rječnik > Češki

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Kviz
Nauči
1 Dobar dan Dobrý den
2 Dobré ráno
3 Dobra večer Dobrý večer
4 Doviđenja Na shledanou
5 Vidimo se Na shledanou
6 Da Ano
7
8 Ne Ne
9 Oprostite! Prosím!
10 Hvala Děkuji
11 Díky
12 Puno hvala! Děkuji mnohokrát!
13 Díky!
14 Hvala na pomoći Děkuji Vám za pomoc
15 Nema na čemu Prosím
16 U redu Souhlasím
17 Koliko košta? Kolik to stojí, prosím?
18 Oprostite Promiňte!
19 Pardon!
20 Ne razumijem Nerozumím
21 Razumio sam Rozuměl jsem
22 Rozuměla jsem
23 Ne znam Nevím
24 Zabranjeno Zakázáno
25 Molim Vas, gdje je klozet? Kde jsou záchody, prosím?
26 Kde jsou toalety, prosím?
27 Sretna Nova godina Šťastný a veselý nový rok!
28 Sretan rođendan Všechno nejlepší k narozeninám!
29 Sretni praznici! Veselé svátky!
30 Čestitam! Blahopřeji!2 - Razgovor

Razgovor
Kviz
Nauči
1 Bok. Kako si? Dobrý den. Jak se máš?
2 Bok. Hvala, dobro. Dobrý den. Dobře. Děkuji
3 Govoriš li češki? Mluvíš česky?
4 Ne, ne govorim češki Ne, nemluvím česky
5 Samo malo Jen trochu
6 Jen malinko
7 Odakle dolaziš? Odkud jsi?
8 Koje si nacionalnosti? Jaké jsi národnosti?
9 Ja sam Hrvat Jsem Chorvat
10 Kada govori žena Jsem Chorvatka
11 Ti živiš ovdje? A ty žiješ tady?
12 Da, živim ovdje Ano, žiji tady
13 Zovem se Sara, a ti? Jmenuji se Sarah a ty?
14 Julien Julien
15 Što radiš tu? Co zde děláš?
16 Na odmoru sam Jsem na dovolené
17 Na odmoru smo Jsme na dovolené
18 Na poslovnom sam putovanju Jsem na služební cestě
19 Radim ovdje Pracuji zde
20 Radimo ovdje Pracujeme zde
21 Gdje se može nešto dobro pojesti? Kde se dá dobře najíst?
22 Ima li muzeja u blizini? Je tu poblíž nějaké muzeum?
23 Gdje se mogu uključiti na Internet? Můžu se připojit na Internet?3 - Učenje

Učenje
Kviz
Nauči
1 Želiš li naučiti par riječi? Chceš se naučit pár slov?
2 Da, naravno! Ano, souhlasím!
3 Što je to? Jak se to jmenuje?
4 Jak se tomu říká?
5 To je stol To je stůl
6 Stol. Razumiješ? Stůl, rozumíš?
7 Ne razumijem Nerozumím
8 Možeš li, molim te, ponoviti? Opakuj, prosím
9 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
10 Možeš li to napisati, molim te? Můžeš to napsat, prosím?
11 Razumio sam Rozuměl jsem
12 Rozuměla jsem4 - Boje

Boje
Kviz
Nauči
1 Sviđa mi se boja stola Líbí se mi barva tohoto stolu
2 To je crveno Je to červená
3 Červený
4 Plavo Modrá
5 Modrý
6 Žuto Žlutá
7 Žlutý
8 Bijelo Bílá
9 Bílý
10 Crno Černá
11 Černý
12 Zeleno Zelená
13 Zelený
14 Narančasto Oranžová
15 Oranžový
16 Ljubičasto Fialová
17 Fialový
18 Sivo Šedá
19 Šedý5 - Brojevi

Brojevi
Kviz
Nauči
1 Nula Nula
2 Jedan Jedna
3 Jeden
4 Dva Dva
5 Tri Tři
6 Četiri Čtyři
7 Pet Pět
8 Šest Šest
9 Sedam Sedm
10 Osam Osm
11 Devet Devět
12 Deset Deset
13 Jedanaest Jedenáct
14 Dvanaest Dvanáct
15 Trinaest Třináct
16 Četrnaest Čtrnáct
17 Petnaest Patnáct
18 Šesnaest Šestnáct
19 Sedamnaest Sedmnáct
20 Osamnaest Osmnáct
21 Devetnaest Devatenáct
22 Dvadeset Dvacet
23 Dvadeset jedan Dvacet jedna
24 Dvadeset dva Dvacet dva
25 Dvadeset tri Dvacet tři
26 Dvadeset četiri Dvacet čtyři
27 Dvadeset pet Dvacet pět
28 Dvadeset šest Dvacet šest
29 Dvadeset sedam Dvacet sedm
30 Dvadeset osam Dvacet osm
31 Dvadeset devet Dvacet devět
32 Trideset Třicet
33 Trideset jedan Třicet jedna
34 Trideset dva Třicet dva
35 Trideset tri Třicet tři
36 Trideset četiri Třicet čtyři
37 Trideset pet Třicet pět
38 Trideset šest Třicet šest
39 Četrdeset Čtyřicet
40 Pedeset Padesát
41 Šezdeset Šedesát
42 Sedamdeset Sedmdesát
43 Osamdeset Osmdesát
44 Devedeset Devadesát
45 Sto Sto
46 Sto pet Sto pět
47 Dvjesto Dvě stě
48 Tristo Tři sta
49 Četiristo Čtyři sta
50 Tisuća Tisíc
51 Tisuću petsto Tisíc pět set
52 Dvije tisuće Dva tisíce
53 Deset tisuća Deset tisíc6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Kviz
Nauči
1 Kad si stigao? Kdy jsi sem přijel?
2 Kdy jsi sem přijela?
3 Danas Dnes
4 Jučer Včera
5 Prije dva dana Před dvěma dny
6 Koliko ostaješ? Jak dlouho tu zůstaneš?
7 Odlazim sutra Odjíždím zítra
8 Odlazim prekosutra Odjíždím pozítří
9 Odlazim za tri dana Odjíždím za tři dny
10 Ponedjeljak Pondělí
11 Utorak Úterý
12 Srijeda Středa
13 Četvrtak Čtvrtek
14 Petak Pátek
15 Subota Sobota
16 Nedjelja Neděle
17 Siječanj Leden
18 Veljača Únor
19 Ožujak Březen
20 Travanj Duben
21 Svibanj Květen
22 Lipanj Červen
23 Srpanj Červenec
24 Kolovoz Srpen
25 Rujan Září
26 Listopad Říjen
27 Studeni Listopad
28 Prosinac Prosinec
29 U koliko sati odlaziš? V kolik hodin odjíždíš?
30 Ujutro, u osam sati V osm hodin ráno
31 Ujutro, u osam i petnaest Ve čtvrt na devět ráno
32 Ráno v osm
33 Ráno v osm patnáct
34 Ujutro, u pola devet V půl deváté ráno
35 Ráno v osm třicet
36 Ujutro, u osam i četrdeset pet Ve tři čtvrtě na devět ráno
37 Navečer, u šest sati V šest večer
38 V osmnáct hodin
39 Kasnim Mám zpoždění7 - Taxi

Taxi
Kviz
Nauči
1 Taxi! Taxi!
2 Kamo ćete? Kam chcete odvést?
3 Na kolodvor, molim Jedu na nádraží
4 U hotel Dan i Noć Jedu do hotelu Den a Noc
5 Možete li me odvesti na zračnu luku? Můžete mě odvést na letiště?
6 Možete li uzeti moju prtljagu? Můžete mi vzít zavazadla?
7 Je li daleko odavde? Je to odsud daleko?
8 Ne, blizu je Ne, je to kousek
9 Da, to je malo dalje Ano, je to trochu dál
10 Koliko će koštati? Kolik to bude stát?
11 Odvedite me tu Odvezte mě sem, prosím
12 Na desno Vpravo
13 Na lijevo Vlevo
14 Samo ravno Rovně
15 Tu je Jsme zde
16 Tamo je Je to někde tady
17 Stop! Zastavte!
18 Stop!
19 Ne morate se žuriti Nespěchejte
20 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Můžete mi, prosím, vystavit účet?8 - Osjećaji

Osjećaji
Kviz
Nauči
1 Stvarno volim tvoju zemlju Tvá země se mi moc líbí
2 Volim te Miluji Tě
3 Mám Tě rád
4 Sretan sam Jsem šťastný
5 Jsem šťastná
6 Žalostan sam Jsem smutný
7 Jsem smutná
8 Uživam ovdje Cítím se zde dobře
9 Zima mi je Je mi zima
10 Vruće mi je Je mi teplo
11 Preveliko je Je to moc velké
12 Premalo je Je to moc malé
13 Taman je Je to perfektní
14 Je to bezvadné
15 Želiš li izaći večeras? Chce dnes večer někam jít?
16 Htio bi izaći večeras Dnes večer bych rád někam šel.
17 Dnes večer bych ráda někam šla.
18 To je dobra ideja To je dobrý nápad
19 Želim se zabaviti Mám chuť se jít bavit
20 To nije dobra ideja To není dobrý nápad
21 Ne želim izaći večeras Dnes večer se mi nikam nechce
22 Htio bih se odmoriti Chci odpočívat
23 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Chceš jít sportovat?
24 Da, trebam se rasteretiti Ano, potřebuji se unavit!
25 Igram tenis Hraji tenis
26 Ne hvala, preumoran sam Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
27 Ne, děkuji. Jsem příliš unavená9 - Obitelj

Obitelj
Kviz
Nauči
1 Imaš li rodbinu ovdje? Máš zde rodinu?
2 Imam Oca Můj otec
3 Imam Majku Má matka
4 Imam Sina Můj syn
5 Imam Kćer Má dcera
6 Imam Brata Bratr
7 Imam Sestru Sestra
8 Imam Prijatelja Přítel
9 Kamarád
10 Imam Prijateljicu Přítelkyně
11 Kamarádka
12 Imam Dečka Můj přítel
13 Imam Djevojku Má přítelkyně
14 Imam Muža Můj manžel
15 Můj muž
16 Imam Ženu Má manželka
17 Má žena10 - Bar

Bar
Kviz
Nauči
1 Bar Bar
2 Želiš li nešto popiti? Dáš si něco k pití?
3 Piti Pít
4 Čaša Sklenička
5 Vrlo rado Rád
6 S radostí
7 Što ćeš uzeti? Co si dáš?
8 Što ima od pića? Co mají k pití?
9 Ima vode ili voćnih sokova? Vodu nebo ovocné džusy
10 Voda Voda
11 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Můžete mi přinést led, prosím?
12 Kocke leda Led
13 Čokolade Čokoláda
14 Mlijeka Mléko
15 Čaja Čaj
16 Kave Káva
17 Kafe
18 Sa šećerom S cukrem
19 S tučenim vrhnjem Se smetanou
20 Vina Víno
21 Piva Pivo
22 Čaj, molim te Čaj, prosím
23 Pivo, molim te Pivo, prosím
24 Što želite piti? Co si dáte k pití?
25 Dva čaja, molim Vas! Dva čaje, prosím!
26 Dva piva, molim Vas! Dvě piva, prosím
27 Ništa, hvala Děkuji, nic
28 Na zdravlje! Na zdraví
29 Na zdravlje! Na zdraví!
30 Molim Vas, račun! Účet, prosím!
31 Oprostite, koliko Vam dugujem? Kolik Vám dám, prosím?
32 Dvadeset eura Dvacet eur
33 Ja častim Zvu Tě11 - Restoran

Restoran
Kviz
Nauči
1 Restoran Restaurace
2 Želiš li nešto jesti? Dáš si něco k jídlu?
3 Da, vrlo rado Ano, rád.
4 Ano, ráda.
5 Jesti Jíst
6 Gdje možemo jesti? Kde se můžeme najíst?
7 Gdje možemo ručati? Kde si můžeme dát oběd?
8 Večera Večeře
9 Doručak Snídaně
10 Molim Vas! Prosím!
11 Molim Vas, jelovnik! Jídelní lístek, prosím!
12 Izvolite jelovnik Tady máte jídelní lístek!
13 Što više voliš? Meso ili ribu? Co máš raději? Maso nebo ryby?
14 S rižom S rýží
15 S tijestom S těstovinami
16 Krumpiri Brambory
17 Povrće Zelenina
18 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
19 Kruh Pečivo
20 Maslac Máslo
21 Salata Salát
22 Desert Moučník
23 Dezert
24 Voće Ovoce
25 Molim Vas, nož Můžete mi přinést nůž, prosím?
26 Da, odmah ću ga donijeti Ano, hned Vám ho přinesu
27 Nož Nůž
28 Vilica Vidlička
29 Žlica Lžíce
30 Da li je to toplo jelo? Je to teplé jídlo?
31 Da, i vrlo začinjeno! Ano a velmi pálivé!
32 Toplo Teplý
33 Teplá
34 Hladno Studený
35 Studená
36 Začinjeno Pálivý
37 Pálivá
38 Uzet ću ribu Dám si rybu!
39 I ja Já také
40 Já též12 - Na rastanku

Na rastanku
Kviz
Nauči
1 Kasno je! Moram otići! Už je pozdě! Musím jít!
2 Možemo li se ponovo vidjeti? Ještě se uvidíme?
3 Da, vrlo rado Ano, ráda
4 Ano, rád
5 Ovo je moja adresa Bydlím na této adrese
6 Imaš li broj telefona? Dáš mi telefonní číslo?
7 Da, evo Ano, tady je
8 Bilo mi je lijepo s tobom Bylo mi s Tebou hezky
9 I meni je drago što sam te upoznala Mně také, ráda jsem Tě poznala
10 Mně také, rád jsem Tě poznal
11 Vidjet ćemo se ponovno uskoro Brzy se opět sejdeme
12 Brzy se opět uvidíme
13 Nadam se Také doufám
14 Doviđenja Na shledanou!
15 Vidimo se sutra Ahoj zítra
16 Bok Ahoj!
17 Nazdar!13 - Prijevoz

Prijevoz
Kviz
Nauči
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
2 Koliko stoji karta za Grad Sunca? Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
3 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? Kam jede tento vlak, prosím?
4 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? Staví tento vlak ve Slunečním městě?
5 Kad kreće vlak za Grad Sunca? Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
6 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? Jeden lístek do Slunečního města, prosím
8 Imate li vozni red vlakova? Máte vlakový jízdní řád?
9 Vozni red autobusa? Autobusový jízdní řád
10 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
11 Ovaj, ovdje Tento
12 Hvala Děkuji
13 Díky
14 Nema na čemu. Sretan put! Není zač. Šťastnou cestu!
15 Mehaničar Autoservis
16 Čerpací stanice
17 Benzinska stanica Benzinka
18 Do vrha, molim Plnou nádrž, prosím
19 Bicikl Kolo
20 Centar grada Centrum města
21 Predgrađe Předměstí
22 To je velik grad Je to velké město
23 To je selo Je to vesnice
24 Planina Hory
25 Jezero Jezero
26 Selo Venkov14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, je li Sara tu? Je tu Sarah, prosím?
2 Da, tu je Ano, je tady
3 Izašla je Někam šla
4 Možete je nazvati na njen mobitel Můžete jí zavolat na mobil
5 Znate li gdje je mogu naći? Víte, kde ji najdu?
6 Na poslu je Je v práci
7 Kod kuće je Je doma
8 Molim Vas, je li Julien tu? Je tu Julien, prosím?
9 Da, tu je Ano, je tady
10 Izašao je Někam šel
11 Znate li gdje ga mogu naći Víte, kde ho najdu?
12 Možete ga nazvati na njegov mobitel Můžete mu zavolat na mobil
13 Na poslu je Je v práci
14 Kod kuće je Je doma15 - Hotel

Hotel
Kviz
Nauči
1 Hotel Hotel
2 Apartman Byt
3 Dobrodošli Vítejte!
4 Imate li slobodnu sobu? Máte volný pokoj?
5 Ima li soba kupaonu? Je v pokoji koupelna?
6 Želite li rađe dva odvojena kreveta? Chcete raději dvě samostatné postele?
7 Želite li bračni krevet? Přejete si dvoulůžkový pokoj?
8 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
9 Soba s doručkom Pokoj se snídaní
10 Koliko stoji jedno noćenje? Kolik stojí ubytování na jednu noc?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
12 Mohla bych si nejprve pokoj prohlédnout?
13 Da, naravno! Ano, samozřejmě!
14 Hvala. Soba je vrlo lijepa Děkuji. Pokoj se mi líbí
15 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? Mohu rezervovat na dnes večer?
16 Hvala, malo je preskupo za mene Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
17 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
18 Molim Vas, gdje je moja soba? Kde je můj pokoj, prosím?
19 Na prvom katu V prvním patře
20 Ima li hotel lift? Je zde výtah?
21 Lift je na lijevoj strani? Výtah je po Vaší levici
22 Lift je na desnoj strani? Výtah je po Vaší pravici
23 Gdje je praona? Kde je prádelna?
24 U prizemlju V přízemí
25 Prizemlje Přízemí
26 Soba Pokoj
27 Čistiona Čistírna
28 Frizer Kadeřnictví
29 Parkiralište za osobne automobile Parkoviště pro auta
30 Gdje se nalazi sala za sastanke? Jsme v zasedací místnosti?
31 Sala za sastanke Zasedací místnost
32 Grijani bazen Bazén je vyhřívaný
33 Bazen Bazén
34 Molim Vas, probudite me u sedam sati Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
35 Molim Vas ključ Klíč, prosím
36 Molim Vas karticu Kartičku, prosím
37 Ima li poruka za mene? Mám nějaké vzkazy?
38 Da, izvolite Ano, tady jsou
39 Ne, nema Ne, nemáte nic
40 Gdje mogu dobiti sitniš? Kde si můžu rozměnit peníze?
41 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
42 Da, za koliko Vam treba? Můžeme. Kolik chcete rozměnit?16 - Plaža

Plaža
Kviz
Nauči
1 Plaža Pláž
2 Znate li gdje mogu kupiti loptu? Víte, kde se dá koupit míč?
3 Ima jedna trgovina u ovom smjeru Tímto směrem je obchod
4 Lopta Míč
5 Dvogled Dalekohled
6 Kačket Kšiltovka
7 Ručnik Ručník
8 Sandale Sandály
9 Kantica Kyblíček
10 Krema za sunčanje Opalovací krém
11 Kupaće bermude Koupací šortky
12 Sunčane naočale Sluneční brýle
13 Rakovi Korýš
14 Sunčati se Opalovat se
15 Sunčano Slunný
16 Slunná
17 Zalaz sunca Západ slunce
18 Suncobran Slunečník
19 Sunce Slunce
20 Sunčanica Úžeh
21 Da li je opasno tu plivati? Není zde plavání nebezpečné?
22 Ne, nije opasno Ne, není nebezpečné
23 Da, tu je zabranjeno plivati Ano, koupání je zde zakázáno
24 Plivati Plavat
25 Plivanje Plavání
26 Val Vlna
27 More Moře
28 Duna nasip Duna
29 Pijesak Písek
30 Kakva je prognoza za sutra Jaké má být zítra počasí?
31 Vrijeme će se promijeniti Bude změna počasí
32 Bit će kiše Bude pršet
33 Bit će sunčano Bude svítit sluníčko
34 Bit će puno vjetra Bude foukat silný vítr
35 Kupaći kostim Plavky
36 Hladovina Stín17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Můžete mi, prosím, pomoci?
2 Izgubio sam se Zabloudil jsem
3 Zabloudila jsem
4 Što trebate? Co si přejete?
5 Što se dogodilo? Co se stalo?
6 Gdje mogu naći tumača? Kde seženu tlumočníka?
7 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Kde je nebližší lékárna?
8 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Můžete zavolat lékaře, prosím?
9 Da li ste trenutno pod tretmanom? Jaké léky v současnosti užíváte?
10 Bolnica Nemocnice
11 Ljekarna Lékárna
12 Liječnik Lékař
13 Doktor
14 Liječnička Lékařská služba
15 Izgubio sam isprave Ztratil jsem doklady
16 Ztratila jsem doklady
17 Netko mi je ukrao isprave Ukradli mi doklady
18 Ured za izgubljene stvari Ztráty a nálezy
19 Stanica prve pomoći Stanice první pomoci
20 Izlaz u nuždi Únikový východ
21 Policija Policie
22 Isprave Doklady
23 Novac Peníze
24 Putovnica Pas
25 Prtljaga Zavazadla
26 Ne treba, hvala Ne, děkuji
27 Pustite me na miru! Nechtě mě být!
28 Dejte mi pokoj!
29 Maknite se! Běžte pryč!
30 Odejděte!
Preuzmi mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzimi sve idiome i fraze

Besplatni demopočeti

Preuzmi mp3 i pdf