Nauči Burmanski

Dobar dan
Dobra večer
Doviđenja
Vidimo se
Da
Ne
Oprostite!
+ Drugi oblik
Hvala
Puno hvala!
Hvala na pomoći
Nema na čemu
+ Drugi oblik
U redu
Koliko košta?
Oprostite
+ Kada govori žena
Ne razumijem
Razumio sam
+ Drugi oblik
Ne znam
Zabranjeno
+ Drugi oblik
Molim Vas, gdje je klozet?
Sretna Nova godina
Sretan rođendan
Sretni praznici!
Čestitam!
+ Drugi oblik
audio+pdf
Start a new quiz
Napredak 0%
Napredak 1 0%
Napredak 2 0%
Osnovni izrazi အေျခခံ အသုံးအႏႈံးမ်ား 1 2
1 Dobar dan မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 Doviđenja သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
3 Vidimo se ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
4 Da ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
5 Ne မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
6 Hvala ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
7 Puno hvala! ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
8 Hvala na pomoći ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
9 Nema na čemu ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
10 U redu ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
11 Koliko košta? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
12 Oprostite စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
13 Ne razumijem နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
14 Razumio sam သိျပီ
thi pyi
15 Ne znam မသိဘူး
ma thi bū
16 Zabranjeno ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
17 Molim Vas, gdje je klozet? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
18 Sretna Nova godina မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
19 Sretan rođendan ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
20 Čestitam! ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai

Inačica za ispis - Burmanski (rječnik)

17 tema
  Poboljšajte svoj izgovor > Burmanski

  Preuzmi mp3 i pdf

  Abeceda > Burmanski


  Abeceda : Burmanski


  ( 0 glasova )

  Vaši komentari su dobrodošli!

  Prikaži komentare ( + )