Your browser does not support JavaScript! Nauči Hrvatski online - Besplatno Hrvatski lekcije - Govor

Nauči Hrvatski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Dobar dan
Dobar dan
dobar dan
Dobro jutro
Dobro jutro
dobro youtro
Dobra večer
Dobra večer
dobra vetcher
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se
Vidimo se
Vidimo sé
Da
Da
da
Ne
Ne
ne
Oprostite!
Oprostite!
oprostite
Hvala
Hvala
hvala
Puno hvala!
Puno hvala!
pouno hvala
Hvala lijepa!
Hvala lijepa!
hvala liyepa
Hvala na pomoći
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Nema na čemu
Nema na čemu
nema na tchemou
Molim!, molim!
Molim!, molim!
molim, molim
U redu
U redu
ou redou
Koliko košta?
Koliko košta?
koliko kochta
Pošto je?
Pošto je?
pochto ye
Oprostite
Oprostite
oprostite
Pardon
Pardon
pardonne
Ne razumijem
Ne razumijem
né razoumiyem
Razumio sam
Razumio sam
razoumio sam
Razumjela sam
Razumjela sam
razoumyela sam
Ne znam
Ne znam
né znam
Zabranjeno
Zabranjeno
zabragneno
Molim Vas, gdje je klozet?
Molim Vas, gdje je klozet?
molim vas, gdyé yé klozet
Molim Vas, gdje je WC?
Molim Vas, gdje je WC?
molim vas, gdyé yé vètsé
Sretna Nova godina
Sretna Nova godina
sretna nova godina
Sretan rođendan
Sretan rođendan
sretan rodyendan
Sretni praznici!
Sretni praznici!
sretni praznitsi
Čestitam!
Čestitam!
tchestitamRazgovor

Razgovor
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bok. Kako si?
Bok. Kako si?
bok. kako si
Dobar dan. Kako ste?
Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
Bok. Hvala, dobro.
Bok. Hvala, dobro.
bok. hvala, dobro.
Govoriš li hrvatski?
Govoriš li hrvatski?
govorich li hrvatski
Ne, ne govorim hrvatski
Ne, ne govorim hrvatski
ne, ne govorim hrvatski
Samo malo
Samo malo
samo malo
Odakle dolaziš?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Odakle dolazite?
Odakle dolazite?
odaklé dolazite
Koje si nacionalnosti?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Kojeg si državljanstva?
Kojeg si državljanstva?
koyeg si deurjavlyanstva
Ja sam Hrvat
Ja sam Hrvat
ja sam hrvat
Ja sam Hrvatica
Ja sam Hrvatica
ja sam hrvatica
Ti živiš ovdje?
Ti živiš ovdje?
ti jivich ovdye
Da, živim ovdje
Da, živim ovdje
da, jivim ovdye
Zovem se Sara, a ti?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
Julien
Julien
youlien
Što radiš tu?
Što radiš tu?
chto radich tou
Što radite tu?
Što radite tu?
chto radité tou
Na odmoru sam
Na odmoru sam
na odmorou sam
Na odmoru smo
Na odmoru smo
na odmorou smo
Na poslovnom sam putovanju
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Radim ovdje
Radim ovdje
radim ovdye
Radimo ovdje
Radimo ovdje
radimo ovdye
Gdje se može nešto dobro pojesti?
Gdje se može nešto dobro pojesti?
gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
Ima li muzeja u blizini?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Gdje se mogu uključiti na Internet?
Gdje se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetUčenje

Učenje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Želiš li naučiti par riječi?
Želiš li naučiti par riječi?
jelich li naoutchiti par riyetchi
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Što je to?
Što je to?
chto yé to
To je stol
To je stol
to yé stol
Stol. Razumiješ?
Stol. Razumiješ?
stol. razoumiyech
Ne razumijem
Ne razumijem
né razoumiyem
Možeš li, molim te, ponoviti?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Možeš li to napisati, molim te?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Razumio sam
Razumio sam
razoumio sam
Razumjela sam
Razumjela sam
razoumyela samBoje

Boje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Sviđa mi se boja stola
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
To je crveno
To je crveno
to yé tsrvéno
Plavo
Plavo
plavo
Žuto
Žuto
jouto
Bijelo
Bijelo
biyélo
Crno
Crno
tsrno
Zeleno
Zeleno
zeleno
Narančasto
Narančasto
narantchasto
Ljubičasto
Ljubičasto
lyoubitchasto
Sivo
Sivo
sivoBrojevi

Brojevi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Nula
Nula
noula
Jedan
Jedan
yedan
Dva
Dva
dva
Tri
Tri
tri
Četiri
Četiri
tchètiri
Pet
Pet
pet
Šest
Šest
chèstt
Sedam
Sedam
sedamm
Osam
Osam
osamm
Devet
Devet
devet
Deset
Deset
deset
Jedanaest
Jedanaest
yèdanaèsstt
Dvanaest
Dvanaest
dvanaèsstt
Trinaest
Trinaest
trinaèsstt
Četrnaest
Četrnaest
tchètrnaèsstt
Petnaest
Petnaest
pètnaèsstt
Šesnaest
Šesnaest
chèssnaèsstt
Sedamnaest
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
Osamnaest
Osamnaest
ossammnaèsstt
Devetnaest
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Dvadeset
Dvadeset
Dvadèssètt
Dvadeset jedan
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Dvadeset dva
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Dvadeset tri
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Dvadeset četiri
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Dvadeset pet
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Dvadeset šest
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Dvadeset sedam
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Dvadeset osam
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Dvadeset devet
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Trideset
Trideset
tridèssètt
Trideset jedan
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Trideset dva
Trideset dva
tridèssètt dva
Trideset tri
Trideset tri
tridèssètt tri
Trideset četiri
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Trideset pet
Trideset pet
tridèssètt pet
Trideset šest
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Četrdeset
Četrdeset
tchetrdèssètt
Pedeset
Pedeset
pèdèssètt
Šezdeset
Šezdeset
chezdèssètt
Sedamdeset
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Osamdeset
Osamdeset
ossamdèssètt
Devedeset
Devedeset
dèvèdèssètt
Sto
Sto
sto
Sto pet
Sto pet
sto pet
Dvjesto
Dvjesto
dvyèssto
Tristo
Tristo
tristo
Četiristo
Četiristo
tchètiristo
Tisuća
Tisuća
tissoutcha
Tisuću petsto
Tisuću petsto
tisoutchou petsto
Dvije tisuće
Dvije tisuće
dviyé tissoutchè
Deset tisuća
Deset tisuća
deset tissoutchaVremenske oznake

Vremenske oznake
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kad si stigao?
Kad si stigao?
kad si stigao
Danas
Danas
danas
Jučer
Jučer
youtcher
Prije dva dana
Prije dva dana
priyé dva dana
Ima dva dana
Ima dva dana
ima dva dana
Koliko ostaješ?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Odlazim sutra
Odlazim sutra
odlazim soutra
Odlazim prekosutra
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
Odlazim za tri dana
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Ponedjeljak
Ponedjeljak
ponedyelyak
Utorak
Utorak
outorak
Srijeda
Srijeda
sriyeda
Četvrtak
Četvrtak
tchetvrtak
Petak
Petak
petak
Subota
Subota
soubota
Nedjelja
Nedjelja
nedyelya
Siječanj
Siječanj
siyetchagn
Veljača
Veljača
velyatcha
Ožujak
Ožujak
ojouyak
Travanj
Travanj
travagn
Svibanj
Svibanj
svibagn
Lipanj
Lipanj
lipagn
Srpanj
Srpanj
srpagn
Kolovoz
Kolovoz
kolovoz
Rujan
Rujan
rouyan
Listopad
Listopad
listopad
Studeni
Studeni
stoudeni
Prosinac
Prosinac
prosinats
U koliko sati odlaziš?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
U koliko sati odlazite?
U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
Ujutro, u osam sati
Ujutro, u osam sati
ouyoutro, ou osam sati
Ujutro, u osam i petnaest
Ujutro, u osam i petnaest
ouyoutro, ou osam i petnaest
Ujutro, u pola devet
Ujutro, u pola devet
ouyoutro, ou pola devet
Ujutro, u osam i četrdeset pet
Ujutro, u osam i četrdeset pet
ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
Navečer, u šest sati
Navečer, u šest sati
navetcher, ou chest sati
Kasnim
Kasnim
kasnimTaxi

Taxi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Taxi!
Taxi!
taxi
Kamo ćete?
Kamo ćete?
kamo tchètè
Na kolodvor, molim
Na kolodvor, molim
na kolodvor, molim
U hotel Dan i Noć
U hotel Dan i Noć
ou hotel dan i notch
Možete li me odvesti na zračnu luku?
Možete li me odvesti na zračnu luku?
mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
Možete li me odvesti na aerodrom?
Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
Možete li uzeti moju prtljagu?
Možete li uzeti moju prtljagu?
mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
Je li daleko odavde?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Ne, blizu je
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Da, to je malo dalje
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Koliko će koštati?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Odvedite me tu
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Na desno
Na desno
na desno
Na lijevo
Na lijevo
na liyevo
Samo ravno
Samo ravno
samo ravno
Tu je
Tu je
tou ye
Tamo je
Tamo je
tamo yé
Stop!
Stop!
stop
Ne morate se žuriti
Ne morate se žuriti
né moraté sé jouriti
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasOsjećaji

Osjećaji
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Volim te
Volim te
volim te
Sretan sam
Sretan sam
srétan sam
Sretna sam
Sretna sam
srétna sam
Žalostan sam
Žalostan sam
jalostan sam
Žalosna sam
Žalosna sam
jalosna sam
Uživam ovdje
Uživam ovdje
oujivamm ovdyé
Zima mi je
Zima mi je
zima mi yé
Vruće mi je
Vruće mi je
vroutché mi yé
Preveliko je
Preveliko je
prévéliko yé
Premalo je
Premalo je
prémalo yé
Taman je
Taman je
taman yé
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
jélich li izatchi vetchérass
Htio bi izaći večeras
Htio bi izaći večeras
htio bi izatchi vetchérass
To je dobra ideja
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Želim se zabaviti
Želim se zabaviti
jelim sé zabaviti
To nije dobra ideja
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Ne želim izaći večeras
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Htio bih se odmoriti
Htio bih se odmoriti
htio bih sé odmoriti
Htjela bih se odmoriti
Htjela bih se odmoriti
htyéla bih sé odmoriti
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
Da, trebam se rasteretiti
Da, trebam se rasteretiti
da, trebam sé rastérétiti
Igram tenis
Igram tenis
igramm tenis
Ne hvala, preumoran sam
Ne hvala, preumoran sam
né hvala, préoumorann samm
Ne hvala, preumorna sam
Ne hvala, preumorna sam
né hvala, préoumorna sammObitelj

Obitelj
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Imaš li rodbinu ovdje?
Imaš li rodbinu ovdje?
imach li rodbinou ovdye
Imam Oca
Imam Oca
imam otsa
Imam Majku
Imam Majku
imam maykou
Imam Sina
Imam Sina
imam sina
Imam Kćer
Imam Kćer
imam ktcher
Imam Brata
Imam Brata
imam brata
Imam Sestru
Imam Sestru
imam sestrou
Imam Prijatelja
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Imam Prijateljicu
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
Imam Dečka
Imam Dečka
imam detchka
Imam Djevojku
Imam Djevojku
imam dyévoykou
Imam Muža
Imam Muža
imam mouja
Imam Ženu
Imam Ženu
imam jénouBar

Bar
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bar
Bar
bar
Želiš li nešto popiti?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Piti
Piti
piti
Čaša
Čaša
tchacha
Vrlo rado
Vrlo rado
vrlo rado
Što ćeš uzeti?
Što ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Što ima od pića?
Što ima od pića?
chto ima od pitcha
Što ima za piti?
Što ima za piti?
chto ima za piti
Ima vode ili voćnih sokova?
Ima vode ili voćnih sokova?
ima vodé ili votchnih sokova
Voda
Voda
voda
Vode
Vode
vode
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Kocke leda
Kocke leda
kotské leda
Čokolade
Čokolade
tchokolade
Mlijeka
Mlijeka
mliyeka
Čaja
Čaja
tchaya
Kave
Kave
kave
Sa šećerom
Sa šećerom
sa chetcherom
S tučenim vrhnjem
S tučenim vrhnjem
s toutchenim vrhgnem
Sa šlagom
Sa šlagom
sa chlagom
Vina
Vina
vina
Piva
Piva
piva
Čaj, molim te
Čaj, molim te
tchay, molim te
Pivo, molim te
Pivo, molim te
pivo, molim te
Što želite piti?
Što želite piti?
chto jelité piti
Dva čaja, molim Vas!
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Dva piva, molim Vas!
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Ništa, hvala
Ništa, hvala
nichta, hvala
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Živio!
Živio!
na jivio
Živili!
Živili!
jivili
Molim Vas, račun!
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Oprostite, koliko Vam dugujem?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Dvadeset eura
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Ja častim
Ja častim
ya tchastimRestoran

Restoran
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Restoran
Restoran
restorann
Želiš li nešto jesti?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Jesti
Jesti
yesti
Gdje možemo jesti?
Gdje možemo jesti?
gdyé mojémo yesti
Gdje možemo ručati?
Gdje možemo ručati?
gdyé mojémo routchati
Večera
Večera
vetchera
Doručak
Doručak
doroutchak
Molim Vas!
Molim Vas!
molim vas
Molim Vas, jelovnik!
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Izvolite jelovnik
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Što više voliš? Meso ili ribu?
Što više voliš? Meso ili ribu?
chto viché volich meso ili ribou
S rižom
S rižom
s rijom
S tijestom
S tijestom
s tiyestom
Krumpiri
Krumpiri
kroumpiri
S krumpirom
S krumpirom
s kroumpirom
Povrće
Povrće
povrtche
S povrćem
S povrćem
s povrtchem
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
Kruh
Kruh
krouh
Maslac
Maslac
maslats
Putar
Putar
poutar
Salata
Salata
salata
Desert
Desert
desert
Voće
Voće
votche
Molim Vas, nož
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Da, odmah ću ga donijeti
Da, odmah ću ga donijeti
da, odmah tchou ga doniyeti
Nož
Nož
noj
Vilica
Vilica
vilitsa
Žlica
Žlica
jlitsa
Da li je to toplo jelo?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Da, i vrlo začinjeno!
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Toplo
Toplo
toplo
Vruće
Vruće
vroutche
Hladno
Hladno
hladno
Začinjeno
Začinjeno
zatchigneno
Ljuto
Ljuto
lyouto
Uzet ću ribu
Uzet ću ribu
ouzet tchou ribou
I ja
I ja
i yaNa rastanku

Na rastanku
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kasno je! Moram otići!
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Možemo li se ponovo vidjeti?
Možemo li se ponovo vidjeti?
mojemo li sé ponovo vidyeti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Ovo je moja adresa
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Imaš li broj telefona?
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Da, evo
Da, evo
da, évo
Bilo mi je lijepo s tobom
Bilo mi je lijepo s tobom
bilo mi yé liyepo s tobom
I meni je drago što sam te upoznala
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
Nadam se
Nadam se
nadam se
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se sutra
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Bok
Bok
bokPrijevoz

Prijevoz
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
koliko stoyi karta za grad sountsa
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
molim vas, kamo idé ovay vlak
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
kad kretché vlak za grad sountsa
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
yednou kartou za grad sountsa, molim
Imate li vozni red vlakova?
Imate li vozni red vlakova?
imaté li vozni red vlakova
Vozni red autobusa?
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
Ovaj, ovdje
Ovaj, ovdje
ovay, ovdye
Hvala
Hvala
hvala
Nema na čemu. Sretan put!
Nema na čemu. Sretan put!
nema na tchemou. sretan poutt
Mehaničar
Mehaničar
méhanitchar
Mehaničarska radionica
Mehaničarska radionica
mehanitcharska radionitsa
Benzinska stanica
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Benzinska crpka
Benzinska crpka
benzinska tsrpka
Do vrha, molim
Do vrha, molim
do veurha, molim
Bicikl
Bicikl
bitsikl
Centar grada
Centar grada
tsèntar grada
Predgrađe
Predgrađe
predgradye
To je velik grad
To je velik grad
to yé velik grad
To je selo
To je selo
to yé selo
Planina
Planina
planina
Jezero
Jezero
yézéro
Selo
Selo
sélo
Polje - Priroda
Polje - Priroda
pole/prirodaTražiti nekoga

Tražiti nekoga
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Da, tu je
Da, tu je
Da, tou yé
Izašla je
Izašla je
izachla yé
Vani je
Vani je
vani yé
Možete je nazvati na njen mobitel
Možete je nazvati na njen mobitel
mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
Znate li gdje je mogu naći?
Znate li gdje je mogu naći?
znaté li gdyé yé mogou natchi
Na poslu je
Na poslu je
na poslou yé
Kod kuće je
Kod kuće je
kod koutché yé
Molim Vas, je li Julien tu?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Da, tu je
Da, tu je
da, tou yé
Izašao je
Izašao je
izachao yé
Vani je
Vani je
vani yé
Znate li gdje ga mogu naći
Znate li gdje ga mogu naći
znaté li gdyé ga mogou natchi
Možete ga nazvati na njegov mobitel
Možete ga nazvati na njegov mobitel
mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
Na poslu je
Na poslu je
na poslou yé
Kod kuće je
Kod kuće je
kod koutché yéHotel

Hotel
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Hotel
Hotel
hotel
Apartman
Apartman
apartmann
Stan
Stan
stan
Dobrodošli
Dobrodošli
dobrodochli
Imate li slobodnu sobu?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Ima li soba kupaonu?
Ima li soba kupaonu?
ima li soba koupaonou
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
jelité li radyé dva odvoyena kreveta
Želite li bračni krevet?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
Soba s doručkom
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Koliko stoji jedno noćenje?
Koliko stoji jedno noćenje?
koliko stoyi yedno notchègnè
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Hvala. Soba je vrlo lijepa
Hvala. Soba je vrlo lijepa
hvala. soba yé vrlo liyépa
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
Hvala, malo je preskupo za mene
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
Molim Vas, gdje je moja soba?
Molim Vas, gdje je moja soba?
molim vas, gdyé yé moya soba
Na prvom katu
Na prvom katu
na prvom katou
Ima li hotel lift?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Ima li hotel dizalo?
Ima li hotel dizalo?
ima li hotel dizalo
Lift je na lijevoj strani?
Lift je na lijevoj strani?
lift yé na liyevoy strani?
Lift je na desnoj strani?
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Gdje je praona?
Gdje je praona?
gdyé yé praona
U prizemlju
U prizemlju
ou prizemlyou
Prizemlje
Prizemlje
prizemlyé
Soba
Soba
soba
Čistiona
Čistiona
tchistiona
Frizer
Frizer
frizer
Parkiralište za osobne automobile
Parkiralište za osobne automobile
parkiralichté za osobné aoutomobile
Gdje se nalazi sala za sastanke?
Gdje se nalazi sala za sastanke?
gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
Sala za sastanke
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
Grijani bazen
Grijani bazen
griyani bazènn
Bazen
Bazen
bazènn
Molim Vas, probudite me u sedam sati
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
Molim Vas ključ
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
Molim Vas karticu
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Ima li poruka za mene?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Da, izvolite
Da, izvolite
da, izvolite
Ne, nema
Ne, nema
ne, néma
Gdje mogu dobiti sitniš?
Gdje mogu dobiti sitniš?
gdyé mogou dobiti sitnich
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
Da, za koliko Vam treba?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaPlaža

Plaža
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Plaža
Plaža
plaja
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
znaté li gdyé mogou koupiti loptou
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
ima yedna trgovina ou ovom smyérou
Lopta
Lopta
lopta
Dvogled
Dvogled
dvogled
Dalekozor
Dalekozor
dalékozor
Kačket
Kačket
katchkètt
Ručnik
Ručnik
routchnik
Sandale
Sandale
sandalé
Kantica
Kantica
kantitsa
Kanta
Kanta
kanta
Krema za sunčanje
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Kupaće bermude
Kupaće bermude
koupatché bermoudé
Sunčane naočale
Sunčane naočale
sountchané naotchalé
Rakovi
Rakovi
rakovi
Ljuskari
Ljuskari
lyouskari
Sunčati se
Sunčati se
sountchati se
Sunčano
Sunčano
sountchano
Zalaz sunca
Zalaz sunca
zalaz sountsa
Suncobran
Suncobran
sountsobrann
Sunce
Sunce
sountsé
Sunčanica
Sunčanica
sountchanitsa
Da li je opasno tu plivati?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Ne, nije opasno
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Da, tu je zabranjeno plivati
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Plivati
Plivati
plivati
Plivanje
Plivanje
plivagné
Val
Val
val
Valovi
Valovi
valovi
More
More
moré
Duna nasip
Duna nasip
douna
Pješčani nasip
Pješčani nasip
pyechtchani nasip
Pijesak
Pijesak
piyésak
Kakva je prognoza za sutra
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Vrijeme će se promijeniti
Vrijeme će se promijeniti
vriyémé tché sé promiyéniti
Bit će kiše
Bit će kiše
bit tché kiché
Bit će sunčano
Bit će sunčano
bit tché sountchano
Bit će puno vjetra
Bit će puno vjetra
bit tché pouno vyètra
Kupaći kostim
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Hladovina
Hladovina
hladovinaU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Izgubio sam se
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Izgubila sam se
Izgubila sam se
izgoubila sam se
Što trebate?
Što trebate?
chto trebate
Što se dogodilo?
Što se dogodilo?
chto sé dogodilo
Gdje mogu naći tumača?
Gdje mogu naći tumača?
gdyé mogou natchi toumatcha
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
Da li ste trenutno pod tretmanom?
Da li ste trenutno pod tretmanom?
da li sté trenoutno pod tretmanom
Bolnica
Bolnica
bolnitsa
Ljekarna
Ljekarna
lekarna
Liječnik
Liječnik
liyetchnik
Doktor
Doktor
doktor
Liječnička
Liječnička
liyetchnitchka
Medicinska - Služba
Medicinska - Služba
meditsinska - sloujba
Izgubio sam isprave
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Izgubila sam isprave
Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
Netko mi je ukrao isprave
Netko mi je ukrao isprave
netko mi yé oukrao isprave
Ured za izgubljene stvari
Ured za izgubljene stvari
oured za izgoublyené stvari
Stanica prve pomoći
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Izlaz u nuždi
Izlaz u nuždi
izlaz ou noujdi
Policija
Policija
politsiya
Isprave
Isprave
isprave
Novac
Novac
novats
Putovnica
Putovnica
poutovnitsa
Prtljaga
Prtljaga
prtlyaga
Ne treba, hvala
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Pustite me na miru!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Maknite se!
Maknite se!
maknité se