Tõlge / Arvud


Õpi portugali keel - Arvud
Õpi portugali keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Portugali keel
Null Zero
Üks Um
Kaks Dois
Kolm Três
Neli Quatro
Viis Cinco
Kuus Seis
Seitse Sete
Kaheksa Oito
Üheksa Nove
Kümme Dez
Üksteist Onze
Kaksteist Doze
Kolmteist Treze
Neliteist Catorze
Viisteist Quinze
Kuusteist Dezasseis
Seitseteist Dezassete
Kaheksateist Dezoito
Üheksateist Dezanove
Kakskümmend Vinte
Kakskümmend üks Vinte e um
Kakskümmend kaks Vinte e dois
Kakskümmend kolm Vinte e três
Kakskümmend neli Vinte e quatro
Kakskümmend viis Vinte e cinco
Kakskümmend kuus Vinte e seis
Kakskümmend seitse Vinte e sete
Kakskümmend kaheksa Vinte e oito
Kakskümmend üheksa Vinte e nove
Kolmkümmend Trinta
Kolmkümmend üks Trinta e um
Kolmkümmend kaks Trinta e dois
Kolmkümmend kolm Trinta e três
Kolmkümmend neli Trinta e quatro
Kolmkümmend viis Trinta e cinco
Kolmkümmend kuus Trinta e seis
Nelikümmend Quarenta
Viiskümmend Cinquenta
Kuuskümmend Sessenta
Kuuskümmend kuus Setenta
Kaheksakümmend Oitenta
Üheksakümmend Noventa
Sada Cem
Viissada Cento e cinco
Kakssada Duzentos
Kolmsada Trezentos
Nelisada Quatrocentos
Tuhat Mil
Tuhat viissada Mil e quinhentos
Kaks tuhat Dois mil
Kümme tuhat Dez mil
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare