rječnik > Slovački

1 - Osnovni izrazi
Hrvatski Slovački
🔊 Dobar dan 🔊 Dobrý deň
🔊 Dobar dan 🔊 Dobré ráno
🔊 Dobra večer 🔊 Dobrý večer
🔊 Doviđenja 🔊 Dovidenia
🔊 Vidimo se 🔊 Uvidíme sa neskôr
🔊 Da 🔊 Áno
🔊 Da 🔊 No
🔊 Ne 🔊 Nie
🔊 Oprostite! 🔊 Prosím!
🔊 Hvala 🔊 Ďakujem
🔊 Hvala 🔊 Díky
🔊 Puno hvala! 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Puno hvala! 🔊 Díky!
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Ďakujem vám za pomoc
🔊 Nema na čemu 🔊 Niet za čo
🔊 U redu 🔊 V poriadku
🔊 U redu 🔊 Platí
🔊 Koliko košta? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Oprostite 🔊 Prepáčte!
🔊 Ne razumijem 🔊 Nerozumiem
🔊 Razumio sam 🔊 Rozumel som
🔊 Razumio sam 🔊 Rozumela som
🔊 Ne znam 🔊 Neviem
🔊 Zabranjeno 🔊 Zakázané
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Sretna Nova godina 🔊 Šťastný Nový rok!
🔊 Sretan rođendan 🔊 Všetko najlepšie k narodeninám!
🔊 Sretni praznici! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Čestitam! 🔊 Blahoželám!
2 - Razgovor
Hrvatski Slovački
🔊 Bok. Kako si? 🔊 Dobrý deň. Ako sa máš?
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Govoriš li slovački? 🔊 Hovoríš slovensky?
🔊 Ne, ne govorim slovački 🔊 Nie, nehovorím po slovensky
🔊 Samo malo 🔊 Len trochu
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Ja sam Hrvat 🔊 Som Chorvát
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 A ty žiješ tu?
🔊 Da, živim ovdje 🔊 Áno, žijem tu
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Volám sa Sára a ty?
🔊 Julien 🔊 Július
🔊 Što radiš tu? 🔊 Čo tu robíš?
🔊 Na odmoru sam 🔊 Som na dovolenke
🔊 Na odmoru smo 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Som na služobnej ceste
🔊 Radim ovdje 🔊 Pracujem tu
🔊 Radimo ovdje 🔊 Pracujeme tu
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 Kde sa dá dobre najesť?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 Kde sa môžem pripojiť na Internet?
3 - Učenje
Hrvatski Slovački
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 Chceš sa naučiť pár slov?
🔊 Da, naravno! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Što je to? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 To je stol 🔊 Je to stôl
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 Stôl. Rozumieš?
🔊 Ne razumijem 🔊 Nerozumiem
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 Môžeš to zopakovať, prosím?
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 Môžeš to napísať, prosím?
🔊 Razumio sam 🔊 Rozumel som
4 - Boje
Hrvatski Slovački
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Páči sa mi farba tohto stola
🔊 To je crveno 🔊 To je červená
🔊 To je crveno 🔊 Červený
🔊 Plavo 🔊 Modrá
🔊 Plavo 🔊 Modrý
🔊 Žuto 🔊 Žltá
🔊 Žuto 🔊 Žltý
🔊 Bijelo 🔊 Biela
🔊 Bijelo 🔊 Biely
🔊 Crno 🔊 Čierna
🔊 Crno 🔊 Čierny
🔊 Zeleno 🔊 Zelená
🔊 Zeleno 🔊 Zelený
🔊 Narančasto 🔊 Oranžová
🔊 Narančasto 🔊 Oranžový
🔊 Ljubičasto 🔊 Fialová
🔊 Ljubičasto 🔊 Fialový
🔊 Sivo 🔊 Sivá
🔊 Sivo 🔊 Sivý
5 - Brojevi
Hrvatski Slovački
🔊 Nula 🔊 Nula
🔊 Jedan 🔊 Jedna
🔊 Jedan 🔊 Jeden
🔊 Dva 🔊 Dva
🔊 Tri 🔊 Tri
🔊 Četiri 🔊 Štyri
🔊 Pet 🔊 Päť
🔊 Šest 🔊 Šesť
🔊 Sedam 🔊 Sedem
🔊 Osam 🔊 Osem
🔊 Devet 🔊 Deväť
🔊 Deset 🔊 Desať
🔊 Jedanaest 🔊 Jedenásť
🔊 Dvanaest 🔊 Dvanásť
🔊 Trinaest 🔊 Trinásť
🔊 Četrnaest 🔊 Štrnásť
🔊 Petnaest 🔊 Pätnásť
🔊 Šesnaest 🔊 Šestnásť
🔊 Sedamnaest 🔊 Sedemnásť
🔊 Osamnaest 🔊 Osemnásť
🔊 Devetnaest 🔊 Devätnásť
🔊 Dvadeset 🔊 Dvadsať
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Dvadsaťjeden
🔊 Dvadeset dva 🔊 Dvadsaťdva
🔊 Dvadeset tri 🔊 Dvadsaťtri
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Dvadsaťštyri
🔊 Dvadeset pet 🔊 Dvadsaťpäť
🔊 Dvadeset šest 🔊 Dvadsaťšesť
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Dvadsaťsedem
🔊 Dvadeset osam 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Dvadeset devet 🔊 Dvadsaťdeväť
🔊 Trideset 🔊 Tridsať
🔊 Trideset jedan 🔊 Tridsaťjeden
🔊 Trideset dva 🔊 Tridsaťdva
🔊 Trideset tri 🔊 Tridsaťtri
🔊 Trideset četiri 🔊 Tridsaťštyri
🔊 Trideset pet 🔊 Tridsaťpäť
🔊 Trideset šest 🔊 Tridsaťšesť
🔊 Četrdeset 🔊 Štyridsať
🔊 Pedeset 🔊 Päťdesiat
🔊 Šezdeset 🔊 Šesťdesiat
🔊 Sedamdeset 🔊 Sedemdesiat
🔊 Osamdeset 🔊 Osemdesiat
🔊 Devedeset 🔊 Deväťdesiat
🔊 Sto 🔊 Sto
🔊 Sto pet 🔊 Stopäť
🔊 Dvjesto 🔊 Dvesto
🔊 Tristo 🔊 Tristo
🔊 Četiristo 🔊 Štyristo
🔊 Tisuća 🔊 Tisíc
🔊 Tisuću petsto 🔊 Tisícpäťsto
🔊 Dvije tisuće 🔊 Dvetisíc
🔊 Deset tisuća 🔊 Desaťtisíc
6 - Vremenske oznake
Hrvatski Slovački
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kedy si sem prišiel?
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kedy si sem prišla?
🔊 Danas 🔊 Dnes
🔊 Jučer 🔊 Včera
🔊 Prije dva dana 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Ako dlho tu zostaneš?
🔊 Odlazim sutra 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Odchádzam pozajtra
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Ponedjeljak 🔊 Pondelok
🔊 Utorak 🔊 Utorok
🔊 Srijeda 🔊 Streda
🔊 Četvrtak 🔊 Štvrtok
🔊 Petak 🔊 Piatok
🔊 Subota 🔊 Sobota
🔊 Nedjelja 🔊 Nedeľa
🔊 Siječanj 🔊 Január
🔊 Veljača 🔊 Február
🔊 Ožujak 🔊 Marec
🔊 Travanj 🔊 Apríl
🔊 Svibanj 🔊 Máj
🔊 Lipanj 🔊 Jún
🔊 Srpanj 🔊 Júl
🔊 Kolovoz 🔊 August
🔊 Rujan 🔊 September
🔊 Listopad 🔊 Október
🔊 Studeni 🔊 November
🔊 Prosinac 🔊 December
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 O akom čase odchádzaš?
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 O štvrť na deväť ráno
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 O tri štvrte na deväť ráno
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 O šiestej večer
🔊 Kasnim 🔊 Meškám
7 - Taxi
Hrvatski Slovački
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Kamo ćete? 🔊 Kam by ste chceli ísť?
🔊 Na kolodvor, molim 🔊 Idem na železničnú stanicu.
🔊 U hotel Dan i Noć 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? 🔊 Môžete ma odviesť na letisko, prosím?
🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? 🔊 Môžete mi vziať batožinu?
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 Ne, blizu je 🔊 Nie, je to blízko.
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Áno, je to trochu ďalej
🔊 Koliko će koštati? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Odvedite me tu 🔊 Odvezte ma tam, prosím.
🔊 Na desno 🔊 Pôjdete doprava
🔊 Na lijevo 🔊 Pôjdete doľava
🔊 Samo ravno 🔊 Je to rovno
🔊 Tu je 🔊 Je to priamo tu
🔊 Tamo je 🔊 Je to tamtým smerom
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 Neponáhľajte sa!
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Môžete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Obitelj
Hrvatski Slovački
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 Máš tu rodinu?
🔊 Imam Oca 🔊 Môj otec
🔊 Imam Majku 🔊 Moja matka
🔊 Imam Sina 🔊 Môj syn
🔊 Imam Kćer 🔊 Moja dcéra
🔊 Imam Brata 🔊 Brat
🔊 Imam Sestru 🔊 Sestra
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Priateľ
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Kamarát
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Priateľka
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Kamarádka
🔊 Imam Dečka 🔊 Môj priateľ
🔊 Imam Djevojku 🔊 Moja priateľka
🔊 Imam Muža 🔊 Môj manžel
🔊 Imam Muža 🔊 Môj muž
🔊 Imam Ženu 🔊 Moja manželka
🔊 Imam Ženu 🔊 Moja žena
9 - Osjećaji
Hrvatski Slovački
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Volim te 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 Sretan sam 🔊 Som šťastný
🔊 Sretan sam 🔊 Som šťastná
🔊 Žalostan sam 🔊 Som smutný
🔊 Žalostan sam 🔊 Som smutná
🔊 Uživam ovdje 🔊 Cítim sa tu dobre
🔊 Zima mi je 🔊 Je mi zima
🔊 Vruće mi je 🔊 Je mi teplo
🔊 Preveliko je 🔊 Je to príliš veľké
🔊 Premalo je 🔊 Je to príliš malé
🔊 Taman je 🔊 Je to perfektné
🔊 Taman je 🔊 Je to úžasné
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 Chceš dnes večer niekam ísť?
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 Dnes večer by som rád niekam šiel.
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 Dnes večer by som rada niekam šla.
🔊 To je dobra ideja 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Želim se zabaviti 🔊 Mám chuť sa ísť zabaviť
🔊 To nije dobra ideja 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 Dnes večer sa mi nechce ísť von
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 Chcem odpočívať
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 Chceš ísť športovať?
🔊 Da, trebam se rasteretiti 🔊 Áno, potrebujem oddychovať
🔊 Igram tenis 🔊 Hrám tenis
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 Nie, ďakujem. Už som unavený
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 Nie, ďakujem. Už som unavená
10 - Bar
Hrvatski Slovački
🔊 Bar 🔊 Bar
🔊 Bar 🔊 Krčma
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 Dáš si niečo na pitie?
🔊 Piti 🔊 Piť
🔊 Čaša 🔊 Pohár
🔊 Vrlo rado 🔊 S radosťou
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 Čo si dáš?
🔊 Što ima od pića? 🔊 Čo je v ponuke?
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 Voda alebo ovocné džúsy
🔊 Voda 🔊 Vodu
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 Môžete mi pridať kocky ľadu, prosím?
🔊 Kocke leda 🔊 Kocky ľadu
🔊 Čokolade 🔊 Čokoláda
🔊 Mlijeka 🔊 Mlieko
🔊 Čaja 🔊 Čaj
🔊 Kave 🔊 Káva
🔊 Sa šećerom 🔊 S cukrom
🔊 S tučenim vrhnjem 🔊 So smotanou
🔊 Vina 🔊 Víno
🔊 Piva 🔊 Pivo
🔊 Čaj, molim te 🔊 Čaj, prosím
🔊 Pivo, molim te 🔊 Pivo, prosím
🔊 Što želite piti? 🔊 Čo si dáte na pitie?
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dve pivá, prosím!
🔊 Ništa, hvala 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravie!
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravie!
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Účet, prosím!
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Prepáčte, koľko vám dlžím?
🔊 Dvadeset eura 🔊 Dvadsať eur
🔊 Ja častim 🔊 Pozývam ťa
11 - Restoran
Hrvatski Slovački
🔊 Restoran 🔊 Reštaurácia
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 Chceš niečo jesť?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rád
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rada.
🔊 Jesti 🔊 Jesť
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 Kde sa môžeme najesť?
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 Kde sa môžeme naobedovať?
🔊 Večera 🔊 Večera
🔊 Doručak 🔊 Raňajky
🔊 Molim Vas! 🔊 Prepáčte!
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
🔊 S rižom 🔊 S ryžou
🔊 S tijestom 🔊 S cestovinami
🔊 Krumpiri 🔊 Zemiaky
🔊 Povrće 🔊 Zelenina
🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje 🔊 Praženica - volské oko - alebo varené vajce
🔊 Kruh 🔊 Chlieb
🔊 Maslac 🔊 Maslo
🔊 Salata 🔊 Šalát
🔊 Desert 🔊 Zákusok
🔊 Desert 🔊 Dezert
🔊 Voće 🔊 Ovocie
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Môžete mi priniesť nôž, prosím?
🔊 Da, odmah ću ga donijeti 🔊 Áno, hneď vám ho prinesiem.
🔊 Nož 🔊 Nôž
🔊 Vilica 🔊 Vidlička
🔊 Žlica 🔊 Lyžica
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Toplo 🔊 Teplý
🔊 Toplo 🔊 Teplá
🔊 Hladno 🔊 Studený
🔊 Hladno 🔊 Studená
🔊 Začinjeno 🔊 Pálivý
🔊 Začinjeno 🔊 Pálivá
🔊 Uzet ću ribu 🔊 Dám si rybu!
🔊 I ja 🔊 Aj ja
12 - Na rastanku
Hrvatski Slovački
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 Už je neskoro! Musím ísť!
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 Môžeme sa ešte niekedy stretnúť?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rada
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 Máš telefónne číslo?
🔊 Da, evo 🔊 Áno, tu je
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 Bolo mi s tebou dobre
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 Mne tiež, rada som ťa spoznala
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 Čoskoro sa opäť stretneme
🔊 Nadam se 🔊 Tiež dúfam!
🔊 Doviđenja 🔊 Dovidenia!
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Vidíme sa zajtra
🔊 Bok 🔊 Ahoj!
13 - Prijevoz
Hrvatski Slovački
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Prepáčte! Hľadám autobusovú zastávku
🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slnečného mesta?
🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? 🔊 Kedy príde tento vlak do Slnečného mesta?
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Imate li vozni red vlakova? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Ovaj, ovdje 🔊 Tento
🔊 Hvala 🔊 Ďakujem
🔊 Hvala 🔊 Díky
🔊 Nema na čemu. Sretan put! 🔊 Nemáte za čo, šťastnú cestu!
🔊 Mehaničar 🔊 Autoservis
🔊 Benzinska stanica 🔊 Benzínová pumpa
🔊 Benzinska stanica 🔊 Čerpacia stanica
🔊 Do vrha, molim 🔊 Plnú nádrž, prosím
🔊 Bicikl 🔊 Bicykel
🔊 Centar grada 🔊 Centrum mesta
🔊 Predgrađe 🔊 Predmestie
🔊 To je velik grad 🔊 Je to veľké mesto
🔊 To je selo 🔊 Je to dedina
🔊 Planina 🔊 Hory
🔊 Jezero 🔊 Jazero
🔊 Selo 🔊 Vidiek
14 - Hotel
Hrvatski Slovački
🔊 Hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartman 🔊 Byt
🔊 Dobrodošli 🔊 Vitajte!
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Ima li soba kupaonu? 🔊 Je v izbe kúpeľňa?
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 Chcete radšej dve samostatné postele?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Prajete si dvojlôžkovú izbu?
🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Soba s doručkom 🔊 Nocľah a raňajky
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Rád by som najprv videl izbu.
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Mohla by som najprv vidieť izbu?
🔊 Da, naravno! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? 🔊 Okej, môžem ju rezervovať na dnes večer?
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Je to pre mňa príliš veľa, ďakujem
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 Na prvom katu 🔊 Je na prvom poschodí
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Je tu výťah?
🔊 Lift je na lijevoj strani? 🔊 Výťah je po vašej ľavej strane
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Výťah je po vašej pravej strane
🔊 Gdje je praona? 🔊 Kde je práčovňa, prosím?
🔊 U prizemlju 🔊 Je na prízemí
🔊 Prizemlje 🔊 Prízemie
🔊 Soba 🔊 Izba
🔊 Čistiona 🔊 Čistiareň
🔊 Frizer 🔊 Kaderníctvo
🔊 Parkiralište za osobne automobile 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? 🔊 Stretneme sa v zasadacej miestnosti?
🔊 Sala za sastanke 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 Grijani bazen 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Bazen 🔊 Bazén
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Zobuďte ma o sedem hodine ráno, prosím.
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Da, izvolite 🔊 Áno, tu sú
🔊 Ne, nema 🔊 Nie, nič sme pre vás nedostali
🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? 🔊 Kde si môžem rozmeniť peniaze?
🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? 🔊 Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Môžeme vám nejaké rozmeniť. Koľko by ste chceli?
15 - Tražiti nekoga
Hrvatski Slovački
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Prepáčte, je tu Sára?
🔊 Da, tu je 🔊 Áno, je tu
🔊 Izašla je 🔊 Je vonku
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 Môžete jej zavolať na mobil
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Na poslu je 🔊 Je v práci
🔊 Kod kuće je 🔊 Je doma
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Prepáčte, je tu Július?
🔊 Da, tu je 🔊 Áno, je tu
🔊 Izašao je 🔊 Je vonku
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 Môžete mu zavolať na mobil
🔊 Na poslu je 🔊 Je v práci
🔊 Kod kuće je 🔊 Je doma
16 - Plaža
Hrvatski Slovački
🔊 Plaža 🔊 Pláž
🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? 🔊 Viete, kde si môžem kúpiť loptu?
🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru 🔊 Obchod je týmto smerom
🔊 Lopta 🔊 Lopta
🔊 Dvogled 🔊 Ďalekohľad
🔊 Kačket 🔊 Šiltovka
🔊 Ručnik 🔊 Uterák
🔊 Sandale 🔊 Sandále
🔊 Kantica 🔊 Vedro
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Opaľovací krém
🔊 Kupaće bermude 🔊 Plavky
🔊 Sunčane naočale 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Rakovi 🔊 Kôrovce
🔊 Sunčati se 🔊 Opaľovať sa
🔊 Sunčano 🔊 Slnečný
🔊 Sunčano 🔊 Slnečná
🔊 Zalaz sunca 🔊 Západ slnka
🔊 Suncobran 🔊 Slnečník
🔊 Sunce 🔊 Slnko
🔊 Hladovina 🔊 Tieň
🔊 Sunčanica 🔊 Úpal
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Nie, nie je to nebezpečné
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Áno, je zakázané tu plávať
🔊 Plivati 🔊 Plávať
🔊 Plivanje 🔊 Plávanie
🔊 Val 🔊 Vlna
🔊 More 🔊 More
🔊 Duna nasip 🔊 Duna
🔊 Pijesak 🔊 Piesok
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Aké má byť zajtra počasie?
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 Počasie sa zmení
🔊 Bit će kiše 🔊 Bude pršať
🔊 Bit će sunčano 🔊 Bude slnečno
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Kupaći kostim 🔊 Plavky
17 - U slučaju nevolje
Hrvatski Slovački
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 Môžete mi, prosím, pomôcť?
🔊 Izgubio sam se 🔊 Zablúdil som
🔊 Izgubio sam se 🔊 Zablúdila som
🔊 Što trebate? 🔊 Čo si želáte?
🔊 Što se dogodilo? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Gdje mogu naći tumača? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 Kde je najbližšia lekáreň?
🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? 🔊 Môžete zavolať lekára, prosím?
🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? 🔊 Aký druh liečby momentálne podstupujete?
🔊 Bolnica 🔊 Nemocnica
🔊 Ljekarna 🔊 Lekáreň
🔊 Liječnik 🔊 Lekár
🔊 Liječnik 🔊 Doktor
🔊 Liječnička 🔊 Lekárske oddelenie
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Stratil som doklady
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Stratila som doklady
🔊 Netko mi je ukrao isprave 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Ured za izgubljene stvari 🔊 Straty a nálezy
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Izlaz u nuždi 🔊 Únikový východ
🔊 Policija 🔊 Polícia
🔊 Isprave 🔊 Doklady
🔊 Novac 🔊 Peniaze
🔊 Putovnica 🔊 Pas
🔊 Prtljaga 🔊 Batožina
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Som v poriadku, ďakujem
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Maknite se! 🔊 Choďte preč!
🔊 Maknite se! 🔊 Odíďte!