Prijevod / Bar


Nauči srpski - Bar
Nauči srpski - Bar
www.loecsen.com

Hrvatski Srpski
Bar Bar - bar
Želiš li nešto popiti? Želiš li nešto popiti? - jelich li nechto popiti
Piti Piti - piti
Čaša Čaša - tchacha
Vrlo rado Vrlo rado - vrlo rado
Što ćeš uzeti? Šta ćeš uzeti? - chto tchech ouzeti
Što ima od pića? Šta ima za piće? - chta ima za pitche
Ima vode ili voćnih sokova? Ima vode ili voćnih sokova - ima vodé ili votchnih sokova
Voda Voda - voda
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? - molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Kocke leda Kocke leda - kotské leda
Čokolade Čokolade - tchokolade
Mlijeka Mleka - mleka
Čaja Čaja - tchaya
Kave Kafe - kafe
Sa šećerom Sa šećerom - sa chetcherom
S tučenim vrhnjem Sa šlagom - sa chlagom
Vina Vina - vina
Piva Piva - piva
Čaj, molim te Čaj, molim te - tchay, molim te
Pivo, molim te Pivo, molim te - pivo, molim te
Što želite piti? Šta želite piti? - chta jelité piti
Dva čaja, molim Vas! Dva čaja, molim Vas! - dva tchaya, molim vas
Dva piva, molim Vas! Dva piva, molim Vas! - dva piva, molim vas
Ništa, hvala Ništa, hvala - nichta, hvala
Na zdravlje! Živeli! - jiveli
Molim Vas, račun! Molim Vas, račun! - molim vas, ratchoun
Oprostite, koliko Vam dugujem? Oprostite, koliko Vam dugujem? - oprostite, koliko vam dougouyem
Dvadeset eura Dvadeset eura - dvadeset eoura
Ja častim Ja častim - ya tchastim
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare