sõnavara > horvaatia keel

1 - Olulised väljendid
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Tere päevast! 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Tere õhtust! 🔊 Dobra večer dobra vetcher
🔊 Head aega! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Kohtumiseni! 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Ja 🔊 Da da
🔊 Ei 🔊 Ne ne
🔊 Vabandage! 🔊 Oprostite! oprostite
🔊 Tänan 🔊 Hvala hvala
🔊 Tänan väga 🔊 Puno hvala! pouno hvala
🔊 Tänan teid abi eest! 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Pole tänu väärt! 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Nõus 🔊 U redu ou redou
🔊 Palju see maksab? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Vabandust! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Ma ei saa aru 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 Ma sain aru 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 Ma ei tea 🔊 Ne znam né znam
🔊 Keelatud! 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Kus on tualett, palun? 🔊 Molim Vas, gdje je klozet? molim vas, gdyé yé klozet
🔊 Head uut aastat! 🔊 Sretna Nova godina sretna nova godina
🔊 Palju õnne sünnipäevaks! 🔊 Sretan rođendan sretan rodyendan
🔊 Häid pühi! 🔊 Sretni praznici! sretni praznitsi
🔊 Palju õnne! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Vestlus
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Tere! Kuidas läheb? 🔊 Bok. Kako si? bok. kako si
🔊 Tere! Tänan, hästi 🔊 Bok. Hvala, dobro. bok. hvala, dobro.
🔊 Kas sa räägid horvaadi keelt? 🔊 Govoriš li hrvatski? govorich li tajlandski
🔊 Ei, ma ei räägi horvaadi keelt 🔊 Ne, ne govorim hrvatski ne, ne govorim njematchki
🔊 Ainult natukene 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Mis maalt sa pärit oled? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Mis rahvusest sa oled? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Ma olen eestlane 🔊 Ja sam Estonac ja sam estonac
🔊 Ma olen eestlane 🔊 Ja sam Estonka ja sam estonka
🔊 Aga sina, kas sa elad siin? 🔊 Ti živiš ovdje? ti jivich ovdye
🔊 Jah, ma elan siin 🔊 Da, živim ovdje da, jivim ovdye
🔊 Minu nimi on Saara aga sinu? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 J?ri 🔊 Julien youlien
🔊 Mida sa siin teed? 🔊 Što radiš tu? chto radich tou
🔊 Ma puhkan 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Me puhkame 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Ma olen tööreisil 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Ma töötan siin 🔊 Radim ovdje radim ovdye
🔊 Me töötame siin 🔊 Radimo ovdje radimo ovdye
🔊 Kus on siin head söögikohad? 🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Kas siin kuskil lähedal on muuseum? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Kus ma saaksin internetti? 🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Õppida
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Ma sain aru 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 Kas sa tahaksid natuke sõnavara õppida? 🔊 Želiš li naučiti par riječi? jelich li naoutchiti par riyetchi
🔊 Nõus 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Kuidas seda kutsutakse? 🔊 Što je to? chto yé to
🔊 See on laud 🔊 To je stol to yé stol
🔊 Laud. Saad aru? 🔊 Stol. Razumiješ? stol. razoumiyech
🔊 Kas sa võiksid korrata? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Kas sa saaksid natuke aeglasemalt rääkida? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Kas sa saaksid talle kirjutada? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Värvid
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Mulle meeldib selle laua värv 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 See on punane 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Sinine 🔊 Plavo plavo
🔊 Kollane 🔊 Žuto jouto
🔊 Valge 🔊 Bijelo biyélo
🔊 Must 🔊 Crno tsrno
🔊 roheline 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Oranž 🔊 Narančasto narantchasto
🔊 Lilla 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Hall 🔊 Sivo sivo
5 - Arvud
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Null 🔊 Nula noula
🔊 Üks 🔊 Jedan yedan
🔊 Kaks 🔊 Dva dva
🔊 Kolm 🔊 Tri tri
🔊 Neli 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Viis 🔊 Pet pet
🔊 Kuus 🔊 Šest chèstt
🔊 Seitse 🔊 Sedam sedamm
🔊 Kaheksa 🔊 Osam osamm
🔊 Üheksa 🔊 Devet devet
🔊 Kümme 🔊 Deset deset
🔊 Üksteist 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Kaksteist 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Kolmteist 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Neliteist 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Viisteist 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Kuusteist 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Seitseteist 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Kaheksateist 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Üheksateist 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Kakskümmend 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Kakskümmend üks 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Kakskümmend kaks 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Kakskümmend kolm 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Kakskümmend neli 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Kakskümmend viis 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Kakskümmend kuus 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Kakskümmend seitse 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Kakskümmend kaheksa 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Kakskümmend üheksa 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Kolmkümmend 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Kolmkümmend üks 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Kolmkümmend kaks 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Kolmkümmend kolm 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Kolmkümmend neli 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Kolmkümmend viis 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Kolmkümmend kuus 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Nelikümmend 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Viiskümmend 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Kuuskümmend 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Seitsekümmend 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Kaheksakümmend 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Üheksakümmend 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Sada 🔊 Sto sto
🔊 Viissada 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Kakssada 🔊 Dvjesto dvyèssto
🔊 Kolmsada 🔊 Tristo tristo
🔊 Nelisada 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tuhat 🔊 Tisuća tissoutcha
🔊 Tuhat viissada 🔊 Tisuću petsto tisoutchou petsto
🔊 Kaks tuhat 🔊 Dvije tisuće dviyé tissoutchè
🔊 Kümme tuhat 🔊 Deset tisuća deset tissoutcha
6 - Kellaaeg
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Millal sa jõudsid? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Täna 🔊 Danas danas
🔊 Eile 🔊 Jučer youtcher
🔊 Kaks päeva tagasi 🔊 Prije dva dana priyé dva dana
🔊 Kui kauaks sa jääd? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Ma sõidan homme ära 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Ma sõidan ülehomme ära 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Ma sõidan ära kolme päeva pärast 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Esmaspäev 🔊 Ponedjeljak ponedyelyak
🔊 Teisipäev 🔊 Utorak outorak
🔊 Kolmapäev 🔊 Srijeda sriyeda
🔊 Neljapäev 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Reede 🔊 Petak petak
🔊 Laupäev 🔊 Subota soubota
🔊 Pühapäev 🔊 Nedjelja nedyelya
🔊 Jaanuar 🔊 Siječanj siyetchagn
🔊 Veebruar 🔊 Veljača velyatcha
🔊 Märts 🔊 Ožujak ojouyak
🔊 Aprill 🔊 Travanj travagn
🔊 Mai 🔊 Svibanj svibagn
🔊 Juuni 🔊 Lipanj lipagn
🔊 Juuli 🔊 Srpanj srpagn
🔊 August 🔊 Kolovoz kolovoz
🔊 September 🔊 Rujan rouyan
🔊 Oktoober 🔊 Listopad listopad
🔊 November 🔊 Studeni stoudeni
🔊 Detsember 🔊 Prosinac prosinats
🔊 Mis kell sa sõidad? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Hommikul kell kaheksa 🔊 Ujutro, u osam sati ouyoutro, ou osam sati
🔊 Hommikul kell kaheksa viisteist 🔊 Ujutro, u osam i petnaest ouyoutro, ou osam i petnaest
🔊 Hommikul kell pool üheksa 🔊 Ujutro, u pola devet ouyoutro, ou pola devet
🔊 Hommikul kolmveerand üheksa 🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Õhtul kell kuus 🔊 Navečer, u šest sati navetcher, ou chest sati
🔊 Ma olen hiljaks jäänud 🔊 Kasnim kasnim
7 - Takso
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Takso! 🔊 Taxi! taxi
🔊 Kuhu te soovite sôita? 🔊 Kamo ćete? kamo tchètè
🔊 Ma lähen raudteejaama 🔊 Na kolodvor, molim na kolodvor, molim
🔊 Ma lähen hotelli Päev ja Öö 🔊 U hotel Dan i Noć ou hotel dan i notch
🔊 Kas te saaksite mind lennujaama viia? 🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
🔊 Kas te saaksite mu kohvrid vôtta? 🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
🔊 Kas see on siit kaugel? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Ei, see on siin lähedal 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 See on kaugemal 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Kui palju see maksma läheb? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Palun viige mind siia! 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Paremal 🔊 Na desno na desno
🔊 Vasakul 🔊 Na lijevo na liyevo
🔊 Otse 🔊 Samo ravno samo ravno
🔊 See on siin 🔊 Tu je tou ye
🔊 See jääb sinnapoole 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Peatus! 🔊 Stop! stop
🔊 Tehke rahulikult 🔊 Ne morate se žuriti né moraté sé jouriti
🔊 Kas te võiksite palun mulle arve teha? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Perekond
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Kas sul on siin sugulasi? 🔊 Imaš li rodbinu ovdje? imach li rodbinou ovdye
🔊 Minu isa 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Minu ema 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Minu poeg 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Minu tütar 🔊 Imam Kćer imam ktcher
🔊 Üks vend 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Üks õde 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Üks sõber 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Üks sõbranna 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Minu sõber 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Minu sõbranna 🔊 Imam Djevojku imam dyévoykou
🔊 Minu abikaasa 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Minu abikaasa 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Tunded
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Mulle väga meeldib sinu maa 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Ma armastan sind 🔊 Volim te volim te
🔊 Ma olen õnnelik 🔊 Sretan sam srétan sam
🔊 Ma olen kurb 🔊 Žalostan sam jalostan sam
🔊 Ma tunnen siin ennast hästi 🔊 Uživam ovdje oujivamm ovdyé
🔊 Mul on külm 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Mul on soe 🔊 Vruće mi je vroutché mi yé
🔊 See on liiga suur 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 See on liiga väike 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 See sobib hästi 🔊 Taman je taman yé
🔊 Kas sa tahad täna õhtul välja minna? 🔊 Želiš li izaći večeras? jélich li izatchi vetchérass
🔊 Ma tahaksin täna õhtul välja minna 🔊 Htio bi izaći večeras htio bi izatchi vetchérass
🔊 See on hea mõte 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Mul on peotuju 🔊 Želim se zabaviti jelim sé zabaviti
🔊 See ei ole hea mõte 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Ma ei taha täna õhtul välja minna 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Ma tahan puhata 🔊 Htio bih se odmoriti htio bih sé odmoriti
🔊 Kas sa tahaksid sporti teha? 🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
🔊 Jaa, mul on vaja ennast välja elada 🔊 Da, trebam se rasteretiti da, trebam sé rastérétiti
🔊 Ma mängin tennist 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Ei tänan. Ma olen päris väsinud 🔊 Ne hvala, preumoran sam né hvala, préoumorann samm
10 - Baar
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Baar 🔊 Bar bar
🔊 Soovid sa midagi juua? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Jooma 🔊 Piti piti
🔊 Klaas 🔊 Čaša tchacha
🔊 Meelsasti 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Mida sina jood? 🔊 Što ćeš uzeti? chto tchech ouzeti
🔊 Mis siin juua on? 🔊 Što ima od pića? chto ima od pitcha
🔊 Vett vôi mahla 🔊 Ima vode ili voćnih sokova? ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Vett 🔊 Voda voda
🔊 Kas te saaksite jääd ka sisse panna? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Jääd 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Kakaod 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Piima 🔊 Mlijeka mliyeka
🔊 Teed 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kohvi 🔊 Kave kave
🔊 Suhkruga 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Koorega 🔊 S tučenim vrhnjem s toutchenim vrhgnem
🔊 Veini 🔊 Vina vina
🔊 Õlut 🔊 Piva piva
🔊 Üks tee, palun 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Üks õlu, palun! 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Mida te soovite juua? 🔊 Što želite piti? chto jelité piti
🔊 Kaks teed, palun! 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Kaks õlut, palun! 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Ei midagi, tänan 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Sinu terviseks! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Terviseks! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Arve, palun! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Palju ma teile võlgnen? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Kakskümmend eurot 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Mina maksan 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restoran
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Restoran 🔊 Restoran restorann
🔊 Kas sa süüa tahad ? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Jah, tahan küll 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Sööma 🔊 Jesti yesti
🔊 Kus me saaksime süüa? 🔊 Gdje možemo jesti? gdyé mojémo yesti
🔊 Kus me saaksime lõunat süüa? 🔊 Gdje možemo ručati? gdyé mojémo routchati
🔊 Õhtusöök 🔊 Večera vetchera
🔊 Hommikusöök 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Palun! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Menüü palun! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Siin on menüü! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Mida sa eelistad süüa? Liha võî kala? 🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? chto viché volich meso ili ribou
🔊 Riisiga 🔊 S rižom s rijom
🔊 Makaronidega 🔊 S tijestom s tiyestom
🔊 Kartuleid 🔊 Krumpiri kroumpiri
🔊 Juurvilju 🔊 Povrće povrtche
🔊 Munaputru - praetud muna - keedetud muna 🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
🔊 Leiba 🔊 Kruh krouh
🔊 Võid 🔊 Maslac maslats
🔊 Roheline salat 🔊 Salata salata
🔊 Magustoit 🔊 Desert desert
🔊 Puuvilju 🔊 Voće votche
🔊 Kas teil nuga on? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Jaa, kohe toon! 🔊 Da, odmah ću ga donijeti da, odmah tchou ga doniyeti
🔊 Nuga 🔊 Nož noj
🔊 Kahvel 🔊 Vilica vilitsa
🔊 Lusikas 🔊 Žlica jlitsa
🔊 Kas see on soe toit? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Jaa, ja väga vürtsikas 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Soe 🔊 Toplo toplo
🔊 Külm 🔊 Hladno hladno
🔊 Vürtsikas 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Ma võtan kala! 🔊 Uzet ću ribu ouzet tchou ribou
🔊 Mina ka 🔊 I ja i ya
12 - Hüvasti jätma
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 On juba hilja! Ma pean minema! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Kas me võiksime uuesti kokku saada? 🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? mojemo li sé ponovo vidyeti
🔊 Jaa, hea meelega! 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Ma elan sellel aadressil 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Kas sul on telefoninumber? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Jaa, siin see on 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Mul oli sinuga tore 🔊 Bilo mi je lijepo s tobom bilo mi yé liyepo s tobom
🔊 Minul samuti. Mul oli hea meel sinuga tutvuda 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Me näeme varsti jälle 🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Ma loodan samuti 🔊 Nadam se nadam se
🔊 Head-aega! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Homseni! 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Tšau! 🔊 Bok bok
13 - Transport
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Tänan 🔊 Hvala hvala
🔊 Vabandage, kus on bussipeatus? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Milline rong läheb Päikeselinna? 🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? koliko stoyi karta za grad sountsa
🔊 Kuhu see rong läheb? 🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? molim vas, kamo idé ovay vlak
🔊 Kas see rong peatub Päikeselinnas? 🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
🔊 Millal läheb rong Päikeselinna? 🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? kad kretché vlak za grad sountsa
🔊 Mis kell rong jõuab Päikeselinna? 🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
🔊 Pilet Päikeselinna, palun! 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? yednou kartou za grad sountsa, molim
🔊 Kas teil on rongiajad? 🔊 Imate li vozni red vlakova? imaté li vozni red vlakova
🔊 Bussiajad 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Milline rong läheb Päikeselinna? 🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
🔊 See siin 🔊 Ovaj, ovdje ovay, ovdye
🔊 Pole tänu väärt. Head reisi! 🔊 Nema na čemu. Sretan put! nema na tchemou. sretan poutt
🔊 Autoremonditöökoda 🔊 Mehaničar méhanitchar
🔊 Bensiinijaam 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Üks paak bensiini, palun! 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Jalgratas 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Kesklinn 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Äärelinn 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 See on suur linn 🔊 To je velik grad to yé velik grad
🔊 See on küla 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Mägi 🔊 Planina planina
🔊 Järv 🔊 Jezero yézéro
🔊 Maa 🔊 Selo sélo
14 - Hotell
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Hotell 🔊 Hotel hotel
🔊 Korter 🔊 Apartman apartmann
🔊 Teretulemast! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Kas teil on üks vaba tuba? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Kas toas on vannituba? 🔊 Ima li soba kupaonu? ima li soba koupaonou
🔊 Kas te eelistate kahte ühekohalist voodit? 🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? jelité li radyé dva odvoyena kreveta
🔊 Kas te soovite ühte tuba kahele? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Tuba vanni - rõdu - duššiga 🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
🔊 Tuba hommikusöögiga 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Palju üks öö maksab? 🔊 Koliko stoji jedno noćenje? koliko stoyi yedno notchègnè
🔊 Ma sooviksin kõigepealt tuba näha 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Jaa, muidugi 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Aitäh! Tuba on väga hea 🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa hvala. soba yé vrlo liyépa
🔊 Sobib, kas ma saan täna õhtuks broneerida? 🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
🔊 See on minu jaoks natuke kallis, aitäh! 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Kas te saaksite mu kohvrite eest hoolitseda? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
🔊 Kus mu tuba asub? 🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? molim vas, gdyé yé moya soba
🔊 Esimesel korrusel 🔊 Na prvom katu na prvom katou
🔊 Kas siin on lift? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Lift on teist vasakul 🔊 Lift je na lijevoj strani? lift yé na liyevoy strani?
🔊 Lift on teist paremal 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Kus asub pesumaja? 🔊 Gdje je praona? gdyé yé praona
🔊 See on esimesel korrusel 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Esimene korrus 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Tuba 🔊 Soba soba
🔊 Keemiline puhastus 🔊 Čistiona tchistiona
🔊 Juuksurisalong 🔊 Frizer frizer
🔊 Autoparkla 🔊 Parkiralište za osobne automobile parkiralichté za osobné aoutomobile
🔊 Kas saame kokku nõupidamisruumis? 🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Nõupidamisruum 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Bassein on soe 🔊 Grijani bazen griyani bazènn
🔊 Bassein 🔊 Bazen bazènn
🔊 Palun äratage mind kell 7 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Võti palun! 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Magnetkaart 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Kas mulle on teateid? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Jaa, siin need on 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Ei, ei midagi 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Kus ma saaksin sularaha vahetada? 🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? gdyé mogou dobiti sitnich
🔊 Kas te saaksite mulle raha lahti teha? 🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Saame küll teha. Palju te sularaha tahate? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Kedagi otsima
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Kas Sarah on siin? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Jaa, ta on siin 🔊 Da, tu je Da, tou yé
🔊 Ta läks välja 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Te võite talle mobiilile helistada 🔊 Možete je nazvati na njen mobitel mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
🔊 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 🔊 Znate li gdje je mogu naći? znaté li gdyé yé mogou natchi
🔊 Ta on tööl 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Ta on kodus 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
🔊 Kas Julien on siin? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Jaa, ta on siin 🔊 Da, tu je da, tou yé
🔊 Ta läks välja 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 🔊 Znate li gdje ga mogu naći znaté li gdyé ga mogou natchi
🔊 Te võite talle mobiilile helistada 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
🔊 Ta on tööl 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Ta on kodus 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
16 - Rand
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Rand 🔊 Plaža plaja
🔊 Kas te oskate öelda kust ma saaks osta palli? 🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? znaté li gdyé mogou koupiti loptou
🔊 Sinnapoole minnes on üks pood 🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru ima yedna trgovina ou ovom smyérou
🔊 Pall 🔊 Lopta lopta
🔊 Pinokkel 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Nokamüts 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Käterätik 🔊 Ručnik routchnik
🔊 Sandaalid 🔊 Sandale sandalé
🔊 Pang 🔊 Kantica kantitsa
🔊 Päikesekreem 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Ujumispüksid 🔊 Kupaće bermude koupatché bermoudé
🔊 Ujumisprillid 🔊 Sunčane naočale sountchané naotchalé
🔊 Rannakarbid 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Päevitama 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Päikeseline 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Päikeseloojang 🔊 Zalaz sunca zalaz sountsa
🔊 Päikesevari 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Päike 🔊 Sunce sountsé
🔊 Vari 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Päikesepiste 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Kas siin on ohtlik ujuda? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Ei, ei ole ohtlik 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Jaa, siin on ohtlik ujuda 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Ujuma 🔊 Plivati plivati
🔊 Ujumine 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Laine 🔊 Val val
🔊 Meri 🔊 More moré
🔊 Liivaluide 🔊 Duna nasip douna
🔊 Liiv 🔊 Pijesak piyésak
🔊 Millist ilma homme lubatakse? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Ilm muutub 🔊 Vrijeme će se promijeniti vriyémé tché sé promiyéniti
🔊 Hakkab sadama 🔊 Bit će kiše bit tché kiché
🔊 Tuleb päiksepaisteline ilm 🔊 Bit će sunčano bit tché sountchano
🔊 Tuleb väga tuuline ilm 🔊 Bit će puno vjetra bit tché pouno vyètra
🔊 Ujumistrikoo 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - Hädaolukorras
Eesti keel Horvaatia keel Väljendus
🔊 Kas te saaksite mind aidata? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Ma olen ära eksinud 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Mida te soovite? 🔊 Što trebate? chto trebate
🔊 Mis juhtus? 🔊 Što se dogodilo? chto sé dogodilo
🔊 Kust ma võiksin leida tõlki? 🔊 Gdje mogu naći tumača? gdyé mogou natchi toumatcha
🔊 Kus on lähim apteek? 🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
🔊 Kutsuge arst, palun! 🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
🔊 Milliseid rohtusid te praegu võtate? 🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? da li sté trenoutno pod tretmanom
🔊 Haigla 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Apteek 🔊 Ljekarna lekarna
🔊 Arst 🔊 Liječnik liyetchnik
🔊 Arstiteenus 🔊 Liječnička liyetchnitchka
🔊 Ma kaotasin oma dokumendid 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Mul varastati dokumendid 🔊 Netko mi je ukrao isprave netko mi yé oukrao isprave
🔊 Kaotatud asjade büroo 🔊 Ured za izgubljene stvari oured za izgoublyené stvari
🔊 Hädaabipunkt 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Hädaabiväljapääs 🔊 Izlaz u nuždi izlaz ou noujdi
🔊 Politsei 🔊 Policija politsiya
🔊 Dokumendid 🔊 Isprave isprave
🔊 Raha 🔊 Novac novats
🔊 Pass 🔊 Putovnica poutovnitsa
🔊 Pagas 🔊 Prtljaga prtlyaga
🔊 Ei tänan 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Jatke mind rahule! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Lahkuge! 🔊 Maknite se! maknité se