Tõlge / Baar


Õpi inglise keel - Baar
Õpi inglise keel - Baar
www.loecsen.com

Eesti keel Inglise keel
Baar The bar
Soovid sa midagi juua? Would you like to have a drink?
Jooma To drink
Klaas Glass
Meelsasti With pleasure
Mida sina jood? What would you like?
Mis siin juua on? What's on offer?
Vett vôi mahla There is water or fruit juices
Vett Water
Kas te saaksite jääd ka sisse panna? Can you add some ice cubes, please?
Jääd Ice cubes
Kakaod Chocolate
Piima Milk
Teed Tea
Kohvi Coffee
Suhkruga With sugar
Koorega With cream
Veini Wine
Õlut Beer
Üks tee, palun A tea please
Üks õlu, palun! A beer please
Mida te soovite juua? What would you like to drink?
Kaks teed, palun! Two teas please!
Kaks õlut, palun! Two beers please!
Ei midagi, tänan Nothing, thanks
Sinu terviseks! Cheers!
Terviseks! Cheers!
Arve, palun! Can we have the bill please?
Palju ma teile võlgnen? Excuse me, how much do I owe?
Kakskümmend eurot Twenty euros
Mina maksan It's on me
10.0/10 (1 hääled)

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare