Nauči Arapski (marokanski)

1

Napredak Q1 0%
Napredak Q2 0%
Start a new quiz
Hrvatski Arapski (marokanski) Q1 Q2
1 Dobar dan السلام
assalam
2 Dobra večer مسا لخير
msa lkhir
3 Doviđenja بسلامه
bslama
4 Vidimo se من بعد
men baed
5 Da ايه
ayeh
6 Da نعام
n'am
7 Ne لا
la
8 Oprostite! من فضلك
m'n fadlek
9 Hvala شكرا
choukran
10 Puno hvala! شكرا بزاف
choukran bizzaf
11 Hvala na pomoći شكرا على المساعدة
choukran ala l'musaada
12 Nema na čemu بلا جميل
b'la g'mil
13 U redu واخا
wakha
14 Koliko košta? بشحال هدا عافاك؟
bich'hal afa afak?
15 Oprostite عَفْوا
smeh liya
16 Ne razumijem ما فهمتش
mafhemtech
17 Razumio sam فهمت
fhemt
18 Ne znam معرفتش
ma'eref'tch
19 Zabranjeno ممنوع
mamnoue
20 Molim Vas, gdje je klozet? فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
fin kayn l'mirhad afak?
21 Sretna Nova godina سنة سعيدة
sana saida
22 Sretan rođendan عيد ميلاد سعيد
eid milad said
23 Sretni praznici! مبروك لعواشر
mabrouk l'aewacher
24 Čestitam! مبروك
mabrouk17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Razgovor

Učenje

Boje

Brojevi

Vremenske oznake

Taxi

Osjećaji

Obitelj

Bar

Restoran

Na rastanku

Prijevoz

Tražiti nekoga

Hotel

Plaža

U slučaju nevolje