluyum
🔊 Estoy triste 🔊 Üzgünüm
üzgünüm
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 Burada rahatım
burada rahatoem
🔊 Tengo frío 🔊 Üşüyorum
üchüyorum
🔊 Tengo frío 🔊 Hava soğuk
hava sowhuk
🔊 Tengo calor 🔊 Terliyorum
terliyorum
🔊 Tengo calor 🔊 Hava sıcak
hava soedjak
🔊 Es demasiado grande 🔊 Çok büyük
tchok büyük
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 Çok küçük
tchok kütchük
🔊 Está perfecto 🔊 Mükemmel
mükemmel
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
🔊 Es una buena idea 🔊 Iyi fikir
iyi fikir
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
🔊 No es una buena idea 🔊 Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
🔊 Me gustaría descansar 🔊 Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
🔊 Sí, necesito desahogarme 🔊 Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
🔊 Juego al tenis 🔊 Tenis oynarım
tenis oynaroem
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum
10 - Bar
🔊 El bar 🔊 Bar
bar
🔊 El bar 🔊 Barda
barda
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
🔊 Beber 🔊 Içmek
itchmek
🔊 Vaso 🔊 Bardak
bardak
🔊 Sí, gracias 🔊 Tabii ki
tabii ki
🔊 Sí, gracias 🔊 hay hay
hay hay
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 Ne alırsın ?
ne aloersoen
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 Içecek ne var ?
itchecek ne var
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
🔊 Agua 🔊 Su
Su
🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor 🔊 Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
🔊 Hielo 🔊 Buz
Buz
🔊 Chocolate 🔊 Çikolata
tchikolata
🔊 Leche 🔊 Süt
süt
🔊 Té 🔊 Çay
tchay
🔊 Café 🔊 Kahve
kahve
🔊 Con azúcar 🔊 Şekerli
chekerli
🔊 Con leche 🔊 Kremalı
kremaloe
🔊 Vino 🔊 Şarap
charap
🔊 Cerveza 🔊 Bira
bira
🔊 Un té por favor 🔊 Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 Bir bira lütfen
bir bira lütfen
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 Ne içersiniz ?
ne itchersinis
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
🔊 Nada, gracias 🔊 Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
🔊 ¡Salud! 🔊 Sağlığına!
sawhloewhoena
🔊 ¡Salud! 🔊 Şerefe!
cherefe
🔊 ¡Salud! 🔊 Sağlığına!
0
🔊 ¡La cuenta, por favor! 🔊 Hesap lütfen!
hesap lütfen
🔊 ¿Qué le debo, por favor? 🔊 Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
🔊 Veinte euros 🔊 Yirmi öro
yirmi öro
🔊 Yo pago 🔊 Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
🔊 Yo pago 🔊 Ben veriyorum
ben veriyorum
11 - Restaurante
🔊 El restaurante 🔊 Restoran
restoran
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 Yemek yer misin ?
yemek yer misin
🔊 Comer 🔊 Yemek yemek
yemek yemek
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
🔊 Cenar 🔊 Akşam yemeği
akcham yemewhi
🔊 Desayuno 🔊 Kahvaltı
kahvaltoe
🔊 ¡Por favor! 🔊 Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
🔊 ¡El menú, por favor! 🔊 Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
🔊 ¡Aquí está el menú! 🔊 Işte mönü!
ichte mönü
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
🔊 Con arroz 🔊 Pilavlı olsun
pilavloe olsun
🔊 Con pasta 🔊 Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
🔊 Patatas 🔊 Patates
patates
🔊 Verduras 🔊 Sebzeler
sebzeler
🔊 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua 🔊 Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
🔊 Pan 🔊 Ekmek
ekmek
🔊 Mantequilla 🔊 Tereyağ
tereyawh
🔊 Una ensalada 🔊 Salata
salata
🔊 Un postre 🔊 Tatlı
tatloe
🔊 Frutas 🔊 Meyve
meyve
🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor 🔊 Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
🔊 Sí, se lo traigo enseguida 🔊 Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
🔊 Un cuchillo 🔊 Bıçak
boetchak
🔊 Un tenedor 🔊 Çatal
tchatal
🔊 Una cuchara 🔊 Kaşık
kachoek
🔊 ¿Es un plato caliente? 🔊 Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
🔊 ¡Sí, y pícante! 🔊 Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
🔊 Caliente 🔊 Sıcak
soedjak
🔊 Frío 🔊 Soğuk
sowhuk
🔊 Pícante 🔊 Baharatlı
baharatloe
🔊 Pícante 🔊 Acılı
adjoeloe
🔊 Voy a comer pescado 🔊 Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
🔊 Yo también 🔊 Ben de
ben de
12 - Partir
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
🔊 Sí, por supuesto 🔊 Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
🔊 Sí, por supuesto 🔊 Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 Benim adres bu
benim adres bu
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 Evet, işte
evet, ichte
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
🔊 Nos vemos pronto 🔊 Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
🔊 Nos vemos pronto 🔊 Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
🔊 Eso espero 🔊 Inşallah
inchallah
🔊 ¡Adios! 🔊 Hoşça kal!
hochtcha kal
🔊 ¡Adios! 🔊 Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
🔊 Hasta mañana 🔊 Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
🔊 ¡Adios! 🔊 Hoşça kal!
hochtcha kal
🔊 ¡Hola! 🔊 Güle Güle!
güle güle
13 - Transporte
🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús 🔊 Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? 🔊 Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? 🔊 Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor 🔊 Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
🔊 ¿Tiene los horarios de tren? 🔊 Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
🔊 Los horarios de autobuses 🔊 Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
🔊 Es este 🔊 Bu
bu
🔊 Es este 🔊 Şu
chu
🔊 Gracias 🔊 Teşekkür ederim
techekkür ederim
🔊 De nada. ¡Buen viaje! 🔊 Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
🔊 El garage de reparación 🔊 Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
🔊 La estación de servicio 🔊 Benzin istasyonu
benzin istasyonu
🔊 Lleno, por favor 🔊 Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
🔊 Bicicleta 🔊 Bisiklet
bisiklet
🔊 El centro 🔊 Şehir merkezi
chehir merkezi
🔊 El suburbio 🔊 Banliyö
banliyö
🔊 El suburbio 🔊 Yörekent
yörekent
🔊 Es una ciudad grande 🔊 Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
🔊 Es un pueblo 🔊 Burası bir köy
burasoe bir köy
🔊 Una montaña 🔊 Dağ
dawh
🔊 Un lago 🔊 Göl
göl
🔊 El campo 🔊 Kırsal alan
koersal alan
🔊 El campo 🔊 kır - Köy
koer - köy
14 - Hotel
🔊 El hotel 🔊 Otel
otel
🔊 Apartamento 🔊 Daire
daire
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible? 🔊 Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas? 🔊 Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
🔊 ¿Quiere una habitación doble? 🔊 Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha 🔊 Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
🔊 habitación con desayuno 🔊 Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
🔊 ¿Cuál es el precio por cada noche? 🔊 Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
🔊 Claro, por supuesto 🔊 Evet, tabii ki
evet, tabii ki
🔊 Gracias, la habitación está muy bien 🔊 Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
🔊 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? 🔊 Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
🔊 Es un poco caro para mi, gracias 🔊 Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor 🔊 Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
🔊 Está en el primer piso 🔊 Birinci katta
birinci katta
🔊 ¿Hay ascensor? 🔊 Asansör var mı?
asansör var moe
🔊 El ascensor está a su izquierda 🔊 Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
🔊 El ascensor está a su derecha 🔊 Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
🔊 ¿Dónde está la lavandería? 🔊 Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
🔊 Está en la planta baja 🔊 Giriş katında
Girich katoenda
🔊 Planta baja 🔊 Giriş katı
girich katoe
🔊 Habitación 🔊 Yatak odası
yatak odasoe
🔊 Lavandería 🔊 Kuru temizleme
kuru temizleme
🔊 Peluquería 🔊 Kuaför
kuaför
🔊 Peluquería 🔊 Berber
berber
🔊 Estacionamiento 🔊 Araba park yeri
araba park yeri
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
🔊 La sala de reuniones 🔊 Toplantı odası
toplantoe odasoe
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
🔊 La piscina 🔊 Yüzme havuzu
yüzme havuzu
🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? 🔊 Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
🔊 La llave, por favor 🔊 Anahtar lütfen
anahtar lütfen
🔊 La tarjeta magnética, por favor 🔊 Pass lutfen
pass lutfen
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
🔊 Sí, aquí los tiene 🔊 Evet, buyrun
evet, buyrun
🔊 No, no ha recibido nada 🔊 Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio? 🔊 Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
🔊 ¿Me podría dar cambio?, por favor 🔊 Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
🔊 Sí algo, ¿cuánto quiere? 🔊 Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz
15 - Buscando a alguien
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
🔊 Si, está aquí 🔊 Evet burada
Evet burada
🔊 Salió 🔊 Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
🔊 Está en el trabajo 🔊 Işe gitti
iche gitti
🔊 Está en el trabajo 🔊 Işinde
ichinde
🔊 Está en su casa 🔊 O evde
o evde
🔊 Está en su casa 🔊 Evinde
evinde
🔊 ¿Perdón, está Julián? 🔊 Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
🔊 Si, está aquí 🔊 Evet burada
evet burada
🔊 Salió 🔊 Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
🔊 Está en el trabajo 🔊 Işe gitti
iche gitti
🔊 Está en su casa 🔊 O evde
o evde
16 - Playa
🔊 La playa 🔊 Plaj
plaj
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
🔊 Un balón 🔊 Top
top
🔊 Prismáticos 🔊 Dürbün
dürbün
🔊 Una gorra 🔊 Kasket
kasket
🔊 Una gorra 🔊 Şapka
chapka
🔊 Una toalla 🔊 Havlu
havlu
🔊 Sandalias 🔊 Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
🔊 Sandalias 🔊 Sandalet
sandalet
🔊 Un cubo 🔊 Kova
kova
🔊 Loción bronceadora 🔊 Güneş kremi
günech kremi
🔊 Traje de baño 🔊 Mayo
mayo
🔊 Gafas de sol 🔊 Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
🔊 Marisco 🔊 Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
🔊 Tomar un bañu del sol 🔊 Güneşlenmek
günechlenmek
🔊 Soleado 🔊 Güneşli
günechli
🔊 Puesta de sol 🔊 Gün batımı
gün batoemoe
🔊 Puesta de sol 🔊 Güneşin batması
günechin batmasoe
🔊 Parasol 🔊 Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
🔊 Sol 🔊 Güneş
günech
🔊 Insolación 🔊 Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
🔊 No, no es peligroso 🔊 Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
🔊 Nadar 🔊 Yüzmek
yüzmek
🔊 Natación 🔊 Yüzme
yüzme
🔊 Ola 🔊 Dalga
dalga
🔊 Mar 🔊 Deniz
deniz
🔊 Duna 🔊 Kumul
kumul
🔊 Arena 🔊 Kum
kum
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 Hava değişecek
hava dewhichecek
🔊 Va a llover 🔊 Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
🔊 Va a hacer sol 🔊 Güneşli olacak
günechli oladjak
🔊 Habrá mucho viento 🔊 Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
🔊 Traje de baño 🔊 Mayo
mayo
🔊 Sombra 🔊 Gölge
gölge
17 - En caso de problema
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
🔊 Estoy perdido 🔊 Kayboldum
kayboldum
🔊 ¿Qué desea? 🔊 Ne istersiniz?
ne istersiniz
🔊 ¿Qué pasó? 🔊 Ne oldu?
ne oldu
🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 🔊 Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
🔊 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor 🔊 Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 🔊 Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
🔊 Un hospital 🔊 Hastane
hastane
🔊 Una farmacia 🔊 Ezcane
ezaane
🔊 Un doctor 🔊 Doktor
doktor
🔊 Departamento médico 🔊 Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
🔊 He perdido mis documentos 🔊 Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
🔊 Me robaron mis documentos 🔊 Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
🔊 Oficina de objetos perdidos 🔊 Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
🔊 Primeros auxilios 🔊 Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
🔊 Salida de emergencia 🔊 Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
🔊 La Policía 🔊 Polis
polis
🔊 La Policía 🔊 Jandarma
jandarma
🔊 Papeles 🔊 Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
🔊 Dinero 🔊 Para
para
🔊 Pasaporte 🔊 Pasaport
pasaport
🔊 Maletas 🔊 Bagaj
bagaj
🔊 Está bien así, no gracias 🔊 Yok teşekkürler
yok techekkürler
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 Yeter artık
yeter artoek
🔊 ¡Váyase! 🔊 Gidin!
gidin

Comenzar

Descargar mp3 y pdf