sõnavara > Ukraina keel

1 - Olulised väljendid

Olulised väljendid
Viktoriin
Õpi
1 Tere päevast! Добрий день
Dobryi den'
2 Teistmoodi öeldes Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Tere õhtust! Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Head aega! До побачення
Do pobatchennja
5 Teistmoodi öeldes Бувай
Buvaj!
6 Kohtumiseni! Побачимось
Pobatchymos'
7 Ja Так
Tak
8 Ei Ні
Ni
9 Vabandage! Вибачте
Vybatchte
10 Teistmoodi öeldes Перепрошую
Pereprochuju
11 Tänan Дякую
Djakuju
12 Tänan väga Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Tänan teid abi eest! Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Pole tänu väärt! Будь ласка
Bud' laska
15 Teistmoodi öeldes Прошу
Prochu
16 Nõus Гаразд
Gharazd
17 Teistmoodi öeldes Добре
Dobre
18 Palju see maksab? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Vabandust! Пробачте!
Probatchte
20 Teistmoodi öeldes Даруйте!
Darujte!
21 Ma ei saa aru Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Ma sain aru Зрозуміло
Zrozumilo
23 Ma ei tea Я не знаю
Ja ne znaju
24 Keelatud! Заборонено
Zaboroneno
25 Kus on tualett, palun? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Head uut aastat! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Palju õnne sünnipäevaks! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Häid pühi! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Palju õnne! Вітаю!
Vitaju!2 - Vestlus

Vestlus
Viktoriin
Õpi
1 Tere! Kuidas läheb? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Teistmoodi öeldes Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Tere! Tänan, hästi Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Teistmoodi öeldes Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Kas sa räägid ukraina keelt? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Ei, ma ei räägi ukraina keelt Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Ainult natukene Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Mis maalt sa pärit oled? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Teistmoodi öeldes Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Mis rahvusest sa oled? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Ma olen eestlane Я естонець
Ja estonets'
12 Kui räägib naine Я естонка
Ja estonka
13 Aga sina, kas sa elad siin? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Jah, ma elan siin Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Minu nimi on Saara aga sinu? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 J?ri Жульєн
Ʒul'jen
17 Mida sa siin teed? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Ma puhkan Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Me puhkame Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Ma olen tööreisil Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Ma töötan siin Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Me töötame siin Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Kus on siin head söögikohad? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Teistmoodi öeldes Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Kas siin kuskil lähedal on muuseum? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Kus ma saaksin internetti? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Õppida

Õppida
Viktoriin
Õpi
1 Kas sa tahaksid natuke sõnavara õppida? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Nõus Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Kuidas seda kutsutakse? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 See on laud Це стіл
Tse stil
5 Laud. Saad aru? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Ma ei saa aru Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Kas sa võiksid korrata? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Kas sa saaksid natuke aeglasemalt rääkida? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Kas sa saaksid talle kirjutada? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Ma sain aru Зрозуміло
Zrozumilo4 - Värvid

Värvid
Viktoriin
Õpi
1 Mulle meeldib selle laua värv Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 See on punane Це червоний
Tse tchervonyj
3 Sinine Блакитний
Blakytnyj
4 Kollane Жовтий
Ʒovtyj
5 Valge Білий
Bilyj
6 Must Чорний
Tchornyj
7 roheline Зелений
Zelenyj
8 Oranž Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Lilla Фіолетовий
Fioletovyj
10 Hall Сірий
Siryj5 - Arvud

Arvud
Viktoriin
Õpi
1 Null Нуль
Nul'
2 Üks Один
Odyn
3 Kaks Два
Dva
4 Kolm Три
Try
5 Neli Чотири
Tchotyry
6 Viis П'ять
P`jat'
7 Kuus Шість
Shist'
8 Seitse Сім
Sim
9 Kaheksa Вісім
Visim
10 Üheksa Дев'ять
Dev`jat'
11 Kümme Десять
Desjat'
12 Üksteist Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Kaksteist Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Kolmteist Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Neliteist Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Viisteist П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Kuusteist Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Seitseteist Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Kaheksateist Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Üheksateist Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Kakskümmend Двадцять
Dvadtsjat'
22 Kakskümmend üks Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Kakskümmend kaks Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Kakskümmend kolm Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Kakskümmend neli Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Kakskümmend viis Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Kakskümmend kuus Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Kakskümmend seitse Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Kakskümmend kaheksa Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Kakskümmend üheksa Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Kolmkümmend Тридцять
Trydtsjat'
32 Kolmkümmend üks Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Kolmkümmend kaks Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Kolmkümmend kolm Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Kolmkümmend neli Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Kolmkümmend viis Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Kolmkümmend kuus Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Nelikümmend Сорок
Sorok
39 Viiskümmend П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Kuuskümmend Шістдесят
Shistdesjat
41 Kuuskümmend kuus Сімдесят
Simdesjat
42 Kaheksakümmend Вісімдесят
Visimdesjat
43 Üheksakümmend Дев'яносто
Dev`janosto
44 Sada Сто
Sto
45 Viissada Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Kakssada Двісті
Dvisti
47 Kolmsada Триста
Trysta
48 Nelisada Чотириста
Tchotyrysta
49 Tuhat Тисяча
Tysjatcha
50 Tuhat viissada Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Kaks tuhat Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Kümme tuhat Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Kellaaeg

Kellaaeg
Viktoriin
Õpi
1 Millal sa jõudsid? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Täna Сьогодні
S'oghodni
3 Eile Учора
Utchora
4 Kaks päeva tagasi Два дні тому
Dva dni tomu
5 Kui kauaks sa jääd? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Ma sõidan homme ära Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Ma sõidan ülehomme ära Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Ma sõidan ära kolme päeva pärast Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Esmaspäev Понеділок
Ponedilok
10 Teisipäev Вівторок
Vivtorok
11 Kolmapäev Середа
Sereda
12 Neljapäev Четвер
Tchetver
13 Reede П'ятниця
P'jatnytsja
14 Laupäev Субота
Subota
15 Pühapäev Неділя
Nedilja
16 Jaanuar Січень
Sitchen'
17 Veebruar Лютий
Ljutyj
18 Märts Березень
Berezen'
19 Aprill Квітень
Kviten'
20 Mai Травень
Traven'
21 Juuni Червень
Tcherven'
22 Juuli Липень
Lypen'
23 August Серпень
Serpen'
24 September Вересень
Veresen'
25 Oktoober Жовтень
Ʒovten'
26 November Листопад
Lystopad
27 Detsember Грудень
Ghruden'
28 Mis kell sa sõidad? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Hommikul kell kaheksa О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Hommikul kell kaheksa viisteist Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Teistmoodi öeldes О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Hommikul kell pool üheksa Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Teistmoodi öeldes О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Hommikul kolmveerand üheksa Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Teistmoodi öeldes О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Õhtul kell kuus Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Ma olen hiljaks jäänud Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Takso

Takso
Viktoriin
Õpi
1 Takso! Таксі!
Taksi!
2 Kuhu te soovite sôita? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Ma lähen raudteejaama Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Ma lähen hotelli Päev ja Öö Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Kas te saaksite mind lennujaama viia? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Kas te saaksite mu kohvrid vôtta? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Kas see on siit kaugel? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Ei, see on siin lähedal Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 See on kaugemal Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Kui palju see maksma läheb? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Palun viige mind siia! Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Paremal Це справа
Tse sprava
13 Vasakul Це зліва
Tse zliva
14 Otse Прямо
Prjamo
15 See on siin Це тут
Tse tut
16 See jääb sinnapoole По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Peatus! Стоп!
Stop!
18 Tehke rahulikult Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Kas te võiksite palun mulle arve teha? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Tunded

Tunded
Viktoriin
Õpi
1 Mulle väga meeldib sinu maa Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Ma armastan sind Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Teistmoodi öeldes Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Ma olen õnnelik Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Ma olen kurb Мені сумно
Meni sumno
6 Ma tunnen siin ennast hästi Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Mul on külm Мені холодно
Meni kholodno
8 Mul on soe Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 See on liiga suur Великувато
Velykuvato
10 Kui viidatud isik või asi on naissoost Завеликий
Zavelykyj
11 See on liiga väike Замало
Zamalo
12 Kui viidatud isik või asi on naissoost Малий
Malyj
13 See sobib hästi Чудово
Tchudovo
14 Kas sa tahad täna õhtul välja minna? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Ma tahaksin täna õhtul välja minna Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 See on hea mõte Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Teistmoodi öeldes Гарна ідея
Gharna ideja
18 Mul on peotuju Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 See ei ole hea mõte Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Ma ei taha täna õhtul välja minna Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Ma tahan puhata Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Kas sa tahaksid sporti teha? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Jaa, mul on vaja ennast välja elada Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Ma mängin tennist Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Ei tänan. Ma olen päris väsinud Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Perekond

Perekond
Viktoriin
Õpi
1 Kas sul on siin sugulasi? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Minu isa Мій батько
Mij bat'ko
3 Minu ema Моя мати
Moja maty
4 Minu poeg Мій син
Mij syn
5 Minu tütar Моя донька
Moja don'ka
6 Üks vend Брат
Brat
7 Üks õde Сестра
Sestra
8 Üks sõber Друг
Drug
9 Teistmoodi öeldes Приятель
Pryjatel'
10 Üks sõbranna Подруга
Podruga
11 Teistmoodi öeldes Приятелька
Pryjatel'ka
12 Minu sõber Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Minu sõbranna Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Minu abikaasa Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Minu abikaasa Моя дружина
Moja druʒyna10 - Baar

Baar
Viktoriin
Õpi
1 Baar Бар
Bar
2 Soovid sa midagi juua? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Jooma Пити
Pyty
4 Klaas Склянка
Skljanka
5 Meelsasti Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Teistmoodi öeldes Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Mida sina jood? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Mis siin juua on? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Vett vôi mahla Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Vett Вода
Voda
11 Kas te saaksite jääd ka sisse panna? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Jääd Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Kakaod Шоколад
Chokolad
14 Piima Молоко
Moloko
15 Teed Чай
Tchaj
16 Kohvi Кава
Kava
17 Suhkruga З цукром
Z tsukrom
18 Koorega З вершками
Z verchkamy
19 Veini Вино
Vyno
20 Õlut Пиво
Pyvo
21 Üks tee, palun Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Üks õlu, palun! Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Mida te soovite juua? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Kaks teed, palun! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Kaks õlut, palun! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Ei midagi, tänan Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Sinu terviseks! Будьмо!
Bud'mo!
28 Terviseks! Будьмо!
Bud'mo!
29 Arve, palun! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Palju ma teile võlgnen? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Kakskümmend eurot Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Mina maksan Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restoran

Restoran
Viktoriin
Õpi
1 Restoran Ресторан
Restoran
2 Kas sa süüa tahad ? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Jah, tahan küll Так, хочу
Tak, khotchu
4 Sööma Їсти
Jisty
5 Kus me saaksime süüa? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Kus me saaksime lõunat süüa? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Õhtusöök Вечеря
Vetcherja
8 Hommikusöök Сніданок
Snidanok
9 Palun! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Menüü palun! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Siin on menüü! Ось меню!
Os' menju!
12 Mida sa eelistad süüa? Liha võî kala? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Riisiga З рисом
Z rysom
14 Makaronidega З макаронами
Z makaronamy
15 Kartuleid З картоплею
Z kartopleju
16 Juurvilju З овочами
Z ovotchamy
17 Munaputru - praetud muna - keedetud muna Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Leiba Хліб
Khlib
19 Võid Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Roheline salat Салат
Salat
21 Magustoit Десерт
Desert
22 Puuvilju Фрукти
Frukty
23 Kas teil nuga on? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Jaa, kohe toon! Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nuga Ніж
Niʒ
26 Kahvel Виделка
Vydelka
27 Lusikas Ложка
Loʒka
28 Kas see on soe toit? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Jaa, ja väga vürtsikas Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Soe Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Külm Холодна страва
Kholodna strava
32 Vürtsikas Гостра страва
Ghostra strava
33 Ma võtan kala! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Mina ka Я також
Ja takoʒ12 - Hüvasti jätma

Hüvasti jätma
Viktoriin
Õpi
1 On juba hilja! Ma pean minema! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Teistmoodi öeldes Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Kas me võiksime uuesti kokku saada? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Jaa, hea meelega! Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Ma elan sellel aadressil Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Kas sul on telefoninumber? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Jaa, siin see on Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Mul oli sinuga tore Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Minul samuti. Mul oli hea meel sinuga tutvuda Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Kui vestluskaaslane on naine Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Me näeme varsti jälle Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Ma loodan samuti Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Head-aega! До побачення!
Do pobatchennja
14 Homseni! До завтра!
Do zavtra!
15 Tšau! Бувай!
Buvaj!13 - Transport

Transport
Viktoriin
Õpi
1 Vabandage, kus on bussipeatus? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Milline rong läheb Päikeselinna? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Kuhu see rong läheb? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Kas see rong peatub Päikeselinnas? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Millal läheb rong Päikeselinna? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Mis kell rong jõuab Päikeselinna? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Pilet Päikeselinna, palun! Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Kas teil on rongiajad? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Bussiajad Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Milline rong läheb Päikeselinna? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 See siin Ось цей
Os' tsej
12 Tänan Дякую
Djakuju
13 Pole tänu väärt. Head reisi! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Autoremonditöökoda Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Bensiinijaam Заправка
Zapravka
16 Üks paak bensiini, palun! Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Jalgratas Велосипед
Velosyped
18 Kesklinn Центр міста
Tsentr mista
19 Äärelinn Передмістя
Peredmistja
20 Teistmoodi öeldes Пригород
Pryghorod
21 See on suur linn Це велике місто
Tse velyke misto
22 See on küla Це село
Tse selo
23 Mägi Гора
Ghora
24 Järv Озеро
Ozero
25 Maa Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Kedagi otsima

Kedagi otsima
Viktoriin
Õpi
1 Kas Sarah on siin? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Jaa, ta on siin Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Ta läks välja Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Te võite talle mobiilile helistada Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Ta on tööl Вона на роботі
Vona na roboti
7 Ta on kodus Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Kas Julien on siin? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Jaa, ta on siin Так, він тут
Tak, vin tut
10 Ta läks välja Він вийшов
Vin vyjshov
11 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Te võite talle mobiilile helistada Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Ta on tööl Він на роботі
Vin na roboti
14 Ta on kodus Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotell

Hotell
Viktoriin
Õpi
1 Hotell Готель
Ghotel'
2 Korter Квартира
Kvartyra
3 Teretulemast! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Kas teil on üks vaba tuba? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Kas toas on vannituba? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Kas te eelistate kahte ühekohalist voodit? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Kas te soovite ühte tuba kahele? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Tuba vanni - rõdu - duššiga Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Tuba hommikusöögiga Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Palju üks öö maksab? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Ma sooviksin kõigepealt tuba näha Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Jaa, muidugi Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Aitäh! Tuba on väga hea Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Sobib, kas ma saan täna õhtuks broneerida? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 See on minu jaoks natuke kallis, aitäh! Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Kas te saaksite mu kohvrite eest hoolitseda? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Kus mu tuba asub? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Esimesel korrusel Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Kas siin on lift? А ліфт є?
A lift je?
20 Lift on teist vasakul Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Lift on teist paremal Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Kus asub pesumaja? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 See on esimesel korrusel Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Esimene korrus Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Tuba Номер
Nomer
26 Keemiline puhastus Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Juuksurisalong Перукарня
Perukarnja
28 Autoparkla Автостоянка
Avtostojanka
29 Kas saame kokku nõupidamisruumis? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Nõupidamisruum Конференц-зал
Konferents-zal
31 Bassein on soe Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Bassein Басейн
Basejn
33 Palun äratage mind kell 7 Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Võti palun! Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Magnetkaart Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Kas mulle on teateid? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Jaa, siin need on Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Ei, ei midagi Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Kus ma saaksin sularaha vahetada? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Kas te saaksite mulle raha lahti teha? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Saame küll teha. Palju te sularaha tahate? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Rand

Rand
Viktoriin
Õpi
1 Rand Пляж
Pljaʒ
2 Kas te oskate öelda kust ma saaks osta palli? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Sinnapoole minnes on üks pood У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Pall М'яч
M'jatch
5 Pinokkel Бінокль
Binokl'
6 Nokamüts Кепка
Kepka
7 Käterätik Рушник
Rushnyk
8 Sandaalid Сандалі
Sandali
9 Pang Відро
Vidro
10 Päikesekreem Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Ujumispüksid Плавки
Plavky
12 Ujumisprillid Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Rannakarbid Ракоподібні
Rakopodibni
14 Päevitama Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Päikeseline Сонячний
Sonjatchnyj
16 Päikeseloojang Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Päikesevari Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Päike Сонце
Sontse
19 Päikesepiste Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Kas siin on ohtlik ujuda? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Ei, ei ole ohtlik Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Jaa, siin on ohtlik ujuda Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Ujuma Плавати
Plavaty
24 Ujumine Плавання
Plavannja
25 Laine Хвиля
Khvylja
26 Meri Море
More
27 Liivaluide Дюна
Djuna
28 Liiv Пісок
Pisok
29 Millist ilma homme lubatakse? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Ilm muutub Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Hakkab sadama Піде дощ
Pide dochtch
32 Tuleb päiksepaisteline ilm Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Tuleb väga tuuline ilm Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Ujumistrikoo Купальник
Kupal'nyk
35 Vari Тінь
Tin'17 - Hädaolukorras

Hädaolukorras
Viktoriin
Õpi
1 Kas te saaksite mind aidata? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Ma olen ära eksinud Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Mida te soovite? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Mis juhtus? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Teistmoodi öeldes Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Kust ma võiksin leida tõlki? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Kus on lähim apteek? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Kutsuge arst, palun! Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Milliseid rohtusid te praegu võtate? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Haigla Лікарня
Likarnja
11 Apteek Аптека
Apteka
12 Arst Лікар
Likar
13 Arstiteenus Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Ma kaotasin oma dokumendid Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Mul varastati dokumendid У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Kaotatud asjade büroo Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Hädaabipunkt Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Hädaabiväljapääs Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Politsei Міліція
Militsija
20 Teistmoodi öeldes Поліція
Politsija
21 Dokumendid Папери
Papery
22 Teistmoodi öeldes Документи
Dokumenty
23 Raha Гроші
Ghrochi
24 Pass Паспорт
Pasport
25 Pagas Багаж
Baghaʒ
26 Ei tänan Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Jatke mind rahule! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Lahkuge! Залиште мене!
Zalychte mene!
Lae alla mp3 ja pdf
MP3 + PDF

Lae alla kõik idioomid ja fraasid

Tasuta prooviversioonalustama

Lae alla mp3 ja pdf