sõnavara > Korea keel

1 - Olulised väljendid

Olulised väljendid
Viktoriin
Õpi
1 Tere päevast! 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Kõnekeelsem väljend 안녕
Annyeong
3 Tere õhtust! 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Kõnekeelsem väljend 안녕
Annyeong
5 Head aega! 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Kõnekeelsem väljend (See, kes jääb - see, kes lahkub) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Kohtumiseni! 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Kõnekeelsem väljend 나중에 보자
Najung-e boja
9 Ja
Ne
10 Samasisuline väljend
Ye
11 Ei 아니요
Aniyo
12 Kõnekeelsem väljend 아니
Ani
13 Vabandage! 실례합니다
Sillyehabnida
14 Teistmoodi öeldes 저기요
Jeogiyo
15 Tänan 감사합니다
Gamsahabnida
16 Kõnekeelsem väljend 고마워
Gomawo
17 Tänan väga 감사합니다
Gamsahabnida
18 Tänan teid abi eest! 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Kõnekeelsem väljend 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Pole tänu väärt! 아니예요
Aniyeyo
21 Nõus 알았습니다
Al-assseubnida
22 Kõnekeelsem väljend 알았어
Al-ass-eo
23 Palju see maksab? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Vabandust! 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Kõnekeelsem väljend 미안해
Mianhae
26 Ma ei saa aru 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Kõnekeelsem väljend 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Ma sain aru 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Kõnekeelsem väljend 이해했어
Ihaehaess-eo
30 Ma ei tea 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Kõnekeelsem väljend 잘 몰라
Jal molla
32 Keelatud! 금지
Geumji
33 Kus on tualett, palun? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Head uut aastat! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Palju õnne sünnipäevaks! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Häid pühi! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Palju õnne! 축하해요
Chughahaeyo
38 Kõnekeelsem väljend 축하해
Chughahae2 - Vestlus

Vestlus
Viktoriin
Õpi
1 Tere! Kuidas läheb? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Kõnekeelsem väljend 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Tere! Tänan, hästi 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Kas sa räägid korea keelt? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Ei, ma ei räägi korea keelt 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Ainult natukene 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Mis maalt sa pärit oled? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Mis rahvusest sa oled? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Ma olen eestlane 저는 에스토니아 사람입니다
Jeoneun eseutonia salam-ibnida
10 Aga sina, kas sa elad siin? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Jah, ma elan siin 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Minu nimi on Saara aga sinu? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 J?ri 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Mida sa siin teed? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Ma puhkan 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Me puhkame 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Ma olen tööreisil 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Ma töötan siin 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Me töötame siin 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Kus on siin head söögikohad? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Kas siin kuskil lähedal on muuseum? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Kus ma saaksin internetti? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Õppida

Õppida
Viktoriin
Õpi
1 Kas sa tahaksid natuke sõnavara õppida? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Nõus 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Kuidas seda kutsutakse? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Teistmoodi öeldes 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 See on laud 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Teistmoodi öeldes 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Laud. Saad aru? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Teistmoodi öeldes 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 Ma ei saa aru 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Kõnekeelsem väljend 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 Kas sa võiksid korrata? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 Kõnekeelsem väljend 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 Kas sa saaksid natuke aeglasemalt rääkida? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 Kõnekeelsem väljend 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 Kas sa saaksid talle kirjutada? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 Kõnekeelsem väljend 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 Ma sain aru 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 Kõnekeelsem väljend 이해했어
Ihaehaess-eo4 - Värvid

Värvid
Viktoriin
Õpi
1 Mulle meeldib selle laua värv 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 See on punane 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Sinine 파란색
Palan-saeg
4 Kollane 노란색
Nolan-saeg
5 Valge 흰색
Huin-saeg
6 Must 검정색
Geomjeong-saeg
7 roheline 녹색
Nog-saeg
8 Oranž 주황색
Juhwang-saeg
9 Lilla 보라색
Bola-saeg
10 Hall 회색
Hoe-saeg5 - Arvud

Arvud
Viktoriin
Õpi
1 Null
Yeong
2 Üks
Il
3 Teistmoodi öeldes 하나
Hana
4 Kaks
I
5 Teistmoodi öeldes
Dul
6 Kolm
Sam
7 Teistmoodi öeldes
Ses
8 Neli
Sa
9 Teistmoodi öeldes
Nes
10 Viis
O
11 Teistmoodi öeldes 다섯
Daseos
12 Kuus
Yug
13 Teistmoodi öeldes 여섯
Yeoseos
14 Seitse
Chil
15 Teistmoodi öeldes 일곱
Ilgob
16 Kaheksa
Pal
17 Teistmoodi öeldes 여덟
Yeodeolb
18 Üheksa
Gu
19 Teistmoodi öeldes 아홉
Ahob
20 Kümme
Sib
21 Teistmoodi öeldes
Yeol
22 Üksteist 십일
Sib-il
23 Teistmoodi öeldes 열하나
Yeolhana
24 Kaksteist 십이
Sib-i
25 Teistmoodi öeldes 열둘
Yeoldul
26 Kolmteist 십삼
Sibsam
27 Teistmoodi öeldes 열셋
Yeolses
28 Neliteist 십사
Sibsa
29 Teistmoodi öeldes 열넷
Yeolnes
30 Viisteist 십오
Sib-o
31 Teistmoodi öeldes 열다섯
Yeoldaseos
32 Kuusteist 십육
Sib-yug
33 Teistmoodi öeldes 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Seitseteist 십칠
Sibchil
35 Teistmoodi öeldes 열일곱
Yeol-ilgob
36 Kaheksateist 십팔
Sibpal
37 Teistmoodi öeldes 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Üheksateist 십구
Sibgu
39 Teistmoodi öeldes 열아홉
Yeol-ahob
40 Kakskümmend 이십
Isib
41 Teistmoodi öeldes 스물
Seumul
42 Kakskümmend üks 이십일
Isib-il
43 Teistmoodi öeldes 스물 하나
Seumul hana
44 Kakskümmend kaks 이십이
Isib-i
45 Teistmoodi öeldes 스물 둘
Seumul dul
46 Kakskümmend kolm 이십삼
Isibsam
47 Teistmoodi öeldes 스물 셋
Seumul ses
48 Kakskümmend neli 이십사
Isibsa
49 Teistmoodi öeldes 스물 넷
Seumul nes
50 Kakskümmend viis 이십오
Isib-o
51 Teistmoodi öeldes 스물 다섯
Seumul daseos
52 Kakskümmend kuus 이십육
Isib-yug
53 Teistmoodi öeldes 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Kakskümmend seitse 이십칠
Isibchil
55 Teistmoodi öeldes 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Kakskümmend kaheksa 이십팔
Isibpal
57 Teistmoodi öeldes 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Kakskümmend üheksa 이십구
Isibgu
59 Teistmoodi öeldes 스물 아홉
Seumul ahob
60 Kolmkümmend 삼십
Samsib
61 Teistmoodi öeldes 서른
Seoleun
62 Kolmkümmend üks 삼십일
Samsib-il
63 Teistmoodi öeldes 서른 하나
Seoleun hana
64 Kolmkümmend kaks 삼십이
Samsib-i
65 Teistmoodi öeldes 서른 둘
Seoleun dul
66 Kolmkümmend kolm 삼십삼
Samsibsam
67 Teistmoodi öeldes 서른 셋
Seoleun ses
68 Kolmkümmend neli 삼십사
Samsibsa
69 Teistmoodi öeldes 서른 넷
Seoleun nes
70 Kolmkümmend viis 삼십오
Samsib-o
71 Teistmoodi öeldes 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Kolmkümmend kuus 삼십육
Samsib-yug
73 Teistmoodi öeldes 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Nelikümmend 사십
Sasib
75 Teistmoodi öeldes 마흔
Maheun
76 Viiskümmend 오십
Osib
77 Teistmoodi öeldes
Swin
78 Kuuskümmend 육십
Yugsib
79 Teistmoodi öeldes 예순
Yesun
80 Kuuskümmend kuus 칠십
Chilsib
81 Teistmoodi öeldes 일흔
Ilheun
82 Kaheksakümmend 팔십
Palsib
83 Teistmoodi öeldes 여든
Yeodeun
84 Üheksakümmend 구십
Gusib
85 Teistmoodi öeldes 아흔
Aheun
86 Sada
Baeg
87 Viissada 백오
Baeg-o
88 Kakssada 이백
Ibaeg
89 Kolmsada 삼백
Sambaeg
90 Nelisada 사백
Sabaeg
91 Tuhat
Cheon
92 Tuhat viissada 천오백
Cheon-obaeg
93 Kaks tuhat 이천
Icheon
94 Kümme tuhat
Man6 - Kellaaeg

Kellaaeg
Viktoriin
Õpi
1 Millal sa jõudsid? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Täna 오늘
Oneul
3 Eile 어제
Eoje
4 Kaks päeva tagasi 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Kui kauaks sa jääd? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Kõnekeelsem väljend 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Ma sõidan homme ära 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Kõnekeelsem väljend 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Ma sõidan ülehomme ära 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Kõnekeelsem väljend 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Ma sõidan ära kolme päeva pärast 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Kõnekeelsem väljend 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Esmaspäev 월요일
Wol-yoil
14 Teisipäev 화요일
Hwa-yoil
15 Kolmapäev 수요일
Su-yoil
16 Neljapäev 목요일
Mog-yoil
17 Reede 금요일
Geum-yoil
18 Laupäev 토요일
To-yoil
19 Pühapäev 일요일
Il-yoil
20 Jaanuar 일월달
Il-woldal
21 Veebruar 이월달
I-woldal
22 Märts 삼월달
Sam-woldal
23 Aprill 사월달
Sa-woldal
24 Mai 오월달
O-woldal
25 Juuni 유월달
Yu-woldal
26 Juuli 칠월달
Chil-woldal
27 August 팔월달
Pal-woldal
28 September 구월달
Gu-woldal
29 Oktoober 시월달
Si-woldal
30 November 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 Detsember 십이월달
Sib-iwoldal
32 Mis kell sa sõidad? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Kõnekeelsem väljend 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 Hommikul kell kaheksa 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Teistmoodi öeldes 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 Hommikul kell kaheksa viisteist 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Teistmoodi öeldes 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 Hommikul kell pool üheksa 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Teistmoodi öeldes 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 Hommikul kolmveerand üheksa 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Teistmoodi öeldes 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 Õhtul kell kuus 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Teistmoodi öeldes 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Ma olen hiljaks jäänud 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Takso

Takso
Viktoriin
Õpi
1 Takso! 택시!
Taegsi!
2 Kuhu te soovite sôita? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Ma lähen raudteejaama 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Ma lähen hotelli Päev ja Öö 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Kas te saaksite mind lennujaama viia? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Kas te saaksite mu kohvrid vôtta? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Kas see on siit kaugel? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Ei, see on siin lähedal 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 See on kaugemal 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Kui palju see maksma läheb? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Palun viige mind siia! 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 Paremal 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 Vasakul 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Otse 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 See on siin 여기입니다
Yeogiibnida
16 See jääb sinnapoole 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Peatus! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Tehke rahulikult 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Kas te võiksite palun mulle arve teha? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Tunded

Tunded
Viktoriin
Õpi
1 Mulle väga meeldib sinu maa 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Ma armastan sind 사랑해요
Salanghaeyo
3 Ma olen õnnelik 행복해요
Haengboghaeyo
4 Ma olen kurb 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Teistmoodi öeldes 우울해요
Uulhaeyo 
6 Ma tunnen siin ennast hästi 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Mul on külm 추워요
Chuwoyo
8 Mul on soe 더워요
Deowoyo
9 See on liiga suur 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 See on liiga väike 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 See sobib hästi 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Kas sa tahad täna õhtul välja minna? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Ma tahaksin täna õhtul välja minna 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 See on hea mõte 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Mul on peotuju 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 See ei ole hea mõte 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 Ma ei taha täna õhtul välja minna 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Ma tahan puhata 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Kas sa tahaksid sporti teha? 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Jaa, mul on vaja ennast välja elada 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Ma mängin tennist 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Ei tänan. Ma olen päris väsinud 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Perekond

Perekond
Viktoriin
Õpi
1 Kas sul on siin sugulasi? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Kõnekeelsem väljend 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Minu isa 아버지
Abeoji
4 Kõnekeelsem väljend 아빠
Appa
5 Minu ema 어머니
Eomeoni
6 Kõnekeelsem väljend 엄마
Eomma
7 Minu poeg 아들
Adeul
8 Minu tütar
Ttal
9 Üks vend 형제
Hyeongje
10 Vanem vend (ütleb tüdruk) - Vanem vend (ütleb poiss) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 Üks õde 자매
Jamae
12 Vanem õde (ütleb tüdruk) - Vanem õde (ütleb poiss) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 Üks sõber 친구
Chingu
14 Üks sõbranna 친구
Chingu
15 Minu sõber 남자 친구
Namja chingu
16 Teistmoodi öeldes 애인
Aein
17 Minu sõbranna 여자 친구
Yeoja chingu
18 Teistmoodi öeldes 애인
Aein
19 Minu abikaasa 남편
Nampyeon
20 Minu abikaasa 아내
Anae10 - Baar

Baar
Viktoriin
Õpi
1 Baar
Ba
2 Samasisuline väljend 술집
Suljib
3 Soovid sa midagi juua? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Kõnekeel 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Jooma 마시다
Masida
6 Klaas
Jan
7 Samasisuline väljend
Keob
8 Meelsasti 좋아요
Joh-ayo
9 Mida sina jood? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Kõnekeelsem väljend 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Mis siin juua on? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Kõnekeelsem väljend 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Vett vôi mahla 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Vett
Mul
15 Kas te saaksite jääd ka sisse panna? 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 Jääd 얼음
Eol-eum
17 Kakaod 핫쵸코
Haschyoko
18 Piima 우유
Uyu
19 Teed
Cha
20 Kohvi 커피
Keopi
21 Suhkruga 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Koorega 크림이랑
Keulim-ilang
23 Veini 포도주
Podoju
24 Õlut 맥주
Maegju
25 Üks tee, palun 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 Üks õlu, palun! 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Mida te soovite juua? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Kaks teed, palun! 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Kaks õlut, palun! 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 Ei midagi, tänan 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Sinu terviseks! 건배
Geonbae
32 Terviseks! 건배
Geonbae
33 Arve, palun! 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Palju ma teile võlgnen? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Kakskümmend eurot 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Mina maksan 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Teistmoodi öeldes 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Restoran

Restoran
Viktoriin
Õpi
1 Restoran 식당
Sigdang
2 Samasisuline väljend 레스토랑
Leseutolang
3 Kas sa süüa tahad ? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Kõnekeelsem väljend 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Jah, tahan küll
Ne
6 Sööma 먹다
Meogda
7 Kus me saaksime süüa? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Kus me saaksime lõunat süüa? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Õhtusöök 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Hommikusöök 아침식사
Achimsigsa
11 Palun! 여기요!
Yeogiyo!
12 Menüü palun! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Siin on menüü! 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Mida sa eelistad süüa? Liha võî kala? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Kõnekeelsem väljend 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 Riisiga 밥이랑
Bab-ilang
17 Makaronidega 면이랑
Myeon-ilang
18 Kartuleid 감자
Gamja
19 Juurvilju 야채
Yachae
20 Munaputru - praetud muna - keedetud muna 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Leiba
Ppang
22 Võid 버터
Beoteo
23 Roheline salat 샐러드
Saelleodeu
24 Magustoit 디저트
Dijeoteu
25 Puuvilju 과일
Gwail
26 Kas teil nuga on? 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Jaa, kohe toon! 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 Nuga
Kal
29 Kahvel 포오크
Pookeu
30 Lusikas 숟가락
Sudgalag
31 Kas see on soe toit? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Jaa, ja väga vürtsikas 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Soe 따뜻하다
Ttatteushada
34 Külm 차갑다
Chagabda
35 Vürtsikas 맵다
Maebda
36 Ma võtan kala! 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 Mina ka 저도요
Jeodoyo12 - Hüvasti jätma

Hüvasti jätma
Viktoriin
Õpi
1 On juba hilja! Ma pean minema! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Kas me võiksime uuesti kokku saada? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Jaa, hea meelega! 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Ma elan sellel aadressil 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Kas sul on telefoninumber? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Jaa, siin see on 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Mul oli sinuga tore 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 Minul samuti. Mul oli hea meel sinuga tutvuda 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Me näeme varsti jälle 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 Ma loodan samuti 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Head-aega! 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Kõnekeelsem väljend 잘 가
Jal ga
13 Homseni! 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Kõnekeelsem väljend 내일 봐
Naeil bwa
15 Tšau! 잘 가요
Jal gayo
16 Kõnekeelsem väljend 잘 가
Jal ga13 - Transport

Transport
Viktoriin
Õpi
1 Vabandage, kus on bussipeatus? 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Milline rong läheb Päikeselinna? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Kuhu see rong läheb? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Kas see rong peatub Päikeselinnas? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 Millal läheb rong Päikeselinna? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 Mis kell rong jõuab Päikeselinna? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Pilet Päikeselinna, palun! 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Kas teil on rongiajad? 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Bussiajad 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Milline rong läheb Päikeselinna? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 See siin 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Tänan 감사합니다
Gamsahabnida
13 Pole tänu väärt. Head reisi! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Autoremonditöökoda 카센터
Kasenteo
15 Bensiinijaam 주유소
Juyuso
16 Üks paak bensiini, palun! 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Jalgratas 자전거
Jajeongeo
18 Kesklinn 중심지
Jungsimji
19 Äärelinn 교외
Gyooe
20 See on suur linn 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 See on küla 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Mägi
San
23 Järv 호수
Hosu
24 Maa 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Kedagi otsima

Kedagi otsima
Viktoriin
Õpi
1 Kas Sarah on siin? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Jaa, ta on siin 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Ta läks välja 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Te võite talle mobiilile helistada 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Ta on tööl 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Teistmoodi öeldes 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Ta on kodus 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Kas Julien on siin? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Jaa, ta on siin 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Ta läks välja 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Te võite talle mobiilile helistada 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 Ta on tööl 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Teistmoodi öeldes 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 Ta on kodus 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Hotell

Hotell
Viktoriin
Õpi
1 Hotell 호텔
Hotel
2 Korter 아파트
Apateu
3 Teretulemast! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Kas teil on üks vaba tuba? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Kas toas on vannituba? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Kas te eelistate kahte ühekohalist voodit? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Kas te soovite ühte tuba kahele? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Tuba vanni - rõdu - duššiga 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Tuba hommikusöögiga 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Palju üks öö maksab? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Ma sooviksin kõigepealt tuba näha 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Jaa, muidugi 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Aitäh! Tuba on väga hea 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 Sobib, kas ma saan täna õhtuks broneerida? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 See on minu jaoks natuke kallis, aitäh! 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Kas te saaksite mu kohvrite eest hoolitseda? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Kus mu tuba asub? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Esimesel korrusel 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Kas siin on lift? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Lift on teist vasakul 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Lift on teist paremal 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Kus asub pesumaja? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 See on esimesel korrusel 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Esimene korrus 일층
Ilcheung
25 Tuba
Bang
26 Keemiline puhastus 세탁소
Setagso
27 Juuksurisalong 미용실
Miyongsil
28 Autoparkla 주차장
Juchajang
29 Kas saame kokku nõupidamisruumis? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Nõupidamisruum 회의실
Hoeuisil
31 Bassein on soe 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Bassein 수영장
Suyeongjang
33 Palun äratage mind kell 7 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Võti palun! 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Magnetkaart 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Kas mulle on teateid? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Jaa, siin need on 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Ei, ei midagi 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Kus ma saaksin sularaha vahetada? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Kas te saaksite mulle raha lahti teha? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Saame küll teha. Palju te sularaha tahate? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Rand

Rand
Viktoriin
Õpi
1 Rand 해변
Haebyeon
2 Kas te oskate öelda kust ma saaks osta palli? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Sinnapoole minnes on üks pood 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 Pall 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Pinokkel 쌍안경
Ssang-angyeong
6 Nokamüts 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Käterätik 수건
Sugeon
8 Sandaalid 샌달
Saendal
9 Pang 물통
Multong
10 Päikesekreem 썬크림
Sseonkeulim
11 Ujumispüksid 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Ujumisprillid 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Rannakarbid 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Päevitama 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Päikeseline 양지바른
Yangjibaleun
16 Päikeseloojang 일몰
Ilmol
17 Päikesevari 파라솔
Palasol
18 Päike
Hae
19 Samasisuline väljend 태양
Taeyang
20 Päikesepiste 일광욕
Ilgwang-yog
21 Kas siin on ohtlik ujuda? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 Ei, ei ole ohtlik 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Jaa, siin on ohtlik ujuda 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Ujuma 수영하다
Suyeonghada
25 Ujumine 수영
Suyeong
26 Laine 파도
Pado
27 Meri 바다
Bada
28 Liivaluide 모래 언덕
Molae eondeog
29 Liiv 모래
Molae
30 Millist ilma homme lubatakse? 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Ilm muutub 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Hakkab sadama 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Tuleb päiksepaisteline ilm 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 Tuleb väga tuuline ilm 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Ujumistrikoo 수영복
Suyeongbog
36 Vari 그늘
Geuneul17 - Hädaolukorras

Hädaolukorras
Viktoriin
Õpi
1 Kas te saaksite mind aidata? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Kõnekeelsem väljend 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Ma olen ära eksinud 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Mida te soovite? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Mis juhtus? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Kust ma võiksin leida tõlki? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Kus on lähim apteek? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Kutsuge arst, palun! 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Milliseid rohtusid te praegu võtate? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Haigla 병원
Byeong-won
11 Apteek 약국
Yaggug
12 Arst 의사
Uisa
13 Arstiteenus 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Ma kaotasin oma dokumendid 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Mul varastati dokumendid 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Kaotatud asjade büroo 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Hädaabipunkt 구조대
Gujodae
18 Hädaabiväljapääs 비상구
Bisang-gu
19 Politsei 경찰서
Gyeongchalseo
20 Dokumendid 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Teistmoodi öeldes 신분증
Sinbunjeung
22 Raha 현금
Hyeongeum
23 Samasisuline väljend
Don
24 Pass 여권
Yeogwon
25 Pagas
Jim
26 Ei tänan 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Jatke mind rahule! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Lahkuge! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Lae alla mp3 ja pdf
MP3 + PDF

Lae alla kõik idioomid ja fraasid

Tasuta prooviversioonalustama

Lae alla mp3 ja pdf