rječnik > japanski

1 - Osnovni izrazi
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Dobar dan 🔊 こんにちは kon'nichiwa
🔊 Dobro jutro 🔊 おはよう ohayō
🔊 Dobra večer 🔊 こんばんは konbanwa
🔊 Doviđenja 🔊 さようなら sayōnara
🔊 Doviđenja 🔊 またね mata ne
🔊 Vidimo se 🔊 また後でね mata ato de ne
🔊 Da 🔊 はい hai
🔊 Da 🔊 うん un
🔊 Ne 🔊 いいえ iie
🔊 Ne 🔊 ううん uun
🔊 Oprostite! 🔊 すみません sumimasen
🔊 Hvala 🔊 ありがとうございます arigatō gozaimasu
🔊 Hvala 🔊 ありがとう arigatō
🔊 Puno hvala! 🔊 どうもありがとう! dōmo arigatō!
🔊 Hvala na pomoći 🔊 助かりました、 ありがと うございます tasukari mashita, arigatō gozaimasu
🔊 Hvala na pomoći 🔊 助かった、ありがとう tasukatta, arigatō
🔊 Nema na čemu 🔊 どういたしまして dōitashimashite
🔊 U redu 🔊 了解です ryōkai desu
🔊 U redu 🔊 オーケー ōkē
🔊 Koliko košta? 🔊 すみません、値段は いくらですか? sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
🔊 Oprostite 🔊 ごめんなさい! gomen'nasai !
🔊 Oprostite 🔊 ごめん! gomen !
🔊 Ne razumijem 🔊 わかりません wakarimasen
🔊 Ne razumijem 🔊 わからない wakaranai
🔊 Razumio sam 🔊 わかりました wakarimashita
🔊 Razumio sam 🔊 わかった wakatta
🔊 Ne znam 🔊 知りません shirimasen
🔊 Ne znam 🔊 知らない shiranai
🔊 Zabranjeno 🔊 禁止 kinshi
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 すみません、 トイレはどこですか? sumimasen, toire wa doko desu ka ?
🔊 Sretna Nova godina 🔊 明けまして おめでとう ございます! akemashite omedetō gozaimasu !
🔊 Sretna Nova godina 🔊 明けまして おめでとう! akemashite omedetō !
🔊 Sretan rođendan 🔊 お誕生日 おめでとう ございます! otanjōbi omedetō gozaimasu !
🔊 Sretan rođendan 🔊 お誕生日 おめでとう! otanjōbi omedetō !
🔊 Sretni praznici! 🔊 よいお年を! yoi otoshi wo !
🔊 Čestitam! 🔊 おめでとうございます! omedetō gozaimasu !
🔊 Čestitam! 🔊 おめでとう! omedetō !
2 - Razgovor
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Bok. Kako si? 🔊 こんにちは、お元気ですか? kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
🔊 Dobar dan. Kako ste? 🔊 元気? genki ?
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 こんにちは、元気です、ありがとう kon'nichiwa, genki desu, arigatō
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 うん、元気 un, genki
🔊 Govoriš li japanski? 🔊 日本語を話せますか? nihon go wo hanase masu ka? 
🔊 Ne, ne govorim japanski 🔊 いいえ、日本語は話せません iie, nihon go wa hanase mase n 
🔊 Samo malo 🔊 少しだけですが sukoshi dake desu ga
🔊 Samo malo 🔊 少しだけならね sukoshi dake nara ne
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 どこの国から来たのですか? doko no kuni kara kita no desu ka ?
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 どこの国から来たの? doko no kuni kara kita no?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 お国はどちらですか? okuni wa dochira desu ka ?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 何人なの? nani jin nano ?
🔊 Ja sam Hrvat 🔊 クロアチア人です kuroachia jin desu 
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 あなたは? ここに住んでいるのですか? anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 きみは? ここに住んでいるの? kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
🔊 Da, živim ovdje 🔊 はい、ここに住んでいます hai, koko ni sunde imasu
🔊 Da, živim ovdje 🔊 うん、ここに住んでいるよ un, koko ni sunde iru yo
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 私の名前はサラです、あなたは? watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 私の名前はサラ、あなたは? watashi no namae wa sara, anata wa ?
🔊 Julien 🔊 ジュリアンです jurian desu
🔊 Julien 🔊 ジュリアン jurian
🔊 Što radiš tu? 🔊 ここで何をしているのですか? koko de nani wo shite iru no desu ka ?
🔊 Što radiš tu? 🔊 ここで何をしているの? koko de nani wo shite iru no ?
🔊 Na odmoru sam 🔊 バカンス中です bakansu chū desu
🔊 Na odmoru sam 🔊 バカンス中だよ bakansu chū dayo
🔊 Na odmoru smo 🔊 僕たちは バカンス中です bokutachi wa bakansu chū desu
🔊 Na odmoru smo 🔊 僕たち バカンス中だよ bokutachi bakansu chū dayo
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 出張中です shucchō chū desu
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 出張中だよ shucchō chū dayo
🔊 Radim ovdje 🔊 ここで働いています koko de hataraite imasu
🔊 Radim ovdje 🔊 ここで働いているよ koko de hataraite iru yo
🔊 Radimo ovdje 🔊 僕たちはここで働いています bokutachi wa koko de hataraite imasu
🔊 Radimo ovdje 🔊 僕たち ここで働いているよ bokutachi koko de hataraite irun yo
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか? gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 ご飯を食べるのに どこかいい所 ある? gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 この近くに 美術館は ありますか? kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 この近くに 美術館 ある? kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 どこか インターネットが できるところは ありますか? dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 どこか インターネットが できるところ ある? dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
3 - Učenje
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Razumio sam 🔊 わかりました wakarimashita
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 単語を少し覚えてみますか? tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 単語を少し覚えてみる? tango wo sukoshi oboete miru ?
🔊 Da, naravno! 🔊 はい、是非! hai, zehi !
🔊 Da, naravno! 🔊 うん、いいよ! un, iiyo !
🔊 Što je to? 🔊 これは何て言うのですか? kore wa nan te iu no desu ka ?
🔊 Što je to? 🔊 これは何て言うの? kore wa nan te iu no ?
🔊 To je stol 🔊 それはテーブルです sore wa tēburu desu
🔊 To je stol 🔊 それはテーブルだね sore wa tēburu dane
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 テーブルです、わかりましたか? tēburu desu, wakarimashita ka ?
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 テーブル、わかった? tēburu wakatta ?
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 すみません、もう一回言っ てもらえますか? sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 お願い、もう一回言ってくれる? onegai, mou ikkai itte kureru ?
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれますか? mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 もう少しゆっくり 話してくれる? mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 すみません、書いてくれますか? sumimasen, kaite kure masu ka ?
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 お願い、書いてくれる? onegai, kaite kure ru ?
4 - Boje
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 このテーブルの色が好きです kono tēburu no iro ga suki desu
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 このテーブルの色 いいね kono tēburu no iro iine
🔊 To je crveno 🔊 赤です aka desu
🔊 To je crveno 🔊 赤だね aka dane
🔊 Plavo 🔊 青 ao
🔊 Žuto 🔊 黄色 kiiro
🔊 Bijelo 🔊 白 shiro
🔊 Crno 🔊 黒 kuro
🔊 Zeleno 🔊 緑 midori
🔊 Narančasto 🔊 オレンジ orenji
🔊 Ljubičasto 🔊 紫 murasaki
🔊 Sivo 🔊 灰色 haiiro
5 - Brojevi
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Nula 🔊 ゼロ zero
🔊 Jedan 🔊 一 ichi
🔊 Dva 🔊 二 ni
🔊 Tri 🔊 三 san
🔊 Četiri 🔊 四 shi
🔊 Četiri 🔊 四 yon
🔊 Pet 🔊 五 go
🔊 Šest 🔊 六 roku
🔊 Sedam 🔊 七 shichi
🔊 Sedam 🔊 七 nana
🔊 Osam 🔊 八 hachi
🔊 Devet 🔊 九 ku
🔊 Devet 🔊 九 kyū
🔊 Deset 🔊 十
🔊 Jedanaest 🔊 十一 jū ichi
🔊 Dvanaest 🔊 十二 jū ni
🔊 Trinaest 🔊 十三 jū san
🔊 Četrnaest 🔊 十四 jū shi
🔊 Petnaest 🔊 十五 jū go
🔊 Šesnaest 🔊 十六 jū roku
🔊 Sedamnaest 🔊 十七 jū shichi
🔊 Sedamnaest 🔊 十七 jū nana
🔊 Osamnaest 🔊 十八 jū hachi
🔊 Devetnaest 🔊 十九 jū ku
🔊 Devetnaest 🔊 十九 jū kyū
🔊 Dvadeset 🔊 二十 ni jū
🔊 Dvadeset jedan 🔊 二十一 ni jū ichi
🔊 Dvadeset dva 🔊 二十二 ni jū ni
🔊 Dvadeset tri 🔊 二十三 ni jū san
🔊 Dvadeset četiri 🔊 二十四 ni jū shi
🔊 Dvadeset četiri 🔊 二十四 ni jū yon
🔊 Dvadeset pet 🔊 二十五 ni jū go
🔊 Dvadeset šest 🔊 二十六 ni jū roku
🔊 Dvadeset sedam 🔊 二十七 ni jū shichi
🔊 Dvadeset sedam 🔊 二十七 ni jū nana
🔊 Dvadeset osam 🔊 二十八 ni jū hachi
🔊 Dvadeset devet 🔊 二十九 ni jū ku
🔊 Dvadeset devet 🔊 二十九 ni jū kyū
🔊 Trideset 🔊 三十 san jū
🔊 Trideset jedan 🔊 三十一 san jū ichi
🔊 Trideset dva 🔊 三十二 san jū ni
🔊 Trideset tri 🔊 三十三 san jū san
🔊 Trideset četiri 🔊 三十四 san jū yon
🔊 Trideset četiri 🔊 三十四 san jū shi
🔊 Trideset pet 🔊 三十五 san jū go
🔊 Trideset šest 🔊 三十六 san jū roku
🔊 Četrdeset 🔊 四十 yon jū
🔊 Pedeset 🔊 五十 go jū
🔊 Šezdeset 🔊 六十 roku jū
🔊 Sedamdeset 🔊 七十 nana jū
🔊 Osamdeset 🔊 八十 hachi jū
🔊 Devedeset 🔊 九十 kyū jū
🔊 Sto 🔊 百 hyaku
🔊 Sto pet 🔊 百五 hyaku go
🔊 Dvjesto 🔊 二百 ni hyaku
🔊 Tristo 🔊 三百 san byaku
🔊 Četiristo 🔊 四百 yon hyaku
🔊 Tisuća 🔊 千 sen
🔊 Tisuću petsto 🔊 千五百 sen go hyaku
🔊 Dvije tisuće 🔊 二千 ni sen
🔊 Deset tisuća 🔊 一万 ichi man
6 - Vremenske oznake
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Kad si stigao? 🔊 いつ ここに着いたのですか? itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
🔊 Kad si stigao? 🔊 いつ ここに着いたの? itsu koko ni tsui ta no ?
🔊 Danas 🔊 今日 kyō
🔊 Jučer 🔊 昨日 kinō
🔊 Prije dva dana 🔊 二日前 futsuka mae
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 どの位いるのですか? dono kurai iru no desu ka ?
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 どの位いるの? dono kurai iru no ?
🔊 Odlazim sutra 🔊 明日に発ちます ashita ni tachi masu
🔊 Odlazim sutra 🔊 明日に発つよ ashita ni tatsu yo
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 あさってに発ちます asatte ni tachi masu
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 あさってに発つよ asatte ni tatsu yo
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 三日後に発ちます mikkago ni tachi masu
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 三日後に発つよ mikkago ni tatsu yo
🔊 Ponedjeljak 🔊 月曜日 getsuyō bi
🔊 Utorak 🔊 火曜日 kayō bi
🔊 Srijeda 🔊 水曜日 suiyō bi
🔊 Četvrtak 🔊 木曜日 mokuyō bi
🔊 Petak 🔊 金曜日 kinyō bi
🔊 Subota 🔊 土曜日 doyō bi
🔊 Nedjelja 🔊 日曜日 nichiyō bi
🔊 Siječanj 🔊 一月 ichi gatsu
🔊 Veljača 🔊 二月 ni gatsu
🔊 Ožujak 🔊 三月 san gatsu
🔊 Travanj 🔊 四月 shi gatsu
🔊 Svibanj 🔊 五月 go gatsu
🔊 Lipanj 🔊 六月 roku gatsu
🔊 Srpanj 🔊 七月 shichi gatsu
🔊 Kolovoz 🔊 八月 hachi gatsu
🔊 Rujan 🔊 九月 ku gatsu
🔊 Listopad 🔊 十月 jū gatsu
🔊 Studeni 🔊 十一月 jūichi gatsu
🔊 Prosinac 🔊 十二月 jūni gatsu
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 何時に出発するのですか? nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 何時に出発するの? nanji ni shuppatsu suru no ?
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 朝の8時です asa no hachi ji desu
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 朝の8時 asa no hachi ji
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 朝の8時15分です asa no hachi ji jyūgo fun desu
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 朝の8時15分 asa no hachi ji jyūgo fun
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 朝の8時半です asa no hachi ji han desu
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 朝の8時半 asa no hachi ji han
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 朝の8時45分です asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 朝の8時45分 asa no hachi ji yonjyūgo fun
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 夜の6時です yoru no roku ji desu
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 夜の6時 yoru no roku ji
🔊 Kasnim 🔊 遅刻です chikoku desu
🔊 Kasnim 🔊 遅刻だ chikoku da
7 - Taxi
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Taxi! 🔊 タクシー! takushī
🔊 Kamo ćete? 🔊 どちらまで行かれますか? dochira made ikare masu ka ?
🔊 Na kolodvor, molim 🔊 駅に行きたいのですが eki ni iki tai no desu ga
🔊 U hotel Dan i Noć 🔊 日夜ホテルに 行きたいのですが nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? 🔊 空港までお願いできますか? kūkō made onegai deki masu ka ?
🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? 🔊 荷物を お願いできますか? nimotsu wo onegai deki masu ka?
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 ここから遠いですか? koko kara tōi desu ka?
🔊 Ne, blizu je 🔊 いいえ、すぐ近くです iie, sugu chikaku desu
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 はい、少し遠いです hai, sukoshi tōi desu
🔊 Koliko će koštati? 🔊 いくら かかりますか? ikura kakari masu ka?
🔊 Odvedite me tu 🔊 ここまで お願いします koko made onegai shimasu
🔊 Na desno 🔊 右です migi desu
🔊 Na lijevo 🔊 左です hidari desu
🔊 Samo ravno 🔊 真っ直ぐです massugu desu
🔊 Tu je 🔊 ここです koko desu
🔊 Tamo je 🔊 あちらです achira desu
🔊 Stop! 🔊 ストップ! stoppu!
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 ゆっくりでいいですよ yukkuri de ii desu yo
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 領収書を お願いできますか? ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
8 - Obitelj
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 家族もここに住んでいるのですか? kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 家族もここに住んでいるの? kazoku mo koko ni sunde iru no ?
🔊 Imam Oca 🔊 私のお父さん watashi no otōsan
🔊 Imam Oca 🔊 僕のお父さん boku no otōsan
🔊 Imam Majku 🔊 私のお母さん watashi no okāsan
🔊 Imam Majku 🔊 僕のお母さん boku no okāsan
🔊 Imam Sina 🔊 私の息子 watashi no musuko
🔊 Imam Sina 🔊 僕の息子 boku no musuko
🔊 Imam Kćer 🔊 私の娘 watashi no musume
🔊 Imam Kćer 🔊 僕の娘 boku no musume
🔊 Imam Brata 🔊 兄 ani
🔊 Imam Brata 🔊 弟 otōto
🔊 Imam Sestru 🔊 姉 ane
🔊 Imam Sestru 🔊 妹 imōto
🔊 Imam Prijatelja 🔊 男友達 otoko tomodachi
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 女友達 on'na tomodachi
🔊 Imam Dečka 🔊 私の彼氏 watashi no kareshi
🔊 Imam Djevojku 🔊 僕の彼女 boku no kanojo
🔊 Imam Muža 🔊 私の夫 watashi no otto
🔊 Imam Ženu 🔊 僕の妻 boku no tsuma
9 - Osjećaji
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 あなたの国が すごい好きです anata no kuni ga sugoi suki desu
🔊 Volim te 🔊 愛してます aishite masu
🔊 Volim te 🔊 愛してる aishiteru
🔊 Sretan sam 🔊 嬉しいです ureshii desu
🔊 Sretna sam 🔊 嬉しいよ ureshii yo
🔊 Žalostan sam 🔊 悲しいです kanashii desu
🔊 Žalosna sam 🔊 悲しいよ kanashii yo
🔊 Uživam ovdje 🔊 いい気分です ii kibun desu
🔊 Uživam ovdje 🔊 いい気分だよ ii kibun dayo
🔊 Zima mi je 🔊 寒いですね samui desu ne
🔊 Zima mi je 🔊 寒いね samui ne
🔊 Vruće mi je 🔊 暑いですね atsui desu ne
🔊 Vruće mi je 🔊 暑いね atsui ne
🔊 Preveliko je 🔊 大きすぎます ōki sugi masu
🔊 Preveliko je 🔊 大きすぎるよ ōki sugiru yo
🔊 Premalo je 🔊 小さすぎます chiisa sugi masu
🔊 Premalo je 🔊 小さすぎるよ chiisa sugiru yo
🔊 Taman je 🔊 完璧です! kanpeki desu !
🔊 Taman je 🔊 ぴったり! pittari !
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 今晩 出かけたいですか? konban dekake tai desu ka ?
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 今晩 出かけたい? konban dekake tai ?
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 今晩 出かけたいですね konban dekake tai desu ne
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 今晩 出かけたいな konban dekake tai na
🔊 To je dobra ideja 🔊 いい案ですね ii an desu ne
🔊 To je dobra ideja 🔊 それ、いいね! sore ii ne !
🔊 Želim se zabaviti 🔊 遊びたいですね asobi tai desu ne
🔊 Želim se zabaviti 🔊 パーッと遊びたいな pātto asobi tai na
🔊 To nije dobra ideja 🔊 いい案じゃないですね ii an jya nai desu ne
🔊 To nije dobra ideja 🔊 いい案じゃないね ii an jya nai na
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 今晩は 出かけたくないです konban wa dekake taku nai desu
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 今晩は 出かけたくないな konban wa dekake taku nai na
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 休みたいです yasumi tai desu
🔊 Htjela bih se odmoriti 🔊 休みたいな yasumi tai na
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 スポーツをしたいですか? supōtsu wo shi tai desu ka ?
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 スポーツ したい? supōtsu shi tai ?
🔊 Da, trebam se rasteretiti 🔊 はい、気分転換しないと! hai, kibuntenkan shinaito !
🔊 Igram tenis 🔊 テニスをします tenisu wo shimasu
🔊 Igram tenis 🔊 テニスをするよ tenisu wo suru yo
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 いいです ありがとう、結構疲れています iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
🔊 Ne hvala, preumorna sam 🔊 いいよ ありがとう、結構疲れているんだ iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda
10 - Bar
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Bar 🔊 バー
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 何か飲みたいですか? nani ka nomi tai desu ka ?
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 何か飲みたい? nani ka nomi tai ?
🔊 Piti 🔊 飲む nomu
🔊 Čaša 🔊 グラス gurasu
🔊 Čaša 🔊 コップ koppu
🔊 Vrlo rado 🔊 喜んで yorokonde
🔊 Vrlo rado 🔊 いいね iine
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 何にしますか? nani ni shimasu ka ?
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 何にする? nani ni suru ?
🔊 Što ima od pića? 🔊 飲み物は 何がありますか? nomimono wa nani ga arimasu ka ?
🔊 Što ima za piti? 🔊 飲み物は 何があるの? nomimono wa nani ga aru no ?
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 水とフルーツジュースがあります mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 水とフルーツジュースがあるよ mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
🔊 Voda 🔊 水 mizu
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 すみません、氷をいれて もらえます か? sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
🔊 Kocke leda 🔊 氷 kōri
🔊 Čokolade 🔊 チョコレート chokorēto
🔊 Mlijeka 🔊 ミルク miruku
🔊 Mlijeka 🔊 牛乳 gyūnyū
🔊 Čaja 🔊 紅茶 kōcha
🔊 Kave 🔊 コーヒー kōhī 
🔊 Sa šećerom 🔊 砂糖 と satō to
🔊 S tučenim vrhnjem 🔊 クリーム と kurīmu to
🔊 Vina 🔊 ワイン wain
🔊 Piva 🔊 ビール bīru
🔊 Čaj, molim te 🔊 紅茶をひとつ お願いします kōcha wo hitotsu onegai shimasu
🔊 Čaj, molim te 🔊 紅茶をひとつ お願い kōcha wo hitotsu onegai
🔊 Pivo, molim te 🔊 ビールを一杯 お願いします bīru wo ippai onegai shimasu
🔊 Pivo, molim te 🔊 ビールを一杯 お願い bīru wo ippai onegai
🔊 Što želite piti? 🔊 何を飲まれますか? nani wo nomare masu ka ?
🔊 Što želite piti? 🔊 ご注文をお伺いします gochūmon wo oukagai shimasu
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 紅茶を二つ お願いします! kōcha wo futatsu onegai shimasu
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 紅茶を二つ お願い! kōcha wo futatsu onegai
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 ビールを二杯 お願いします bīru wo nihai onegai shimasu
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 ビールを二杯 お願い bīru wo nihai onegai
🔊 Ništa, hvala 🔊 何もいりません、ありがと うございます nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
🔊 Ništa, hvala 🔊 何もいらない、ありがとう nanimo iranai, arigatō
🔊 Na zdravlje! 🔊 乾杯 kanpai
🔊 Na zdravlje! 🔊 乾杯 kanpai
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 お勘定お願いします okanjō onegai shimasu
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 すみません、いくらですか? sumimasen, ikura desu ka ?
🔊 Dvadeset eura 🔊 二七〇〇円 nisen nanahyaku en
🔊 Ja častim 🔊 ご馳走します gochisō shimasu
🔊 Ja častim 🔊 おごるよ ogoru yo
11 - Restoran
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Restoran 🔊 レストラン resutoran
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 何か食べたいですか? nani ka tabe tai desu ka ?
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 何か食べたい? nani ka tabe tai ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 はい、食べたいです hai, tabe tai desu
🔊 Da, vrlo rado 🔊 うん、食べたい un, tabe tai
🔊 Jesti 🔊 食べる taberu
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 どこで 食べれますか? doko de tabere masu ka ?
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 どこで 食べれる? doko de tabere ru ?
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 どこで 昼食がとれますか? doko de chūshoku ga tore masu ka ?
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 どこで ランチにする? doko de ranchi ni suru ?
🔊 Večera 🔊 夕食 yūshoku
🔊 Večera 🔊 晩ごはん bangohan
🔊 Doručak 🔊 朝食 chōshoku
🔊 Doručak 🔊 朝ごはん asagohan
🔊 Molim Vas! 🔊 すみません! sumimasen !
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 すみません、メニューをお願い します! sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 こちらがメニューです! kochira ga menyū desu
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 肉と魚、どちらが食べたいですか? niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 肉と魚、どっちが食べたい? niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
🔊 S rižom 🔊 ご飯と 一緒に gohan to issho ni
🔊 S tijestom 🔊 パスタと 一緒に pasuta to issho ni
🔊 Krumpiri 🔊 ポテト poteto
🔊 S krumpirom 🔊 じゃがいも jyagaimo
🔊 Povrće 🔊 野菜 yasai
🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje 🔊 スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵 sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
🔊 Kruh 🔊 パン pan
🔊 Maslac 🔊 バター batā
🔊 Salata 🔊 サラダ sarada
🔊 Desert 🔊 デザート dezāto
🔊 Voće 🔊 フルーツ furūtsu
🔊 Voće 🔊 果物 kudamono
🔊 Molim Vas, nož 🔊 すみません、ナイフはありますか? sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
🔊 Da, odmah ću ga donijeti 🔊 はい、すぐにお持ちいたします hai, sugu ni omochi shimasu
🔊 Nož 🔊 ナイフ naifu
🔊 Vilica 🔊 フォーク fōku
🔊 Žlica 🔊 スプーン supūn
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 温かい料理ですか? atatakai ryōri desu ka ?
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 はい、それにとても辛いです! hai, soreni totemo karai desu !
🔊 Toplo 🔊 温かい atatakai
🔊 Hladno 🔊 冷たい tsumetai
🔊 Začinjeno 🔊 辛い karai
🔊 Uzet ću ribu 🔊 魚にします! sakana ni shimasu !
🔊 Uzet ću ribu 🔊 魚にするよ! sakana ni suru yo !
🔊 I ja 🔊 私も watashi mo
🔊 I ja 🔊 僕も boku mo
12 - Na rastanku
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 もう遅いですね!行かないと! mou osoi desune! ikanai to !
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 もう、こんな時間!行かないと! mou kon'na jikan! ikanai to !
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 また 会えますか? mata ae masu ka ?
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 また会える? mata ae ru ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 うん、喜んで un, yorokonde
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 この住所に 住んでいます kono jyūsho ni sunde imasu
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 ここに 住んでいるよ koko ni sunde iru yo
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 電話番号を 教えてくれますか? denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 電話番号を 教えてくれる? denwa bangō wo oshiete kure ru ?
🔊 Da, evo 🔊 はい、これです hai kore desu
🔊 Da, evo 🔊 はい、これ hai kore
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 楽しかったです tanoshikatta desu
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 楽しかった! tanoshikatta
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 私も、会えて良かったです watashi mo aete yokatta desu
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 私も、会えて良かった watashi mo aete yokatta
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 近いうちに また会いましょうね chikai uchi ni mata aimashō ne
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 近いうちに また会おうね chikai uchi ni mata aō ne
🔊 Nadam se 🔊 そうですね sō desu ne
🔊 Nadam se 🔊 そうだね sō da ne
🔊 Doviđenja 🔊 さようなら sayōnara
🔊 Vidimo se sutra 🔊 また明日 mata ashita
🔊 Bok 🔊 バイバイ! bai bai
13 - Prijevoz
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Hvala 🔊 ありがとうございます arigatō gozaimasu
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 すみません、 バス停を探しているのですが sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? 🔊 すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか? sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? 🔊 すみません、この電車は どこ行きですか? sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? 🔊 この電車は 太陽の町に 停まりますか? kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか? taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? 🔊 太陽の町行きの電車は いつ着きますか? taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? 🔊 太陽の町への 切符を一枚 お願いします taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
🔊 Imate li vozni red vlakova? 🔊 電車の時刻表は ありますか? densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 バスの時刻表 basu no jikokuhyō
🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? 🔊 すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか? sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
🔊 Ovaj, ovdje 🔊 あれです are desu
🔊 Nema na čemu. Sretan put! 🔊 どういたしまして、良いご旅行を! dōitashimashite, yoi goryokō wo!
🔊 Mehaničar 🔊 整備工場 seibi kōjō
🔊 Benzinska stanica 🔊 ガソリンスタンド gasorin sutando
🔊 Do vrha, molim 🔊 満タンでお願いします mantan de onegai shimasu
🔊 Bicikl 🔊 自転車 jitensha
🔊 Centar grada 🔊 中心街 chūshingai
🔊 Predgrađe 🔊 郊外 kōgai
🔊 To je velik grad 🔊 大都市です daitoshi desu
🔊 To je selo 🔊 村です mura desu
🔊 Planina 🔊 山 yama
🔊 Jezero 🔊 湖 mizu'umi
🔊 Selo 🔊 田舎 inaka
14 - Hotel
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Hotel 🔊 ホテル hoteru
🔊 Apartman 🔊 マンション manshon
🔊 Dobrodošli 🔊 いらっしゃいませ! irasshaimase !
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 空いてる部屋は ありますか? aiteru heya wa arimasu ka ?
🔊 Ima li soba kupaonu? 🔊 部屋にお風呂は 付いていますか? heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 ツインルームの方が よろしいですか? tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 ダブルルームが よろしいですか? daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom 🔊 お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付 ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
🔊 Soba s doručkom 🔊 朝食付の部屋 chōshoku tsuki no heya
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 一泊 いくらですか? ippaku ikura desu ka ?
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 すみません、まずお部屋を見せ てください sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
🔊 Da, naravno! 🔊 はい、もちろん! hai, mochiron !
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 ありがとう、 とてもいい部屋ですね arigatō, totemo ii heya desu ne
🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? 🔊 では、今晩の予約は できますか? dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 私には 少し高すぎます、ありがとう watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 すみません、荷物を預かって もらえますか? sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 すみません、僕の部屋は どこですか? sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 すみません、私の部屋は どこですか? sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
🔊 Na prvom katu 🔊 二階です nikai desu
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 エレベーターは ありますか? erebētā wa ari masu ka ?
🔊 Lift je na lijevoj strani? 🔊 エレベーターは 左手にあります erebētā wa hidarite ni arimasu
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 エレベーターは 右手にあります erebētā wa migite ni arimasu
🔊 Gdje je praona? 🔊 コインランドリーは どこにありますか? koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
🔊 U prizemlju 🔊 一階に あります ikkai ni arimasu
🔊 Prizemlje 🔊 一階 ikkai
🔊 Soba 🔊 部屋 heya
🔊 Čistiona 🔊 クリーニング店 kurīningu ten
🔊 Frizer 🔊 美容院 biyōin
🔊 Parkiralište za osobne automobile 🔊 駐車場 chūshajō
🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? 🔊 会議室で会いませんか? kaigishitsu de ai masen ka ?
🔊 Sala za sastanke 🔊 会議室 kaigishitsu
🔊 Grijani bazen 🔊 プールは温水です pūru wa onsui desu
🔊 Bazen 🔊 プール pūru
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 すみません、7時に 起こしてください sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
🔊 Molim Vas ključ 🔊 鍵を お願いします kagi wo onegai shimasu
🔊 Molim Vas karticu 🔊 カードキーを お願いします kādo kī wo onegai shimasu
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 何か僕宛に伝言は ありますか? nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 何か私宛に伝言は ありますか? nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
🔊 Da, izvolite 🔊 はい、こちらです hai, kochira desu
🔊 Ne, nema 🔊 いいえ、何も ありません iie, nanimo arimasen
🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? 🔊 どこで 両替できますか? dokode ryōgae deki masu ka ?
🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? 🔊 すみません、両替してもらえ ますか? sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 できますよ、いくら替えましょ うか? deki masu yo, ikura kae mashō ka ?
15 - Tražiti nekoga
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 すみません、サラさんはいますか? sumimasen, sara san wa imasu ka ?
🔊 Da, tu je 🔊 はい、彼女なら ここに いますよ hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
🔊 Da, tu je 🔊 うん、ここに いるよ un, koko ni iru yo
🔊 Izašla je 🔊 彼女なら 出かけました kanojyo nara dekake mashi ta
🔊 Vani je 🔊 出かけたよ dekake ta yo
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 彼女の携帯に 電話してみてください kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 携帯に 電話してみて keitai ni denwa shite mite
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 彼女が どこにいるか 知っていますか? kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 どこにいるか 知ってる? dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Na poslu je 🔊 彼女の会社にいますよ kanojyo no kaisha ni imasu yo
🔊 Na poslu je 🔊 会社にいるよ kaisha ni iru yo
🔊 Kod kuće je 🔊 彼女の自宅にいますよ kanojyo no jitaku ni imasu yo
🔊 Kod kuće je 🔊 自宅にいるよ jitaku ni iru yo
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 すみません、ジュリアンさん はいますか? sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
🔊 Da, tu je 🔊 はい、彼なら ここに いますよ hai, kare nara koko ni imasu yo
🔊 Da, tu je 🔊 うん、ここに いるよ un, koko ni iru yo
🔊 Izašao je 🔊 彼なら 出かけました karenara dekake mashi ta
🔊 Vani je 🔊 出かけたよ dekake ta yo
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 彼が どこにいるか 知っていますか? kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 どこにいるか 知ってる? dokoni iru ka shitte ru ?
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 彼の携帯に 電話してみてください kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 携帯に 電話してみて keitai ni denwa shite mite
🔊 Na poslu je 🔊 彼の会社にいますよ kare no kaisha ni imasu yo
🔊 Na poslu je 🔊 会社にいるよ kaisha ni iru yo
🔊 Kod kuće je 🔊 彼の自宅にいますよ kare no jitaku ni imasu yo
🔊 Kod kuće je 🔊 自宅にいるよ jitaku ni iru yo
16 - Plaža
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Plaža 🔊 ビーチ bīchi
🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? 🔊 どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか? dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru 🔊 この方向に進めば 店があ りますよ kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
🔊 Lopta 🔊 ビーチボール bīchi bōru
🔊 Dvogled 🔊 双眼鏡 sōgankyō
🔊 Kačket 🔊 帽子 bōshi
🔊 Ručnik 🔊 タオル taoru
🔊 Sandale 🔊 サンダル sandaru
🔊 Kantica 🔊 バケツ baketsu
🔊 Krema za sunčanje 🔊 日焼けどめクリーム hiyakedome kurīmu
🔊 Kupaće bermude 🔊 海水パンツ kaisui pantsu
🔊 Sunčane naočale 🔊 サングラス sangurasu
🔊 Rakovi 🔊 甲殻類 kōkakurui
🔊 Sunčati se 🔊 日光浴をする nikkōyoku wo suru
🔊 Sunčano 🔊 晴れた hareta
🔊 Zalaz sunca 🔊 日没 nichibotsu
🔊 Suncobran 🔊 パラソル parasoru
🔊 Sunce 🔊 太陽 taiyō
🔊 Hladovina 🔊 日陰 hikage
🔊 Sunčanica 🔊 日射病 nisshabyō
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 ここで泳ぐのは 危ないですか? koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 ここで泳ぐの 危ない? koko de oyogu no abunai ?
🔊 Ne, nije opasno 🔊 いいえ、危なくないですよ iie, abunaku nai desu yo
🔊 Ne, nije opasno 🔊 ううん、危なくないよ uun, abunaku nai yo
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 はい、ここで泳ぐのは 禁止されています hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
🔊 Plivati 🔊 泳ぐ oyogu
🔊 Plivanje 🔊 水泳 suiei
🔊 Val 🔊 波 nami
🔊 More 🔊 海 umi
🔊 Duna nasip 🔊 砂丘 sakyū
🔊 Pijesak 🔊 砂 suna
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 明日の天気予報はどうですか? ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 明日の天気予報はどう? ashita no tenki yohō wa dō ?
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 天気は変わるみたいです tenki wa kawaru mitai desu
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 天気は変わるみたい tenki wa kawaru mitai
🔊 Bit će kiše 🔊 雨が降るみたいです ame ga furu mitai desu
🔊 Bit će kiše 🔊 雨が降るみたい ame ga furu mitai
🔊 Bit će sunčano 🔊 晴れるみたいです hareru mitai desu
🔊 Bit će sunčano 🔊 晴れるみたい hareru mitai
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 風が強いみたいです kaze ga tsuyoi mitai desu
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 風が強いみたい kaze ga tsuyoi mitai
🔊 Kupaći kostim 🔊 水着 mizugi
17 - U slučaju nevolje
Hrvatski Japanski Izgovor
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 すみません、 助けてもらえますか? sumimasen, tasukete morae masu ka ?
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 すみません、 ちょっといいですか? sumimasen, chotto ii desu ka
🔊 Izgubio sam se 🔊 道に迷っているんです michi ni mayotte irun desu
🔊 Što trebate? 🔊 何かお探しですか? nani ka osagashi desu ka ?
🔊 Što trebate? 🔊 何にしましょうか? nani ni shimashō ka ?
🔊 Što se dogodilo? 🔊 どうしたのですか? dōshita no desu ka ?
🔊 Gdje mogu naći tumača? 🔊 通訳は どこで頼めますか? tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 最寄の薬局は どこですか? moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? 🔊 すみません、医者を呼ん でもらえますか? sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? 🔊 今 何かの治療をうけていますか? ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
🔊 Bolnica 🔊 病院 byōin
🔊 Ljekarna 🔊 薬局 yakkyoku
🔊 Liječnik 🔊 医者 isha
🔊 Liječnička 🔊 医療サービス iryō sābisu
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 身分証明書を失くしました mibun shōmeisho wo nakushi mashita
🔊 Netko mi je ukrao isprave 🔊 身分証明書を盗まれました mibun shōmeisho wo nusumare mashita
🔊 Ured za izgubljene stvari 🔊 お忘れ物預かり所 owasuremono azukarisho
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 救護所 kyūgosho
🔊 Izlaz u nuždi 🔊 非常口 hijyōguchi
🔊 Policija 🔊 警察 keisatsu
🔊 Isprave 🔊 身分証明書 mibun shōmeisho
🔊 Novac 🔊 お金 okane
🔊 Putovnica 🔊 パスポート pasupōto
🔊 Prtljaga 🔊 荷物 nimotsu
🔊 Ne treba, hvala 🔊 結構です、ありがとう kekkō desu, arigatō
🔊 Pustite me na miru! 🔊 ほっといてください! hottoite kudasai!
🔊 Pustite me na miru! 🔊 ほっといて! hottoite!
🔊 Maknite se! 🔊 あっちに行ってください! acchi ni itte kudasai!
🔊 Maknite se! 🔊 あっちに行って! acchi ni itte !

Naša metoda

Preuzmi mp3 i pdf